Vyučovanie Fa na Fa konferencii v San Franciscu 2014

 (Li Chung-č’, 16. októbra 2014)

 

(Majster vstupuje do sály. Všetci učeníci vstávajú a nadšene tlieskajú.)

Dobré ráno! Sadnite si prosím. Na túto Fa konferenciu prišlo mnoho ľudí z rôznych oblastí, vrátane ľudí z pevninskej Číny. Mnoho ľudí odtiaľ prišlo dávnejšie, pred niekoľkými rokmi, a počas posledných dvoch rokov prichádzalo z Číny postupne čoraz viac učeníkov Dafa. Majster dúfa, že čo najskôr dokážete obrátiť svoje myslenie a dokážete mať také uvažovanie, aké majú ľudia vo zvyšku sveta.

Počas posledných niekoľkých desaťročí deformovalo charakter Číňanov, vrátane niektorých učeníkov Dafa, postupné a niekedy nepostrehnuteľné vštepovanie myšlienok a vplyv kultúry zlej ČKS, čo spôsobilo, že uvažujú o veciach extrémnym spôsobom – až do bodu, že ich myslenie sa úplne líši od myslenia ľudí v zahraničí alebo od ľudí v dávnej, tradičnej Číne. Pevninská Čína má viac ako miliardu ľudí a pomocou postupného vštepovania myšlienok sa bez toho, aby o tom vedeli, stali ich mysle odchýlenými. Myslia si, že každý je taký a že [na ich myslení] nie je nič neobvyklé, a že takíto sú jednoducho ľudia. Ale to nie je pravda! Niekedy keď vás používa mediálny výstup alebo keď sa zúčastníte projektu, vaše spôsoby myslenia, tie extrémne spôsoby robenia vecí, ktoré pochádzajú z kultúry strany, vaše klamanie a váš polovičatý štýl práce skutočne ostatných dráždi. Ak prichádzate do styku s Američanmi alebo s ľuďmi zo slobodných krajín vo svete, zdáte sa im čudný. Majster to osobne zažil. Pred nejakým časom sem Majster tiež prišiel z Číny, ale v tom čase som si okamžite uvedomil tento problém a videl som rozdiely v ľuďoch. Niekedy keď praktizujúci mimo Číny váhajú či vás prijať, alebo váhajú pri vašom začlenení do projektov, nie je to preto, že máte problémy, ale skôr preto, že je skutočne nemožné s vami spolupracovať.

Potom ako bolo myslenie človeka formované  vštepovaním myšlienok z kultúry zlej strany, jeho činy, vrátane toho, ako píše, sú plné straníckej kultúry. Niekedy si myslím, že Epoch Times, Minghui.org a všetky ďalšie webstránky potrebujú pracovné sily a my máme ľudí z pevninskej Číny, ktorí sú v najlepších rokoch a majú vyššie vzdelanie. Ale ak by vás tie médiá skutočne mali vziať k sebe, stali by sa médiami kultúry strany pevninskej Číny. Ten [odchýlený spôsob uvažovania] nie je spôsobený národnosťou alebo kultúrou, ale tým, že zlá strana prekrútila uvažovanie ľudí. Takže musíte viac prichádzať do styku s ľuďmi mimo Číny, viac ich spoznať a rýchlo prevrátiť svoje myslenie. Inak, dokonca aj keď je človek mladý, nedokáže veľmi prispieť.  Navyše váš stav mysle je tiež odlišný. Keď robíte veci, stále sa ochraňujete a rozprávate veľmi rezervovaným a vyhýbavým spôsobom, čím vytvárate v iných dojem, že ste nespoľahlivý. Vo všetkom ste vyhýbavý, ale radi sa na všetko pýtate. Ako s vami potom môžu iní komunikovať? Ako by mohli ľudia s vami prichádzať do styku a pracovať s vami? Preto si mnohí učeníci Dafa mimo Číny myslia, že ľudia ako vy sú špióni. Takýto dojem majú.

Učeníci Dafa by mali mať otvorenú a veľkorysú myseľ, takže čoho sa obávať? Ste teraz v Amerike. Tu sa zlá ČKS považuje za veľkú hrozbu, za niečo príšerné, a to si ľudia všade myslia. Toto nie je jej miesto. Takže čoho sa potom obávať? Je to skazená ČKS, kto sa obáva. Ak poviete ľuďom, že ste členom skazenej ČKS, nedajú vám zelenú kartu, nie je to tak? Je to dobre známy fakt. Žiadna krajina nevíta a neprijíma skazenú ČKS. Chcel som stručne spomenúť tieto veci, keď som videl toľko učeníkov Dafa, ktorí prišli z Číny.

Stále som hovoril, že počas týchto posledných viac ako desiatich rokov, pri všetkých tých skúškach a ťažkostiach, sa veci zdali dosť chaotické. Učeníci Dafa boli prenasledovaní skazenou stranou, ktorá všade zatýkala ľudí, naháňala hrôzu a utláčala a napádala ľudí, vytvárajúc značný chaos. Avšak uvedomujete si, že za týmto chaosom je usporiadanie? Myšlienky a každý jeden pohyb každého praktizujúceho a každého človeka v tomto svete sú zblízka sledované a vidieť ich jasne. V „chaose“ je poriadok a bolo to usporiadané.

Dozvedeli ste sa o štruktúre vesmíru. Povedal som vám o koncepte dimenzií idúc od častíc k planétam. Avšak v skutočnosti je toho viac. Existujú vertikálne, horizontálne... dokonca v priestore takom malom ako konček malíčka sú nespočítateľné miliardy svetov, a sú [naplnené] bohmi. V celom vesmíre je toľko bytostí a bohov, a sú husto nahromadení bez akýchkoľvek medzier, pričom všetci sa uprene pozerajú na vás a sledujú zblízka myšlienky každého na zemi, pretože táto záležitosť na zemi má vplyv na celé vesmírne telo. Každá jedna myšlienka učeníkov Dafa, celkové smerovanie situácie a úspech alebo zlyhanie nápravy Fa rozhodnú o tom, či vesmír môže zostať. Takáto obrovská je táto záležitosť. Veci sa zdajú byť neusporiadané, ale v skutočnosti sú usporiadané. Veci sa javia chaotickými, avšak pre každého človeka sú detailne usporiadané.

Samozrejme, ja neuznávam toto prenasledovanie. Chcel som rozriešiť veci úplne dobrotivým (Shan) spôsobom. Avšak staré sily ani žiaden život v starom vesmíre to nedokáže spraviť, ani nevedia ako. Vedia len ako robiť veci jedným spôsobom. Toto spravili predtým Ježišovi a spravili to predtým tiež v čase Šákjamúniho. To isté spravili aj skorším svätcom – nech to bol Sokrates, Mojžiš, alebo iní – bol to rovnaký prístup vo všetkých prípadoch. Vedia len ako robiť veci tým jedným spôsobom. Všetci tí svätci prišli založiť kultúrnu základňu pre ľudí, aby spoznali bohov. Práve som hovoril o tom, čo sa stalo v uplynulých piatich tisícoch rokoch. Koľko päťtisícročných období bolo v histórii týchto sto miliónov rokov? Dvadsaťtisíc. V každom období boli nebeské bytosti, ktoré prišli nadol a ktoré sa podieľali na ustanovení kultúry pre ľudstvo. Neustále napravovali civilizácie, ktoré sa vyvíjali v im zodpovedajúcich obdobiach a neustále ustanovovali to, ako by mal človek myslieť a konať. Až teraz, keď to dosiahlo súčasnú dobu, sa nakoniec z ľudstva stalo to, čím je.

Veci boli zostavované po taký dlhý čas a toto je taká významná udalosť, takže veci sú skutočne dobre usporiadané! Ak by som vám povedal, že dokonca každý krok, ktorý spravíte keď kráčate, a dokonca aj to, aký dlhý je váš krok, bolo usporiadané, nemuseli by ste mi veriť. Ale dokonca aj to, koľkokrát vykríknete, keď vás budú mučiť a koľko úderov dostanete, bolo nimi usporiadané. Samozrejme, prítomnosť či neprítomnosť silných spravodlivých myšlienok v kultivujúcom môže tieto veci zmeniť, ale nie veľmi. Veľmi dobre poznajú váš stav mysle a dokonca aj to, koľko toho znesiete. Takže ako by to mohlo byť neusporiadané? Táto záležitosť určí, či nespočítateľné bytosti, bytosti vo vesmíre, môžu byť spasené v náprave Fa. Takže o tom uvažujte: mohli by tam byť veci, ktoré by neboli dobre usporiadané? Ak by ste mohli vidieť veci také aké sú, zistili by ste, že vo vašej kultivácii, nech ste v akomkoľvek prostredí, v akejkoľvek spoločenskej vrstve, akékoľvek máte postavenie, akékoľvek „náhodné“ veci ste spravili, či ste mali šťastie alebo nie, všetko z tohto je časťou vašej cesty – zapríčinil ich váš sľub a nič nie je náhodné.

Pre učeníka Dafa je kultivácia prvá a najprednejšia, a iba keď ste sa kultivovali dobre, dá sa povedať, že cesta, ktorou ste išli, bola spravodlivá. V tomto prenasledovaní ste mohli mať nenávisť voči skazenej ČKS a niektorí z vás dokonca môžu chcieť riskovať všetko v boji s ČKS. Ale nie je toho hodna. Neuvedomujete si, že skazená strana je len palicou, ktorá bola usporiadaná starými silami. Kedysi ste boli veľkolepými bohmi a staré sily používajú tú palicu, aby z vás vytĺkli vaše pripútanosti. Chcú robiť veci týmto spôsobom, vytĺcť z vás myšlienky, ktoré by ste nemali mať a vybiť z vás hriechy a karmu. Hoci Majster neuznáva ich prístup, spravili nakoniec to, čo spravili. Ako som práve spomenul, tieto vesmírne bytosti nevedia, ako riešiť veci a poznajú len tento prístup, a v dôsledku toho vzniklo toto prenasledovanie.

Nič nie je náhodné. Nenechajte sa pomýliť tým, akými chaotickými sa veci zdajú, keďže ani trošku nie sú chaotické. Veci sa prejavujú rozmanitými spôsobmi, zameriavajúc sa na rôzne pripútanosti, a ako sa veci spočítavajú, celkove to vytvára dojem, že sú chaotické. Hoci sa zdajú byť chaotické, vôbec také nie sú. Zlo vyvolávalo jeden hurhaj za druhým, používali všemožné druhy zlých prostriedkov a na rôznych kultivujúcich boli namierené rôzne situácie. Keď sa to sleduje ako celok, tí krutí, zlí policajti sa zdali jednoducho podlými, ale veci nie sú ani trochu chaotické – z úzadia ich ovládajú tí bohovia, ktorých nazývam staré sily. Nanešťastie je toto cesta, po ktorej sa veci nakoniec ubrali. Pokiaľ má učeník Dafa dostatočné spravodlivé myšlienky – poviem to takto – ak sú spravodlivé myšlienky učeníka Dafa dostatočné, môžete preraziť cez tú situáciu.

Niektorí ľudia by tomu mohli rozumieť takto: moje spravodlivé myšlienky boli v tom čase veľmi silné, takže prečo som bol prenasledovaný tak kruto? Naozaj, [to, čo každý človek zažíva,] určite nebude ako vyrobený produkt, kde každý kus vyjde z formy rovnako. Je to preto, že počas dlhého priebehu existencií každého človeka si rôzni ľudia vyvinuli rôzne pripútanosti. Počas priebehu histórie si ľudia nevedome urobili rôzne dlhy a úroveň xinxingu každého človeka a jeho pripútanosti sú odlišné. Takže v dôsledku toho sa líšia cesty ľudí a líši sa tiež to, čo musia znášať, ako aj to, ako sa činia. Dokonca aj postoje zlých policajtov voči ľuďom počas tohto prenasledovania boli odlišné.

Nemyslite si, že táto záležitosť prenasledovania sa zmenila. Môžete uvažovať o tom, že predtým na začiatku sme mali naše srdcia zamerané len na kultiváciu, ale skazená strana nám zakázala kultivovať sa a prenasledovala Dafa, takže sme s nimi začali bojovať. Nie je to tak. Nikdy som nepovedal nič o boji so skazenou ČKS. Nie je toho hodna. Je to len tak, že ja neuznávam veci, ktoré usporiadali staré sily. V budúcnosti určite tieto veci obrátim, ale v súčasnosti je celková situácia takáto.

Uvažujte o tom, akým dlhým, vleklým procesom každý kultivujúci prešiel v priebehu svojej histórie na Zemi. Princípy ľudského sveta sú prevrátené: to, čo sa vám zdá dobré, je zlé, keď sa na to pozeráte z druhej strany. To, čo tu vonia dobre, sa tam považuje za odporné. Všetko je prevrátené. V tejto situácii je kultivácia skutočne ťažká a je ešte ťažšie udržiavať si spravodlivé myšlienky. Ale presne preto, že veci sú takéto, sa môžu ukázať vaše ľudské pripútanosti. Tí, ktorí sa činia dobre, budú postupovať pozitívnym smerom, pričom tí, čo sa činia slabo, alebo tí, čo sa nepozerajú dovnútra, pôjdu opačným smerom. Nehovorím tu len o kultivujúcich – to isté platí pre bežných ľudí.

Takto to bolo počas priebehu ľudskej histórie. Ak sa nedokážete pozerať na veci správne, ak sa nedokážete považovať za kultivujúceho a pozerať sa dovnútra, skutočne nebudete mať žiaden spôsob, ako sa kultivovať. Ešte viac to platí počas tohto prenasledovania, avšak namiesto toho, aby ste si vyvinuli spravodlivé myšlienky, dovolili ste, aby sa nahromadilo veľa nenávisti. Skazená ČKS je skutočne podlá a v blízkej budúcnosti bude určite odstránená. Avšak viete, kto je dobrým človekom a kto je zlým človekom? Ak je vaša myseľ naplnená nenávisťou a zlobou, uvažujte o tom, všetci: akým druhom bytosti by ste boli? Ukáže sa to na vašom správaní a dokonca na vašom výzore a ľudia vo vás budú vidieť zlo. Nehovorím, že niektorí učeníci Dafa sa kultivovali slabo. Tá časť z nich, ktorá bola úplne skultivovaná, je oddelená. Pokiaľ vám zostali ľudské veci tu na tejto ľudskej strane, budete mať zlé veci a zlé myšlienky, a čím bližšie sú veci k povrchovej úrovni, tým sa zdajú horšie. Dôvodom, prečo Majster vyučuje tento Fa je, aby som vám povedal o týchto veciach a pomohol vám pochopiť ich.

Nič sa nezmenilo. Majster je stále rovnakým Majstrom, ktorým bol na začiatku a Fa vesmíru sa nikdy nezmení. (nadšený potlesk) Je to len tak, že počas prenasledovania, počas tejto takzvanej „skúšky“, sa niektorí ľudia zbavili svojich pripútaností, pričom iní sa ich nezbavili, a niektorí si v skutočnosti svoje pripútanosti zväčšili. Takto sa správali počas tejto takzvanej „skúšky“. Ste to vy, kto sa mení, sú to učeníci Dafa, kto sa mení. Keď sa nemeníte pozitívnym smerom, meníte sa negatívnym smerom, to je isté.

Pozerajúc sa na súčasnú situáciu, veci ako celok sa veľmi zmenili. Historicky, tí, ktorí túžobne vyhlasovali, že ich vláda bude trvať večne, to nikdy nedosiahli, ani tí, ktorí vyhlasovali, že budú mať nezničiteľnú, trvalú krajinu. Dynastie a vlády prichádzali a odchádzali, jedna po druhej, a príliv Červeného režimu sa chystá ustúpiť. (potlesk) Nikto nemôže zmeniť priebeh histórie, keďže bola usporiadaná bohmi. Ktokoľvek sa pokúsi ísť proti prúdu histórie, spraví zo seba blázna; takýchto príkladov bolo počas vekov mnoho. Nikto nemôže zachrániť skazenú ČKS. Avšak čím ľahším sa pre učeníkov Dafa stane prostredie, tým viac pozornosti by ste mali venovať svojej vlastnej kultivácii. Je to preto, že pre tie vaše pripútanosti, ktoré nedokážete odhaliť, bude ľahšie, aby sa prejavili, a vaše pripútanosti môžu ľahšie narásť. Musíte na to dávať pozor. Bez ohľadu na situáciu, musíte dávať pozor na to, aby ste sa kultivovali. Ak si celou cestou až do konca dokážete udržiavať rovnaké srdce, aké ste mali na začiatku, nepochybne uspejete. (nadšený potlesk)

Uvažujte o tom, nie ste to vy, kto sa mení? Skúšky a ťažkosti, cez ktoré prešli učeníci Dafa, sú z ľudskej perspektívy hrdinským príbehom a z perspektívy bohov je tá cesta procesom tavenia skutočného zlata v peci. V kultivácii veľké vlny vytriedia piesok. Všetko toto bude odovzdávané v histórii a možno to bude odovzdávané po veky vekov, navždy. (potlesk) Keď sa táto záležitosť skončí, nech sa učeníci Dafa počas tohto časového obdobia činili akokoľvek, [bude to tak ako to bude,] a nebude druhá príležitosť, pretože zlo už nebude viac existovať. Tie zlé bytosti boli postupne odstránené až do bodu, že sú bezmocné, takže tam nebude pre nich ďalšia príležitosť, aby vás opäť skúšali, alebo aby ste vy opäť prechádzali tým procesom. Nech ste sa činili akokoľvek, pravdepodobne to tak bude určené. Našťastie sa táto záležitosť ešte neskončila. Ako učeník Dafa, bez ohľadu na to, v akom si prostredí, mal by si sa činiť dobre, činiť sa ešte lepšie a rýchlo odstraňovať svoje nedostatky a veci, ktoré by si nemal mať.

Je v poriadku, nech máte akékoľvek povolanie, nech máte vysoké postavenie alebo ste v akejkoľvek spoločenskej vrstve – celá ľudská spoločnosť je prostredím pre vašu kultiváciu! A nemyslím to obrazným spôsobom. Uvedomujete si, že tie usporiadania sú tu milióny a milióny rokov? Malé kultivačné cesty poznali len kultiváciu v chrámoch alebo v horách. Nemali poňatia o tom, že celé ľudstvo je prostredím, ktoré bolo  usporiadané pre učeníkov Dafa. Môžete sa kultivovať kdekoľvek, je to len záležitosť toho, ako riešite veci.

Politická nestabilita a zmeny, ktoré sa teraz dejú, alebo ktoré môžu ležať pred nami, môžu naozaj priťahovať vašu pozornosť. Ale myslím si, že keďže vy, ako učeníci Dafa, ste prešli cez drsné skúšky v posledných viac ako desiatich rokoch, mali by ste byť schopní vidieť veci jasne. Veci, ktoré sa dejú v ľudskom svete, sú prirodzenými zmenami, ktoré nastávajú v ľudskom svete. Viem samozrejme, že všetky tie veci sú kvôli systematickým usporiadaniam bohov. Takto to funguje. Nezapleťte sa do ľudských politických záležitostí a nenechajte sa podnecovať bežnými ľuďmi. V posledných rokoch nám mnoho demokratických aktivistov a politických organizácií vyjadrilo podporu a niektorí z vás sa na odplatu zúčastnili ich aktivít. Musíte si ale byť vedomí toho, že ste kultivujúcimi a že sa nezapletáme do politických vecí. Vás očakávajú väčšie, obrovské veci, aby ste ich spravili.

Nedávne udalosti v Hongkongu mali veľký účinok a mnoho ľudí ich pozorne sleduje. Médiá môžu poskytovať faktické pokrytie udalostí, písať komentáre a odhaľovať zlú stranu, ktorá prenasledovala učeníkov Dafa. Pravdivé a presné správy Epoch Times o pevninskej Číne, o súčasných udalostiach v Hongkongu a o ďalších medzinárodných udalostiach, získali novinám dosť dobrú povesť a zlepšili ich postavenie. Je v poriadku pre mediálnu spoločnosť, aby písala správy a komentáre, ale ako jednotlivci nemôžeme robiť jednoducho to, čo sa nám zachce. Ste kultivujúci, takže by ste mali venovať pozornosť kultivovaniu seba a nie politickým konfliktom. To je absolútne. Je to niečo, čo sa nikdy nezmení. Ak po tejto ceste nepôjdeme spravodlivo, ak len trošičku vybočíme z kurzu, ľudstvo sa skončí, všetka nádej pre ľudstvo bude stratená a to isté bude platiť pre vesmír. Bytosti vo vesmíre a aj v ľudstve pozorne sledujú, či učeníci Dafa zostanú v správnom kurze.

Dovoľte mi pohovoriť o niečom špecifickom. Učeníci Dafa rozbehli jeden Dafa projekt za druhým a niektorí učeníci obchodujú v bežnom svete a chcú dať príspevok Dafa, avšak musím vám pripomenúť, že vaše účtovné knihy a záznamy musia byť jasné a čisté. Dôvodom je, že pri všetkom čo robíte, to bude ľudská stránka učeníka Dafa, ktorá to robí, a keď ľudské bytosti robia veci, prejavia sa ľudské pripútanosti. Keď zvoľníte svoje štandardy a robíte veci, ako sa vám páči, bohovia sa nepozerajú na tie záležitosti tak, ako sa na nich pozeráte vy. Ak finančné záležitosti projektu Dafa nie sú pevne vedené a keď niekoho pohnútky skutočne nie sú dobré, potom tie hriechy budú obrovské, pretože to, čo ste spravili, nie je len osobná škvrna, ale poškodzuje to cestu učeníkov Dafa.

Boli také ponaučenia a bohovia sa teraz pozerajú na niektorých ľudí inak ako na zvyšok, ale tí ľudia si to neuvedomujú a stále na to nedávajú pozor a stále sa nechávajú uniesť. Musím vám povedať: v každom projekte vedenom učeníkmi Dafa, ktorý zahŕňa peniaze, si musíte ustanoviť pevný účtovný systém a neporušovať žiadne platné zákony. Robte to rovnako, ako to robia bežné firmy. Musíte to tak robiť! Absolútne nemôžete ísť po nepoctivej ceste! Ak by nebolo tohto prenasledovania, absolútne by som vám nedovolil spustiť tie projekty.

Ak si chcete založiť firmu alebo spustiť projekt, dokonca aj keď si myslíte, že je to projekt učeníkov Dafa, predtým ako začnete si musíte zriadiť pevný ekonomický systém! Inak to nerobte! Musíte mať prísny systém na riadenie vecí! Keď raz Majster niečo povedal, musí sa to dodržiavať. Môže to byť len vec času, než vám staré sily ublížia. Takže vám musím všetkým povedať, že musíte riešiť veci dobre.

Ďalšou vecou je, že potom ako niektorí učeníci Dafa odídu z pevninskej Číny, nerobia náležité veci. Prečo o tom stále hovorím? Je to preto, že počet praktizujúcich, ktorí odišli z Číny, prekročil počet praktizujúcich, ktorí pôvodne žili v zahraničí. Keď odtiaľ odídu, niektorí ľudia pre seba získajú azyl ako praktizujúci Falun Gongu, ale potom si idú užívať svoj súkromný život a teraz sa ani nezúčastňujú akýchkoľvek aktivít na záchranu ľudí. Zachraňovanie ľudí je zodpovednosťou učeníkov Dafa a absolútne sa jej nemôžete vyhýbať! Ak vás staré sily budú skutočne považovať za neprijateľných, ste v nebezpečí! Je to preto, že váš život, vaša bytosť, sem prišla kvôli tomuto. Keď boli v Číne, niektorí učeníci Dafa sa činili slabo, v podstate sa nekultivovali dobre, a potom ako odišli do zahraničia, stále majú veľa ľudských pripútaností! Keď sú spolu, spôsobujú konflikty a komplikujú veci. Stále majú veľa ľudských pripútaností a niektorí vôbec nevykročili napred, aby robili to, čo by mali robiť učeníci Dafa. Avšak ak nepracujete na spáse ľudí, nie ste učeníkom Dafa. To je zodpovednosť učeníka Dafa.

Napriek tomu, že toto všetko hovorím, nikto vás nebude do ničoho nútiť. Kultivácia je vlastnou záležitosťou človeka. Ak sa rozhodnete prestať sa kultivovať, je to v poriadku. Čo sa týka toho, čo s vami spravia staré sily, je to na nich. Niektorí ľudia neboli schopní zniesť to, čo zažívali v prenasledovaní a želali si stabilnejší život, a teraz, keď sú v zahraničí, našli si tiché miesto a začali si užívať pohodlný a ľahký život. Je v poriadku nechať uzdraviť svoje zranené srdce, ale musíte robiť veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa, keďže čas na nikoho nečaká.

Keď sa pozrieme na to, ako sa celková situácia menila, vidíme, že predtým ako sa skazená ČKS rozpadne alebo oznámi ukončenie prenasledovania Falun Gongu, jej mašinéria bude stále bežať. Jej veľké i malé súkolia sa stále otáčajú a v rôznych oblastiach sa stále dejú prípady prenasledovania. Niektorí ľudia, ktorí sa zúčastňovali prenasledovania, pochopili veci a prestali, a dokonca sa teraz zdajú byť dosť pozitívni. Tento stav vecí je odrazom väčších celkových zmien. Nie je to preto, že ČKS vydala príkaz, aby prestalo prenasledovanie Falun Gongu. Nespravila to, takže jej mašinéria stále beží. To, čo sa prejavuje, sú postoje ľudí voči učeníkom Dafa, a toto sa vyskytovalo dosť často, v mnohých oblastiach. V niektorých prípadoch policajti z Úradu 610, ktorí kruto prenasledovali učeníkov Dafa, dokonca prišli navštíviť praktizujúcich a povedali: „Už sa toho nebudeme zúčastňovať,“ a ako im je to ľúto. Ale hovorím vám, že toto nie je politická línia, ale skôr osobný čin. Možno vychádzal z ich spravodlivých myšlienok alebo možno pochádzal z ich rafinovaného uvažovania – z obavy, že keď sa táto kampaň [proti Falun Gongu] skončí, ľudia sa im budú chcieť pomstiť.

V každom prípade sa veci celkovo menia. Avšak bez ohľadu na zmeny, vy ste kultivujúci. Nepovedal som na začiatku prenasledovania, že len tým, ak zostanete nepohnutí, budete schopní zvládnuť všetky situácie? Niektorí ľudia si mysleli, že to znamená, že by mali sedieť ticho doma a nevychádzať von. Celková situácia sa mení. Desivá situácia prenasledovania sa môže naozaj dotknúť ľudských pripútaností, pričom priaznivá situácia môže povzbudiť ľudské pripútanosti. Ak je srdce a myseľ ľahko ovplyvnená vonkajšími zmenami, potom je ten vplyv pre kultivujúceho vážny!

Mnoho študentov môže stále mať otázky a prišli z veľkej diaľky. Majster môže hovoriť o veciach len všeobecne. Ale teraz si vyhradím pre vás nejaký čas a vy môžete posielať nahor papieriky s otázkami. (nadšený potlesk) Ale navrhujem, keďže ste učeníci Dafa, nepíšme otázky ako „Moja rodina zažíva také a také ťažkosti“, alebo „Prečo moje telo prechádza odstraňovaním karmy.“ Ak sa spýtate mňa, poviem vám len jednu vec: je to preto, že ste kultivujúci, že to zažívate, a keďže ste kultivujúci, tieto veci – či sa zdajú pozitívne alebo negatívne – sú všetky dobré. (nadšený potlesk) Je to preto, že boli pre vás pripravené kvôli tomu, aby ste sa mohli zlepšovať na vašej kultivačnej ceste.

V poriadku, teraz môžete posielať nahor svoje papieriky s otázkami. (nadšený potlesk) (Majster si sadá)

 

Učeník: Nedávno mnoho praktizujúcich v našej oblasti predložilo svedectvá o svojom prenasledovaní „Disciplinárnym inšpekčným skupinám“, [ktoré patria režimu] aby použili formu bežných ľudí a aktívne odporovali prenasledovaniu. Uvedomili sme si tiež, že viac ľudí v Číne by malo obžalovať démonického tyrana Ťianga. Sú toto veci, ktoré by sme sa my učeníci Dafa mali pokúsiť pohnať dopredu?

Majster: Ako učeník Dafa, ak uvažujete o niečom, čo pomôže odhaliť prenasledovanie a zachrániť ľudí vo svete, potom to choďte spraviť. Avšak ak to robíte výlučne z ľudskej túžby po pomste, potom to nedokážete spraviť. A mali by ste myslieť na svoju bezpečnosť, keď predkladáte materiály proti prenasledovaniu nejakej organizácii skazenej ČKS, keďže tie organizácie slúžia skazenej strane.

 

Učeník: Mnoho spolupraktizujúcich teraz používa zákony bežných ľudí na to, aby pracovali proti prenasledovaniu a zachraňovali všetky bytosti, ale stále máme pocit, že nedokážeme od základu odporovať tomuto prenasledovaniu. (Majster hovorí: „Prečo neodporujete prenasledovaniu? Ani Majster ho neuznáva.“) Ak sa dokážeme lepšie činiť v hraní hlavnej úlohy, dobre spolupracovať s právnikmi, ktorí majú skutočný zmysel pre spravodlivosť a dosiahneme skutočné výsledky...

Majster: Áno, keď robíte veci na odporovanie prenasledovaniu, v skutočnosti objasňujete fakty ľuďom a zachraňujete vnímajúce bytosti. Prečo je to tak, že skazená ČKS chce zmeniť myslenie ľudí? Prečo režim ničí tradičnú kultúru? Prečo vštepuje ľuďom svoje zlé myšlienky? Toto sa nestalo nikdy predtým so žiadnym režimom v histórii a žiadne náboženstvo nikdy nerobilo veci do tohto rozsahu – ani zlé náboženstvá a kulty tak ďaleko nezašli. Ak sa na to pozorne pozriete, nie je to démon, ktorý ničí ľudstvo? Nie je to však skutočný démon vesmíru. Nie je to ani vesmírny démon, ani normálna bytosť. Je to zmutovaná vec. Táto zmutovaná vec sa špecificky zameriava na zničenie spôsobu uvažovania, ktorý si ľudstvo vyvíjalo od dávnych dôb až dodnes, a ktorý umožňuje ľuďom, aby získali a pochopili Fa. Čo je „ateizmus“? Ten samotný je extrémne zlý. Ľudské bytosti boli vytvorené bohmi a dokonca aj vesmír bol vytvorený bohmi. [Zlá ČKS] vám hovorí, aby ste zradili bohov, a tí bohovia vás potom opustia.

 

Učeník: Koordinátori v Číne boli rad za radom prenasledovaní. Mnohí koordinátori sa pomocou svojich spravodlivých myšlienok dokázali dostať von z tých temných brlohov zla, avšak neskôr umreli kvôli chorobovej karme. Toto narušilo kontinuitu koordinačnej práce v mnohých oblastiach a zabránilo to ľuďom, aby skutočne sformovali zjednotený celok. Myslím si, že keď vytvoríme systém koordinácie s formou našich rôznych projektov...

Majster: Hoci si myslím, že učeníci Dafa prichádzajú so spôsobmi robenia vecí a ich východiskový bod je dobrý, no ak sa za týchto zlých okolností pokúšate kontaktovať ľudí, bude to mimoriadne riskantné a prinesie to nebezpečenstvo pre praktizujúcich v tých oblastiach. Musíte o tom uvažovať z tohto pohľadu. V skutočnosti, keďže vy všetci máte Fa, bez ohľadu na to, či tí učeníci Dafa sú v kontakte s inými, kým poznajú súčasný stav vecí Dafa, ak sú schopní pripojiť sa na internet a prelomiť internetovú blokádu, budú schopní udržať krok so súčasným stavom záležitostí, pretože bohovia na veci dohliadajú.

Samozrejme, ak dokážete robiť veci koordinovaným spôsobom, je to ešte lepšie, ale musíte brať do úvahy bezpečnosť. Prinajmenšom v súčasnosti nemôžete robiť veci v širokej miere a nemôžete zbierať menné zoznamy praktizujúcich v rôznych oblastiach vo veľkom rozsahu! Každý, kto tak robí, sa dopúšťa zlého skutku.

 „Niektorí koordinátori umreli kvôli chorobovej karme“... Nikdy som nepovedal, že koordinátori sa kultivovali mimoriadne dobre. Nikdy som nepovedal, že koordinátori sa kultivovali najlepšie spomedzi našich učeníkov Dafa. Mnoho tých, ktorí sú tichí a málo známi, sa v skutočnosti kultivovalo veľmi dobre. Koordinátori boli pôvodne priradení na túto úlohu, pretože mali želanie venovať mnoho starostlivosti záležitostiam týkajúcich sa skupiny. Samozrejme, mnoho koordinátorov sa kultivovalo veľmi dobre a nie je to malý počet, ale [ohľadom kultivácie] ich nezatrieďujem odlišne len preto, že sú koordinátori. Sú veci, na ktorých musia koordinátori pracovať vo svojej vlastnej kultivácii, tak ako všetci ostatní; inak by boli bohmi. Kým je niekto človekom, musí sa kultivovať. Koordinátori prejavujú ľudské pripútanosti presne ako všetci ostatní a môžu mať veľmi silné pripútanosti alebo rôzne druhy karmických dlhov z histórie. Cesta každej bytosti je veľmi komplexná a takisto aj situácie, s ktorými sa stretáva. V rozhodujúcom momente, keď ste na rázcestí toho, či sa budete schopní cez to dostať alebo nie, ak sa činíte slabo, stratíte svoj život, no ak sa činíte dobre, dokážete cez to preraziť.

 

Učeník: V roku 2009 Majster spomenul, že Shen Yun sa vráti do Číny. Prešlo niekoľko rokov a väčšina praktizujúcich si myslí, že kým sa zlá strana nerozpadne, nie je možné, aby sa Shen Yun vrátil do Číny. (obecenstvo sa smeje)

Majster: Shen Yun v Číne určite vystúpi. (nadšený potlesk) To, kedy sa to stane, závisí od napredovania nápravy Fa a od celkového načasovania nápravy Fa.

 

Učeník: Incident únosu učeníka Dafa získal pozornosť medzinárodného spoločenstva a kanadský konzulát poslal svojho predstaviteľa na súd, aby sledoval postup súdneho konania, ale naše médiá tomu nevenovali pravidelnú pozornosť.

Majster: Keď o tom hovorím, v porovnaní s médiami bežných ľudí, mediálne výstupy vedené našimi učeníkmi Dafa stále zaostávajú ohľadom základnej infraštruktúry a úrovne profesionality. Je to iste tak. Ale ohľadom celkových snáh objasňovania pravdy v náprave Fa mali dôležitý vplyv. Stále však dúfam, že uvidím, ako sa naše médiá stanú čoraz štandardnejšími. Ale v súčasnosti nemáte toľko odborne zdatných ľudí. Máte len týchto učeníkov Dafa. Iba keď cez to dokážete preraziť za takýchto zložitých okolností, budú si staré sily myslieť, že máte mocnú cnosť. Všetko je veľmi náročné. Ak by ste mali hojnosť zručných a talentovaných ľudí a bolo by také ľahké veci spraviť, mysleli by si, že ste si nezaslúžili mocnú cnosť. To je presne to, čo chcú staré sily spraviť. Takto sa oni na to pozerajú a takto robia veci.

Samozrejme, ohľadom vašich médií, je tu niečo, čo by som rád mimochodom povedal: niekedy neinformujete o určitých dôležitých správach o učeníkoch Dafa. Musí vám byť jasné, čo robíte. V minulosti nebolo toľko učeníkov Dafa, ktorí odišli z pevninskej Číny, ale naše mediálne výstupy sledovali veľmi dôkladne to, čo sa dialo celkove s učeníkmi Dafa. Viete, čo robíte? Musíte vedieť, koho médiami ste. Teraz ste trochu stratili zo zreteľa to, čo by ste mali robiť a neinformujete o dôležitých správach o učeníkoch Dafa. Hovoril som o tom veľakrát, ale nepovažovali ste to za niečo dôležité a zakladáte dokonca svoj prístup ku mediálnej práci na vašich osobných pocitoch. Ako učeník Dafa, jedna vec je, či ste sa vo vašej osobnej kultivácii kultivovali dobre alebo slabo, ale ak neriešite dobre tieto významné veci, tieto veci učeníkov Dafa, v budúcnosti staré sily po vás pôjdu, aby vo veľkom vyrovnali účet. Tomuto musíte rozhodne venovať pozornosť. Nemyslite si: „Keď som v tejto pozícii, môžem teraz robiť všetky rozhodnutia.“ Vaše zodpovednosti sú takisto obrovské a ak sa budete slabo činiť, tento problém bude tiež obrovský. Nie je prijateľné, ak sa vaše motívy čo i len trochu odchýlia.

Ako som spomenul predtým, vo vesmíre je nespočetne veľa bytostí. Povedal som vám, že robím nápravu Fa zo stredu kozmického tela a postupujem smerom na oba konce. Dôvod, prečo náprava Fa ešte nedosiahla ľudstvo, je ten, že som ešte nedosiahol až po koniec. Idem oboma smermi; na tejto strane som sa ešte nedostal ku povrchu a na tej strane som ešte nedosiahol úplný vrch. Kozmické telo je také obrovské, že je nepredstaviteľné dokonca aj pre bohov. Je tak mnoho životov, že je jednoducho nemožné zmerať to alebo si to predstaviť. Niekedy som tým dokonca aj ja šokovaný. Toľko bytostí vás uprene sleduje. Každá vaša jedna myšlienka a každý jeden čin je sledovaný nespočetnými bytosťami! Hovorím, že každú jednu myšlienku človeka vidí bezpočet bohov! Žiaden z nich nezasiahne, ale všetci to sledujú a nakoniec vás ako bytosť budú hodnotiť.

 

Učeník: Centrálni predstavitelia skazenej strany v Číne vyhlasujú, že realizujú „informačnú otvorenosť“. Učeníci Dafa žiadali, aby útvary v rôznych oblastiach, ktoré vymývajú mozgy ľuďom, verejne odhalili informácie o právnych základoch pre ustanovenie týchto útvarov a mená a pozície ľudí, ktorí sa zúčastňovali na prenasledovaní a zdroje kapitálu používané v prenasledovaní. Je vhodné odhaľovať prenasledovanie touto metódou?

Majster: Ak si myslíte, že by ste to mali spraviť, potom to choďte spraviť. V každom prípade, cieľom učeníkov Dafa je objasňovať pravdu a zachraňovať ľudí. Je na vás, aby ste rozhodli o týchto veciach. Majster sleduje celkovú situáciu a zabraňuje tomu, aby sa vyskytli problémy. Vašu osobnú kultiváciu sledujú moje telá Zákona a ja sa priamo nestarám o špecifické veci. Inak, ak by vaše ľudské pripútanosti silno vystúpili, mohli by ste dokonca so mnou mať konflikt. (všetci sa smejú) Ale naozaj musíte kráčať po svojej kultivačnej ceste sami; iba potom sa to počíta. Ak by som vám povedal, ako po nej kráčať, potom by sa vaša kultivačná cesta nepočítala. Preto pri niektorých ľuďoch, ktorí sa vždy chcú pýtať Majstra – keď robia nejakú malú vec, chcú sa na ňu spýtať Majstra – niekedy zmraštím obočie a niekedy im skutočne neodpoviem. Môžu si myslieť: „Prečo so mnou Majster zaobchádza takto?“ Ale ak by som vám naozaj dal odpoveď, rozkladal by som vašu kultivačnú cestu! Ak by chýbal čo i len jeden krok, nešlo by to! Nemôžem ju rozložiť. (Majster sa smeje)

 

Učeník: San Francisco je známe turistické mesto s mnohými turistami z pevninskej Číny a čínske mesto je dôležitým miestom v meste na objasňovanie pravdy. V San Franciscu sú stovky praktizujúcich, ale mnoho praktizujúcich nepovažuje za dôležité objasňovanie pravdy v čínskom meste a na turistických miestach. Takže po dlhý čas tam bolo na turistických miestach a v čínskom meste veľmi málo praktizujúcich objasňujúcich pravdu. Často je na nejakom mieste len jeden človek.

Majster: Všetci ste to počuli? Skutočne dúfam, že tam bude viac učeníkov Dafa a zachránia viac ľudí. Čo ste robili? Najmä tí, ktorí sa nečinili dobre, čo ste robili odvtedy, čo ste sem prišli?

 

Učeník: Deti niektorých učeníkov Dafa v Číne vyrástli a sú teraz dospelé. Ovplyvňuje ich stále náš kultivačný stav?

Majster: Určite ich môže ovplyvniť. Deti niektorých učeníkov Dafa nemali v skutočnosti žiadne názory, keď boli malé, robili cvičenia spolu s dospelými a správali sa celkom dobre. Keďže boli malými deťmi, ich tretie oko mohlo vidieť nejaké scény a to pomáhalo aj vám. Ale keď vyrástli, vyvinuli si svoje vlastné názory a spoločnosť ich silne ovplyvnila. Ak k nim budete príliš benevolentní, budú jednoducho nasledovať trend. Nemáme nejaké deti učeníkov Dafa, ktoré sa správali skutočne biedne? V niektorých prípadoch sú dokonca horšie ako deti bežných ľudí.

 

Učeník: V uplynulých rokoch prišlo do našej oblasti z pevninskej Číny dosť veľa praktizujúcich. Ale mnoho z nich sa stratilo potom, ako získali povolenie na pobyt a zriedkavo sa zúčastňujú na práci na záchranu ľudí. Dokonca aj pred dnešnou Fa konferenciou už Majster o tom vyučoval Fa, no oni si stále nedokážu uvedomiť svoj problém. Niektorí z nich dokonca zabudli na svoju zodpovednosť ako učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa.

Majster: Áno, naozaj. Toto sa stalo v rôznych krajinách a v posledných rokoch stále boli takíto ľudia: keď vyučujem Fa, ukážu sa, ale neuvidíte ich celý rok a nemáte ani poňatia, čo robia. Zakaždým, keď vyučujem Fa, prídu. Ale môj Fa nie je niečo, čo môžete len tak ľahkovážne počúvať. Sú to nebeské tajomstvá, takže potom ako si ich vypočujete, ak nerobíte veci učeníkov Dafa, nie je to odpočúvanie nebeských tajomstiev?! Dovolia staré sily nekultivujúcim dozvedieť sa nebeské tajomstvá? Nie je to nebezpečné?

 

Učeník: Nedávno mnoho praktizujúcich z pevninskej Číny používalo falošné mená medzi ostatnými praktizujúcimi.

Majster: Správne, teraz keď ste v zahraničí, čoho sa stále obávate? Stále nedokážete konať otvoreným a čestným spôsobom, ale bohovia sledujú každú vašu myšlienku a čin. Aj v uvoľnenom prostredí ste takýto? Zvykli ste si na to, že sa neustále obávate. Ak ste si vyvinuli túto tendenciu, potom sa ponáhľajte napraviť ju. Ak si budete udržiavať ten stav mysle, potom je to problém. Nie je to pripútanosť? Pre iných bude nemožné spolupracovať s vami. Ak nikto nevie, kto ste, nebudú si ľudia myslieť, že ste špión?

 

Učeník: V našej oblasti ľudia po našom týždennom skupinovom štúdiu Fa nechcú zdieľať svoje myšlienky. Po čase sa sformovala bezforemná bariéra, ktorá spôsobuje, že je pre nás ťažké sformovať jedno telo. Počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na našom týždennom zdieľaní o Shen Yune, je tiež malý. Naša oblasť sa celý čas činila slabo aj v predaji Shen Yun lístkov a mnohí ľudia na pozíciách zodpovednosti sa stali apatickými, nevediac ako zmeniť tú situáciu.

Majster: Zodpovední ľudia hrajú rozhodujúcu rolu ohľadom toho, či kultivačné stavy v oblasti sú dobré alebo nie. Keď má človek toľko pripútaností bežných ľudí a obáva sa všemožných vecí, čím viac sa obáva, tým viac ťažkostí príde. Keď ste človek na pozícii zodpovednosti, Majster vám zveril týchto praktizujúcich, avšak vy necítite akoby ste boli nejako zodpovední za to, či sa kultivujú dobre alebo slabo? Áno, ste. Mám pocit, že v niektorých oblastiach je to akoby sa kultivačné stavy veľmi zvoľnili. Ak ste vo firme bežných ľudí alebo pracujete v nejakej práci a robíte veci týmto spôsobom, potom sa to považuje za robenie polovičatej práce. Môžu učeníci Dafa robiť polovičatú prácu? Toto je taká vážna vec. Ale samozrejme, ako som povedal, kultivačné stavy ľudí sa líšia a rozsah, do ktorého každý človek chápe Fa a aj kultivačné úrovne ľudí sa líšia. Takže prejavované rozdiely sú dosť veľké. Nech je to akokoľvek, v posledných viac ako desiatich rokoch ste prešli po takej namáhavej ceste, avšak nedokážete si to ceniť.

Avšak aj keď to hovorím, ak si ju nebudete ceniť, nič sa nedá robiť. Keď priemerný alebo podpriemerný človek počuje Tao, je takýto. Avšak mnoho učeníkov Dafa a tiež Majster v skutočnosti dúfa, že si tie veci uvedomíte a skutočne si zmenšíte svoje ľudské pripútanosti a skutočne dokážete pochopiť veci z perspektívy Fa. Ale hoci to hovorím a hoci dúfame, ak sa skutočne pevne nekultivujete, ak to skutočne nechcete brať vážne, potom treba niečo spraviť.

V skutočnosti, nie je to tak, že učeníci Dafa, ktorí sa činili dobre, učeníci Dafa, ktorí sa dostali cez toto prenasledovanie, to dokázali preto, že dobre a pevne študovali Fa? Je veľmi ťažké pre tých, ktorí sa kultivujú polovičato, aby kráčali po tejto ceste dobre.

 

Učeník: Prišiel som sem z Číny iba pred rokom. Pracujem pre médiá, ale mám pocit, akoby som nedokázal držať krok fyzicky alebo energeticky. Mal by som sa predtým, ako začnem pracovať pre médiá, aklimatizovať nejaký čas na západnú spoločnosť?

Majster: Nikto nepovedal niečo takého. Ak sa cítite fyzicky nedobre a nie ste v dobrom stave dokonca ani v  prostredí Dafa, potom si nemyslím, že veci budú nutne lepšie, keď ste medzi bežnými ľuďmi. Možno ste príliš zaneprázdnený. Sú nejaké situácie v médiách, ktoré učeníci Dafa založili, keď niektorí ľudia vykonávajú príliš mnoho úloh. Sú situácie, keď ľudia nemajú čas na jedlo či na spánok. Ale samozrejme, nie je mnoho takýchto situácií. Ak to nie je ten prípad, potom by ste mali venovať viac úsilia svojej kultivácii.

Keď mnohí z vás prechádzajú skúškou – nech je to to, čo nazývate skúška „chorobovej karmy“ alebo nejaká iná ťažkosť – nedokážete rozpoznať, čo je vaša pripútanosť a nedokážete prísť na to, čo presne je príčinou. Dovoľte mi povedať vám o niečom: učeníci Dafa absolútne nemôžu zaostávať v štandarde. Keď idete prejsť skúškou, keď ste ňou takmer prešli, ale je tam jedna pripútanosť, ktorú ste neopustili, potom vám zabráni v tom, aby ste dosiahli štandard a prešli skúškou. Ak sa kultivujete dobre, budete schopný prejsť cez to, je tak? Ale vy jednoducho nedokážete cez ňu prejsť, takže zostávate tam. Tá vec však nemusí byť niečím veľkým, tá pripútanosť nie je veľká, je pomerne malá. Ale pretože ju jednoducho nedokážete vnímať, nedokážete tou skúškou prejsť a neustále zostávate na rovnakom mieste. Týmto nechcem povedať, že ste sa kultivovali slabo. Len ste o tej veci vážne neuvažovali a neuvedomili ste si, že tá vec nie je v súlade s kultiváciou! Ak niečo nie je v súlade so stavom kultivujúceho alebo s tým, čo by mal kultivujúci robiť, potom je to problém! (nadšený potlesk)

 

Učeník: Dobrý deň, Majster! Mohli by ste nám prosím povedať viac detailov o peňažných záležitostiach, ktoré ste predtým spomínali? Ako by mali kultivujúci, ktorí sú podnikateľmi, riešiť veci?

Majster: To, o čom som hovoril, sa netýka podnikateľov. To je vaša osobná práca. Ak ste majiteľ, pokiaľ robíte veci ako by ich mal robiť kultivujúci, nepodvádzate iných a robíte podnikanie normálne, nie je to problém. O tomto som hovoril už dávno. Sú to vaše vlastné peniaze (Majster sa smeje), takže to, či ich necháte doma alebo ich vložíte do banky, je vaša vlastná vec. To, o čom som hovoril, sú projekty učeníkov Dafa.

Pri mnohých projektoch učeníkov Dafa, spúšťate ich ako projekty učeníkov Dafa, ale v správe vašich financií je neporiadok. Hovorím tu o väčšine z nich. Stalo sa to problémom. V tomto prípade budú staré sily spôsobovať ťažkosti. Niektorým z vás sa už takéto problémy prihodili, ale stále ste neprišli ku svojim zmyslom a stále to neberiete vážne. Budem sa pozerať, ako cez to prejdete.

 

Učeník: Niektorí ľudia si myslia, že praktizujúci by nemali všetci odchádzať z pevninskej Číny a namiesto toho by tam mali zostať a zachraňovať ľudí. Iní ľudia si myslia, že náš ctený Majster nebol nikdy proti tomu, aby sme zutekali do iných krajín, takže je to v poriadku. (všetci sa smejú) Potom sú iní praktizujúci, ktorí povedali, že mnoho ľudí uvažuje o úteku do iných krajín, a že to je silná pripútanosť.

Majster: Ohľadom toho, či byť v Číne alebo v zahraničí, je pravda, že Majster nepovedal ani jedno ani druhé. Prečo nie? Je to preto, že každý človek má usporiadania, ktoré pre neho boli spravené a preto, že cesta každého človeka je odlišná. Takže nemôžem priamo povedať, či je to v poriadku alebo nie. Ale ako učeník Dafa, nemali by ste používať Fa na posudzovanie vecí?

Keď sa Shen Yun pokúšal v minulosti použiť určitých ľudí, stretli sme sa s takýmto scenárom – ale nebolo to vždy takto – napríklad, chceli sme niekoho, ale on jednoducho nedokázal prísť, a bez ohľadu na to, čo sme skúšali, stále tam bolo niečo, čo do toho zasahovalo a bránilo tomuto človeku v príchode. V princípe, keďže ide o záchranu ľudí a Majster osobne vedie túto snahu, je to niečo veľmi dôležité, ale veci aj tak nevychádzali. Neskôr sme zistili, že ten človek ešte nezachránil ľudí, ktorých mal zachrániť. Nespravil veci, ktoré vo svojom živote mal spraviť, a boli tam veci, ktoré sľúbil spraviť, ale nespravil ich, takže nemohol prísť. Musel splniť tieto veci predtým, ako mohol prísť. Videli sme, že tam bol tento problém.

 

Učeník: Nemám akademický titul, pretože som išiel do Pekingu, aby som sa verejne postavil za Fa počas prenasledovania. Ak si teraz nájdem čas na to, aby som študoval, môžem splniť štandardy pre prijatie na akadémiu Fei Tian?

Majster: Nemať akademický titul... Je pravda, že mnoho učeníkov Dafa bolo prinútených opustiť svoje štúdium. Toto prenasledovanie bolo veľmi zlé aj pre mladých ľudí. Bolo mnoho prípadov mladých učeníkov Dafa, ktorým odmietli školské vzdelanie. Takto zlo robilo veci. Ak si mladý a chceš si nájsť čas na štúdium, nie je na tom nič nesprávne. Ale mal by si sa tiež zúčastňovať na projektoch Dafa a robiť nejaké veci, a zároveň dobre využiť svoj čas na štúdium. Nie je na tom nič nesprávne.

Aby bol človek prijatý do akadémie Fei Tian, musí splniť požiadavky. Fei Tian je špecializovaná škola, umelecká škola, takže prijíma len umelecké talenty. Nie je to normálna škola. V budúcnosti však Fei Tian založí školu v spoločnosti. Vysoká škola Fei Tian plánuje založiť školu v spoločnosti. Bude to všeobecná škola, na ktorej sa budú vyučovať aj iné študijné odbory. Bude založená v spoločnosti a bude prijímať študentov zo spoločnosti, nielen spomedzi učeníkov Dafa. Už sa na tom pracuje. (potlesk)

 

Učeník: Spadá osobné podnikanie do rámca otázky, ktorú ste spomínali?

Majster: Nie, osobné podnikanie nespadá do tejto oblasti. Osobné podnikanie musíte každopádne viesť dobre. Musíte ho tak či tak viesť dobre. (Majster sa smeje) Neskrachoval by inak ten podnik? (všetci sa smejú)

 

Učeník: Jeden praktizujúci, ktorý sa kultivoval viac ako desať rokov, stále z dôvodu choroby žiada o štátne sociálne dávky. Nevieme, ako s týmto praktizujúcim zdieľať naše myšlienky, pretože odvtedy ako sa začal kultivovať už nemá žiadnu chorobu. Pracuje na stavbe na hore a je v skutočnosti dosť schopný. (všetci sa smejú)

Majster: Ľudské pripútanosti sa budú prejavovať tak alebo tak, či je to ohľadom jednej veci alebo inej, ale to nutne neznamená, že tento praktizujúci sa kultivoval slabo. Čo sa týka ľudských pripútaností, je dosť možné, že ten človek má v nejakom ohľade pripútanosť. Možno si myslí, že s tými sociálnymi dávkami nebude musieť pracovať a môže tak robiť viac vecí Dafa, takže prečo ich nevziať. Ale nech je to akokoľvek, kultivujúci majú pristupovať k veciam čestne.

 

Učeník: Pri pohľade na ľudí vo svete, ktorých hodnoty sú upadnuté, alebo ktorí nemajú absolútne žiadne morálne základy, je veľmi ťažké mať súcit. Je to tak, že ako učeníci by sme nemali brať ohľad na to, akí tí ľudia sú, a len sa jednoducho zamerať na ich záchranu?

Majster: Áno! To, ako sa ľudia navonok správajú za rôznych okolností, sa môže skutočne veľmi líšiť. Videl som teraz, že morálka a charakter ľudí v pevninskej Číne sa veľmi rýchlo kĺže nadol. Prešlo už viac ako desať rokov, odkedy som odišiel z Číny a celý čas som pozoroval zmeny v pevninských Číňanoch, pretože to má priamy vzťah k náprave Fa, ako aj ku spáse [bytostí]. Zistil som, že ľudia sa menia veľmi rýchlo! Ale keď ich pozorne sledujem, zisťujem, že v skutočnosti stále v sebe majú láskavosť. Je to len tak, že ich myslenie sa stalo veľmi pokrúteným. Toto pokrútenie urýchľuje skazená ČKS. Nech je to akokoľvek, to, či môžu byť spasení závisí na tom, či majú dobré myšlienky. Bez ohľadu na to, ako boli pevninskí Číňania znečistení, majú pod povrchom oddeľovaciu vrstvu podobnú membráne, a  keď sa tá odoberie, odhalí sa človek pod ňou, s morálkou a charakterom ako mali ľudia v šesťdesiatych rokoch. V budúcnosti odoberiem a odstránim tú vec. (nadšený potlesk)

 

Učeník: Často sa cítim deprimovane a pasívne. Jeden dôvod je ten, že sa cítim trochu zmätene ohľadom zmyslu života po Dovŕšení a druhý je ten, že cítim, že nezostáva veľa času a bez ohľadu na to, ako veľmi sa budem snažiť, nikdy nebudem schopný nahradiť to, čo som stratil tým, že som nebol usilovný. Keď veľa študujem Fa, zlepší sa to, ale nedokázal som sa dostať do bodu, kde sa „kultivujem so srdcom ako na začiatku“. Majster, poradíte prosím učeníkovi ako som ja, ktorý nedokázal naplniť vaše očakávania?

Majster: Ak človek nemá spravodlivé myšlienky dokonca ani o bohoch alebo Dovŕšení, musí to pochádzať z dlhodobého zasahovania v jeho mysli od nejakých zlých vecí, a jednou z nich je karma. Za normálnych okolností, ak chcete vedieť, aký je stav bytostí na nebesiach, nuž, v tomto bode budete v skutočnosti používať ľudské myslenie na to, aby ste uvažovali o tom, akí sú bohovia, ale nedokážete prísť k žiadnemu záveru. Takže pomocou takéhoto prístupu bude veľmi ťažké vyvolať spravodlivé myšlienky. Ale každý jeden z našich učeníkov Dafa a každý človek vo svete má niekde hlboko vo svojej mysli spomienky na to, že prišiel na zem kvôli hľadaniu Dafa. Učeníci Dafa prišli, aby pomáhali Majstrovi v náprave Fa. Niekedy pozorujem spôsob, akým niektorí učeníci Dafa konajú v mnohých situáciách, a som skutočne znepokojený. Ale keď naozaj narazia na principiálne veci učeníkov Dafa, naozaj uvidíte: „Aha, toto je učeník Dafa.“

Keď sú ľudské pripútanosti človeka silné, nebudete vidieť jeho spravodlivú stránku. Iba keď sú ich spravodlivé myšlienky silné, budete cítiť, že učeníci Dafa sú odlišní. Preto často nemôžete jasne vidieť stavy iných praktizujúcich. Ľudské pripútanosti sa nebudú nevyhnutne prejavovať rovnako. Takže môžu spôsobiť, že sa cítite bezmocne, pasívne, alebo vás spravia apatickými a lenivými. Táto vec sa pokúša zabrániť vám v tom, aby ste boli energickí. Dovoľte mi povedať vám, že mnoho z tých zlých, mikroskopických bytostí pokrýva vás a vaše myslenie ako prach, ale v skutočnosti sú ničím a keď vysielate spravodlivé myšlienky, môžete tieto prehnité veci odstrániť. Mnoho ľudí vysiela spravodlivé myšlienky povrchne. Ak neočistíte tieto veci vo vašom tele, ovplyvní to vašu kultiváciu. Ale tie veci môžu byť odstránené pomocou jednej myšlienky. Keď vaše spravodlivé myšlienky nie sú dostatočne silné, keď vaše spravodlivé myšlienky nedokážu vystúpiť, nebudú fungovať.

Som čoraz prísnejší ku starým silám, ktoré prenasledujú učeníkov Dafa. Staré sily si začali uvedomovať, aký veľký je ich hriech, takže sa už neodvažujú prenasledovať tak divoko a neodvažujú sa už dokonca ani podnecovať rôznych bohov alebo bežné bytosti, aby priamo prenasledovali učeníkov Dafa. Teraz ovládajú hmyz a ďalšie špinavé, bezvýznamné, nízke a prehnité veci, ktoré budú určite vyplienené, a nechajú ich prenasledovať učeníkov Dafa. Teraz sú neporovnateľne slabé. Ale mnoho učeníkov Dafa má jednoducho slabé spravodlivé myšlienky a správajú sa, akoby boli bezmocní. Niekedy vo svojej kultivácii nedokážete prejsť skúškou alebo nájsť svoje pripútanosti, a je to preto, že ste nevzali vážne niektoré drobné problémy. V skutočnosti, bez ohľadu na to, aký malý je nejaký problém, je neprijateľné, ak nedokážete naplniť štandard. Ako prechádza čas, človek sa stane deprimovaným, a oni budú tento pocit zosilňovať. Odstraňovanie karmy, ktoré sa prejavuje práve teraz, je tiež spôsobené týmito nízkymi, prehnitými vecami.

Musíte brať vážne vysielanie spravodlivých myšlienok. Všetci z vás by mali vysielať spravodlivé myšlienky a očistiť ich. (nadšený potlesk) Navyše, usporiadania starých síl sa dostali do tohto časového bodu. Sú veľmi slabé, ale veľmi zlé. Musíte to brať vážne. V skutočnosti, keď o tom uvažujete, vtedy predtým, keď prenasledovanie bolo veľmi zlé, ste všetci boli plní sily a boli ste pripravení činiť sa dobre vo všetkom, o čo vás požiadal Majster. Zabudli ste na vitalitu, ktorú ste mali pred niekoľkými rokmi? V tom čase ste boli veľmi energickí a prešli ste cez to napriek obrovskému tlaku. Viete, aký veľký bol ten tlak? Ale teraz ste naopak zvoľnili. To, že nie ste usilovní, môže naozaj spôsobiť, že nebudete mať silné spravodlivé myšlienky. Čím bližšie sa dostali veci k súčasnosti, tým bezmocnejšie sú v skutočnosti tie zlé veci, avšak teraz máte pocit, akoby ste nedokázali veľa spraviť pre to, aby sa veci zmenili.

Samozrejme, poviem aj to, že vaša ľudská stránka dosiahla miesto, kde sú jej schopnosti na povrchu slabé. (Majster sa smeje) Ako veci postupujú k najpovrchnejšej časti ľudských bytostí, vaša sila sa zdá byť slabšia ako predtým. Ale ak máte silné spravodlivé myšlienky, stále dokážete pozbierať rovnaké množstvo sily, a preto musíte ešte viac klásť dôraz na vysielanie spravodlivých myšlienok. Hovoril som už predtým, že všetko nasleduje určité zákony. Veci vyzerajú neusporiadané, ale v skutočnosti sú dobre usporiadané. Ak by ste si dokázali udržiavať tú istú vitalitu, ktorú ste mali predtým, zlo by sa v momente stratilo, hoci možno staré sily nechcú dovoliť, aby sa to stalo a neusporiadali by veci takým spôsobom.

 

Učeník: Ako môžeme prinavrátiť literatúru späť do tradičnej a správnej formy?

Majster: V skutočnosti som o tejto otázke rozmýšľal. Je to niečo, o čo sa snažia aj diela vytvorené pre program Shen Yun. Keď ľudia hovoria o obnovení tradičnej kultúry, je to ľahké povedať, ale čo je tradičná kultúra? Ako ju obnovíte? Aké sú štandardy? A aké prístupy by sa mali použiť?

V začiatočnom období Čínskej republiky, to jest ku koncu dynastie Čching a na začiatku Čínskej republiky, sa literatúra písala polonárečovým a poloklasickým štýlom. Neskôr bol štýl písania nárečovejší, ale stále trochu literárny. Ešte neskôr, keď sa stal úplne nárečovým, bolo vidieť, že tradičné veci sa stratili. Výklad čínskych pojmov sa takisto zmenil a teraz sa čínske pojmy v súčasnom jazyku vykladajú ešte modernejšie a ich zmysel už nie je taký, aký bol pôvodne. Takže keď o tom chceme hovoriť, nie sú to jednoduché záležitosti. Ak chceme plne dosiahnuť to [čo si popísal], je to pre dnešných ľudí pomerne ťažké spraviť. Avšak zo žartu som ľuďom povedal, že mám spôsoby, ako to spraviť. (Potlesk)

Zlá ideológia, ktorú do ľudí vštepovala skazená ČKS, sa v mysliach ľudí v Číne teraz považuje za normálnu. Niektorí mladí ľudia boli týmto spôsobom naočkovaní už od narodenia, takže pre nich sa táto pokrivená, zlá kultúra stala normálnou a keď vidia niečo normálne, budú to naopak považovať za smiešne, alebo tomu nebudú rozumieť. Ako ich potom môžete zmeniť? Oni nikdy vážne a systematicky neštudovali čínsku históriu a kultúru, a o čínskej histórii sa učili iba povrchne a s kritickým prístupom [k tradícii]. Avšak dokonca aj bohovia velebia slávnu päťtisícročnú históriu čínskej civilizácie! Ale po príchode zlej, démonickej ČKS bola kultúra zničená a kultúrne pozostatky zničila skazená strana. Kampaň proti „štyrom prežitkom“ bola katastrofou, aká sa v histórii ľudstva nikdy nestala! Dokonca ešte dnes vštepujú do študentov myšlienku, že starobylá Čína bola zaostalá, že žiadni z tých cisárov, generálov, ministrov, učencov alebo urodzených dám neboli dobrí ľudia, a že iba strana je tá najlepšia. Je mi ľúto celej tejto čínskej generácie.

Kedysi existovalo mnoho vecí z dávnej kultúry Číny. Vtedy mala každá oblasť niekoľko chrámov, bolo tam nespočetné množstvo príbytkov historických osobností, kamenných sôch popri cestách a alejach, starobylých mestských hradieb a obydlí v rôznych štýloch, takže mestá pôsobili jednoducho a starobylo! Ľudské vzťahy a správanie boli vtedy úplne odlišné ako dnes. Kultúrne pamiatky, kaligrafické práce, starobylé maľby a staré knihy, ktoré sa odovzdávali po päťtisíc rokov, boli spálené a zničené. V dnešnej dobe sa venuje veľa úsilia vykopávaniu a vykrádaniu hrobov a hrobiek, avšak pompézne to nazývajú „archeologický výskum“. Vykrádanie hrobov! Je to len ďalšie ničenie toho, čo zostalo po starodávnych ľuďoch. Keď pri svojom vykrádaní na niečo narazia, budú tvrdiť: „Pod vedením našej strany sme objavili to a to.“ Skazená ČKS zničila toľko z nášho čínskeho dedičstva a histórie! Nerobili sa tieto veci pod jej „vedením“? Keď niečo vykopú z hrobu a nevedia ani vystopovať, komu to patrí, aj tak tvrdia, že to objavili pod „vedením“ strany.

Zatiaľ poviem len toľkoto. Obrátiť tieto veci si bude vyžadovať svoj čas. Môžete sa snažiť ako najlepšie viete a pozrieť sa na to, čo ešte zostalo z tradičnej kultúry.

 

Učeník: Milióny učeníkov Dafa stratilo svoje životy, avšak Minghui.org zdokumentoval iba niekoľko tisíc úmrtí. Ako môžeme nájsť dôkazy o prenasledovaní tých miliónov učeníkov Dafa?

Majster: Počas prenasledovania bolo zabitých mnoho učeníkov Dafa. Ako mediálna spoločnosť musíte v správach predložiť spoľahlivé dôkazy. Musíte zistiť, kto bol ten človek a získať o ňom informácie, aby bola vaša správa presvedčivá. Takže pre mediálnu spoločnosť, akou je Minghui.org, je toto jediný prístup, ktorý môžete použiť. V prípadoch, keď nedokážete overiť identitu toho človeka, nemôžete to použiť ako oficiálnu informáciu.

Ako vypátrať tieto veci? Teraz nemáme čas na to, aby sa tomu venovalo mnoho úsilia. Avšak bohovia na veci dohliadajú a či nás učeník Dafa opustí skôr alebo neskôr, dosiahne dovŕšenie. Avšak bez ohľadu na to je každý človek zodpovedný za to, čo počas prenasledovania robí, a to zahŕňa aj tých páchateľov. Aj ľudstvo bude musieť zaplatiť za svoje činy.

 

Učeník: Svetskí ľudia nerozumejú tomu, kto sa poráta so skazenou stranou. Neveria tomu, že to spravia bohovia.

Majster: O nebeských zákonoch a božských bytostiach môžete hovoriť iba všeobecne. Hovoriac z hľadiska morálky, neprenasleduje skazená ČKS dobrých ľudí? Ľudia nemusia vedieť o tom, ako zničila a utajovala čínsku históriu, je tak? Ľudia nemusia vedieť o tom, ako prenasledovala čínsku elitu v každej zo svojich politických kampaní, je tak? Ľudia nemusia vedieť pravdu o prenasledovaní Falun Gongu, je tak? Ľudia nemusia vedieť, čo je skazená ČKS, je tak? Keď ľuďom vysvetlíte, aký skazený je ten zlý démon, pochopia to.

Ohľadom toho, že bohovia na veci dozerajú, ak hovoríte o veciach na príliš vysokej úrovni keď objasňujete fakty a poviete, že bohovia niečo robia alebo na to dozerajú, nie každý to dokáže pochopiť. Myslím si, že ak rozprávate na príliš vysokej úrovni, nebudú to schopní prijať. Je to akoby ste im hovorili: „Nepočúvajte ma, keď objasňujem fakty, ja tu len rozprávam nezmysly.“ Samozrejme, niektorí čínski ľudia veria v bohov. Môžete im to potom vo všeobecnosti spomenúť a budú to schopní racionálne pochopiť.

 

Učeník: Som anglicky hovoriaci praktizujúci a v súčasnosti predávam reklamu pre čínsky Epoch Times. Rád by som sa spýtal: Je dôležitejšie podporiť Epoch Times v mojej oblasti alebo podporiť anglický Epoch Times v New Yorku?

Majster: Nuž, Majster vám nemôže odpovedať na túto otázku. Každý musí kráčať svojou vlastnou cestou. Rob to, čo si myslíš, že bude fungovať. Čo sa týka médií, tie si musia vyriešiť svoje špecifické problémy sami; avšak ak sa budú činiť slabo, budem ich brať na zodpovednosť. Vyriešenie konkrétnych vecí je však na nich.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal na to, že v piatej lekcii Čuan Faluna sa píše: „My naopak priamo mierime na myseľ človeka a praktizujeme kultiváciu podľa najvyššej povahy vesmíru a formy vesmíru.“ Nerozumiem tomu, čo sa myslí tou „formou“ vesmíru. Ďakujem vám, Majster.

Majster: „Forma“? Nevzťahuje sa to na formu pohybu vesmíru, galaxií a častíc? Prispôsobuje sa povahe Zhen-Shan-Ren, ktorá je zároveň štandardom vesmíru. Si nový študent? Alebo niekto, kto spadol počas prenasledovania a potom sa vrátil? Ak si niekto, kto sa vrátil, potom sa možno budeš pýtať takúto otázku. Všetci tí, ktorí počas rokov nedokázali udržať krok s postupom vecí a úplne spadli a potom sa vrátili, sú ako noví praktizujúci, avšak ich otázky sú zvláštne a nie sú také, ako od nových praktizujúcich.

Študujte Fa. Je v ňom obsiahnuté všetko. Všetci tu prítomní ľudia prišli k pochopeniu vecí štúdiom Fa. (Nadšený potlesk)

 

Učeník: Pri propagovaní predstavení orchestra Shen Yun minulý rok v New Yorku sme sa nečinili tak dobre, ako sme dúfali. Ako to môžeme spraviť lepšie?

Majster: Na začiatku to s týmito vecami bolo rovnaké aj pre Shen Yun. Časom ho však ľudia vo svete spoznali a teraz je Shen Yun všeobecne známy; prinajmenšom v Spojených štátoch sme to dosiahli. Keď o ňom ľudia počujú, pomyslia si: „Shen Yun prichádza,“ a potom je to pre nás ľahké, trh je už otvorený. Prinajmenšom v tomto to už nie je pre nás problém. Namiesto toho už ľudia riešia veci ako: „Ako zoženiem peniaze na kúpu lístkov,“ „Ako sa tam dostanem,“ alebo „Ako to časovo zladím s mojím programom?“

Symfonický orchester Shen Yun vystupuje iba s hudbou. V súčasnosti sa hudobnému priemyslu až tak nedarí. Symfonický orchester Shen Yun nie je až taký známy ako Shen Yun, takže mnohí ľudia zatiaľ len sledujú a čakajú, nevedia ako hráte. Pri umeleckom súbore Shen Yun ľudia prinajmenšom vedia, že to predstavenie je kúzelné. Avšak nevedia, aké je predstavenie Symfonického orchestra Shen Yun. Takže toto sú ťažkosti, ktoré sa vyskytujú v úvodných etapách. Avšak ide napokon o symfonickú hudbu Shen Yun. Keď hrali v New Yorku, Newyorská filharmónia hrala v ten istý deň v Lincolnovom centre, pričom Symfonický orchester Shen Yun hral v koncertnej sieni Carnegie Hall. Počul som, že niektorí členovia publika išli na oba koncerty a povedali, že oni nemali v hľadisku toľko ľudí ako my. Niektorí ľudia, čo počuli oba koncerty, povedali, že hudba Symfonického orchestra Shen Yun bola veľmi pekná a mala silnú energiu (potlesk), a že ich program bol veľmi bohatý a originálny. Takto sa vyjadrovali návštevníci koncertu.

 

Učeník: Som učeník, ktorý objasňuje pravdu na jednom mieste na Novom Zélande. Nedávno sa na našom mieste vyskytlo silné zasahovanie. Jeden sprievodca zájazdu si nás fotil a nahrával na video, čo nám pri autobusoch zájazdu bránilo v objasňovaní pravdy a presvedčovaní ľudí, aby vystúpili z ČKS.

Majster: Potom musíte dôkladne objasniť pravdu tomu sprievodcovi zájazdu. V skutočnosti pred pár rokmi zažili rovnakú situáciu rôzne oblasti a všetky ju prekonali týmto spôsobom. Vtedy niektorí sprievodcovia nedovolili turistom pozrieť si materiály objasňujúce pravdu, avšak teraz niektorí sprievodcovia sami privedú ľudí, aby si tie materiály pozreli. Hoci nie všetci to takto robia, ako učeníci Dafa máte objasňovať pravdu a zachraňovať ľudí. Ten sprievodca zájazdu je tiež človek, takže aj jemu by ste mali objasniť pravdu. Možno sú tam aj ďalšie problémy. V každom prípade môžete ohodnotiť situáciu [a rozhodnúť sa čo robiť], keďže objasňovanie pravdy naozaj nie je ľahké. Keďže je to kultivácia a ide o ustanovenie vašej mocnej cnosti, keď staré sily vidia, že ste každý deň presvedčili tak mnoho ľudí na vystúpenie z ČKS a jej dvoch pridružených organizácií, môžu si myslieť, že je to pre vás príliš ľahké, a tak vám budú robiť problémy. (Majster sa smeje) V skutočnosti ste práve takto po svojej ceste prešli.

 

Učeník: Kultivácia praktizujúcich ako celku v Taliansku neudržala krok s postupom nápravy Fa. Ako môžeme spraviť prielom?

Majster: Oblasti s mnohými novými praktizujúcimi musia dobre využiť čas na štúdium Fa a viesť nových ľudí k tomu, aby viac študovali Fa. Popri tom ako robia osobnú kultiváciu ich povzbudzujte k aktívnej účasti na spoločných aktivitách. Mali by ste ich viac viesť a pomáhať im dobehnúť to, a oni postupne veci pochopia. Čím viac zvoľníte, a ak si neuvedomia dôležitosť usilovnosti, postupne čoraz viac zvoľnia a je možné, že nebudú schopní naozaj začať kultiváciu. Musíte ich určite viac viesť.

 

Učeník: Máme stále dosť času na to, aby sme spasili polovicu Číňanov? Keď sa ČKS rozpadne pred príchodom nápravy Fa, budú mať stále šancu tí ľudia, čo nevystúpili zo strany?

Majster: Samozrejme, že v tom bode už nebudú mať šancu. Preto hovorím, že čas je obmedzený. Staré sily vôbec nechcú, aby ste spasili tak mnoho ľudí, avšak ja im kladiem odpor. Inak by to už boli ukončili minulý rok. Avšak čo by sme robili, ak by nezostali takmer žiadni ľudia? Svet by bol prázdny. Ľudstvo má pre Dafa vytvoriť slávnu éru, avšak ak nik nezostane, ako by sa to dalo spraviť?

 

Učeník: 13. mája, na tohtoročný deň Falun Dafa, išli učeníci Dafa v Ťi-nane na hlavné mestské námestie, aby robili cvičenia a propagovali Fa, avšak mnohých zatkli policajti v civile. Máme o nich veľké obavy. V súčasnosti je pre nás najdôležitejšie dobré robenie troch vecí a urýchlené zachraňovanie ľudí. Ak pôjdeme na námestie robiť cvičenia a propagovať Fa, avšak všetkých nás zatknú, ako môžeme zachrániť vnímajúce bytosti?

Majster: Konali trošku unáhlene. Ak sa zorganizuje toľko praktizujúcich, aby išli v Číne verejne objasňovať pravdu, vystavuje to praktizujúcich nebezpečiu. Stále by ste mali brať ohľad na bezpečnosť. V niektorých oblastiach sa veci naozaj uvoľnili a počul som, že otvorene robia vonku cvičenia a polícia sa robí, akoby to nevidela; niektorí policajti dokonca dozerajú na to miesto a dávajú na nich pozor. Situácia v každej oblasti je odlišná. Nie je to tak, že skazená ČKS má teraz nejaký nový postoj; mašinéria, ktorá prenasleduje Falun Gong, stále beží. Niektoré oblasti majú uvoľnený postoj, pretože praktizujúci sa tam dobre činili v objasňovaní faktov a pretože ľudia sa menia. Aby ste mohli robiť veci verejne, musíte na to mať podmienky. Ak nemáte podmienky, nerobte veci verejne, inak to praktizujúcim prinesie problémy a bude to viesť k zbytočnému prenasledovaniu.

 

Učeník: Negatívne myšlienky iných praktizujúcich o sebe navzájom sú „veľké šedé hory“ – tak to bolo popísané v jednom článku zdieľania skúseností na Minghui.org. Nedokážem vidieť iné dimenzie, avšak keď mám konflikty s inými praktizujúcimi, cítim veľký tlak a cítim, že som obklopený nedobrými látkami. Myslím si, že nedobré myšlienky iných ku mne sú vonkajšie látky a nemôžu mi ublížiť. Pokiaľ sa napravím podľa Dafa, dokážem sa dostať z tejto hustej hmly, avšak viem, že to je pre mňa ťažký proces.

Majster: Konkrétna situácia každého človeka je odlišná. Pre kultivujúceho môžu byť situácie, ktoré vidí, symbolickým náznakom, avšak tie veci nemusia byť naozaj také. Takže tá vec môže byť ako obrovská hora; ona sama nie je démon, avšak je to niečo negatívne. Ak chce učeník Dafa cez to preraziť, bude to vyžadovať nejaké úsilie, aby sa cez to dokázal dostať. Nie je to tak, že takto ste sa v skutočnosti cez to dostávali počas týchto rokov? Viac si vzájomne pomáhajte a spolupracujte, viac sa snažte pochopiť jeden druhého a viac sa sústreďte na silné stránky druhých; potom to bude v poriadku.

 

Učeník: Som druhák na strednej škole a chcel by som ísť do Shen Yun. Nedávno som sa začal učiť hrať na hudobnom nástroji. Je pre mňa už príliš neskoro? Mám problém vyvážiť svoje štúdium a robenie troch vecí. Stále mám pocit, že nie je dosť času.

Majster: Naozaj, chceš sa naučiť hrať na hudobnom nástroji a takisto musíš študovať, takže si veľmi zaneprázdnený. Dovoľte mi povedať to takto. Keď sme na začiatku spustili Shen Yun, prijímali sme jednoducho deti učeníkov Dafa, vrátane ľudí do orchestra, a nemali sme prísne kritériá. Ich úroveň zručností (Majster sa smeje) bola naozaj ďaleko od dnešnej úrovne. Teraz sú kvalifikačné predpoklady pre vstup do umeleckého súboru Shen Yun veľmi vysoké. Možno ste videli, že keď prijímame ľudí zo spoločnosti, kultivácia musí byť prvoradá – ten človek sa musí chcieť kultivovať. Po druhé, neprijímame ľudí bez akademického titulu alebo tých, ktorí nie sú na tej úrovni. Publikum hovorí, že koncerty Symfonického orchestra Shen Yun sú výnimočné. Nuž, samozrejme, že je to tak – sú to vysokokvalifikovaní hudobníci. Študenti, tí mladí učeníci Dafa, vtedy na začiatku nemali učiteľov, takže si nedokázali zlepšovať schopnosti a to obmedzovalo ich rast. Avšak odvtedy čo prišli vysokokvalifikovaní hudobníci a stali sa ich učiteľmi, študenti spravili mimoriadne rýchly pokrok. Mnohí študenti prekonali aj dospelých. Teraz sú veci úplne iné.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci hovoria, že by sme nemali spochybňovať myšlienky vedúceho Asociácie Dafa, bez ohľadu na to, či sú dobré alebo nie, a aj keby negatívne ovplyvnili spásu bytostí alebo naše celkové zlepšenie, mali by sme tie myšlienky nasledovať.

Majster: Tie problémy nie sú natoľko vážne, či áno? Ak sú tam naozaj problémy, môžete sa na to spýtať vedúceho hlavnej Asociácie Dafa. Ľudia na pozíciách zodpovednosti sú takisto kultivujúcimi. Oni len organizujú ľudí, aby sa zúčastňovali skupinových aktivít učeníkov Dafa. Je dosť možné, že niekedy nemyslia na všetko. Ak tam niečo chýba, myslím si, že ak vy, ako učeníci Dafa, prevezmete iniciatívu a doplníte to, čo chýba, potom to je to, čo by mal učeník Dafa robiť. Ak ste zaneprázdnení, môžete vynechať určité aktivity, a keď máte čas, mali by ste sa pridať. Bez ohľadu na to, aká je to aktivita, som si istý, že bola zorganizovaná preto, že prispieva k zachraňovaniu ľudí alebo odporuje prenasledovaniu, pretože inak by to ten koordinátor nerobil.

Avšak keď sa na týchto veciach pracuje, často sa medzi nami nájdu ľudia, ktorí hovoria, že toto nie je dobré alebo že tamto nebude fungovať, komplikujú veci a niekedy dokonca veci zdržujú. Ak si myslíte, že niekde niečo chýba, potom to môžete ísť sami napraviť, nie? Choďte to spraviť. Ak vedúci človek na niečo nemyslel, potom môžete spraviť o trošku viac a opraviť to, a tým to bude vybavené, nie? Je to kultivácia, takže bohovia sa pozerajú na srdce človeka, a nie na to, či nejakú aktivitu naplánoval úplne a dokonale. Bohovia sa na to nepozerajú. Keď veci nie sú úplne ucelené, sú v skutočnosti radi, pretože chcú vidieť, kto z vás tie veci napraví, keď sa nájde nedokonalosť či nedostatok. Je to preto, že vaša kultivácia je časťou všetkého, čo robíte. To, na čo sa pozerajú, je vaša kultivácia! Nie je to tak, že my len študujeme Fa, ale nepoužijeme ho. Či sa aktívne kultivujete alebo sa len pasívne necháte ťahať, ukazuje, či sa kultivujete.

 

Učeník: Turistickým miestam v Hongkongu chýbajú pracovné sily. Niektorí praktizujúci z Taiwanu iniciatívne zorganizovali rôznych ľudí, aby príležitostne išli do rôznych oblastí a miest na Taiwane zdieľať svoje pochopenia a posmelili praktizujúcich v tom, aby išli do Hongkongu objasňovať fakty na turistické miesta. Niektorí praktizujúci hovoria, že ich činy poškodzujú Fa.

Majster: Objasňovanie pravdy nie je poškodzovanie Fa. Objasňovanie pravdy ľuďom je stále dôležité. Ak je cieľom toho zdieľania pomôcť ľuďom zlepšiť sa a je to kvôli spáse ľudí, a ich prístup nie je iracionálny, potom je to v poriadku, pretože zachraňovanie ľudí je stále to, čo je dôležité. Ak sú v ich spôsobe konania alebo v ich uvažovaní problémy, potom to určite prinesie prekážky.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci v našej oblasti publikujú články pod prezývkou a šíria ich medzi našimi praktizujúcimi emailom. Asociácia Dafa navrhla, aby používali svoje skutočné mená, avšak niektorí praktizujúci trvajú na tom, že nie je problém použiť prezývku.

Majster: Ak je to mimo Číny, je lepšie použiť vaše skutočné meno, takže keď ľudia majú otázky alebo problémy, je pre nich ľahké vás kontaktovať. Ak použijete falošné meno, nikto nebude vedieť kto ste, a keď je tam problém, nie je žiaden spôsob, ako s vami ohľadom toho komunikovať.

Možno ste už dávnejšie mali myšlienku, že „môžem spraviť neporiadok a netrápiť sa dôsledkami, ak použijem prezývku, nebudete ma schopní vypátrať.“ Nie je to tak? Avšak nepozerajú sa bohovia na vaše myšlienky? Hovoríte, že sa kultivujete, avšak čo je kultivácia? Robenie vecí, ktoré pre iných vyzerajú tak, že sa kultivujete? To je falošné! Čo sa naozaj počíta je to, aké sú vaše myšlienky. Kto potom môže vidieť vaše myšlienky? Môžu si praktizujúci navzájom vidieť svoje myšlienky? Ostatní môžu vidieť iba činy, ktoré sú výsledkom vašich myšlienok, avšak nie to, aké sú vaše najhlbšie motívy. Kto ich potom môže vidieť? Bohovia ich môžu vidieť! Majstrove telá Zákona ich môžu vidieť! Bezpočet životov vo vesmíre ich môže vidieť!

Všetko čo robíte, je pre ostatných úplne verejné – len ľudské bytosti to nemôžu vidieť. Uvedomujete si, že keď niečo robíte, je to ešte verejnejšie, ako keď ľudia pozerajú film? Celý vesmír pozná vaše myšlienky a všetky životy vo vesmíre ich pozorujú. Keď ide o takúto významnú udalosť, ako by mohli byť tí bezpočetní bohovia bez starostí? Zahŕňa to aj staré sily – nemali by to pozorovať? Keďže sa to týka prežitia každého života vo vesmíre, nemusia tomu venovať dôkladnú pozornosť? Tak mnoho bytostí vás pozoruje!

 

Učeník: Reklamy našich klientov neboli účinné. Akú to má príčinu? Je to preto, že naše objasňovanie pravdy bolo nedostatočné, alebo preto, že nie sme dostatočne profesionálni, alebo preto, že staré sily zasahujú?

Majster: Účinnosť reklamy má aj úzky vzťah s tým samotným podnikom, ako aj so súčasným stavom ekonomiky. Nebude to nutne tak, že po spustení reklamy budete mať viac zákazníkov. Reklama je len reklama.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci propagujú medzi praktizujúcimi multi-level marketing a priamy predaj výrobkov, a nepočúvajú dobre mienené rady ostatných, aby s tým prestali.

Majster: Ten, kto šíri medzi praktizujúcimi veci, ktoré nesúvisia s nápravou Fa, zasahuje do učeníkov Dafa a poškodzuje formu nápravy Fa! Ten hriech je väčší ako hriech démonov. Slovami starých síl, je to horšie ako to, čo spravili démoni. Naozaj to spôsobuje škodu. O tejto otázke som sa už zmienil: kto môže poškodiť kultivačnú formu učeníkov Dafa? Boli vonkajšie faktory schopné poškodiť ju pomocou prenasledovania? Oni len zocelili učeníkov Dafa a umožnili im dozrieť. Preosiali piesok. Kto môže naozaj poškodiť túto kultivačnú skupinu, alebo poškodiť Dafa? Nikto to nemôže spraviť, ako ukázali skúsenosti. Ako som povedal, takto to je, a tí do ktorých to zasahuje, sú ľudia s pripútanosťami – avšak nič nedokáže poškodiť Fa. Iba ľudia zvnútra skupiny môžu mať nepriaznivý účinok. Ten, kto robí tieto veci, nie je učeníkom Dafa, takže ho nepovažujte za učeníka Dafa, bez ohľadu na to, ako dlho sa kultivoval.

 

Učeník: Mala by naša televízna stanica poskytovať bohatšiu paletu zábavných programov, aby prilákala divákov? Čo sa týka vytváraného obsahu, bežné médiá veľmi podnecujú nálady ľudí, a to je pre dnešných bežných ľudí veľmi atraktívne.

Majster: Sú všetky druhy mediálnych spoločností a umeleckých foriem. Nevenujte im pozornosť. Ľudia s nízkym charakterom majú radi podradné veci. Avšak tí, čo sú hlavným prúdom spoločnosti, nemajú radi podradné veci. Potom čo ste pracovali pre Shen Yun ste si uvedomili, že nech je moderný tanec alebo hudba akokoľvek populárna, hlavný prúd spoločnosti sleduje balet a počúva symfonický orchester. Ak sa vy, ako mediálna spoločnosť, ktorá oslovuje hlavný prúd spoločnosti, chcete stať prestížnou mediálnou spoločnosťou pre hlavný prúd spoločnosti, nikdy tam nevystúpite, ak začnete s týmito podradnými vecami. Ak budete vysielať tieto veci hlavnému prúdu spoločnosti, ľudia budú vašu spoločnosť považovať za podradnú. Hoci ste mediálnou spoločnosťou v čínskom jazyku, vaša kvalita musí byť vysoká.

Vaše médiá majú svoje silné stránky. Ľudia o nich teraz vedia a celý svet sa začína zaujímať o spravodajstvo Epoch Times a NTD, keďže v súčasnosti iba vy máte odvahu prinášať správy o skutočnej situácii. Vaše správy, nuž, mnohé veci sú závažné a zaujímavé pre ľudí. Snažte sa, aby váš obsah bol bohatší a rôznorodejší. To zahŕňa umelecké formy, ktoré prinášate, umelecké podujatia, ktoré vysielate a obsah vašich programov – musia mať kvalitu. Ak ľudia na prvý pohľad vidia, že to je vysokokvalitná, dôveryhodná mediálna spoločnosť, jej prestíž bude ďalej rásť.

 

Učeník: V súčasnosti sa v Hongkongu šíri špeciálna zvuková karta vyrobená praktizujúcimi v pevninskej Číne, ktorá obsahuje nahrávky Majstrových prednášok z úvodného obdobia, vrátane seminárov z Ťi-nanu, Ta-lienu a ďalších. Obsahuje aj cvičebnú hudbu, ktorá nebola publikovaná na Minghui.org a tiež ešte články výmeny skúseností a články objasňujúce pravdu z Minghui.org. Predáva sa za 70 yuanov. Počul som, že Asociácia Dafa vyzvala praktizujúcich, aby ju prestali šíriť a predávať, avšak niektorí ľudia to robia naďalej. Teraz sa tá karta dostala do USA. Chcel by som sa spýtať, či sa môže šíriť?

Majster: Zasahovanie do kultivácie učeníkov Dafa sa objavuje vo všemožných rôznorodých formách. Keď boli veci najchaotickejšie, keď bolo prenasledovanie najťažšie, objavili sa všetky druhy vecí. Niektoré z nich vyzerali pozitívne, ale v skutočnosti to bolo zasahovanie. Sedemdesiat yuanov za jednu – kam tie peniaze idú? Kto to robí? Učeníci Dafa poskytli mnohé veci druhým zadarmo. S výnimkou toho, čo sa predáva oficiálne v kníhkupectvách, je v podstate všetko zadarmo a všetko je aj online. Aký je ich zámer? Dokonca aj keď je to kvôli tomu, aby sa každému uľahčilo štúdium Fa, musíte mať súhlas Asociácie Dafa a praktizujúcich, ktorí sú zodpovední za publikovanie.

 

Učeník: V Singapure musíme žiadať na policajnom oddelení o povolenie na vystavenie našich pravdu objasňujúcich informačných plagátov na verejných miestach, avšak nikdy sme povolenie nedostali. Niektorí praktizujúci vytrvali v objasňovaní faktov viac ako desať rokov a kvôli tomu ich polícia na základe bezdôvodných obvinení viackrát postavila pred súd. Medzi praktizujúcimi sú veľké spory ohľadom toho, ako to riešiť.

Majster: Keď tu Majster hovorí, je to verejný prejav, takže nechcem na verejnosti o týchto veciach hovoriť. Objasňovanie pravdy treba robiť, avšak ako ho robiť, to by mali praktizujúci v každej oblasti posúdiť na základe svojej vlastnej situácie. Spôsob, akým sa Singapur postavil k učeníkom Dafa v posledných rokoch, je už dosť podobný spôsobu ČKS. Čo sa týka prenasledovania Falun Gongu, prakticky sa už z neho stala provincia Číny.

 

Učeník: Je tu problém, že mladí učeníci hrajú počítačové hry.

Majster: Počítačové hry sú pre ľudí naozaj škodlivé a nielen pre deti učeníkov Dafa. Naozaj ľudí vtiahnu a aj na svetských ľudí mali negatívny vplyv. Spôsobia, že sa slabo činíte v práci, zle spíte, zle si odpočiniete a spôsobia, že vám chýbajú ľudské emócie a vrelosť pocitov, zanedbávate svoju rodinu, študenti zanedbávajú svoje štúdium, lákajú vás a vťahujú vás dnu. Prispievajú k deštrukcii ľudstva. Aby spropagovali počítačové hry, obchodníci prichádzajú neustále s novými druhmi a robia im reklamu v širokom meradle. Čo budú ľudia robiť, keď si vytvorili takéto obrovské množstvo karmy? Je to kazenie ľudstva.

 

Učeník: Ako by sme mali vyriešiť reťaz dlhov medzi firmami založenými učeníkmi Dafa?

Majster: Ako to vyriešite? Musíte zaplatiť svojim veriteľom. Ak tlačíte noviny, ale nezaplatíte za to, čo má potom tá tlačiareň robiť? Váš projekt je Dafa projektom, ale aj ich je – čo by sa potom malo spraviť? Ak svoje podnikanie nevediete dobre, je to preto, že ste sa dobre nečinili, takže na tom musíte tvrdo pracovať. Ak učeníci Dafa majú voči sebe dlhy, musíte tie peniaze splatiť. „Všetci sme učeníci Dafa, takže to, čo je tvoje, je aj moje“ – čo je to za výrok? (Každý sa smeje) Mohlo by to byť prípustné? Ako nezávislá bytosť, ty si ty a on je on. On nemôže v kultivácii nahradiť teba, takisto ako ty nemôžeš nahradiť jeho. A to sa týka aj rodičov, súrodencov, manželky a detí človeka – nikto nemôže nahradiť niekoho druhého.

 

Učeník: Pracovné prostredie v mediálnej spoločnosti je veľmi komplikované a praktizujúci, čo tam pracujú, majú rovnaký pocit. Niekedy je ten boj o moc a vzájomné intrigovanie horšie ako to, čo robia svetskí ľudia.

Majster: Ak si vzájomne nedôverujete a nehovoríte si pravdu, a nikto nedokáže prijať kritiku alebo sa pozerať dovnútra, potom je to samozrejme komplikované. Takže akou mediálnou spoločnosťou ste? Čo robí vaša skupina ľudí? Kultivujete sa? Takéto silné pripútanosti! Či je to televízna stanica, Epoch Times alebo iné mediálne spoločnosti, odteraz zmeňte stav, v ktorom sa nachádzate. Nesprávate sa ako kultivujúci! Hovoril som o týchto veciach už dávno. Kedy s tým niečo spravíte? Kedy s tým niečo spravíte? Už nie je veľa času. (Nadšený potlesk)

Učeníci Dafa – každý jeden z vás – boli kedysi kráľmi a priniesli ste si do ľudského sveta veľké požehnanie. Avšak vzdali ste sa ho kvôli tomu, že ste chceli pomáhať Majstrovi v náprave Fa. Avšak teraz do toho nedávate svoje srdce. Ak by ste naozaj chceli peniaze, ak by ste sa naozaj chceli stať vysokopostaveným činiteľom, ak by ste naozaj chceli byť niekým, kto rozhoduje, naozaj by ste boli elitou ľudskej spoločnosti – naozaj by ste to mohli dosiahnuť. Avšak vy ste tieto veci nechceli. Keď sme sa už dostali takto ďaleko, prečo sa nedokážete vzdať týchto bezvýznamných vecí? Opustite všetko a ako kultivujúci konajte otvorene a veľkodušne. Od tohto bodu, keď sa pozriete okolo seba, tí čo zmenili svoje vystupovanie, sú tí, ktorí robili to, čo Majster povedal; a tí, ktorí ho nezmenili, nerobili to, čo Majster povedal! (Nadšený potlesk)

Avšak dokonca aj potom ako Majster vzniesol tieto požiadavky, len čo sa vrátite do reálneho sveta, opäť sa vám bude zdať, že tí druhí vás dráždia. Len čo sa vrátite späť do reálneho sveta a ste ovplyvnení sebazáujmom a osobnými pripútanosťami, váš stav mysle už nebude taký, aký je teraz! Musíte mať na pamäti, že ste kultivujúci a že vaša zodpovednosť je obrovská! V budúcnosti si to uvedomíte, avšak v tom čase to už budete môcť len ľutovať!

 

Učeník: Svetskí ľudia zdôrazňujú, že človek by sa mal vyhýbať rozprávaniu nešťastných vecí. Nedávno bolo medzi praktizujúcimi v móde, že sa hovorili iba pozitívne veci a tie negatívne nie. Hovoria, že takto to robí aj Shen Yun. Avšak ak zdieľame týmto spôsobom, mnohé problémy nemožno vyriešiť.

Majster: Čo sa týka svetských ľudí, hovorte im to, čo chcú počúvať, keďže sa ich pokúšate spasiť. Nemôžete ich brať za kultivujúcich a odstraňovať ich pripútanosti. Ak sa teraz pokúsite odstrániť ich pripútanosti, neutečú preč? (Každý sa smeje) Aby ste ich zachránili, musíte hovoriť to, čo chcú počúvať. Musíte to robiť takto, pretože je ťažké spasiť ľudí. Avšak musíte byť takíto vy kultivujúci? Ten, kto nie je ochotný počúvať rôzne názory, nie je kultivujúci. Avšak ten, kto rozpráva bez súcitu (Shan), sa takisto nespráva ako kultivujúci.

 

Učeník: Viac ako päťdesiat krajín a oblastí mimo Číny a viac ako osemdesiat miest a provincií v Číne posiela pozdravy Majstrovi.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Požiadal som ich, aby mi neposielali žiadne papieriky s pozdravmi, takže to spísali do jedného. (Každý sa smeje) Ach, je ich tu napísaných veľa. Nebudem ich čítať.

 

Učeník: Žijem v malom meste vo Vietname. Prednedávnom sa šírili reči, že Falun Gong začal zbierať peniaze za účelom postavenia chrámov v Amerike a na podporu NTD. Nedávno išla moja mladšia sestra do južnej Kalifornie navštíviť svoju rodinu. Stretla tam praktizujúceho, ktorý tvrdil, že je zodpovedný za tú zbierku a moja sestra prispela. Majú sa praktizujúci vo Vietname zapojiť?

Majster: Nič také neexistuje. Nič také neexistuje. Niektorí praktizujúci môžu mať túžbu to robiť, avšak určite to nerobte, absolútne nie! Ak by to bolo potrebné, spravil by som to ja. Stačilo by mi povedať: „Dajte mi každý trochu peňazí a postavme chrám.“ Viem, že všetci by ste poskytli nejaké peniaze. Bolo by to pre mňa ľahké spraviť. Takže prečo by som potreboval, aby ste to spravili vy? (Nadšený potlesk) Nerobte to. Určite, určite to nerobte.

Niektorí z našich učeníkov, ktorí sú obchodníci a niektorí ďalší, ktorí sú na tom finančne veľmi dobre, poskytli nejakú finančnú pomoc, a keď ju poskytnú, môže to naozaj vyriešiť nejaké problémy. Avšak neprijímame ju od ostatných. Viem, že počas týchto rokov učeníci Dafa platili zo svojho vrecka za veci, ktoré si vyžaduje objasňovanie pravdy, čo je už značné bremeno. Viete, prečo akadémia Fei Tian nevyberá školné? Prečo všetko hradí hora, keď tam študent chodí do školy? Je to preto, že chcem zmenšiť finančné zaťaženie učeníkov Dafa. (Potlesk) Niekedy, keď sa deti na hore nesprávajú dobre, viem, že ich rodičia doma sa nekultivovali dobre. (Potlesk)

 

Učeník: Prišiel som k pochopeniu, že učeníci Dafa sa reinkarnovali život za životom, avšak nie v šiestich cestách reinkarnácie, a že všetky ostatné bytosti okrem učeníkov Dafa prechádzali cez šesť ciest reinkarnácie. Je toto pochopenie správne? Keďže niektorí nábožensky veriaci ľudia neveria na šesť ciest reinkarnácie, avšak veria tomu, že po smrti sa duša reinkarnuje do ľudskej bytosti, ako by sme mali nábožensky veriacim objasniť fakty a priviesť ich k získaniu Fa?

Majster: Nemôžete klamať kvôli tomu, aby ste ľuďom pomohli získať Fa. Ľudské bytosti prechádzajú cez šesť ciest reinkarnácie. V minulosti to vždy tak bolo. Prakticky všetky bytosti na zemi cez ňu prechádzajú, vrátane učeníkov Dafa. Je to iba tak, že učeníci Dafa sa častejšie reinkarnovali ako ľudia alebo ako nebeskí ľudia.

 

Učeník: Som z Japonska a pracujem pre médiá. Je dosť ťažké udržovať webstránku v chode a do dnešného dňa sa spoliehame na peniaze praktizujúcich, aby sme ju udržiavali.

Majster: Mediálne spoločnosti nemôžu nechať praktizujúcich robiť to dlhodobo. Ak nedosiahnete, aby ľudia pracovali na predaji reklamy a spoliehate sa len na finančné príspevky praktizujúcich, tak to je výroba letákov a nie vedenie mediálnej spoločnosti, a z dlhodobej perspektívy sa objavia problémy. Praktizujúci musia pracovať v zamestnaní a musia byť schopní sa uživiť. V každom prípade sa mediálna spoločnosť nemôže dlhodobo spoliehať na príspevky od praktizujúcich.

V súčasnosti ľudia vo svete pozorne sledujú mediálne spoločnosti, ktoré založili učeníci Dafa, a prestíž týchto médií rastie. Aký kritický okamih to je? Svetský človek, ktorý vie rozoznať podnikateľské príležitosti si uvedomí, že toto je vynikajúci čas chopiť sa príležitosti. V čase, keď ľudia majú dobrý dojem z vašich médií a veria im, ak neupevníte vašu klientsku základňu a neudržíte si ju, a nedáte veľa ľudských zdrojov do marketingu, na čo potom čakáte? Na to, že z neba budú padať pečené holuby? Čo je firma? Je to niečo vytvorené z ekonomických dôvodov a používa sa na zarábanie peňazí. Iba ak máte kapitál, môžete prevádzkovať mediálnu firmu dobre a môžete fungovať v pozitívnom cykle a mať podmienky potrebné na objasňovanie faktov a podmienky potrebné na záchranu ľudí.

 

Učeník: Kvôli pripútanostiam zopár členov Asociácie Dafa sa niektorí dlhoroční praktizujúci len zriedka ukazujú. Títo praktizujúci si nájdu veci, na ktorých pracujú sami alebo komunikujú iba s malým počtom praktizujúcich. Do istej miery sa vzdialili od miestneho skupinového prostredia. Mal by vedúci Asociácie Dafa riadiť ostatných praktizujúcich alebo projekty tak, ako [sa to robí] v médiách, kde sa používajú riadiace formy bežných ľudí?

Majster: Tak ako v ktorých médiách? Tak ako [sa to robí] pri riadiacich formách bežných ľudí? Riadiace formy bežných ľudí nie sú kultiváciou. Učeník Dafa by nemal stále upriamovať pozornosť na koordinátora. Ak je dobrý, potom ty si dobrý; ak ťa má rád, potom sa kultivuješ, ale ak ťa nemá rád, potom sa nekultivuješ. Kultivuješ sa kvôli nemu?

Ako koordinátor by si sa však mal pozrieť na to, aký veľký dopad máš. Oni pred dávnymi vekmi podpísali prísahu s Majstrom, ale ty teraz spôsobuješ, že sa prestávajú kultivovať. Vieš, či za to v budúcnosti budeš schopný niesť zodpovednosť? Ak je to naozaj kvôli tebe, že sa už nechcú kultivovať, ako za to v budúcnosti ponesieš zodpovednosť? Čo budeš robiť v konečnom momente Dovŕšenia?

Vám všetkým, ktorí ste sa nečinili dobre, Majster by vám teraz rád položil otázku. Počúvajte pozorne: V konečnom momente Dovŕšenia, ako budete schopní ospravedlniť svoje pripútanosti, ktorých ste sa nevzdali alebo veci, ktoré ste spravili nesprávne? Všetci by ste o tom mali premýšľať. Som mimoriadne znepokojený!

 

Učeník: Jeden koordinátor projektu často falošne obviňuje ľudí za ich chrbtom, avšak väčšina ľudí sa tohto praktizujúceho nemôže dotknúť. Keď je to takto, mali by sme jednoducho pokračovať v kultivovaní našej znášanlivosti (Ren), alebo by sme mali spraviť všetko čo sa dá, aby sme ho odhalili a skritizovali?

Majster: „Odhaliť a kritizovať“ takisto nie je správne, je to fráza kultúry strany. (Každý sa smeje) Je to technika používaná na kritizovanie ľudí [z politických dôvodov]. Musíte sa na tú vec pozrieť z dvoch strán. Ak je to naozaj zamýšľané na to, aby ste sa sami kultivovali a ak jeho postoj ku vám neovplyvňuje ten projekt – ak to vašu prácu príliš neovplyvňuje – potom by som navrhoval, aby ste to vydržali (Ren) a kultivovali sa. (Majster sa smeje)(Každý sa smeje)

Prečo to hovorím? Viete, pri praktizujúcich sa často hovorí: iba ak máte pripútanosť, pohne vás to vo vnútri; ak nemáte pripútanosť, bude to akoby popri vás zavial vánok – nebudete nič cítiť. Ak by ste počuli niekoho povedať, že chcete spraviť nejaký strašný zločin, asi by vás to len pobavilo. (Majster sa smeje) Pomysleli by ste si: „Ako by to bolo možné?“ a len by ste sa na tom zasmiali. Vôbec by ste to nebrali vážne. Keďže nemáte takú pripútanosť, tie slová sa vás nemôžu dotknúť. Ak nemáte takú pripútanosť, nemôže vás to zasiahnuť. Ak sa vás to dotkne, znamená to, že máte pripútanosť! A ak máte silný pocit, že to voči vám bolo nespravodlivé, potom je vaša pripútanosť dosť veľká. (Potlesk) Nemali by ste sa teda kultivovať?

Naopak, čo sa týka človeka, ktorý má k druhým stále nedobrý postoj: Učeníci Dafa by mali kultivovať súcit (Shan). Myslíš si, že keď sa tento praktizujúci kultivoval lepšie ako ty, nemusíš byť k nemu súcitný? Nezmýšľaš o ňom príliš vysoko? Nemusíš byť k nemu súcitný? Alebo je jedným z tých, čo prenasledujú učeníkov Dafa, a tak nemusíš byť k nemu súcitný? Aj keby bol jedným z tých, čo sa zúčastnili prenasledovania, jedným z tých, čo sa dali nachytať, oklamať a skončili v zločineckej bande, aj tak musíš byť k nemu súcitný. Prečo potom nedokážeš byť súcitný k svojim spolupraktizujúcim? Oni sú učeníkmi Majstra – uvedomuješ si to? (Potlesk) Ak si nedávaš pozor na to, čo hovoríš, nepomyslel si na to, že sa vtedy správaš ako démon? Nie si démon – hovorím iba o stave, v ktorom vtedy si. Ak si stále takýto, stále si v stave démona, nekultivuješ sa potom na démonickej ceste? Ak ťa ľudia nikdy nevidia s príjemným výrazom tváre, ak sa stále správaš ľstivo, v akom stave by si potom povedal, že si? Bohovia ťa pozorujú.

Hovorím vám, že pôvodne som neočakával, že tak mnoho bohov bude uprene pozorovať učeníkov Dafa! Ako sa to, čo robím, čoraz viac zväčšuje, zisťujem, že počet bytostí je jednoducho nespočítateľný. V minulosti som videl, že vás sledovali iba nimi vyslané oči, avšak teraz som zistil, že ich oči sú na seba také natlačené, že už niet miesta. Nespočítateľne mnoho bytostí vás pozorne sleduje a nespustia z vás ani na moment oči! Má to dopad na celý vesmír. Dokonca aj v priestore veľkosti špičky ihly je nespočítateľne veľa stoviek miliónov bytostí, ktoré vás pozorujú. Bytosti sa nedelia podľa svojej veľkosti, keďže múdrosť a schopnosti nie sú dané veľkosťou. „Vrabec je malý, ale má všetky vnútorné orgány,“ hovorí sa. Môžem vám povedať, že niektorí bohovia na mimoriadne vysokých úrovniach sú menší ako špička ihly, avšak sú neporovnateľne mocní! Môžu sa v okamihu premeniť na obrovských bohov.

Už dávno som povedal, že ľudský svet je veľkým javiskom a vy tu hráte. Publikom sú nespočítateľní bohovia a množstvo nebeských ľudí celého vesmíru – je to akoby sledovali predstavenie v divadle. Ak by v hľadisku sedeli ľudia a pozorovali by, ako druhí ľudia hrajú, neboli by schopní vidieť, čo sa deje v mysliach účinkujúcich. Avšak tí bohovia sledujú vaše myšlienky a vaše činy. Hlavou [pohnete] nahor a oni sledujú ako sa pohybujú bunky vo vašom mozgu a môžu vidieť aj ako sa hýbe vaše srdce a myseľ. Ak robíte smiešne veci, nemôžu zadržať smiech. Ak robíte veci, ktoré by učeníci Dafa nemali robiť, stanú sa veľmi prísnymi a pozerajú sa na vás.

 

Učeník: Zdá sa, že mediálne spoločnosti založené učeníkmi Dafa sa príliš sústreďujú na vnútorné boje, čo spôsobilo hnev nebies a sťažnosti ľudí. Kládli malý dôraz na obsah týkajúci sa potvrdzovania Fa učeníkmi Dafa. Je to tak najmä s webstránkou Dongtaiwang.com.

Majster: To, čo si povedal, sa mi nezdá presné. „Hnev nebies a sťažnosti ľudí“? Vnútorné boje? Ak si to povedal, lebo hovoríš z perspektívy skazenej ČKS, potom máš problém. Hovoríš, že my Číňania máme medzi sebou vnútorné boje? My nie sme časťou skazeného gangu ČKS. Je to monštrum a poškodzuje Číňanov, hoci na povrchu je to čínska vláda. My len odhaľujeme, prečo prenasleduje učeníkov Dafa a súčasne hovoríme ľuďom vo svete, čo je zač.

Ešte pred začiatkom prenasledovania som povedal: Skazená ČKS zvrhne samú seba pri prenasledovaní Falun Gongu. (Potlesk) Nebolo to tak, že by som len niečo predpovedal. Ja som to naozaj videl, pretože takto to zostavili staré sily: Nechali ju byť šaškom a keď ju už nebudú používať a hrať s ňou, odstránia ju. Ich cieľom je kruto skúšať učeníkov Dafa a odstraňovať ľudské pripútanosti učeníkov Dafa počas tohto prenasledovania. Preto bola vytvorená tá vec. Mohla by mať dovolené existovať po dlhý čas?

 

Učeník: Prišli učeníci z Kung-ču-lingu a Čchang-čchunu. Mali by tu ostať?

Majster: To sú osobné záležitosti. Ak si myslíte, že by ste mali ostať, potom ostaňte. Ak si myslíte, že vaše zručnosti by sa tu dobre využili, potom ostaňte; ak si nemyslíte, že vaše zručnosti by sa tu dobre využili, potom neostaňte. V každom prípade je teraz pre učeníkov Dafa pomerne ľahké prísť do Spojených štátov alebo navštíviť rôzne miesta vo svete a bude to čoraz ľahšie. Ako sa zlo prenasledovania odhaľuje, ľudia vo svete postupne vidia učeníkov Dafa v novom svetle. Keď sa pravda odhalí úplne, celý svet bude mať hlbokú úctu k učeníkom Dafa. (Potlesk)

V každom prípade, Majster by chcel predovšetkým povedať, že celková situácia sa mení, avšak učeníci Dafa nemôžu dovoliť, aby sa ich kultivácia zmenila spolu so zmenami v situácii. Určite sa nenechajte rozkolísať, bez ohľadu na to, aká je situácia! Správajte sa ako učeníci Dafa a stále sa kultivujte, bez ohľadu na to, s akými problémami sa stretnete. (Nadšený potlesk)

To je všetko, čo dnes poviem. Organizačný tím konferencie mohol dostať ďalšie papieriky s otázkami. (Nadšený potlesk) Avšak viem, že aj keby som tu sedel a odpovedal by som na každú otázku, možno by ste sa aj tak nespýtali na všetky otázky, a aj tak by ste mali ďalšie. Takže to tu ukončím. Majster môže hovoriť o veciach iba z hľadiska princípov Fa. Kultivácia závisí na vás samých. Ak si dokážete udržovať stav mysle, ktorý máte v tejto chvíli na tejto Fa konferencii, určite uspejete! (Nadšený potlesk)

Nenechajte si svoju myseľ ovplyvniť realitou bežného sveta alebo názormi, a keď sa vrátite do tej reality, nevráťte sa k spôsobu, akým ste sa pozerali na ostatných praktizujúcich. Nedovoľte, aby táto Fa konferencia bola zbytočná. Konferencie Fa sa organizujú výlučne pre vaše zlepšenie, aby ste si vybudovali spravodlivé myšlienky a aby to pomohlo vašej kultivácii. Takže dúfam, že si všetci dokážete udržiavať stav mysle, ktorý máte v tejto chvíli, a správať sa tak, ako by sa mali správať učeníci Dafa. Situácia je naliehavá a tak mnoho životov na vás čaká, aby ste ich spasili. Som mimoriadne znepokojený!

Bytosti, ktoré prišli do tohto sveta, vrátane tých, ktoré sa nemohli stať ľudskými bytosťami a stali sa zvieratami alebo rastlinami – všetky čakajú na učeníkov Dafa, aby ich spasili. Ak sa nečiníte dobre, nie je to len záležitosť toho, že vy sami sa nečiníte dobre – bytosti, ktoré ste sľúbili, že spasíte, stratia svoju šancu. Vaša zodpovednosť je obrovská. Budúcnosť čaká na vás, nespočetné bytosti vo vesmíre na vás čakajú.

Kultivujte sa tak ako na začiatku a určite uspejete! (Učeníci podávajú Majstrovi kvety a všetci učeníci dlho tlieskajú.)

 

 


Linka na DOC súbor