Nebeský orchester

Bubny Fa, trúbky Fa, nebeskú moc ukazujú

Všemožné zlo odstraňujú, duše späť do nebies volajú

Orchester zachraňuje ľudí na konci času, Nebesá a Zem sú v úžase

Jeho nádherné svetlo žiari vo Fa náprave vesmíru

 

Li Chung-č’

1. augusta 2015