Blahoprajný list Fa konferencii v Argentíne

Učeníci Dafa, ktorí sa zúčastňujú Fa konferencie v Argentíne: Pozdravujem vás!

Dafa je Fa vesmíru a je tým, čo bytostiam dáva život a umožňuje im kráčať smerom k naplneniu. Aby ste sa ho naučili, je nutné študovať ho so všetkou vážnosťou a duševným pokojom, robiť to vytrvalo, a zároveň zaručiť, že rozumiete tomu, čo čítate. Buďte človekom, ktorý je v súlade s požiadavkami Fa a buďte kultivujúcim – iba potom ste učeníkom Dafa. Robenie cvičení je doplnkom ku kultivácii – nič z toho nemožno vynechať. Avšak šírenie takéhoto obrovského Fa v ľudskom svete musí mať svoj cieľ. Je to preto, že morálka spoločnosti upadá a pokles ľudskej morálky priniesol nebezpečenstvo pre ľudstvo; preto sa Dafa šíri vo svete, aby zachránil všetky bytosti, takže učeníci, ktorí sa opravdivo kultivujú, majú zodpovednosť za spásu všetkých bytostí.

Vážte si to! Toto je niečo, s čím sa stretnete iba raz za večnosť!

Ešte raz želám Fa konferencii veľa úspechov! Ďakujem vám všetkým.

 

Váš Majster,

Li Chung-č’

27. novembra 2016