Výmena skúseností a názorov

Situácia sa mení: Pomáhanie policajtom v Číne pochopiť pravdu o prenasledovaní

11.3.14 | Od korešpondenta Minghui v Sydney, Austrália

(Minghui.org) Ako prenasledovanie Falun Dafa v Číne pokračuje, mnoho praktizujúcich Dafa mimo Číny dobrovoľne venuje svoj čas na telefonovanie policajtom, ktorí sa zúčastnili prenasledovania. Prečo? Chcú prebudiť tých mužov a ženy, pomôcť im prehliadnuť cez negatívnu propagandu vykonštruovanú Čínskou komunistickou stranou (ČKS) a požiadať ich, aby už neubližovali nevinným, zákon dodržiavajúcim občanom.

Pretože ČKS ovláda všetky správy v Číne, mnohí v Číne nemajú prístup ku svetovým či dokonca domácim správam a neuvedomujú si, že Falun Dafa sa po celom svete praktizuje voľne, a nevedia ani, že brutálne prenasledovanie bolo odsúdené medzinárodným spoločenstvom. Keď praktizujúci Dafa telefonujú policajtom a policajtkám v Číne, jedným z hlavných bodov je nedávny politický pád mnohých vysokopostavených úradníkov ČKS, ktorí boli nápomocní v zorganizovaní alebo udržiavaní prenasledovania.

Mnohí policajti, ktorým praktizujúci zo zahraničia telefonovali, súhlasili s tým, že už viac nebudú napomáhať v prenasledovaní a mnohí vyjadrili v telefóne vďačnosť.

Nasleduje niekoľko nedávnych skúseností Benity, praktizujúcej Dafa z Austrálie, ktorá venuje mnoho svojho voľného času na telefonovanie policajtom a súdnym úradníkom v Číne.

Keď Benita prvýkrát telefonuje na policajné stanice, ktoré boli zapojené do prenasledovania praktizujúcich Dafa, policajti môžu byť spočiatku negatívni a neprijímať veci. Avšak potom ako rozpráva ďalej a dá príklad nedávneho vyšetrovania Li Dongsheng-a, vedúceho Úradu 610, ako aj zástupcu tajomníka strany a zástupcu ministra oddelenia verejnej bezpečnosti, ktorí boli obvinení za „vážne porušenie zákona“, policajti zväčša začnú chcieť počúvať a dokonca si zapisujú relevantné informácie.

Komunistická strana sa vždy pokúša presunúť vinu na iných

Pri svojich rozhovoroch s policajtmi im Benita číta z „Poradcu na svedomité predchádzanie nespravodlivým, falošným a chybným prípadom“, ktorého nedávno vydal Centrálny politický a právny výbor ČKS. Výňatok z neho hovorí: „...tí, ktorí majú úradnú moc, ako sudcovia, prokurátori a polícia, budú po celý svoj život niesť zodpovednosť za svoje správanie počas zamestnávania štátom... Prísne kroky budú podniknuté voči všetkým aktivitám, ako vynucovanie si priznania mučením, uchyľovanie sa k násiliu kvôli získaniu výpovede, alebo zakrývanie či vykonštruovanie dôkazov.“

Benita potom hovorí polícii, že niekoľko kľúčových hráčov v brutálnom prenasledovaní Falun Dafa bolo obžalovaných na mnohých zahraničných súdoch za zločiny genocídy a za zločiny proti ľudskosti. Informuje ich, že tvrdosť a nespravodlivosť prenasledovania spustila silné medzinárodné odsúdenie.

Benita vysvetľuje, že vysoko postavení funkcionári ČKS sa vždy snažili presunúť vinu za svoje zločiny na nižšie postavených funkcionárov. Známy prípad sa udial napríklad po desaťročí teroru kultúrnej revolúcie (1966-1976), keď bolo 793 policajtov a 17 vojenských funkcionárov, ktorí boli lojálni k „červenej línii“ ČKS, zhromaždených v provincii Yunnan a následne boli tajne popravení. Ich rodinám bolo povedané len, že umreli pri plnení si svojich povinností.

Benita nabáda týchto policajtov a funkcionárov, aby prehodnotili svoje činy: „Niekoľko rokov prešlo a objavuje sa čoraz viac brutálnych činov prenasledovania, vrátane nútených odberov orgánov od živých praktizujúcich. Chcete byť za toto zodpovední? Za celoštátne prenasledovanie, ktoré ublížilo približne 100 miliónom ľudí?“

Pomerne často policajti napäto počúvajú každé slovo. Benita im hovorí, že jediný spôsob, ako odčiniť svoje zločiny, je vystúpiť z komunistickej strany a informovať o tom, čo vedia o prenasledovaní, Svetovú organizáciu na vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu (WOIPFG). Potom im dá kontaktné informácie na WOIPFG, ako aj informáciu ohľadom toho, ako získať zdarma software na bezpečné preniknutie cez internetovú blokádu ČKS.

„Hanbím sa za to, že som policajt a za naše zúčastnenie sa na prenasledovaní“

Jedna praktizujúca Dafa v Austrálii nedávno telefonovala policajtovi a požiadala ho, aby prestal ubližovať praktizujúcim Falun Dafa. Policajt jej spočiatku nadával, ale nakoniec jej dal číslo na svoj osobný mobilný telefón.

Neskôr Benita zatelefonovala na telefónne číslo tohto muža, keďže si myslela, že je možno stále pomýlený nenávistnou propagandou Komunistickej strany.

Na jej prekvapenie bol ten policajt veľmi milý. Poďakoval Benite za to, že mu zatelefonovala naspäť a povedal, že tak predtým musel hovoriť do svojho pracovného telefónu, aby sa vyhol odplate od svojich kolegov.

Policajt povedal, že súhlasí s tým, čo Benita povedala. Povedal, že jeden z jeho priateľov, mladší policajt, bol nedávno použitý ako obetný baránok potom, ako sa udial významnejší incident. Tento policajt povedal zo srdca: „Priateľka moja, hanbím sa za to, že som policajt a za naše zúčastnenie sa na prenasledovaní. Napriek tomu, čo táto uniforma reprezentuje, chcem byť dobrým človekom, ako by mal byť každý.“

Na konci ich rozhovoru si policajt tiež zapísal kontaktné informácie WOIPFG a povedal, že v budúcnosti pomôže praktizujúcim Dafa a nebude sa zúčastňovať na prenasledovaní.

 

Článok v angličtine:  http://en.minghui.org/html/articles/2014/1/24/144567.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom