Fa konferencie v Číne

Čínska Fahui: Čiňme sa dobre pri pomáhaní druhým!

1.12.14 | Od praktizujúcej Falun Gongu z Číny

(Minghui.org) Minulý rok boli niekoľkí praktizujúci v mojom meste ilegálne zatknutí policajtmi z Úradu 610 a domácej bezpečnosti. Dozvedeli sme sa, že Čínska komunistická strana plánuje praktizujúcich postaviť pred súd.

Tí, ktorí sa o tom dopočuli, rozoslali cez noc správu: „Vykročme všetci napred a vysielajme spravodlivé myšlienky blízko budovy súdu a záchytného centra!“ Mnohí na výzvu zareagovali. K súdu pricestovali praktizujúci zblízka aj zďaleka. Niekoľko starších praktizujúcich tam ostalo po celý deň.

Moc jedného tela bola očividná. Jeden praktizujúci sa ponúkol koordinovať celkovú aktivitu. Niektorí praktizujúci navštívili príbuzných zadržaných praktizujúcich a pomohli im žiadať o ich prepustenie. Iní navštívili páchateľov a ich príbuzných, aby im objasnili pravdu. Ďalší napísali listy a uskutočňovali telefonáty, aby informovali ľudí o prenasledovaní v našej oblasti. Niektorí vyrobili nálepky s týmito informáciami.

Naše malé mesto zaplnilo niekoľko stoviek informačných materiálov. Nikto na nikoho nečakal a na nikoho sa nespoliehal. Každý z nás bol kultivujúcim aj koordinátorom. Prevzali sme iniciatívu v nasledovaní našej vlastnej cesty a s dobrou skupinovou koordináciou.

Keď som uvidela meno sudcu, ktorému bol pridelený prípad praktizujúcich, spomenula som si, že mám vzdialeného príbuzného s podobným menom, A. Tento príbuzný tiež pracoval v súdnictve. Stretla som ho len raz. Mohlo by ísť o tú istú osobu? Porozprávala som sa s ďalším príbuzným a moje podozrenie mi potvrdil.

Potom som si spomenula, že podpis A sa objavil na rozsudku ilegálneho odsúdenia iného praktizujúceho. Vyšlo najavo, že A sa zúčastňoval prenasledovania už mnoho rokov. Dobre vieme, aké vážne následky prinesie nelegálne odsúdenie praktizujúcich, takže sa mi v mysli objavila silná myšlienka: „Musím spasiť A.“

Avšak, takmer ihneď nasledovali obavy: Je len vzdialeným príbuzným a sudcom, ktorý nás prenasledoval po toľko rokov! Neublíži mi?

V mysli sa mi objavili Majstrove slová z „Vyučovania Fa v Los Angeles“:

Niektorí študenti videli, čo chýba, a prevzali iniciatívu, aby to sami napravili – tieto veci sa tiež stali často.“

Zložila som spolu dlane a povedala: „Majster, prosím neboj sa. Daj mi prosím múdrosť ako stretnúť A, aby sa to zastavilo. Bude mať tiež príležitosť očistiť sa. Majster, môžem to urobiť! Chcem to urobiť!“ Všetky moje nespravodlivé myšlienky zmizli.

V nasledujúce dni sa mi podarilo nájsť adresu A. Pridala som myšlienku na odstránenie zlých faktorov, ktoré kontrolujú A. Myslela som na meno A, predstavila som si ako vyzerá a zavolala som jeho hlavné vedomie. Tiež som poprosila Majstra, aby spojil moju myseľ s mysľou A.

 „Prihovorila“ som sa A so súcitom vo svojej mysli: „Ľutujem, že som sa dozvedela až tak neskoro, akú úlohu zohrávaš v prenasledovaní. Nemohla som ti pomôcť a spáchal si obrovské hriechy voči učeníkom Falun Dafa. Neexistuje žiaden spôsob ako to všetko splatiť. Iba Majster a Dafa ťa môžu zachrániť. Poprosím Majstra, aby ťa zachránil.“

„Odteraz si pamätaj, že Falun Dafa je dobrý, Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť sú dobré a Majster je dobrý! Zastav prenasledovanie učeníkov Dafa a osobne osloboď tých, ktorých si zatvoril do väzenia. Majster o tom všetkom bude vedieť a môže ti pomôcť. Toto je jediný spôsob, ako sa vykúpiť!“

Potom som sa rozplakala. Mohla som cítiť, že hlavné vedomie A tiež plakalo. Je ohromne smutné, keď živá bytosť spácha takéto zločiny bez poznania následkov!

O týždeň neskôr som cítila, že nastal správny moment. Šla som k sudcovi a ochranke som povedala, že som príbuznou A. Šla som do jeho kancelárie a dozvedela som sa, že je na dovolenke. Potom som šla do jeho domu. Ich pestúnka mi povedala, že pár odišiel do Pekingu.

Praktizujúci B, ktorý bol na slobode z lekárskych dôvodov ma o niekoľko dní navštívil a povedal mi, že A sa s ním spojil, aby prišiel na súd podpísať svoj rozsudok. A mu povedal, že ak svoj rozsudok nepodpíše, jeho prípad bude posunutý späť na prokuratúru, čo znamená, že jeho trest bude horší.

Vedela som, že A sa vrátil z Pekingu. Povedala som B: „Ignoruj A. Študuj viac Fa a vysielaj viac spravodlivé myšlienky. Odstráň zlé faktory, ktoré ovládajú A. Nechoď podpísať rozsudok. Nespolupracuj so zlom. Získaj viac času. Čoskoro pôjdem navštíviť A. Všetko sa zmení.“

V ten večer som šla do domu A s listom, ktorý som napísala so srdečnosťou, súcitom a dôstojnosťou. Nebol doma, takže som mu nechala list u jedného člena rodiny.

Na ceste domov som rozmýšľala, že nestačí len každý deň vysielať spravodlivé myšlienky. Musím informovať všetkých ľudí v našej oblasti, že ešte mnoho učeníkov Dafa je zadržaných v záchytnom centre v našom meste. Všetci sa o tom musia dozvedieť a získať príležitosť spoločne pomôcť zastaviť prenasledovanie. 

Práve ako povedal Majster v „Stále takí bezohľadní a drzí?“:

„Niet kam ujsť, odplata v tomto živote prichádza

Keď človek zlo činil, zaplatiť musí“

Konala som ihneď. Vyrobili sme niekoľko sto nálepiek a rozlepili sme ich po celom meste s menami páchateľov a menami zadržaných učeníkov Dafa. Taktiež sme páchateľov varovali: kto pácha zločiny, skôr či neskôr bude trpieť následkami.

Hneď ako som skončila s rozlepovaním nálepiek, pomyslela som si, že navštívim A: „Musím dnes A vidieť. Musím mu dôkladne objasniť pravdu, aby som ho zachránila a zastavila tento prípad prenasledovania.“

Po ceste som vysielala spravodlivé myšlienky a poprosila som Majstra, aby pomohol usporiadať, aby A na mňa čakal doma. Keď som prechádzala cez prah, opýtala som sa: „Kto je doma?“

Pár bol doma a boli prekvapení. Povedali: „Teta, nevideli sme sa cez desať rokov. Stále sa zdáte plná energie. Prosím, posaďte sa.“ Ponúkli mi čaj a ovocie.

Prihovorila som sa im rýchle, bez okľúk: „V poslednej dobre som ťa tak chcela vidieť, až som takmer nedokázala spávať. Prečítal si môj list? Nejde o bežný prípad. Nepoznáš hrozné následky.“

Položili mi otázky, z ktorých bolo vidieť, že boli oklamaní lžami Čínskej komunistickej strany. Na každú som im odpovedala. Nakoniec pochopili, že sebaupálenie na Námestí nebeského pokoja bolo zinscenované, aby očiernili Falun Gong a ospravedlnili prenasledovanie. Keď som im povedala o štátom schválenom násilnom odbere orgánov od praktizujúcich Falun Gongu vo väzeniach, boli šokovaní.

Tiež som im porozprávala o prípadoch karmickej odplaty v histórii Číny a iných krajín. Povedala som im, že už padlo mnoho vysokopostavených funkcionárov ČKS. Hoci sa zdalo, že to spôsobili vnútorné boje ČKS, v skutočnosti šlo o karmickú odplatu. Ktorý z tých vysokopostavených funkcionárov nebol zapojený v prenasledovaní Falun Gongu?

„Viete o novej doložke v 'Zákonoch pre civilných úradníkov', ktorá hovorí, že úradníci verejnej bezpečnosti a civilní funkcionári v prokuratúre a súdnictve musia za prípady, ktoré prerokovali, niesť počas celého svojho života zodpovednosť? V skutočnosti ide o pascu ČKS, aby vás zničila a použila ako obetných baránkov. Je to dôsledný trik ČKS.“ Moji príbuzní so mnou súhlasili.

„Budeš odsudzovať praktizujúcich Dafa na základe článku 300 trestného zákona?“ opýtala som sa.

Pán A povedal, že najvyšší súd a prokuratúra rozhodli, že článok 300 bude použitý na odsúdenie praktizujúcich Falun Gongu, takže čo iné má na výber? Povedala som mu: „Nikto iný, žiadna inštitúcia, iba Ľudový kongres má legislatívnu moc. Porušuješ zákon ako právnik. Keď nadíde čas nesenia zodpovednosti, bude sa hľadieť na ústavu. Ty si udeľoval rozsudky, takže za to zaplatíš.“

A povedal: „Čo sa stane, ak stratím svoju prácu?“ Povedala som mu: „Nemôžeš si vziať tento prípad, hoci by si aj prišiel o prácu. Dúfam, že oslobodíš tých nevinných praktizujúcich, ktorých si poslal do väzenia. Tvoja dobrota ťa zachráni od problémov. Majster ti tiež pomôže. Tieto príležitosti sú vzácne.“

 „Dokonca aj keď to tentokrát neurobíš, musíš odškodniť všetky ilegálne rozsudky, ktoré si v minulosti vyniesol,“ povedala som mu. A vyzeral veľmi nervózne. „Nedá sa,“ odpovedal.

„Áno, dá sa. Odteraz si udržuj opravdivú myšlienku: 'Nevezmem žiaden prípad Falun Gongu. Praktizujúci Falun Gongu sú nevinní a praktizovanie Falun Gongu je legálne'“, povedala som mu.

Pán A a jeho manželka vystúpili z ČKS a jej pridružených organizácií. Prešli tri hodiny a bolo už neskoro. Požiadali ma, aby som ostala na večeru, no povedala som im, že už musím ísť. Odpovedali sčasti žartom: „Ideš domov praktizovať cvičenia Falun Gongu?“ Povedala som im, že som už cvičila pred šiestou ráno a odišla som.

Kým som bola u nich, praktizujúci B premýšľal: „Nemôžem sa tomu vyhnúť. Moji príbuzní sa veľmi boja. Neurobil som nič zlé. Mal by som ísť pohľadať A, aby som mu ja sám objasnil pravdu.“ Porozprával sa so mnou a povedala som mu: „Ak veríš, že tvoje spravodlivé myšlienky sú silné, choď. Malo by to ísť dobre.“

Praktizujúci B šiel za A a porozprával mu svoj príbeh: B bol prenasledovaný až do bodu, že vážne ochorel v záchytnom centre, no zotavil sa o niekoľko dní neskôr po prepustení z lekárskych dôvodov. B uviedol mnohé príklady, ako praktizovanie Falun Gongu prospieva mysli aj telu.

Nakoniec mu A povedal: „Falun Gong je dobrý. Vráť sa domov a praktizuj.“ Pán A vrátil prípad na prokuratúru a praktizujúceho B už nikdy neobťažoval.

Majster nás učí vo „Fa napravuje vesmír“ v Hong Yin II:

Milosrdenstvo, čo roztápa nebo a zem, jar privodí

Spravodlivé myšlienky môžu spasiť na svete ľudí

Myslím si, že ak zachraňujeme ľudí, skutočne by sme sa mali snažiť o dosiahnutie tohto cieľa. Plánujem sa s A znova porozprávať, aby som mu pomohla úprimne oľutovať svoje zločiny, ktoré nevedomky spáchal. Toto mu tiež umožní vybrať si svoju pozíciu. 

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2014/11/11/146797.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha