Články od vydavateľov

Začiatočný bod

20.2.15

(Minghui.org) V rôznych oblastiach sa vyskytli v každom kritickom bode nejaké situácie s rôznymi ľuďmi. Takéto situácie vznikli pre študentov a učeníkov Dafa, aby rozpoznali veci a kultivovali sa vo Fa, a naučili sa považovať kultiváciu za začiatočný bod zakaždým, keď sa s niečím stretnú, prispôsobili sa Dafa, aby zachránili viac ľudí, namiesto toho, aby pokračovali v tom, že sú ovplyvnení ľudskými pripútanosťami.

Avšak v špeciálnom prostredí v pevninskej Číne sú stále nejakí ľudia, ktorí nekladú kultiváciu na prvé a najdôležitejšie miesto a nečinia sa dobre vo veciach, ktoré sú potrebné na spásu ľudí - namiesto toho berú ľudské pripútanosti ako svoj začiatočný bod. Niektorí majú nafúknuté ego a vytvorili si démonov vo vlastnej mysli. Niektorí idolizovali a chválili druhých až do bodu, že sa stali démonmi, avšak stále si neuvedomujú, že sa to stalo. Niektorí neopustili svoju pripútanosť ku sláve, ľudským pocitom a žiadostivosti a stratili svoju základnú morálku.

Avšak iní im stále lichotia a nafukujú ich, a oni si myslia, že sú schopnejší ako iní. Niektorí chcú umelo a náhodne vytvoriť nejaký druh „trendu“. Vyhľadávajú okázalé úspechy a zostávajú na povrchovej úrovni. Zabúdajú na to, že všetko je určené bohmi a nebesami a ovládané Majstrom. Toto zahŕňa prostredie v pevninskej Číne a špecifické prostredie pre učeníkov v Číne, aby sa kultivovali a zachraňovali ľudí.

Niektorí študenti z Číny často uvažujú o svojich možných úspechoch, ak by mohli opustiť Čínu, publikovať knihu v zahraničí a podobne. Usporiadania nápravy Fa nie sú niečím, čo môže byť pochopené s ľudskými pripútanosťami. Napríklad študenti v Číne majú zakázané publikovať knihy mimo Číny, pretože sa musia pevne kultivovať, naplniť svoje sľuby v prostredí a okolnostiach, ktoré sú v Číne. Iba potom môžu vykonať to, čo majú vykonať. Pre situácie mimo Číny sú iné usporiadania.

Majster povedal vo Vysvetlení obsahu Falun Dafa v článku „Vysvetľovanie Fa pre asistentov Falun Dafa v Čchang-čchune“:

„Kultivácia je ako preosievanie piesku veľkými vlnami – piesok je preosiaty a ostane iba zlato. Množstvo zlata, ktoré ostane, závisí od toho, ako sa kultivujete“

Ak uvažujeme o kultivačnom prostredí ako o taviacej peci, potom keďže zlato a piesok sú zmiešané, keď je zlato roztápané ohňom, piesok je pálený tiež - nedá sa povedať, že všetko, čo prešlo ohňom, je zlato.

Napríklad, Li Xupeng z mesta Henyang hrá rovnakú rolu ako démon. Avšak mnoho študentov v rôznych oblastiach ho velebí. Čo sa týka Li, ak nad sebou okamžite porozmýšľa a napraví svoje správanie, stále môže mať príležitosť na kultiváciu a nahradenie svojich chýb. Inak budú následky mimoriadne vážne a on ich nedokáže zniesť. Čo sa týka iných, ktorí sa do toho zapojili, ako to, že po viac ako 10 rokoch skúšok stále nedokážete rozpoznať tú situáciu? Keď sa s niečím stretnete, je vaším začiatočným bodom kultivácia a záchrana ľudí, alebo je to uspokojovanie vlastných túžob a ľudských pripútaností? Aká je rola, ktorú ste hrali zakaždým, keď vznikla chaotická a mätúca situácia?

Zvyšný čas v náprave Fa nie je na uspokojenie ľudskej túžby po pohodlí a ľudských pripútaností. Dúfame, že všetci si dokážu udržať jasnú hlavu, a že skutočne umiestnime Fa do našich sŕdc a použijeme ho na to, aby viedol naše slová a činy - iba potom môžeme potvrdzovať silu Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti v ľudskom svete.

 

Vydavatelia Minghui

17. februára 2015

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/18/148609.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha