Ohľadom nepokoja rozvíreného článkom o pomocných dušiach*

Ako váš Majster uznávam len hlavné duše učeníkov Dafa. Navyše, sú to hlavné telá učeníkov Dafa na povrchovej úrovni, ktoré dosiahli obrovské výsledky a ustanovili si mocnú cnosť v histórii – toto nemôže nič zmeniť. Zložitá situácia, ktorej čelí náprava Fa, je mimo pochopenia ľudských bytostí a zasahovanie od usporiadaní starých síl je veľmi vážne. Majster jednoducho nechce, aby ste uviazli v podrobnostiach tohto chaosu a nechali ho ovplyvniť vašu kultiváciu. Namiesto toho vás žiadam, aby ste pristupovali k vnímajúcim bytostiam s najširšou mysľou a s najväčším súcitom. Nech vás postretne akékoľvek zasahovanie, neuviaznite na špecifických detailoch a nedovoľte, aby vás to vyrušovalo. Iba potom sa cez to môžete dostať a vaša mocná cnosť bude ešte väčšia.

V skutočnosti, všetko čo nie je v súlade s Dafa a spravodlivými myšlienkami učeníkov Dafa, vrátane všetkých vašich nespravodlivých faktorov, bolo spôsobené účasťou starých síl. Preto som spravil z vysielania spravodlivých myšlienok jednu z troch hlavných vecí, ktorú učeníci Dafa robia. Vysielanie spravodlivých myšlienok sa zameriava smerom von ako aj smerom dovnútra, a žiadne nespravodlivé bytosti nemôžu uniknúť. Je to len tak, že pri vysielaní spravodlivých myšlienok máme rôzne postoje a rôzne prejavy.

V chaotickom svete so skazenými princípmi učeníci Dafa súcitne zachraňujú vnímajúce bytosti, čo samozrejme zahŕňa životy vo vašich vlastných doménach. Záchrana vnímajúcich bytostí určite dá bytostiam príležitosti a niektoré životy dostávajú príležitosti v predĺženom čase. V tomto procese sa niektoré skutočne stali dobrými; sú tiež také, ktoré nakoniec nie sú dobré. Tie, čo nie sú dobré, budú odstránené – toto je niečo, čo ste robili po celý čas v procese vašej kultivácie a Majster to tiež robí pre vás. Toto je len jedna z bezpočetných foriem zasahovania a nie je ničím zvláštna. Dostali ste sa už cez najhoršie zasahovanie. Niektorí študenti videli určitú situáciu – toto je len prejav učeníkov Dafa súcitne zachraňujúcich vnímajúce bytosti a je to tiež len prejav dobrých a zlých stavov vnímajúcich bytostí samotných uprostred zmätku, keď ich zachraňujete. Keď chcete zachrániť vnímajúce bytosti, nemôžete ich jednoducho všetky odstrániť, ale musíte sa pozrieť na to, či ešte môžu byť zachránené. V tomto procese sa životy budú prejavovať pozitívnym aj negatívnym správaním, a toto je tiež niečo, čo sa iste stane v náprave Fa. Keď stojíte zoči-voči chaotickým prejavom negatívnej stránky, netreba zakolísať. Keď dobre študujete Fa a robíte dobre tri veci, budete mať všetko. V skutočnosti sú už staré sily považované za démonov v náprave Fa a sú odstraňované. Keď je tu Majster a keď je tu Fa, nič nemôže byť chaotické.

 

Li Chung-č’

19. augusta 2016

 

*Poznámka prekladateľa: Ohľadom článku zdieľania skúseností publikovaného na niekoľko pokračovaní  v čínskom vydaní Minghui.org.

 

(Tento preklad môže byť ešte vylepšený. Dátum tejto verzie: 21. august 2016.)