Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2015

 (Li Chung-č’, 14. mája 2015)

 

 (Všetci prítomní vstávajú a nadšene tlieskajú Majstrovi)

Dobré ráno! Sadnite si prosím. Priviedla vás sem všetkých kultivácia Dafa. Každý učeník Dafa robí veci, ktoré by mal robiť, aby naplnil svoju historickú misiu. Samozrejme, niektorí sú usilovní a niektorí až tak nie sú, ale to je normálne. Keď máte skupinu kultivujúcich, nuž, v skutočnosti by to bolo neobvyklé, keby všetci boli veľmi usilovní. Ale nech je to akokoľvek, ako učeníci Dafa musíte naplniť to, čo máte naplniť. Ak sa to, na čom učeníci Dafa pracovali, naozaj v blízkej budúcnosti udeje, a vy by ste sa nečinili dobre, potom to v tom bode budete ľutovať – skutočne ľutovať. Ak ste v tom bode nespravili mnoho z vecí, ktoré ste pôvodne chceli spraviť, alebo ste nespasili mnohých z ľudí, ktorých ste chceli spasiť, potom je to vážny problém.

Samozrejme, ak sa máte v tých veciach činiť dobre, musíte sa činiť dobre v osobnej kultivácii. Takže to znamená, že kultivácia je základom pre každého z vás. Pri akomkoľvek projekte na záchranu ľudí, ak sa vzdialite od kultivácie, zistíte, že sa stávate čoraz viac ako nekultivujúci a máte sklon uvažovať o záležitostiach a veciach čoraz bežnejším spôsobom. Ale ak dokážete po celý čas zostať vo Fa a v žiadnom bode nezvoľníte vo svojej osobnej kultivácii, zistíte, že všetko, čo robíte, je skutočne také, ako by to robil kultivujúci. To je jednoducho nevyhnutné, ak má učeník Dafa ukončiť svoju misiu, je to základná záruka. Takže sa nemôžete vzdialiť od Fa a v žiadnom bode nemôžete zvoľniť vo svojej kultivácii. Mnoho učeníkov Dafa mimo Číny je zaneprázdnených projektami. Ak sa chcete dobre činiť s týmito projektami a spraviť ich efektívnymi pri záchrane ľudí, potom ich musíte robiť lepšie, vložiť do nich viac svojho srdca a stráviť na nich viac času. Keďže je to tak, môže sa zdať, akoby nezostával čas na vašu vlastnú kultiváciu. Ale nech sú veci akékoľvek, všetci si aj tak musíte spraviť čas na kultiváciu a študovanie Fa.

Samozrejme, keďže sa kultivujete, všetko čo robíte, pokiaľ ste kultivujúci, má priamy vzťah s vašou kultiváciou a tie veci v skutočnosti vytvárajú vašu kultivačnú cestu. Všetko, čo robíte, je zahrnuté do vašej kultivačnej cesty. Vaša kultivácia je votkaná do všetkého, čo robíte, nech to je práca vo svete, robenie projektov Dafa, alebo žitie bežného života, to je isté. Samozrejme, ako som práve povedal, sú takí, ktorí sú usilovní a takí, ktorí nie sú. Niektorí si uvedomujú obrovskú zodpovednosť, ktorú má učeník Dafa ako bytosť, pričom niektorí si ju až tak veľmi neuvedomujú. Samozrejme, myslím si, že nech je to akokoľvek, ako učeníci Dafa nemôžete zvoľniť. Pred niekoľkými rokmi ma najviac znepokojovalo to, že hoci prenasledovanie bolo také kruté, mnoho ľudí nedokázalo navzájom spolupracovať na projektoch Dafa. Bolo mnoho vecí, ktoré stroskotali v dôsledku vašich sporov, mnoho vecí stroskotalo v dôsledku toho, že zlé faktory využili vašu vzájomnú silnú súťaživosť. Teraz ste si tieto problémy uvedomili a do mnohých vecí sa teraz jednoducho pustíte a spravíte ich, ak si myslíte, že ich myšlienky sú v poriadku. Hoci mnohé veci nie sú úplne premyslené, ak sa na to pozeráte ako učeník Dafa, nie sú tieto situácie poskytnuté vám a nedávajú vám priestor, v ktorom sa môžete kultivovať? Neboli zanechané vám, aby ste na nich pracovali a aby ste vylepšili to, čo nebolo úplne  premyslené alebo to, čo si myslíte, že nie je dokonalé? Nie sú toto presne tie veci, ktoré by ste mali ísť robiť?

Rovnaké problémy sa tiež ukázali, keď mnohí ľudia robili propagáciu a predávali lístky na Shen Yun. Na začiatku bolo mnoho sporov a niektorí ľudia sa stali pasívnymi. Väčšina ľudí robila to, čo im bolo povedané, no nevložili do tej práce celé srdce. Ale keďže každá minúta a každá sekunda vášho života je časťou vašej kultivácie, plytváte svojimi vlastnými príležitosťami, plytváte obmedzeným časom, ktorý máte na vašej kultivačnej ceste a nekráčate po tej ceste dobre. Musíte sa celým srdcom dobre činiť v tom, čo máte robiť – iba potom je to obdivuhodné. Môžete robiť to, čo vám nariadili, ale ak vážne nepremýšľate o svojom postoji voči veciam a o tom, ako zachraňovať ľudí, potom je to problém vo vašej kultivácii.

Samozrejme, robili ste, čo ste mohli. Ale veci pri záležitostiach záchrany ľudí nikdy nie sú také jednoduché. Staré sily si myslia, že ak niečo dokončíte ľahko, nebudete mať mocnú cnosť. Preto vám pripravili ťažkosti. Ak niečo môže byť spravené ľahko, potom by to mohol spraviť ktokoľvek. Prečo by to potom mali robiť učeníci Dafa, prečo by ste to mali robiť vy? Prejavuje sa to potom tak, že veci, ktoré robíte, sú ťažké, a iba takto môžete ukázať, že sa kultivujete. Naozaj, iba ak sú veci takéto, môžu učeníci Dafa skutočne prejaviť svoju mocnú cnosť. Keď ste schopní vykonať to, čo iní nemôžu, dokážete sa dobre kultivovať, kým ste v ťažkej situácii, čeliac tlaku prenasledovania, keď navyše dokážete popritom zachraňovať vnímajúce bytosti, je to jednoducho mimoriadne. Avšak čo skutočne znamená „záchrana vnímajúcich bytostí“? Uvažujte o nasledujúcom. Mnoho ľudí v histórii hovorilo o svojom úmysle „zachrániť vnímajúce bytosti“. Hoci tie slová bolo ľahké povedať, v skutočnosti medzi bohmi vyvolávali smiech. Pretože kto by bol taký odvážny, aby zachránil vnímajúce bytosti? Jedna vec je vyrieknuť tie grandiózne slová, ale kto by mal odvahu skutočne ich uskutočniť? Ak niekoho zachraňujete, ako mu pomôžete rozpustiť tie obrovské karmické dlhy, ktoré nesie, alebo mnoho druhov predstáv, ktoré si sformoval, kým bol v tomto svete? Ako urovnáte tie karmické dlhy z minulosti a dobre rozriešite karmické vzťahy medzi ním a všetkým v tomto svete? A o koľko komplexnejšia je záchrana veľkého množstva vnímajúcich bytostí, nielen jedného života. Takéto ťažké je zachraňovať ľudí. Ale nech sú veci akokoľvek zložité, je tu Majster ako aj iní bohovia, ktorí pomáhajú s hlbšími vecami, ktoré sú v tom obsiahnuté. Veci na povrchovej úrovni sú tiež veľmi ťažké. Toto je to, do čoho musíte vložiť svoje srdce a pracovať na tom.

Kultivujúci sa zovňajškom nelíšia od bežných ľudí. Nie je to tak, že keď sa začnete kultivovať v Dafa, budete hneď vyzerať ako božská bytosť. Zovňajšok sa nezmení. Jediná zmena pri vašej ceste k božstvu je v tom, že spôsob vášho uvažovania sa bude líšiť od toho, ako uvažujú bežní ľudia. Niektorí ľudia sa zdajú byť v kultivácii dosť usilovní, študujú Fa a robia cvičenia, avšak nepozerajú sa dovnútra. Avšak ak sa nepozeráte dovnútra, uvažujte o tom, nie ste potom bežným človekom? Pozerá sa bežný človek dovnútra? Ktorý bežný človek sa dokáže pozerať dovnútra? Predpokladajme, že sa niekto pokúša premýšľať o tom, čo spravil zle v nejakom spore, s ktorým sa stretol, a potom ako na to príde, ospravedlní sa druhej strane, nuž, ak je v Číne, ľudia si budú myslieť, že sa zbláznil. Je to preto, že morálka celej spoločnosti bola zničená zlou Stranou. Žiaden bežný človek by sa na problémy tak nepozeral. Namiesto toho, keď sa dostane do sporu, väčšinou kritizuje druhú stranu a napätie sa stupňuje. Učeníci Dafa takí nie sú.

Samozrejme, sú takí, ktorí sú usilovní a takí, ktorí nie sú, a sú aj noví praktizujúci. Takže keď zažívate konflikty alebo napätia, je medzi vami mnoho takých, ktorí sa cez to po nejaký čas nemôžu dostať. Avšak s pomocou dlhoročných praktizujúcich alebo pomocou neustáleho štúdia Fa sa vám veci postupne vyjasnia. V kultivácii si kúsok po kúsku postupne uvedomíte: „Ach, musím sa pozerať dovnútra a zistiť, aké sú moje nedostatky, v čom sa mýlim, alebo čo som nespravil dobre a čo spôsobilo, že nastal tento problém.“ V tomto je rozdiel medzi kultivujúcim a bežným človekom. Nie je to niečo, čo sa dá vidieť na povrchu človeka. Ale to, ako vaša myseľ reaguje na spory alebo konflikty, alebo aký k nim máte postoj, to sa úplne líši od bežného človeka. Často som o týchto veciach hovoril v Čuan Falune a v ďalších učeniach, aby som vám to z času na čas pripomenul. Keď niekedy v kultivácii nedávate pozor, zabudnete na to, alebo keď je nejaká ľudská pripútanosť príliš silná, neuvažujete o nej. Ale to nepôjde. Musí vám byť jasné, že ste kultivujúcim.

Samozrejme, pri robení vecí, ktoré robia učeníci Dafa na záchranu ľudí, sa stretnete so všetkými druhmi ľudí v tomto svetskom svete. V tom ležia ťažkosti, ktorým čelíte. Nezaoberajte sa tým, akí sú ľudia na povrchu. Niektorí prijali lži, ktoré používa ČKS na naše prenasledovanie a majú zlý postoj voči Dafa alebo učeníkom Dafa. Ale ak o tom pozorne uvažujete, uvedomíte si, že týchto ľudí otrávili lži ČKS. Ak sú učeníci Dafa skutočne misionármi spásy počas tejto poslednej udalosti – učeníkom Dafa je všetkým samozrejme jasné, prečo robia to, čo robia – potom o tom uvažujte: čo je skutočne ČKS? Nie je Beštiou posledných dní, o ktorej hovorili všetky tie proroctvá a náboženstvá počas histórie? Nesnaží sa o zničenie ľudstva? My samozrejme vidíme, čo je zač. Ide len o to, že táto posledná udalosť je rozdelená na dve fázy. V tejto fáze sa veci dejú len v Číne, a nie v celom svete, hoci jej jed sa rozšíril do celého sveta. Jednostranné lži, ktoré Strana používala na prenasledovanie Falun Gongu, pokryli zem a všetky svetové médiá tie lži opakovali. Počas tej časti prenasledovania Falun Gongu sa to rovnalo tomu, že tie médiá šírili zlo v jej mene. Do dnešného dňa colné úrady mnohých krajín stále ešte majú čierne zoznamy, ktoré vydala skazená ČKS. Samozrejme, v slobodnom svete nespravili tie veci médiá alebo tie organizácie úmyselne. Vieme to. Hovorím však, že jed sa už rozšíril do celého sveta, pričom niektoré inštitúcie v niektorých krajinách nepoužívajú vlastný úsudok na to, aby rozlíšili dobré od zlého.

Ďalšou vecou je, že takéto prenasledovanie nie je tým, čo si ľudia myslia. Zachrániť človeka znamená zachrániť to, čo je v jadre človeka. To, čo je v jadre, je odrazené v jeho myšlienkach a duši, pričom povrchové veci nemusia byť veľmi dôležité. Ak bola otrávená myseľ a duša človeka, vážne znečistená, potom je ten život skutočne skazený. Ak sa človek dopustil vážneho zločinu, neznamená to, že už nemôže byť spasený. To nie je to, čo hovorím. To sú len jeho vonkajšie činy a je možné napraviť ho, a to, čo je v jeho jadre, nemusí byť také zlé. Ale keď bol život skutočne otrávený a spravil nemorálne veci proti božským bytostiam alebo misionárom bohov, potom je to veľmi vážne. Samozrejme, kým sa pokúšame zachrániť ľudí, zlo sa pokúša stiahnuť ľudí dole do pekla. Videli sme, že ľudia so zlým postojom voči Dafa, alebo tí, ktorí sú zlí voči učeníkom Dafa, sú v skutočnosti poľutovaniahodní. Boli v skutočnosti otrávení lžami ČKS, a to je to, čo spôsobuje, že konajú tak, ako konajú. Samozrejme, v niektorých prípadoch boli ľudia hnaní peniazmi. Ale nech je to akokoľvek, mali by sme sa pokúsiť zachrániť každého, koho môžeme, vrátane týchto ľudí. Nemusíte si toho byť vedomí, ale ten človek, ktorého teraz vidíte konať také zlo, mohol byť pôvodne svätou božskou bytosťou v nebi a teraz je tu ako človek, ktorý prišiel na túto zem, aby získal tento Fa.

Povrchové kože ľudí v tomto svete boli vytvorené bohmi, akoby to boli časti oblečenia, a teraz ich majú oblečené božské bytosti, ktoré sem zostúpili. Väčšina z tých bytostí sú božské bytosti z nebies. Dnešní ľudia v tomto svete teda nie sú takí jednoduchí. Nepozerajme sa na rôzny vzhľad, ktorý majú veci v ľudskej spoločnosti, všetky možné povolania, v ktorých sú ľudia a rôzne druhy ľudí. To, ako sa človek javí na povrchu, môže byť úplne iné oproti tomu, aký je ten človek vo svojom jadre. Len chvíľu premýšľajte o tom, aké to bolo pre božskú bytosť zostúpiť do tohto sveta a stať sa človekom. Nebol si vedomý toho, aký bude ľudský svet? Je nebezpečný a hrozný. Avšak on mal tú odvahu a vzdal sa svojho nebeského stavu, skočil nadol, prišiel sem a stal sa človekom. Takže už len z tohto dôvodu samotného by ho učeníci Dafa mali spasiť. Presne ako vy, učeníci Dafa, ktorí dokázali prísť sem a vziať na seba také obrovské misie a zodpovednosti. Mohli ste nevedieť, akým sa stane toto prostredie? Záchrana ľudí? Vy samotní ste tu mohli byť zničení. Ale vy ste prišli. A oni spravili to isté. Prišli s myšlienkou, že tento Fa ich určite zachráni a mali plnú dôveru v  Dafa. To samotné by pre nás malo byť dostatočným dôvodom na to, aby sme ich zachránili, nie? Určite by ste ich mali zachrániť. Kedysi boli neporovnateľne svätými bohmi. Ak chcete túto vec spraviť dobre, musíte byť v kultivácii neustále usilovní a neustále zväčšovať svoju silu, a iba potom ju môžete spraviť dobre.

Pozoroval som, že v niektorých projektoch mnohí z vás konali jednoducho príliš ako bežní ľudia. Mediálna firma... Pohovorme si napríklad o mediálnej práci. Mediálna firma by sa mala viesť dobre. Avšak ako ide čas, vaše uvažovanie sa postupne mení na také, ako majú bežní ľudia, a ľudia už nerozmýšľajú o veciach tak, ako by o nich rozmýšľal kultivujúci, ale tak, ako by rozmýšľal bežný človek. Nijako sa to nepodobá na učeníka Dafa. Prečo vlastne učeníci Dafa vedú mediálnu firmu? Aby zachránili ľudí. Nezabudnite, že vašim cieľom je záchrana ľudí a dôvodom na dobré vedenie mediálnej firmy je záchrana ľudí. Objasňovanie faktov a záchrana vnímajúcich bytostí sú tým, čo musíte robiť. Okrem toho nie je nič iné, čo musíte robiť. V tomto svete nie je nič, čo by ste museli robiť. Toto sú veci, na ktorých musíte pracovať, avšak niektorí ľudia už nevenujú veľa pozornosti svojej vlastnej kultivácii a namiesto toho spravili prioritu z bežných vecí. Neodchýlili ste sa potom od cesty kultivácie učeníkov Dafa?

Je mnoho učeníkov Dafa, ktorí mali počas týchto rokov zas a znova problémy vo svojej kultivácii. Konflikty nie sú tou najvážnejšou záležitosťou. Bolo dosť veľa prípadov skúšok chorobovej karmy, pričom mnoho ľudí dokonca umrelo. Ale pravdupovediac, ak to poviem vážne, z povrchu sa nedá rozlíšiť, ako sa kultivujúci skutočne činí. Samozrejme, taký človek bude robiť Dafa veci ako ostatní, ale to, čo vidia ľudia, sú vonkajšie veci, pričom v skutočnosti je tam mnoho pripútaností hlboko vo vnútri, ktoré iní nemôžu vidieť. Mnoho vecí, ktoré nemôže opustiť, je hlboko skrytých. Ten človek sám vie, že tie veci nie sú dobré, takže sa obáva, že sa iní o nich dozvedia a on sa potom bude cítiť trápne. Avšak neberie tie veci vážne ako kultivujúci a nedokázal pracovať celým srdcom na ich odstránení, alebo ich nedokázal dobre zvládnuť potom, čo ich rozpoznal. Bolo mnoho prípadov, keď niekto nebral vážne nejaké drobné veci, a potom sa z toho stali veľké problémy.

Poviem to takto. Požiadavky na učeníka Dafa sú vysoké – vyššie ako pri všetkých ostatných kultivačných prostrediach. Forma nie je taká prísna, ale štandardy a požiadavky na našu kultiváciu sú vysoké. Je problém, ak nedokážete rozpoznať svoje vlastné chyby, a rovnako je problém, ak nedokážete vidieť silné pripútanosti, ktoré možno máte. Keď si ich uvedomíte, určite by ste ich ako učeník Dafa mali správne riešiť, a to je presne kultivácia.

Avšak niektorí ľudia... najmä v Číne, kde to všade prekypuje kultúrou zla, vzťahy, ktoré medzi sebou majú ľudia v celej spoločnosti, už nie sú také, ako by mali byť u normálnych ľudských bytostí. Pre ľudí tam je bežné, že si navzájom klamú a lži sa jednoducho rinú z úst namiesto pravdivých slov. Spôsoby uvažovania ľudí sa odchýlili od normálnych, ľudských spôsobov. Takže v takomto prostredí je pre človeka skutočne ťažké, aby si uvedomil svoje problémy. Je to potom spravodlivé? Staré sily sa nazdávajú, že áno, keďže vy sa chcete dostať do budúcnosti. To, čo je tu, prestane existovať, a vy sa pokúšate vstúpiť do budúcnosti. Navyše nielen vy vstúpite do budúcnosti, mnohí ľudia, ktorí prišli z vysokých úrovní sú reprezentantmi mnohých vnímajúcich bytostí vo svojich vesmírnych telách veľmi vysokých úrovní a oni reprezentujú šance na spásu toľkých životov. Pôjde to, ak na vás nebudú kladené prísne požiadavky? Takto to vidia staré sily. Z tohto dôvodu spravili prostredie v Číne takým chaotickým, pričom mnoho vecí tam nie je takých, aké by normálne mali byť pre ľudské bytosti. Staré sily starého vesmíru si myslia, že ak vás nechajú kultivovať sa v takom prostredí, je to spravodlivé. Ich uvažovanie je: „Uznám tvoje Dovŕšenie len ak sa dostaneš cez takéto prostredie. Kto by sa nedokázal kultivovať v dobrom prostredí?“ Ale v takomto prostredí je skutočne veľmi ťažké uvedomiť si svoje nedostatky, nie je tak? Je to naozaj ťažké. Keď každý, s kým sa tam stretnete, uvažuje takto, a spôsob ako sa ľudia voči sebe správajú je takýto, čo budete robiť?

Nuž, máte Dafa. Staré sily sa na to tiež pozerajú týmto spôsobom a uvažujú: „Si učeník Dafa, nie? Takže by si sa mal kultivovať v súlade s Dafa a robiť veci na základe toho, čo požaduje Dafa.“ Je to naozaj tak. Avšak niektorí študenti nekonajú v súlade s Dafa a namiesto toho robia veci tak ako bežní ľudia. Dokonca aj keď si niektorí uvedomia svoje vlastné chyby, myslia si, že to nie je nič podstatné a len ich odsunú nabok. Ale staré sily pred tým nebudú zatvárať oči a budú vás posudzovať podľa štandardov na kultivujúceho; budú vás posudzovať podľa štandardov pre životy budúcnosti. Myslíte si teda, že s tým budú súhlasiť, ak použijete štandardy bežných ľudí, ktorými sa budete hodnotiť a riadiť? Nebudú. Preto sa niektorí ľudia stretli s toľkými problémami a ťažkosťami, a niektorí dokonca umreli bez toho, aby vedeli prečo. Samozrejme, ako učeníci Dafa ste schopní zachraňovať ľudí pomocou objasňovania faktov. Keďže bežní ľudia môžu byť zachránení, bola by potom daromná všetka tá práca, ktorú taký učeník Dafa spravil? Nie, nie je to tak. Je to otázka úrovní. Inými slovami, ak niekto spravil mnoho vecí ako učeník Dafa, ale nekultivoval sa dobre v určitých ohľadoch, a umrel, čo sa potom stane? Samozrejme, to, že bol učeníkom Dafa nebude nadarmo, ani tie veci, čo spravil, nevyjdú nazmar. Je to len otázka úrovne, ktorú dosiahne.

Avšak uvažujem o tom, že učeníci Dafa majú pred sebou svet so 7 miliardami ľudí. Hoci v Číne máme mnoho učeníkov Dafa, majú pred sebou populáciu v počte 1,5 miliardy ľudí. Je tam veľmi ťažké zachraňovať ľudí, pod celým tým tlakom zlého gangsterského režimu. Navyše sa v tom musíte dobre činiť. Takže ako to potom spravíte? Keďže ste učeníci Dafa, máte schopnosť vykonať veci, ktoré minulí kultivujúci nedokázali vykonať a máte schopnosť spraviť to, čo bežní ľudia nedokážu spraviť. Ste učeníci Dafa a máte Dafa – Dafa budúcnosti. Avšak niektorí ľudia takto neuvažujú. Nevážia si tak veľmi Fa a nemajú veľmi silné spravodlivé myšlienky. Takže nie sú schopní robiť to, čo som popísal, nedokážu sa v tom činiť dobre, a z času na čas odbočia z cesty.

Samozrejme, niektorí učeníci Dafa sa činili veľmi dobre. Ako som povedal, učeníci Dafa majú rôzne vrodené základne (genji). Niektorí sa činili mimoriadne dobre a niektorí majú málo karmy, takže zlé bytosti sa neodvažujú ich tak vážne prenasledovať. Niektorí však majú väčšie množstvo karmy, takže zlé bytosti ju využívajú ako dôvod na prenasledovanie.

Keďže toto je konferencia Fa, nechcel by som zobrať príliš veľa vášho času. Takže som išiel priamo k veci, hovoril som priamo o vašej kultivácii a o podstate veci. Prišli ste zďaleka a cieľom vášho stretnutia je v skutočnosti zlepšiť sa v tomto kultivačnom prostredí a počuť Majstra hovoriť. Ale v skutočnosti je všetko v Čuan Falune. Všetko, o čom som hovoril, je len vysvetľovaním Čuan Faluna. Vy sami ste schopní vidieť všetko toto v knihe. Je to len tak, že niekedy keď vezmete knihu, jednoducho nie ste taký pozorný alebo si ju nevážite. Niekedy, keď ste zaneprázdnený, alebo do vás zasahuje jedna či druhá vec, vaša vôľa čítať knihu nie je taká silná alebo vaša myseľ nie je sústredená. V tom prípade z nej nezískate Fa a neuvidíte toho veľa. Kultivácia je vážnou záležitosťou.

Rád by som niečo spomenul. Ako viete, keď otvoríte Čuan Falun, na začiatku je  Lunyu. Nuž, nebol som spokojný so súčasným Lunyu ako s úvodom do knihy. (Majster sa smeje) Som si vedomý pocitov učeníkov Dafa voči Fa – je vám taký drahý, ako váš život. Každý dokáže recitovať Lunyu z pamäti. Lunyu skutočne malo veľký účinok vo vašej kultivácii v náprave Fa. Pomohlo vám zosilniť si svoje spravodlivé myšlienky a hralo pozitívnu úlohu. Ale keďže Lunyu bolo v tom čase napísané na to, aby pomohlo ľuďom, ktorí nemali žiadnu predstavu o tom, čo je Fa, aby to pochopili, jeho začiatočný bod nebol veľmi vysoký a myšlienka potvrdzovania Fa vedou bola trochu silná. Avšak tento Fa je taký obrovský. Je v ňom všetko pre celú budúcnosť. Vedu však postavilo príliš vysoko a dalo jej príliš veľkú dôležitosť. Takže už nejaký čas som ho chcel prepracovať. Avšak pretože situácia v týchto rokoch bola hrozná a informácie boli obmedzované, existovali pravdivé aj nepravdivé veci a zlí ľudia úmyselne vytvárali problémy, nejaký čas som na tom nepracoval. Nedávno som prepracoval Lunyu a chcel som vám to dať vedieť. Čoskoro ho možno publikujem na stránkach Minghui.

Takže čo by ste mali spraviť s pôvodným Lunyu? Môžete skopírovať alebo vytlačiť nové na rovnakú veľkosť stránky, s rovnakou veľkosťou a druhom písma, vyrezať stránku, ktorá obsahuje pôvodné Lunyu a potom vlepiť dnu novú stránku. Môžete to spraviť takto. Chcel som vám o tom všetkým povedať na Fa konferencii. Tým, že som to dnes povedal, budete veriť tomu, že tá správa je pravdivá. (Učeníci sa smejú a tlieskajú.) Inak (Majster sa smeje) som si istý, že by to niektorí učeníci Dafa nedokázali z citových dôvodov prijať. Viem to.

V každom prípade, ako váš Majster myslím na to, čo je dobré pre vás, pre vašu kultiváciu a pre budúcnosť. Tento Fa je veľmi veľký.

Povedal som vám o štruktúre vesmíru až do bodu, keď sa tá štruktúra už ďalej nedá popísať jazykom. Aby som tu úroveň zložitosti ilustroval, uvažujte o tom, koľko konárov má strom. Hovorím tu len o konároch jedného stromu. Potom koľko stromov, koľko konárov a koľko listov je v lese? Dokonca aj keď vezmete všetky stromy, konáre a listy na tejto Zemi ako celok, táto predstava neznázorňuje ani malý priestor vesmíru. Nie je spôsob, ako to vyjadriť. Je jednoducho príliš veľký a zložitý. Počet životov je jednoducho nespočítateľný, bezhraničný, je ich tak veľa, že je to nezmerné, pričom niektorí bohovia sú takí obrovskí, že je to nepredstaviteľné. Všetko je živé. Keď ľudia považujú veci za „organické“ alebo „anorganické“, je to založené iba na javoch, ktoré ľudia vidia, vizuálne, na povrchu. Všetky veci, vrátane výrobkov vyrábaných továrňami, sú živé. Ak by niečo nebolo živé, rýchlo by sa to rozložilo a prestalo by to existovať. Ľudia vyhlasovali, že pomocou nadprirodzených schopností môže človek vidieť, že všetko v jeho izbe – nech sú to stoly, kreslá, stoličky, steny – s ním môže hovoriť a komunikovať. Je to naozaj tak. Všetky veci sú živé. Preto mnísi a kultivujúci minulosti svojvoľne neplytvali vecami alebo ich neničili a snažili sa vyhnúť tomu, aby čokoľvek poškodili. Týkalo sa to tohto. Obmedzím svoje poznámky iba na štruktúru väčších dimenzií, keďže veci sú mimoriadne zložité.

Predtým som sa vyhýbal rozprávaniu o tejto ľudskej dimenzii. Pretože učeníci Dafa sa kultivujú na vysokej úrovni, vyučujem iba Dafa. Avšak dokonca aj v tomto ľudskom prostredí tu, teda v tejto ľudskej dimenzii, ktorá je vytvorená z molekúl, je mnoho premnoho toho, čo by sa dalo nazvať dimenziami alebo časopriestormi, ktoré sú ľuďom neviditeľné. O čom hovorím? Ako viete, ľudské oko môže v tomto svete vidieť červenú, oranžovú, žltú, zelenú, modrú, indigovú a fialovú farbu. (Majster naznačuje rukami určitý obmedzený rozsah) Môžete vidieť to, čo je v rámci rozsahu týchto farieb. Ale vedci teraz vedia, že je ich viac ako tieto, že? Existuje mnoho ďalších farieb. Neexistujú v spektre svetla vyššie frekvencie a dlhšie vlnové dĺžky (Majster ukazuje dvakrát smerom vpravo hore)? A v skutočnosti sú tiež v spektre svetla nižšie frekvencie (Majster ukazuje smerom vľavo dole) Neexistuje infračervené, ultrafialové a röntgenové žiarenie? Hovorím o nich. Sú tiež súčasťou tejto dimenzie a sú tiež zložené z molekúl, avšak sú neviditeľné pre ľudské oko. Je to podobné ako pri klavíri. Povedzme, že ľudské oko dokáže vidieť iba klávesy jednej oktávy, hoci rozsah klavíra je niekoľko oktáv (Majster posúva ruku doprava, naznačujúc niekoľko oktáv), sedem oktáv. A kontrabas má tiež niekoľko nízkych oktáv (Majster posúva ruku doľava). Používam tu klavír iba ako metaforu, pričom spektrum svetla je oveľa rozsiahlejšie ako rozsah klavíra (Majster rozťahuje ruky vodorovne, naznačujúc veľkú vzdialenosť). Všetko je materiálne. Používam svetelné spektrum, aby som vyjadril tú myšlienku. Tie veci skutočne existujú. Molekuly, ktoré skutočne existujú, vytvárajú veci s materiálnou existenciou, svety, časopriestory a tak ďalej. Ale ľudské oko dokáže vidieť len túto veľmi úzku časť (Majster dáva ruky na vzdialenosť šírky očí, aby ukázal úzku oblasť) alebo to, čo je v tejto jednej oktáve (Majster sa smeje), pričom je bezpočet ďalších oktáv, ktoré ľudia nedokážu vnímať (Majster naraz roztiahne ľavú aj pravú ruku), nižšie aj vyššie (Ako Majster hovorí, ukáže ľavou rukou doľava a drží ju v určitej polohe, potom ukáže svojou pravou rukou doprava a drží ju v určitej polohe. Obe ruky ukazujú oblasť určitej šírky. Majster sa pozrie na publikum a usmeje sa).

Popisoval som tu vlastne len veci na vodorovnej, priamej línii. (Majster rozširuje ruky od svojho hrudníku vodorovne naľavo a napravo, pričom dlane smerujú k telu). Ide to aj zvisle (Majster naťahuje ruky od hrudníka priamo dopredu, smerom ku publiku) ako aj týmto smerom (Majster ukazuje pravou rukou doprava, vo výške pása) a tamtým smerom (Majster ukazuje ľavou rukou dopredu, v smere publika vo výške pása) a v rámci týchto existujú ďalšie takéto (Majster pokračuje v naťahovaní ľavej ruky rovnakým smerom, smerom ku publiku, a robí pohyb naznačujúci mnoho vetvení doľava aj doprava) a takéto (Majster naťahuje ruky dozadu, doprava a v rôznych iných smeroch a súčasne naznačuje v každom smere mnoho rozvetvovania. Potom sa zastaví a pozrie sa na všetkých). (Učeníci tlieskajú a Majster sa usmieva a robí heshi.) Niet jazyka, akým by sa to dalo popísať, že? Je to ťažké vyjadriť. Vysvetľujem tu len veci, ktoré sú pozdĺž jednej línie (Majster naznačuje vodorovnú líniu zľava doprava). Takže ide o to, že je mnoho, mnoho oktáv, ktoré sú ľudskému oku neviditeľné. To, čo je pre ľudské oko viditeľné, alebo vnímateľné zrakom, zodpovedá zvyšku vášho tela. Inými slovami, keď niečo nemôžete vidieť, nebudete sa toho schopní ani dotknúť alebo to počuť. Vaše zmysly sluch, hmat a zrak sú všetky obmedzené na ekvivalent tejto jednej oktávy. (Majster naznačuje rukami obmedzený rozsah) Niektorí ľudia povedali, že môžu počuť hudbu z nebies a že je veľmi krásna, pričom niektorí povedali, že môžu vidieť žijúce veci v iných dimenziách. Naozaj môžu, ale všetky sú v tejto dimenzii – vo väčšej dimenzii, ktorá je vytvorená z molekúl a ktorá je dosť odlišná. Všetky tie veci hmatateľne existujú. Všetky tie skutočné, žijúce veci môžu vidieť ľudské bytosti, pričom ľudia väčšinou nemôžu vidieť ich. Prečo? Ako som naznačil predtým, táto ľudská ríša je jediným miestom, ktoré je v ilúzii. Tie žijúce veci, ktoré ľudia nemôžu vidieť, nepodliehajú ilúzii.

To, o čom tu hovorím, je známe modernej vede, nie je to žiadna senzácia. Takže aký je život tam v tých podobných dimenziách, ktoré existujú paralelne s ľudskou dimenziou? Kto tam je? Životy ľudských bytostí sú obmedzené na tento svet a sú skutočne veľmi poľutovaniahodné. (Majster naznačuje rukami malú oblasť) Všetko, čo ľudia na tomto svete poznajú, je len tento malý rozsah, ktorý teraz môžu vidieť, pričom všetky ostatné žijúce veci (Majster robí pravou rukou všezahŕňajúce gesto) vedia o ľuďoch v tomto svete. Ale ľudia o nich nevedia. Sú ľudia, ktorí študujú nadprirodzené sily. Ale ako som práve naznačil, na tejto jednej čiare je toto a toto (Majster počas toho, ako hovorí, rýchlo natiahne ruky vo výške pása napred, potom ukáže rukami v rovnakej výške do oboch strán naraz a potom na pravej strane oboma rukami naznačuje mnoho vetvenia v smere, ktorým práve ukázal. Potom, v rovine, v ktorej prebiehali vyššie uvedené smery, naznačuje rozvetvovanie v smeroch, ktoré sú v 45 stupňovom uhle od smeru priamo vpred, v nulovom uhle od smeru priamo vpred, a zápornom 45 stupňovom uhle od smeru priamo vpred atď.) a odtiaľ sa to ďalej vetví ešte viac. A čo potom tie zvislé? (Ako Majster hovorí, ukazuje rukami dopredu, na vodorovnej rovine, ktorá je kolmá k telu a vo výške niečo nad úrovňou pása.) A takéto (Majster ukazuje smerom, ktorý je v 45 stupňovom uhle od smeru vpred, v tej istej rovine), alebo takéto (Majster ukazuje v smere, ktorý je v zápornom uhle 45 stupňov od smeru vpred, v tej istej rovine) alebo takéto (Majster ukazuje pred telom v smere 12 hodín na rovine paralelnej s jeho telom) alebo takéto (Majster ako hovorí ukazuje oboma rukami, že na rovine sú ďalšie roviny v smeroch 1 hodiny 30 minút a 10 hodín 30 minút) alebo takéto? (Majster ukazuje v smere 1 hodina 30 minút a 10 hodín 30 minút na rovine, ktorá je v 45 stupňovom uhle od vodorovnej roviny, a naznačuje rozvetvovanie v každom smere atď.) Všetky tieto sa vetvia a potom sa vetvia ešte ďalej. Chcem povedať, že dokonca aj táto dimenzia, ktorá je zložená z molekúl, je takáto mimoriadne komplexná. Tretie oko tých, ktorí môžu vidieť tieto veci, je otvorené iba na úrovni telesného zraku. V rámci telesného zraku sú rôzne úrovne. Takže to, čo každý z vás vidí, môže byť odlišné. Tajomstvá života sú skutočne veľkolepé. Sú ďaleko za tým malým kúskom, ktorý môže teraz vnímať technológia ľudských bytostí. Ak by ľudský technologický pokrok pokračoval po súčasnej ceste, pohyboval by sa naveky pomalým tempom.

Nech je to akokoľvek, to, o čom som práve hovoril, vám malo dať predstavu o tom, že ľudské bytosti, a to zahŕňa kultivujúcich sa učeníkov Dafa, robia veci v rámci veľmi úzkeho pásu reality. Toto má svoje výhody, ako napríklad to, že neviete, keď ste zle riešili niečo, čo je mimo tohto pásu. Takáto je existencia pre ľudské životy. Ak by to bolo inak, takýto druh zasahovania a tie komplikované faktory by pre vás znemožnili riešiť veci, keďže inteligencia človeka je obmedzená. Keď robíte veci v rámci tohto úzkeho pásu, môžete ľahko zvládnuť situácie, s ktorými sa stretnete.

Predtým som povedal, že všetko, čo človek robí v tomto svete, sledujú nespočetné bytosti v iných časopriestoroch. Niektorí ľudia tomu však neveria. Nezáleží na tom, či tomu verí bežný človek. Ale učeníci Dafa vedia, že bytosti na vysokých úrovniach môžu v skutočnosti vidieť myšlienky ľudí veľmi jasne a môžu dokonca vidieť vývoj ich myšlienok. Je pre nich viditeľné to, ako človek uvažuje alebo ako jeho myseľ reaguje na veci. U učeníkov Dafa, každá jedna vaša myšlienka rozhoduje o prežití mnohých bytostí; to, ako riešite veci a či ich robíte dobre alebo nie, rozhoduje o budúcej existencii tých bytostí. Mohlo by to byť tak, že by tomu nevenovali pozornosť? Všetci to sledujú. Veci každého tvaru a druhu vytvárajú teraz tento svet a spoločnosť je taká zložitá, najmä teraz, keď sú tu rozložené veci z minulosti, budúcnosti a súčasnosti, aby sa uvidelo, čo si vyberiete. Toto tiež spravilo spoločnosť ešte rušnejšou a vzrušujúcejšou ako kedykoľvek predtým, čo môže ľahko podnecovať pripútanosti. Pre kultivujúcich to slúži ako zasahovanie, ktoré spôsobuje, že je ťažšie kultivovať sa a zachraňovať ľudí. Takže za týchto okolností je naozaj ťažké sa kultivovať. Tie iné bytosti môžu vidieť a sledovať vašu myseľ a činy. Všetky z tých vecí môžu podnecovať ľudské pripútanosti. Avšak ak sa učeník Dafa vzdiali od Fa a jeho myšlienky nie sú dostatočne spravodlivé, môže skutočne odbočiť zo smeru a môže dokonca v okamihu skĺznuť dosť ďaleko.

To je na dnes všetko. (Učeníci váhavo tlieskajú.) Mám dojem, že mnoho ľudí by sa rado spýtalo otázky. (Učeníci Dafa okamžite nadšene tlieskajú.) Dobre, budem hodinu odpovedať na vaše otázky. (Učeníci nadšene tlieskajú) Môžete posielať nahor svoje papieriky s otázkami.

Učeník Dafa sa môže kultivovať bez ohľadu na svoju pozíciu – či je prezidentom alebo bežným človekom. Môžete byť dobrým človekom v ľubovoľnej profesii alebo povolaní a v súčasnosti každé jedno poskytuje učeníkom Dafa prostredie na kultiváciu. Kultivácia v minulosti sa robila v chrámoch alebo v kláštoroch. Ale dnešní učeníci Dafa nie sú obmedzení v kultivácii na nejaké konkrétne prostredie, keďže máte zachraňovať vnímajúce bytosti. Môžete sa kultivovať v ľubovoľnom spoločenskom prostredí. Poskytol som vám taký široký rozsah prostredí, v ktorých sa môžete kultivovať, a cieľom je, aby ste mohli zachraňovať vnímajúce bytosti. Ďalším faktorom je, že staré sily by to nepovažovali za spravodlivé, ak by ste ako učeníci Dafa neuspeli vo svojej kultivácii v prostredí ako je táto spoločnosť, ktoré vytvára zasahovanie ako nikdy predtým a ak by ste nezažívali také vážne konflikty a keby ste v tejto spoločnosti nemuseli čeliť takým príťažlivým pokušeniam. Toto je odlišné od všetkých foriem kultivácie robených v minulosti. Nikdy od času stvorenia to neexistovalo. Nikdy predtým sa niečo takéto nerobilo. Ľudia v prehistórii mnohokrát zažili katastrofy, pričom prežil len malý počet životov. Mohli prežiť iba tí so spravodlivou vierou, tí čo opravdivo verili v bohov. Vo všetkých týchto cykloch, keď sa ľudstvo vzchopilo a opäť prosperovalo, sa nikdy neudialo niečo ako kultivácia, ktorú robia učeníci Dafa. Nikdy nebolo niečo takého, takže nie je príklad, na ktorom by ste mohli stavať. Určití kultivujúci a mnísi neuznávajú vašu kultiváciu. Nuž, pre nich to nie je možné, pretože aby chápali a uznávali vašu kultiváciu, ich úrovne by museli byť vznešenejšie ako tie učeníkov Dafa.

 

Učeník: Mnoho študentov často chodí do pevninskej Číny, pričom niektorí to robia dosť často. Je tiež dosť veľa praktizujúcich v Číne, ktorí radi chodia do zahraničia, pričom niektorí tam chodia viackrát do roka a niektorí prišli len kvôli Fa konferencii. Nebude pre nás lepšie, keď sa budeme dobre činiť s vecami v našich vlastných oblastiach a nebudeme pobiehať všade navôkol?

Majster: Nemyslím si, že niekoho možno kritizovať za to, že chodí na Fa konferencie. Keď niekto chodí tam a späť obchodne, tiež to nie je problém. Niektorí učeníci Dafa nie sú známi zlu, takže môžu chodiť tam a späť a nie je to problém.

Sú však nejakí učeníci Dafa žijúci mimo Číny, ktorých agenti čínskych komunistických konzulátov a ambasád poznajú do najmenších detailov. Hneď ako prídete na colnicu v Číne, zadržia vás. Povedal som predtým, že ste zodpovedný za všetko, čo spravíte kým ste prenasledovaný, potom ako vás zatkli stúpenci zlej strany alebo potom ako vás podrobili ich falošným „prehováracím sedeniam“. Nebeské bytosti sa pozerajú. Môžete si myslieť, že to nevie nik iný a že Majster to nevidel. Naozaj, v súčasnosti je to táto povrchová časť Majstra, ktorá tu pôsobí. Ale Majster má nespočetné Opravdivé telá a nespočetné Telá zákona, a je bezpočet bytostí vysokých úrovní, ktoré vás môžu sledovať akoby pozerali film. Môžete si myslieť, že nikto nevie o tom, čo sa stalo, ale to iba podvádzate samých seba. Ako som povedal, nielen Majster, ale aj životy vo všetkých iných dimenziách – všetky životy – vedia, čo robíte. Nestaviate sa správne ku nevhodným veciam, ktoré ste spravili, nepokúšate sa ich vynahradiť, tak ako by to spravil kultivujúci, a to dobrovoľným vyhlásením, že si uvedomujete, že ste sa činili zle a budete sa činiť lepšie na ceste pred sebou. Namiesto toho to skrývate. Dokonca ste uverili mnohému z toho, čo do vás vštepili ľudia z ČKS, beriete tie veci na vymývanie mozgu za pravdivé a dokonca ste negatívne ovplyvnili ďalších učeníkov Dafa. Čo teraz spravíte? Ak skutočne nastane konečná udalosť ľudstva, o ktorej som hovoril, potom nebude problém len s vašimi ľudskými pripútanosťami na povrchu. Čo sa má potom spraviť s vašou celou bytosťou ako aj s tými životmi za vami, ktoré na vás čakali, aby ste ich spasili – všetkým, čo ste reprezentovali? Samozrejme, nemusíte veriť tomu, čo hovorím, kvôli veciam, ktoré vám vštepila ČKS, a ak je to tak, je to veľmi tragické.

Dnešná ľudská spoločnosť je prostredím vytvoreným pre kultiváciu učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa a pre vnímajúce bytosti, ktoré prišli získať Fa. Či je to objasňovanie faktov učeníkmi Dafa alebo projekty, na ktorých učeníci Dafa pracujú pre záchranu ľudí – všetky z týchto vecí, ktoré vidíte – mnohé sa zdajú bežné, ale v skutočnosti sú mimoriadne a prekračujú to, čo bežní ľudia dokážu spraviť. Ľudská spoločnosť je v ilúzii. Keď sa prenasledovanie začalo, aby mi zabránili prelomiť pre vás tú ilúziu, staré sily sa dokonca pokúsili nedovoliť mi mať podmienky, ktoré som chcel mať a chceli, aby som išiel na severný pól – na severný pól, kde nie sú ľudia. Mali takéto myšlienky: „Choď tam. Nezasahuj do nás.“ Vedeli, že ak by som prehovoril a povedal ľuďom veci, alebo niečo ľuďom ukázal, potom by boli zmarené ich usporiadania, takzvané skúšky a ťažkosti, ktoré usporiadali pre učeníkov Dafa. Potom by skutočne vypukla vesmírna vojna. Kvôli záchrane vnímajúcich bytostí, počas týchto rokov, hoci som na Fa konferenciách vyučoval Fa a stretával sa s vami za rôznych okolností, prejavoval som sa rovnako ako normálny človek a vyučoval som vám len Fa a jeho princípy. Dokonca aj tak boli staré sily rozzúrené. Ak by som spravil čokoľvek viac, staré sily by ešte viac vystupňovali prenasledovanie praktizujúcich a spravili by pre vás kultiváciu a záchranu ľudí ešte ťažšou. Vytvorili by pre vašu kultiváciu ešte väčšie a vážnejšie ťažkosti.

 

Učeník: V jednom meste na Taiwane zostalo jeden mesiac pred vystúpením Shen Yun stále dosť veľa nepredaných lístkov, takže tam praktizujúci nechali vložiť trojstránkové skladané letáky o Shen Yune do novín bežných ľudí. Môžem sa spýtať, či bolo v poriadku spraviť to?

Majster: Bolo to v poriadku. Nie je to vlastne to isté, ako keď si dáme inzerát do bežných médií? Nie je s tým samozrejme problém. Samozrejme, predovšetkým nerobte nič, čo ľudí odradí alebo čo poruší nejaké pravidlá, ktoré majú ľudia.

 

Učeník: Ak si po zakúpení oficiálne licencovaných a vydaných kníh Dafa učeník Dafa stiahne elektronické súbory týchto kníh poskytnuté na stránke Minghui do svojho mobilného telefónu pre svoje osobné použitie, a nekopíruje ich, ani ich nedistribuuje, považuje sa to potom za porušenie autorských práv alebo za čin poškodzovania Fa?

Majster: V prípadoch ako je tento, ak robíte len niečo na svojej osobnej úrovni a neprenášate ich alebo nedistribuujete súbory ďalej, ani nič nepredávate, potom by to nemal byť problém. Keď je to len na to, aby ste si uľahčili svoje vlastné štúdium Fa, potom by to nemal byť problém. Ale ak by ste šírili súbory vo veľkom rozsahu a spravili ste z toho nejaký podnik, potom by sa to rovnalo zmene cesty, podľa ktorej sa kultivujeme.

 

Učeník: Sú nejakí koordinátori Asociácie Dafa, ktorí často robia veci, ktoré idú proti pravidlám a dokonca stoja v čele pri ich porušovaní. Napríklad dovolia praktizujúcim, ktorí nedávno prišli z pevninskej Číny, aby išli do zákulisia predstavení Shen Yun, a dovolia niekomu, o kom sa Asociácia vyjadrila, že je problematický, aby sa zúčastňoval na propagácii Shen Yun. Niekto dokonca povedal iným praktizujúcim: „Som hlavný koordinátor našej Asociácie. Majster povedal, že pokiaľ niečo schválim alebo požiadam ľudí, aby niečo spravili, je to v poriadku.“ Niektorí praktizujúci namietajú voči určitým veciam, ale váhajú sa ozvať, no zároveň cítia, že nie je správne, keď títo koordinátori nedodržiavajú pravidlá.

Majster: Praktizujúci, čo položil túto otázku, má v niečom pravdu. Stále sú medzi nami nejakí, ktorí robia veci v mene Majstra. Keď sa ma ľudia pýtajú na veci, často poviem: „Keď ide o veci, ktoré by mali robiť učeníci Dafa, môžete sa do nich pustiť – nie som proti tomu.“ To je jedna vec, ktorú môžem povedať. Ďalšia možnosť je, že aby som im pomohol dozrieť ako kultivujúcim a koordinátorom, poviem im, aby riešili určité veci  podľa vlastného uváženia. Ale hneď ako Majster niečo povedal, niektorí ľudia sa vrátia ku praktizujúcim a povedia im: „Majster povedal toto“ a „Majster to uznal,“ „Majster to schválil,“ alebo „Majster povedal, aby sme to robili takýmto spôsobom.“ Takže to, čo som povedal, bolo zmenené, a to sa stáva často.

Nechcem tým povedať, že všetci praktizujúci, ktorí nedávno prišli z Číny, majú problémy. Ak o tom uvažujete, nuž, keďže Asociácia Dafa musí pracovať s takým veľkým počtom praktizujúcich, ako by boli schopní preveriť každého jedného z nich? Takže to pravidlo je nutné. Ako všetci viete, ďalším faktorom je to, že praktizujúci z Číny majú často slabú znalosť angličtiny. Ako som predtým hovoril, ak ste práve prišli z Číny, nebudete hneď schopní cítiť – ale iní to uvidia veľmi jasne – váš čínsky spôsob uvažovania pri robení vecí, a až po čase si všimnete, že niečo na vás nie je úplne v poriadku. Praktizujúci, ktorí nedávno prišli z Číny, si môžu myslieť: Prečo sú ľudia v iných krajinách takí hlúpi? Prečo sú takí jednoduchí? Prečo sú otázky, na ktoré sa pýtajú, také jednoduché a naivné? Ale napriek tomu, čo si myslíte, takíto sú v skutočnosti normálni ľudia. Ľudia, ktorí práve prišli z Číny, sú produktom prenasledovania skazenou ČKS a jej systematického ničenia čínskej kultúry. Takže mnohokrát sa dlhoroční praktizujúci neodvážia nechať robiť určité veci praktizujúcich, ktorí nedávno prišli z Číny, pretože tí praktizujúci majú sklon ísť do extrému a dosiahnuť opak toho, čo bolo zamýšľané. Takisto majú problém komunikovať s inými praktizujúcimi, s praktizujúcimi, ktorí nie sú z Číny. Tým praktizujúcim sa zdajú spôsoby uvažovania praktizujúcich, ktorí nedávno prišli z Číny, dosť zvláštne. Praktizujúci z Číny si zasa myslia: „Vy uvažujete o veciach príliš jednoducho. Iba ak budeme robiť veci týmto odlišným spôsobom, bude to dobre fungovať.“ Ale praktizujúcim mimo Číny sa zdá, že ľudia v západnej spoločnosti to vôbec nebudú môcť prijať.

Ak naozaj nerozumiete tejto spoločnosti, nebudete schopní robiť veci dobre. Takže keď sme v minulosti pracovali na predaji lístkov Shen Yun, často sa stalo, že praktizujúci, ktorí nedávno prišli z Číny, rozprávali s ľuďmi vnucujúcim spôsobom a nenechali ich odísť. Toto viedlo k veľmi negatívnym reakciám od ľudí v tejto spoločnosti. Toto je problém najmä keď vezmete do úvahy, že Shen Yun sa zameriava na vyššiu vrstvu spoločnosti a tí ľudia sú odlišní ohľadom toho, ako uvažujú a ohľadom úrovne ich kultúrnej kultivovanosti. Tí z vás, ktorí nedávno prišli z Číny, si ešte nie sú vedomí týchto vecí, takže by ste nemali vziať na seba túto prácu, kým ste neporozumeli a úplne nepochopili tieto veci. Inak to skutočne bude mať opačný účinok, ako bolo zamýšľané. Áno, kancelária Shen Yun  má pravidlo, že tí, ktorí nedávno prišli z pevninskej Číny, nemajú dovolený vstup do zákulisia. Niektorí novopríchodzí praktizujúci sú príbuzní dlhoročných učeníkov Dafa, ktorí bývajú mimo Číny. Prakticky vzaté, niektorí z tých praktizujúcich nie sú problematickí, ale nie je to vždy tak. Ak vás nikto nepozná, nikto o vás nevie, mohli by ste povedať, že ste učeník Dafa a zdáte sa na povrchu dosť dobrý, ale budú ľudia vedieť, či ste skutočne učeník Dafa? Môžete byť učeníkom Dafa, ale ľudia tu vás nepoznajú. Preto je tu pravidlo, že tí, ktorí nedávno prišli z Číny, nemôžu ísť do zákulisia. Je tiež v poriadku, keď človek pomáha iným spôsobom a nemusí ísť do zákulisia.

Niektorí koordinátori by naozaj mali pozorne uvažovať o tom, ako robia veci. Rád by som vám povedal, že keďže ste koordinátorom, mali by ste zhromaždiť miestnych praktizujúcich. Mali by ste ich spojiť, kvôli Majstrovi, aby sa mohli zlepšovať v kultivácii a mali by ste pomáhať Majstrovi dobre ich viesť. To je vaša zodpovednosť ako koordinátora vo vašej oblasti. Ale vy stále odmietate niektorých ľudí, stále odmietate niektorých ľudí, ktorí vás nepočúvajú. Stále sa pozeráte na veci bežným spôsobom, stále riešite veci bežnými spôsobmi a stále spôsobujete, že miestni praktizujúci dobre nespolupracujú. Preto keď vidíte, že novopríchodzí z Číny spravia všetko, o čo ich požiadate, a sú poslušní, necháte ich pracovať v zákulisí, alebo ich dokonca necháte variť a riadiť stravovanie. Ale ľudia v Shen Yune sú z toho nervózni. Majú pred sebou viac ako 100 vystúpení, jedno za druhým, takže nemôžu dovoliť, aby sa vyskytli nejaké problémy, že? Takže by som sa spýtal tých z vás, ktorí nedodržiavajú tieto pravidlá, môžete sa naozaj zaručiť za týchto ľudí? Nie, nemôžete. Nemôžete založiť svoje rozhodovanie o pridelení úlohy niekomu len na tom, či robí to, čo je mu povedané. Takto by k tomu koordinátor učeníkov Dafa nemal pristupovať. Rád by som vám povedal: pomáhajte Majstrovi tým, že povediete dobre praktizujúcich. Sú to moji učeníci, presne ako vy, takže ich nemôžete odmietať.

Ale na druhej strane, ostatní učeníci Dafa by mali tiež mať na mysli, že sú učeníkmi Dafa a mali by dobre spolupracovať. Koordinátor to nemá ľahké! Každý, kto hrá tú úlohu, musí riešiť tento druh ťažkostí, takže každý by mal mať voči tomu druhému pochopenie. Ak to tak naozaj spravíme, nepôjdu veci dobre? Nemali by ste sa mnohokrát potknúť, než si uvedomíte, že bude lepšie, ak to tak budete robiť. Keď prenasledovanie bolo veľmi kruté, nestroskotalo mnoho vecí preto, že ste často išli jeden proti druhému, neustále diskutujúc o tom, koho myšlienka je lepšia, a keď ste sa pokúšali spolupracovať, neustále ste sa medzi sebou hádali? Ak by ste medzi sebou v tom bode dobre spolupracovali, možno by sa veci robili účinnejšie. Samozrejme, keď sa na to pozriete späť teraz, uvedomíte si, že je to tak a že ste sa v tom čase nečinili dobre. Ale nerobte to zas a znova týmto spôsobom.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal Majstra, aby nám povedal o hlbších významoch toho, že „Veľká cesta nemá formu“. Ohľadom obžaloby hlavy zla na Minghui.org, Asociácia Dafa...

Majster: Skutočne, mal by byť obžalovaný (nadšený potlesk učeníkov). Celé ľudstvo by ho malo obžalovať. Ublížil všetkým čínskym ľuďom, ako aj mnohým ľuďom v iných oblastiach po celom svete. Toľko veľa ľudí bude kvôli jeho lžiam odvlečených do pekla.

Ohľadom toho, že Veľká cesta nemá formu, zdá sa, že nemáme čas na to, aby sme o tom hovorili hlbšie a môžem odpovedať len na vaše papieriky s otázkami. Vaša kultivácia nemá žiadnu konkrétnu formu. V minulosti mali kultivujúci chrámy a kláštory a boli obmedzení na určité špecifické formy. Ale keď sa vy vrátite domov, vrátite sa do vašich rôznych povolaní. Počas tohto špeciálneho obdobia, keď sa deje prenasledovanie, učeníci Dafa ustanovili mediálne firmy a projekty na odporovanie prenasledovaniu, ale to sú len firmy, ktoré vyhovujú formám bežných ľudí; tie firmy samotné nie sú časťou našej kultivácie. Stále som hovoril, že nie sú žiadnou špecifickou časťou Dafa, ale len firmami, ktoré vedú učeníci Dafa. Učeníci Dafa sa môžu kultivovať v rozmanitých povolaniach, takže samozrejme môžu spustiť svoje vlastné firmy. Tie nie sú nejakými pevnými formami, ktoré kultivácia v Dafa špecificky preberá. V Dafa nie sú žiadne firmy. To platí aj pre Shen Yun, ktorý je tiež projektom ustanoveným učeníkmi Dafa na záchranu ľudí a nie nejakou špecifickou kultivačnou metódou alebo prostredím, ktoré vyžaduje od učeníkov Dafa, aby sa kultivovali nejakým špecifickým spôsobom. Nie je to tak.

 

Učeník: Na Taiwane sa koná mnoho udalostí a stretnutí veľkého rozsahu a mnohé z nich sú len akciami pre nás samých.

Majster: Hm, je lepšie mať menej aktivít pre nás samých, okrem spoločného študovania Fa. Nemyslím si, že je problém, ak bude viac aktivít na potvrdzovanie Fa alebo na objasňovanie pravdy ľuďom, keďže sa pokúšame o záchranu ľudí.

 

Učeník: Shen Yun má mnoho piesní, ktoré sú slovami pre bežných ľudí priamo od Majstra. Stále som uvažoval o tom, čo môžeme spraviť pre to, aby sme poskytli bežným ľuďom príležitosti, aby ich počuli alebo čítali. Rád by som sa spýtal Majstra, či môžem púšťať piesne Shen Yun počas našich akcií a či môžeme vytlačiť texty piesní Shen Yun a dať ich na plagáty počas akcií zamýšľaných na objasňovanie pravdy?

Majster: Vystupujúci Shen Yun spievajú bežným ľuďom. Piesne sú jednoducho piesňami. Ak vytlačíte len texty piesní a dáte ich na plagáty, nuž, keďže niektoré z nich sú poéziou s dávnym rýmovaním, niektoré sú poéziou s voľnou formou, ktorá sa nerýmuje, a iné nie sú napísané v poetickej forme, bežní ľudia ich môžu považovať za slogany alebo niečo iné. Piesne sú jednoducho piesňami, takže nie je problém, ak ich budú bežní ľudia počúvať. Môžete ich teda púšťať.

 

Učeník: Majster dal našim mediálnym výstupom viackrát inštrukciu, aby viedli svoje podniky podľa vzoru západných spoločností, ale na základe toho, čo sa deje v tejto chvíli, nepripomínajú viac štátne spoločnosti s kultúrou strany, ktoré človek nájde v Číne? Chýba im jasné, praktické a konkrétne rozdelenie práce a zodpovednosti...

Majster: Keďže ste mediálnymi spoločnosťami fungujúcimi v medzinárodnom meradle, samozrejme, že musíte byť rovnakí, ako iné firmy, ktoré nájdete mimo Číny. Forma firmy je skutočne spôsobom, akým existujú v normálnej spoločnosti a takáto je normálna firma. Niektoré firmy v Číne boli založené a vedené funkcionármi zo skazenej strany, hoci teraz je tam samozrejme mnoho súkromných podnikov. Viem, že všetky firmy boli v nejakom čase vedené funkcionármi zo skazenej strany a ich štruktúry manažmentu prekypovali vecami zo skazenej strany, ako stranícky výbor a stranícke pobočky. Tie nie sú normálne. V spoločnosti pevninskej Číny nemôže byť vplyv z tých vecí odstránený tak rýchlo. Dokonca aj v súkromných firmách pochádza mnoho ich operačných štruktúr, praktík manažmentu a konceptov zo štátnych podnikov. Nerobte to tým spôsobom v iných krajinách. Všeobecne povedané, nemyslím si, že by bolo mimo Číny až tak veľa vplyvu systému z pevninskej Číny, keďže mnoho čínskych ľudí v zahraničí odišlo z pevninskej Číny pred dlhým časom a naši učeníci Dafa získali vysokoškolské alebo univerzitné tituly v iných krajinách. Ale určite tam budú nejakí ľudia, ktorí sa stále takto správajú alebo robia veci s určitými predtým získanými zvykmi alebo prístupmi, ktoré sa môžu líšiť od spôsobov normálnej americkej spoločnosti. Na toto by ste mali dávať pozor.

 

Učeník: Praktizujúci, ktorí sú Japonci, hovoria, že v súčasnom prostredí je pre nich veľmi ťažké začleniť sa do skupiny. Dúfajú, že im čínski spolupraktizujúci, namiesto toho, aby sami robili veci v prvých líniách, budú pomáhať a že budú podporovať japonských praktizujúcich v ich kultivácii. Ale je pre nich veľmi ťažké presadiť tento názor.

Majster: Áno, keď japonskí praktizujúci predkladajú túto vec, potom je ešte dôležitejšie, aby sa jej venovala pozornosť. Myslím si, že situácie v Japonsku a v Kórei vytvárajú ostrý kontrast. V Kórei sú miestni učeníci Dafa hnacou silou, takže keď sa pozriete na situáciu tam a na silu, ktorú majú ohľadom spásy ľudí, veci sú pevné a skutočne majú v spoločnosti veľký účinok. V Japonsku sú hnacou silou čínski učeníci Dafa. Je mnoho ľudí v Japonsku, ktorí majú získať Fa, takže určite nerobte veci, ktoré ich odstrašia. Všimol som si túto situáciu, ale každá oblasť má svoje vlastné ťažkosti. Takže keď sa objaví problém, mali by ste ako učeníci Dafa spoločne premýšľať, ako ho rozriešiť.

Je skutočným problémom, ak japonskí praktizujúci Dafa cítia, že kvôli týmto veciam je pre nich ťažké začleniť sa do skupiny. Vy, čo ste učeníkmi Dafa v Japonsku, máte zachraňovať japonských ľudí. Samozrejme, keď pracujú proti prenasledovaniu skazenou ČKS, všetci praktizujúci proti nemu pozdvihnú hlas a pokúšajú sa ho zastaviť a odhaliť. To je naša zodpovednosť. Ale hlavným cieľom je zachrániť ľudí, nie? Musíte zachrániť tých ľudí, ktorí žijú vo vašej oblasti.

 

Učeník: Kvôli internetovej blokáde v Číne je mnoho výrazov Dafa, ako napríklad „Zhen, Shan, Ren“ a „Falun Dafa“ odfiltrovaných z internetovej komunikácie. Takže aby to obišli, niektorí praktizujúci pri objasňovaní pravdy na internete nahradzujú tieto slová inými, rovnako znejúcimi slovami. Rád by som sa spýtal Majstra, či je vhodné robiť to.

Majster: Ak si praktizujúci Dafa vymieňajú informácie medzi sebou, nemal by s tým byť problém. Ale ak objasňujete fakty ľuďom, nemusia to pochopiť alebo porozumieť tomu, o čom hovoríte.

 

Učeník: Môžu praktizujúci v pevninskej Číne vysielať alebo rozširovať predstavenia Shen Yun na internete?

Majster: Nie, nerobte to. Viete, že živé predstavenia Shen Yun sú veľmi mocné ohľadom spásy ľudí. Mimo Číny nerozdávame DVD ani nepredávame DVD, pretože chceme, aby ľudia prišli a videli to naživo. Keď sú tam ľudia osobne, všetky problémy sa vyriešia priamo tam na mieste a ľudia môžu byť spasení. Je ťažké dosiahnuť to cez televíziu. Hneď ako niekto pozerá predstavenie z DVD, môže mať pocit, že si ho už nemusí ísť pozrieť, ale DVD nemajú účinok živého predstavenia. Rozdávame ich v Číne, pretože teraz tam Shen Yun nemôže ísť, takže to je to najlepšie, čo sa dá spraviť. Stále to má nejaký účinok, hoci nie taký mocný. Takže to nedávajte na internet. Hneď ako je to na internete, hranica medzi vnútrom a vonkajškom Číny sa stratí.

 

Učeník: Keďže v audio zariadeniach nemáme miešať obsah Dafa, zdieľanie skúseností praktizujúcich, hudbu a správy na objasňovanie pravdy, potom rovnaký problém existuje s našimi mobilnými telefónmi alebo počítačmi, na ktorých je uložený podobný obsah.

Majster: Keď si ukladáte niečo pre vaše vlastné použitie, potom to robíte len pre seba, aby ste ich mali pohodlnejšie [k dispozícii]. Ale ak to, čo prehrávate z audio zariadenia je zmes vecí Dafa, vecí bežných ľudí a vecí praktizujúcich, ľudia nebudú vedieť, čo je Fa, čo sú veci praktizujúcich a čo sú bežné veci. Nestane sa z toho potom chaos? Nie je to trochu poškodzovaním Fa? (Majster prikyvuje) Kultivujúci musí byť zodpovedný voči svojej vlastnej kultivácii a voči Fa.

 

Učeník: Hlavní koordinátori určitých oblastí zneužívajú právomoc, ktorú im dal Majster, ovládajú rozhodovanie o malých aj veľkých veciach a odtláčajú praktizujúcich s odlišnými názormi. Keď Majster zakročil a práve včas zastavil príliš extrémne činy voči divadlu, človek, ktorý robí rozhodnutia, sa nepozrel dovnútra, ale namiesto toho sa zameral na to, aby sa pokúsil zistiť, kto tú informáciu nahlásil Majstrovi.

Majster: Naozaj, vlastnosti niektorých koordinátorov sú veľmi podobné tým, čo majú bežní ľudia. Ale takíto sú kultivujúci, s ktorými musíte spolupracovať, kultivujúci so stavmi, ako ten čo majú teraz. Majú mnoho ľudských myšlienok, ale aj tak sú učeníkmi Dafa. Takéto početné a veľké sú výzvy, ktorým čelíte a ako koordinátor im musíte priamo čeliť a musíte sa im prispôsobiť. Nie je pre vás možné, aby ste tých praktizujúcich premenili na ľudí, ktorí sa správajú určitým spôsobom alebo na takých ľudí, akými by ste chceli, aby boli. Dokonca ani niečo také veľké ako táto spoločnosť ich nedokáže zmeniť. Kultivácia Dafa ich môže zmeniť, ale to sa deje vrstvu za vrstvou, a kým ten proces nedosiahne povrch, ten človek bude stále taký. Iba tí, ktorí sú usilovní, sú schopní udržať pod kontrolou svoje zlé sklony. Ale zvyčajne budú nejakí ľudia, ktorí si nie sú vedomí svojich problémov a zostávajú takí. Ak chcete, aby sa nejako správali, bude to pre nich veľmi ťažké dosiahnuť. Dokonca ani ja, ako ich Majster, som nestanovil požiadavku, že sa musia určitým spôsobom správať. Takže čo by si mal robiť ty ako koordinátor? Mohlo by to fungovať, ak slúžiš ako koordinátor iba pre niektorých z týchto ľudí? Akým koordinátorom by si chcel byť? Uvažoval si o tom? Dúfaš, že všetci pred tebou budú takí poslušní ako stádo ovečiek? To chceš ty, avšak ja nie. Nech sú veci akokoľvek zložité, mal by si uvažovať o tom, ako byť dobrým koordinátorom učeníkov Dafa. Teraz keď ti Majster dal tú zodpovednosť, uvažuj o tom, ako tých ľudí pre mňa dobre povedieš.

Áno, je to naozaj veľmi ťažké, ale nie si kultivujúcim? Nie si koordinátorom kultivujúcich? Je pravda, že na koordinátora je veľký tlak, ale nebola by to kultivácia, ak by tam nebol veľký tlak. Je to ťažké, áno, veľmi ťažké, a dokonca aj ja ako váš Majster viem, že je to ťažké. Možno ste spozorovali, že priamo neriešim konflikty medzi učeníkmi Dafa. Je to preto, že ak by som to spravil, pripútanosti by mohli spôsobiť, že by ľudia išli proti mne. Bolo by hrozné, keby proti mne niečo spravili, keďže to by znamenalo, že boli neúctiví voči Majstrovi a že zhrešili. Preto sa do ich vecí nezapletám. Keď ku mne príde niekto ohľadom konfliktu (Majster sa usmeje), poviem mu, aby navštívil toho, kto je za to zodpovedný. Takže viem o ťažkostiach, ktorým čelíte. Ale uvažujte o tom, čo sa stane, keď sa dokážete činiť dobre napriek tým ťažkostiam – nie je to mocná cnosť? V kultivácii sa snažíme byť usilovnými, rýchlo sa zlepšovať a lepšie sa činiť na ceste k božstvu, nie? Majster má pre vás pochopenie. Ale pokúste sa nerobiť veci spôsobmi, ktoré sú pre iných praktizujúcich ťažko pochopiteľné alebo ťažko prijateľné.

Je pravda, že v niektorých prípadoch nechcete Majstrovi o týchto veciach povedať. Ak úmysel za tým je nezaťažovať Majstra tými vecami, potom je to pochopiteľné. Ale ak je to z ľudskej mentality skrývať niečo, potom je to problém v charaktere kultivujúceho. V skutočnosti by som to radšej nevedel, naozaj. Ale staré sily zneužijú vaše pripútanosti.

 

Učeník: Sme učeníci Dafa, ktorí odišli do zahraničia, lebo v Číne sme boli prenasledovaní. Môžeme podať súdnu žalobu odtiaľto, žalujúc toho démona Jianga na Najvyššej prokuratúre a Najvyššom súde v Číne?

Majster: Samozrejme, že môžete. Nie je problém spraviť to. Vtedy predtým, keď učeníci Dafa v rôznych krajinách začali svoje snahy o žalovanie zla, spolupracovali na tom učeníci Dafa, ktorí sú právnikmi a iní učeníci Dafa mimo Číny.

 

Učeník: Na základe súčasného stavu našich médií sa mi osobne zdá, že pre naše články je veľmi ťažké, aby mali dostatočnú úroveň.

Majster: Keď chcete vykonávať mediálnu prácu vysokej kvality, musíte mať dobrú skupinu profesionálov. Keď o tom hovoríme, niečo mi to pripomenulo. Často sú nadpisy mnohých článkov publikovaných na internete nejednoznačné a ťažko pochopiteľné. Ako to, že ich neviete spraviť správne podľa čínskej gramatiky? Je ťažké pochopiť, čo tie nadpisy znamenajú. Takže musíte tým veciam venovať pozornosť.

 

Učeník: Na základe súčasného stavu našich médií sa mne osobne zdá, že pre články je veľmi ťažké dosiahnuť úroveň techniky písania, ktorá sa od nás vyžaduje. Ohľadom našej produkcie článkov sú významné názorové rozdiely a mám pocit, že efektivita nášho písania správ pri spáse ľudí nie je až taká dobrá. Neviem, čo by sme mohli spraviť, aby sme naplnili Majstrove požiadavky.

Majster: V skutočnosti sa nemusíš tak obávať. Majster je už dosť spokojný s vecami, ktoré robíte. Mediálne spoločnosti hrali veľkú úlohu – skutočne hrali veľkú úlohu v objasňovaní faktov, v práci proti prenasledovaniu a pri záchrane ľudí. Samozrejme, bolo by ešte lepšie, ak by vaše články mohli byť napísané lepšie. Ale nebude to fungovať, ak sa začnete hádať preto, že chcete napísať článok jedným spôsobom a niekto iný to chce spraviť inak. Je to presne tak, ako keď ste navzájom spolupracovali na iných projektoch, sú rôzne názory na to, koho myšlienky sú lepšie, a ľudia uvažovali, že to a to nebude fungovať, alebo že niečo iné nebude fungovať, a veci, ktoré mali byť spravené, tým boli ovplyvnené. Je veľmi ťažké pre niekoho naozaj spraviť niečo, s čím budú všetci spokojní. Samozrejme, je dobré robiť veci lepšie, ale dokonca aj keď niečo nie je spravené tak dobre, nezdržujte dokončenie tej veci. Niektoré môžu stále mať účinok, dokonca aj keď nie sú spravené tak dobre. Ak sú spravené lepšie, samozrejme, že budú ešte účinnejšie, ale nezdržujte kvôli tomu veci a nespôsobte, že to nebude mať vôbec žiaden účinok.

 

Učeník: Odvtedy, čo som prišiel do USA, môj kultivačný stav nie je taký dobrý, ako keď som bol v Číne. V mojej mysli sú nejaké predstavy sformované po narodení, ktoré jasne rozoznávam ako zlé, ale je pre mňa ťažké zbaviť sa ich. Mám pocit, že som zradil Majstra.

Majster: Myslím, že je veľmi dobré, že ste to dokázali rozpoznať, keďže to je začiatok zmeny – byť schopný vidieť a rozpoznať vlastné problémy. Niektorí praktizujúci z Číny nie sú schopní rozpoznať svoje problémy, avšak neustále sa ženú napred a čudujú sa, prečo iní robia veci takým a takým spôsobom. Iba potom, ako ste si uvedomili svoje problémy, budete schopní skutočne so všetkými spolupracovať, a iba potom vás ľudia z iných krajín budú akceptovať. Niekedy máte silné želanie, aby nejaké veci išli podľa vás alebo chcete, aby iní zmenili svoj spôsob uvažovania, ale oni nechápu, čo robíte. Vtedy sa ľahko vyskytnú problémy.

 

Učeník: Učeníci majú rôzne názory na to, či by sme mali podať žalobu na úradníkov strednej a nízkej úrovne tej extrémne zlej strany za nezákonnú väzbu, mučenie, genocídu, zločiny proti ľudskosti atď. Jedna skupina si myslí, že by sme ich nemali obžalovať a namiesto toho by sme sa mali pozerať dovnútra, zatiaľ čo ďalšia skupina si myslí, že by sme mali podať žalobu.

Majster: Ja si myslím toto. Záchrana ľudí by mala byť jadrom snáh učeníkov Dafa. Ako som o tom hovoril už skôr, mnohí ľudia, či sú to úradníci, policajti alebo ktokoľvek, boli otrávení lžami. Tieto špecifické bytosti nie sú vo svojej podstate v skutočnosti zlé; tie bytosti samotné nie sú skazenými úradníkmi. Niektoré z tých bytostí môžu byť v skutočnosti veľmi dobré, avšak boli pomýlení, potom čo do nich vštepili klamstvá kultúry skazenej strany a to ich viedlo k robeniu toho, čo spravili. Samozrejme, sú aj niektorí ľudia, ktorí veľmi dobre vedeli, aká je situácia a ktorých činy boli motivované osobným záujmom. Tak či tak by ste im mali dať šancu, aby sa dozvedeli pravdu. Ak ich všetkých zažalujete, nuž, to v skutočnosti nie je vašim cieľom. To, čo chceme my, je zastavenie prenasledovania. Túžba po pomste – spraviť niečo tým, ktorí nás prenasledovali – nie je niečo, čo by ste mali robiť. Ako kultivujúci by ste sa mali sústrediť na spásu ľudí. [Ak si myslíte:] „Ty si ma prenasledoval, takže v budúcnosti sa ti určite pomstím,“ potom ste bežným človekom, či nie? Nemali by ste mať myšlienku na pomstu.

Ale poviem vám tiež, že všetci, čo sa zúčastnili na prenasledovaní Falun Gongu, za to budú musieť zaplatiť. Učeník Dafa raz hovoril o tom, ako niektorí učeníci v budúcnosti všetkých prenasledovateľov postavia pred súd a ja som mu povedal: „Bude potrebné, aby ste to spravili vy?“ Všimli ste si, aké rozsiahle zatýkanie sa teraz deje [v Číne]? Sú ním zasiahnutí ničomníci všetkých formátov, od veľkých až po malých (Majster sa smeje, učeníci tlieskajú) a vyzerá to byť neľútostné. Falun Gong však nebol rehabilitovaný, pretože niektorí ľudia ešte neboli spasení a niektorí praktizujúci sa vo svojej kultivácii neposunuli dostatočne nahor. Len čo veci prídu k svojmu koncu, bude po všetkom. Preto v súčasnosti staré sily netrestajú prenasledovateľov v mene rehabilitácie Falun Gongu a v súčasnosti nemôžeme postaviť týchto ľudí pred súd kvôli prenasledovaniu Falun Gongu. Aby zlo dosiahlo, že títo ľudia sa počas tohto obdobia pridali k prenasledovaniu Falun Gongu, zlákali ich pokrútenými lžami, priviedli ich k sprenevere peňazí, skorumpovali ich, nechali ich vykonať všetky druhy zlých vecí a navyše im dali moc. Sú to presne títo ľudia, na ktorých sa to teraz zacielilo a trestajú ich za „korupciu“ a  „spreneveru“. Vidíte, že sa to deje práve teraz, a tí, čo to vidia jasne, hovoria, že ide o odplatu. V skutočnosti si všetci uvedomujete, že tí ľudia sú takto trestaní za to, čo urobili. Tí ľudia samotní si v hĺbke svojho vnútra uvedomujú, že je to trest. Avšak nie sú trestaní za prenasledovanie, pretože to, čo robia učeníci Dafa, sa ešte neskončilo.

 

Učeník: Zverejnil som na internete v Číne niektoré časti vystúpenia Shen Yun pre nejakých kamarátov, ktorých mám na webe, avšak praktizujúci zo zahraničia boli proti tomu. Prečo DVD Shen Yunu šíriť môžeme, ale nemôžeme ich sprístupniť na internete?

Majster: Je to tak, ako som už povedal skôr, nemôžeme to video sprístupniť na internete. Je to preto, že len čo to dáte na internet, nie je tam už hranica medzi Čínou a zvyškom sveta. Keby sme to robili, negatívne by to ovplyvnilo účinok Shen Yunu pri spáse ľudí pomocou živého vystúpenia. Ak by si niektorí ľudia, ktorí sa majú zúčastniť predstavenia, pozreli to DVD, nešli by už na samotné vystúpenie. Potom by neboli spasení tí, čo majú byť spasení, pretože tie DVD nie sú až také mocné. Prečo ich potom možno rozdávať v Číne? Pretože Shen Yun tam nemôže ísť. Takže ich necháme dosiahnuť taký účinok, aký môžu dosiahnuť. Taký je zmysel za tým. Takisto je ľahké spraviť z toho videa ilegálnu kópiu. Nerobte hocičo, čo sa vám zachce. Preto nemôžeme DVD Shen Yunu dať na internet.

 

Učeník: Majster požiadal našu mediálnu firmu, aby sa učila od Shen Yunu, avšak naše vedenie povedalo, že účinkujúci Shen Yun sú mladí a majú dobrú kvalifikáciu, pričom my sme starí a bez skúseností, takže tie dve situácie sú odlišné.

Majster:(Všetci sa smejú) Učenie sa od Shen Yunu je učením sa z ich spôsobu manažmentu a z vecí, ktoré spôsobili jeho úspech. Nie je to tak? Účinkujúci Shen Yun sú mladí, pretože je to nutné. Kto kedy povedal, že učeníci Dafa sa môžu dobre kultivovať, iba ak sú mladí? Nie je to tak, že sa máte stať účinkujúcimi, takže toto by nemal byť problém. Nevymýšľajte si výhovorky na to, že nerobíte veci, ktoré by učeníci Dafa mali robiť.

 

Učeník: Pretože niektorí praktizujúci sa venujú mediálnym projektom, nemajú čas ísť do prvých línií snáh o objasňovanie pravdy. Mali by si nájsť nejaký čas, aby sa zúčastňovali vecí na priame objasňovanie pravdy?

Majster: Keď sa budú mediálne spoločnosti dobre viesť, budú veľmi efektívne pri objasňovaní faktov a záchrane ľudí, a dokážu vytvárať aktuálne reportáže, aby odhalili prenasledovanie, ktorého sa zlo dopúšťa v Číne a korupciu skazenej strany. Samozrejme, korupcia nesúvisí s prenasledovaním, avšak tí skorumpovaní ľudia sú aj prenasledovatelia Falun Gongu a vy by ste mali dať svetu vedieť, že tí ľudia sa zúčastnili prenasledovania. Povedal som už predtým, že prenasledovanie učeníkov Dafa bude v karmickej odplate splatené dvojnásobne. Pozrite sa, aké sú teraz veci v Číne. Červený teror, ktorý vznikol vtedy prenasledovaním Falun Gongu a vtedajší psychický tlak na učeníkov Dafa, teraz to všetko znášajú oni, všetci títo skorumpovaní úradníci to znášajú, nie je tak? (všetci tlieskajú)

 

Učeník: Webstránka Minghui vyzývala praktizujúcich v Číne, aby všade boli miesta na výrobu materiálov, a aby každé malo jeden priamy komunikačný kanál s Minghui. Avšak niektorí koordinátori v Číne nevenujú pozornosť bezpečnosti miest na výrobu  materiálov, cestujú hore dole pod zámienkou „celkovej koordinácie“, prevzali centralizovanú kontrolu nad týmito miestami a zariadili, aby sa okolo nich točili všetci praktizujúci, ktorí vyrábajú materiály.

Majster: Ľudské pripútanosti, sú to ľudské pripútanosti. Pripútanosť k sláve, k osobnému zisku, predvádzaniu sa a súťaživosti. Neberú ohľad na bezpečnosť praktizujúcich a spôsobujú ťažkosti a nebezpečenstvo pre učeníkov Dafa. Všetci tí ľudia, ktorí chodia sem a tam na rôzne miesta a majú špecifické informácie o praktizujúcich, sa vo svojom uvažovaní mýlia. Sú medzi nimi aj niektorí, čo majú postranné úmysly. Takže musíte na tieto veci dávať pozor a nedávať takýmto ľuďom žiadne príležitosti.

 

Učeník: Pozoroval som, že mnohí praktizujúci venovali veľa svojho času práci v mediálnych spoločnostiach, dali do toho srdce a úsilie, avšak mnohí z nich nekladú na seba vysoký štandard, nemajú ochotu sa učiť a robia veci veľmi neprofesionálnym spôsobom. Nedajú sa porovnať s ľuďmi v normálnej firme. Kvôli tomu som veľmi pesimistický ohľadom toho, či sa môžeme naozaj stať hlavným mediálnym hráčom v medzinárodnom rozsahu.

Majster: Áno, niektorí ľudia rozmýšľajú krátkodobo a spravia len toľko, aby to nejako išlo. Nerozmýšľali nad tým, čo robia. Povedal som koordinátorom mediálnych firiem, že sa v budúcnosti určite stanete najväčšími mediálnymi spoločnosťami. Máte obrovskú zodpovednosť, aby ste tie mediálne spoločnosti viedli dobre. Veci, ktoré robia učeníci Dafa, budú v budúcnosti odovzdané ľudskej spoločnosti, a takisto budú odovzdané aj vaše médiá a stanú sa hlavnými mediálnymi spoločnosťami v tomto svete. Premýšľajte o tom, keď si ľudstvo uvedomí, že ich zachraňujete, ako budú zaobchádzať s projektmi, na ktorých pracujú učeníci Dafa? Budú ich brať s nesmiernou úctou. (Potlesk) Avšak niektorí z vás sa nečinili veľmi dobre. Prinajmenšom to, čo ste spravili, nešlo až tak dobre, či áno? Každý chce pozitívne prispieť k projektom učeníkov Dafa, avšak keď ste boli v tej skupine, namiesto pozitívneho prínosu ste v skutočnosti prispeli negatívne. Nemalo by to tak byť.

 

Učeník: Teraz keď náprava Fa speje ku koncu, mnohí praktizujúci nerozumejú tomu, prečo je situácia v Hongkongu čoraz horšia a zlo stále nepoľavuje.

Majster: V skutočnosti, keď o tom premýšľate, ak porovnáte situáciu v Hongkongu teraz so situáciou predtým na začiatku prenasledovania, nie je lepšia? Ako „čoraz horšia“? Teraz je pre vás ľahšie objasňovať fakty a každý deň mnohým ľuďom pomôžete vystúpiť zo strany. Dokázali ste to spraviť v minulosti? Nie. Zlo zasahuje, avšak akým miestom je Hongkong? To miesto je v ústach zla a vy sa mu snažíte trhať zuby, je to tak? (Majster sa smeje) Hovorím, že učeníci Dafa sú pozoruhodní. Nepozerajte sa na tie ťažkosti. Staré sily si myslia, že tak by to malo byť. Zlo sa vás nemôže dotknúť, avšak nedovolia, aby ste to mali ľahké a pohodlné. Takáto je cesta učeníkov Dafa a toto sú ťažkosti, ktoré staré sily vnútili učeníkom Dafa. Čelíte aj zasahovaniu a ťažkostiam, ktoré pochádzajú od ľudí, ktorých zachraňujete, keďže všetka karma, ktorú ľudia dlhujú, je použitá zlom na vytváranie prekážok.

 

Učeník: V mojom okolí sa vyskytli tri prípady praktizujúcich, ktorí do rôznych stupňov prejavovali znížené intelektuálne schopnosti a spomalené reakcie, a lekári to prisudzovali zakrpateniu malého mozgu. Jeden z nich už zomrel.

Majster: Ak sa to stalo v Číne, potom to bolo spôsobené prenasledovaním. Ak sa to stalo inde, potom skúsení učeníci Dafa vedia, že učeníkom Dafa sa nič nedeje náhodne. Tým praktizujúcim by som povedal, že je najvyšší čas vážne sa preskúmať ohľadom vlastnej kultivácie. Neberte tak povrchne tie veci, ktoré nepovažujete za nejaký veľký problém. Z pohľadu štandardov kultivácie, veci, ktoré môžete považovať za maličkosti, ak vychádzate zo spôsobu nazerania starých síl na učeníkov Dafa, nie sú vôbec maličkosťami. Ak si myslíte, že nejaké veci nie sú dôležité, často je to preto, že sa hodnotíte podľa štandardov bežného človeka a nie podľa Fa! Pravdou je, že všetci učeníci Dafa sú pozoruhodní, vrátane týchto – boli prenasledovaní počas potvrdzovania Fa, keďže sami ochraňovali Dafa a zachraňovali ľudí. Takto sa na to pozerám. Avšak súčasne to považujem za poľutovaniahodné. Je iba toľkoto učeníkov Dafa voči 7 miliardám ľudí v tomto svete. Koľkých dokážeme zachrániť? Nanešťastie odišli v čase, keď naozaj potrebujeme ľudí.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci, ktorí objasňujú pravdu na turistických miestach, si myslia, že keďže ľudia z Číny boli po dlhú dobu pod kontrolou skazenej ČKS, nebudú mať odvahu vyjadriť svoju túžbu vystúpiť z organizácií ČKS, hoci aj chcú. Keď sa títo praktizujúci spýtajú turistov, či chcú vystúpiť, spravia pre nich tri vystúpenia, ak ten človek prikývne alebo sa usmeje.

Majster: Nie, to nestačí. Vôbec nie! Musia s tým súhlasiť. Ak to nevyjadria alebo to nepovedia, nepočíta sa to. Je to preto, že oni naozaj prehlásili, že budú robiť veci pre skazenú stranu, budú prispievať skazenej strane a dokonca jej obetujú svoj život. Povedali tie slová.

 

Učeník: V začiatočnom období prenasledovania niektorí praktizujúci vyrobili knihy Dafa, ktoré nespĺňali požiadavky a niektorí spravili náhrdelníky s podobou Majstra. Keď sme to zbadali, požiadali sme ich, aby nám tie veci dali a požiadali sme ich, aby ich už nevyrábali a nešírili. Avšak celý čas sa neodvážime zlikvidovať tieto veci, ktoré sa dostali do našich rúk.

Majster: Čo sa týka materiálov, ktoré sú už zastarané, alebo knihy Dafa, ktoré boli vytlačené nesprávne, vždy som ľuďom hovoril, že ich môžu spáliť. Avšak keď ich pálite, nerobte to len tak ledabolo. Avšak môžete ich spáliť.

 

Učeník: V meste Harbin sa pred niekoľkými rokmi udiali prípady vyberania peňazí a robenia prednášok, ktoré poškodzovali Fa. Deje sa to až dodnes. Mnohí praktizujúci, ktorí sú v tom zapojení, sa ešte neosvietili k tomu, že to čo robia je nesprávne, a nenahradili spôsobené straty. Niektorí sa správajú akoby boli veľmi usilovní, avšak v skutočnosti sa snažia tej otázke vyhnúť a zatajujú to, čo spravili. Čo by sme s tým mali robiť?

Majster: Niektorí ľudia robia veci iba na povrchu, zatiaľ čo sú časťou Dafa, a niektorí využívajú určité situácie. Niektoré tieto prípady sú spôsobené nedostatkom usilovnosti v kultivácii a niektoré sú výsledkom toho, že ľudia majú postranné úmysly a využívajú dobrotu učeníkov Dafa. Takže v každom prípade by ste sa pri týchto veciach mali mať na pozore. Keď niekomu dáte dar alebo ho finančne podporíte, musíte vedieť a mať jasno v tom, čo s tými peniazmi robí. Inak to nemôžete robiť. Ak niekomu dáte peniaze, rovná sa to tomu, že ho podporujete v jeho činoch a bude sa to rátať aj ako vaša chyba. Takže staré sily vás nebudú brať ako niekoho, koho oklamali. Budú vás vidieť ako jeho spoločníka a podporovateľa. Takže na tieto veci si určite musíte dávať pozor.

Keď o tom hovorím, niektorí z vás si myslia: „Avšak ja som nemal také myšlienky. Ja som učeník Dafa, takže ako by som ho mohol vedome podporovať?“ Nebeské bytosti to vidia takto: správanie sa človeka a výsledok jeho konania je skutočným prejavom toho človeka ako bytosti, a nie to, čo hovorí, keďže to môže byť v rozpore s tým, čo robí. Takto sa na tie veci pozerajú bytosti vysokých úrovní. Niektorí ľudia mali v skutočnosti predurčené, že budú takto konať. Ich slová môžu znieť dobre, avšak výsledok ich činov má opačný účinok. Mnohí ľudia, ktorí takto konajú, boli k tomu predurčení. Povedal som v minulosti, že keď sa bude uskutočňovať šírenie Dafa, všetky bytosti prídu kvôli Dafa, avšak nie všetky prídu získať Fa. Mnohí prišli hrať negatívnu úlohu.

 

Učeník: Po dlhý čas boli v Číne mnohí koordinátori, ktorí sú veľmi schopní alebo by mohli byť za normálnych okolností veľmi efektívni, vystavení ťažkému prenasledovaniu. Mali konflikty s inými praktizujúcimi, odmietali ľudí a čelili ďalším formám zasahovania alebo prenasledovania, ako je napríklad chorobová karma. Mohlo by to mať ten dôvod, že vo svojej práci spravili niečo, čo malo negatívny dopad?

Majster: Situácia v Číne je veľmi komplikovaná. Len čo je vaše myslenie len trošku odchýlené, staré sily využijú tú medzeru. Takže musíte mimoriadne dbať na svoju kultiváciu a na motívy, ktoré sú za vašimi činmi. Nachádzate sa napokon na mieste červeného teroru.

 

Učeník: Som turecký učeník Dafa. Niektorí dlhoroční študenti sa nezúčastňujú skupinového štúdia Fa a Dafa projektov. Čo môžeme spraviť, aby sme sa stali jedným telom?

Majster: V skutočnosti som hovoril s európskymi koordinátormi o tom, ako na začiatku prenasledovania mali učeníci Dafa v Európe veľký dopad a dosiahli významné výsledky vo svojej práci proti prenasledovaniu. Vaše srdcia sa v tom čase naozaj spojili. Avšak postupne ste sa jeden druhému vzdialili a zvoľnili ste. Takže som hovoril s európskymi koordinátormi o tom, ako dosiahnuť, aby sa všetci stali svedomitejšími v kultivácii a aby naozaj boli ako učeníci Dafa. Ak nedokážete tvrdo pracovať na kultivácii, potom sa ľudia rozídu a začnete ľudí strácať, a hoci ich aj fyzicky spolu zhromaždíte, keď budete robiť veci, nebude to odlišné od toho, ako keď je spolu skupina bežných ľudí a nedokážete si ich udržať. Všetky bytosti sem prišli, aby získali Fa a kultivovali sa, a sú to po narodení získané názory, ktoré ovplyvňujú ich schopnosť získať Fa a ísť vpred. Avšak oni si tie veci neuvedomujú. Preto ich musia dlhoroční študenti viesť pomocou Fa.

 

Učeník: Na základe môjho pozorovania je hlavný problém v manažmente našich médií v tom, že sú príliš dychtiví po dosiahnutí úspechu a zisku v krátkodobom horizonte, a tak používajú stimuly ako uznanie a finančné odmeny, aby motivovali praktizujúcich, ktorí robia predaj. Zariadili to tak, aby títo praktizujúci pracovali ako oddelení jednotlivci a súťažili medzi sebou, vzájomne si nevymieňali informácie a mali sa jeden pred druhým na pozore. Ľudia počas mítingov nie sú schopní slobodne rozprávať a schopnosti a múdrosť, ktoré by praktizujúci mal normálne mať, sú obmedzené.

Majster: Áno, toto sú nedobré sklony súčasných Číňanov. Niektorí povedali, že Číňania nemôžu byť úspešní vo veľkom podnikaní. Dovoľte mi povedať o mentalite ľudí v iných krajinách, čo sa týka robenia podnikania. Nech podnikajú vo veľkom alebo v malom, berú to ako súčasť svojho života, snažia sa v ňom ako najlepšie vedia a berú to z dlhodobého hľadiska. Táto mentalita vedie k tomu, že majú k svojej práci dobrý postoj a výrobky majú vysokú kvalitu. Mnohí ľudia z Číny chcú rýchlo zbohatnúť a keď robia veci, nemajú dlhodobý plán. Ľudia v iných krajinách takto nerozmýšľajú. Podnikanie je ich práca a je to súčasť ich každodenného života, a chcú dostať iba normálny výnos. Taký majú k tomu postoj. Niektoré z vašich prístupov v médiách a iných projektoch odrážajú spôsoby robenia vecí, pred ktorými som varoval, takže by ste na tieto veci mali dbať.

 

Učeník: Do našich snáh na objasňovanie pravdy na mnohých turistických miestach v Tchaj-peji zasahovali niektoré skazené organizácie a ja by som sa rád spýtal, ako by sme to mali riešiť.

Majster:(Majster sa usmieva) To sú len ťažkosti, ktoré sú súčasťou týchto vecí. Zlo zneužíva medzery, ktoré existujú v slobodnej spoločnosti. Tí agenti ČKS využívajú slobodu prejavu, ktorú majú slobodné krajiny. Avšak ČKS je v skutočnosti démon. Či to bolo počas obdobia studenej vojny alebo v čase, keď skazená strana vznikla, ľudia všade vo svete boli proti nej a vlády všade vo svete ju obmedzovali. Nedávali jej priestor a ešte menej dovolili jej ľuďom, aby uskutočňovali akcie, zhromažďovali sa, protestovali a podobne. Bola považovaná za diabla, za skutočnú pohromu. Avšak teraz ostražitosť ľudí vo svete postupne klesla. Po zrútení skazenej strany vo východnej Európe sa tým ľudia postupne prestali zaoberať. Takže jej prívrženci majú teraz v skutočnosti tú drzosť mávať svojou zástavou a robiť výtržnosti na Taiwane, ktorý je antikomunistický. To naozaj vyzerá dosť čudne. Nech je to akokoľvek, vy by ste to mali brať ako ťažkosť, ktorú treba prekonať, ťažkosť pri záchrane ľudí. Robte to, čo by ste mali robiť a nedovoľte, aby vás to ovplyvnilo, a potom ich to omrzí.

 

Učeník: Chodenie od jedného domu k ďalšiemu a vešanie propagačných materiálov na dvere sa stalo jedným zo spôsobov propagácie Shen Yunu. Každý rok náš koordinátor pozve mnohých praktizujúcich z iných oblastí, ktorí nedávno prišli z Číny, aby sa zúčastnili na tomto projekte. Koordinátor požiada našich miestnych praktizujúcich, aby poskytli peniaze a zdroje na pokrytie nákladov za jedlo a ubytovanie pre týchto praktizujúcich z iných oblastí. Tieto položky nie sú zahrnuté v nákladoch Shen Yunu, ani nie sú transparentne zaznamenané v účtovníctve. Koordinátor zvyčajne robí propagáciu Shen Yunu na plný úväzok, takže jeho vlastné životné náklady môžu byť veľkou záťažou. Súčasne pomáha praktizujúcim z iných oblasti, ktorí nemajú status imigranta, aby požiadali o politický azyl. Môže tento prístup viesť k tomu, že ľudia budú chcieť propagovať Shen Yun, aby získali politický azyl?

Majster: Ja si myslím toto. Niektoré oblasti požiadajú praktizujúcich z iných oblastí alebo nových praktizujúcich, aby sa pridali k ich aktivitám, a tak podporili propagáciu Shen Yunu. Prakticky vzaté by to nemal byť problém, ak tí pomocníci nie sú na kľúčových pozíciách. Vešanie materiálov na dvere od vás nevyžaduje priame objasňovanie pravdy, takže by tam nemal byť problém. V začiatkoch skazená ČKS vážne narúšala veci a Shen Yun nebol v spoločnosti veľmi známy; ľudia o ňom nepočuli a reklamy, čo sa vešajú na dvere, neboli veľmi kvalitne spravené. Takže ľudia ich brali ako nevyžiadanú poštu. Navyše agenti skazenej ČKS narúšali veci a šírili ohováranie. Avšak teraz je to iné. Prinajmenšom v Spojených štátoch takmer každý Shen Yun pozná, dospelí ako aj deti. Vedia, že Shen Yun je vysokokvalitné, prvotriedne predstavenie. Takže keď idete do lepších štvrtí a dáte im na dvere tie pekne spravené reklamy, môžem vám povedať, že ich to neodradí. Ich reakcia bude: „Aha, Shen Yun.“ Budú si myslieť: „Toto je predstavenie, ktoré by sme si mali ísť pozrieť.“ Tak to zvyčajne je. Avšak v zopár oblastiach sme sa stretli s veľmi malým množstvom ľudí, ktorí nám zavolali a sťažovali sa. Avšak keď to preveríte, zistíte, že sú to Číňania, ktorí to robia zámerne, nie sú to Číňania, ktorí boli otrávení ČKS, ale jej agenti a pokúšajú sa narušiť veci. Takže sa tým nenechajte ovplyvniť.

 

Učeník: Je nutné pokračovať v práci na časopise, ktorý nemá žiaden obsah objasňovania pravdy, vyžaduje si obrovské množstvo ľudských zdrojov a nie je ziskový?

Majster: Ak neobjasňuje pravdu, potom to samozrejme nepôjde. Prečo by sa učeníci Dafa do toho zapájali? Avšak ak máte starosti ohľadom toho, aký je efektívny pri objasňovaní pravdy, potom je to iná vec. Alebo ak je to bežná firma, ktorú prevádzkujete, potom tiež nie som proti tomu, všetci z vás napokon pracujete v bežnej spoločnosti a musíte myslieť na to, ako si zarobíte na živobytie. Ak sa mediálna spoločnosť, ktorú prevádzkujú učeníci Dafa, snaží zasiahnuť vyššiu vrstvu spoločnosti, a preto neobsahuje mnoho článkov, ktoré objasňujú pravdu, potom je to otázka zvoleného prístupu. Ak sa chcete dostať do vyššej spoločnosti, naozaj nemôžete mať príliš veľa takých článkov.

 

Učeník: (preložená otázka) Jeden projektový koordinátor nám niekedy oznámi, čo ste mu povedali. Ako by sme mali brať tieto informácie z druhej ruky? (Každý sa smeje)

Majster:(Majster sa zo srdca zasmial) Áno, sú niektorí koordinátori, ktorí sa radi odvolávajú na Majstra, keď s niečím nevedia pohnúť dopredu. [Povedia:] „Majster povedal toto,“ alebo „Toto je to, čo povedal Majster.“ Avšak v skutočnosti, len čo začnete hovoriť o tom, čo povedal Majster, ostatní praktizujúci si okamžite všimnú a budú vedieť, že sa odvolávate na Majstrovo meno, pretože vaše schopnosti nestačia na to, aby ste to vyriešili sami. (Učeníci tlieskajú) Preto keď ma ľudia niekedy vyhľadajú s veľkými i malými vecami, všetkých ich teraz odmietam. Chcú od Majstra nejaké uistenie alebo súhlas a väčšinou je to preto, že narazili na odpor. Avšak len čo vyjadrím svoj pohľad, obrátia sa a povedia ľuďom niečo iné a tvrdia, že Majster podporuje to, čo robia. V skutočnosti som zvyčajne spravil nasledujúce: Keď sa ma spýtali, či je v poriadku robiť veci jedným alebo druhým spôsobom, povedal som im, že Majster nie je proti žiadnemu projektu, ktorý spustili učeníci Dafa, a že môžu pokračovať takým spôsobom, o ktorom si myslia, že je najlepší. Ach, a po tej jednej vete pôjdu späť a povedia ľuďom: „Majster to schválil, takže to spravíme týmto spôsobom.“ Keď niekto namietal, oni povedali: „Toto schválil Majster.“ (Každý sa smeje) Avšak to nie je to isté, že? Kvôli tomu teraz niekedy neprijímam ľudí.

Kultivácia je vašou vlastnou záležitosťou a prísť na to, ako sa dobre činiť a ako dobre spolupracovať s ostatnými je súčasťou vašej cesty. Je to časťou vašej kultivácie, takže ako by ste to mohli presunúť na Majstra? Ako by ste to mohli odtláčať preč?

 

Učeník: Viac ako osemtisíc učeníkov Dafa z viac ako päťdesiatich krajín a oblastí pozdravuje Majstra. (Všetci učeníci nadšene a dlho tlieskajú)

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Majster robí heshi) Kultivácia je základom toho, čo robíme, a zachraňovanie ľudí je našou zodpovednosťou. Obe tieto veci treba robiť dobre. Myslím si, že naše Fa konferencie... Viete, koľko zakaždým stoja letenky? Je to obrovská suma. A koľko stojí strava a ubytovanie? Zdroje Dafa, najmä mimo Číny, sú veľmi obmedzené. Takže neberte Fa konferenciu ako formalitu a nespravte z tejto Fa konferencie prostriedok na šírenie informácií o niečom novom, čo tu Majster povedal. Majster si želá, aby ste sa rýchlo zlepšili a v dôsledku účasti na tejto Fa konferencii naozaj prekonali prekážky, s ktorými ste sa stretli v kultivácii. Takže keď sa Fa konferencia skončí, nemali by ste odísť s prázdnymi rukami.

Toto nie je nejaká stretávka, nejaké zhromaždenie, kde sa ľudia stretnú. Kultivácia je vážna vec. Prečo nás staré sily takto prenasledujú? Prečo je situácia, ktorú vytvorili, taká krutá? Oni to určite berú vážne! A čo sa týka vás, vy sa kultivujete. Ak neberiete vážne to, čo robíte, potom zrádzate samých seba a ešte viac zrádzate životy, ktoré máte zachrániť. Keď som toto všetko povedal, dúfam, že si uvedomíte, že vaša usilovnosť a pochopenie Fa sú v skutočnosti výsledkom vašej vlastnej kultivácie. Ako váš Majster si želám, aby váš pokrok na tejto ceste k božstvu bol rýchlejší a aby ste sa činili ešte lepšie. Ďakujem vám všetkým. (Majster robí heshi a všetci učeníci dlho tlieskajú. Majster kýva smerom k publiku. Ako Majster odchádza, učeníci zostávajú stáť a pokračujú v potlesku v smere, ktorým Majster opustil sálu.)

 

 


Linka na DOC súbor