Články od vydavateľov

Falun Gong zakazuje zabíjanie a samovraždu

9.1.14 | Od vydavateľov Minghui

(Minghui.org) Falun Gong je pokročilá kultivačná prax Budhovskej školy. Výslovne zakazuje zabíjanie a samovraždu. Každý, kto obviňuje a ohovára Falun Gong a spája ho so zabíjaním a sebevraždou, sa neodváži nechať ľudí, aby si dôkladne, bez predsudkov a s pokojnou mysľou prečítali knihy Falun Gongu, najmä knihu Čuan Falun. Neodvažujú sa ani nechať ľudí osobne si vyskúšať cvičenia Falun Gongu, pretože dokonca aj zločinci vedia, že mnoho ľudí má čisté svedomie a potom, ako uvidia pravdu, nebudú chcieť veriť takýmto podvodom.

Dúfame, že si všetci pozrú 20-minútové video s názvom „Falošný oheň - nový a tragický čínsky štandard v štátnych podvodoch“. Napriek vašej zaneprázdnenosti sa veľmi oplatí pozrieť si ho a možno budete v budúcnosti veľmi ľutovať, ak si ho nepozriete. Bolo by ešte lepšie, ak by ste si mohli prečítať s pokojnou mysľou celú knihu Čuan Falun. (Ďalšie video, „Sebaupálenie alebo podvod?“ vytvorili Minghui v čínštine. Má 13 minút a je k dispozícii prepis do slovenčiny.)

Čínska komunistická strana zostáva stále Čínskou komunistickou stranou a jej povaha sa nikdy nezmení, podobne ako sa vlk nikdy nestane psom alebo ovcou. Pravda za podvodnou správou o sebaupálení bola už dávno odhalená, ale ničomníci v ČKS, ktorí zakázali knihy a nariadili ich spáliť, vyhľadávajú príležitosti, aby podviedli ešte viac ľudí a spravili ich spoluvinnými za ich zločiny. Medzi týmito ľuďmi sú aj ľudia s rôznymi motívmi mimo Číny, ktorí chcú mať dobrý vzťah s ČKS a preto oneskorujú príchod dňa, keď bude ČKS braná na zodpovednosť za jej zločiny.

Prenasledovanie spravodlivých vier nikdy v histórii nebolo úspešné a keď komunistická strana začala prenasledovať Falun Gong - prax, ktorá nasleduje princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť - bolo to ešte viac od samého začiatku odsúdené na zánik. Od júla 1999 do januára 2014 trvalo politické prenasledovanie Falun Gongu zatiaľ 15 rokov. Pokojné a racionálne slová a činy proti prenasledovaniu v Číne a odhaľovanie prenasledovania cez zahraničné webstránky Minghui už pokračuje 15 rokov. Hlavný úkryt, na ktorý sa spoliehalo prenasledovanie - systém nútených pracovných táborov - sa zrútil a prenasledovanie dosiahlo koniec svojej cesty v slepej ulici. Za týchto okolností nejakí ľudia vycestovali von z Číny a vykonávajú aktivity na opätovné upriamenie pozornosti verejnosti na „incident sebaupálenia“ - tento propagandistický kúsok, ktorý bol už odhalený pred dávnym časom. Koho chcú podviesť tentoraz?

Pravda o zinscenovanom sebaupálení je jednou z najväčších správ storočia. Iba ak si jej je človek vedomý, môže jasne uvažovať a iba keď jej človek rozumie, môže mať svetlú a nádejnú budúcnosť.

Zhrnutie súvisiacich faktov:

1. Falun Gong je pokročilou kultivačnou praxou Budhovskej školy. Pomocou knihy Čuan Falun vyučuje ľudí, aby nasledovali princípy Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, aby sa zlepšili, zvýšili si svoju úroveň morálky a duchovnú sféru. Zahŕňa aj päť pomalých a elegantných cvičení. Od svojho prvého uvedenia na verejnosť v máji 1992, v priebehu len siedmich rokov, dosiahol počet ľudí, ktorí praktizovali Falun Gong, 100 miliónov. Dobrá povesť Falun Gongu prenikla do každej domácnosti v Číne kvôli pozoruhodným zlepšeniam v zdraví a kondícii ľudí, ktorí sa mu venovali, a kvôli zlepšeniu morálky v spoločnosti.

2. V júni 1999 ČKS ustanovila „Úrad 610“ so špecifickým cieľom prenasledovať Falun Gong. Úrad 610 má moc nad systémom verejnej bezpečnosti (políciou) ako aj nad prokuratúrou a súdmi (justičným systémom).

3. Jiang Zemin a Luo Gan boli kľúčovými postavami v ČKS, ktorí zahájili širokú kampaň na prenasledovanie Falun Gongu. Spravili to v júli 1999, zo žiarlivosti a osobných záujmov. V tom čase už veľký počet ľudí v Číne zažil nebezpečenstvá „Veľkej kultúrnej revolúcie“. Hoci vedeli o účinnosti Falun Gongu, brali kampaň politického prenasledovania za samozrejmosť a pasívne prijímali kampane, ktoré vláda spustila. Takéto kampane zahŕňali „kampaň milión podpisov odsudzujúcich Falun Gong“ a podobne. Veľký počet praktizujúcich Falun Gongu zároveň spontánne išiel do Úradu pre apely v Pekingu a na Námestie Nebeského pokoja, aby apelovali za spravodlivosť pre Falun Gong.

4. Zo série tajných príkazov, ktoré vydal Jiang Zemin, sa najznámejším stal: „Zničte ich povesť, zruinujte ich finančne a odstráňte ich fyzicky“, „Ubite ich na smrť a považujte mŕtvych za sebevraždy“, „spopolnite ich bez toho, aby ste overili ich identitu“.

5. Aby si udržali a ďalej šírili prenasledovaciu kampaň Falun Gongu, 23. januára 2001 Jiang Zemin, Luo Gan a ich spolupáchatelia zinscenovali propagandistickú epizódu, kde sa skupina ľudí údajne upálila na Námestí nebeského pokoja a pripísali to Falun Gongu. Zrodil sa takzvaný „incident sebaupálenia“, stal sa široko známym, a jeho páchatelia zmobilizovali každé čínske štátom riadené médium na to, aby ho široko rozširovali a ohovárali Falun Gong. Táto opovrhnutiahodná dráma porušovala nebeské princípy a prirodzený priebeh, kruto zabíjajúc a ubližujúc ľuďom kvôli tomu, aby falošne obvinili Falun Gong.

6. Jeden týždeň potom, ako sa stal incident sebaupálenia, mala verejnosť mnoho pochybností. Takže štátom riadená televízna stanica CCTV spustila takzvaný program „V centre pozornosti“, so sebaupálením ako hlavnou témou. Aký bol zámer? Útočiť na Falun Gong. Program sa spoliehal vo svojej argumentácii na videozábery zo sebaupálenia. Avšak spomalený záber a analýza záznamu odhalila viacero nezrovnalostí. Napríklad analýza odhalila, že Liu Chunling (jedna zo sebaupálených, ktorá umrela na mieste) niekto zrejme  smrteľne udrel ťažkým objektom, ktorý náhle narazil do jej hlavy. Útočníkom sa zdá byť ozbrojený príslušník polície. Okamžite sa zrútila na zem a takmer určite následkom úderu umrela.

Vo videozázname CCTV je tiež záber zblízka na ďalšieho sebaupáleného, Wang Jindong. Príslušník polície stojí pri ňom a drží prikrývku na hasenie ohňa, ale nepoužije ju, akoby čakal na to, kým Wang Jindong ukončí svoj scenár. Potom ako Wang Jindong zakričí nejaké slová údajne týkajúce sa Falun Gongu, príslušník polície, akoby na tento podnet, okamžite zakryje Wangovu hlavu prikrývkou. A kým Wangove šaty zhoreli a sú z nich len kusy, zelená plastická fľaša naplnená „benzínom“ zostala medzi jeho nohami nedotknutá.

7. Falun Gong je kultivačná prax Budhovskej školy. Zakazuje zabíjanie a samovraždu. Hlavná kniha Falun Gongu, Čuan Falun, (publikovaná v roku 1995) má v siedmej lekcii kapitolu s názvom „Otázka zabíjania“. Píše sa v nej: „Otázka zabíjania je veľmi citlivá. Pre praktizujúcich sme stanovili prísnu požiadavku, že nemôžu zabíjať životy.“

V „Prednáške v Sydney“ od pána Li Chung-č’, zakladateľa Falun Gongu (publikovanej v roku 1996) sa praktizujúci spýtal: „...Zabitie života je veľmi veľký hriech. Ak človek spácha samovraždu, ráta sa to ako hriech alebo nie?“ Majster Li odpovedal: „Ráta sa to ako hriech. ... Preto, spáchanie samovraždy je hriešne.“

8. Hoci „incident sebaupálenia“, ktorý Jiang a Luo zinscenovali je plný medzier, tí, čo hľadajú zisk zo situácie naplnili čínske učebnice v školách, otázky na skúškach a žiadosti o prijatie do škôl falošnou propagandou, aby vystrašili deti a mladých študentov a obrátili ich proti Falun Gongu.

 

Prípadné otázky môžete smerovať na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Článok v čínštine:  http://en.minghui.org/html/articles/2014/1/8/144244.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha