Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015

 (Li Chung-č’, 16. októbra 2015 v Los Angeles)

 

(Všetci prítomní vstávajú a nadšene tlieskajú)

V jednom roku máme [v USA] dve Fa konferencie. Na konferenciu zakaždým pricestuje veľký počet praktizujúcich, ktorí prichádzajú z mnohých miest do mesta, kde sa organizuje konferencia. Sú s tým spojené značné náklady. Niekedy dokonca uvažujem o tom, že ak by sa všetky tie peniaze namiesto toho použili pre veci nápravy Fa, mohli by naozaj vyriešiť významné problémy. Takže uvažujem o tom, že absolútne nemôžeme dovoliť, aby sa naše Fa konferencie stali iba formalitou. Pomocou Fa konferencie sa skutočne musíte od seba navzájom učiť a zistiť, kde zaostávate, aby sa tak skutočne stala Fa konferenciou učeníkov Dafa, ktorá vám všetkým pomôže usilovne sa spoločne kultivovať a činiť sa lepšie vo vašich snahách.

Ako viete, zakaždým, keď sa koná Fa konferencia, všetci chcú počuť, ako Majster niečo vyučuje a všetci dúfajú v nejakú novú zmenu celkovej situácie. Ale ak ako kultivujúci dokážete trochu upokojiť svoju myseľ a robiť dobre to, čo máte robiť, bude tam pre vás v skutočnosti všetko. Ak dokážete všetci robiť dobre tie tri veci, tak aj keby ste boli v odľahlom kúte sveta, budú sa o vás starať nebeské bytosti, a takisto aj Majstrove telá zákona. Každá ľudská myšlienka alebo pripútanosť, ktorú máte, vám sťaží zlepšovanie a zvyšovanie [úrovne], a zároveň ju určite zneužijú staré sily a zlé faktory. Povedané z perspektívy vysokej úrovne, staré sily sa snažia len o to, aby spravili veci podľa svojich usporiadaní pre túto záležitosť. Nedbajú o to, či ste usilovní, aké zasahovanie démoni spôsobujú, alebo či je vplyv ťažkostí, ktoré prinesú ľuďom vo svete, primeraný. Potom sú tam bytosti strednej úrovne, ktoré vykonávajú špecifické veci [usporiadaní starých síl] a len mechanicky vykonávajú svoje úlohy, udržujúc rovnováhu medzi zlom a učeníkmi Dafa. Tie, ktoré sa toho priamo zúčastňujú a hrajú negatívnu rolu, nechcú, aby ste sa kultivovali. Chopia sa každého prípadu ľudského uvažovania počas skúšky, každého prípadu nedostatočných spravodlivých myšlienok, a každej pripútanosti, ktorú má kultivujúci, a použijú ju ako výhovorku na to, aby vás stiahli nadol a odtiahli vás preč z radov kultivujúcich sa učeníkov Dafa. Toto má za následok, že naše kultivačné cesty sú plné ťažkostí a nebezpečenstiev.

Každá z vašich pripútaností môže spôsobiť, že vaša kultivácia zlyhá. Každá vaša pripútanosť môže spôsobiť telesnú ťažkosť a viesť k tomu, že vaša pevná viera v Dafa zakolíše. Inými slovami, pravdupovediac, nikto nechce, aby vaša kultivácia bola úspešná a nikto nevenuje pozornosť tomu, ako ide vaša kultivácia. Staré sily chcú len dokončiť to, čo chcú mať dokončené, to je všetko. Čo sa týka tých, ktorí vykonávajú špecifické veci, spôsobujú škodu a hrajú negatívne úlohy, chcú vás stiahnuť nadol a zničiť túto záležitosť, keďže nevedia, ako sa táto záležitosť skončí. Zlo je jednoducho zlé. Majster je jediný, kto vedie vašu kultiváciu smerom k dovŕšeniu, Majster je jediný, kto to opravdivo robí. To, čo Majster robí, nie je mystériom len pre ľudské bytosti, ale aj pre nebeské bytosti. Nikto nevie, čo robím. Bolo to tak najmä na začiatku. Takže sa odvážili zasahovať a zostaviť svoje vlastné usporiadania. Presne za týchto okolností sa kultivujete. Ak  k tomu nedokážete pristupovať so všetkou vážnosťou, je to naozaj nebezpečné. V niektorých prípadoch môžu zájsť až tak ďaleko, že si vyberú praktizujúceho a  neberú ani ohľad na to, či ten človek má alebo nemá pripútanosti, s cieľom skúšania praktizujúcich v tej oblasti, aby zvýšili xinxing ľudí a skúšali ich vieru. Spôsobia, že ten kultivujúci umrie, nechajú ho odísť skôr a spôsobia, že iní zakolíšu. Tento prístup sa nezdá byť v poriadku, ale na vyššej úrovni preň majú odôvodnenie, konkrétne, ako by to mohlo ísť, keby taká veľká skupina kultivujúcich nebola skúšaná – nebola od základu skúšaná? Takže pre to majú odôvodnenie a všetko toto je preto pre vás veľmi vážne.

V týchto rokoch kultivácie ste už prešli toľkými vecami, avšak mnohí ľudia sa skutočne činili biedne. Stále robia všemožné chyby a dokonca si na to zvykli a nepovažujú to za nič; dokonca aj keď prídu ťažké skúšky, neuvedomia si, kde leží problém, keďže si na to zvykli a považujú svoje pripútanosti za malé veci. Ale to je kultivácia – čo to znamená „byť bez medzier“ (wu-lou)? Nie sú tam žiadne malé veci. V týchto rokoch sa aj v radoch našich kultivujúcich vyskytlo mnoho hrozných vecí a vytvárali pre našich praktizujúcich všemožné zasahovania. Môže sa zdať, že staré sily pre vás usporiadali, aby ste medzi nami vyvolávali ťažkosti, ktoré odhalia pripútanosti ľudí, a že to je cieľom starých síl. Ale keď robíte tie veci, uvažovali ste o následkoch? Čo je pre vás pripravené v budúcnosti? Skutočne nie ste racionálni. Niektorí ľudia opakovane podvádzali našich učeníkov Dafa, aby získali peniaze. Zbierajú peniaze a podvádzajú učeníkov Dafa v mene všemožných údajných dôvodov. Všetci sem prišli kvôli Fa. Teraz keď ste tie veci spravili, poviem vám niekoľko slov. Majster sem prišiel spasiť všetky stvorenia. Pokiaľ je tam pre vás iskierka nádeje, že môžete byť spasený, pokúsim sa vás spasiť. Nech ste sa činili akokoľvek biedne, budem s vami zaobchádzať rovnako ako zaobchádzam s dobrými praktizujúcimi. Aby ste mohli byť spasený, neuvidíte žiadne rozdiely v tom, ako s vami zaobchádzam. Toto platí aj pre špeciálnych agentov – neuvidíte, že s vami zaobchádzam odlišne, alebo že sa k vám správam nejakým neobvyklým spôsobom.

Spása ľudí je veľmi ťažká. Na každej Fa konferencii Majster hovorí o niektorých problémoch, ktoré majú určití ľudia, s cieľom pomôcť vám skutočne porozumieť Fa a kultivovať sa v súlade s ním. Na každej Fa konferencii Majster vysvetľuje Čuan Falun; nikdy sa to nedostane nad jeho rámec. Ak dokážete vytrvať v čítaní Fa, skutočne dáte stranou svoje ľudské myšlienky a pripútanosti keď čítate Fa a úprimne čítate Čuan Falun na každom kroku cesty, potom si získate obdiv nebeských bytostí. Dokonca aj tí, ktorí spôsobovali ťažkosti a hrali nedobré úlohy, si budú myslieť: „Fíha, tento človek je skutočne výnimočný.“ Toto si budú myslieť.

Starý vesmír sa skončil a nový sa začína. Toto nie je jednoduchý koncept. Aby sme to ilustrovali, napríklad bunky vo vašom tele, ktoré neustále podliehajú metabolickému procesu, sú nepretržite obnovované a nahradzované. Planéty, ktoré pozorujeme, sú rovnako neustále nahradzované a obnovované. Pre životy tam je to katastrofické; pokiaľ sú tam, nemôžu tomu uniknúť. Takže také katastrofy sa dejú vo vesmíre neustále. Keď človek umrie, všetky bunky jeho tela musia umrieť a ten človek už nebude. Takže vo vesmíre sa nikdy predtým nestalo, že keď starý vesmír už neexistoval, niekto, kto chcel byť časťou nového vesmíru, by to mohol uskutočniť. Prečo je to tak, že dokonca ani nebeské bytosti si neuvedomujú to, čo robím? Pretože sa to nikdy predtým nestalo. Nikdy predtým sa nestalo, že by životy, ktoré sa kultivovali dobre, boli priamo prenesené na novú zem a vnímajúce bytosti starého vesmíru by boli prinesené do nového vesmíru potom, ako boli obnovené. Takže nie je to zložitá vec? Z minulosti neexistuje príklad, na ktorom by sa dalo stavať. Keď som z času na čas dohováral starým silám a ony na to nemali žiadnu odpoveď, povedali: „Nevieme ako.“ Povedali: „Nevieme ako spraviť to, o čom hovoríš.“ Dnes hovorím k učeníkom Dafa a všetci dlhoroční učeníci môžu mojim slovám porozumieť. Preto som povedal tieto veci. Tí, ktorí sa nekultivujú alebo ktorí neboli usilovní, nikdy neuveria tomu, čo hovorím, ani tomu neporozumejú.

Všetko to zasahovanie, ktoré sa vyskytlo v radoch našich kultivujúcich, v skutočnosti odhalilo problémy, ktoré má telo učeníkov Dafa. Tí, ktorí podnecujú ťažkosti, to robia stále ďalej, a po celú dobu je tu zasahovanie. Koľko ľudí nakoniec bude schopných cez to prejsť a koľko ľudí bude skutočne schopných naplniť štandard pre dovŕšenie učeníka Dafa? Majster niekedy skutočne nie je optimistický. Náprava Fa určite uspeje, to je isté. Učeníci Dafa určite dosiahnu dovŕšenie, to je tiež isté. Ale koľkí? V tejto chvíli naozaj nie som veľmi optimistický.

Čas, ktorý máme na kultiváciu, ako viete, je pre nás mimoriadne krátky. Tempo nápravy Fa je mimoriadne vysoké a navyše v tomto krátkom časovom období musíme tiež naplniť naše misie ako učeníkov Dafa! Čo je učeník Dafa? Učeník Veľkej Cesty (Dafa) vesmíru. Mohlo by stačiť, aby ste dosiahli len svoje vlastné, individuálne dovŕšenie? Kto by sa nestal učeníkom Dafa, ak by to tak bolo? Sila Dafa spasiť ľudí je jednoducho obrovská; bolo by skutočne jednoduché dosiahnuť to. Učeníci Dafa majú misiu, ktorá je ohromná a zároveň ťažká. K tomu sa ešte pridávajú staré sily. Ale v skutočnosti vám môžem povedať, že to, čo robíte, je svojou povahou také ťažké, že ak by sa staré sily nepokúšali zasahovať, nejaká iná sila by určite zasahovala. Vytvárali by pre vás nejaké rušenie, presne to by robili. Pretože Dafa je taký čistý, spravodlivý a veľkolepý, keď vidia takú ohromnú cnosť a silu, a jeho pozitívne stránky žiariace z neho keď zachraňuje životy, dokonca aj bohovia sú v úžase, a nikto by nebol taký odvážny, aby voči nemu robil negatívne veci. Vytvorili by pozitívny front, ale aj tak by sa pokúšali získať to, čo chcú – vytvoriac dokonca niečo také veľké ako vytvorili, aby dosiahli svoje ciele. Takéto sú staré sily a to, čo robia, je zasahovanie a robenie škody. Vedel som, aká namáhavá bude táto vec, takže som v priebehu histórie pre učeníkov Dafa rozriešil mnoho vecí, a z tohto dôvodu som vás ochraňoval život za životom, dozerajúc na vás počas celej cesty. Avšak v súčasnom historickom momente, v tomto krátkom avšak kritickom momente, ktorý o všetkom rozhoduje, sú požiadavky na vás prísne.

Čo sa stane s praktizujúcimi, ktorí sa nečinili dobre? Všetci radi vidíte, ako sa na vás usmievam, ale mali by ste vedieť, že to robím, aby som vás povzbudil a vyjadril svoju nádej vo vás. Keďže čas tak extrémne tlačí, uvažovali ste o tom, čo sa stane s tými, ktorí sa nekultivovali dobre? Niektorí ľudia stále majú šancu, ale niektorí ju už nemajú. Pre niektorých ešte stále zostáva nejaký čas a pre niektorých je jedinou nádejou šprintovať. Ak si však človek nepoložil dostatočnú základňu a keď je jeho pochopenie Fa obmedzené, ako by mohol mať energiu na to, aby vytrval? Boli ste usilovní? Ak ste si nepoložili pevnú základňu, ktorá je založená na Fa, nebudete to schopní spraviť. Ten druh odhodlania a pevného presvedčenia pochádza z Fa. Čas tlačí, takže nechcem hovoriť len príjemné veci; už som povedal mnoho slov na povzbudenie. (Majster prikývne, odmlčí sa, a potom sa pozrie na ľudí v sále.) Ak mnoho ľudí naozaj zaostalo alebo nedokáže udržať krok – a hovorím tu o učeníkoch Dafa – potom naozaj nie je nič smutnejšie.

Všetci ste videli, ako sa situácia zmenila. Vždy som vám hovoril, že situácia na nebesiach, situácia vesmírnej nápravy Fa a situácia na Zemi si navzájom zodpovedajú. Toto som hovoril už od najskorších dní. Na všetko, čo sa deje na Zemi, dozerajú nebeské bytosti, všetko je v ich rukách, a zmeny, ktoré sa dejú na Zemi, úplne zodpovedajú tým, čo sa dejú na nebesiach. Všetci, čo prenasledovali Falun Gong, sa teraz stretávajú s odplatou. Stále je tu časť učeníkov Dafa, ktorí sa nevykultivovali na štandard pre dovŕšenie, ako aj časť, ktorá sa činila slabo, ale stále dostávajú príležitosť. Preto nemožno túto záležitosť ukončiť a nechať, aby sa prenasledovatelia stretli s odplatou. Ak by všetci, čo prenasledovali učeníkov Dafa, mali byť zatknutí a postavení pred súd, táto záležitosť by sa skončila, a pre tých, čo sa nekultivovali alebo čo sa nekultivovali dobre, by už neboli ďalšie príležitosti. Takže to prebieha formou politického zápasu alebo boja o moc, alebo obvinení z korupcie, a tak sa zaobchádza s tými, čo prenasledovali učeníkov Dafa. Všetci, ktorí sú teraz trestaní, spadajú do tejto kategórie a nikto tomu neunikol. A pokračuje to. Ja viem naisto, že nikto z nich tomu neunikne, bez ohľadu na jeho postavenie. Bežní ľudia to nazývajú „odplata“.

Pretože táto záležitosť sa uzatvára, zlo nemá prostriedky na zozbieranie veľkej sily a opätovné robenie toho, čo robilo od začiatku 20. júla 1999. Skúšky učeníkov Dafa dosiahli svoju poslednú fázu. Toto viedlo niektorých ľudí k tomu, že si len želajú, aby sa veci „čoskoro skončili“. Ale prečo by ste to chceli? Aby ste mohli začať viesť šťastný život? Život bez stresu? Je to tak? Pre učeníkov Dafa a pre mnohé životy by to znamenalo, že by stratili príležitosť zbaviť sa karmy a stratili by príležitosť postúpiť k dovŕšeniu. Som proti prenasledovaniu a úplne odmietam staré sily. Myslíte si, že potlačovanie, ktorým budhizmus v minulosti prešiel, alebo tristo rokov prenasledovania, ktorým prešli kresťania, bolo kvôli tomu, že zlo premohlo sily dobra? Nie, nestalo sa to preto. Bolo to tak, že nebeské bytosti používali bezuzdné zlo kvôli tomu, aby zdokonalili svojich učeníkov, aby pomohli svojim ľuďom dosiahnuť dovŕšenie! Čím ďalej veci teraz postupujú, tým viac sa približuje koniec. Hneď ako bude ten skazený tyran potrestaný podľa zákona, neskončí sa toto všetko a nezačne sa ďalšia fáza? (Majster prikyvuje s vážnym výrazom) Mnoho z nás nevyužilo naplno toto časové obdobie.

Ako som práve povedal, ja neuznávam toto prenasledovanie, pretože mám svoje vlastné usporiadania. Avšak keďže prenasledovanie sa uskutočnilo, porážal som ich počas tohto časového obdobia v ich vlastnej hre tým, že som zachraňoval vnímajúce bytosti a pomáhal som našim učeníkom Dafa, aby dosiahli dovŕšenie. Ako som práve povedal, keď je to niečo takéto veľké, ak by nebolo starých síl, pôsobila by tam nejaká iná sila. Niečo také by sa určite objavilo. Takže keď sa pozeráme na veci z odlišného uhla, neposkytli vám aj príležitosť kultivovať sa a neposkytli vnímajúcim bytostiam šancu na to, aby si vybrali spásu? Nie je možné, aby každý človek získal spásu, a nie je ani možné, aby sa každý človek kultivoval. Ale každý človek musí nevyhnutne, počas tejto bitky dobra a zla, ukázať svoj postoj, každý musí dokonca vyjadriť svoj postoj, ktorý rozhodne o tom, kam v budúcnosti pôjde. Zakaždým v minulosti, keď bola nejaká civilizácia zničená, nikdy nebola na tom horšie ako tá dnešná. Ak by nebolo toho, že sa tu vyučuje Dafa, ľudstvo by neprešlo cez posledný deň roku 1999. Prečo ľudia tak oslavovali na začiatku roka 2000? Prečo boli takí šťastní? Hoci sa zdalo, že to bolo z nejakého dôvodu na povrchu – začalo sa nové storočie – všetko je v skutočnosti usporiadané nebeskými bytosťami a ľudia majú svoju vedomú stránku. Ale to nebola opravdivá spása. Dnes musia ľudia vyjadriť svoj postoj. Ako koná bytosť, keď učeníci Dafa objasňujú fakty a zachraňujú ľudí, rozhoduje o jej budúcnosti.

Samozrejme, pred niekoľkými rokmi bolo ešte stále ťažké objasňovať pravdu. Niektorí ľudia boli úplne iracionálni, keďže v tom čase tam bol veľký počet zlých faktorov, ktoré ovládali ľudí. Ako išla náprava Fa napred, tie zlé faktory boli teraz postupne zničené a zlé veci vo vesmíre boli očisťované, ničené a rozpúšťané vo veľkých množstvách. Tie zmeny sú obdobné ako tie medzi ľudskými bytosťami. Teraz ľudia dokážu uvažovať o veciach s jasnou hlavou a dokážu mať dobré porozumenie prenasledovania, učeníkov Dafa a zlej strany, takže sú požiadaní, aby zaujali stanovisko. Takže teraz je to prirodzene odlišné. Keď boli okolnosti veľmi zlé, ak niekto mal odvahu, aby zaujal pozitívny postoj, tá bytosť bola jednoducho mimoriadna. Bytosti sú odlišné, vesmír má rôzne úrovne a bytosti na rôznych úrovniach sa nachádzajú v rôznych úrovniach vesmíru. Je to iné, ak nejaká bytosť dokázala konať pozitívnym spôsobom na začiatku prenasledovania za veľmi drsných okolností, oproti tomu, keď tak koná potom, ako sa okolnosti zvoľnia.

Nedialo sa niečo takéto aj medzi učeníkmi Dafa počas ich cesty? Je tam rozdiel v úrovniach medzi tými, ktorí sa činili veľmi dobre počas celej cesty a tými, ktorí zas a znova zakopávali, napíšuc nejaké  „prehlásenie o oľutovaní“ v jeden deň a vyhlásiac ho za neplatné v deň nasledujúci, hoci sa cez to nakoniec dostali. Ak sa tí, ktorí ani do dnešného dňa stále nie sú racionálni, dnes naozaj zobudia, začnú šprintovať a pokúsia sa dobehnúť ostatných a naozaj to zvládnu robiť dobre, potom je pre nich možné dovŕšiť sa. Avšak nebudú schopní dobehnúť tých, ktorí sú hodný kus pred nimi. V kultivácii sú rôzne ríše. Skutočne som ohľadom tohto znepokojený. Čím viac času prejde, tým som znepokojenejší. Predtým, keď bolo zlo bezuzdné a najšialenejšie, som bol tiež znepokojený – znepokojený, že nebudete schopní vydržať. Ale časom som videl, že učeníci Dafa dokázali zniesť každé zlo, a to ma skutočne upokojilo. Ale teraz, keď sa blíži koniec prenasledovania, cítim sa ešte znepokojenejšie ako predtým. Máme nejakých ľudí, ktorí jednoducho nie sú racionálni a len sa ponevierajú medzi učeníkmi Dafa. Takže čo s vami spravíme?

Samozrejme, niektorí naši praktizujúci sa činili veľmi dobre. Ale ani tí, čo sa činili dobre, nedosiahli stupeň vyžadovaný pre dovŕšenie. V minulosti si kultivujúci odstraňovali pripútanosti jednu za druhou. Ale vo vašom prípade takmer všetky vaše pripútanosti zostávajú, pričom sú zoslabované a zmenšované vrstvu za vrstvou, postupne zoslabované a zmenšované, ďalej a ďalej. Toto je prístup, ktorý som na vás použil a dovoľuje našim učeníkom Dafa, aby žili normálny život medzi bežnými ľuďmi, predtým ako dosiahnu dovŕšenie, a aby zachraňovali ľudí normálnym spôsobom, pričom sú jednými z nich. Zároveň, presne preto, že ľudské myšlienky neboli úplne odstránené, dovoľuje vám to kultivovať sa uprostred ich zasahovania, a keď dokážete zostať bdelý, neustále sa kultivovať a napĺňať svoje zodpovednosti ako učeník Dafa, to je mocná cnosť a je to jednoducho mimoriadne. Toto je vaša cesta.

Rád by som ešte odpovedal na vaše otázky. (Potlesk) Môžete podávať svoje papieriky s otázkami.

Tento Fa sa nezmení a Majster sa nezmenil. Niektorí ľudia sa v kultivácii zhoršili a nie sú už takí dobrí ako boli na začiatku. Skutočne to však nebol dlhý čas. V minulosti ľudia hovorili o tom, ako niektorí kultivujúci meditovali tvárou k stene deväť rokov, alebo celý život, a znášali utrpenie úplne osamote. Praktizovali v kláštoroch, v horách alebo lesoch, odrezaní od bežného sveta, prechádzali cez roky driny a utrpenia – nebola to osamelosť? Ale to nie je prístup, ktorý používate vy. Avšak niektorí ľudia sa sťažujú, že to trvá dlho. V celej histórii sa však nikto nikdy nekultivoval takto krátko. Títo ľudia sami sebe dovolili, aby zvoľnili, a keď príde čo i len malé zasahovanie, zabudnú na to, že sú učeníkmi Dafa. Prečo sa kultivujete? Kvôli svojej povesti? Kvôli nenávisti? Kvôli pripútanostiam, ktoré prechovávate? Kvôli svojim milovaným osobám? Kvôli veciam, ku ktorým ste pripútaní? Kvôli veciam, ktoré nedokážete opustiť? Nie sú toto všetko presne tie veci, ktorých by ste sa mali zbavovať?

 

Učeník: Rád by som sa spýtal Majstra, či je pre nás možné, aby sme zachránili 80 percent zo všetkých bytostí? Môžeme dosiahnuť tento cieľ?

Majster: Nie, nie je to možné; toľko ich nemožno zachrániť. Mnoho učeníkov Dafa v kultivácii nemá dostatočnú silu mocnej cnosti a ich spravodlivé myšlienky sú nedostatočné. Už sme stratili mnoho príležitostí, stratili sme mnoho vnímajúcich bytostí. (Majster sa odmlčal) Je isté, že tento cieľ nemôžete dosiahnuť. Viem to. Nie je to samozrejme úplne chyba našich učeníkov Dafa. Usporiadania starých síl pre túto záležitosť spôsobili, že sa celý svet pokazil. Ľudia majú moderné uvažovanie, moderné umenie, moderné trendy a modernú kultúru, k tomu všetkému je tu navyše poškodenie, ktoré spôsobila kultúra skazenej strany. Je to ťažké najmä pre mladých ľudí, ktorí vyrastajú v takomto prostredí. Nedokážu tie veci rozlíšiť.

 

Učeník: Ako je to možné, že staré sily sú stále schopné udržať pozornosť ľudí preč od toho, čo sa deje v Číne?

Majster: Takto to usporiadali staré sily. Čína je javisko, okolo ktorého sa točí všetko v tomto svete. Uvažujte o tom. Dám vám niekoľko jednoduchých príkladov. Zakaždým, keď sa v Číne niečo deje, keď sa tam vyvíjajú veci pozitívne a iné národy sa chystajú vyvinúť na ňu tlak, niekde inde vo svete sa vynoria problémy, ako napríklad teroristi, náboženskí extrémisti alebo konflikt medzi Ukrajinou a Ruskom. Ale uvažujte o tom: nič sa nestane náhodou. Keď bolo prenasledovanie učeníkov Dafa najvážnejšie, keby sa nediali tie iné veci, pozornosť celého sveta by bola zameraná na Čínu. Ale práve v tom čase boli zničené v USA dvojičky. Teroristi sa jednoducho vymkli spod kontroly a odtiahli pozornosť sveta preč. Nič sa nestane náhodou.

 

Učeník: Môžeme vysielať spravodlivé myšlienky, aby sme ovládli staré sily?

Majster: Jediné, čo môžete robiť, je neuznávať staré sily. Nemôžete skutočne zmeniť tento systém vecí, ktorý usporiadali. Majster je schopný to spraviť, ale nesmiem, pretože v tomto bode to je už tak ďaleko, že ak by som ich zničil, zničilo by sa všetko. Každá jedna vec by bola zničená. Takže sa pokúšam poraziť ich v ich vlastnej hre – robí sa to takýmto spôsobom. Nie sú schopné ovplyvniť základné veci. Takže ako učeníci Dafa by ste mali jednoducho upevniť svoje spravodlivé myšlienky a činiť sa dobre s tým, s čím sa máte dobre činiť. Ak sa dokážete skutočne dobre činiť vo všetkých troch ohľadoch, nikto sa neodváži dotknúť sa vás.

 

Učeník: Musia ľudia v Číne, ktorí už podali žiadosť o vystúpenie zo skazenej strany, aj tak spraviť verejné vyhlásenie na webstránke pre vystupovanie z ČKS?

Majster: Zaiste. Z vlastnej iniciatívy vystúpili zo strany, čo sa ráta za vystúpenie zo skazenej ČKS, ale dôvod, prečo tak spravili, je neznámy. Bolo to preto, že nemali zo strany taký úžitok, ako dúfali? Alebo mali nejaký iný ľudský motív, ako napríklad, že boli s niečím nespokojní? Potom sa to nepočíta, pretože človek musí vyjadriť svoj postoj, kým sa dobro a zlo tak dramaticky prejavuje, aby bola tá značka odstránená.

 

Učeník: Rád by som sa spýtal, či môžeme považovať starú verziu Lunyu za jeden z Majstrových normálnych článkov (jingwenov)?

Majster: Nie, nerobte to. Nebolo nič nesprávne na starom Lunyu, ale keďže bolo nahradené, malo by byť nahradené. Každý tú svoju [stránku] zničil. Dôvodom je, že aj keby sa považovalo za bežný článok, stále by umiestňovalo vedu príliš vysoko. Vtedy v začiatočných rokoch bolo použité kvôli záchrane ľudí v moderných spoločnostiach, kde vládnu veľmi silné vedecké predstavy, a nezamýšľal som, aby sa [veda] dostala na takú vysokú pozíciu. Ale neskôr ju ľudia umiestňovali na takú vysokú pozíciu a dávali ju príliš vysoko. Ale vo svetle takého obrovského Fa veci na tejto drobnej malej zemi skutočne nie sú ničím. Takže nebolo vhodné, aby bola vyzdvihnutá tak vysoko.

 

Učeník: Môžeme vytlačiť a rozširovať v Číne dve posledné špeciálne správy z čínskych novín Epoch Times?

Majster: Nie, nerobte to. Tiež som ich čítal a zdá sa, že sú adresované tým, ktorí sú v súčasnom režime. Nie sú napísané kvôli spáse ľudí, nie sú pre ňu relevantné.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci, ktorí prišli do USA z Číny, pôsobili predtým ako „pomáhači“ vo väzeniach alebo zadržiavacích centrách – ľudia, ktorí pomáhali zlu pri pokusoch transformovať praktizujúcich – a niektorí z nich boli vo svojich pochopeniach dlhodobo veľmi mimo. Hoci sa pripojili k aktivitám Dafa v USA a považujú sa za učeníkov Dafa, hlboko vo vnútri si ešte len musia skutočne uvedomiť chyby, ktoré spravili. Dokonca hľadajú výhovorky, aby zakryli to, čo spravili. Napríklad niektorí z nich hovoria, že pôsobili ako „pomáhači“, aby „chránili“ praktizujúcich. Aj keď napísali slávnostné vyhlásenie [aby anulovali to, čo spravili pod nátlakom], zdá sa, že v skutočnosti stále hlboko v srdci skrývajú pripútanosti.

Majster: Naozaj, kultivujúci nie sú bežnými ľuďmi. Nuž, v skutočnosti, bežní ľudia tiež nie sú bežní. Bežní ľudia, čo sú tu dnes, sa líšia od tých v histórii. Všetci majú svoju vedomú stránku. Keď hovoríte niečo pravdivé alebo nepravdivé, v skutočnosti to vedia, a je im to veľmi jasné.

Takže čo môžete urobiť, ak ste spravili chyby? Áno, povedal som, že predtým ako sa prenasledovanie skončí, stále máte príležitosti na to, aby ste sa kultivovali a činili sa dobre. Hoci som to povedal, ak skutočne rozumiete tomu, čo som mal na mysli, nemali by ste to chápať tak, ako sa vám zapáči. To, čo som hovoril bolo, že predtým, ako sa prenasledovanie skončí, stále máte príležitosti. Áno, stále máte príležitosti, ale ak nevyužijete tie šance, ktoré vám boli poskytnuté, alebo sa stále oddávate veciam, potom sami seba ničíte.

Povedal som predtým, že pre učeníka Dafa nie je problém, ak spraví chyby. Jednoducho si otvorene a čestne priznajte svoje chyby a ukážte, že sa vraciate späť na cestu a chcete sa činiť dobre, a všetci vás potom budú za to obdivovať. Ale ak sa pokúšate tie veci schovať a zakryť ich, tie vaše ľudské myšlienky budú len čoraz komplikovanejšie a silnejšie. Keď je navyše k tomu vaša kultivácia v úplnom chaose, čo si potom budú praktizujúci o vás myslieť? Ako sa na to budú pozerať? A ako sa na to budú pozerať bohovia? A čo s vami mám spraviť ja v budúcnosti? Záchrana ľudí, záchrana životov, je čin milosrdenstva. Ale stále budú takí, ktorí nakoniec nebudú spasiteľní. Ktorí nemôžu byť spasení? Sú to tí, ktorí si nevážia svoje vlastné životy. Oni sú tými, ktorí nemôžu byť spasení.

 

Učeník: Po viac ako rok od 20. júla 1999 Majster nevyučoval Fa, avšak počas toho času bolo všeobecné vedenie poskytované stránkou Minghui.org veľmi jasné. Avšak teraz sa Minghui.org stal skôr platformou pre publikovanie oznamov alebo poskytovanie informácií a neposkytuje toho veľa ohľadom hlbšieho zdieľania o princípoch Fa, a...

Majster: Nechcem tu posudzovať rôzne názory, ktoré majú naši učeníci Dafa. Tí, ktorí vedú médiá, majú svoje nápady a myšlienky ohľadom toho, ako viesť médiá. To je ich cesta, ich kultivácia, takže by som radšej o tých veciach nehovoril. Je naozaj ťažké, aby každá jedna vec bola v súlade s predstavami a uvažovaním všetkých ľudí. Ľudia, o ktorých hovoríte, sa kultivujú, rovnako ako vy, a určite majú nedostatky. To isté by platilo pre každého iného na tej pozícii. Môžete spolu prediskutovať a preskúmať tie problémy a konštruktívne predstaviť svoje návrhy.

 

Učeník: Bol starý a nový vesmír vytvorený tým istým bohom?

Majster: Otázka od nového študenta. Zhen, Shan, Ren vytvorili vesmír.

 

Učeník: Pre stavbu akadémie Fei Tian je potrebné veľké množstvo financií. Môžu kultivujúci, ktorí sú na tom finančne dobre, dobrovoľne trochu pomôcť?

Majster: Keďže ste to predložili, rád by som povedal, že nikto nemá dovolené žiadať o financie bez môjho súhlasu. Striktne som povedal praktizujúcim, ktorí sú zapojení do stavby akadémie Fei Tian, že nemajú dovolené vyberať peniaze medzi praktizujúcimi! Niektorí naši praktizujúci prijímajú peniaze od iných praktizujúcich, alebo žiadajú praktizujúcich o peniaze v mene vyberania peňazí na projekty Dafa, avšak nemajú vytvorenú finančnú a účtovnú správu a používali peniaze ľahkomyseľne. Niektorí ľudia podvádzajú iných. Niektorí začali s dobrými úmyslami, ale keď videli veľa peňazí, začali si ich hromadiť pre seba. Alebo v niektorých prípadoch si ľudia nechali pre seba časť a zvyšok dali praktizujúcim alebo projektom Dafa. Tieto problémy... premýšľam, čo sa s vami stane v budúcnosti?

Toto sa týka každého jedného učeníka Dafa: ak by ste dnes neboli učeníkom Dafa, boli by ste jedným z najväčších boháčov vo svete a mali by ste hŕbu peňazí. Je to preto, že keby ste neboli učeníkom Dafa, vaša mocná cnosť – obrovská cnosť, ktorú ste si so sebou priniesli – by mohla byť vymenená za veľké množstvo bohatstva. To platí aj pre vás. Ale vy ste sa toho bohatstva vzdali, keď ste spravili vedomé rozhodnutie, že sa stanete učeníkom Dafa. Chceli ste byť učeníkom Dafa a vzdali ste sa tých vecí. Aktívne ste z vlastnej vôle spravili to rozhodnutie. Avšak teraz si ulievate tých pár drobných, ktoré vám prídu do cesty. Ako to splatíte? Dnes je kritický moment histórie, pričom každý halier a každá drobná vec, všetko to odhaľuje vašu ríšu, váš stav mysle, vaše pripútanosti ako kultivujúceho, ako aj to, či môžete dosiahnuť dovŕšenie alebo nie. (Majster sa odmlčí) Čo sa s vami stane?

Nespočetné vnímajúce bytosti v masívnych a vzdialených kozmických telách na vás čakajú, aby ste ich spasili. Sú to vaše bytosti, avšak vy sa tu v ľudskom svete správate tak neuspokojivo. Všetky tie bytosti, ktoré k vám patria tam vo vesmíre vás sledujú. Môžu to všetky vidieť – každý váš pohyb a čin, každú vašu myšlienku a nápad – poznajú ich všetky. Tu medzi ľuďmi je to také zložité. V ľudskom svete je zároveň viera v bohov ako aj ateizmus a celá kultúra sa používa ako démonická sila proti pozitívnym prvkom. To, aké je ľudstvo dnes, počas obdobia nápravy Fa, bolo takto vytvorené starými silami. Vaše bytosti vás sledujú a vedia, koľko tých vašich vecí napĺňa vašu myseľ, to, k čomu ste pripútaní, o čo sa snažíte a kam smerujete. Avšak niekedy sú niektorí z vás skutočne na smiech! Hovorím o týchto ľuďoch; mnohí učeníci Dafa sú skutočne veľmi dobrí.

 

Učeník: Sadnite si prosím, Majster.

Majster: Ak budem stáť, všetci ma lepšie uvidia. (Učeníci nadšene a vďačne tlieskajú) Pokiaľ viem, stavba na hore a Shen Yun prijali malý počet finančných príspevkov od praktizujúcich, ale to množstvo bolo malé.  Shen Yun zriedka prijíma dary od praktizujúcich; väčšina sponzorstva pochádzala od bežnej spoločnosti, ale ten objem je tiež malý. Pri žiadnom inom projekte som ľuďom nedovolil, aby od praktizujúcich žiadali dary. Namiesto toho som im povedal, že finančná podpora od praktizujúcich nie je dovolená. Všetci ste to počuli? Povedzte to ostatným, keď prídete domov. V podstate žiadnemu projektu okrem stavby na hore nebolo dovolené, aby prijímal finančnú podporu od praktizujúcich. Som si vedomý toho, že všetci platíte z vlastného vrecka za veci, ktoré robíte počas nápravy Fa a robíte to z vlastnej iniciatívy. V Číne praktizujúci proaktívne používajú svoje peniaze, aby vyrábali materiály na objasňovanie pravdy, pričom praktizujúci inde aktívne nesú finančné bremeno tých projektov, na ktorých pracujú, a to je vaša mocná cnosť. Niektorí ľudia, špeciálne niektorí učeníci Dafa, hoci boli kráľmi s obrovským bohatstvom, stali sa učeníkmi Dafa a nikdy nevideli pohromade toľko peňazí, najmä veľké sumy peňazí, a keď ich vidia, nevedia sa s tým vnútorne vysporiadať. Musíte si na to dávať pozor.

 

Učeník: Dobrý deň, Majster. Rád by som sa Majstra niečo spýtal. Pred rokom 1999 bolo takmer 100 miliónov učeníkov Dafa. Potom čo začalo prenasledovanie, hoci to vyzerá, že nepraktizuje až tak veľa ľudí, je pre nás ťažké uveriť, že medzi májom a októbrom podalo žalobu na Jianga menej ako stodeväťdesiattisíc ľudí. Aký je dôvod za týmto [malým číslom]?

Majster:(Majster sa smeje) Nie je to v skutočnosti tak, ako si myslíte. Niektorí praktizujúci majú pocit, že je to niečo, čo by naozaj mali spraviť, že je to niečo, čo by učeníci Dafa mali spraviť. Ďalší si myslia, že ak nezverejnia svoju identitu, bude to nápomocné veciam, ktoré robia. Iní sa obávajú, že ak zverejnia svoju identitu, mohli by ich jedného dňa zatknúť. A niektorí ľudia o tom ani vôbec neuvažovali. V kultivácii nie sú všetci v rovnakej ríši, majú rôzne pochopenia vecí a ich myšlienky sú samozrejme rôzne. Ja v skutočnosti podporujem ten prístup, aby kľúčoví praktizujúci, ktorí dokážu mať významný dopad, neodhaľovali svoju identitu.

 

Učeník: Keď počas skupinového štúdia Fa prídeme k časti „pred 2500 rokmi“, niektorí ľudia to v čínštine vyslovia ako „liang-qian“, pričom iní ako „er-qian“ – dvoma rôznymi spôsobmi. Majster, môžem sa spýtať, ktorú výslovnosť by sme mali používať?

Majster: Myslím si, že sme v skutočnosti zvyknutí vyslovovať to ako „liang-qian-wu“; nikto to nečíta ako „er-qian-wu”. Avšak taiwanskí praktizujúci dávajú prednosť výslovnosti s „er“. Myslím si, že obe výslovnosti sú v poriadku. Ak chcete, aby to bolo počas skupinového štúdia Fa jednotné, čítajte to jednoducho tak, ako to hovorím ja. Keďže som povedal, že ja to vyslovujem ako „liang-qian-wu”, robte to potom tak, dobre? (Učeníci tlieskajú) Takéto veci naozaj nemajú na našu kultiváciu žiaden vplyv. Rôzne krajiny majú rôzne jazyky a výslovnosti, a tieto veci nemajú na nič dopad.

Moji učeníci Dafa, uvedomujete si niečo? Ohľadom podoby Fa, čo sa týka pravidiel, požiadaviek alebo formy najpovrchnejších vecí, nemám na vás príliš veľa požiadaviek. Avšak iné náboženstvá a kultivačné formy sú ohľadom týchto vecí veľmi prísne. Prečo je tam ten rozdiel? Ja vás žiadam len o to, aby ste sa sústredili na podstatu Dafa, pretože podľa nej sa máte ako učeníci Dafa v súčasnosti kultivovať. Čo sa týka povrchných vecí, nežiadal som vás, aby ste sa na ne príliš zameriavali, pretože tieto veci sa budú robiť počas obdobia, keď bude Fa napravovať ľudský svet. Sú na príliš nízkej úrovni na to, aby ste sa nimi zapodievali – to je tá myšlienka. Avšak počas obdobia Fa napravujúceho ľudský svet budú požiadavky vyššie a vtedy to nepôjde, ak nebudete čítať Fa v čínštine, ak nebudete chápať význam originálu.

 

Učeník: Práve teraz podávame žaloby na Jianga. Budeme v ďalšej etape podávať žaloby na skazenú stranu?

Majster: Podávať žaloby na skazenú stranu? Strana už po svojom zničení nebude existovať. Aj keby ste ju chceli obžalovať, ako sa s ňou budete súdiť, keď nemá fyzickú formu? Nedá sa postaviť pred súd. Zlé elementy sú odstraňované, avšak ľudia v budúcnosti budú cítiť veľkú ľútosť nad existenciou tej zlej strany, tej zlej veci. Ľudia budú uvažovať nad tým, čo sa stalo a bude sa to považovať za historickú lekciu.

 

Učeník: Kultúra skazenej strany do veľkej miery otrávila učeníkov Dafa v Číne a v súčasnosti vážne ovplyvňuje našu schopnosť robiť dobre tri veci. Niektorí praktizujúci v mojej oblasti si myslia, že by sme mali ešte pridať pravidelné vysielanie spravodlivých myšlienok, kde sa budeme sústreďovať na odstránenie straníckej kultúry. Štyri pravidelné vysielania spravodlivých myšlienok by ostali a v ďalších časoch by sme sa sústreďovali na odstránenie toho zlého ducha. Niektorí z nás sa pozerajú dovnútra a hľadajú svoje pripútanosti, a opakovane recitujú slovo „dunia“ z verša „Božské hromy dunia“ v básni „Nebo sa opäť vyjasnilo“. Avšak niektorí kultivujúci si myslia, že to je poškodzovanie Fa a boli ohľadom toho veľké nezhody.

Majster: Čo sa týka vysielania spravodlivých myšlienok praktizujúcimi Dafa, ak dokážete vysielať spravodlivé myšlienky v stanovených časoch a ak ste schopní vysielať spravodlivé myšlienky, aby ste odstránili zasahovanie, keď sa s ním stretnete, potom to stačí. Keď sa stretnete so zjavným zasahovaním, môžete vysielať spravodlivé myšlienky a odstrániť ho. Avšak nerobte to príliš často a nezapájajte do toho veľký počet ľudí. Je to preto, že všetci učeníci Dafa pracujú na spáse ľudí a objasňovaní faktov. Keby ste robili iné veci, nebolo by to zasahovanie? Ak prídete s nejakým novým prístupom alebo nejakou inou formou robenia vecí, potom je to takisto problém. V tom prípade budú učeníci Dafa samozrejme proti tomu. V skutočnosti by ste tieto veci mali riešiť racionálne a zabezpečiť, aby ste si zachovali jasnú myseľ.

 

Učeník: Minulý mesiac som počas jedného telefonického rozhovoru na informovanie ľudí v Číne objasnil pravdu naraz dvadsiatim alebo tridsiatim ľuďom, ktorí pracovali spolu a všetci vystúpili z troch straníckych organizácií. Takisto ma opakovane prosili, aby som odovzdal ich pozdrav Majstrovi, keď ho nabudúce uvidím. Rád by som dnes využil túto príležitosť, aby som odovzdal nášmu súcitnému a veľkolepému Majstrovi všetky pozdravy, ktoré mu poslali tí láskaví ľudia za posledné roky, keď som objasňoval pravdu pomocou telefonátov. Pozdravujeme vás, Majster! Ďakujeme vám, Majster! (Učeníci tlieskajú)

Majster: Hoci je to len jednoduchý pozdrav, dokázali ho vysloviť v tomto čase, keď zlo prenasleduje Falun Gong, a spravili to uprostred všetkého tohto ohovárania, klamstiev a hanobenia. To nám hovorí, že sú naozaj dosť dobrí. Samozrejme, toto sa udialo, pretože učeníci Dafa dobre objasňovali pravdu. Súvisí to s tým, že ste im dokázali dobre vysvetliť fakty.

Kultivácia, ktorú robia naši učeníci Dafa, kultivácia, ktorú robíte v tomto živote, nemá v skutočnosti za cieľ len vaše dovŕšenie. Inými slovami, ak by nebolo zodpovednosti za spásu vnímajúcich bytostí, ktorú máte, nechal by som vás dosiahnuť dovŕšenie dokonca aj keby ste sa v tomto živote nekultivovali. Je to preto, že niektorí z vás sa už v minulosti kultivovali mnohokrát a vaša základňa ďaleko prevyšuje základňu priemerného praktizujúceho. To hovorím z pohľadu osobnej kultivácie. Čo potom znamená označenie „učeník Dafa“? Kto sem prišiel, aby bol učeník Dafa? Získali ste ten titul, pretože ste na seba vzali misiu spasiť všetky vnímajúce bytosti. Vaša kultivačná základňa a kultiváciou vyvinuté spravodlivé myšlienky slúžia na spásu všetkých životov. Poviem to ešte jasnejšie: kultivácia, ktorú robíte v tomto živote, slúži na posilnenie spravodlivých myšlienok, ktoré má vaša bytosť na povrchu, a je to kvôli tomu, aby ste mohli spasiť všetky žijúce bytosti.

Keď to niektorí ľudia počuli, myslia si teraz: „Aha, takže dovŕšenie môžeme dosiahnuť, aj keď nebudeme robiť na tých veciach.“ Avšak ja som povedal, že ak by to bola záležitosť osobnej kultivácie, potom áno, mohli by ste dosiahnuť dovŕšenie. Avšak učeníci Dafa sú bytosti s poslaním, takže kultivácia Dafa počas obdobia nápravy Fa je odlišná. Ak ste pripútaní k osobnej kultivácii, považuje sa to za pripútanosť! Líši sa to od toho, ako je to vo všetkých ostatných náboženstvách alebo v kultivačných cestách. Cieľom vašej kultivácie je spasiť životy a to je vyvrcholením vašich sľubov. Pôjde to, ak to nebudete robiť?

 

Učeník: Koordinátor na jednom mieste pre výrobu materiálov [v Číne] používa len obsah z webstránky PureInsight.org a nechce použiť obsah z Minghui.org – aj keď sú tam dobré články.

Majster: Nie je tam potom ľudská pripútanosť, cez ktorú sa nevie dostať? Má pocit, že niečo je nespravodlivé? Alebo je to v tom, že Minghui.org nezodpovedá jeho názorom? Nech ide o akýkoľvek problém, ak ten človek dokáže zachrániť ľudí [s materiálmi, ktoré vyrába], je to tiež v poriadku. Avšak nemôže si tú pripútanosť vziať so sebou. Tá musí ísť preč.

 

Učeník: Nedávno si v mojej oblasti ľudia osvojili nový prístup pri skupinovom štúdiu Fa – po prečítaní jedného odseku z Čuan Faluna sa zastavíme a diskutujeme o tom, čo sme získali z toho odseku a čo nás z tej časti Fa vyučovaného Majstrom najviac zasiahlo, alebo k akým pochopeniam sme prišli. Nie som si istý, či je tento prístup k štúdiu Fa vhodný.

Majster: Nie, to nie je vhodné. Nesnažte sa prísť s nejakým novým prístupom. Len čítajte ako zvyčajne a snažte sa pochopiť Fa. Pochopenie Fa, to, či Fa rozumiete alebo nie, sa zmení v priebehu čítania, a nie pomocou diskusie a zdieľania. Avšak treba dodať, že diskusia a zdieľanie, ktoré robia učeníci Dafa, môžu slúžiť na vzájomné zosilnenie spravodlivých myšlienok v kultivácii, alebo vám môžu pomôcť uvidieť, ako druhí chápu veci. To jest, môže to mať určitý účinok na spravodlivé myšlienky v kultivácii. Je možné, že niečo, čo povie iný učeník Dafa, vám môže dať náznak, že máte nejakú pripútanosť alebo kde zaostávate. Avšak vaše reálne zlepšenie určite príde z Fa. Takže namiesto prichádzania s nejakými novými prístupmi by ste skôr mali úprimne čítať Fa.

 

Učeník: Už keď som bol malý, pridal som sa k svojim rodičom v štúdiu Fa, a teraz som už dospelý. Rád by som vedel, aký je rozdiel medzi mladými a staršími učeníkmi.

Majster: Ako živá bytosť, každý život má svoju vlastnú zodpovednosť. Každý je individuálnym životom a reprezentuje svoju vlastnú skupinu životov. Malé deti nasledujú svojich rodičov a to, ako dobre sa ich rodičia kultivujú, bude na ne mať dopad – najmä v prípade, že to dieťa je taký typ, ktorý je dosť závislý na svojich rodičoch. Čo sa týka študentov na akadémii Fei Tian, alebo dokonca členov Shen Yunu, z toho ako sa ten človek správa môžete zistiť, ako je na tom kultivácia jeho rodičov. Líši sa to v prípade, že ten študent je veľmi nezávislý a má svoje vlastné myslenie. V tomto prípade v podstate koná sám za seba.

 

Učeník: Už dlhý čas sme v našej oblasti neštudovali vo veľkej skupine Čuan Falun. Študovali sme len prednášky Fa, ktoré sa vyučovali v rôznych oblastiach. Je to v poriadku?

Majster: Nie, nie je. Je v poriadku raz za čas študovať prednášky, ktoré sa vyučovali v rôznych oblastiach. Odporúčam vám, aby ste si ich čítali sami doma. Na skupinovom štúdiu Fa alebo pri veľkých stretnutiach študujte jednoducho Čuan Falun. Všetko, čo sa vyučovalo v prednáškach Fa z rôznych oblastí, je vysvetľovaním Čuan Faluna.

 

Učeník: Praktizujúci, ktorí telefonujú do Číny, sa niekedy stretnú so skorumpovanými úradníkmi, ktorí hovoria veci ako: „Spreneverili sme obrovské sumy peňazí. Kampane proti korupcii v Číne nás znepokojujú, takže si nie sme istí, čo máme spraviť s nelegálnymi peniazmi, ktoré máme.“ Niektorí dokonca povedali: „Čo keby som daroval peniaze Falun Gongu? A tiež sa presťahujem do Ameriky.“ Niektorí praktizujúci hovoria, že by sme nemali prijímať ich peniaze, keďže nie sú čisté. Nie sme si istí, ako reagovať, ak sa to stane znova.

Majster: Takouto sa stala táto moderná spoločnosť, najmä v pevninskej Číne. Kto vie, čo je čisté a čo nie? Dokonca ani peniaze, ktoré sa vám zdajú čisté, nemusia byť čisté, nepriamo. Takouto sa nakoniec stala spoločnosť. My sa nepozeráme na to, aké sú veci na povrchu. To, na čo sa pozeráme, sú srdcia ľudí. V tomto prípade, tí ľudia majú srdce na pravom mieste, keď povedia, že uvažujú o darovaní peňazí Falun Gongu – peňazí, ktoré spreneverili, ktoré s veľkou námahou a veľmi riskujúc získali (všetci sa smejú). Uvažujme potom o tom, hoci je pravda, že to robia pod tlakom situácie, v ktorej sú teraz, nech je to akokoľvek, uvažovali o tom, že ich dajú Falun Gongu a nie niekomu inému. Potom takíto ľudia stále majú nádej na záchranu, nie? Samozrejme, ak miesta na výrobu materiálov na objasňovanie pravdy, ktoré sú vedené učeníkmi Dafa, skutočne potrebujú peniaze, a ak títo ľudia chcú nejaké darovať, potom im to dovoľme. Čo by inak spravili s tými peniazmi? Hoci tie peniaze nie sú „čisté“, ak sa použijú na záchranu ľudí, povedali by ste, že nie sú „čisté“? Je to potom inak, nie? Odstráni to karmu pre toho, kto ich daroval. (všetci tlieskajú)

 

Učeník: Učeníci v severnej Číne chcú pomôcť učeníkom v južnej Číne pri ich úsilí objasňovania pravdy. Čo môžeme spraviť, aby sme boli spolu usilovnejší a  viac si navzájom pomáhali?

Majster: Niektoré oblasti boli trochu slabšie, pričom niektoré na juhu neboli. Veci v Číne sa rýchlo menia. Pokiaľ všetci dokážete robiť veci z celého srdca, mali by ste byť schopní byť sebestační, nech ste kdekoľvek, pretože ste nakoniec učeníci Dafa. Samozrejme, nie je nič zlé na pomáhaní si navzájom, ale keď to robíte, určite dávajte pozor na bezpečnosť.

 

Učeník: Mali by koordinátori v rôznych oblastiach Číny práve teraz venovať významnejšiu snahu tomu, aby našli bývalých praktizujúcich? Mali by pomôcť praktizujúcim, ktorí neboli usilovní, aby zorganizovali viac skupín štúdia Fa, študovali viac Fa a podnecovali ich k tomu, aby vystupovali napred a pomáhali objasňovať fakty a zachraňovať ľudí?

Majster: Malo by sa to robiť, stále by sa to malo robiť, ale musíte dávať pozor na bezpečnosť. Ale keď poviem, že dávať pozor na bezpečnosť, môžete si myslieť: „Ale veci sa teraz uvoľnili.“ Áno, v Číne je to vo všeobecnosti tak, keďže zlo je na svojej ceste nadol. Ale tá mašinéria, ktorá bola predtým vytvorená kvôli prenasledovaniu Falun Gongu, stále funguje. Nepovedali otvorene ľuďom, aby prestali prenasledovať a aby zničili tú mašinériu. Takže ľudia v podriadených pozíciách, ktorí robia skutočnú prácu, ako tí v Úradoch 610 a polícia, stále robia veci v súlade s tým, čo tam bolo predtým. Avšak tá mašinéria je teraz dosť opotrebovaná. Mnohým policajtom je teraz pravda jasná a nespravia nám nič. Mnohí z tých, čo prenasledovali Falun Gong, sa teraz boja. Vidia, že sa zdá, akoby sa situácia obrátila a teraz vyskakujú z lode. Takže toto má za následok, že veci v niektorých oblastiach sú na pohľad uvoľnenejšie a niektorí jednotlivci alebo ľudia v niektorých oblastiach teraz chodia von do parkov robiť cvičenia – môžete dokonca počuť, ako tam hrá hudba. Ale v niektorých oblastiach sú veci stále dosť zlé. Takto je to teraz.

 

Učeník: V niektorých oblastiach Číny boli po dlhý čas ľudia, ktorí poškodzujú Fa tým, že robia prejavy. Ako s tým môžeme skoncovať?

Majster: Hovoril som o tejto veci predtým, ako sa začalo prenasledovanie a povedal som, že to nie je dovolené. Každý, kto to robí, je hnaný ľudským myslením, pripútanosťami a túžbou predvádzať sa. Ak sa to stále deje teraz, je to vážna vec. Bolo by to iné, ak by v tej oblasti boli veci skutočne problematické a tento praktizujúci by chcel zdieľať a diskutovať s ostatnými. Ale ak robia v širokom rozsahu to, čo ste naznačili, potom by som povedal, že robia prácu démonov.

 

Učeník: Pracoval som v našich médiách niekoľko rokov a som čoraz zmätenejší. Vedenie to má ťažké a aby viedlo spoločnosť dobre, robia denné školenia. Ale mne sa zdá, akoby sme sa čoraz viac vzďaľovali od kultivácie. Nechcem chodiť na tie stretnutia a nechcem počúvať tak veľa tých vecí, ale obávam sa, že ľudia povedia, že sa nepodriaďujem manažmentu. Pokúšam sa to každý deň odmietať so spravodlivými myšlienkami, keďže inak by som sa čoraz viac podobal na bežného človeka. Rád by som vedel, či môžeme nahradiť čas strávený na stretnutiach študovaním Fa?

Majster: O špecifických veciach ako je táto budem hovoriť na osobnom stretnutí s koordinátormi. Ale poviem tu niekoľko slov o niečom inom. Niektorí z vás, ktorí pracujete pre naše médiá, skutočne nemáte ani poňatia o tom, čo robíte a niektorí ľudia sú dokonca rovnakí ako bežní ľudia. Niektorí ľudia už ani neuvažujú o tom, na čo sú médiá učeníkov Dafa. Ale kto ste? Ste učeníkom Dafa a ste tu na to, aby ste zachraňovali ľudí. Cieľom vašich médií je objasňovať fakty, zachraňovať ľudí, zastavovať prenasledovanie a odhaľovať zlo. Všetko ostatné, čo robíte, je na to, aby ste zvýšili profil svojich médií, aby ste tak mohli byť úspešní v týchto cieľoch. Takže musíte vedieť, čo robíte. Hovoril som s ľuďmi zodpovednými za väčšie médiá o potrebe zdôrazňovania štúdia Fa, a už sa o to snažia a snažia sa zlepšiť situáciu. Ostatné médiá robia to isté.

Ale nech je to akokoľvek, niekedy keď sa pozriem na články, ktoré publikujete, nedokážem ich čítať, pretože to skoro vyzerá tak, že hovoria v prospech skazenej ČKS. Niektorí z vás píšu kritické názory o veciach svetských ľudí a niekedy z tých vecí dokonca robia senzáciu. Neuvedomujete si, že máte zachraňovať ľudí? Nemôžete si robiť nepriateľov. Keďže ste médiom, mali by ste písať správy o veciach tak, ako to robia iné médiá. Prečo by ste mali písať kritické názory na veci bežných ľudí? Ešte aj posudzujete, či je niečo dobré alebo zlé, a ste dokonca rozhorčení. Ale vy ste kultivujúci. Viete, čo robíte? Ak si kvôli vášmu článku ľudia budú myslieť, že vaše médiá majú na nich negatívny názor, a potom si vyvinú averziu, alebo si vyvinú averziu voči Falun Gongu, ako ich potom spasíte? Akú rolu ste potom hrali? V niektorých prípadoch ste sa dokonca rozhorčili nad nejakými vecami, ktoré sa stali v Číne. Keď bol niekto zatknutý, vy ste boli rozhorčení a napísali ste, že zatýkajú ľudí, ktorí nemajú veľkú moc atď. Neviete už ani, kým ste. Ste členom tej zlej strany?

Môžem vám povedať ohľadom zatknutí, ktoré sa teraz dejú v Číne, či hovoríte o veľkých osobnostiach alebo malých, žiadna nebola zatknutá omylom. Ani jediné zatknutie nebol omyl, pretože za súčasných okolností sa jednoducho veci robia takto. Dokonca aj tí ľudia, ktorí nemajú mnoho politickej moci, ale majú veľký vplyv na verejnosť, ako umelci, ktorí napádali Falun Gong, teraz tiež zažívajú odplatu. Nikto jej nemôže uniknúť, ako som povedal predtým. Zvuk sirény policajného auta bol pred niekoľkými rokmi pre učeníkov Dafa v Číne veľmi stresujúci, pričom teraz sú to tí, čo prenasledovali učeníkov Dafa, čo to zažívajú. Čo človek zaseje, to bude aj žať. (všetci tlieskajú) Títo ľudia sa obávajú ešte viac, ako sa v tých rokoch obávali naši učeníci Dafa. Naši učeníci Dafa nemali čo skrývať, museli len čeliť obrovskému množstvu psychického tlaku, ale inak ich naozaj nič neťažilo. Na druhej strane, tí skorumpovaní úradníci si nahromadili milióny alebo dokonca stovky miliónov a teraz vidia, ako je ich majetok skonfiškovaný, ako ich vyšetrujú, zatýkajú a väznia. Takže to, čo strácajú, je jednoducho obrovské. To je odplata. Prečo museli konať tak zle, keď prenasledovali Falun Gong? Ďalšou vecou je, že naše médiá by nemali bezmyšlienkovite publikovať alebo kopírovať články z Číny – musíte sa pozrieť, v koho prospech tie články hovoria!

Medzi čínskymi mediálnymi spoločnosťami v zahraničí sú nejaké noviny, ktoré vedú etnickí Číňania z južnej Ázie. Noviny, ktoré sa publikovali mimo Číny v začiatočných rokoch nevenovali pozornosť čínskej sémantike a gramatike. Venovali týmto veciam málo pozornosti, pretože neboli zakorenení v tradičnej čínskej kultúre. Taký druh praxe však pokračoval a mnoho iných čínskych médií ho nasledovalo. Niekedy zisťujem, že nadpisy vašich článkov sú skutočne mätúce a neviem, čo sa pokúšate povedať alebo vyjadriť. Niekedy je výber slov úplne bizarný, akoby sa z vás odrazu stali nevzdelanci. Nenapodobňujte iných s týmito vecami. Vytvorte si svoj vlastný prístup a kráčajte po svojej vlastnej ceste.

 

Učeník: Mnohí praktizujúci v Európe sú zmätení z toho, kedy „brať Fa za Majstra“ a kedy „bezpodmienečne spolupracovať s najvyšším koordinátorom“.

Majster: Nevidím tam žiaden konflikt medzi tými dvoma. Nie je to tak, že by koordinátor prichádzal so svojím vlastným Fa a žiadal vás nasledovať ho. Robíte svoju kultiváciu podľa Fa a svoje činy zakladáte na Fa, pričom koordinátor koordinuje vašu prácu. Sú to dve odlišné veci.

 

Učeník: Môžu koordinátori v každej oblasti spojiť dohromady väčšiu múdrosť všetkých praktizujúcich a použiť ju v objasňovaní pravdy? Obávam sa, že ak budú praktizujúci len slepo nasledovať [koordinátorov], nebude to dobré pre spásu ľudí.

Majster: Viem samozrejme, že niektorí asistenti v určitých oblastiach nie sú takí schopní, takže sa pokúšajú ľuďom vnucovať veci namiesto toho, aby s ľuďmi otvorene a úprimne zdieľali. Ak vám naozaj chýba múdrosť, potom môžete použiť múdrosť iných. Môžete oceniť a použiť to, čo je dobré a pozitívne a viesť ľudí pri práci na úlohách. Každý kultivujúci robí chyby. Nie je to tak, že keď sa stanete koordinátorom, ste ako Majster. Nerobíte chyby? Robíte. Niekedy sú vaše nápady málo premyslené a nezohľadňujú veľa vecí. Mali by ste uznať každého, kto robí veci dobre a potom to pre ľudí dobre koordinovať. Ste koordinátor. Keď vás iní ľudia nepočúvajú, pokúšate sa im to vnútiť, bez ohľadu na to, či máte pravdu alebo nie. Keď to nefunguje, robíte im ťažkosti. Ako sa potom líšite od funkcionára zlej strany? Musíte to zmeniť a mali by ste sa dobre činiť vo veciach, ktoré som vám zveril.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Učeník: Posielam pozdravy Majstrovi v mene učeníkov Dafa z mesta Handan, provincia Hebei.

Majster: Ďakujem vám. (potlesk)

 

Učeník: V mestskej oblasti Jin mesta Jining, v provincii Shandong, je niekto, kto sa nazýva učeníkom Dafa, a cestuje všade vyhlasujúc, že má špeciálnu misiu. Hovorí, že môže použiť nadprirodzené schopnosti na to, aby odstránil karmu pre praktizujúcich a pomohol im prekonať ťažké skúšky.

Majster: Potom sa pokazil. To je určite správanie sa niekoho, kto sa pokazil. Ale ako môže mať niekto taký publikum? Nie je to tak, že učeníci Dafa v tej oblasti mu robia publikum? Takže to nie je náhoda, že sa to stalo v tej oblasti. Znamená to, že tam máte problémy. Je to len preto, že tie problémy sú vo vašej oblasti dosť bežné, že tam má publikum, nie je to tak? Samozrejme, ľudia, ktorí nemajú také problémy, sú schopní vidieť tú situáciu jasne a rozoznali to. Ale tí, ktorí majú tieto problémy alebo majú také pripútanosti, nie sú schopní vidieť tento problém.

 

Učeník: Ak veľký počet učeníkov Dafa nedosiahlo dovŕšenie a proces nápravy Fa sa skončí, čo sa stane s tými učeníkmi Dafa? Zostanú tu a budú pokračovať v kultivácii?

Majster: Nemôžem vám povedať, ako to bude. Bude sa to líšiť od prípadu k prípadu. Všeobecne povedané, bude sa to riešiť na základe sľubov, ktoré spravil každý človek, a nebude už druhá príležitosť. Nebude druhá príležitosť.

 

Učeník: Naozaj si musíme najímať toľko administratívnych zamestnancov, keď obchodné aktivity našej spoločnosti ešte nie sú dostatočne ziskové? Ich platy nie sú nízke, ale nikto nevie, čo robia. Vôbec nevidíme, ako pomohli našim médiám.

Majster: V ktorom médiu sa to deje? Niektorí praktizujúci niekedy naozaj nemajú jasnú myseľ.

 

Učeník: Som redaktorom v NTD. Pozorujem jeden nápadný problém, a to že medzi kolegami, ako aj medzi manažmentom a podriadenými, je nedostatok komunikácie a je pre nich ťažké zdieľať medzi sebou informácie alebo myšlienky. Každý človek si robí to svoje. Dávajú nám úlohy cez SMS správy a len zriedka máme osobné diskusie. Redakčné oddelenie nemá pravidelné stretnutia a stretnutia nášho oddelenia sa robia len občas, takže zamestnanci nevedia, aké je smerovanie stanice a ako sme na tom celkovo. Tí, čo majú srdce vziať na seba viac práce, nevedia ako pomôcť.

Majster: Nemôžem k tomu veľa povedať bez poznania konkrétnej situácie. Avšak dotkli ste sa jednej otázky, to jest, že ľudia medzi sebou nekomunikujú priamo, dokonca aj keď sa vidia, a namiesto toho si posielajú SMS. Môžem vám povedať, že toto robia mimozemšťania. Ľudské bytosti by medzi sebou mali komunikovať. Po tisícky rokov ľudských spoločností, keď ľudia mali tradičnú kultúru, ktorú im odovzdali bohovia, sa ľudia nikdy nezaobišli bez komunikácie.

Aké bytosti medzi sebou nekomunikujú? Ako možno viete, na planétach mimozemšťanov nie sú city. Bolo by veľmi desivé, keby na Zemi neboli city! Avšak pre kultivujúcich sú city pripútanosťami. Vykročiť von z citov je ťažká výzva, ktorá je pripravená pre kultivujúcich a počas kultivácie vám to pomáha odstrániť karmu, ľudské myšlienky a pripútanosti. Existencia citov takisto slúži na udržanie ľudského spôsobu žitia. Na druhej strane, mimozemšťania sa nemôžu kultivovať a nemajú toto špeciálne prostredie, ktoré majú ľudské bytosti. Avšak mimozemšťania dostali túto prezývku od ľudí na Zemi. Sú to jednoducho zvláštne objekty, zvláštne veci. Prísne vzaté, ľudia boli stvorení bohmi z hliny. Bohovia považujú základné častice Troch ríš za hlinu, alebo za hlinený prach vo vesmíre. Ako to vidím ja, mimozemšťania vyliezli zo smetiska, sú nižšie ako ľudia.

Nemajú city, takže čo drží ich spoločnosť pohromade? Technológia. Koho technológia je vyššia, ten tam má vyššie postavenie. Ten, koho technológia je najvyššie, ten sa stane vodcom. Existujú pre technológie. Pôvodne boli iba nízkou formou života a existovali bez toho, aby mali nejaký cieľ. Ako postupne používali technológiu na udržovanie svojej existencie, technológia sa stala ich najvyššou prioritou. Takíto sú. Nerozumejú zmýšľaniu ľudstva a samozrejme ani vy by ste nerozumeli ich zmýšľaniu, keďže sú úplne odlišné. Pretože ich technológia je teraz veľmi pokročilá, môžu celkom dobre vedieť, čo chcete komunikovať. Vedia to. Takže takíto sú.

 

Učeník: Nie je mi jasné, za akých okolností by sme sa mali snažiť zhovievavo rozriešiť veci, keď vysielame spravodlivé myšlienky...

Majster: Nikdy som vám nepovedal, aby ste sa snažili „zhovievavo rozriešiť veci“ keď vysielate spravodlivé myšlienky. Vysielanie spravodlivých myšlienok sa robí na to, aby sa odstránili a rozpustili veci, nie je to tak? Ak sa pokúšate „zhovievavo rozriešiť veci“ keď vysielate spravodlivé myšlienky, potom prečo vôbec vysielať spravodlivé myšlienky? Nerobí sa to kvôli odstráneniu nedobrých vecí? Prečo by ste sa snažili hľadať „zhovievavé riešenia“ s tými nedobrými vecami? Povedal som vám, že jed je jedovatý a keď ho chcete spraviť nejedovatým, môžete to dosiahnuť? Nemôžete, pretože tú jedovatosť má vo svojej povahe. Keď sa snažíte zmeniť ten jed na niečo nejedovaté tým, že mu objasňujete pravdu, nie je to uskutočniteľné, všakže?

 

Učeník: Niektorí praktizujúci v Číne sa nepridali ku žalobám na Jianga.

Majster: Toto je niečo, o čom som už hovoril. Ak sa niektorí ľudia nezúčastňujú žalôb na Jianga, pretože majú dobrý dopad a nechcú odhaliť svoju identitu, potom ich nebudem nabádať, aby sa k tomu pridali. Avšak nie každý spadá do tejto kategórie. Niektorí praktizujúci neberú túto iniciatívu vôbec vážne, a to kvôli tomu, kde sa v kultivácii nachádzajú. Ďalší sa jednoducho boja a to je takisto určené tým, kde stojí ich kultivácia. Takže takáto je situácia.

 

Učeník: Nedávno sme videli, že niektoré bankovky amerického dolára majú na sebe čínske a anglické nápisy a adresy Dafa webstránok. Je vhodné to robiť v USA?

Majster: Nie, nie je. Myslím si, že to museli spraviť ľudia, ktorí nedávno prišli z Číny. V USA to nemusíte robiť. Medzinárodná komunita vidí zlú ČKS ako monštrum. Nemusia to povedať, ale vedia to. Takže im to nemusíte hovoriť alebo robiť takéto veci.

Niektorí praktizujúci, čo prišli z Číny, tu robia veci s mentalitou, akú majú ľudia v Číne, často robiac veci čudným spôsobom. Ľudia vo svete vám nebudú rozumieť. Niektoré projekty vám nedovolia, aby ste sa ich zúčastnili, avšak nebude to tak navždy. Musíte otočiť svoje myslenie, keďže teraz žijete v normálnej spoločnosti. Musíte sa zbaviť tých zvykov, ktoré ste si vytvorili, keď ste žili v kultúre strany a uprostred medziľudských vzťahov, ktoré sa zmenili na niečo nenormálne. Aj ja som bol taký, keď som prišiel do Spojených štátov, avšak rýchlo som si to uvedomil. Máte tendenciu chodiť do extrémov. Napríklad, keď píšete článok, používate extrémne slová a keď niečo napíšete, vyjadríte to naozaj extrémnymi spôsobmi. Takéto veci táto spoločnosť neprijme príliš dobre, pretože tu sú ľudia zameraní na fakty a nezveličujú veci.

 

Učeník: Čo by sme mali spraviť so starším Lunyu, ktoré bolo nahradené – nechať si ho, či spáliť?

Majster: Spáľte ho, jednoducho ho spáľte. Ak vám hovorím, aby ste ho spálili, jednoducho to spravte.

 

Učeník: Mohol by Majster prosím povedať viac o dôležitosti Symfonického orchestra Shen Yun? Toto je prvý rok, keď ho prezentujeme a bolo ťažké ho efektívne propagovať; bolo to ťažšie ako pri Shen Yune.

Majster: Ako sa kvalita a technické zručnosti Shen Yunu zlepšili, účinok jeho vystúpení sa takisto postupne zlepšil. Technické zručnosti sa zlepšili v dvoch ohľadoch. Jeden sa týka účinkujúcich, zlepšenie úrovne zručnosti účinkujúcich, ktorí sú na javisku. Druhý je ten, že keďže tanečníci na javisku vystupujú za hudobného sprievodu, ak by hudba neznela dobre, znižovalo by to celkový dojem z vystúpenia. Navyše ten zvuk, ktorý vydávajú, využívajú nebeské bytosti na to, aby očistili telá ľudí od zlých vecí a dokázali preniknúť do hlbších dimenzií a mať veľký, pozitívny účinok. Všetko, čo je časťou Shen Yunu, hrá rolu pri spáse bytostí. Zruční umelci dokážu svojou hudbou inšpirovať ľudí, propagovať kultúru prinesenú bohmi a pomáhať obnoviť tradičnú kultúru. Keďže orchester nedokáže spasiť ľudí priamo, poslal som ich na krátke obdobie na turné, aby ľudia spoznali, akú vysokokvalitnú hudbu Shen Yun produkuje; tá skúsenosť takisto zoceľuje samotných hudobníkov. Máme vynikajúcich hudobníkov, takže rád ukazujem ich vysokú kvalitu. Naši tanečníci mali mnoho príležitostí ukázať svoje zručnosti, pričom hudobníci toľko príležitostí nemali.

Keď máme vynikajúci orchester, zvyšuje to celkovú kvalitu Shen Yunu. Praktizujúci v niektorých oblastiach vidia, aký výborný dojem robí orchester na ľudí, a chcú usporiadať koncert, zatiaľ čo niektoré oblasti o tom počuli a takisto chcú usporiadať koncert, avšak nemajú na to vhodné podmienky. Niektorí majú želanie usporiadať koncert, avšak obmedzujú ich určité zmeny okolností, ako napríklad, že niektorí praktizujúci sa odsťahovali a nie je ľahké predať lístky. Napokon, každá oblasť má svoje ťažkosti. Avšak myslím si, že vo väčšine prípadov, keď sa nedokážete činiť dobre, má to dočinenia s vami samotnými, ako napríklad, že myslenie alebo uvažovanie ľudí nie je správne.

Moji učeníci Dafa, ak si myslíte, že by ste niečo mali spraviť, potom by ste to mali ísť spraviť a spraviť to dobre. Samozrejme, každý je zaneprázdnený a ja to vidím. Nekritizujem vás. Avšak povedal by som, že nech máte akékoľvek okolnosti, ak sa ako učeníci Dafa dokážete dobre činiť s vecami, ktoré robíte, nebeské bytosti vás budú naozaj obdivovať. Avšak ak do ničoho nedáte svoje srdce a nevložíte svoje srdce do spásy ľudí a nechcete na tom pracovať, čo robíte potom? Viete, že učeníci Dafa by mali robiť dobre tri veci, avšak nech robíte čokoľvek, neberiete to príliš vážne. Keď ten čas prejde, bude preč. Ak nič nespravíte dobre a nikdy sa nebudete dobre kultivovať, čo sa potom s vami stane?

 

Učeník: Ateizmus je hlboko zakorenený v mysliach mnohých čínskych ľudí. Ako môžeme použiť spravodlivé myšlienky, aby sme ho odstránili?

Majster: Nie je to niečo, čo by ste v súčasnosti mohli odstrániť. Jednoducho sa čo najviac snažte o tom s ľuďmi hovoriť, keď sa ich pokúšate spasiť. Samozrejme, možno povedať, že ateizmus, o ktorom hovoria ľudské bytosti, ten celý systém – vrátane kultúry – bol usporiadaný, aby hral negatívnu úlohu. Každý v minulosti veril v bohov a iba v nedávnej dobe sa veci stali takýmito. V minulosti bývali konflikty medzi rozličnými náboženstvami, pričom každá strana mala svojich bohov, v ktorých verila. Avšak teraz je konflikt v tom, či boh vôbec existuje alebo nie. Toto sa nikdy predtým nestalo. Je to výlučne moderný jav. Nebolo to tiež zostavené pre vás, aby to sťažilo spásu bytostí? Je to pre ľudí nešťastie. Je to najväčšia prekážka pri spáse ľudí.

Aj keď ste neobjasnili pravdu o zlej ČKS, ľudia postupne uvidia, aká je to zlá vec. Ale čo sa týka ateizmu, tí čo vyrástli v tej kultúre, ho nedokážu rozpoznať. Je to pre nich naozaj ťažké.

 

Učeník: V našej oblasti a v niektorých ďalších je medzi praktizujúcimi zopár iracionálnych ľudí, ktorí na turistických miestach alebo v Chinatowne z plného hrdla vykrikujú a robia ďalšie veci, ktoré polícia a miestne úrady neschvaľujú.

Majster: Môžem vám povedať, že takíto ľudia sú v každej oblasti a budú tu, až kým sa táto udalosť neskončí. Staré sily spôsobili, že sa vynárajú a majú negatívny účinok. Inak, myslia si, ak by každý učeník Dafa bol veľmi dobrý a pozitívny, každý by si čoskoro uvedomil pravdu, pretože by v tom neboli zamiešané žiadne negatívne elementy. Ďalšia vec je, že ak by to bolo inak, ako by mohli skúšať vašu myseľ? Niektorí z vás sú naozaj pripútaní k veciam, ktoré takíto ľudia povedali, a nie je to pripútanosť, ktorá by mala ísť preč? Toto si myslia staré sily. Považujú to za medzeru, takže spôsobia, aby sa takíto ľudia vynárali a potom sa ukázalo, ako to vyriešite, aký bude váš stav mysle a či to do vás bude zasahovať. Starým silám je jedno, aký to bude mať dopad na svetských ľudí, im záleží len na tom, aby sa dokončilo to, čo chcú mať spravené. Títo ľudia sem prišli zasahovať, hoci na povrchu sa vydávajú za učeníkov Dafa. Môžem vám povedať, že všetci sem prišli zasahovať a bolo zostavené starými silami, že sa k vám pridajú.

Majster však zachraňuje všetkých. Dokonca tajných agentov. Už som to hovoril v minulosti, že? Predtým keď na to ešte bol čas a priestor, povedal som týmto ľuďom, aby sa úprimne snažili činiť sa dobre a že je ťažké stretnúť sa s takouto príležitosťou. Avšak teraz už takéto veci nehovorím. Niektorí ľudia, ktorí spadajú do tejto kategórie, sa ma pýtali, či by mohli dosiahnuť dovŕšenie. Odpovedal som im, že ak nemôžete dosiahnuť dovŕšenie, potom nemôžete. Ako by mohli dosiahnuť dovŕšenie? Robili po celý čas veci, ktoré podkopávali Dafa a vôbec sa nekultivovali, takže ako by vôbec mohli dosiahnuť dovŕšenie? Sú ešte horší ako bežní ľudia, takže ako by mohli dosiahnuť dovŕšenie? Ostáva im zopár šancí, no dokonca aj keď sa budú odteraz snažiť ako najviac vedia, nedokážu dostihnúť ostatných. Ak sa môžu naozaj činiť dobre, dovŕšenie je možné, avšak ostalo už len mimoriadne málo šancí.

 

Učeník: Títo ľudia chodia veľmi aktívne na turistické miesta a chodia tam každý deň.

Majster: Je to tak, títo ľudia sú naozaj veľmi aktívni.

 

Učeník: Niektorí Číňania a verejnosť sa im vyhýbajú, avšak niektorí praktizujúci ich stále podporujú.

Majster: Naozaj, niektorí praktizujúci si myslia, že keď chodia von pomáhať, je to dobrá vec, a že ľudia by ich mali podporovať. Tito praktizujúci nie sú schopní rozlíšiť, kto spôsobuje zasahovanie a kto nie. Presne preto, že sú takíto praktizujúci, ktorí týmto ľuďom poskytujú živnú pôdu, tí ľudia sú schopní robiť to, čo robia. Niektorí ľudia si myslia, že by sme ich mali „tolerovať“. Avšak prečo by ste ich mali tolerovať? Mali by ste tolerovať, ak ovplyvňujú vaše zachraňovanie ľudí? Je pravdou, že aj ja som si kedysi myslel, že by sme ich mali pokiaľ možno tolerovať. Avšak teraz to vyzerá tak, že títo ľudia to nikdy neoľutujú a nezmenia sa, takže im už nedávajme ďalšie šance.

 

Učeník: Učeníci Dafa z 88 krajín, oblastí a miest posielajú pozdravy Majstrovi.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (Potlesk) Myslím, že by som chcel ešte niečo povedať. (Potlesk)

Máme teraz v USA každý rok dve Fa konferencie, čo je oveľa menej, ako sme mávali. Avšak tak či tak, účinok, ktorý pochádza z toho, že spolu zdieľate, diskutujete a navzájom sa pobádate je naozaj vynikajúci. Toto je to, na čo sú naše Fa konferencie zamýšľané – aby mali pozitívny účinok na našu kultiváciu. Naše Fa konferencie počas týchto rokov takisto veľmi pomohli našim praktizujúcim prekonávať ťažkosti. V ťažkých časoch ste sa navzájom povzbudzovali, aby ste tak všetci mohli cez to prejsť, a toto je presne účinok Fa konferencie. Takže dúfam, že vaša cesta sem priniesla ovocie. Ako som spomenul na začiatku, cestovali ste sem z veľkých vzdialeností a náklady na cestovanie, stravu a ubytovanie, ako aj iné výdavky boli jednoducho obrovské. Takže je nutné, aby boli všetky tieto peniaze minuté užitočne. Nemôže to byť len na to, aby ste sa pripojili k aktivitám a užili si trochu zábavy. Keď bude na to príležitosť, povedzte po konferencii tým, čo neboli usilovní: „Už vám dochádza čas. Čo budete robiť?“ Spýtajte sa tých, čo spravili chyby: „Čo budete robiť ohľadom chýb, ktoré ste spravili?“ A spýtajte sa tých, čo vzali peniaze praktizujúcich pre seba: „Čo budete robiť?“

Niektorí z našich praktizujúcich nedokážu prejsť skúškami chorobovej karmy. Nemyslite si, že je to nutne niečo významné [čo to spôsobuje]. Môžete si myslieť, že ste nespravili nič veľmi nesprávne, a že ste veľmi pevní vo svojej viere vo Fa. Avšak nemali by ste brať tie malé problémy za nepodstatné. Zlo využije akékoľvek medzery. Mnohí praktizujúci odišli kvôli malým veciam; naozaj to bolo kvôli niečomu veľmi malému. Je to preto, že kultivácia je vážna a musí byť bez medzier. Ak ste po dlhú dobu v kultivácii tieto veci neriešili, nech sú akékoľvek malé, ak ste ich nebrali vážne po dlhý čas, potom je to závažný problém. Mnohí ľudia zomreli kvôli takýmto veciam. Staré sily sa v súčasnosti neodvažujú priamo prenasledovať učeníkov Dafa – žiadna z väčších bytostí, ktoré majú formu, by sa neodvážila to spraviť. Aké veci to teda robia? Veci ako červy, chrobáky a baktérie, a všetky druhy podobných nečistých vecí. Vysielanie spravodlivých myšlienok je v týchto prípadoch veľmi účinné! Odstraňuje ich to vo veľkých množstvách. Avšak je ich veľa, keď berieme do úvahy, aký veľký je tento vesmír; a vesmír pozostáva z mnohých vrstiev. Takže potom, čo ste tie veci odstránili, krátko nato môžu opäť vniknúť a opäť ich musíte zničiť. Takže musíte pokračovať v takomto vysielaní spravodlivých myšlienok a vydržať v tom po nejaký čas, a až potom uvidíte zrejmé zmeny. Nestraťte sebadôveru len preto, že hoci sa po vysielaní spravodlivých myšlienok cítite dobre, neskôr to opäť nevyzerá dobre. Môžem vám povedať, že používajú tento prístup, aby vás unavili – aby oslabili vašu pevnú vieru. Takže na toto musíte dávať pozor.

Všetky tri veci, o ktorých hovorím, sú dôležité. Dúfam, že na poslednom úseku vašej cesty sa budete činiť ešte lepšie. Tí z vás, čo sa činili dobre, nesmú poľaviť. Nesmiete. Nebolo pre vás ľahké vydržať po celé tie roky. Cením si vás a ďakujem vám. Ďakujem vám všetkým! (Učeníci tlieskajú a úctivo vstávajú.)

 

 


Linka na DOC súbor