Pripomienka

Pozdravujem učeníkov Dafa zúčastňujúcich sa Fa konferencie na stredozápade USA!

Pre učeníkov Dafa je nutnosťou každodenná kultivácia a misiou učeníkov Dafa je objasňovať fakty a zachraňovať ľudí. Bez [robenia] niektorej z tých dvoch vecí nemôžete kráčať po ceste k dovŕšeniu. To, ako dobre sa činíte, je odrazom toho, či ste usilovní vo vašej kultivácii. Súčasný stav vecí v spoločnosti sa môže zmeniť, ale nikdy sa nezmenia požiadavky na vašu kultiváciu, pretože to sú štandardy vesmíru a štandardy Dafa.

 

Nech je vaša Fa konferencia úspešná!

 

Li Chung-č’

31. júla 2016