Blahoprajný list Fa konferencii na Taiwane

Učeníci Dafa na Taiwane: Pozdravujem vás!

Učeníci Dafa, ktorí prišli z iných oblastí, aby sa zúčastnili Fa konferencie: Pozdravujem vás!

Dovoľte mi najskôr zaželať vašej Fa konferencii veľa úspechov!

Počas všetkých týchto rokov, kým boli učeníci Dafa v pevninskej Číne kruto prenasledovaní, učeníci Dafa na Taiwane hrali veľmi dobrú rolu. To je naozaj pozoruhodné! To, že rôzne politické systémy na dvoch stranách Taiwanského prielivu zaobchádzajú s učeníkmi Dafa rôzne, je samotné najväčším výsmechom pre zlý režim. Nech sú však okolnosti akékoľvek, požiadavky na kultivujúcich sú stále rovnaké. Kultivácia je o kultivovaní ľudského srdca a o kultivovaní seba. Iba ak stále dokážete hľadať v sebe a pozerať sa dovnútra uprostred problémov, konfliktov, ťažkostí a nespravodlivého zaobchádzania, je to skutočná kultivácia. Iba ak to robíte, budete schopní neustále sa zlepšovať, kráčať priamo po ceste kultivácie a postupovať k Dovŕšeniu!

Vážte si túto príležitosť, ktorá prichádza iba raz za večnosť!

Vážte si túto príležitosť na kultiváciu!

Vážte si cestu, po ktorej ste prešli!

Majster vás na konci čaká!

Ešte raz želám Fa konferencii veľa úspechov!

Ďakujem vám všetkým!

 

Váš Majster,

Li Chung-č’

27. novembra 2016