Vyučovanie Fa na Medzinárodnom dni Falun Dafa

Vyučovanie Fa na konferencii Fa v New Yorku 2014

(Li Chung-č’, 13. mája 2014)

(Všetci prítomní učeníci Dafa vstávajú a nadšene tlieskajú, úctivo vítajúc Majstra. Majster odpovedá gestom heshi a potom naznačuje ľuďom, aby sa posadili.)

Dobré ráno! (Učeníci odpovedajú: „Dobré ráno, Majster!“) (Učeníci srdečne  tlieskajú.) Pracovali ste tvrdo! (Učeníci odpovedajú: „To Majster pracoval tvrdo!“) Mnohí z vás, čo ste tu, sú učeníci Dafa z pevninskej Číny. Či je to vo svete alebo v Číne, stav nápravy Fa je rovnaký. Celkove, hoci sa môže zdať, že jej postup je neusporiadaný, v skutočnosti je mimoriadne dobre usporiadaná.

Povedal som predtým, že cieľ starých síl za týmto prenasledovaním je prinútiť učeníkov Dafa prostredníctvom prenasledovania, aby opustili svoje ľudské pripútanosti. Oni uznajú Dovŕšenie vašej kultivácie len vtedy, ak dokážete prejsť cez túto drsnú skúšku. Toto oni usporiadali. Ja od základu neuznávam tie ich veci. Môj prístup bol milosrdne všetko rozriešiť. Prístup, ktorý používam teraz, je výsledkom ich zasahovania.

Ale z pohľadu osobnej kultivácie boli tentokrát pri šírení Fa dvere úplne otvorené a mnohí ľudia vstúpili a stali sa učeníkmi Dafa iba teraz. Títo ľudia, ktorí sú treťou skupinou praktizujúcich, o ktorých som predtým hovoril, neodstraňovali systematicky svoju karmu v priebehu histórie. Tí, ktorí nasledovali Majstra a zostúpili sem, alebo si vytvorili karmické vzťahy s Majstrom v rôznych historických obdobiach, títo ľudia boli očisťovaní od svojej karmy v každom živote, predtým ako sa znova reinkarnovali. Avšak tí, ktorí vstúpili len teraz, cez to počas priebehu histórie neprešli a prinášajú si so sebou obrovské množstvo karmy. Človek v tomto svete nevyhnutne vytvára karmu a v každom jednom živote pribudne veľké množstvo karmy. Uvažujte o tom, mohli by ste potom ako kultivujúci dosiahnuť Dovŕšenie tak ľahko? Nie je to možné. Nepovedal Ježiš, že človek má hriechy? Nech sa to interpretuje akokoľvek, faktom je, že pokiaľ je človek nažive, vytvára karmu. Takže človek sa musí očistiť a musí odkultivovať každý kúsok karmy a dosiahnuť stav čistoty predtým, ako môže dosiahnuť Dovŕšenie.

Nesúhlasím s tým, čo robia staré sily. Avšak čo sa týka vašej osobnej kultivácie, musíte sa kultivovať a musíte tvrdo pracovať. V tomto ohľade, uvažujte o tom: v čase odkedy ČKS začala 20. júla 1999 prenasledovať učeníkov Dafa, bolo skutočne odhalených mnoho ľudských pripútaností. Mnohí ľudia, ktorí neboli pevní, kultiváciu počas prenasledovania vzdali a niektorí nenašli odvahu, aby vykročili napred. Okolnosti sa teraz dramaticky zmenili a zdá sa, že veci sa zvoľnili. Niektorí ľudia dokázali teraz zozbierať svoju odvahu a niektorí ľudia sa vrátili ku kultivácii. Počas toho ako to prebiehalo sme však naozaj videli, ako sa v ich hlavách vytvárali všemožné ľudské pripútanosti. Hoci dúfate, že toto prenasledovanie sa čoskoro skončí, je to len želanie; to, čo by mali robiť učeníci Dafa, je pracovať na odhaľovaní prenasledovania a čeliť mu so spravodlivými myšlienkami. Avšak niektorí ľudia si chcú nájsť miesto, kde by sa mohli vyhnúť prenasledovaniu a viesť tichý, pohodlný život. Takíto ľudia majú všemožné pochopenia prenasledovania. Nech je to akokoľvek, počas tohto nemilosrdného prenasledovania sa naozaj ukázali všemožné ľudské pripútanosti.

Potom v tomto svetle, mnoho z nás sa naozaj činilo zle. Takže staré sily to využili ako zdôvodnenie a povedali: „Pozri sa – je toto tvoj učeník? Chceš ho, takže ti pomôžeme odstrániť jeho pripútanosti. Mohol by niekto ako on ísť do nebies? Pozri sa na všemožné ľudské pripútanosti, ktoré prejavuje.“ Dokonca uprostred tohto najdrsnejšieho z prenasledovaní boli ľudia, ktorí šírili chýry, predvádzali sa – vynorili sa všemožné pripútanosti a toto len zhoršilo krutosť prenasledovania. Hneď ako vystúpi nejaká vaša pripútanosť, staré sily nechajú políciu, aby zaklopala na vaše dvere. Zlo si pre vás príde.

Rovnako to platí aj vo zvyšku sveta. Prenasledovanie bolo spočiatku také brutálne! Boli tam tlaky každého druhu a dokonca aj mimo Číny bol obrovský tlak. V tom čase nedokázali učeníci Dafa nechať zaznieť svoje hlasy nikde; všetky čínske médiá boli ovládané skazenou ČKS, takže šírili ohováranie, aby potlačili Falun Gong. Vonkajší svet nemal žiadnu predstavu o tom, čo je Falun Gong, takže médiá po celom svete jednoducho prinášali podvodné, prenasledujúce správy od zlej ČKS. Takže keď o tom uvažujete, také prenasledovanie sa rovnalo lavíne útokov a prenasledovaniu od médií z celého sveta. Keďže boli vtedy proti takému obrovskému tlaku, praktizujúci mimo Číny tiež prejavili všemožné ľudské pripútanosti. V dôsledku toho mnoho praktizujúcich spadlo nadol. Tí, ktorí cez to dokážu prejsť až do konca, sú skutočne mimoriadni. Dokonca aj v očiach bohov ste mimoriadni. Ako to vidia oni, dosiahli ste to v ľudskom svete a ten rozdiel je skutočne ohromujúci, takže vás obdivujú.

Životy rôznych oblastí vo vesmíre boli pôvodne veľkolepé a veci neboli také nebezpečné a ťažké, ako sú pre ľudské bytosti. Takže tí, ktorí mali odvahu sem prísť, sú skutočne pozoruhodní. Keďže princípy ľudského sveta sú prevrátené – napríklad čo je dobré a čo je zlé – ľudia vytvárajú karmu len tým, že tu žijú. Je to presne preto, že ľudské bytosti žijú uprostred týchto prevrátených princípov, že žiadne bytosti na nebesiach sa neodvažujú priblížiť k tomuto miestu. Takže každý, kto prišiel, je ešte o to mimoriadnejší. Ak sa niekto dokáže dostať cez toto prenasledovanie, bohovia si ho budú skutočne vážiť. Ak človek porovná to, ako bytosti na nebesiach existujú, s tým, ako tu žijú ľudské bytosti, rýchlo si uvedomí, akí sú pozoruhodní tí, ktorí sa odvážili sem prísť.

Ľudia v tomto ľudskom svete dnes – nepovedal by som, že všetci, ale veľká väčšina – prišli z nebies, prišli sem z rozmanitých gigantických, vzdialených vesmírov, rôznych ríš a rôznych miest, aby získali Fa. Ale hneď ako sa tu reinkarnujú, nevedia už, odkiaľ prišli. Je to preto, že ľudská spoločnosť je bludiskom, miestom ilúzie. Keď sem niekto vstúpi, rovná sa to skočeniu do bludiska. Iba ak človek skočil do bludiska, môže sa kultivovať. Teraz keď ste skočili do bludiska, do takéhoto riskantného a vyčerpávajúceho prostredia, ak si stále dokážete sformovať spravodlivé myšlienky, ak si stále dokážete uvedomiť, že by ste sa mali kultivovať, ak dokážete pomôcť Majstrovi napravovať Fa, keď sa šíri Dafa, a ak dokážete zachraňovať iných ľudí dokonca aj keď prechádzate veľkými skúškami, je to jednoducho mimoriadne. Takto sa na to pozerá, a preto hovorím, že tí, ktorí sa cez to od 20. júla dostali, sú jednoducho mimoriadni.

Samozrejme, môžete tu a tam niekedy naraziť a udrieť sa, alebo často zakopávať, alebo riešiť jednu vec dobre a ďalšiu vec nie veľmi dobre, ale to všetko je časťou kultivačného procesu. Kým dokážete vytrvať a dostať sa cez to, ste pozoruhodní. Ak dokážete robiť to, čo má robiť učeník Dafa, ste pozoruhodní. Takto sa na to pozerá. Skutočne nemať žiadne problémy, riešiť všetko dobre, a ísť napred celou cestou, nuž, sú takí jednotlivci, ale sú zriedkaví a sú jednoducho skutočne mimoriadni. Avšak nie všetci môžu byť takíto. Kto je v kultivácii bez chýb? Keď sa pozrieme na to, čo sa stalo počas tohto prenasledovania, niektorí ľudia mohli spraviť vážnejšie chyby, pričom iní spravili menej významné chyby. Avšak ak si to môžete uvedomiť, vziať za to zodpovednosť, prísť na svoj problém a činiť sa na ďalšej ceste dobre, potom to je kultivácia.

Keď nejakí ľudia zakopnú a spadnú, nedokážu znova vstať, a namiesto toho sami seba odpíšu ako beznádejných a začnú konať ľahkomyseľne. V niektorých prípadoch dokonca skončia tak, že prejdú na druhú stranu. Sú tiež nejakí ľudia, ktorí sa naučili nejaké pravdy z Dafa a predtým nemali ani poňatia o náboženstve, viere či kultivácii. Cez Dafa sa dozvedeli o Bohoch, Budhoch a kultivácii. Ale potom počas prenasledovania sa zo strachu pokúsili vyhnúť ujme a tak sa pridali k iným náboženstvám. Ale bez ohľadu na to, akou cestou pôjdete, nebudete schopní dosiahnuť Dovŕšenie, kým ukrývate strach. Akýkoľvek strach je pripútanosťou.

Samozrejme, kultivácia Dafa sa nepodobá na bývalé prístupy ku kultivácii, kde si človek počas kultivácie musel prísne odstrániť všetky ľudské pripútanosti. Pretože učeníci Dafa sa stále musia kultivovať medzi bežnými ľuďmi, určitá časť bežných ľudských vecí sa udržiava a zabezpečuje, aby mohli mať uvažovanie a správanie potrebné na žitie medzi bežnými ľuďmi. Spolu s tým zabezpečuje to, že v tomto prostredí môžete pomáhať Majstrovi v napravovaní Fa, ako aj v tomto prostredí zachraňovať vnímajúce bytosti. Ak by ste všetci odišli do kláštorov alebo odišli do jaskýň v horách, kto by zachránil všetkých tých ľudí v tomto svete, ktorí sem prišli kvôli Dafa?

Čo je „učeník Dafa“? Ten, koho Majster vyučuje, ste presne vy, títo učeníci Dafa. Ste očisťovaní, zoceľovaní k zrelosti, takže ste pripravení na zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Toto sú učeníci Dafa. Označenie „učeník Dafa“ vôbec nie je to isté ako koncepty osobnej kultivácie alebo osobného dovŕšenia, ktoré sa predtým nachádzali v bežnej spoločnosti. Nemali zodpovednosť za spásu vnímajúcich bytostí. Pre nich to bolo jednoducho o osobnom dovŕšení. To, čo učeníci Dafa jedného dňa dosiahnu, sa vôbec nepodobá na veci menších praktík alebo ciest. Myslím si, že toto vám je už jasné. „Učeníci Dafa“ sú tí, ktorí nesú zodpovednosti učeníkov Dafa a zachraňujú vnímajúce bytosti.

Čo sa týka zachraňovania vnímajúcich bytostí, toto je niečo, v čom mnoho našich učeníkov Dafa odviedlo vynikajúcu prácu, bez ohľadu na ich vek či vzdelanie. Niektorí starší učeníci Dafa, dokonca i tí s nízkym vzdelaním, sa činili veľmi dobre. Mnohí učeníci Dafa, ktorí sa zúčastňujú na rôznych projektoch, vynaložili veľkú námahu a tiež sa činili veľmi dobre. Povedali sme predtým našim rôznym projektom – najmä mediálnym spoločnostiam – že ak sa majú lepšie činiť v objasňovaní faktov, v pôsobení proti prenasledovaniu a zachraňovaní vnímajúcich bytostí, mediálne firmy musia mať základ v bežnej spoločnosti, ich obchodná činnosť musí ísť dobre, musia si udržiavať zdravé financie, učiť sa od normálnych mediálnych firiem a skutočne fungovať normálnym spôsobom. Iba potom budú naše firmy efektívne v tom, čo majú dosiahnuť.

Spočiatku malo mnoho ľudí krátkodobé uvažovanie. Mysleli si, že tomu len budú musieť venovať mnoho námahy po krátky čas a potom to skončí. Teraz si uvedomili, že veci sa takto nedejú. Učeník Dafa musí robiť všetko pevne, vložiť do toho svoje srdce, nebyť pripútaný k času a príliš veľa neuvažovať. Musíte sa čo najlepšie snažiť v tom, čo máte robiť, a potom to pôjde dobre. Pod tlakom prenasledovania mnoho ľudí stále dúfalo, že prenasledovanie skončí skôr, takže tomu po krátky čas venovali veľkú námahu. Ale takto to nejde. Treba samozrejme povedať, že vaše médiá skutočne mali veľký vplyv pri zachraňovaní vnímajúcich bytostí.

Ohľadom zachraňovania vnímajúcich bytostí, uvažujte o nasledujúcom. Mnohí z našich učeníkov Dafa mimo Číny si zvykli na normálny spôsob uvažovania, nie ako ten, čo majú ľudia v pevninskej Číne. Čo tým myslím? Je to preto, že ľudia, ktorí žili v krajine vedenej zlým komunizmom, majú myseľ a spôsoby uvažovania kultúry strany. Komunistický režim sa snaží o zničenie národného dedičstva a potom vám naočkuje mimoriadne zlé koncepty a základ uvažovania zlej strany – všetky tie veci sa sformujú v mysli z naočkovanej kultúry zlej strany. Takže takýto je spôsob uvažovania ľudí, ktorí vyrástli uprostred kultúry zlej strany, a dokonca to aj formuje to, ako nazerajú na veci. Je ťažké úplne odstrániť tú látku. Ale ľudia, ktorí žili mimo Číny po dosť dlhý čas, budú cítiť, že je rozdiel medzi ich uvažovaním a uvažovaním iných, že nie je rovnaké. Tí, ktorí vyšli z krajiny zlej strany, veľmi ochraňujú seba a majú silnú túžbu vyjadrovať svoje názory na určité záležitosti, pričom ľudia mimo Číny takí nie sú.

Špeciálne v prípade médií, ak používate tie teórie kultúry strany, jej terminológiu, alebo spôsob myslenia, rovná sa to šíreniu kultúry strany. Takže musíte venovať pozornosť týmto veciam. Osobitne, niektorí noví ľudia prišli nedávno do médií a títo mladí ľudia prišli z Číny. Musíte tomu venovať špeciálnu pozornosť. Nech ste v ktoromkoľvek našom médiu, musíte na to dávať pozor. Učeníci Dafa pracovali náramne tvrdo, aby počas prenasledovania ustanovili tieto médiá, a v skutočnosti dokázali obrátiť zlú situáciu mimo Číny – jednoducho pozoruhodné. Naše médiá vykonali veľkú službu. Skutočne by ste si ich mali ceniť. Nezmeňte ich kultúrou strany a nespravte ich podobnými médiám v pevninskej Číne, ktoré sú na pohľad čudné a slová v nich nesúvislé a nekopírujte priamo správy z Číny. Musíte tomu venovať pozornosť.

Popisoval som teda problémy, ktoré sa vyskytli v priebehu zachraňovania vnímajúcich bytostí a na ktoré si musíte dávať pozor. Ďalšia vec je, že máme mnoho ľudí, ktorí čelili nepriazni počasia, aby objasňovali pravdu a naozaj pracovali veľmi tvrdo. Ako som spomenul na poslednej Fa konferencii, nemôžeme prestať s naším objasňovaním pravdy na turistických miestach. Musíte sa najmä skutočne sústrediť na objasňovanie pravdy turistom prichádzajúcim z Číny. Deje sa to na všetkých miestach a robí sa to dobre. Sledoval som to a bolo to skutočne výborné. Keďže celkový stav vecí sa mení, postoje ľudí, ktorí prichádzajú z Číny, sú teraz odlišné. V Číne sa teraz odvažujú kritizovať skazenú stranu a keď sú v zahraničí, obávajú sa ešte menej – sú v skutočnosti výrečnejší ako Číňania, ktorí odišli z Číny skôr. Tí sú takí zastrašení konzulátmi a ambasádami skazenej strany, že sa dokonca obávajú ísť si pozrieť Shen Yun, pričom tí, ktorí vycestujú z Číny teraz, sa odvažujú ísť si ho pozrieť. Ak narazia na Shen Yun, idú si ho pozrieť. Pri vystupovaní zo strany to stačí vysvetliť len niekoľkými vetami a pochopia to. Keď vystupujú a navrhnete im krycie meno, povedia: „Netreba. Použijem svoje skutočné meno.“

Keď o tom hovoríme, veci nie sú také jednoduché, ako sa zdajú. To, čo sa deje, je výsledkom toho, že celková náprava Fa sa dostala do tohto bodu. Tieto zmeny boli umožnené obrovskými príspevkami učeníkov Dafa pri spáse vnímajúcich bytostí a objasňovaní pravdy. Učeníci Dafa majú obrovský účinok na stav ľudských záležitostí tu na povrchu, pričom obrovská sila nápravy Fa sa neustále ženie napred a zlé faktory sú neustále ničené. Učeníci Dafa už nie sú jediní, ktorí vedia, čo je Dafa; ľudia vo svete sa začali znova o Dafa dozvedať. V hĺbke bytosti človeka, jeho vedomá stránka vie, kto ste. Ale ľudský povrch je ako kus oblečenia, ktorý má bytosť oblečený, a tento povrch nevie nič. Mnoho ľudí si myslí, že Falun Gong je len čchi-kung. Nikdy by nepredpokladali, že Falun Gong je niečo také obrovské – že celé Tri Ríše boli vytvorené kvôli nemu a že ľudská spoločnosť bola zriadená kvôli náprave Fa.

Základná bytosť človeka, ktorú voláte „duša“ (ling-hun) a my ju nazývame „hlavná duša“ (yuan-shen), pochádza z nebies a prišla, aby získala Fa. Prečo sem potom prišla získať Fa? Nebolo by výborné získať ho tam hore, kde je všetko úplne jasné? Ale prečo to nemôžu spraviť? Ako som povedal, iba tu sa môže človek kultivovať a iba v prostredí plnom utrpenia môžete byť skúšaní, aby sa videlo, či ste hodní získania Fa. Takto to bolo rozhodnuté na začiatku.

Ďalšia vec je, že ľudská spoločnosť je na najnižšej úrovni. „Zachraňovanie vnímajúcich bytostí“ sa týka všetkých bytostí, nielen ľudských bytostí – týka sa všetkých životov. Ako viete, táto dimenzia, v ktorej existuje ľudská spoločnosť, nie je obývaná len ľudskými bytosťami. Ľudia si teraz uvedomujú, že existujú mimozemšťania. Viete koľko druhov bytostí existuje? Ľudia si nedokážu predstaviť, koľko rôznych bytostí s rôznymi podobami existuje, avšak na rôznych úrovniach ešte existujú ďalšie bytosti. Tento priestor tu je len najnižšou z dimenzií. Iba keď sa Fa vyučuje tu, môže každá z úrovní, od vysokých po nízke, v celom kozmickom tele, s každou jednou životnou formou, získať Fa. Ak by sa to dialo o jednu úroveň vyššie, životy pod ňou by ho nemohli získať; a keď by ho nemohli získať, tá úroveň by prestala existovať potom, ako Fa napraví vesmír – už by neexistovala. Preto sa Fa vyučuje na najnižšej úrovni, veci sa robia na najnižšej úrovni a používa sa jazyk tejto najnižšej úrovne. Ak by teda princípy Fa boli ťažko pochopiteľné, potom by iba nebeské bytosti boli schopné pochopiť ich a iba oni by mohli byť zachránené. Ako by potom životy na nízkej úrovni mohli mať dostatok múdrosti na to, aby ho získali? Fa, ktorý sa vyučuje tentokrát, je bez mystérií. Preto sa hovorí, že obsahuje „jasné princípy“, keďže princípy Fa sú jednoduché a jasné. „Jasné princípy a jasné slová“, vo význame, že slová, ktoré boli povedané, sú také jednoduché ako sa len dá, najjednoduchšie a najpriamejšie. Takže bytosti na nízkej úrovni ho pochopili, ale v skutočnosti to poplietlo mnoho bytostí na vyšších úrovniach. Čudujú sa, ako by tento Fa mohol byť taký jednoduchý a priamy a v dôsledku toho mu neveria. Dokonca sa čudujú, ako by to bolo možné. V skutočnosti je taký zrejmý, jednoduchý a priamy. Iba ak ho niekto skutočne študuje a skutočne sa podľa neho kultivuje, bude schopný uvidieť vyššie pravdy. Preto, ako som povedal, hoci tam nie je nič mystické, v skutočnosti poplietol tie bytosti na vyšších úrovniach. To je tá myšlienka.

Ľudstvo, z pohľadu vesmíru, je len jedna životná forma na malej drobnej častici. V obrovskom, väčšom vesmíre nepredstavuje ani smietku prachu. Začínajúc z tejto planéty, ak rozšírite svoj východiskový bod a pozriete sa na slnečnú sústavu, a potom ho rozšírite ešte viac a pozriete sa na systém Mliečnej cesty, uvedomíte si – a možno to tí v astronómii alebo študenti vysokých škôl vedia – že pre ľudí vzdialené galaxie vyzerajú presne ako hviezdy. Ale v mnohých prípadoch, ak človek použije astronomický ďalekohľad, aby sa zblízka pozrel na hviezdu, ukáže sa, že je to galaxia. To isté platí aj pre tento vesmír: pozrite sa naňho zďaleka a bude sa zdať, že je to len častica. Táto častica má tiež vonkajšiu hranicu, ktorá vyzerá pre ľudí jednoducho obrovská – taká obrovská, že sa zdá bezhraničná – čo vedie ľudí k tomu, aby ju nazývali vesmírom. Ale tento vesmír nie je najväčšou časticou v kozmickom tele. Takýchto vesmírov je toľko ako hviezd, ktoré vidíme. Keď sa pozeráme ďalej, tento vesmír je časťou väčšieho vesmíru. Ak by sa človek na neho mal pozrieť z ešte väčších a vzdialenejších miest, tá druhá vrstva vesmíru by opäť vyzerala len ako malá častica podobná hviezde v kozmickom tele. Hovorím teda, že v obrovskom vesmírnom tele ľudstvo veľa neznamená. Avšak počas tejto nápravy Fa sa stalo ohniskovým bodom vesmírneho tela. Mnoho životov z vyšších úrovní sa reinkarnovalo tu, aby získali Fa. Nikto si nedokáže predstaviť, aká obrovská je táto záležitosť.

Ľudská spoločnosť je skutočne iluzórna. Ako som vám predtým povedal, napríklad, v Číne sa menia dynastie: keď sa jedna dynastia stane nakoniec morálne neudržateľnou, úplne prehnitou, skazenou korupciou a úpadkom, a keď jej hodnoty dosiahli spodok, skončila a bude nahradená ďalšou dynastiou. Toto sa v Číne stalo modelom. Čo sa týka dnešnej Číny, dokonca aj bežní občania videli, že dni skazenej strany sú spočítané. Poukazujem na to len preto, že toto je tiež časťou vesmírneho zákona vytvorenia, stagnácie, degenerácie a deštrukcie. Pre ľudské bytosti sa to prejavuje ako narodenie, starnutie, choroba a smrť. Pre národ sa to prejavuje ako začiatočná fáza plná sily a vitality, potom prichádza fáza prosperovania, potom fáza úpadku, nasledovaná konečnou fázou pádu. Toto je zákon. Trvala nejaká dynastia alebo kráľovstvo od dávnych čias až dodnes? Zostal nejaký národ nepoškodený od dávnych čias až dodnes? Žiaden taký nebol, pretože to je vesmírny zákon.

Nech ide o akúkoľvek bytosť, bez ohľadu na to, akú úroveň má bytosť vo vesmírnom tele, keď je teraz náprava Fa a vyučuje sa tu Fa, mnoho bohov, dokonca bohov na veľmi vysokých miestach, si neuvedomuje, aká obrovská táto záležitosť napokon je. Vedia len, že je neuveriteľne obrovská. A ľudské bytosti vedia ešte menej, takže tomu neveria a dokonca sa odvažujú ohovárať Dafa a prenasledovať učeníkov Dafa. Ich zločiny a hriechy sa nedajú opísať ani slovami „siahajúce do nebies“. Avšak tie životy budú za to musieť na konci zaplatiť, zaplatiť za tie obrovské zločiny. Ak ich učeníci Dafa nedokážu zachrániť cez svoje úsilie objasňovania pravdy, tie životy budú musieť neskôr zaplatiť za svoje bezhraničné hriechy a karmu, keďže prakticky celé ľudstvo – a najmä čínski ľudia – pridali v prenasledovaní palivo do ohňa a takmer všetci mali negatívny účinok a zhrešili. Avšak prišli sem kvôli Fa. To, čo sa stalo, je výsledkom zla, ktoré ich využíva.

Keďže Fa je taký obrovský, ak je človek voči nemu čo i len trošku neúctivý, je v nebezpečenstve. Len o tom uvažujte, pri takom obrovskom Fa, ako by človek mohol zaplatiť za svoj prečin? Povedal som, že ľudské bytosti prišli z vysokých ríš a každý reprezentuje životy v určitej oblasti, môžu tam byť dokonca nespočetné životy, ktoré mu patria, jednoducho príliš mnohé na to, aby sa dali spočítať – je ich tak veľa. Tie životy, ktoré mu patria, by všetky boli odstránené, aby zaplatili za hriechy, ktorých sa dopustil. Ten človek samotný by tiež musel prejsť agóniou ničenia úroveň za úrovňou. Je to jednoducho desivé. Nemal som v úmysle hovoriť o takých veciach. Chcem povedať, že ohľadom spásy vnímajúcich bytostí si musíme uvedomiť, aká obrovská záležitosť to je, a že každé ohnivko, každá udalosť, v žiadnom prípade nie je jednoduchou vecou.

V ľudskej spoločnosti vidieť ľudí, ktorí obchodujú ako obvykle, pracujú v úrade, chodia do školy... všetky rozličné odbory a profesie normálne pokračujú. Uvažujte o tom pozorne: Hovoril som predtým o tom, ako sa v minulosti kultivácia robila spôsobom, že človek opustil svetský svet a stal sa mníchom alebo mníškou, alebo majster viedol učeníka alebo skupinu učeníkov v ich kultivácii. Takúto formu to prevzalo. Ale pre učeníkov Dafa je to iné: vy robíte svoju kultiváciu vo všetkých častiach spoločnosti. Nech ste v akomkoľvek povolaní, či ste vo sfére udržiavania kultúry, obchodu, umenia, politiky, alebo ste študent, je to rovnaké, môžete sa kultivovať vo vašom individuálnom prostredí. Uvažujte potom o tom, nie je toto prostredie samotné, nie je ľudská spoločnosť miestom praktizovania poskytnutým učeníkom Dafa? Poskytuje vám prostredie a faktory, ktoré môžu vo vás rozvíriť všetky druhy pripútaností a poskytuje vám všetky druhy príležitostí na zlepšenie. Keďže táto záležitosť je taká obrovská, celá ľudská spoločnosť sa stala kláštorom pre vašu kultiváciu.

Keď som povedal toľkoto, myslím si, že táto záležitosť je neuveriteľne vážna! Je taká vážna, avšak mnoho ľudí ju neberie vážne. Je to nápadné u niektorých dlhoročných učeníkov Dafa. Napadlo vám, že všetko vo vašom dennom živote je časťou kultivácie? Každé vaše slovo a čin, všetko čo robíte – všetko z toho je časťou vašej kultivácie. Uvedomujete si to? Mnohí ľudia mali mnoho problémov v spolupráci na Dafa projektoch, na ktorých pracovali. Veci sa teraz trochu utíšili. Možno celkom neviete, čo myslím tým „utíšili“, je to severočínsky výraz, ktorý znamená „upokojili“. Nech je to akokoľvek, ľudia teraz dokážu spolupracovať.

Ďalšou vecou je, že mnoho ľudí sa nesprávalo poriadne a nebrali vážne svoju vlastnú kultiváciu. Prinesie vám to problémy, ťažkosti, dokonca bolesť, alebo dokonca stratu vášho života. Niektorí učeníci Dafa sa zúčastňujú na každej Dafa akcii a na povrchu sa zdá, že sa činia dobre. Z toho, čo vidia iní, ich kultivácia vyzerá byť v poriadku, a zdajú sa byť pomerne usilovní. Ale nikto nevie, aké pripútanosti ležia vo vnútri, alebo čím sa ich mysle zaoberajú; nikto nevie, čoho sa možno tvrdošijne držia vo vnútri, alebo aké zložité je pre nich, aby to prekonali, keďže tieto veci sa neprejavujú navonok. Avšak z rôznych dôvodov sú učeníci Dafa skupina, ktorá sa má vážne kultivovať a staré sily využijú každú možnú príležitosť na to, aby robili ťažkosti učeníkom Dafa a použijú rôzne príležitosti na to, aby spôsobili, že niektorí učeníci Dafa stratia svoje životy. Niektorí ľudia sa radi pozerajú na to, ako iní riešia veci, a potom nasledujú dav. Potom nekultivujete seba, ale len nasledujete iných. Avšak kultivujúci musia kráčať k Dovŕšeniu po svojich vlastných cestách. Aby vám dali príučku, aby vás prinútili vážne sa nad vecami zamyslieť, staré sily môžu zájsť až tak ďaleko, že vytvoria problémy pre toho človeka, ktorého beriete ako vzor, a dokonca môžu spôsobiť, že odíde skôr. Sú tiež nejakí ľudia, ktorí skrývali svoje pripútanosti. Ale v skutočnosti sú všetky ľudské myšlienky pripútanosťami. Prenasledovanie bolo vytvorené presne na to, aby prevrátilo naruby zmysel dobrého a zlého, aby zahmlilo čo je dobré a zlé, aby spôsobilo chaos, a aby sa uvidelo, ktorým smerom sa vyberiete a ako si budete vykladať a chápať veci.

Z týchto prípadov je hlboké ponaučenie. Ale nemôžu byť pripísané prenasledovaniu. Je to skôr výsledok toho, že neberiete vážne svoju vlastnú kultiváciu. Samozrejme, nie je to nevyhnutne tak, že praktizujúci stratil svoj život kvôli tomu, že to nebral vážne. Je možné, že to bolo spôsobené inými – keď sa naňho iní pozerali ako na vzor. Takže staré sily ho prinútia odísť, aby ešte viac oslabili vieru tých, ktorí nie sú usilovní. Povedali: „Ak nie je dosť dobrý, je čas na skorý odchod.“ To je veľmi pravdepodobne dôvodom. Samozrejme, boli tiež prípady, kde to bolo kvôli tomu, že praktizujúci mal veľké množstvo karmy. Je mnoho situácií.

Kultivácia je skutočne vážna. Pre bežného človeka, stať sa bohom – uvažujte o tom, aká čistá sa musí stať jeho myseľ, aby to dosiahol. Hoci učeníci Dafa sa kultivujú medzi bežnými ľuďmi – nesú zodpovednosť za spásu vnímajúcich bytostí – a len keď si udržiavajú určité ľudské črty, môžu učeníci Dafa dokázať žiť tu, avšak kultivácia je stále vážna záležitosť; toto ju robí v skutočnosti ešte vážnejšou. Zakaždým keď vidím, ako učeníci Dafa prídu o život, zdá sa mi to veľmi poľutovaniahodné. Ale ten človek sám sa skutočne nedokázal stať usilovným. A potom sú ľudia, ktorí si myslia: „Teraz keď kultivujem Dafa, mám ochranný štít. Odteraz mám Majstra, ktorý ma chráni.“ Nie je táto pripútanosť ešte horšia? Môže mať niekto s takouto pripútanosťou dovolené, aby sa kultivoval? Neprišiel si sem potom kvôli ochrane? Ako by to mohla byť kultivácia?

Učeník Dafa musí byť schopný opustiť každú pripútanosť a navyše musí zachraňovať iných. Požiadavky sú v skutočnosti vysoké. Niektorí ľudia si myslia: „Nemám pocit, že som sa vykultivoval na vysokú úroveň. Necítim to, dokonca aj po všetkých tých rokoch.“ Naozaj, nemusíte to cítiť, pretože som povedal, že prístup ku kultivácii, ktorý som použil pri učeníkoch Dafa, je zamýšľaný na to, aby zabezpečil, že sa môžete kultivovať v tomto komplexnom prostredí ľudských bytostí, takže potom, ako bola časť z vás úplne skultivovaná, okamžite sa oddelí. Nemôže byť použitá tou časťou, ktorá zostáva na povrchu a nebola úplne skultivovaná. A človek ani nič necíti, keď sa deje to oddeľovanie. Toto je najlepší prístup na zabezpečenie toho, aby ste nakoniec dosiahli Dovŕšenie. Akokoľvek zle sa človek môže činiť na ľudskej strane tu, neovplyvní to jeho úplne skultivovanú stránku. Takto som to na začiatku pre vás rozhodol a takto sa to robí. Inak, hneď ako by jedna časť tu bola úplne skultivovaná, ďalšia časť by bola ovplyvnená ľudskými pripútanosťami vytvorenými v bežnej spoločnosti a spadla by, a vy by ste sa kultivovali zbytočne. To by nefungovalo. Máme takú veľkú masu ľudí, pričom žiadni dvaja ľudia nemajú rovnaké uvažovanie alebo rovnaký prístup k veciam. Vo svete je viac ako 7 miliárd ľudí a v mysli každého človeka môžu vystúpiť nespočetné ľudské myšlienky. Je také veľké množstvo zložitých vecí, ktoré zasahujú do kultivujúcich. Preto bol vybratý tento prístup a preto sa kultivujete takto. Dokonca aj keď je to takto, čím bližšie je to ku koncu, tým horšie sú veci, ktoré vychádzajú – hoci tie zlé veci majú čoraz menšiu silu. Preto sa niektorí ľudia nazdávajú, že veci, ktoré sa vynárajú v ich mysliach, sú špinavé. Rád by som vám povedal a často som povzbudzoval praktizujúcich tým, že som hovoril: je to v poriadku, jednoducho ich odmietajte, správajte sa dobre, nenechajte ich do vás zasahovať a bude to v poriadku.

Keďže ste tu medzi ľuďmi, to, čo vidia vaše oči a čo počujú vaše uši, zahŕňa veľmi špinavé veci zo spoločnosti. Viete, čo znamená „počuť“ alebo „vidieť“ niečo? Nie je to ako si myslia ľudia, že potom ako ste niečo videli, tak to skončilo, pokiaľ ste si to so sebou nevzali; alebo keď ste niečo počuli, ale už ste o to nedbali, nezáleží na tom. Tak to nie je. Všetky veci sú materiálne. Keď ste niečo počuli, vlialo sa to do vás a vstúpilo to do vášho tela. Keď ste niečo videli, vstúpilo to. Viete, prečo sa niektorí kultivujúci v minulosti oslepili alebo sa spravili hluchými? Pochopili to. Nechceli nič okrem kultivácie a nechceli už byť ďalej znečisťovaní. Preto to spravili. Samozrejme, toto sú metódy bočných ciest. Ja len vysvetľujem ten význam. Neobávame sa tých vecí, keďže spoločnosť je taká, aká je. Majster to videl už pred dlhým časom a spravil pre vás náležité usporiadania, čím zabezpečil, že tým nebudete ovplyvnení. Ale nech je situácia akákoľvek, nech je akokoľvek namáhavá, musíte si pamätať, že ste kultivujúci a musíte sa snažiť ísť napred. Potom to bude fungovať. Takto by ste to mali riešiť.

Ako váš Majster, keď vyučujem Fa toľkým ľuďom, môžem hovoriť len všeobecne. Niektorí z vás môžu mať otázky, ktoré mi chcú položiť. Avšak keď je tu toľko ľudí, nebudem schopný odpovedať na otázky všetkých. Avšak aj keď odpoviem len na niekoľko z nich, možno sa vám to zdá byť dobrá príležitosť. (Potlesk) Skončím teda tu. Teraz odpoviem na niektoré vaše otázky, aj keď nie veľmi dlho (potlesk), keďže viem, že konferencia dnes začala trošku neskôr a ešte ste nemali obedňajšiu prestávku. Spravím čo môžem, aby som pre vás zodpovedal niektoré otázky. V poriadku, môžete podávať nahor svoje papieriky.

 

Učeník: Tento rok sa Fa konferencia v New Yorku koná 13. mája, čo je pracovný deň. Uvedomili sme si, že je to preto, lebo je potrebné, aby počas obdobia Fa konferencie učeníci Dafa objasňovali pravdu hlavnému prúdu spoločnosti vo väčšom rozsahu. Avšak mnohí praktizujúci nerozumejú, prečo sa to robí takto.

Majster: Rozhodol som o tom ja. (Potlesk) Vždy, keď sme mali Fa konferenciu, chcel som ju využiť na spásu vnímajúcich bytostí. Chceme, aby ľudia vo svete videli, že tak veľa ľudí sa kultivuje a že to nie je tak, ako to tvrdí zlá strana. A počas obdobia Fa konferencie chodia učeníci Dafa objasňovať fakty a zachraňovať vnímajúce bytosti. Avšak Fa konferencie boli vždy cez víkend, keď sú mestá prakticky prázdne. Neboli tam ľudia, ktorí by videli vaše sprievody, takže si ich sotva niekto všimol. Avšak takto sa to vždy robilo. Povedal som organizátorom, že väčšina účastníkov Fa konferencie je aj tak z iných miest a musia si vziať dovolenku, takže nie je potrebné, aby bola cez víkend. Preto som povedal, aby sme ich už nerobili cez víkend. (Nadšený potlesk)

 

Učeník: Nedávno som cítil, že tu je dosť rozšírený problém v tom, že ľudia poľavili vo svojej kultivácii. Mnohí ľudia považujú projekty, na ktorých pracujú, za dôležitejšie ako široké objasňovanie pravdy a vzájomnú spoluprácu.

Majster: V skutočnosti som si tento problém všimol už dávnejšie. Sledujem to. Dôvod, prečo som nič nepovedal, je ten, že médiá musia naozaj odviesť veľmi tvrdú prácu a vložiť svoje srdce do toho, čo robia. Avšak nemôžete zabudnúť na to, že ste kultivujúci.

V tejto súvislosti poviem zopár slov o našich médiách. Nedávno sa ma niekoľko koordinátorov našich médií pýtalo, ako sa dobre činiť s médiami a v čom by sme mali robiť veci inak ako bežní ľudia. Povedal som, že je to jednoduché: robte to takým spôsobom, ako to robia bežné mediálne spoločnosti – čím podobnejšie, tým lepšie. Buďte rovnakí ako oni, dobre prevádzkujte podnikateľskú stránku a buďte finančne v pozitívnom cykle. Jednoducho buďte ako bežná firma. Jedna vec je dôležitá: uvedomovať si, že ste učeníci Dafa, a to je všetko. Takže nech je to akokoľvek, nepoľavujte vo svojej kultivácii.

 

Učeník: V minulých prednáškach Majster hovoril o Budhovi Majtréjovi. Spomenuli ste, že čínsky fonetický prepis „Mi-le“ nie je presný a naznačili ste, že nám neskôr poviete, aký je presný prepis.

Majster: V súčasnosti skazená ČKS neustále šíri lži. Ja sa ich nebojím, ani sa nezaoberám tým, že ma ohovárajú. Nechcem však, aby zasahovali do spásy vnímajúcich bytostí. Takže čo sa týka určitých vecí, pohovorme o nich neskôr. (Potlesk)

 

Učeník: Som učeník Dafa, ktorý prišiel do USA z pevninskej Číny v roku 2012. Počul som, že Asociácia Dafa vydala nariadenie, že tí, čo prišli z Číny po roku 2005, nemajú dovolené pomáhať pri predstaveniach Shen Yun v zákulisí alebo pri príprave jedla.

Majster: Keďže ste to spomenuli, poviem zopár slov o terajšej situácii. Pri registrovaní ľudí na rozličných miestach sme tentoraz objavili veľký problém. Menovite, takmer polovica našich praktizujúcich mimo Číny išla späť navštíviť Čínu a niektorí chodia neustále tam a späť. Najmä niektorí, čo prišli z Číny len nedávno, tam chodia často. Robili to tak aj dlhoroční praktizujúci, hoci ich bolo len zopár. Niektorí z tých, čo nedávno opustili Čínu a čo odišli po začatí prenasledovania, sa tam vracajú často. Zamyslime sa nad tým. Viem, že v mnohých prípadoch, keď sa človek vrátil, ČKS ho vyhľadala „na pohovor“. Nech ste povedali čokoľvek a nech ste to riešili akokoľvek, videli to bezpočetní bohovia.

Uvedomujete si niečo? Tým, čo som práve povedal, som na niečo narážal: beriete svoju kultiváciu ako detskú hru a zahrávate sa s vlastnou existenciou ako aj s existenciou bezpočtu vašich vnímajúcich bytostí, ktoré čakajú na získanie Fa a na spásu! Beriete kultiváciu veľmi ľahkovážne. Myslíte si, že tých pár slov, čo ste povedali ČKS, aby ste sa ich zbavili, že tie slová, čo ste v ich prítomnosti povedali, nepočul už nik iný a že to tam skončilo? Hovorí sa: „Aj tri stopy nad hlavou človeka sú bohovia.“ Existuje bezpočet bohov.

Ako viete, hovoril som práve o tom, aký obrovský je vesmír a koľko je tam vnímajúcich bytostí. Všetko, čo som vám povedal, je skutočne pravda. V priestore, kde sa teraz koná konferencia Fa, vo vzduchu čo je tu, vo veľmi hustej, mimoriadne mikroskopickej úrovni, sú oči na každej jednej častici – oči, čo sem nazerajú z obrovských vzdialeností, pozerajú sa na konferenčnú sálu, počúvajú čo hovorím, pozerajú sa na vaše myšlienky a počúvajú vaše slová. Tu v ľudskej spoločnosti sa odohráva niečo takéto dôležité, niečo, čo má dopad na životy vo vesmíre. Premýšľajte o tom, koľko bohov vás uprene sleduje! Každá jedna myšlienka alebo nápad, predtým ako sa vytvorí vo vašej mysli – dokonca ešte kým sa formuje – oni už vedia, čo chcete vyjadriť. Niekedy sa naozaj čudujem: ako môžu byť niektorí praktizujúci takým sklamaním? Prečo sú stále takíto, potom čo získali Fa?

Ak nie ste zodpovední k sebe, ublíži to aj druhým. Skazená strana má útvary, ktoré špecificky skúmajú Falun Gong. Vedeli ste, že majú niečo také absurdné ako takzvaných „expertov“ na Falun Gong a „expertov“ na Shen Yun, ktorí špecificky študujú vývoj ohľadom Falun Gongu a toto či tamto o Shen Yune. Všetko je pre nich „spravodajská informácia“. To, čo robí strana, je zneužívanie ľudí z politických dôvodov, takže chcú zistiť o živote ľudí aj bezvýznamné detaily. Takže keď vás oslovia, vyzerá to akoby už všetko vedeli a poznali vás ako svoju dlaň. Cieľom je vystrašiť vás, aby ste všetko prezradili a aby ste si mysleli, že vedia veľa vecí aj bez toho, aby ste im ich povedali. Skazená strana má desaťročia skúseností v zneužívaní ľudí z politických dôvodov.

Nemôžem povedať, že by to oznámenie alebo pravidlo, ktoré vydali, bolo nesprávne. Problémy, ktoré som práve popísal, medzi vami skutočne existujú. Popísal som iba niektoré z nich a iba jeden aspekt. Sila Shen Yunu spasiť ľudí je značná, takže nie je nutné zabrániť všetkému, čo by ho z niektorej strany mohlo poškodiť?

 

Učeník: Prosím, dovoľte nám odovzdať svoje pozdravy Majstrovi v mene učeníkov Dafa z mesta Chengdu, provincia Sichuan. Majster dal do všetkého neuveriteľne veľa úsilia.

Majster: Ďakujem vám. (Potlesk)

 

Učeník: Učeníkom Dafa v Chengdu veľmi chýba Majster a dúfajú, že čoskoro príde deň, kedy budú môcť vidieť Majstra.

Majster: Ďakujem vám. Keďže čas je obmedzený, už neposielajte papieriky s pozdravmi.

 

Učeník: Okolo mňa sú mnohí starší praktizujúci, ktorí každodenne robia dobre tri veci, vrátane štúdia Fa a cvičení. Avšak sú veľmi tvrdohlaví. Kultivujú sa už viac ako desaťročie, avšak ich cvičebné pohyby nie sú presné a keď robia cvičenia alebo vysielajú spravodlivé myšlienky, často zadriemu. Keď na to niekto poukáže, nepočúvajú a nezmenia to.

Majster: Telá mnohých starších praktizujúcich Dafa zostarli. Možno sú tam nejaké problémy. Avšak celkovo sa mnoho z nich v kultivácii a v robení troch vecí činilo dobre. Avšak snažme sa naozaj venovať viac pozornosti týmto problémom a nenechajme ostatným dôvod na starosti. Ustanovme pre našich mladších praktizujúcich dobrý príklad. (Majster sa smeje)(Učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Jeden projektový koordinátor je príliš pripútaný k zisku a všetko vyhodnocuje z pohľadu peňazí. Ten človek nie je čestný pri obchodných rokovaniach a často používa nátlakové prostriedky pri vedení ľudí. Toto vo mne vyvolalo pochybnosti, či je ten projekt na správnej ceste. Ak ten projekt opustím, bude to znamenať, že mením svoju kultivačnú cestu podľa vlastného zámeru?

Majster: Ja si myslím toto. Ak hovoríme o jednom z našich médií, čo je projekt učeníkov Dafa, ten by sa mal viesť takým spôsobom, ako fungujú bežné firmy. Avšak niektorí učeníci Dafa si myslia: „Všetko sú to naše vlastné veci. Prečo musí byť vedenie také prísne?“ A dokonca robia, čo sa im zachce. Ja nesúhlasím s takýmto pohľadom na veci. Ja zastávam použitie štandardných manažérskych postupov.

Neberte naše médiá ako nejaký špeciálny druh médií, ktorý je odlišný od bežných médií. Firma je firma. V Dafa nie sú firmy a v Dafa nie sú médiá. Ony nie sú kultiváciou a nie sú časťou Dafa. Avšak v tom prostredí môžete robiť kultiváciu a vy ste kultivujúcimi. Takto sa na to pozerám. Nech ste v akejkoľvek firme, mali by ste sa snažiť činiť sa lepšie a nemať nechuť k tomu, že vás niekto riadi.

Keď niekto vedie firmu, musí premýšľať o finančných výsledkoch. Som veľmi proti tomu, aby ste sa neustále spoliehali na praktizujúcich ohľadom sponzoringu a financovania. Takže vedúci bude prirodzene myslieť na finančné výsledky a nemalo by na tom byť nič nesprávne.

Avšak ak ten vedúci zabudne, že je učeníkom Dafa, ak zabudne, že je kultivujúcim, potom je to problém. Takto sa na to pozerám. Samozrejme, ak to manažéri budú preháňať a vo vedení pôjdu nad to, čo by robili bežné firmy, potom si myslím, že to nie je správne.

 

Učeník: 1) Niektorí rodinní príslušníci boli nedôverčiví ohľadom toho, ako zahraniční čínski učeníci Dafa museli preukázať svoju totožnosť. Mohol by som požiadať Majstra, aby k tomu povedal zopár slov na vysvetlenie?

Majster: Vysvetlím to na príklade. Jeden praktizujúci mi povedal, že v Hongkongu je zopár ľudí, ktorí sa objavia vždy, keď je nejaké dôležité stretnutie alebo projektové stretnutie, avšak inokedy neviete, kde sú. Nepoznáte ich a nikto nevie ich skutočné meno. Hoci dávam príklad z Hongkongu, rovnaký problém je v mnohých mestách. V projektoch učeníkov Dafa sa musí zachovávať bezpečnosť a toto je napokon špeciálne časové obdobie, keď skazená strana prenasleduje ľudí. Takže si myslím, že bolo v poriadku, keď sa to riešilo týmto spôsobom.

Niekto sa ma spýtal: „My učeníci Dafa nemáme mať v kultivácii zoznamy členov, nie?“ Správne, nemáme zoznamy členov. Informácie, ktoré ľudia predložili, nebudú použité na vytvorenie zoznamu členov. Boli na to, aby sa vedelo, kto ste. Toto je špeciálne časové obdobie. Kedy v histórii vytvorili kultivujúci mediálne firmy? Kto kedy bojoval proti prenasledovaniu? Naozaj, ony nie sú časťou kultivácie. Avšak sú to projekty, ktoré robia učeníci Dafa, aby spasili vnímajúce bytosti.

 

Učeník: 2) Potom čo učeníci Dafa obdobia nápravy Fa odídu s Majstrom, bude v budúcnosti stále existovať Asociácia Dafa? Ak bude existovať, aký bude jej vzťah k Dafa?

Majster: Príliš veľa uvažuješ. (Každý sa smeje) Budúce záležitosti sú budúce záležitosti. Veci v čase nápravy Fa ľudského sveta sa vôbec nebudú riešiť tak ako dnes. Či bude existovať Asociácia bude závisieť od toho, či bude v tom čase potrebná. (Majster sa usmieva)

Ľudské bytosti nie sú také jednoduché ako sa zdá. Ľudské bytosti, ľudské bytosti, o ktorých hovorím, sú ľudia, ktorí majú sklon brať za pravdivé to, čo vidia. Neuznávajú to, čo nemôžu vidieť. Avšak kultivácia vám umožňuje pochopiť veci osvietením sa k pravde. Takže v tom je ten rozdiel. Čo sa týka ľudí budúcnosti, odhalím im a zobrazím pred nimi celý obraz reality. Takže potom to bude iné.

 

Učeník: Asociácia Dafa mala prísne kontrolovať, kto sa zúčastní tejto konferencie Fa. Avšak boli praktizujúci, ktorí nespĺňali kritériá, avšak aj tak sa pokúšali dostať dnu po známosti a snažili sa dokonca využiť všetky svoje kontakty.

Majster: Chcieť sa zúčastniť konferencie Fa – nemôžeme povedať, že na tomto zámere je niečo nesprávne, a je to dobrá vec. Avšak tí, čo organizujú túto akciu, sa na to takto nebudú pozerať. Oni musia zohľadniť bezpečnosť, aby naša konferencia Fa prebiehala tak, ako je naplánované, bez zasahovania. Tieto dve veci sú vo vzájomnom rozpore, takže o tom uvažujte sami. (Majster sa smeje)

 

Učeník: Niektorí praktizujúci využili Dafa projekty na to, aby sa spoznali s mnohými učeníkmi Dafa po celom svete a rozbehli tak svoj vlastný podnik. Malo by sa to považovať za zasahovanie do učeníkov Dafa?

Majster: Áno. Ak použijete zdroje Dafa, aby ste zarobili peniaze pre seba, potom to, čo robíte, sa nelíši od prenasledovania. V budúcnosti si to uvedomíte. Táto forma zasahovania spotrebováva zdroje učeníkov Dafa. Zdroje sú obmedzené a sú určené na použitie v náprave Fa a na záchranu ľudí. V budúcnosti sa ukáže, že to bude mať vážne následky.

 

Učeník: Som západný praktizujúci. Pracujem už niekoľko rokov pre naše médiá v New Yorku. Zistil som, že mnohí čínski praktizujúci ešte ani dnes veľmi nerozumejú západnej spoločnosti.

Majster: To je úplná pravda. Mnoho našich ľudí trávi všetok svoj čas v čínskej komunite. Často som im odporúčal, aby si našli zamestnanie v bežnej spoločnosti, spoznali spoločnosť a dozvedeli sa, ako ľudia v slobodnej spoločnosti premýšľajú a ako robia veci. Často som to hovoril.

 

Učeník: Nemám celkom dobré pochopenie toho, ako dosiahnuť, aby naše médiá boli dobre zakorenené v spoločnosti.

Majster: Myslím si, že o tejto otázke by sme mali vážnejšie uvažovať. Počul som, že nie je veľa ľudí, ktorí pracujú pre anglický Epoch Times v New Yorku, avšak niektorí západní praktizujúci robia veci veľmi metodicky. Bol som potešený, keď som sa to dozvedel. Určite bude v budúcnosti rásť zdravým spôsobom a dokonca prekoná naše médiá v čínskom jazyku, pretože toto je napokon anglicky hovoriaca spoločnosť. (pomaly rastúci potlesk)

 

Učeník: Keď do praktizujúceho zasahovala chorobová karma, iný praktizujúci navrhol, aby sme požiadali kultivujúcich s otvoreným tretím okom o pomoc pri „dosiahnutí zhovievavých riešení“.

Majster:  Potom si ten človek vytvára démonov vo vlastnej mysli. Aké „zhovievavé riešenia“? Je niečo, čo sa stane učeníkovi Dafa, len náhoda?

Viete, potom ako sa pre učeníka Dafa spravia usporiadania, dokonca ani ja, jeho Majster, ich nemôžem opäť zmeniť. Sú dve príčiny, prečo ich nemôžem zmeniť. Ak by som ich zmenil, úplne by sa zmenila celá jeho cesta kultivácie, od začiatku do konca, všetko by sa muselo začať odznova. Druhá príčina je, že ak by som naozaj išiel zmeniť tie usporiadania, všetky staré faktory by zasahovali.

Ja neuznávam toto prenasledovanie. Prečo potom môžu zasahovať? Je to preto, že Majstrovo ľudské telo je v najvonkajšej dimenzii. Moje obrovské telo a obrovská moc sú oddelené od častí kozmického tela, ktoré ešte len budú napravené pomocou Fa, a tie miesta obsahujú bezpočet úrovní vesmírov a životov, a všetko sú to bohovia. Ak by ich nebolo, nebol by som blokovaný. V náprave Fa neustále postupujem vpred, napravujem Fa úroveň za úrovňou. Úroveň za úrovňou, tí čo majú zostať, sú ponechaní a tí, čo nemajú zostať, sú zničení; neustále to ženiem napred obrovskou rýchlosťou. Kozmické telá, ktoré ešte len majú byť napravené pomocou Fa, ma takto oddeľujú, a kvôli tomu sú staré sily schopné prenasledovať učeníkov Dafa a zasahovať do mňa. Takže čo by ste mohli „zhovievavo rozriešiť“? Mohli by ste ovplyvniť niečo takéto obrovské?

Navyše, dimenzie sú neobyčajne zložité. Dokonca aj v niečom takom tenkom ako je list papiera môžu byť stovky miliónov dimenzií. Každá dimenzia má svoj vlastný, obrovský čas. Ako viete, čím je častica mikroskopickejšia, tým väčšia je jej energia; alebo inými slovami, tým je silnejšia. Molekuly nemôžu spraviť nič atómom, avšak atómy môžu rozložiť molekuly. Vidíte tú myšlienku, že? Čím mikroskopickejšia je častica, tým má väčšiu silu. Ako by ste na ňu mohli mať vplyv? Sú na rôznych úrovniach. Niektorí naši praktizujúci často nie sú vo Fa. Veľmi sa zaujímajú o menšie cesty a všetky druhy pomiešaných vecí, a rozprávajú nezmysly.

Keďže dimenzie sú takéto zložité, niektorí študenti s otvoreným tretím okom, nie úplne otvoreným, ale čiastočne otvoreným, nemôžu vidieť celý obraz, a všetko čo vidia sú komplikované, falošné obrazy. Nie je to tak, že by tomu človeku niekto chcel ukázať falošný obraz. On len jednoducho nedokáže vidieť celý pravdivý obraz. Vidí len jednu smietku a tá smietka sa pre neho stane falošným obrazom. Keď je pred ním človek, pred a za tým človekom, a po jeho ľavej a pravej strane, je bezpočet, nespočetné množstvo dimenzií, v ktorých je bezpočet prekrývajúcich sa životov, takže ako by ich dokázal rozlíšiť? Ako by mohol vedieť, aký je vzťah medzi tými bytosťami a tým človekom? Preto keď niekedy praktizujúci hovorí, že tento alebo tamten je posadnutý duchom, ja by som povedal, že posadnutý je on. Vždy som vám hovoril: nemôžete vidieť skutočný obraz, takže nerobte nezodpovedné poznámky a pevne sa kultivujte vo Fa. Všetko, s čím sa človek v kultivácii stretne, je dobrá vec.

 

Učeník: Skupina mladých praktizujúcich na škole Fei Tian na Taiwane čoskoro zmaturuje a stanú sa z nich univerzitní študenti. Rád by som sa spýtal, ako sa môžu dobre činiť pri potvrdzovaní Fa v budúcnosti.

Majster: Myslím si, že ak ste spôsobilí, môžete vstúpiť do profesionálneho umeleckého súboru, alebo môžete pokračovať v štúdiu vo vašom odbore. Ak na to nemáte predpoklady, môžete si vybrať iný študijný odbor. Nech študujete čokoľvek, čiňte sa v tom dobre, aby ste prinajmenšom boli zruční v niečom v tejto spoločnosti. Je mnoho učeníkov Dafa, ktorí sú počítačovými expertmi, vedcami a ľuďmi s vynikajúcim talentom. Preto sú webové technológie vyvinuté učeníkmi Dafa jedinými na svete, ktoré dokážu prelomiť internetovú blokádu skazenej ČKS. (Potlesk) Rôzne vlády a veľké firmy používajú naše webové portály na to, aby sa spojili s pevninskou Čínou. Chcem povedať, aby ste využili svoje zručnosti, vašimi slovami povedané, aby ste pomohli Majstrovi v náprave Fa a v spáse vnímajúcich bytostí. To je to, čo by ste mali robiť.

 

Učeník: Minulý rok moja sestra priviedla do Japonska priateľku špeciálne kvôli tomu, aby videla Shen Yun. Keď sa vrátili do Hongkongu, tá priateľka sa odhodlane pripojila ku sprievodu Falun Gongu a prešla celú trasu. Želala si, aby mohla prísť na tohtoročnú konferenciu Fa do New Yorku a trikrát ma požiadala, aby som v jej mene pozdravila Majstra a poďakovala mu. Moji bežní priatelia mi takisto nechali na záznamníku odkaz želajúci úspech pre Dafa konferenciu. Vnímajúce bytosti sa prebúdzajú.

Majster: K našim Dafa sprievodom sa pripojili aj nejakí bežní ľudia, ľudia čo sa nekultivujú. Všetci sa prebúdzajú.

Máme nejakých nových praktizujúcich, západných praktizujúcich, ktorí možno nepochopili, čo to znamená, keď poviem, že táto záležitosť je taká obrovská. Hovorím vám, či tomu veríte alebo nie – keďže toto je konferencia Fa a ja vyučujem Fa učeníkom Dafa, hovorím na o niečo vyššej úrovni ako obvykle, takže je možné, že to nebudete schopní prijať a noví praktizujúci to nemusia chápať – avšak chcem vám povedať, že králi každej krajiny vo svete z rôznych historických období a početní králi na nebesiach sa všetci reinkarnovali do Číny a mnohí z nich sú v súčasnosti Číňania. Je to preto, že Čína mala byť srdcom šírenia Fa a kultivácie. Toto bolo niečo, o čom sa rozhodlo pred začiatkom histórie.

Kvôli všetkým tým prenasledovaniam, cez ktoré prešli, sú Číňania v poslednom čase na nepoznanie a dokonca aj ich vonkajší výzor je nepekný. Avšak poviem vám toto: váš kráľ, kráľ vašich ľudí, môže byť veľmi pravdepodobne jedným z nich. Toto rozhodne nie je drobná záležitosť, ako si jedného dňa uvedomíte. Čo sa týka iných krajín, okrem tých, čo zostanú v dôsledku našich snáh o spásu vnímajúcich bytostí, bude tu náprava Fa ľudského sveta, ktorá sa udeje neskôr. Avšak to je budúca záležitosť, ľudská záležitosť.

 

Učeník: Doteraz už viac ako 160 miliónov ľudí vystúpilo z troch straníckych organizácií. Avšak veľký počet čínskych ľudí ešte len musí spraviť tri vystúpenia. Počet učeníkov Dafa je obrovský. Ak by každý učeník Dafa mohol prehovoriť, boli by sme schopní spasiť väčší počet ľudí. Je to teraz tak, že počet učeníkov Dafa, ktorí objasňujú pravdu, je stále príliš malý?

Majster: Myslím, že všetci učeníci Dafa na základe svojho kultivačného stavu do rôzneho stupňa objasňujú fakty. Tí, čo sú v dobrom stave objasňujú pravdu veľa a tí, ktorých stav je horší, objasňujú fakty menej. Takáto je približne situácia. Čo sa týka sily ich objasňovania pravdy, tí čo chodia často objasňovať pravdu ľuďom, sú naozaj pozoruhodní a stali sa v tom veľmi skúsení. Počet [vystúpení, ku ktorým ľuďom pomohli,] je dosť veľký. Problém je, že mnohí ľudia neberú objasňovanie faktov vážne. Avšak nebrať to vážne nie je v skutočnosti nejaká malá vec. Ak je to preto, že sa venujete projektu, potom to nie je problém, keďže pomáhate tomu projektu objasňovať fakty. Avšak ak to nie je ten prípad, a ty, ako učeník Dafa, neobjasňuješ fakty, potom to znamená, že si na seba neprevzal zodpovednosť, ktorú by učeníci Dafa mali prevziať.

 

Učeník: U niekoľkých praktizujúcich v našej oblasti, ktorí sú zapojení v médiách, sa vo väčšej či menšej miere objavili vážne problémy. Počas štúdia Fa sa im zatvárajú oči, akoby mali viečka z olova. Keď niektorí z nich vysielajú spravodlivé myšlienky, veľmi im padajú ruky a počas cvičenia zaspávajú.

Majster: V prípade mnohých učeníkov Dafa, ak sú naozaj zaneprázdnení projektom Dafa, potom je to ospravedlniteľné. Požiadavky súvisiace so spásou ľudí môžu naozaj spôsobiť, že budete veľmi zaneprázdnení, takže to môže byť kvôli takýmto okolnostiam a je to ospravedlniteľné. Avšak ak to nie je tvoja situácia, potom je to záležitosť toho, že nie si v kultivácii usilovný.

 

Učeník: Pri štúdiu Fa stoja alebo kľačia, avšak hneď ako si pri tom sadnú, opäť sú ospalí. Už dlhý čas sa cez to nedokázali dostať. Všetci tí praktizujúci, o ktorých hovorím, nesú na svojich pleciach mnoho práce.

Majster: Naozaj. Ja si myslím o štúdiu Fa, že nech je to akokoľvek – či pri štúdiu stojíte alebo nech použijete akýkoľvek prístup – určite to musíte brať vážne. Majster vie, že mnohí praktizujúci sú veľmi zaneprázdnení a každý deň spia iba niekoľko hodín. Takto potom vznikne tento problém.

 

Učeník: Keď sa študuje Fa z elektronickej knihy a nie z normálnej knihy, dosiahne sa rovnaký účinok?

Majster: Je to rovnaké, avšak myslím si, že najlepšie je používať skutočnú knihu. Tá kniha je vzácna a nič sa s ňou nedá porovnávať.

 

Učeník: Môže byť človek koordinátorom, ak sa často vracia do Číny?

Majster: Nuž, ak sú v tej oblasti len dvaja ľudia (publikum sa smeje), potom môže. Inak nemôže. (Publikum sa smeje, tlieska)

 

Učeník: Niektorí praktizujúci si myslia, že okolnosti v pevninskej Číne sa uvoľnili, takže ak sú spravodlivé myšlienky silné, nemal by mať človek žiadne problémy.

Majster: Silné spravodlivé myšlienky zmenšujú prenasledovanie, to je isté. To, že  človek má silné spravodlivé myšlienky, je výsledkom kultivácie. Avšak kultivácia je vážna. Staré sily vás určite nepustia, ak vo vás vidia ľudské pripútanosti. Staré sily poškodzujú to, čo chcem robiť, avšak v skutočnosti sa neodvážia poškodiť nápravu Fa. Je to preto, že ak by náprava Fa prestala existovať, znamenalo by to koniec všetkého vo vesmíre, pretože obrovský vesmír už dosiahol konečnú, poslednú fázu cyklu vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia, a tak všetky bytosti vložili svoju nádej do tejto nápravy Fa. Ak by bola zničená náprava Fa, nič by už neexistovalo. Takže nik sa ju neodváži naozaj poškodiť.

 

Učeník: Jeden praktizujúci sa nepridal k iným projektom potom, ako ho prepustili počas reorganizácie našich médií. Neštuduje Fa, nerobí cvičenia, ani veľmi nevysiela spravodlivé myšlienky, zostáva hore dlho do noci a ráno to dospáva. Zdieľanie s ním sa ukázalo ako márne. Veľmi si o neho robím starosti.

Majster: Skutočne, to naozaj spôsobuje starosti, keďže staré sily si ho čoskoro nájdu. Nehovorím to len tak. Bolo jednoducho príliš veľa takýchto prípadov a príliš veľa ponaučení.

 

Učeník: Zdá sa, že do neho zasahuje nejaká vonkajšia sila, a že všetko, čo môžeme spraviť, aby sme mu pomohli, je vysielať spravodlivé myšlienky.

Majster: Keď je tam niečo, cez čo sa človek nemôže dostať, je tam pripútanosť. Ak ten človek má sám problém, nie je to niečo, čo môžete rozriešiť vysielaním spravodlivých myšlienok. Ak sú však spravodlivé myšlienky toho človeka silné, ale démonov je mnoho a ten človek to nemôže zvládnuť sám, a vy pomôžete tomu človeku vysielaním spravodlivých myšlienok, potom to pomôže. Ale ak jeho vlastné myšlienky sú nedostatočné a sám nechce spraviť krok, potom určite príde zasahovanie a bude pre vás v tom čase ťažké odstrániť ho vysielaním spravodlivých myšlienok. Je to preto, že ten človek sám musí mať spravodlivé myšlienky, aby boli akékoľvek činy účinné a aby vaša pomoc bola prospešná.

 

Učeník: My, učeníci Dafa vo východnej Európe, sme mali po mnoho rokov konflikty s koordinátorom. Zakaždým, keď navrhneme, že treba ísť objasňovať fakty, bráni v tom, avšak on aj jeho malá skupinka nerobia nič. Snažili sme sa s ním komunikovať, ale nedostali sme sa nikam.

Majster: Potom by ste toho človeka mali vymeniť. Skutočne, nejakí ľudia, ktorí sa držia mnohých ľudských pripútaností, sú takíto. Toto sa tiež vynorilo v úvodných rokoch, keď som šíril Fa, keď niekto viedol skupinu ľudí a predvádzal sa, ukazoval sa. A potom sú iní, ktorí vedú skupinu a všetci sa veľmi dobre zabávajú, nezamieňate si to potom so spoločenským klubom? To pôsobia ľudské pripútanosti. Všetky možné ľudské pripútanosti sa prejavia v priebehu kultivácie. Ak ten človek samotný nie je usilovný a vedie skupinu ľudí takým spôsobom, že to ovplyvní usilovnosť iných, akú úlohu by ste potom povedali, že hrá? Ak sa naozaj dokážete vrátiť späť na cestu, potom stále budete učeníkom Dafa. Avšak, ak sa nedokážete vrátiť späť na cestu, potom s vami bude zaobchádzané ako s démonom, ktorý spôsobuje zasahovanie. Je to tak, ale nehovorím, že ja mu niečo spravím. To, čo Majster robí, je zachraňovanie ľudí, nie trestanie toho a toho. Avšak staré sily ho nepustia.

 

Učeník: Ako máme v súčasnosti zachrániť tých, ktorí majú pokrivené pochopenia, najmä tých, ktorí boli asistentmi okolo 20. júla, alebo tých, ktorí boli kedysi na popredných miestach a ktorí stále majú vplyv na skupinu ľudí?

Majster: Nie je žiaden špeciálny prístup. Jednoducho sa s nimi rozprávajte a pokúste sa zistiť, kde odbočili, a uvidieť, či im môžete pomôcť rozriešiť miesta, kde sa zasekli. Takto to robíme pri spáse ľudí.

 

Učeník: Čo môžu robiť učeníci z obdobia po 20. júli, aby lepšie zvládali skúšky chorobovej karmy?

Majster: V kultivácii nie sú ťažkosti človeka odstránené na jeden raz. Karma sa život po živote hromadí ako hora. Ak by bola odstránená jednou ranou, človek by to neprežil. Namiesto toho je to rozdelené na etapy a mnohé z nich sa dokonca ťahajú celou cestou až ku koncu vašej kultivácie. Takže by ste si nemali myslieť: „Prečo stále mám chorobovú karmu, potom ako som sa tak dlho kultivoval?“ Nemôžete sa pozerať na veci rovnakým spôsobom ako kultivujúci minulosti. Robíte svoju kultiváciu medzi bežnými ľuďmi, takže toto je forma, ktorú má vaša kultivácia.

 

Učeník: Som učeníkom z pevninskej Číny. Prichádzal som do styku s praktizujúcimi z rôznych oblastí a mám dojem, že celkovo sme sa stali čoraz zrelšími a racionálnejšími a že okolnosti sa postupne menia. Avšak ak sa veci merajú štandardom Dafa, potom, prinajmenšom na povrchu sa zdá, že neveľa ľudí naplnilo štandard. Samozrejme, naozaj to nebolo pre nikoho ľahké, vzhľadom na prenasledovanie.

Majster: Je to tak. Ako sa okolnosti zvoľňujú, ľudia sa stávajú odvážnejšími a ich strach sa trochu zmiernil – hoci to nie je tak, že by nemali žiaden strach. Keď sa ich strach zmierni, majú odvahu vykročiť napred. Avšak ten strach v skutočnosti nebol odstránený. Takže sa to prejaví tak, že ľudia budú usilovní do rôznych stupňov, robia veci  rôznou silou a ich kultivačné stavy sú odlišné. Toto sa stane. Tí, ktorí sa činili skutočne dobre, sa dokázali stále pevne držať Fa a kultivovať sa podľa Dafa. Chápu veci na základe Fa a pozdvihujú sa na základe Fa.

 

Učeník: Chcel by som poprosiť Majstra, aby nám povedal o dôležitosti toho, že na Taiwane každý rok praktizujúci formujú veľké čínske znaky.

Majster: Taiwan sa veľmi dobre činil so svojimi každoročnými formáciami veľkých čínskych znakov. (Majster sa usmieva) Myslím, že je to veľkolepý pohľad. Keď ich vidia bežní ľudia, tiež sa im zdajú byť posvätné. A keď ich vidí zlo, určite sa trasie.

 

Učeník: Odvtedy ako bol v Číne zrušený systém pracovných táborov, opäť sa stali bežnými triedy vymývania mozgov. Niektorí právnici so zmyslom pre spravodlivosť s nami spolupracovali, aby sme odstránili tieto temné brlohy. Posledných niekoľko krát, keď sme išli vyjadriť svoj názor do tried na vymývanie mozgov a išli sme na miestnu prokuratúru a úrad pre poľnohospodársku rekultiváciu, aby sme podali sťažnosť na zlých ľudí, skutočne to vyľakalo zlých ľudí.

Majster: Učeníci Dafa sa s týmito vecmi činili výborne. Niektorí konkrétni funkcionári, ktorí prenasledovali učeníkov Dafa, stále nevidia tú situáciu jasne a zlo ich stále využíva. Zlo sa pozerá nielen na ľudské pripútanosti učeníkov Dafa, ale tiež na ľudské pripútanosti bežných ľudí, aby ich mohlo využiť. Celé vaše okolie je vaším kultivačným prostredím. Takže títo zlí ľudia budú naďalej nútení zlom robiť tie veci, kým im ich šéfovia nenariadia, aby prestali prenasledovať, pretože oni jednoducho robia takúto vec a taká je ich úloha, a zlo bude pokračovať v ich zneužívaní. V Číne existovalo príslovie: jeden zlodej ukradol osla, druhý sa pochabo pokúša ukradnúť kôl [ku ktorému bol priviazaný] [a skončí ako obetný baránok]. Tí zlí ľudia patria k tým, ktorí kradnú ten kôl.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal, či by sa naše médiá mali učiť od kultúry Shen Yun a zbaviť sa kultúry strany?

Majster: Kultúra Shen Yun neexistuje. To, čo Shen Yun ukazuje, je tradičná kultúra. Ale je správne nemať kultúru strany.

Ako sa Shen Yun vtedy začal? Bola skupina učeníkov Dafa, ktorí boli umelcami a chceli použiť svoje profesionálne zručnosti na odhaľovanie prenasledovania a záchranu vnímajúcich bytostí. Vtedy, keďže prenasledovanie sa práve začalo, mnoho ľudí malo všetky druhy myšlienok a nápadov o tom, čo robiť, a nedokázali sa zjednotiť alebo spolupracovať. V dôsledku toho výsledok ich predstavení nebol veľmi dobrý a kvalita ich vystúpení nebola dostatočne dobrá. Videl som, že keď ľudia odchádzali z divadla, robili všemožné komentáre, ale len málo z nich bolo pozitívnych. Zo slov, ktoré som počul, som mal ťažké srdce. Úmysly učeníkov Dafa boli dobré a želali si zachrániť vnímajúce bytosti, ale výsledok nebol dobrý. Po niekoľkých predstaveniach som zistil, že sa tomu venovalo dosť ľudských síl a zdrojov, avšak výsledok nebol dobrý. Z iného uhla pohľadu, toto bolo niečo, čo vyžaduje vysokú úroveň profesionality, takže by to nefungovalo, ak by tomu chýbal celkový koncept, ani to nemohlo zachraňovať ľudí. Takže potom som si pomyslel: „Povediem ich v tom.“ Takto bol vtedy založený Shen Yun.

Hneď ako bol Shen Yun založený, od prvého roku mal obrovský účinok. Kľúčovou vecou bolo, že členovia publika mali pozitívny zážitok a pochopenie, ktoré z toho získali, bolo to, v ktoré sme dúfali. Odozvy boli vynikajúce. Ale potom som tiež videl, že vystupujúci v tom čase nemali dostatočné fyzické vlastnosti vyžadované pre tanec. Nabrali sme ich v rýchlosti a vystupovali na javisku iba po krátkom tréningu. To isté platilo pre orchester: prišla veľká skupina ľudí, mladší aj starší, a mali rôzne schopnosti. Mal som pocit, že toto nie je dobré dlhodobé riešenie. Ak mal mať Shen Yun väčšiu silu pri záchrane ľudí, museli sme si vychovať našich vlastných vystupujúcich. Preto sme si založili školu a začali sme vychovávať našich vlastných tanečníkov a hudobníkov.

Takže takýmto procesom sme prešli. Ohľadom riadenia a spôsobu robenia vecí, keďže to boli kultivujúci a zároveň to bola umelecká skupina, ohľadom toho, ako to viesť dobre a ako to dobre vyvážiť, a čo by bolo primerané z pohľadu riadenia, veľa som o tom rozmýšľal, predtým ako som nakoniec stanovil konkrétny prístup.

Ohľadom celkového procesu, keď sa to všetko robilo, som chcel tiež ukázať iným projektom vedeným učeníkmi Dafa: nemôžete robiť veci polovičatým spôsobom. Povedal som im už dávno, že by si mali sami vzdelávať svojich vlastných odborníkov. Ak stále musíte byť tlačení do toho, aby ste robili veci, potom to nie je dobré a nebudete ich robiť dobre. V súčasnosti akadémia Fei Tian vychováva bezpočetné množstvo umelcov – je to obrovský zdroj talentov. Len sa pozrite na týchto pár rokov: každý rok založíme nový súbor Shen Yun. A ohľadom toho, ako sa riadia veci, ako viete, kultivačné stavy členov súboru Shen Yun Performing Arts sú výborné, okrem tých, ktorých sme len nedávno prijali zo spoločnosti a ktorí tomu zatiaľ úplne nerozumejú. Mnohí majú výborný kultivačný stav. Toto sú všetko veci, ktoré som chcel, aby videli ostatné projekty. Samozrejme, predstavenie vyžaduje vysokú úroveň zručností, ale v krátkom časovom období sme dokázali rýchlo zvýšiť jeho úroveň, spraviac z neho program svetového formátu. Žiadna umelecká skupina sa s tým nedá porovnať. Je to preto, že sú to kultivujúci. Ale teraz je to tak, že sa od toho nemôžem oslobodiť a som veľmi zaneprázdnený. Avšak nikto by v blízkej dobe nedokázal prevziať moje miesto.

 

Učeník: V našej oblasti sa zdá, že niektoré projekty neboli vedené správnym spôsobom a dokonca aj smer, ktorým sa uberajú, sa zdá byť odchýlený. Cítim, že na tom nedokážem nič zmeniť. Stále sa zdá, že to ovládajú za scénou určité faktory, ktoré nie sú v súlade s Fa a ovládajú veci s nečistými motívmi. Takže som sa rozhodol, že sa toho nezúčastním.

Majster: Nie je možné, aby tam neboli konflikty. Je to ľudská pripútanosť, ak sa staneš pasívnym, keď veci nejdú podľa teba. Či sa niečoho zúčastňuješ, je tvoja osobná záležitosť. Ak sa rozhodneš nezúčastniť sa na jednej veci a vyberieš si prácu na inom projekte alebo objasňovanie faktov, je to v poriadku. Ale ako učeník Dafa, ak vidíš problémy v našich médiách, nemal by si sa nečinne prizerať. Si učeníkom Dafa, takže ak vidíš, že niekto má problém a ty nič nepovieš, potom to nie je dobré ani pre toho človeka. Hovor o tom probléme s dobrou vôľou a pokús sa ho vyriešiť. Bez ohľadu na to, koho sa to týka, nikomu nie je medzi učeníkmi Dafa daná pozícia moci; koordinátori sú len kontaktnými osobami a každý človek je v procese kultivovania sa. Často som hovoril toto: Ak to úprimne robíš kvôli druhému človeku a nie je tam nič egoistického na tvojej strane, tvoje slová dokážu pohnúť druhého k slzám. Vyskúšaj to!

 

Učeník: V Číne sú niektorí ľudia pripojení na internete od rána do večera. Kontaktujú sa s ľuďmi, študujú Fa a zdieľajú s inými online. Cestujú po celej krajine.

Majster: Ohľadom niektorých vecí, niektorých konkrétnych vecí v Číne, by som radšej veľa nehovoril, najmä keď to môže ovplyvniť bezpečnosť praktizujúcich. Niektoré veci hrajú pozitívnu úlohu, pričom v niektorých je primiešaných príliš veľa ľudských pripútaností. Niektoré iné veci sledujem. Je to koniec koncov kultivačný proces, takže pri všetkých týchto veciach musíme sledovať, aké budú výsledky. Ak vidíte problémy, povedzte niečo – kvôli záchrane ľudí. Je nevyhnutné, aby medzi učeníkmi Dafa bola mocná pozitívna sila.

 

Učeník: Majster už vyučoval Fa hodinu a dvadsať minút. Mali by sme pokračovať v posielaní papierikov nahor?

Majster: (Smeje sa) Tieto stačia. Už ďalšie neposielajte.

 

Učeník: Ako sa náprava Fa ženie napred, je dôležité, aby sme sformovali jedno telo; každý učeník Dafa má zodpovednosť za to, aby splynul do jedného tela. Avšak niekoľko učeníkov si to stále neuvedomilo.

Majster: Majster si nikdy, ohľadom kultivačných záležitostí, nechcel vynútiť nejaký druh tvrdej a rýchlej uniformity, určujúc, že veci by mali byť takéto alebo onaké. V kultivácii je všetko určené úrovňou človeka, jeho pochopením a kultivačným stavom. Niektoré veci vyžadujú spoluprácu všetkých. Ak máte pre to srdce, potom sa zúčastnite; ale ak vaše pochopenie nedosiahlo tú úroveň, nedokážete spolupracovať s ostatnými, aj keď sa zúčastníte. V niektorých prípadoch tu majú účinok ľudské pripútanosti. Tí ľudia sa mohli kultivovať veľmi dobre v nejakých ohľadoch, takže nemôžete povedať, že nie sú dobrí. Avšak ak sa človek činil dobre s nejakou vecou ale nečinil sa dobre s inými vecami, nepôjde to.

 

Učeník: V tohtoročnom programe Shen Yunu slová piesní a konferencieri viackrát spomínali „Stvoriteľa“. Členovia publika sa pýtali pracovníkov a našich reportérov, kto presne je tento „Stvoriteľ“. Učeníci si nie sú istí, ako odpovedať.

Majster: Môžete im odpovedať takto. Všade vo svete ľudia poznajú Stvoriteľa; Zákon vesmíru je Zákon, ktorý vytvoril svet a Stvoriteľ vytvoril vesmír, vrátane všetkých životov na každej jednej úrovni v ňom. Ako kultivujúci vieme, že sa šíri Dafa (Veľký Zákon) vesmíru. Bohovia si myslia, že kým máte ľudské telo, nemožno vás nazvať bohom. Ako možno viete, tibetskí lámovia sa nazývajú „žijúci Budhovia“. Bohovia na nebesiach nie sú veľmi potešení týmto výrazom. Vtipkujú: „Ak si ty živý Budha, sme my potom mŕtvi Budhovia?“ (všetci sa smejú) Kým má človek ľudské telo, nemožno ho nazvať Budhom. Budha má úplný vzhľad Budhu, pričom človek má úplný vzhľad človeka. Vieme, že teraz prišiel Stvoriteľ. Nehovorte o tom príliš konkrétne, pretože v súčasnosti Majster len šíri Fa. (potlesk)

Nech sa použije akékoľvek meno, cieľom je vyvolať spravodlivé myšlienky ľudí. Ak by ste povedali Číňanovi, že „prišla hlava zlej strany“, mohol by si myslieť, „Takže prišiel zlý vodca. Čo je na tom?“ Keď poviete, že prišla nejaká celebrita, ľudia sa na ňu len krátko pozrú. Ak chcete vyvolať v ľuďoch spravodlivú myšlienku na kultiváciu, potom hovorte z uhla pohľadu záchrany ľudí a výsledok bude odlišný.

Učeníci Dafa vedia, že Majster sa reinkarnoval nadol úroveň za úrovňou cez vesmír a prevzal mnoho mien. Ale tentokrát, s úplným vzhľadom ľudskej bytosti, som váš Majster – Majster, ktorý vyučuje Fa. To je všetko. (potlesk) Jednoducho ma považujte za normálnu ľudskú bytosť.

 

Učeník: Ako môžeme spraviť prielom pri objasňovaní pravdy hlavnému prúdu japonskej spoločnosti?

Majster: Na týchto veciach musíte pracovať sami. Pre učeníkov Dafa z Číny bude ťažké, aby obrátili veci v japonskej spoločnosti. Pretože zlá ČKS vždy provokovala konflikty s Japonskom, japonskí ľudia majú veľkú averziu k Číne – až natoľko, že by sa ani nezúčastnili Shen Yunu. Sú proti všetkému, čo je čínske. Je to dosť zlé. Toto potom sťažuje objasňovanie faktov. Na začiatku som menoval japonského praktizujúceho, aby bol hlavným asistentom Dafa, ale keď prišlo na prácu koordinácie, ľudia z Číny sa vždy drali dopredu a brali si na seba zodpovednosť. V dôsledku toho sa nám Japonsko neotvorilo. Všetko to už prešlo a veci sú teraz také aké sú.

 

Učeník: V Hongkongu teraz čelíme problému, že naše transparenty na objasňovanie pravdy zakrýva zlo.

Majster: Veci v Hongkongu išli dobre. Netreba hovoriť o tom, že Hongkong sa nachádza v pažeráku zla. Tí učeníci Dafa, ktorí vykročili napred a robili veci tam, sú výnimoční. Tamojší učeníci Dafa boli tŕňom v oku zlej strany a mali veľký účinok na záchranu ľudí a objasňovanie faktov. (Potlesk)

 

Učeník: Učeníci Dafa z viac ako päťdesiatich krajín a dvoch stovák oblastí posielajú svoje pozdravy svojmu súcitnému Majstrovi.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Ešte je niekoľko papierikov. Dokončím ich.

 

Učeník: Niekedy vidím jasne rozdiel medzi sebou a tými učeníkmi Dafa, ktorí sa kultivovali dobre. Dokážem sa aj tak dostať na úroveň, ktorú pre mňa Majster usporiadal, aby som dosiahol?

Majster: Nemal by to byť problém. Myslím si, že učeníci Dafa – najmä tí, čo sa cez to dostali od 20. júla – si nemusia veľmi robiť starosti. Jednoducho sa čiňte dobre s vecami, ktoré by ste mali robiť a to bude stačiť. (Potlesk)

Čo sa týka novších praktizujúcich, Majster je ohľadom vás naozaj znepokojený, a skutočne dúfam, že to dokážete dobehnúť. Ak sa pozriete na veci, ktoré v minulosti vyučovali všetci tí, čo ich voláte svätcami, prorokmi alebo poslami Boha, a porovnáte ich s tým, čo sa vyučuje v tomto Dafa dnes, uvedomíte si, že oni v skutočnosti nevyučovali Zákon. Od dávnych čias až dodnes, ani jediný človek nebol schopný jasne vysvetliť kultiváciu a štruktúru vesmírneho tela, a už vôbec nie to, aký je vzťah medzi ľudskými bytosťami a nebeskými bytosťami. Keď ste si prečítali tento Dafa, budete schopní pochopiť písma každého náboženstva, hoci na toto nie je určený. Mnoho vynikajúcich ľudí z rôznych odborných oblastí bolo ohromených, keď si prečítali tento Dafa. Niektorí ľudia si ho nečítali úprimne, a tak mali namiesto toho pocit, že v ňom toho veľa nie je. Ľudia sú rôzni a ich postoje sú odlišné. Keďže je to napokon Fa, ak váš stav mysle nie je správny, ak váš postoj voči nemu je nevhodný, to, čo sa vám ukáže alebo odhalí, bude odlišné. Dokonca sa vám nemusí odhaliť nič.

 

Učeník: Oddelenie marketingu v Epoch Times žiadalo ľudí, aby študovali určitú marketingovú teóriu. Ale táto teória sa obvykle vyučuje ľuďom, ktorí robia v Číne pyramídový predaj.

Majster: Učeníci Dafa sú napokon učeníkmi Dafa. Sústreďte sa a robte dobre to, čo by ste mali robiť. Keď získate viac skúseností, budete schopní uspieť. Pri tých veciach, ktoré vyžadujú vysokú úroveň zručností, jednoducho zvládnite tie zručnosti a to je všetko. Niektoré veci nemusia vyžadovať takéto štúdium. V skutočnosti, vo všetkom, čo robia učeníci Dafa, ak do toho vložíte svoje srdce, dostanete dvojnásobné výsledky s polovičnou námahou. Ak sa spýtate mňa, je to otázka srdca. Mnoho ľudí hovorí, že nevedia, ako robiť marketing, ale ja by som povedal, že nechcú do toho vložiť svoje srdce. Kľúčovou otázkou je, že vaša myseľ nebola stabilná a pevná.

 

Učeník: Je rozvod poškodzovaním Fa?

Majster: Rozvod nemá nič spoločné s poškodzovaním Fa. Nikto nemôže poškodiť Fa, pretože to je niečo, čo existuje vo vesmíre. Mali by ste len, ako učeníci Dafa v priebehu kultivácie, robiť to, čo by ste mali robiť, a nemôžete robiť to, čo by ste nemali robiť. Nech robíte čokoľvek, pokúste sa to merať štandardom kultivujúceho. Rozvod je zákonom povolený. Takže ak tí dvaja nemajú v živote nič spoločné a váš partner vám bráni v kultivácii, potom je to iná vec. Ale ak to tak nie je a vy ste prelietavý a vyvinuli ste si city k niekomu inému, alebo ak máte teraz v mysli nejaké iné myšlienky, potom to tak nemá byť. Potom je tam problém vo vašej kultivácii.

 

Učeník: Je niekto, kto sa dlhý čas pokúša vydávať sa za praktizujúceho. Tvrdí, že jeho tretie oko môže vidieť určité veci a že môže očisťovať telá praktizujúcich.

Majster: Takíto ľudia si v skutočnosti vytvorili démonov vo vlastnej mysli. Čím viac je niekto taký, tým viac mu bude predkladaný falošný obraz, ktorý potom on čoraz viac považuje za skutočný. Ale kto môže zmeniť učeníkov Dafa? Samozrejme, tých, ktorí sa skutočne nekultivujú, nepovažujeme ani za učeníkov Dafa.

V očiach bohov je všetko vyčarené. Len jedinou myšlienkou boha sa niečo môže stať skutočným. Ako vznikol svet? Vysvetľoval som vám predtým princíp, ktorý tu funguje. Ľudské bytosti nie sú vôbec také schopné. Musia používať svoje ruky a nohy, aby niečo vykonali. Vezmime si napríklad, ako sú naaranžované kvety tu na stole. Nech ich naaranžoval ktokoľvek, musel ich ukladať jednu po druhej, musel ich odtrhnúť alebo kúpiť a naaranžovať ich. Božské schopnosti sú obrovské a ich gong existuje na mnohých úrovniach. V rozsahu ich pozície a úrovne, čokoľvek chcú dosiahnuť, ich gong je schopný vytvoriť to z ničoho. A časové pole, ktoré na to používajú, je mimoriadne rýchle, s časticami ich gongu vo všetkých dimenziách, ktoré robia veci v súlade, vytvárajúc to z ničoho v jedinom okamihu. Avšak toto sa deje v najrýchlejšom čase, takže je to ukončené jedinou myšlienkou. Ľudské bytosti nemajú túto schopnosť, takže musia robiť veci rukami.

 

Učeník: A tento človek sa pokúša vyberať od praktizujúcich peniaze.

Majster: Potom by som povedal, že nie je kultivujúci, a od takého človeka by ste si mali držať odstup. V každom prípade nie je kultivujúci.

 

Učeník: Nedávno jeden praktizujúci navrhol v článku zdieľania kultivačných skúseností, že by sme nemali používať elektronické čítačky na študovanie Fa. Rád by som sa spýtal, či je to tak.

Majster: Nepovedal som, že nemôžete používať elektronické knihy. Z hľadiska praktickosti v tomto špeciálnom časovom období je v poriadku používať všetko, ale samozrejme, skutočné knihy sú najlepšie. Technológia je dnes už taká, aká je, takže ak si vyberiete používať ju na študovanie Fa, je to v poriadku. Je to len tak, že v dôsledku toho bude to zariadenie za to požehnané. Ale nie je to náhrada za študovanie skutočných kníh pri štúdiu Fa.

Všetko je bytosť a všetko je živé. To, čo považujete za organické látky, sú veci, ktoré prejavujú stopy života tu, v tejto dimenzii. To, čo považujete za anorganické látky, ako napríklad oceľ, železo, kameň, cement alebo elektróny, sú veci, ktoré jednoducho neprejavujú stopy života tu, v tejto dimenzii. To je všetko.

Tu skončím. Odpovedal som na otázky viac ako hodinu. Keď je tu taký veľký počet praktizujúcich, nemôžem v krátkom čase zodpovedať všetky vaše otázky. Kultivačné skúsenosti, ktoré praktizujúci zdieľajú počas konferencie Fa, sú dôležité, pretože sú to skúsenosti z prvej ruky, ktoré majú priamy vzťah k vám. Hovoril som len niekoľko slov o veciach v súčasnosti a odpovedal som na niekoľko otázok. Všetci ste pricestovali zďaleka a dúfate, že budete Majstra počuť, ako niečo vyučuje, takže som chcel s vami stráviť o trochu viac času. V skutočnosti som s vami skutočne rád. (Nadšený potlesk)

Avšak bez ohľadu na to, koľko toho Majster povie, stále sa musíte dobre činiť vo svojej kultivácii. To, čím je Majster najviac znepokojený je, že v súčasnosti mnohí z vás nie sú usilovní. Keď sa prenasledovanie predtým začalo, boli ste plní vitality a obrátili ste celú situáciu. Ale ako sa okolnosti zvoľnili, namiesto toho ste poľavili. Kultivácia... Hovorí sa, a už som vám to povedal predtým: „Kultivujte sa so srdcom ako na začiatku a úspech je istý.“ (nadšený potlesk) Dôvodom, prečo mnoho ľudí neuspelo vo svojej kultivácii bolo, že v nej nedokázali vytrvať po dlhé časové obdobie. Mohli sa cítiť osamelo alebo znudene, alebo sa s niečím natoľko zoznámili alebo si na niečo tak zvykli, že to už nechceli robiť. Hocičo môže spôsobiť, že človek zvoľní. Takže by ste mali pokračovať vo svojej usilovnosti. V minulosti boli náhle skúšky pre kultivujúcich dokonca aj na poslednom kroku. Ak by ste neustále zvoľňovali, určite by ste sa neboli schopní dostať cez tú skúšku.

Samozrejme, to nie je cesta, po ktorej idú učeníci Dafa. Čo by vás ešte mohlo zablokovať? Hovorím vám tu len všeobecnú myšlienku. Už ste sa dostali cez najťažšie obdobie. Poviem vám, učeníci Dafa zo začiatočného obdobia, tí, ktorí si so mnou vytvorili karmické vzťahy počas histórie, alebo prišli sem nasledujúc Majstra – každý jeden z vás – ak by ste boli chceli dosiahnuť niečo v bežnej spoločnosti, každý jeden z vás by mohol byť miliardárom, každý jeden z vás mohol byť slávny a každý jeden z vás mohol byť medzi elitou spoločnosti. Ale v tomto živote ste sem prišli, aby ste boli učeníkom Dafa a nechali ste si ujsť všetky tie veci. Ak by ste si boli želali byť bohatí, už dávno ste mohli byť bohatí. Nedovoľte, aby dlho prechovávané želanie vašej duše zhaslo kvôli niekoľkým drobným, svetským pokušeniam.

Váš život prišiel na túto zem len kvôli tomuto. Ako by ste mohli nebyť usilovní a zvoľniť? Toto je vaša osudová príležitosť, príležitosť, na ktorú ste čakali celú večnosť! Nech to bolo akokoľvek dlho, všetci ste sa na to neustále pripravovali, trpeli ste a zbavovali sa karmy. Avšak teraz, po všetkých tých ťažkostiach a bolesti, keď ste sa dostali do dnešného dňa, nenapredujete usilovne vpred. Nie je to škoda?! Avšak toto je kritický okamih, a ak nie ste usilovní teraz, skončili ste. Nebol to presne tento moment, kvôli ktorému sem váš život prišiel?

Kvôli čomu tvoj život cestoval históriou až do dnešného dňa? Len kvôli jednému, krátkemu momentu. V dlhej rieke času to trvá skutočne len moment. Nebuď taký pasívny a upadnutý – vzchop sa! Si kultivujúci. Vnímajúce bytosti na teba čakajú, aby si ich spasil!

Ďakujem vám všetkým! (Majster robí heshi a obracia sa ku všetkým v sále. Všetci učeníci Dafa stoja a dlho tlieskajú.)

 

 


Linka na DOC súbor