Blahoprajný list Fa konferencii v Európe

Pozdravujem všetkých učeníkov Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie v Európe!

Dovoľte mi úvodom zaželať vašej Fa konferencii veľa úspechov.

Fa konferencia je určená na kultiváciu. To, čo kultivujúci kultivuje, je on sám. Vonkajšie tlaky, ktorým učeníci Dafa čelia, sú skúškami ako aj príležitosťami na to, aby boli usilovnejší, pričom vnútorné konflikty a tlaky medzi učeníkmi Dafa sú rovnako tak skúškami ako aj príležitosťami na to, aby boli usilovnejší. Okrem Majstra, všetci z vás sú kultivujúci. To, ako dobre sa činíte, je odrazom vášho kultivačného stavu a nikto nie je výnimkou. Ak máte medzery, ľudské myslenie alebo pripútanosti, nebudete schopní kráčať dobre po poslednom úseku vašej cesty. Kultivujúci vždy kultivuje seba a dokonca aj najmenšia zmena vo vašom ľudskom uvažovaní sa rovná zlepšeniu, ktoré môžu vidieť všetky nebeské bytosti. Kultivácia sa nerobí kvôli Dafa a ani zachraňovanie ľudí sa nerobí kvôli Dafa. Namiesto toho kultivácia zabezpečuje, že bytosť postupuje k duchovnému dovŕšeniu, pričom zachraňovanie životov je prejavom súcitu praktizujúceho a jeho zodpovednosti, keď sú vnímajúce bytosti v nebezpečenstve. Opustite vaše pripútanosti, ktorých je príliš veľa a sú príliš silné a kráčajte dobre po vašej vlastnej ceste – tento proces je vašou Cestou.

Rád by som opäť zaželal vašej konferencii veľa úspechov!

Majster sa teší, že bude od vás počuť dobré správy. Ďakujem vám.

 

Li Chung-č’

5. novembra 2016