Fa konferencie v Číne

Konferencia Fa v Číne: So všetkými zaobchádzam ako s členmi rodiny

1.1.14 | Od praktizujúcej Dafa v provincii Shandong, Čína

(Minghui.org) Výňatok: „Viem, že zodpovednosťou učeníka Dafa je za všetkých okolností zachraňovať ľudí. Nič iné by nemalo a nemôže zasahovať do uskutočňovania tejto misie.“

Dobrý deň, súcitný Majster! Dobrý deň, učeníci Dafa z celého sveta!

Keď som vo februári 1999 začala praktizovať Dafa, mala som zdravotné problémy, napríklad chronickú únavu, slabosť, strácanie pamäti, bolesti brucha, a to menujem len niektoré. Mala som tiež zlomené kosti v rukách a v nohách. Život ma naozaj ničil a ja som sa cítila osamotená. Potom som sa dozvedela o Falun Dafa.

Čoskoro potom, ako som začala praktizovať Falun Dafa, sa moje choroby stratili. Majster mi dal nový život. Všetci hovorili, že vyzerám živšie a mladšie.

Mám takmer 70 rokov, ale zažila som to, čo Majster povedal v Čuan Falune: Cítite, akoby vás niekto tlačil, keď idete na bicykli, a nie ste unavení, keď idete hore schodmi – bez ohľadu na to, koľko je tam poschodí.“ 

V júli 1999 Jiang Zemin a jeho režim spustili prenasledovanie Falun Gongu, urážajúc Dafa a falošne obviňujúc Majstra. Bolo to niekoľko mesiacov potom, ako som začala praktizovať. Nerobila som dobre pohyby cvičení a nemala som jasné pochopenie princípov Fa.

Majster a moji spolupraktizujúci mi pomohli udržiavať si stabilný kultivačný stav a udržiavala som si ho po celé tieto roky. Viem, že zodpovednosťou učeníka Dafa je za všetkých okolností zachraňovať ľudí. Nič iné by nemalo a nemôže zasahovať do uskutočňovania tejto misie.

Zachraňovanie ľudí so spravodlivými myšlienkami

Majster povedal vo „Fa konferencii v Brazílii“: „Učeníci Dafa sú nádejou na spásu všetkých národov.“

Zo študovania Fa som pochopila, že moja skutočná misia je zachraňovať vnímajúce bytosti. Začala som spolupracovať s ostatnými, aby som objasnila fakty, šírila informačné materiály, vešala bannery a vylepovala nálepky. Neúnavne som robila všetko, čo som dokázala, aby som pomohla čínskym ľuďom vystúpiť z ČKS.

Mesto, v ktorom žijem, je turistická destinácia. Počas sviatkov je v meste mnoho turistov. Objasňujem im pravdu po celý deň bez toho, aby som jedla, a necítim sa hladná. Neviem s koľkými ľuďmi som hovorila, ale hovorím s každým, s kým sa stretnem.

Učenie sa od iných praktizujúcich a prispôsobovanie objasňovania pravdy jednotlivcom

Spočiatku som sa nerozprávala s ľuďmi, ktorí vyzerali zlomyseľne. Neskôr som si uvedomila, že je to diskriminujúce a že nie som súcitná. Zakaždým, keď som potom videla zlomyseľného človeka, požiadala som o Majstrovu pomoc a zachránila som ich tým, že som odstránila zlé faktory, ktoré ich ovládali.

Aby som vysvetlila fakty o Dafa efektívnejšie a pomohla som zachrániť viac ľudí, pozorne si čítam články zdieľania skúseností iných praktizujúcich v Týždenníku Minghui. Keď vidím odseky, o ktorých si myslím, že sú dobré, skopírujem si ich a nalepím si ich na čelo postele. Týmto spôsobom ich môžem často čítať.

Tým, že to takto robím, som sa dozvedela mnoho faktov, ktoré môžu byť použité na objasnenie pravdy, a môžem ich neustále kombinovať. Mnoho ľudí bolo prekvapených, keď ma počúvali. Povedali: „Wow, ako to, že stará pani vie toľko veľa? Koľko titulov máš?“ V skutočnosti som absolvovala iba základnú školu. Nemám ani stredoškolskú maturitu.

Bez ohľadu na povolanie ľudí, ich vrstvu, pohlavie alebo vek, hovorím im: „Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré.“ Pevne verím v Majstra a v Dafa. Predtým ako idem von objasňovať pravdu, najprv vysielam spravodlivé myšlienky a úctivo požiadam Majstra o pomoc, aby sa zvýšila moja múdrosť. Veci potom väčšinou idú dobre.

So všetkými, koho stretnem, zaobchádzam ako s členmi svojej rodiny. S úprimným srdcom, aby som ich zachránila, upravím svoje slová podľa toho, čo si myslím, že potrebujú počuť. To, o čom hovorím, má široký rozsah, od korupcie v ČKS cez chaos v spoločnosti, úpadok morálky, k objaveniu dávneho kameňa s vytesanými znakmi „ČKS umiera“. Hovorím im o prenasledovaní kresťanov, príbeh Noemovej archy a príbehy, ktoré hovoria o tom, ako sú zlé činy potrestané a spravodlivé myšlienky a činy sú odmenené. Zdieľam s nimi tiež svoje osobné skúsenosti z kultivácie Dafa a pozitívne zmeny, ktorými som prešla.

Hovorím im, že Falun Dafa je Budhov Fa a že môže zachrániť ľudí.

Vysvetľujem: „Sebaupálenie na Námestí nebeského pokoja bol podvod. Jiang Zemin a ČKS sa dopustili neodpustiteľných hriechov tým, že prenasledujú praktizujúcich Falun Gongu, ktorí sa držia princípov Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Nebesá veľmi skoro potrestajú ČKS. Iba ľudia, ktorí vystúpili z ČKS a jej pridružených organizácií, budú mať budúcnosť.“ Ľudia mi veria. Potvrdzujú dobrotu Dafa a súhlasia s vystúpením z ČKS.

Viem, že moje úsilie iba objasňuje pravdu a že spásu vykonáva Majster a Fa. Som stará žena a nevedela by som sa ani rozprávať s cudzincami, ale teraz mám nekonečné témy, o ktorých môžem pri objasňovaní faktov hovoriť. Niekedy dokonca prekvapím samu seba. Toto je múdrosť, ktorú mi poskytol Majster.

Každý deň som veľmi zaneprázdnená. Jednoducho nie je dosť času. Je toľko vnímajúcich bytostí, ktoré dychtivo čakajú na spásu. Nosím so sebou rôzne druhy materiálov: DVD-čka, amulety, bankovky s odkazmi na nich, letáky a brožúrky.

Na amuletoch sú napísané slová „Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré“. Ľudia tomu rozumejú a pýtajú si ich viac, aby ich dali členom svojich rodín. Hovoria mi, že budú šíriť tieto slová počas obdobia katastrofy, aby pomohli iným získať nebeské požehnanie.

Keď všetci predavači na blízkom trhu vystúpili z ČKS, išla som na bicykli inam, aby som tam objasňovala pravdu. Každý deň sa rozprávam s rôznymi ľuďmi a každý deň veľa ľudí vystúpi z ČKS.

Môj strýko

Môj strýko nechcel počúvať fakty o Dafa a často robil negatívne komentáre k tomu, čo som mu hovorila. Potom som ho išla navštíviť. Povedal, že vytlačí niečo z počítača a že chce, aby som si to prečítala. Povedala som: „Nebudem to čítať. Nepodarí sa ti to vytlačiť.“ Dlho sa o to pokúšal, ale jeho počítač to nevytlačil. Nakoniec sa posadil a vypočul si ma.

Objasňovala som mu pravdu a zároveň som vysielala spravodlivé myšlienky na odstránenie zlých faktorov, ktoré ho ovládajú. Nakoniec vystúpil z ČKS. Toto muselo byť Majstrove usporiadanie, aby sa zabezpečilo, že nikoho nezanecháme.

Miestna sudkyňa

Stretla som ženu na dôchodku, ktorá vyzerala ako káder ČKS. Pristúpila som ku nej a povedala som jej: „Zdá sa mi, že vás odniekiaľ poznám.“ Povedala: „Všetci hovoria, že ma poznajú. Bola som desiatky rokov sudkyňa. Mnoho ľudí v tomto meste ma pozná.“ Pomyslela som si: „Musíme mať predurčený vzťah, keď som sa s ňou dnes stretla.“

Povedala som jej, že Falun Gong môže zachrániť ľudí. Vysvetlila som jej prenasledovanie Falun Gongu a to, ako nebesá potrestajú ČKS. Počúvala ma a stále hovorila: „Áno, viem. Je to tak. Viem to.“ Nakoniec som jej povedala, aby vystúpila z ČKS. Povedala bez výhrad: „Samozrejme!“

Stavbári

Pristúpila som k nejakým robotníkom na stavenisku obchodného domu a požiadala som ich, aby vystúpili z ČKS. Dvaja z nich vystúpili. Dala som im aliasy na vzdanie sa ČKS: „Zhang Chao“ a „Wang Chao“.

Prišiel ku nám ich šéf. Pomohla som mu vystúpiť tiež a dala som mu meno „Li Chao“. Chao znamená „lepší“ alebo „prekračovať“ v čínštine. Keďže som pre každý alias použila znak „chao“, šéf sa ma zo žartu spýtal: „a ty si aký Chao?“ Odpovedala som: „Gao Chao“. Všetci sme sa zasmiali. Gao môže byť priezvisko, ale tiež v čínštine znamená „vysoký“ alebo „výborný“. „Gao Chao“ je čínska fráza, ktorá sa používa na popis mimoriadnych schopností.

Návšteva odľahlých dedín

Vzala som si veľkú tašku pravdu objasňujúcich materiálov a išla som autobusom do odľahlých dedín. Vystúpila som z autobusu, aby som rozdala materiály, a potom som opäť nastúpila a odviezla som sa na ďalšiu zastávku. Keď som rozdala všetky materiály, bola už tma. Neuvažovala som o tom, ako sa dostanem domov. Začala som kráčať a po dlhom čase som prišla do nejakej dediny.

Narazila som na ženu a spýtala som sa jej, ako ďaleko je to do mesta. Povedala mi: „30 li (asi 20 km)“. Spýtala sa: „Prečo sa neodvezieš?“ V tom čase už autobusy nechodili a vo vrecku som mala len 5 yuanov.

Onedlho zastavil pri mne taxík. Nastúpili do neho traja študenti a ja som sa spýtala vodiča: „Mám len 5 yuanov. Môžem sa tiež odviezť?“ Povedal: „Poď.“ Bola som doma o chvíľku. Môj manžel sa o mňa strachoval. Zapálil Majstrovi vonnú tyčinku a požiadal o môj bezpečný návrat.

Môj manžel vedel, že Dafa je dobrý a veril v Majstra, pretože videl zmeny od základu, ktorými som prešla. Podporoval Dafa a dovolil mi používať naše peniaze na objasňovanie pravdy, hoci naša finančná situácia nebola až taká dobrá. Nikdy však žiaľ nezačal praktizovať. Neskôr umrel v dôsledku choroby.

Majstrova ochrana

Keď som objasňovala pravdu a zachraňovala ľudí, stretla som sa aj s nebezpečenstvom. Zakaždým, keď sa malo stať niečo nebezpečné, dostala som od Majstra náznak, ktorý bol nasledovaný nejakým druhom ochrany, ktorá rozpustila problémy a postarala sa o moju bezpečnosť.

„Malý muž“

Rozdávala som pravdu objasňujúce materiály pred školou. Mnoho rodičov si vyzdvihovalo svoje deti. Videla som nejakého staršieho pána, takže som ku nemu podišla, aby som sa s ním porozprávala. Uvedomila som si, že muž má asi 30 rokov a že ma sleduje. Keď som sa na neho pozerala, stával sa čoraz menším, až kým nebol veľký len asi jeden palec. Vedela som, že Majster mi dáva náznak, že tento muž je ničomník. „Malý muž“ v čínštine znamená ničomník. Použila som svoju nadprirodzenú schopnosť, aby som ho zmrazila: „Malý muž, nehýb sa.“ On zmrzol a ja som odišla.

Nie som si úplne vedomá svojho okolia, keď objasňujem pravdu. Väčšinou hovorím nahlas, pretože sa obávam, že ľudia ma nebudú počuť.

Raz som pomáhala automechanikovi a on vystúpil z ČKS. Dala som mu materiály a amulety, aby ich dal členom svojej rodiny. Približne v tom čase vyšiel z blízkej budovy muž. Pozrela som sa na budovu a vyzerala ako kancelárska budova. Spýtala som sa muža: „Čo robíš?“ Pozrel sa na moju tašku a odpovedal drzo: „Čo si myslíš, že robím?“ Pozrela som sa na znak na budove a hovoril „policajná stanica“. Okamžite som požiadala Majstra o pomoc a vysielala som spravodlivé myšlienky. Ten muž vošiel späť do budovy. Poďakovala som Majstrovi, že ma opäť ochránil!

Nový bicykel

Stretla som starého muža, ktorý v škole vyzdvihoval svojho vnuka, takže som mu objasnila pravdu. Vyzeral, akoby počúval dosť pozorne. Keď som ho požiadala, aby vystúpil z ČKS, povedal: „Vieš, kto som? Som bývalý policajt.“ Chytil môj bicykel a vybral mobil, aby zavolal Úrad 610.

Povedala som: „Nedovoláš sa nikam.“ Nikam sa nedovolal. Avšak nechcel pustiť môj bicykel. Zdalo sa mi, že ak zostanem, situácia sa môže zhoršiť, takže som opustila svoj bicykel a odišla som. Neskôr mi môj syn kúpil druhý bicykel.

Odpadnutá brzda

Keď som išla na bicykli, aby som objasnila pravdu, odpadla mu brzda. Neuvedomila som si, že to je náznak od Majstra. Dala som si opraviť bicykel a pokračovala som v šírení pravdy na rušnej ulici. Potom ako som hovorila s piatimi ľuďmi, prišiel nejaký muž a spýtal sa: „Čo tu robíš?“ Povedala som: „Len sa rozprávam.“ Nechcel odísť. Bol v bežných šatách a vyzeral ako robotník z vidieka. Povedala som mu fakty a požiadala som ho, aby vystúpil z ČKS. Povedal, že nie je v žiadnej organizácii ČKS a odišiel.

Čoskoro potom sa objavil muž v uniforme s vysielačkou v ruke a kráčal ku mne. Okamžite som požiadala Majstra o pomoc a odišla som na bicykli. Išla som na bicykli okolo všetkých ľudí na ulici akoby som letela. Unikla som.

Tieto veci som zažila často. Náznaky od nášho súcitného Majstra ma chránili a starali sa o moju bezpečnosť. Ďakujem, Majster!

Čistenie úradných násteniek a odstraňovanie zlého ducha

Pred niekoľkými rokmi takmer všetky miestne úradné nástenky v mojej oblasti obsahovali propagandu urážajúcu Dafa. Pomyslela som si: „Nemôžem dovoliť, aby takéto veci zraňovali vnímajúce bytosti.“ Odstránila som spolu s ostatným nástenky. Ale často som to robila sama, skoro ráno alebo neskoro v noci.

Jedno ráno som odstraňovala nástenku spred agentúry ČKS. Nástenka bola pribitá na stenu a ťažko ju bolo dať preč. Povedala som: „Som učeníčka Dafa. Zachraňovanie ľudí je moja povinnosť. Nemôžeš tu zostať a zraňovať ľudí. Poď dole!“ Nástenka sa odtrhla. Prostredie sa okamžite rozjasnilo.

Ďalšie ráno som chcela odstrániť nástenku s urážlivým materiálom pri vchode do obce. Asi 10 metrov od vchodu na mňa začal štekať pes a nechcel ma nechať prejsť. Pozrela som sa na vchod a videla som, že dozorcovia boli stále v službe. Pochopila som, že to bol ďalší náznak od Majstra!

Niekedy ČKS vyvesila plagáty, ktoré urážali Dafa. Išla som do tej oblasti a potom som si vybrala nástroj, aby som odstránila plagáty. Plagáty som chodila odstraňovať veľmi skoro ráno. Bývam v okolí agentúry ČKS a keby ma videla hliadka, pýtali by sa, čo tam robím tak skoro.

Používala som dlhú bambusovú žrď s hákom na konci, aby som zachytila plagát a strhla ho nadol. Potom som roztrhla banner na kusy a hodila ho do potoka alebo do rieky. Zakaždým, keď som videla urážlivé plagáty alebo nástenky alebo som sa o nich dozvedela od iných praktizujúcich, uvažovala som o spôsobe, ako ich odstrániť. Samozrejme, tie veci absolútne nemali dovolené zraňovať vnímajúce bytosti! Vďaka kolektívnej snahe praktizujúcich po nejaký čas bola väčšina hanlivých násteniek a plagátov odstránená.

V našej oblasti sme mali každoročnú obchodnú výstavu. Jedného dňa som videla predavača, ktorý zdarma rozdával portréty Mao Zedong-a. Pomyslela som si: „Neubližuje toto ľuďom?“ Napísala som dva listy a vylepila som jeden na dvere predavača a druhý na stôl, na ktorom boli jeho výrobky.

V liste sa písalo: „Kvôli svojmu vlastnému zdraviu a zdraviu vašich členov rodiny nerozdávajte portréty Mao Zedong-a. Tento démon sa pokúšal bojovať s nebesami a so zemou. Tri palce nad našimi hlavami sú nebeské bytosti. Neubližujte si len kvôli tomu, aby ste zarobili peniaze a neubližujte iným tým, že to rozdávate! Viete, že dobré sa odpláca dobrým a zlo zlým. Toto je pre vaše vlastné dobro.“

Už nikdy nebol ďalší predajca, ktorý by rozdával Maove portréty.

Keď som videla ľudí, ktorí mali oblečenú fotku Mao Zedong-a, povedala som im fakty, aby sa nestali obeťou toho zlého ducha.

Zlepšovanie xinxingu

Išla som navštíviť inú praktizujúcu. Keď ma videla, povedala: „Stále praktizuješ? Počula som, že už nechodíš praktizovať potom, ako tvoj manžel umrel.“ Nemala som slov. Myslela som si: „Prišla som kvôli Fa. Prečo by niekto povedal o mne niečo takéhoto? Nikdy som také veci nehovorila!“

Bola som taká smutná, že som nemohla jesť ani spať. Povedala som Majstrovi: „Majster, ja som to nepovedala. Praktizujem a kultivujem sa.“ Majster je spravodlivý. Počas štúdia Fa mi bolo pripomenuté, že človek si nemôže zlepšiť xinxing bez konfliktov. Cítila som sa lepšie.

Asi pred mesiacom sa jedna praktizujúca, ktorá bola nedávno prepustená z väzenia, pripojila do našej skupiny štúdia Fa. Povedala, že sa chce s niekým spojiť a objasňovať pravdu. Povedala som: „Musíš viac študovať Fa a vysielať spravodlivé myšlienky.“ Povedala, že miestni ľudia sú veľmi tvrdohlaví. Myslela to tak, že neprijímajú pravdu. Nedbala som na stav jej kultivácie. Práve sa dostala von z väzenia, kde nejaký čas nedokázala študovať Fa do hĺbky. Jednoducho som povedala: „Nemôžeš to tak povedať.“

Nasledujúci deň sme išli spolu objasňovať pravdu. Pomohla som skupine dvoch z troch ľudí vystúpiť z ČKS. Tretí človek niesol kamene. Šla som za ním a spýtala som sa ho: „Vstúpil si do Mladých pionierov?“ Povedal, že áno, a chcel vystúpiť.

Poprosila som tú druhú praktizujúcu, aby si zapísala jeho meno, aby sme ho neskôr mohli poslať. Postavila sa proti: „Nepovedal, že nie je časťou ČKS?“ Povedala som: „Nepočula si nás. Keď sme sa tam rozprávali, povedal mi, že vstúpil do Mladých pionierov. Nešla si tam s nami, takže si to nepočula.“

Rozprávala som sa s niekoľkými ďalšími ľuďmi a pomohla som im vystúpiť. Okomentovala môj výkon: „Hmm... tento je vlastne v poriadku.“ V skutočnosti som objasňovala pravdu na základe rôznych situácií ľudí. Cieľ bol zachrániť ich, nie to, aby som im povedala všetky vedomosti z objasňovania pravdy, ktoré mám.

Po niekoľkých dňoch som odovzdala zoznam vystúpení na miestnom štúdiu Fa. Povedala: „Nemôžeme sa len usilovať o kvantitu, keď zaznamenávame prehlásenia o vystúpení.“ Po štúdiu Fa mi prišla poradiť: „Takto sa nemôžeš kultivovať.“ Povedala, že sa musím kultivovať a objasňovať pravdu tak a tak. To, čo povedala, ma nahnevalo.

Keď som sa vrátila domov, pozerala som sa dovnútra. Spýtala som sa: „Čo je môj problém?“ Bolo ťažké pripustiť si to, ale našla som svoju pripútanosť k namyslenosti, neschopnosti zniesť kritiku, neschopnosti dôverovať iným, podozrievavosť voči iným, a tak ďalej.

Vyhľadala som pomoc ďalšej praktizujúcej: „Niečo so mnou nie je v poriadku. Hoci robím tri veci, mám nejakú nenávisť, ktorá vo mne drieme už nejaký čas.“ Tá praktizujúca povedala: „Študuj teda dobre Fa.“

Majster nám povedal v článku „Odstráňte rušivé zasahovanie“ v Základoch pre ďalší pokrok II:

„Fa môže prelomiť všetky pripútanosti, Fa môže vyhubiť všetky zlá, Fa môže rozbiť všetky klamstvá a Fa môže posilniť spravodlivé myšlienky.“ 

Stále som si hovorila: „Tá nenávisť, to nie je moje opravdivé ja.“

Majster povedal v článku „Ďalšie porozumenie“ v Základoch pre ďalší pokrok:

„Uvedomujete si, že pokiaľ ste praktizujúci, použijem všetky problémy alebo nepríjemnosti, s ktorými sa stretnete v hocijakom prostredí a za hocijakých okolností – to sa týka aj práce pre Dafa, bez ohľadu na to za aké dobré alebo sväté ich považujete – aby som odstránil vaše pripútanosti a vyniesol na svetlo vašu démonickú povahu, aby mohla byť odstránená. Veď vaše zlepšenie je najdôležitejšie.“ 

Nenávisť, ktorú som prechovávala, sa stratila. Stala som sa opäť usilovnou. Každý deň som bicyklom jazdila všade, aby som objasňovala pravdu. Mala som sen, v ktorom som rýchlo napredovala na svojom bicykli.

Dnes som videla v obchode nejaké topánky. Niektoré stáli 29 yuanov a niektoré stáli 20. Vybrala som si tie za 29 yuanov. Keď som za ne platila, pokladníčka povedala: „20 yuanov. Stačí jedna bankovka.“ Povedala som jej: „Stoja 29. Tieto topánky som vzala z časti za 29 yuanov, hoci cenovka hovorí 20.“ Skontrolovala to a povedala: „Si taká čestná.“ Opravila cenovku a zaúčtovala mi 29 yuanov.

Mnoho ľudí si kupovalo topánky. Povedala som: „Som praktizujúca Falun Gongu. Môj Majster ma učí, aby som bola dobrým človekom. Nemôžem iných využívať. Falun Gong je kultivačná cesta Budhovho Fa a môže spasiť ľudí. Neverte lžiam v televízii. Pamätajte si prosím: Falun Dafa je dobrý. Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré! Budete požehnaní v čase katastrofy.“ Potom som pomohla niekoľkým ľuďom vystúpiť z ČKS.

V tejto poslednej fáze nápravy Fa si budem ceniť cestu, po ktorej som prešla. Budem si tiež ceniť prostredie nápravy Fa, ktoré Majster pre nás vytvoril, pozerať sa dovnútra a kultivovať sa tak usilovne, ako keď som práve začala praktizovať.

 

Ďakujem, Majster!

 

Článok v angličtine:  http://en.minghui.org/html/articles/2013/11/12/143138.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha