Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016

(Li Chung-č’, 15. mája 2016 v Brooklyne, New York)

 

Dobrý deň! (Všetci učeníci srdečne tlieskajú: Dobrý deň Majster!)

Pracovali ste tvrdo! (Všetci učeníci: Majster pracoval tvrdo!)

Učeníci Dafa zachraňujú všetky vnímajúce bytosti, táto vec nemá v minulosti obdobu, takže to vyžaduje veľa tvrdej práce. Všetky veci majú niečo, na čo sa dá odkázať. V minulosti ľudia hovorili o záchrane všetkých vnímajúcich bytostí, avšak kto skutočne zachraňoval vnímajúce bytosti? Oni len dláždili cestu pre pochopenie Bohov a kultúry kultivácie. Nikto nezachraňoval vnímajúce bytosti, bolo to len zanechanie kultúry, založenie náboženstiev a vytvorenie určitej organizačnej formy v spoločnosti. Avšak skutočná spása všetkých bytostí čakala na dnešných učeníkov Dafa; naozaj robíte niečo, pre čo neexistuje žiaden odkaz z minulosti, nikdy sa to neudialo, takže keď sa učeníci Dafa  stretávajú s rôznymi otázkami, vrátane týchto démonických ťažkostí, tiež to nemá v histórii obdobu a ani stupeň zla nemá v histórii obdobu. Všetci viete o zlých veciach, ktoré boli odhalené, no v skutočnosti existujú veci, ktoré sú ešte hroznejšie. Nech je to akokoľvek, učeníci Dafa prešli týmto bezprecedentným prenasledovaním a zachraňovaním vnímajúcich bytostí a v súčasnosti sa to blíži k záveru. Takže inými slovami, nech je to akokoľvek, táto vec sa približuje ku koncu.

Dafa existuje už dávno a nikto ho nemôže poškodiť. Prenasledovaní sú len kultivujúci – učeníci Dafa a vnímajúce bytosti, ktoré prišli do sveta, aby tu získali Fa. Hoci sa tieto vnímajúce bytosti nekultivujú, v skutočnosti sú tiež prenasledované. Cieľom ich príchodu sem bolo získať Fa, získať spásu, a ich spása zabezpečí budúcnosť pre ich pôvodné nebeské kráľovstvá a ich pôvodné vnímajúce bytosti. Keď veria lžiam prenasledovateľov alebo prilievajú olej do ohňa, spôsobí to, že nezískajú Fa. Nie je potom toto prenasledovanie také, že môže zničiť všetky bytosti – zničiť ich a tiež vnímajúce bytosti, ktoré zastupujú? Celé ľudstvo je prenasledované. Učeníci Dafa sú hlavnými cieľmi tohto prenasledovania, pretože sú učeníkmi Dafa a nesú zodpovednosť za spásu iných ľudí. Povedať to slovami starých síl, Čína je miestom, kde sa zhromaždil veľký počet bytostí vysokej úrovne, dokonca bytostí ešte vyššej úrovne, a všetci tam prišli, aby získali Fa. Takto sa to miesto stalo niečím podobným ako pec na tavenie danu, ako hovoria v škole Tao, a ten oheň musí horieť intenzívne a silno. Ak naozaj dokážete prejsť tvrdou skúškou ohňom, ak dokážete vytrvať aj za tohto krutého prenasledovania, ste skutočne kultivujúcim, nebesá vás uznajú a budete môcť dosiahnuť Dovŕšenie. Čo robiť, ak tým neprejdete? Majú tento cieľ, pomocou tavenia odstrániť odpad a získať skutočné zlato. Je to presne takýto proces a hoci na pohľad je v ňom neporiadok, v skutočnosti je v ňom veľmi dobrý poriadok. To, čo vyzerá ako neporiadok, je v skutočnosti konkrétny odraz divokých plameňov ohňa, avšak je v tom veľmi dobrý poriadok. Na rôzne ľudské pripútanosti sa používajú rôzne prostriedky a rôzne ľudské pripútanosti vedú k rôznym stavom. Takže hovorím, že nech je to akokoľvek, zapojenie sa starých síl a robenie problémov, ako aj robenie všetkých vecí učeníkmi Dafa, všetko toto sa blíži ku koncu.

Situácia na nebesiach je rovnaká ako situácia na zemi. Všetci ste videli, že nech je to takzvaná krutá skúška učeníkov Dafa, alebo skúška vnímajúcich bytostí, nevedie to nakoniec k Dovŕšeniu? Ľudia sú skúšaní, či môžu dosiahnuť Dovŕšenie a to sa ukazuje presne cez to, aké zlé sa javí zlo a ako divoko horí oheň, nie? Tento oheň čoskoro vyhasne. Zlí ľudia, ktorých používalo zlo, sú zatýkaní a odstraňovaní. Keď budú všetci zatknutí, uvažujte o tom všetci, neskončí sa aj táto skúška učeníkov Dafa? Nebudú potom jasne rozoznateľní tí, čo to dokázali zvládnuť a tí, ktorí nie? Táto záležitosť sa potom skončí. Náprava Fa vesmíru sa tiež skončí. Takto to je.

Ďalším krokom je náprava Fa ľudského sveta. Včera mi študent položil otázku ohľadom ľudí, ktorí nezískali Fa. Povedal som, že je to vec budúcnosti, keď Fa napraví ľudský svet. Učeníci Dafa robia túto vec len počas obdobia nápravy Fa, učeníci Dafa v tomto období teda nesú obrovskú zodpovednosť. Akú zodpovednosť? Všetci viete, že som hovoril o tom, aký obrovský je vesmír a koľko bytostí tam je – je to bezhraničné, nezmerateľné a nespočítateľné. Molekuly pozorované pod mikroskopom, keď sú zväčšené a zobrazené na obrazovke, vyzerajú rovnako ako rozloženie nebeských tiel vo vesmíre, a keď sa zväčší molekulová štruktúra, vyzerá presne ako nebesá. Ale molekula nie je najmenšia častica. Pod ňou sú atómy, ktorých častice pri zväčšení existujú rovnakým spôsobom ako hviezdy na nebi, a to sú nebesá na tej úrovni. Atómy tiež nie sú najmenšie – sú pod nimi ďalšie častice, ktoré sú mikroskopickejšie, ešte mikroskopickejšie, ešte mikroskopickejšie a ešte viac mikroskopickejšie. Vrstvy a vrstvy častíc sú vrstvami a vrstvami nebies a čím je častica menšia, tým je mocnejšia. Tí, čo študujú fyziku, hovoria, že čím je častica drobnejšia a mikroskopickejšia, tým má väčšiu radiáciu, viac sily a viac energie. Áno, častica vyzerá ako nebeské telo – čo je na nej? Ľudia vedia, že na Zemi sú ľudia. Ohľadom toho, či sú na iných planétach životy, skúmajú len povrch tej dimenzie, ktorá je na rovnakej úrovni ako ľudstvo a nazdávajú sa, že niektoré planéty majú životy a niektoré nie. Ale väčšina životov nežije v povrchovej dimenzii a mnoho životov existuje v dimenziách iných foriem, takže ich nemôžete vidieť. Ľudská veda je veľmi obmedzená. Všetky nebeské telá majú životy, ako aj spoločenské formy životov a je tam dokonca mnoho prekvitajúcich svetov. Koľko životov tam je? Povedal som, že častica, keď sa zväčší, je tiež ako hviezda, takže koľko životov tam je? Keby sme to skúmali ešte ďalej, vrstva za vrstvou častíc vytvára vrstvu za vrstvou nebies – aký gigantický je potom tento obrovský vesmír? Koľko je v ňom životov? Zem je tvorená celým povrchom dimenzií, ktoré existujú medzi časticami a sú formované neviditeľnými mikroskopickými časticami. Aké je to veľké? Koľko vrstiev takýchto povrchov existuje? Je to mimoriadne zložité. Všetky vrstvy sú takéto. Nakoniec ani Bohovia nedokážu zistiť a spočítať, koľko životov existuje – pre ľudí sú to všetko Bohovia. Toto ukazuje, aké obrovské je to číslo.

Učeníci Dafa sú Bohovia, ktorí zostúpili do ľudského sveta so zodpovednosťou pomáhať Majstrovi pri spáse vnímajúcich bytostí, nesúc zodpovednosť za záchranu vnímajúcich bytostí v nižších ríšach. Môžete si myslieť, že nezáleží na tom, či sa osobne kultivujete dobre, akoby to bolo podobné forme kultivácie v minulosti. Takže niektorí ľudia nie sú veľmi usilovní, kultivujú sa, ale nekultivujú sa skutočne. Ale uvažovali ste o tom? Kedysi ste so mnou podpísali zmluvu, keď ste prišli do tohto sveta, a prisahali ste, že spasíte tie vnímajúce bytosti. Až potom ste sa mohli stať učeníkom Dafa a až potom ste mohli robiť túto vec. Ale nesplnili ste ju. Nesplnili ste úplne svoj sľub a nedokážete dokonca spasiť ani tie bytosti, ktoré sú vám pridelené, tie, ktoré ste sa podujali spasiť, a za nimi sú nespočítateľné vnímajúce bytosti a gigantické skupiny bytostí. Čo to je?! Je to jednoducho záležitosť toho, že sa nekultivujete usilovne? Je to mimoriadne vážny zločin! S ničím neporovnateľný zločin! Hovoríte, že keď príde ten čas, zavoláte len Majstra a poviete: „Majster, nekultivoval som sa dobre.“ Tým to skončí? Kto vás nechá prejsť? Nechajú vás tie staré sily prejsť? Je to taká vážna záležitosť!

Ale niektorí ľudia jednoducho nie sú usilovní a ich pripútanosti sú jednoducho také silné. Merajú veci, s ktorými sa stretnú, pomocou ľudských predstáv a niektorí dokonca nikdy nie sú vo Fa, nepovažujú sa za učeníkov Dafa a neberú ohľad na svoje obrovské zodpovednosti. Keď uvažujú o veciach, nekladú spásu vnímajúcich bytostí na prvé miesto, ale pri uvažovaní o veciach vždy používajú ľudské názory. Niečo sa vám páči a niečo nie, cítite sa rozhorčene a nevyrovnane, chcete mať niečo tak alebo onak – ako to môže fungovať?! Boli by Bohovia ako vy? Ak by pri spáse vnímajúcich bytostí boli všetci ako vy, ako by vnímajúce bytosti mohli byť spasené? Spasíte tých, ktorí sa vám páčia a nespasíte tých, čo sa vám nepáčia – môžete potom spasiť vnímajúce bytosti?

Tento druh prosperity, ktorú máme v ľudskom svete, je niečo, čo nikdy v histórii nebolo videné. Po prvé, je to na to, aby to vnímajúcim bytostiam v tejto prosperujúcej situácii, ktorá podnecuje rôzne ľudské pripútanosti, bránilo získať Fa. Je to jednoducho takto a všetko priťahuje vaše pripútanosti, aby sa videlo, či môžete získať Fa. Ak môžete v tejto situácii získať Fa, potom budete uznaní. Ak nemôžete získať Fa, je to preto, že vy sami nie ste dobrí. Po druhé, vesmír už mal byť zničený a tie životy už mali byť odstránené. Toto sa už malo stať a nebesá vás uznajú, ak dokážete z toho vystúpiť. Dokáže z toho niekto vystúpiť? Áno! Nešíri sa tu Dafa, Dafa vesmíru? Iní ho získali, prečo ho nemôžete získať vy?! Iní sa dokážu kultivovať dobre, prečo sa vy nedokážete kultivovať dobre?! Nie je to váš vlastný problém? Nebesá to považujú za spravodlivé. Pôvodne už všetko malo byť zničené, avšak vy ich chcete spasiť, takže to musí byť takto. Prečo môže byť spasený? Ako by to mohlo ísť tak ľahko? Je to jednoducho takto vážne. Ale v tomto prostredí, v takomto vzrušujúcom svete, a keď sa k tomu pridá kruté prenasledovanie, kto sa stále chce kultivovať? Najväčšou prekážkou v kultivácii sú ľudské pripútanosti. Ľudské bytosti majú veľa ľudských názorov a pripútaností a boli do toho vtiahnutí dokonca niektorí učeníci Dafa, ktorí nie sú usilovní. Ich vlastné sľuby a ich pocit vzrušenia pri získaní Fa je všetok preč. Ste prenasledovaní – kto vás prenasleduje? Nie sú to ľudia? Nezažili to mnohí nasledovníci Bohov počas histórie? Čo chcete získať? Nie azda Dovŕšenie na ceste k Božstvu? Ako môže prenasledovanie rozkolísať tých, ktorí kráčajú po ceste k Božstvu? Nie je to spôsobené tým, že vaše ľudské predstavy boli rozvírené a vaše pripútanosti k sláve, osobnému zisku a emóciám (qing) boli podnietené?

Všetci o tom uvažujte, bez ohľadu na to, ako vyzerá prenasledovanie a aké vážne je prenasledovanie, môže byť náhodné? Od dávneho času po dnešok, tento vesmír, všetko toto, ani nehovoriac o ľudstve – celý vesmír beží podľa zákonitostí, ktoré boli predtým usporiadané. Toto je pravdou najmä pre ľudstvo. Každých päťtisíc rokov sa ľudstvu udeje jedna katastrofa a päťtisíc rokov civilizácie je jeden scenár. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že je to naozaj scenár. Približne každých päťtisíc rokov sa ľudská história skončí a ľudstvo je zničené. Dôvodom pre zničenie je vesmírny zákon vytvárania, stagnácie, degenerácie a zničenia. Keď príde tá fáza, všetko je zdegenerované, vrátane ľudskej morálky a všetkej hmoty, takže ľudstvo bude zničené. Keď už ľudská morálka a charakter nie sú dobré, ľudia musia byť zničení. Bude zachovaná len časť, ktorá je dobrá a bude slúžiť ako semienko pre ľudstvo, aby sa vyvinulo odznova. Scenár sa vezme, opraví sa, a keď je nejaká časť v historickom rozpätí piatich tisícov rokov neuspokojivá, bude sa znova a znova opravovať. Nepovedali mnohí Bohovia, mudrci v ľudskom svete a taoistickí kultivujúci nasledujúce? Povedali, že ľudstvo sa opakuje a že ľudská história sa opakuje. V komunite kultivujúcich sa to často hovorí, často to počuť. Toto je dôvod.

Táto Zem má históriu 100 miliónov rokov. Niektorí ľudia sa pýtajú, ako to môže byť 100 miliónov rokov? Vedci objavili, že sú to viac ako dve alebo štyri miliardy rokov. Zem však nebola vytvorená z ničoho, ale z vecí, ktoré boli vzaté z rôznych častí vesmíru, bola vytvorená z rôznych zvyškov a úlomkov zozbieraných vo vesmíre. Vzali sa tie, ktoré boli užitočné a potrebné pre Zem, avšak tie veci pôvodne existovali. Z nich bola vytvorená Zem. Ako môžete zmerať, aká stará je Zem? Keď to meriate, výsledkom je vek vecí z predchádzajúceho obdobia. Ľudia sú len ľudia, sú vždy obmedzení na tie ľudské myšlienky. Skutočný vek Zeme je práve 100 miliónov rokov a nemôže prekročiť 100 miliónov rokov. Po prekročení 100 miliónov rokov budú všetky jej zdroje pokazené.

Týchto 100 miliónov rokov však nie je krátky čas. Uvažujte o tom všetci, koľko päťtisícročných období je v týchto 100 miliónoch rokoch? Koľko päťtisícročných civilizácií existovalo? Koľkokrát bol tento scenár opravený? Koľkokrát sa zopakovala katastrofa ľudstva? Včera na stretnutí Shen Yun som niečo povedal. Povedal som, že nežartujem – máme teraz umelecký súbor Shen Yun. Bol tam aj predtým Shen Yun? V každom prípade tam bol klasický čínsky tanec, ale tí, ktorí sa zaoberali čínskym tancom alebo klasickým tancom v Číne, neboli nevyhnutne východní ľudia. Je to preto, že v oblasti Číny to neboli vždy Číňania, ktorí sa ním zaoberali. Robili ho ľudia rôznych národností, vtedajší obyvatelia Číny – Číňania v tom období Číny, krajiny stredu. Počas predchádzajúceho obdobia to robili bieli ľudia. Tentoraz,  tento poslednýkrát, to robia ľudia žltej rasy.

Často hovorím, že vývoj ľudstva je ako hra, ale to, či ľudia môžu byť na konci spasení a či vnímajúce bytosti môžu byť spasené v náprave Fa, je neznáme, nie je to napísané v scenári. Celá ľudská kultúra, myslenie a správanie, všetko bolo usporiadané pre túto otvorenú otázku na konci: koľko životov bude zachovaných? To nebolo usporiadané. Trvalo to taký dlhý čas, dve Zeme a 200 miliónov rokov, aby bola táto vec usporiadaná. Ako učeníci Dafa nemáte vôbec žiaden dôvod na to, aby ste nenaplnili svoju misiu. Keď tu sedíte a nazývate sa učeníkom Dafa, máte túto zodpovednosť bez ohľadu na to, či ste usilovný alebo nie, alebo či ste nový alebo dlhoročný praktizujúci. Ak by to nebolo predurčené, určite by ste tu nesedeli.

Niektorí ľudia môžu povedať, že je tu aj dosť špiónov. Áno! Som si toho plne vedomý, ale aj ten špión tu je kvôli tomu, aby mohol týmto spôsobom počuť Fa! Aj to je usporiadané Bohmi! Ľudské zamestnania sa neberú do úvahy, šírenie Dafa neberie do úvahy zamestnanie ľudí, nezameriava sa na žiadne skupiny, zameriava sa len na ľudské srdcia! Bez ohľadu na to, čo robíte, vaše myšlienky sú vaše vlastné, vaše srdce je vaše vlastné a váš výber budúcnosti je váš vlastný. Všetkým vnímajúcim bytostiam je daná táto príležitosť. Čo je milosrdenstvo? Čo je spása vnímajúcich bytostí? V období konca Zákona sú ľudia, ktorí budú robiť prácu špióna. Majú byť spasení? V tomto živote je špiónom, ale v predchádzajúcom živote bol mimoriadnym človekom a predtým bol veľkolepým Bohom! Ak máte v projektoch Dafa pocit, že nie je celkom v poriadku, potom ho jednoducho nenechajte robiť konkrétne veci, ale stále má dovolené kultivovať sa. Môžete ho nechať priamo objasňovať pravdu alebo pracovať na iných veciach. V projektoch ho jednoducho nenechajte robiť špecifické veci, ktoré boli naplánované, a bude to v poriadku.

Pri niektorých veciach jednoducho nedokážete racionálne uvažovať. Ohľadom vecí, ktoré máte robiť, hádate sa a bojujete medzi sebou s ľudskými pripútanosťami. Neuvažujete vôbec o tom, že ste učeníkom Dafa! Aká obrovská je zodpovednosť, ktorú nesiete! Nikdy ste neuvažovali o veciach na takom základe ako je spása vnímajúcich bytostí, namiesto toho stále uvažujete s ľudskými myšlienkami! Hneď ako narazíte na špecifické problémy, vystúpia vaše ľudské pripútanosti! Hneď ako narazíte na špecifické veci, vaše ľudské pripútanosti sa opäť vynoria! Ako môžete brať Dafa na ľahkú váhu? Ak naozaj nedokážete narábať s vecami správne, skutočne sa objavia problémy. Nebudú to malé problémy, keďže váš život a večnosť vášho života budú ukončené starými silami.

Učeníci Dafa nie sú jediní, ktorí podpísali zmluvu s Majstrom pri príchode do tohto sveta. Všetci ľudia a životy, ktoré prišli do tohto sveta a Bohovia, ktorí zostúpili z nebies, majú so mnou zmluvu. Vesmír je príliš gigantický a počet životov je príliš veľký, a Zem je príliš malá na to, aby pojala príliš mnoho životov. Všetky tie vybraté bytosti spravili v jednom bode sľub, že mi budú pomáhať v náprave Fa a v záchrane vnímajúcich bytostí, a iba potom sa mohli narodiť na Zemi. Je to len tak, že v histórii som usporiadal pre učeníkov Dafa, aby vykonávali konkrétne veci v tejto záležitosti. Ale pri šírení Fa z človeka na človeka má každý svoju zodpovednosť. To je niečo pre bežných ľudí.

Kľúčové je, že učeníci Dafa musia robiť dobre veci, ktoré by mali robiť. Ale vy sa ani usilovne nekultivujete, nekultivujete sa vážne, alebo sa kultivujete polovičato a v projektoch Dafa na záchranu ľudí vaše ľudské predstavy vyvolávajú vaše pripútanosti. Vždy sa cítite rozhorčene a cítite, že s vami zaobchádzajú nespravodlivo. Kvôli čomu cítite, že s vami zaobchádzajú nespravodlivo?! Neviete, čo ste sem prišli spraviť?! Neviete, aká veľká je vaša zodpovednosť?! Neviete, že nespočetné bytosti čakajú na vás, aby ste ich spasili? To je vaša zodpovednosť! To je váš sľub! Keď robíte veci spolu kvôli spáse vnímajúcich bytostí, je to príležitosť a vytvárate si pritom podmienky na spásu bytostí, avšak vy to dobre nevyužívate. Neviete, akého vážneho zločinu sa dopúšťate, ak nerobíte veci, ktoré majú robiť učeníci Dafa dobre?!

Ako učeníci Dafa si mnohí z vás želajú, aby pri vašom objasňovaní pravdy druhí mohli získať Fa a stať sa praktizujúcimi. Ten úmysel je dobrý. Obvykle je to takto: keď objasňujete pravdu, či hovoríte o zlobe zlej ČKS, alebo o tom, akí spravodliví a dobrí sú praktizujúci Dafa, toto sú veci, ktoré ľudia môžu akceptovať. Ale nefunguje to, keď ich voláte, aby sa kultivovali. Prečo? Samozrejme, ich výhovorky sú napríklad: „Musím zarábať peniaze, živiť rodinu; stále mám túto alebo tamtú vec, čo treba spraviť.“ Jednoducho nemôžu vstúpiť, čo sa odráža na ich neochote kultivovať sa. Viete, že sú to Bohovia, ktorí im nedovolia vstúpiť? Bohovia ho nechajú použiť všetky druhy výhovoriek a budú ovládať všetky druhy jeho ľudských myšlienok, aby sa vyhol kultivácii, pretože nie je hoden toho, aby bol učeníkom Dafa, a pretože o týchto učeníkoch Dafa sa rozhodlo v histórii. Niektorí získajú Fa skôr, iní neskôr, nezáleží na tom. Je učeníkom Dafa. Ale niektorí ľudia jednoducho nemôžu vstúpiť. Je to preto, že nie je hoden niesť túto veľkolepú zodpovednosť.

Je to ako s umeleckým súborom Shen Yun. Chceme najať niekoho s vynikajúcimi zručnosťami, ale on sa nekultivuje. Dokonca aj keď sa nám podarí dostať ho sem, odíde s rôznymi výhovorkami. Niektorí ľudia sa nekultivujú a chcú zostať, ale Bohovia ich prinútia odísť. Staré sily mu tiež nedovolia zostať tu, pretože majú pocit, že toho nie je hoden. Shen Yun zachraňuje vnímajúce bytosti, čo je niečo, čo robia učeníci Dafa. Pretože Shen Yun je nakoniec umeleckým súborom, ktorý vyžaduje zručnosti vysokej úrovne, ak niekto má tú zručnosť a môže sa aj kultivovať, potom sa naozaj môže pridať. Ak sa ukáže byť dobrý, potom má dovolené zostať. Inak nemá dovolené vstúpiť. Dokonca aj keď vstúpi, ak nerobí veci, ktoré jeho vedomá stránka sľúbila, bude prinútený odísť. Je to preto, že toto je skupina kultivujúcich, skupina, ktorá zachraňuje vnímajúce bytosti. Nie sú to len ľudia v orchestrisku a na javisku, sú tam aj Bohovia. Ak je tu bežný človek – bežný človek, ktorého celé telo nesie karmu a ktorý sa nekultivuje, ako to môže byť dovolené? Takto to v skutočnosti je. To znamená, že táto skupina učeníkov Dafa nie je skupinou, ku ktorej sa môže len tak hocikto pridať. Všetci viete, že tu pomáhajú Bohovia a ohľadom zručností a techník vystupujúcich Shen Yunu na javisku aj mimo neho sa dejú zázraky. Zvuk, ktorý vydáva orchester a vizuálne efekty, ktoré vidia ľudia, sú všetky zosilňované Bohmi, nedá sa to s ničím porovnať. To, čo ľudia vidia a počujú, prekračuje ľudstvo. Samozrejme, čím sú zručnosti človeka lepšie, tým je lepší účinok.

Rovnako to platí pre iné projekty učeníkov Dafa. Keď nemáme ľudí s talentom, hľadáme ich v spoločnosti. Ale aj keď sme hľadali tu aj tam, nakoniec to nebude fungovať a aj tak sa musíte spoliehať sami na seba. Keďže ste učeníci Dafa, mali by ste tieto veci robiť sami. Prečo sa spoliehate na bežných ľudí? Prečo neuvažujete o spôsoboch, ako by ste sami rozriešili tento problém a vyškolili si ľudí s talentom? Všetci chcete mať rýchly úspech, že? To je usilovanie sa o rýchly zisk. Toto uvažovanie pochádza z kultúry strany, ktorú do vás vštepila zlá strana. Nech robíte čokoľvek, robte to dobre. To, na čo sa pozerá v procese robenia vecí, sú vaše srdcia, nie váš úspech ako taký. V procese robenia vecí môžete zachrániť ľudí! Váš proces robenia vecí je tiež procesom vášho pozdvihovania sa v kultivácii a zároveň hrá úlohu záchrany vnímajúcich bytostí! Nie je to tak, že iba ak budete úspešný v robení tej veci, môžete zachrániť vnímajúce bytosti.

Je tu ďalšia vec, ktorá sa deje praktizujúcim vo všetkých spoločenských postaveniach, konkrétne, niektorí ľudia si zvykli klásť dôraz na malé problémy. Nemôžu v mysli opustiť veci ako určité pohyby v cvičeniach, rýchlosť určitých pohybov, alebo ak sú pohyby trošku odlišné. Z tých, čo tu sedia, predtým ako sa stali ľuďmi, niektorí prišli z Budhovskej školy, zo školy Tao, alebo boli rôznymi druhmi Bohov. Dovoľte mi povedať vám, že tento systém Majstrových vecí sa používa na to, aby sme vás nechali dovŕšiť sa a vrátiť sa na vašu pôvodnú pozíciu. Máte svoje pôvodné veci. Nezdôrazňujem príliš presne stupeň naplnenia štandardu, akoby ste boli odliati z jednej formy. Nepovedal som to. Ak sú vaše pohyby vo všeobecnosti správne, budú fungovať. Rozšírte svoje srdce a nepoužívajte ho na tieto malé veci. Pri pozeraní sa na veci by ste nemali používať ani rôzne druhy ľudských myšlienok. Sú aj ľudia, ktorí pri štúdiu Fa príliš naliehajú na veciach ako: čo študovať, kedy, ako dlho, a čo počas štúdia Fa čítať a čo nečítať. Ako učeníci Dafa, ak máte čas, mali by ste študovať Fa, pretože ste kultivujúcimi – čo iné robíte, ak neštudujete Fa? Bude dobré, ak v zostávajúcom čase dokážete zachrániť ešte viac ľudí!

Skupinové štúdium Fa je niečím, čo som všetkým zanechal a skupinové cvičenia sú niečím, čo som všetkým zanechal. Okrem situácií krutého prenasledovania, v iných oblastiach mimo Číny by sa to malo robiť týmto spôsobom. Nie je dôvod na to, aby sa to nerobilo, keďže sa to týka otázky, ako budúci ľudia získajú Fa a ako sa budú kultivovať. Preto skupinové cvičenie a skupinové štúdium Fa nesmie chýbať. Pri štúdiu Fa sa číta hlavne Čuan Falun. Ak máte viac času, potom čítajte iné prednášky, a je to v poriadku, ale mali by ste hlavne študovať Čuan Falun. Ak skutočne nemáte mnoho času a nemôžete čítať iné prednášky [v skupine], potom by ste si mali nájsť čas na to, aby ste študovali moje prednášky Fa sami. Je to jednoduchá vec a nemám na vás zámerné požiadavky. Nemám pre vás strnulé pravidlá, avšak vy si stále chcete určovať strnulé pravidlá!

Je tu však jedna vec: Hoci tu nie sú také požiadavky, musíte sa považovať za kultivujúceho! Mali by ste aktívne študovať Fa! Ak neštudujete Fa, ako môžete robiť túto vec? Môžete povedať, že to dokážete. Ak sa spoliehate na ľudskú rafinovanú myseľ a dôvtip pri robení vecí, je zaručené, že to nedokážete spraviť. Prečo? Môžete to spraviť v obchode alebo v práci medzi bežnými ľuďmi, ale nemôžete to spraviť v tejto veci, pretože slová, ktoré poviete, nebudú mať energiu a nebudú v súlade s Fa. Chcete ho spasiť, ale tie slová, ktoré poviete, nedokážu odstrániť jeho karmu a odstrániť jeho pripútanosti; ako ho zachránite?! Ak ho chcete spasiť, vy sami musíte byť kultivujúcim, aby tie slová, ktoré poviete, mali energiu, ktorá dokáže odstrániť jeho predsudky a pripútanosti; aby mali taký účinok a mohli potlačiť tie zlé veci, ktoré zasahujú do jeho myšlienok v tom čase. Iba potom ho môžete zachrániť. Toto sa týka aj  objasňovania pravdy v rôznych prostrediach, nie je to tak? Sú tiež ľudia, ktorí si myslia: Som dlhoročný praktizujúci a nebude to problém, ak nejaký čas nebudem študovať Fa. Bude to problém. Nezáleží na tom, ako dlho ste študentom, pretože tá vaša časť, ktorá bola skultivovaná, bola už od vás oddelená. Váš gong, ktorý bol zvýšený na vašu pôvodnú nebeskú pozíciu bude fungovať len ak sa skombinuje so spravodlivými myšlienkami vo Fa. Ak neštudujete Fa a vzdialili sta sa od Fa, váš gong nemožno zmobilizovať, pretože to je sila Fa.

Ako by mohli tie ľudské pripútanosti a strach zmobilizovať gong? Ak človek opustí Dafa, jeho gong spadne a nezostane nič. Neustále som hovoril, že ak v kultivácii opustíte Dafa, nepraktizujete už kultiváciu. Ak opustíte Dafa, všetko, čo robíte, nie je to, čo robí učeník Dafa, je to len tak, že bežný človek robí dobrú vec. Nedosiahnete Dovŕšenie, môžete si len nahromadiť cnosť. Ak si hromadíte cnosť bez zvyšovania gongu, potom zostanete tu medzi bežnými ľuďmi. Vy ste učeníkom Dafa, avšak nezachránite vaše vnímajúce bytosti. Nespočítateľné bytosti čakajú na vás, aby ste ich zachránili, no vy ich nebudete schopný zachrániť a niekedy sa budete správať presne ako bežný človek a poľavíte. Myslíte si, že všetko je veľmi jednoduché a máte pocit, že každý pohyb, každá vaša myšlienka je veľmi prirodzená a jednoduchá. „Čo na tom záleží? Nie je to veľká vec, že?“ Čo chcete povedať tým: „Čo na tom záleží?!“ Vaša zodpovednosť je obrovská! Ako si môžete myslieť, že na tom nezáleží?! Ak ste len dobrým človekom medzi bežnými ľuďmi a nekultivujete sa, stále páchate mimoriadne veľký zločin! Je to preto, že nezachraňujete vnímajúce bytosti, ktoré máte zachrániť!! Neplníte zmluvu, ktorú ste podpísali pred históriou!! Nie je to takýto problém? Keď som v minulosti vyučoval Fa, nikdy som nepoužil takýto tón, keď som s vami hovoril. Majster je znepokojený, keďže koniec sa rýchlo približuje. Ale niektorí ľudia nie sú znepokojení. Čo sa dá spraviť?! Tí študenti, ktorí boli odohnaní vašimi ľudskými pripútanosťami, sa určite tiež nečinili dobre a odišli s rozhorčením. Ak ich nenájdete a neprivediete ich späť, dopúšťate sa zločinu. Myslíte si, že je to ako nejaká vec medzi bežnými ľuďmi, že keď sa to skončí, skončilo sa to? Je to také jednoduché?

Bytostí v tomto vesmíre je nespočítateľne veľa a všetky sem naťahujú oči, ktoré sú ako vlákna s očnou buľvou vpredu. Nespočítateľné bytosti vo vesmíre sem všetky naťahujú oči a sledujú každého jedného učeníka Dafa! Sú na každej úrovni! Okrem toho sú oči v očiach na každej úrovni! V mikroskopickejších dimenziách – ktoré dokonca ani Bohovia na nižších úrovniach nepoznajú – v rámci mikroskopických očí, sú tu oči, ktoré sa sem natiahli z ešte mikroskopickejších dimenzií, zapĺňajúc zem tak, že okolo nej nie je miesto a sledujú všetko tu medzi ľuďmi. Sledujú každý váš čin a pohyb, každú vašu myšlienku a úmysel, pretože budete určovať budúcnosť ich životov! Ako by mohli nebyť ustarostení? Myslíte si, že na tom nezáleží a že je jedno, či ste to spravili dobre alebo nie. Ale nie je to tak, že na tom nezáleží. Viete aké obrovské sú vaše zodpovednosti? Čo je učeník Dafa? Môže byť to meno použité nedbanlivo? Je to najväčší a najposvätnejší titul!

Samozrejme, mnoho učeníkov Dafa sa činí dobre, hoci do rôznych stupňov zakopávajú. Nezáleží na tom. Majster videl, že niektoré ťažkosti nie sú tým, čo ľudia dokážu zniesť, a tie sa nepočítajú. Vstaňte keď spadnete a potom je to najmimoriadnejšie. Opäť začnite a čiňte sa dobre! Pokiaľ dokážete stále kráčať s jasnou mysľou, stále sa kultivujete a robíte to, čo by učeník Dafa mal robiť, ste pozoruhodný a Majster vás uzná! Dúfam, že všetci sa pozbierajú a budú veci robiť rýchlo a čoraz lepšie. Odovzdajte tieto slová učeníkom Dafa v Číne. Neuviaznite v ľudských pripútanostiach, v malých veciach a v nekonečných sporoch. Situácia sa neustále mení, takže nemajte tak mnoho ľudských pripútaností.

Počul som, že na niektorých miestach praktizujúci vychádzajú von robiť cvičenia. Niektorí študenti chodia objasňovať pravdu priamo na miestne policajné stanice, na úrady verejnej bezpečnosti alebo na vládne úrady – a dokonca sa činia veľmi dobre. Zlo na niektorých miestach sa skutočne už neodvažuje prenasledovať učeníkov Dafa tak kruto. Situácia sa mení a zlo sa stáva čoraz menším. Nech je to akokoľvek, niektorí z nich, dokonca vrátane tých prenasledovateľov, čakajú na vás, aby ste ich spasili. Samozrejme, niektorí sa dopustili najhorších hriechov a možno nebudú počúvať, keď im budete objasňovať pravdu. Nie je to tak, že on nepočúva, sú to Bohovia, ktorí mu nedovolia počúvať. Nech je to však akokoľvek, učeníci Dafa si nemajú vyberať, musíte zachraňovať všetky vnímajúce bytosti, ktoré stretnete.

Keď som sa narodil, mnoho Bohov zostúpilo nadol so mnou. Odvtedy sa to deje každý rok a Bohovia zostupujú nadol. V čase, keď som začal vyučovať Fa, prichádzali Bohovia nadol ako snehové vločky – bolo ich tak veľa. Keď vypočítam ich vek – odvtedy ako som začal šíriť Fa až doteraz – sú to okolo 25-roční mladí ľudia a mnohí z nich skutočne neboli zachránení. Všetci boli Bohmi, zostúpili na zem a roztrúsili sa do všetkých oblastí vo svete. Niektorí sa nemohli stať ľuďmi, keďže nebolo toľko ľudských tiel, takže sa stali zvieratami alebo rastlinami. Prečo má súčasná spoločnosť v posledných rokoch také vysoké požiadavky na ochranu zvierat a rastlín? Všetko to má svoje dôvody a bolo to usporiadané a vedené Bohmi. Žiaden človek nemôže vidieť tieto veci jasne. Nie sú to jednoduché veci.

Ľudský svet je svetom ilúzie a hneď ako ste prišli nadol, podľahli ste ilúzii a zabudli ste na všetko z minulosti. Mnohí ľudia vedia – v dnešnom svete, či sú to vlády alebo vedci, mnohí ľudia aj tak vedia – že ľudstvo dosiahlo konečnú fázu a môže teraz skončiť každým dňom. Všetkým je to jasné. Prírodné zdroje ľudstva zdegenerovali, Zem sa rýchlo ničí, pričom voda sa stáva nepoužiteľnou ako prvá. Niektorí ľudia chcú žiť ľahký a pohodlný život, šťastný život – hovorím tu o bežných ľuďoch. Ale nech je to akokoľvek, ľudia sú len ľuďmi a bez ohľadu na to, z akej vysokej úrovne človek prišiel, keď raz prišiel do ľudského sveta, vstúpil do ilúzie a nemá dovolené pamätať si veci z minulosti. Čo sa dá spraviť? Je na vás, aby ste ich išli zachrániť. Musíte im to vysvetliť na základe spravodlivých princípov, na základe Fa. Musíte im vysvetliť, prečo sme prenasledovaní a umožniť ľuďom, aby si vyvinuli spravodlivé myšlienky, a iba potom Bohovia uznajú, že je to zachraňovanie ľudí. Ak ukážete zázraky, vyvolá to silné pripútanosti ľudí ku schopnostiam a budú sa kultivovať, aby získali schopnosti a nie kvôli spáse svojich životov. To by nebolo uznané. To nie je spása, pretože hneď ako to ľudia uvidia, každý život, nech je akokoľvek zlý, by sa chcel kultivovať. To by potom Stvoriteľ mohol sám ukázať svoje schopnosti, prečo by potreboval vás, aby ste ich ukazovali?

Niektorí ľudia si stále predstavovali, že keď Ježiš opäť príde, keď prídu Bohovia, ukážu sa na oblohe. Boh by sa majestátne ukázal v žiarivom svetle a ľudia by boli v úžase. Dovoľte mi povedať vám, že v tom prípade by to bol určite démon. Životy zhrešili a majú byť rozložené v procese vytvárania, stagnácie, degenerácie a deštrukcie, preto prišli do ilúzie, aby hľadali spásu. Aby mohli byť spasení, musia si v ilúzii vybudovať svoje spravodlivé myšlienky. Ak by Bohovia prišli a majestátne sa ukázali v žiariacom svetle, uvažujte o tom, úplne každý človek, nech by bol akokoľvek zlý, by sa chcel kultivovať. Prečo by sa potom Bohovia z nebies museli reinkarnovať do ľudského sveta? Stvoriteľ by tam mohol len stáť a povedať: „Všetci sa zmeňte na dobrých,“ a dať ľuďom štandardy; to by stačilo, len tá jedna veta. Prečo by musel prísť do ľudského sveta? Nie je toto ten dôvod? Je to preto, že všetci sa odchýlili od štandardu, a čo sa týka bytostí vo vesmíre, je to tak, že bytosti zhrešili, takže musia prísť do ilúzie a trpieť ťažkosti. Ak sa v tomto utrpení stále viete kultivovať a stále dokážete mať spravodlivé myšlienky, potom si Bohovia budú myslieť, že to je pozoruhodné, nechajú vás kultivovať sa a dovolia, aby ste boli spasení. Toto je ten princíp, nie?

Skutočne boli nejakí Bohovia, ktorí prišli do Troch ríš. Videli z nebies, že králi ich svetov, hlavní Bohovia ich vesmíru, ktorí prišli nadol z ich rajov do ľudského sveta, sa v ľudskom svete činia veľmi biedne, takže boli veľmi znepokojení. Dafa sa šíri, avšak oni sa stále nedokážu prebudiť a robia zlé veci. Títo Bohovia vedeli, že ich nemožno spasiť, takže oni sami prišli a chceli toho človeka prebudiť. Nie je dovolené vstúpiť do Troch ríš a tí, ktorí sem dokázali vstúpiť, nemôžu odísť. Potom čo sem prišli, stali sa rovnakými ako ľudia. Niektorí mali krídla a poletovali sem a tam. Ale postupne stratili tú schopnosť a nedokázali lietať. Nakoniec tie bytosti umreli medzi ľuďmi. Je to naozaj tak, že niektorí z nich vstúpili. Boli aj iné formy, ale keď raz prišli, nemohli sa dostať von a museli sa stať rovnakými ako ľudia. Nakoniec tu umreli. Toto je ľudský svet a počas obdobia nápravy Fa nemožno odkryť závoj. Nechať ľudí vidieť sa rovná páchaniu zločinu a keďže prišli kvôli tomu, aby odkryli závoj v ľudskom svete, nie je to dovolené. Samozrejme, ľudia ich videli – mnohí ľudia už tieto scény videli, ale je ich menšina.

Nech je to akokoľvek, Majster vám vysvetľuje veci na základe princípov Fa. Nemôžem sa vám ukázať v žiarivom svetle. Samozrejme, niektorí ľudia niečo videli, čo je v poriadku. Videli ste scény mimo tohto ľudského povrchu a bol to výsledok vašich schopností. Nestalo sa to na povrchu, takže sa to nepočíta ako odkrytie závoja. Bolo to to, čo ste mali vidieť. Ak sa veci úplne ukážu na ľudskom povrchu, potom je závoj odkrytý. Je ale jedna vec, ktorú všetci viete: to, čo Majster povedal, nemá v histórii obdobu a nikto iný nie je schopný povedať vám to. V mojej pamäti je nielen všetko o životoch na všetkých úrovniach v tomto vesmíre, ale tiež budúcnosť a minulosť ľudstva, všetko je vo mne. Viem všetko, ale nemôžem vám to ukázať. V skutočnosti som z toho trošku ukázal. Počuli ste, že Majster vyučuje spev. (potlesk) Tí, čo sa špecializujú na tanec, vedia, že taneční experti nevedia toľko ako ja, pretože prehistorický tanec bol tiež mojím dielom. (nadšený potlesk) Samozrejme, toto nie je všetko, hovoria, že Majster zrazu vie toľko vecí. Nuž, faktom je, že niektorí ľudia nenapĺňajú očakávania. Pred históriou prisahali, že prídu robiť túto vec, ale neprišli a nikto to nerobí, takže to robí Majster sám.

Každopádne, chcem vám povedať, že ako učeníci Dafa by ste mali vedieť, aké obrovské sú vaše zodpovednosti. Toto nie je detská hra. Táto vec sa už dostala do poslednej fázy a ja som veľmi znepokojený, avšak vy to stále neberiete vážne. Na konci však bude príliš neskoro na plač. Všetko v ľudskom svete bolo usporiadané s cieľom, aby to vzbudzovalo ľudské pripútanosti. Je toľko vecí, ktoré vám bránia v tom, aby ste boli spasený. Nepovažujete sa za kultivujúceho a nasledujete tie veci?! Ste nádejou pre všetky vnímajúce bytosti a ste nádejou pre životy vo vašej oblasti!

Toto prenasledovanie je jednoducho príliš zlé a veci usporiadané starými silami sú jednoducho príliš zlé. Zničili všetko, čo som ustanovil v 200 miliónoch rokov a dostali veci do tohto stavu. Pôvodne som chcel všetko dobrotivo rozriešiť, ale veci sa stali takýmito. Môžeme spraviť len to, že ich porazíme v ich vlastnej hre. Keď sa ostatní dokážu činiť dobre, prečo sa vy nedokážete činiť dobre?! Takto to jednoducho je. Pokiaľ nie ste v špeciálnej situácii, mali by ste sa činiť dobre.

Mnohí študenti prišli z pevninskej Číny a učeníci Dafa, ktorí sú zodpovední za túto konferenciu, nedokážu overiť vašu identitu a vaše pozadie. Každý rok je mnoho takých, ktorí prídu z pevninskej Číny, takže majú veľké starosti, uvažujúc o tom, či to spôsobí problémy. Nakoniec som povedal, že praktizujúci z pevninskej Číny majú za sebou dlhú cestu a nebolo ľahké prísť, takže im dovoľme vstúpiť. (potlesk) Neobávame sa, že sa sem vkradnú iní ľudia. Každý, kto počuje Fa, má predurčený vzťah, keďže pôvodne ste prišli získať Fa. Ak sa nemôžete stať učeníkom Dafa, mali by ste si udržiavať spravodlivé myšlienky, byť pripravený činiť sa dobre a byť zodpovedný za životy, ktoré reprezentujete.

Dobre, v zostávajúcom čase budem odpovedať na vaše otázky. (nadšený potlesk) Môžete písať papieriky s otázkami a podávať ich personálu konferencie.

Prineste ich sem.

 

Učeník: V posledných rokoch prišlo do zahraničia mnoho študentov z Číny. Väčšina z nich nevychádzala veľmi von, kým boli v pevninskej Číne, avšak hovoria, že Majster pre nich usporiadal, aby potvrdzovali Fa v uvoľnenom prostredí v zahraničí. Keď prišli do zahraničia, majú jazykovú bariéru, nechápu zahraničnú spoločnosť a nerozumejú západnej civilizácii. Navyše boli dlho ovplyvňovaní kultúrou strany, takže priniesli do rôznych projektov problémy a dokonca zasahovanie. Ďalej ešte, ľudia v niektorých oblastiach nenasledujú žiadne princípy pri používaní ľudí...

Majster: Ak máte ako koordinátor pocit, že dlhoroční praktizujúci v zahraničí nespolupracujú a je jednoduchšie použiť tých, ktorí prichádzajú z pevninskej Číny, ktorí sú poslušní, potom je vaša schopnosť pracovať [s ľuďmi] skutočne  slabá!

Väčšina študentov, ktorí prichádzajú z Číny – nekritizujem ich – sa v Číne nečinili dobre, a ani mimo Číny sa nečinili veľmi dobre. Sú dokonca takí, čo sa  kvôli strachu, ktorý si vyvinuli v pevninskej Číne, neodvažujú stretávať so študentmi ani keď sú mimo Číny, a namiesto toho sa skrývajú v niektorých odľahlých štátoch [v USA], nevediac čo robiť. Navyše, dlhodobý vplyv kultúry strany je skutočne vážny a spôsoby uvažovania študentov a ich správanie sú úplne neprimerané pre ľudí v tomto svete.

Môžete mať pocit, že toto je dosť prirodzené, ale nie je to tak. Prečo zlá ČKS ničí čínsku kultúru? Pretože táto kultúra bola ustanovená počas takého dlhého času s cieľom umožniť ľuďom na konci získať Fa! Starým silám sa zdalo, že by bolo príliš ľahké získať Fa, takže narušovali, poškodzovali a ničili túto kultúru. Každé z politických hnutí v Číne na prvý pohľad slúžilo na to, aby sa útočilo na tých, ktorí sú proti zlej ČKS, ale v skutočnosti tieto hnutia odstraňovali elitu čínskej kultúry! Kultúrna revolúcia zašla ešte ďalej a pálili sa tam kultúrne pozostatky. Bola to veľkolepá kultúra stará päťtisíc rokov a všade boli kultúrne pozostatky; tehla zdvihnutá zo zeme mohla mať históriu niekoľko tisíc rokov. Domy, v ktorých bývali ľudia, ich tehly, škridla i nábytok, boli starožitnosťami s históriou niekoľko sto rokov. Zlá strana všetko toto zničila. Ustanovili systém boja, systém, kde ľudia bojujú s ľuďmi – systém vecí, ktorý je najmenej civilizovaný a najviac ničomný. Ale všetci ľudia v spoločnosti v pevninskej Číne žili týmto spôsobom a zvykli si na to, a majú pocit, že všetci sú takíto. Mladí ľudia dokonca majú pocit, že ľudia by mali byť takíto. Keďže vyrástli v kultúre strany, táto generácia má dokonca pocit, že tá spoločnosť je úplne v poriadku.

Keď prídu do zahraničia, zdá sa im, že ľudia vyzerajú podobne, všetci majú jednu hlavu a štyri končatiny, ale nie sú rovnakí. Pred príchodom zlej ČKS, ľudia vo svete, vrátane Číňanov, mali univerzálne princípy, ktoré boli úplne rovnaké. Napriek odlišnostiam vo farbe pleti, vzhľade a chovaní, základné štandardy v ľudských srdciach pre civilizáciu a kritériá na rozlíšenie toho, čo je dobré a čo je zlé, boli úplne rovnaké, neboli tam žiadne rozdiely. O všetko toto sa staral jeden Boh! Ale teraz, nech idú Číňania kamkoľvek, obťažujú tam ľudí. Počul som, že pre Švajčiarov boli čínski turisti takí neznesiteľní, že zriadili špeciálne vlaky len pre ľudí z Číny.

Učeníci Dafa by tomuto tiež mali venovať pozornosť. Počul som, že keď ste rozdávali letáky v nejakých bohatších oblastiach a videli ste, že trávnik tam je naozaj pekný, povedali ste si: „Zameditujme si tu,“ (obecenstvo sa smeje) takže ste si tam sadli a začali ste meditovať. Ako môžu miestni ľudia zniesť, keď sa takto správate? V tejto spoločnosti sú koncepty ľudí odlišné a toto je niečo, čo nikdy nevideli. Počul som aj o ďalšom necivilizovanom správaní. Navrhujem, aby sa tí z vás, ktorí prichádzajú do zahraničia, rýchlo naučili čo najviac od západných ľudí, alebo od Číňanov, ktorí boli v USA po dlhý čas. Spýtajte sa ich, ako tu ľudia medzi sebou riešia veci. Pýtajte sa ich viac na veci, ktorým nerozumiete, a rýchlo obráťte svoj spôsob uvažovania. Inak nemôžete na tomto mieste spraviť nič a keď budete robiť veci, ktoré majú negatívny účinok, je to ekvivalentné robeniu škody. Na začiatku prenasledovania nebolo mnoho učeníkov Dafa, ale v medzinárodnom spoločenstve skutočne rýchlo obrátili situáciu. Teraz ste prišli vy a máte negatívny účinok. Rýchlo veci obráťte! Nepôjde to, ak učeníci Dafa chodia do extrémov vo všetkom, čo robia.

Spoločnosť zlej ČKS chodí do extrémov pri robení všetkého! Spoločnosť, ktorá je tu, vo všetkom necháva určitý priestor pre okolnosti a robí veci takým spôsobom, akým by sa mali robiť. Nemusíte to byť schopní zniesť. Ale mali by ste to byť schopní zniesť a mali by ste to robiť tým spôsobom. Pevninská Čína je skutočne takáto, ľudia chodia do extrémov pri robení všetkého. Dokonca aj keď si otvoria reštauráciu, nazvú ju Cisár cisárov, Kráľ kráľov alebo Nebesá v nebesiach. (obecenstvo sa smeje) (Majster sa smeje) Hovorím, že ak chcete robiť dobre veci na záchranu ľudí v medzinárodnom spoločenstve, mali by ste rýchlo zmeniť svoj spôsob uvažovania.

 

Učeník: V uplynulom roku či dvoch si mnoho študentov z rôznych oblastí kúpilo domy neďaleko hory. Mnohí z nich sa nezaregistrovali podľa predpisov, ani nenasledovali pravidlo, aby išli pomáhať na miesta, ktoré šíria Deväť komentárov. Tá oblasť je veľmi ďaleko od New Yorku, sú tam sotva nejaké projekty na objasňovanie pravdy a navyše tam nie sú dobré spoje. Niektorí študenti, ktorí nevedia po anglicky a nevedia šoférovať, tam nemôžu robiť nič.

Majster: Je to pravda. Musíte mať v Spojených štátoch legálny status, aby ste si tu kúpili dom. Ak ste bývali nejaký čas v americkej spoločnosti a neovplyvní to iné projekty, a keď viete šoférovať, potom je to v poriadku. Ak prídete z pevninskej Číny, čo budete robiť, ak sa tu usadíte? Nemáte dovolené prísť na horu, ani nemôžete vyhľadať Majstra. Majster sa nestará o tieto administratívne záležitosti a sú tu ľudia, ktorí sú špecificky zodpovední za tieto veci. Odišli ste preč, ale stále nerobíte dobre to, čo by ste mali robiť.

 

Učeník: Ľudia zodpovední za určité veci alebo projektoví koordinátori v určitých oblastiach zriedkavo komunikujú alebo dokonca vôbec nekomunikujú so študentmi. Niektorí nepočúvajú názory alebo návrhy iných ľudí. Keď si myslia, že ich niekto neposlúcha, vymenia ho.

Majster: Dovoľte mi povedať vám, že ak ako človek zodpovedný za určitú vec alebo projektový koordinátor s niekým dobre nespolupracujete, máte nedostatky vo svojej kultivácii, ktoré musíte opraviť. Ak ich neopravíte, je to nedostatok a bude to problém na vašej ceste k Dovŕšeniu. Neveríte tomu? Celý čas som zdôrazňoval, že by ste navzájom mali dobre spolupracovať. Ako človek, ktorý je za niečo zodpovedný, ako môžete byť taký neschopný? Stále odmietate iných. Je také ťažké ich trpezlivo presvedčiť? Nie je to samotné kultivácia? Ak si jednoducho vyberiete to, čo je ľahké, je to kultivácia? Mali by ste druhým pokojne vysvetliť svoje dôvody – je také ťažké vychádzať s inými študentmi? Nie ste až taký schopný a nečinili ste sa dobre s mnohými vecami, avšak stále sa chcete predvádzať a ukazovať. Je to skutočne nutné? Bohovia sa nepozerajú na váš povrch, ale na to, či ste do toho vložili svoje srdce! Nepozerajú sa na vaše schopnosti, ale na to, či ste tomu venovali celé svoje srdce, a či je vaše srdce vo Fa. Ak ste vo Fa, Bohovia vám pomôžu spolupracovať. Ak vaše srdce nie je vo Fa, ale v robení vecí a používate tých, ktorí vás poslúchajú a nepoužívate tých, ktorí vás neposlúchajú, potom tí poslušní sa neskôr stanú neposlušnými. Je to preto, že ste neprešli touto skúškou. Ak pošlete preč každého, kto nie je poslušný, potom vám neostane nikto a nebude tam nič, v čom by ste sa kultivovali – nakoniec ostanete sami. Ako môžete byť takýto neschopný? Povedal som, že učeníci Dafa boli v minulosti kráľmi na nebesiach; kam sa stratili vaše schopnosti? Hovorí sa, že ste prišli z vysokých úrovní, takže by ste mali niesť niektoré z tých elementov a mali by ste mať niečo z tej múdrosti. Kam sa tie schopnosti podeli?

 

Učeník: Pri propagácii Shen Yunu sa učeníci v Taliansku nekultivovali dosť dobre a nesformovali jedno telo.

Majster: Treba povedať, že Taliansko sa činilo dosť dobre. Avšak nech sú to veci Dafa alebo záležitosti Shen Yunu, vrátane nejakých iných vecí v Dafa, nemal by ich robiť malý počet ľudí. Ak vaša oblasť má len jedného človeka, Bohovia vám pomôžu uskutočniť to. Ak sú vo vašej oblasti ďalší ľudia, ktorí nepohnú ani prstom, potom to Bohovia absolútne nedovolia. Takže je nevyhnutné, aby ste do práce zapojili celú skupinu. Človek, ktorý je za niečo zodpovedný, je koordinátorom a mal by iných dobre koordinovať a dobre motivovať a nechať všetkých zapojiť sa. To robí človek, ktorý je za niečo zodpovedný! Možno si myslíte: „Som za to zodpovedný a musím to spraviť sám.“ Avšak tá rola neznamená, že ste zodpovedný za vykonanie tých konkrétnych vecí – to nie je ten zmysel. Ako som hovoril po celý čas, žiadam ľudí, ktorí sú za niečo zodpovední, aby dobre viedli ľudí v tej oblasti. Nebojte sa, že s nimi budú problémy. Možno nemajú v tejto chvíli žiadne skúsenosti, ale ako pôjde čas, postupne v praxi skúsenosti získajú. Kľúčové je viesť ich k tomu, aby často študovali Fa a aby si uvedomili svoju obrovskú zodpovednosť. Postupne sa budú schopní činiť lepšie.

 

Učeník: Niektorí študenti, ktorí umreli v dôsledku chorobovej karmy, majú slová súvisiace s Dafa napísané na svojom náhrobku. Je to vhodné? Toto sa deje v zahraničí aj v pevninskej Číne. Sú aj takí, ktorí vkladajú knihy Dafa do rakiev.

Majster: Z perspektívy učeníkov Dafa, nemôžete robiť veci, ktoré poškvrňujú Dafa. V srdci učeníkov Dafa je Dafa posvätný, takže ako by mohlo byť v poriadku vkladať ho do rakiev mŕtvych, aby sprevádzal ich rozkladajúce sa telá? Skutočné telo, ktoré bolo úspešne skultivované, je už preč a zostalo tu len fyzické telo. Keď takto pošpiníte Dafa, rovná sa to spáchaniu a zanechaniu najväčšieho hriechu pre zosnulého, a vy sami sa tiež dopúšťate hriechu. Mali by ste o všetkom uvažovať z pohľadu Dafa a iba potom je to pomáhanie Majstrovi.

 

Učeník: Pri presviedčaní ľudí na „tri vystúpenia“ na turistických miestach som sa stretol s nasledovnou situáciou: Spýtal som sa ho, či je členom strany a on povedal, že nie. „Pridali ste sa niekedy k mladým pionierom?“ Prikývol. Vybrali sme mu pseudonym, aby vystúpil z pionierskej organizácie a požiadal som ho, aby si zapamätal meno použité na „tri vystúpenia“. On povedal: „V poriadku“ alebo „Ďakujem,“ alebo „Rozumiem“. Rád by som sa spýtal, či sa to počíta za vystúpenie?

Majster: Myslím si, že na turistických miestach by ste nemali brať samotné vystúpenie zo strany, z mladých pionierov alebo „tri vystúpenia“ za svoj cieľ. Pamätajte si: vaším cieľom je objasňovanie pravdy a zachraňovanie ľudí! (nadšený potlesk) Iba ak máte pocit, že ten človek bol zachránený, vtedy je to v poriadku. Ak máte pocit, že ten človek to spravil len povrchne, aby vás uspokojil, je to akoby vás podviedol. Samozrejme, ak v úvode súhlasí s vystúpením, potom je to už prvý krok. Objasňujte mu pravdu ďalej, aby skutočne porozumel veciam, a potom to možno považovať za spravené.

 

Učeník: Médiá vedené kanadskými študentmi si po dlhý čas požičiavali peniaze od rodín praktizujúcich na podporu projektov a tá suma je obrovská. Po Majstrovej prednáške Fa na západe USA minulý rok niektorí študenti mali pochybnosti o tom, či sa to považuje za vyberanie peňazí. Koordinátor povedal, že si peniaze požičiavajú, a nevyberajú ich, a považuje hlas pochybnosti za zasahovanie.

Majster: Je to tak, projekty učeníkov Dafa a všetko, čo robia učeníci Dafa, by malo mať posvätný základ. Prinajmenšom by ste mali mať čestný prístup a mali by ste byť schopní zachraňovať ľudí, iba potom je to projekt učeníkov Dafa. Ak je vaším základom klamstvo, hoci vaším motívom je objasňovať pravdu a robiť projekty Dafa, čo sú dobré veci, ale váš východiskový bod nie je dobrý, môže to byť dovolené? To by znamenalo, že už od začiatku bol váš prístup nesprávny.

Viete prečo bola zlá ČKS vytvorená tak, aby od počiatku začala ako banda lumpov? Stalo sa to, aby ľudia vedeli, že jej samotný základ je nesprávny, že jej samotný základ je jednoducho zlý, takže nemôže dlho pretrvať.

O niektorých veciach by ste skutočne mali vážne pouvažovať. Keď potrebujete niečo spraviť, prídete za mnou, poviete mi jednu vec a potom keď odídete, pokúšate sa získať peniaze od študentov. Keď ste žiadali o peniaze, povedali ste, že vláda neskôr dá peniaze. Bolo by to v poriadku, ak by ste im neskôr zaplatili. Ale nemohli ste im to zaplatiť, takže prichádzate s rôznymi inými výhovorkami. Čo plánujete spraviť potom, na konci? Možno prídete ešte s ďalšou výhovorkou. Bola by to iná vec, ak by tí, ktorí sa do toho zapojili, prispeli vlastnými peniazmi na to, aby spolu rozbehli nejaký projekt.

 

Učeník: Film Davidovia a Goliáš získal ocenenia a umožnil desiatkam tisícov ľudí, aby uvideli zločiny odberov orgánov za živa, ktoré sa dejú v Číne. Produkty vysokej kvality v mediálnej produkcii vyžadujú veľké množstvo peňazí, ale časť peňazí mohla byť poskytnutá vládou až potom, ako bude produkt hotový. Požičali sme si peniaze od malého počtu študentov, ktorí na to majú prostriedky, ako aj od bežných ľudí, ktorí nás podporujú, na základe trhovej ceny a mali sme jasné pravidlá pre pôžičku, ako aj splátkový kalendár a ručenie. Ale niektorí študenti si myslia, že sme vyberali peniaze.

Majster: Prečítal som otázku k tejto veci a prečítal som aj tú predtým. Zdá sa, že tieto dve otázky predstavujú názory oboch strán. Teraz keď som v tomto prostredí hovoril o zodpovednostiach učeníkov Dafa, porozmýšľajte opäť o týchto veciach. Ak si myslíte, že je to v poriadku, potom to spravte a nie som proti tomu. Ak si myslíte, že to nie je správne, potom to napravte.

 

Učeník: Majster, môžem sa spýtať otázku? Na hore sa nejaké veci robia určitým spôsobom, napríklad neje sa tam brokolica alebo mlieko sa pred konzumáciou uvarí. Mali by sme ich nasledovať?

Majster: Kto to povedal? (obecenstvo sa smeje) Takto sa šíria chýry a skutočne odrážajú všemožné pripútanosti. Na hore nikdy takéto pravidlo nebolo, ani to nebolo takto povedané.

 

Učeník: Môžem Majstra poprosiť, aby pohovoril o cieli publikovania série článkov o 24 historických postavách [ktorá vychádza v Epoch Times]?

Majster: Myslím si, že tieto veci majú skutočne zmysel. Prečo? Všetci vedia, že zlá ČKS ničí čínsku tradičnú kultúru a my ju prinášame späť a oživujeme ju, odstraňujeme veci z kultúry strany. Neoživujeme tradičnú kultúru? V skutočnosti to hrá takú úlohu, takže si myslím, že to je dobrá vec.

 

Učeník: Študenti, ktorí nedávno prišli z Číny, zostali v Chinatowne len niekoľko dní [kvôli objasňovaniu faktov] a už ich stiahli rôzne mediálne skupiny. Na našich turistických miestach pre objasňovanie pravdy a robenie „troch vystúpení“ zostali len jeden či dvaja študenti. Tie miesta na objasňovanie pravdy sa museli zavrieť.

Majster: Každému projektu chýbajú ľudské sily. Všade hľadajú a verbujú ľudí, bez ohľadu na stav toho študenta, či je schopný a či rozumie tejto spoločnosti. Pritiahnete toho človeka a na konci zistíte, že je presiaknutý kultúrou strany a má veľa zlých zvykov vytvorených z kultúry strany a jeho spôsoby sú nedobré, čo pochádza z medziľudských vzťahov v pevninskej Číne. Je to tak? Všetko je to tak, a nakoniec prídete ku mne sťažovať sa.

 

Učeník: Zlé prostredie v Hongkongu stále nebolo napravené. Je to preto, že sme nevytvorili jedno telo odhora dole ...

Majster: Situácia v Hongkongu nie je taká kvôli tomu, že sa praktizujúci v Hongkongu nekultivujú dobre. Praktizujúci v Hongkongu sa činia mimoriadne dobre. Ste v tigrej tlame! (všetci učeníci tlieskajú) Jeho situácia sa mení spolu so zmenou celkovej situácie v Číne; veci sa menia. Veci tam ešte nedosiahli; keď tam prídu, situácia sa zmení. (Potlesk) Bude to veľmi skoro. (nadšený potlesk)

 

Učeník: Majster povedal v roku 2002, že prenasledovanie nebude trvať viac ako desať rokov. Na stránkach Minghui sú dve pochopenia. Jedno pochopenie je, že Majster nechcel, aby učeníci Dafa, ktorí boli pod obrovským tlakom, upadli do zúfalstva. Ďalšie pochopenie je, že Majster predĺžil čas.

Majster: Vtedy to bolo usporiadané práve na desať rokov. Desať rokov pre nápravu Fa a ďalších desať pre nápravu Fa ľudského sveta, celkovo dvadsať rokov. Majster spravil túto vec systematicky a usporiadal ju. Keď potom zasahovali staré sily, všetko to zničili. Naozaj som to mohol ukončiť počas tých desiatich rokov. Ak poviem skončiť, ukončí sa to. Ale vyskytol by sa problém. Aký problém? Staré sily to videli tiež, takže prenasledovali veľký počet praktizujúcich do bodu, že to nedokázali vydržať a zaostali. Spôsobili tiež, že mnoho životov, ktoré mali byť spasené, bolo nespasiteľných. Toto je ich práca. Takže povedzte mi, mal to Majster ukončiť alebo nie? Ak by som to chcel ukončiť, skončilo by sa to a zvyšok vesmíru by samozrejme vybuchol. Cieľom starých síl bolo používať ich prístup a nepopustiť, kým posledné životy v kozmických telách neprejdú nápravou Fa, a nenechali ma ukončiť veci v priebehu toho času. Mal som to potom ukončiť alebo nie? Nemohlo to skončiť, lebo tak veľa učeníkov Dafa zaostalo, tak veľa životov by bolo stratených a toľko veľa vnímajúcich bytostí by nemohlo byť zachránených. Vesmír by sa stal veľmi drobným, poškodeným a neúplným. Mal som to ukončiť? Preto hovorím po celý čas, že ich porážam v ich vlastnej hre.

Avšak súdiac zo súčasnej situácie a z postupu vecí na mojej strane, na základe súčasného stavu vecí sa zdá, že dni pre túto sústavu vecí usporiadanú starými silami sú spočítané, nie? Všetci požadujú zatknutie toho satana Jianga. Hneď ako bude zatknutý, táto vec sa skončí a bude to naozaj čoskoro. (potlesk) Rýchlo sa to teraz približuje, teraz naozaj rýchlo, avšak zostane mnoho ľútosti.

Učeníci Dafa by nemali byť stále pripútaní k času a nemali by zanedbať napĺňanie vecí, ktoré by mali robiť. Neustále pre vás predlžujem ten čas, aby som vám dal príležitosť rýchlo spraviť tie veci!

 

Učeník: Učeníci Dafa v Nanjingu sa pýtali, či môže byť Týždenník Minghui rozdávaný ako pravdu objasňujúci materiál, alebo by mal zostať len niečím na interné čítanie medzi študentmi?

Majster: Týždenník Minghui? To nie je niečo, čomu som špeciálne venoval pozornosť. Ak sú tam interné články zdieľania skúseností medzi učeníkmi Dafa, potom ho nechajte na interné čítanie. Ak je jeho obsah zamýšľaný na objasňovanie pravdy a záchranu ľudí, potom ho rozdávajte. Včera sa ma niekto spýtal, či môžu byť články zdieľania skúseností učeníkov Dafa publikované na webstránkach bežných ľudí. Povedal som, že nie, pretože by to bežní ľudia neprijali a malo by to negatívny účinok. To sú veci pre kultivujúcich a pre bežných ľudí sú nepochopiteľné, mohli by si myslieť, že sú neuveriteľné. Prečo je to tak? Hovoril som, že dokonca aj po veľmi krátkej dobe kultivácie vznikne vzdialenosť medzi učeníkmi Dafa a bežnými ľuďmi a spôsob, akým vy rozumiete veciam bude odlišný od toho, ako im rozumejú bežní ľudia. Bude úplne odlišný! Rozdiel pochádza z toho, ako sa krok za krokom zvyšuje vaša úroveň. Necítite to, ale bežný človek, keď vás počuje hovoriť, má už pocit, že sa od neho líšite. Naozaj to tak je! Prečo je to tak, že hneď ako sa začnete kultivovať, keď prídete domov a rozprávate, vaši členovia rodiny majú všetci pocit, že ste sa nejako zmenili? Nestáva sa to často? Naozaj ste odlišný! Takže keď dáte vaše kultivačné skúsenosti na internet, ako môžete očakávať, že im ľudia budú rozumieť? Keď tomu bežní ľudia nemôžu porozumieť, budú to vnímať negatívne. Je to tak? Ak je to materiál pre objasňovanie pravdy, potom ho môžete poskytnúť bežným ľuďom.

 

Učeník: Niektorí schopní ľudia, ktorí boli v minulosti v televíznej stanici, najmä technickí experti, boli odtiaľ vytlačení. Majster povedal, že ich treba priviesť naspäť. Veľmi by sme chceli prispieť svojou energiou v tomto záverečnom momente.

Majster: Ak sa chcete vrátiť do televíznej stanice, choďte sa ich spýtať. Ja som povedal, že by ste mali priviesť späť tých učeníkov Dafa, ktorí zaostali. Takže ako si odišiel, tak isto sa môžeš vrátiť. Ak sa dokážete činiť dobre, ľudia z televíznej stanice sa určite budú tešiť.

 

Učeník: V súčasnosti niektorí ľudskoprávni právnici v Číne spochybňujú správy v médiách vedených našimi študentmi. Myslia si, že keď sa k moci dostalo nové vedenie, prenasledovanie učeníkov Dafa sa len zvýšilo, avšak prečo naše médiá...

Majster: Nebudem ďalej čítať, pretože ste všetci počuli všeobecný zmysel. Ohľadom súčasného vedenia nezverejňujeme žiadnu chválu ani kritiku, takýto je náš princíp. Je to preto, že oni neprenasledovali Falun Gong a ich zámerom ani nie je prenasledovať Falun Gong. Cieľom spasenia sú všetky bytosti, takže prečo by sme im chceli niečo robiť? Takže ich ani nechválime, ani nekritizujeme. Namiesto toho zatýkajú tých skorumpovaných funkcionárov, ktorí prenasledovali Falun Gong. Takže nemáme žiaden dôvod, aby sme o nich písali negatívne. Učeníci Dafa zachraňujú ľudí a nezapájajú sa do politiky.

Ďalej, keď zatýkajú vedúcich Úradov 610 a tých zlých ľudí, aký postoj zaujmete vo vašich správach? Určite pochvalný tón a to nie je problém. V skutočnosti, ako viete, predtým ako bude mať súčasné vedenie moc úplne vo svojich v rukách, nemôže urobiť určité veci hneď teraz. Tí, čo prenasledujú Falun Gong, sú všetci nasledovníkmi toho démona Jianga a samozrejme stále prenasledujú Falun Gong. Ľudia mimo Číny to vidia jasne.

V súčasnosti by mal každý jasne uvažovať a mali by ste byť racionálni, a nemali by ste sa nechať zmiasť zlom, ktoré robí chaos a loví ryby v mútnych vodách. Takýto prístup majú použiť médiá vedené učeníkmi Dafa. Aj keď píšeme správy o niektorých nedobrých veciach, ktoré sa dejú v Číne, povedal som im, aby vysvetlili, že je to spôsobené elementmi zlej ČKS a že to robia zlí ľudia predchádzajúceho režimu – tú pohromu zanechali oni. Keď vaše médiá o tom píšu správy, musíte dodať tieto slová alebo vysvetliť tento zmysel a neútočiť na súčasný režim. Hoci je to režim zlej ČKS, záchrana ľudí sa zameriava na jednotlivcov.

My absolútne neuznávame zlú ČKS a absolútne ju neakceptujeme. (Všetci učeníci tlieskajú) Bola vytvorená na prenasledovanie Falun Gongu, takže ju určite neuznáme! Odhaľovanie zlej ČKS je niečo, čo bude pokračovať aj nejaký čas v budúcnosti. Nie je to len teraz, dokonca aj keď sa skončí prenasledovanie, nenecháme ju uniknúť. Vážne poškodila hodnoty ľudí a nepôjde to, ak neodstránime tie veci.

 

Učeník: Učeníci Dafa v Južnej Kórei pozdravujú Majstra. Niektorí učeníci, ktorí prišli do Južnej Kórey z Číny, sa stretli s prekážkami ohľadom ich žiadosti o štatút utečenca a už niekoľko rokov nemajú žiaden legálny štatút. Viac ako desiati, jeden po druhom, boli deportovaní späť do Číny. Niektorých odviedli do zaisťovacích táborov a čelia deportácii. Je tento jav spôsobený problémami v osobnej kultivácii študentov, alebo je to preto, že geografická poloha Južnej Kórey je príliš blízko k zlej ČKS, takže staré sily zosilnili prenasledovanie?

Majster: Učeník Dafa je veľkolepý titul a všetci Bohovia a všetky bytosti na nebesiach vám ho závidia. Ľudia to nemôžu vidieť jasne, ale Bohovia áno. Bohovia ovládajú všetko, čo robia ľudia na tomto ľudskom mieste, nie je to tak? Keď sa teda niektorý z našich učeníkov Dafa stretne s takýmito problémami, mal by o tom premýšľať. Prečo iní neboli deportovaní? Určite máte medzery a nečinili ste sa dobre. Takže staré sily sa toho môžu chytiť a deportovať vás. Určite je to takto.

Samozrejme, môžu tam byť aj iné dôvody, v ojedinelých prípadoch, keď napríklad človek neukončil alebo nenaplnil svoju úlohu v Číne, alebo tam ešte sú ľudia, ktorých mal spasiť, ale ešte neboli spasení. Môže to byť aj táto situácia. Avšak väčšina tých, čo prišli z Číny a boli deportovaní späť, by sa mala pozrieť na seba. Nečinili ste sa dobre a musela sa do toho zapojiť celá Asociácia Dafa, každý si o vás robí starosti.

 

Učeník: Študenti v médiách sa pýtajú, či môžu len viac študovať Fa, keď počas týždenného štúdia Fa nie je o čom zdieľať? Teraz sa deje to, že len čo štúdium Fa skončí, veľký počet ľudí hneď odíde. Keď niektorí ľudia prídu na pódium zdieľať, je ešte...

Majster: Myslím si, že by ste si sami mali zariadiť tieto konkrétne veci. Nepýtajte sa na to Majstra, keďže situácia sa líši od miesta k miestu. Ak máte čas, potom môžete zdieľať. Ak nemáte čas... Niektorí ľudia sú naozaj zaneprázdnení a potrebujú hneď odísť. Nemajú veľa času, ale vyhradili si nejaký čas, aby si zabezpečili študovanie Fa a po štúdiu Fa odídu. Sú všemožné situácie, takže Majster o tom nemôže hovoriť všeobecne. Sami musíte rozriešiť tieto špecifické veci. Samozrejme, sú aj nejakí ľudia, ktorí považujú štúdium Fa za formalitu a hneď po štúdiu odídu. Neberú to vážne. Sú aj takéto prípady.

 

Učeník: Tento rok opäť niektorí učeníci zomreli kvôli chorobovej karme, vrátane dlhoročných učeníkov, ktorí sa kultivovali dvadsať rokov.

Majster: Dovoľte mi povedať to týmto spôsobom: Majster povedal v prednáškach Fa, že učeníci Dafa, keď dosiahnu Dovŕšenie, budú môcť vystúpiť za jasného denného svetla, nie? Staré sily však povedali: „Aj keď nás všetkých odstrániš, neakceptujeme tvoje želanie, aby učeníci v súčasnom období vystúpili za jasného denného svetla.“ Takže aj keby som ich úplne odstránil, neakceptovali by to. Prečo? Povedali, že ak by čo i len jeden učeník vystúpil za jasného denného svetla, závoj ilúzie by bol vo svete odkrytý – „Takže je to pravda!“ [zvolali by ľudia] a celé ľudstvo by sa prišlo učiť Falun Gong.

Viete čo znamená vystúpiť za jasného denného svetla? Bude hrať nebeská hudba, vesmír bude žiariť nádherným svetlom a Bohovia pošlú nadol nebeský kočiar, spolu s čestnou strážou z nebies, aby toho človeka vyzdvihli. (Všetci učeníci tlieskajú) Ale staré sily by to nedovolili. Majster to pôvodne usporiadal tak, že keď ľudstvo dospeje ku koncu, učeníci Dafa dosiahnu Dovŕšenie. V tom bode by tam nebol problém s odkrytím závoja, lebo som plánoval všetko dobrotivo rozriešiť, a potom by bolo v poriadku spraviť to týmto spôsobom. Čo znamená všetko dobrotivo rozriešiť? Tento vesmír už nie je dobrý – nie je dobrý, to jest, nič už nie je dobré, takže sa to musí zničiť. Všetci si medzi sebou nahromadili kopu nevôle a dlhov. Chcel som, aby všetci zabudli na tie veci a nikto si už nevyrovnával dlhy. Ak by naozaj boli dlhy, ktoré by sa nedali vyrovnať, Majster by ich splatil za vás. Každý by v tom bol zahrnutý, nikto by už od nikoho nevyberal dlhy a nikto by nikomu nič nedlhoval. Nebolo by to najlepšie? Avšak staré sily to zničili, úplne zničili tento môj plán so slovami: „Nevieme ako spraviť to, čo si povedal. My vieme len toto.“ Avšak keď nevedeli, ako to spraviť, nemali sa do toho zapájať. Avšak oni sa zapojili. Povedali, že cieľom ich zapojenia sa je pomôcť mi a zabezpečiť úspech nápravy Fa, keďže to súvisí s vnímajúcimi bytosťami v ich vesmíre. To, čo spravili, bol ich spôsob pomoci. Nepôjdem teraz do detailov.

Ak by žiaden učeník Dafa neumrel, nebol by to zázrak? Žiaden učeník Dafa by neumrel – premýšľajte o tom všetci, aký by to bol stav? Každý by sa prišiel učiť Dafa a závoj ilúzie by bol zdvihnutý. „Vo Falun Gongu sa neumiera!“ Bol by najväčším ochranným štítom pre ľudstvo a všetci by sa ho prišli učiť. Takže staré sily to nedovolia a chcú, aby táto skupina ľudí bola v takom stave ako bežní, normálni ľudia; chcú, aby ste zostarli a prejavovali chorobovú karmu.

Bežní ľudia neuveria tomu čo poviem, konkrétne, že moja kvalita mysle a všetky vnútorné systémy sú mimoriadne mladé. (Všetci učeníci tlieskajú) Ale staré sily vážne poškodili moje povrchové telo, aby som neodhalil závoj ilúzie. Mohli to spraviť preto, že staré sily oddelili moje pravé telo od môjho ľudského povrchu. Povedal som už predtým, že ma oddelili. Môžete sa čudovať, ako môžu mať schopnosť spraviť to? Už som ten dôvod vysvetlil. Ako náprava Fa vesmíru postupuje dopredu, trvá to určitý čas. Keďže sú tam rozdiely v časoch, celý vesmír bol stlačený sem, kde sú ľudia. Zem je stred toho všetkého. Bytosti celého vesmíru sem vložili svoju časť, oddeľujúc to, čo je na povrchu, od nebeského tela. Keď budú všetky tieto veci vyriešené, nebude to aj ukončením nápravy Fa? Môžete sa pýtať: „Nepovedali ste, že všetko sa ukončí jedným mávnutím ruky?“ Toto mávnutie ruky trvá určitý čas. Zaberie to nejaký čas, a keď sa tá práca dokončí, všetko bude obnovené. Avšak čas, keď dokončím robenie tých vecí, bude tiež časom, keď bude ukončená náprava Fa vesmíru, keďže celý vesmír sem vložil svoju časť.

Niektorí ľudia tomu nemusia veriť a povedia, že tento náš priestor tu to nemôže všetko pojať. Ale nie je to tak, ako si myslíte. Ľudské častice a ľudské telo sú dosť veľké. Mnohí Bohovia sú vytvorení z drobných častíc, avšak majú obrovskú moc. Ale sú naozaj mimoriadne malí. Nepovedal Šákjamúni: „Taký malý, že nemá vnútro“? Tie bytosti sa môžu zmeniť na niečo veľké, alebo na niečo veľmi malé. Vo vesmíre je obrovský počet bytostí, tak veľa, že sú nekonečné a nespočítateľné. Avšak ak by sa stlačili do niečoho rovného, mohli by byť tenké ako papier, v ktorom by bolo nespočetné množstvo svetov. Tento koncept je pre vás ťažké pochopiť, že? Ľudia sa pýtajú, aká veľká je vzdialenosť medzi molekulou a atómom; je to rovnaká predstava ako vzdialenosť, ktorú by ľudia preleteli, keby išli zo Zeme na inú planétu vesmírnou loďou. Takže hoci sa v stlačenom nebeskom tele zmenšili všetky časy, priestory a objekty, ich časy a vzdialenosti sa v skutočnosti nezmenili. Náprava Fa vesmíru teda prebieha rýchlosťou prekračujúcou všetky časy, veľmi veľkou rýchlosťou a robí sa mimo najväčšieho času vo vesmíre. Je to veľmi rýchle.

Život ľudskej bytosti je krátky. Rýchlosť potrebná pre ukončenie práce na celom vesmíre v priebehu niekoľkých desaťročí je jednoducho nepredstaviteľná. Povedal som – keďže ste učeníci Dafa, vysvetlil som vám to už v minulosti – povedal som, že jeden rok teraz ubehne za čas, za ktorý ubehla v minulosti jedna minúta, a že celkový čas sa zrýchlil. Hoci je tento jeden rok stlačený, všetky korešpondujúce objekty a všetko v ňom je stlačené, takže to vôbec necítite. Niekedy máte pocit, že vám nestačia fyzické sily, a cítite, že sotva stihnete niečo spraviť, kým sa zotmie – môžete mať tento pocit.

 

Učeník: Pri prezentovaní Shen Yunu a objasňovaní pravdy vládnym úradom musíme dbať na svoj výzor. Avšak niektorí starší kultivujúci nedbajú na svoj výzor a vyzerajú dosť zle. Je to vhodné?

Majster: Nuž, ako som povedal, Shen Yun sa zacieľuje na hlavný prúd spoločnosti. Viete všetci, čo znamená hlavný prúd spoločnosti? Vzťahuje sa to na elitnú časť spoločnosti, tých v strednej triede a vyššie. Títo ľudia sú kultúrni, vzdelaní a vychovaní – sú jadrom kultúry v spoločnosti. K týmto ľuďom sa nemôžete správať ako ku študentom, alebo ku robotníckej triede, kde nevadí, keď ste trochu neformálni, môžete povedať čokoľvek a vaše správanie môže byť trochu hrubšie. U ľudí v hlavnom prúde spoločnosti to nebude fungovať, pri nich sa musíte správať primerane okolnostiam, rozprávať vhodné veci a mať zdvorilé správanie. Tieto slová boli v skutočnosti mienené pre študentov z Číny. Musíte sa veľa učiť.

 

Učeník: Praktizujúci, ktorí pracujú v médiách v USA povedali, že Majster od nás žiada študovať spoločne Fa, a tak už niekoľko mesiacov robíme to, že si vyhradíme jeden celý deň počas víkendu na študovanie všetkých deviatich lekcií Čuan Faluna.

Majster: Nechoďte do extrémov. Žiadal som vás, aby ste spoločne tvárou v tvár študovali Fa, avšak nežiadal som vás, aby ste študovali celý deň. Ak máte čas, robte projekty na spásu ľudí. Majster vám zanechal spôsob skupinového štúdia Fa, takže by ste si mali dobre rozvrhnúť čas. Po študovaní by ste ešte mali robiť iné veci. Nepôjde to, ak budete iba študovať Fa.

 

Učeník: Ak niekto použije Majstrove slová ako svoje vlastné pri objasňovaní pravdy na internete, ráta sa to za kradnutie Fa?

Majster: Pokiaľ ide o Majstrove slová, nemôžete ich povedať len tak. Ak ich citujete pri rozhovore s praktizujúcimi, mali by ste dodať, že „toto povedal Majster“. Ak objasňujete pravdu bežným ľuďom, môžete použiť múdrosť, ktorú ste získali z Fa a povedať to vlastnými slovami. Mali by ste to vždy rozlišovať, je tak?

 

Učeník: Niektorí ľudia na Taiwane nesprávne chápu to, čo robíme na turistických miestach, ako zapletanie sa do politiky.

Majster: Je to zlá ČKS, ktorá v tom má v zákulisí prsty. Takže aby ho neoznačili za niekoho, kto sa „zapletá do politiky“, má tam človek len tak ležať ako kus mäsa na doske a nechať ľudí spraviť, čo sa im zachce, a ani pri tom nemuknúť? To je logika zlej ČKS. Ak jej odporujete, ste označený za niekoho, kto sa „zapletá do politiky“. Mali by ste bežným ľuďom vysvetliť, čo robíte. Ak sú to dobrí ľudia, môžete im veci trocha vysvetliť. Ak majú postranné úmysly, môžete ich ignorovať.

 

Učeník: Otázka od ruských študentov: Drahý Majster, Čuan Falun je v Rusku zakázané vydávať a to skomplikovalo naše podmienky na spásu vnímajúcich bytostí.

Majster: Niekto včera spomenul otázku náboženstva a ja som povedal, že my sa nedotýkame iných náboženstiev. Prečo? Pretože to nechávame na obdobie, keď bude Fa napravovať ľudský svet. Niektorí náboženskí stúpenci sú radikálni a vášniví, takže nie sú schopní racionálne si vypočuť pravdu, keďže ich emócie im zatienili rozum. Čo sa dá robiť? Aby sme ich spasili, musíte im naozaj ukázať pravdu a nechať ich uvidieť ju, a až potom to dokážu prijať. To nejde spraviť teraz, keďže prebieha náprava Fa vesmíru. Bude to však možné počas nápravy Fa ľudského sveta. Keďže oni sa nekultivujú na také vysoké úrovne, mnohé veci, ktoré sa ich týkajú, nesúvisia s otázkami vo vesmíre.

 

Učeník: Niektoré manželské páry, kde sú obaja kultivujúcimi, sa rozviedli a potom si vzali iných praktizujúcich; niektorí žijú znova spolu potom, čo sa rozviedli. Neviem, či je vhodné, aby to praktizujúci robili.

Majster: Keď sa kultivujúci rozvedie a znova sa ožení kvôli emóciám (qing), je to pošpinenie titulu učeníka Dafa. Budú pred tým staré sily zatvárať oči? O manželstve medzi mužom a ženou rozhodujú bohovia a zahŕňa to aj formu existencie ľudstva a jeho životný štýl. Ak žijete spolu bez toho, aby ste sa vzali, nie je to vyhovujúce z pohľadu morálky. Z perspektívy kultivujúcich to nie je v súlade so štandardom praktizujúceho.

 

Učeník: Ctihodný učiteľ, v našom projekte treba spraviť nejakú kritickú prácu a veríme tomu, že máme potrebné zručnosti a skúsenosti. Avšak nášmu manažérovi sa nepáči náš prístup a hľadá iných praktizujúcich alebo bežných ľudí, aby to spravili. Nie som pripútaný k tomu, kto to bude robiť, avšak znepokojuje ma, že tento projekt stagnuje už niekoľko rokov a nedrží krok so situáciou nápravy Fa.

Majster: Áno. Čo sa týka takýchto špecifických vecí, mali by ste viac diskutovať, ak to tomu druhému nedochádza. Ak to naozaj nefunguje, choďte sa spýtať ľudí v Asociácii Dafa, čo by sa malo spraviť. Sú niektorí projektoví koordinátori, ktorí majú malú šírku mysle, sú dosť neschopní a nedokážu ľudí spojiť. Hoci navonok to môže vyzerať tak, že každý v skupine má iné názory, koordinátori sa niečo môžu naučiť od Majstra. Shen Yun má takisto veľký počet ľudí s rôznym uvažovaním; do mojich uší sa dostanú všemožné myšlienky a názory, avšak viedol som ich dobre, nie? (Učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Je zostrihanie a editovanie cvičebnej hudby porušením autorských práv?

Majster:  Ak je to na spásu ľudí, je v poriadku to spraviť. Ak to nie je na spásu ľudí alebo je to kvôli niečomu, čo nebude mať veľký účinok, pokúste sa to nerobiť. Čo sa týka učeníkov Dafa, Majster nemá žiaden problém s autorskými právami. Avšak mali by ste vedome ochraňovať Fa z perspektívy kultivujúcich. Avšak hudba bežných ľudí by sa nemala používať neuvážene, keďže má karmu, je chránená autorskými právami a nedokáže ľudí spasiť.

 

Učeník: Mám dve problematické otázky. Prvá je, že keď presviedčame ľudí, aby spravili „tri vystúpenia“, niektorí kultivujúci hovoria, že pokiaľ ľudia vystúpia, je to v poriadku a ďalšie vysvetľovanie nie je potrebné.

Majster: Ako som práve povedal, „tri vystúpenia“ nie sú cieľom, cieľom je objasniť pravdu a spasiť ľudí.

 

Učeník: Druhá otázka sa týka vysielania spravodlivých myšlienok. Ľudia majú rôzne pochopenia ohľadom myšlienok pred samotnou formulou. Niektorí hovoria, že...

Majster: Vo všetkom je to tak, že niektorí ľudia robia vo veciach zmätok. Prekvapuje ma to. Je to v skutočnosti spôsobené ľudskými názormi a pripútanosťami, a hrajú tam rolu aj nedobré zvyky, ktoré si niektorí ľudia vyvinuli vo svojej mysli. Hľadajte v sebe! Neboli veci ohľadom vysielania spravodlivých myšlienok jasne vysvetlené?

Jedno je čistenie zlých vecí v sebe, čo zahŕňa všetko – zahŕňa to všetky nedobré veci vo vašich myšlienkach a je ich veľmi veľa. Koľko nedobrých bytostí sa vtlačilo do priestoru v dimenziách ľudského tela? Dokážu sa tam vtlačiť mnohé nedobré veci! Ľudské telo je otvorené a keď sa zväčší použitím silného mikroskopu, uvidíte medzery medzi časticami, sú ako zrnká piesku a sú medzi nimi medzery. Ak to zväčšíte ďalej, tie medzery sú ako vzdialenosti medzi nebeskými telami vo vesmíre, objekty na mikroskopických a ešte mikroskopickejších úrovniach cez to dokážu prejsť, bytosti na tej úrovni cez to dokážu ľubovoľne prechádzať. V skutočnosti, škola Tao hovorí, že ľudské telo je malý vesmír, takže  keď vysielate spravodlivé myšlienky so zameraním sa na svoje telo a čistíte tie nedobré veci, je to len malá vec?

Okrem toho je nedobrých vecí jednoducho príliš mnoho. Za normálnych okolností sa nemusíte zameriavať na podrobnosti. Iba za špeciálnych okolností sa zamerajte na zlé veci, ktoré chcete rozpustiť. To bude stačiť. Prečo? Je to preto, že Dafa má svoj štandard a vyslaná sila je zložená zo Zhen-Shan-Ren, takže sama vie, čo je a čo nie je v súlade so štandardom! Keď to otočíte smerom von, aby ste očistili prostredie vonku a vesmír vonku, je to rovnaké ako čistenie vesmíru vo vnútri.

 

Učeník: Dlhoročný študent zaostal, avšak nevie o tom. Neprijíma kritiku ostatných a nerozumie kultivácii obdobia nápravy Fa. Čo sa dá robiť?

Majster: Čo môžete spraviť, keď sa nekultivuje? Priveďte ho ku kultivácii, premýšľajte o spôsobe, ako ho priviesť ku kultivácii. Žiadate Majstra, aby vám povedal nejaký tajný trik? (Majster sa smeje) Problém, s ktorým ste sa stretli, je problémom, ktorý musíte vyriešiť vo svojej kultivácii.

 

Učeník: Počas predstavenia Shen Yun tento rok prišlo mnoho spolupraktizujúcich z pevninskej Číny na Taiwan, aby si ho pozrelo a mnoho miestnych študentov sa vzdalo svojich lístkov. Môžem sa spýtať, či je to vhodné?

Majster: Žiadate ma, aby som pochválil taiwanských študentov. Toto je dobrá vec. (všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Takmer desaťtisíc učeníkov Dafa z päťdesiatich troch krajín a oblastí pozdravujú veľkolepého Majstra.

Majster: Ďakujem vám všetkým. (nadšený potlesk)

 

Majster: Táto otázka je od webstránky Minghui ohľadom študentov z pevninskej Číny.

Učeník: Sme koordinátori v pevninskej Číne. Niekoľkí z nás kultivujúcich majú otázku. Potom ako bola v novej prednáške v roku 2015 spomenutá otázka skupinového štúdia Fa, naše bývalé týždenné štúdium Fa a zdieľanie pre koordinátorov sa zmenilo na študovanie prednášok z neskorších období, ktoré sa uskutočnili v rôznych oblastiach...

Majster: Ohľadom otázky štúdia Fa, malo by to byť takto: Mali by ste hlavne študovať Čuan Falun. Ak máte čas, môžete študovať viac, po študovaní Čuan Faluna môžete študovať iné veci. Ak máte čas, môžete študovať iné prednášky. Ak nemáte čas, potom hlavne študujte Čuan Falun a môžete si sami nájsť čas na štúdium mojich prednášok, ktoré sa uskutočnili v rôznych oblastiach. Nie sú tu špeciálne predpisy. Nepoužívajte svoje ľudské myšlienky na to, aby ste prekrútili to, čo povedal Majster.

 

Učeník: Mnoho mladých učeníkov v pevninskej Číne sa teraz hrá so svojimi mobilnými telefónmi a pozerajú WeChat a videá na internete. Špeciálne radi pozerajú videá malých zvieratiek. Napomínali sme ich, ale nepočúvajú, takže o nich máme veľké obavy.

Majster: Ako som práve povedal, všetko v tomto svete vás priťahuje a nenechá vás to získať Fa. Nielen vy, všetci rodičia a vlády vo svete vedia o tejto situácii, ale nikto s tým nemôže nič spraviť! Toto sa netýka len otázky toho, ako ľudia získajú Fa. Ľudia boli natoľko ovplyvnení, že nedokážu dobre pracovať, nemôžu sa zamerať na štúdium a trávia veľké množstvo času pri počítači a elektronických hrách – tieto veci vás pokúšajú, aby ste ich sledovali a hrali ich. Toto už viac nie je ľudský stav. Od dávnych čias dodnes ľudia neboli v takomto stave. Toto je mimozemská technológia a démoni ju využívajú, aby vás zvádzali, aby ste opustili všetko, čo máte a aby ste sa tým veciam oddali. Mrháte svojím životom, avšak vy sa ich držíte a nechcete sa ich vzdať! Dokonca ani z pohľadu bytia človekom to nie je v poriadku a už vôbec nehovoriac z pohľadu kultivácie.

 

Učeník: V máji 2015 sme začali žalovať toho satana a doteraz Najvyššia ľudová prokuratúra nezačala vyšetrovanie na základe žalôb, pre ktorých podanie učeníci Dafa riskovali svoje životy. Môžeme publikovať pre miestnych ľudí žaloby proti Jiangovi od tých praktizujúcich, ktorí boli kruto prenasledovaní?

Majster: Ak je tento váš prístup vhodný pre záchranu ľudí, potom to môžete spraviť. V žiadnom prípade nemyslite na pomstu ani na bojovanie s ľuďmi. Ak máte silné spravodlivé myšlienky, Bohovia vám pomôžu. Ak vaše myšlienky nie sú spravodlivé, nedosiahnete nič.

 

Učeník: Odvtedy ako sa začalo prenasledovanie, naši kultivujúci v pevninskej Číne všetci potichu vyrábali DVD-čka, brožúrky o Dafa a rôzne druhy materiálov na objasňovanie pravdy kvôli záchrane ľudí. Teraz si niektorí kultivujúci sťahujú z webstránky Minghui nejaké plagáty o žalobách na Jianga a o šírení Dafa a sami si vyrábajú transparenty „Falun Dafa je dobrý“ na objasňovanie pravdy  alebo o žalobách na Jianga. V niektorých oblastiach nerozdávajú len materiály ako doteraz, ale vylepujú tam aj plagáty a zlo v tej oblasti sa veľmi obáva... Mali by učeníci Dafa klásť dôraz na tento projekt?

Majster: (Majster sa smeje) Choďte a robte veci, ktoré by mali robiť učeníci Dafa. Ak môžete zastrašiť zlo, odstrániť zlo a inšpirovať ľudí vo svete, spravte to a nie je s tým problém. V skutočnosti plagáty s pravdou mali naozaj účinok.

 

Učeník: V súčasnosti pri potvrdzovaní Fa niektorí praktizujúci vedia, že čas tlačí. Sú aktívni a usilovne zachraňujú ľudí. Ale niektorí kultivujúci sú zameraní na svoju rodinu, kariéru či prácu. Sú tiež takí, ktorí uviazli v osídlach slávy, osobného zisku či emócií a nemôžu sa z toho vymaniť. Niektorí dokonca zabudli na svoju kultiváciu.

Majster: Majster o tomto už predtým hovoril, presne o tejto situácii. Kultivujúci v ich okolí by ich mali zobudiť.

 

Učeník: Učeníci Dafa z Chifeng-u pozdravujú Majstra. V našej oblasti je človek, ktorý ma otvorené tretie oko a môže dopredu čiastočne povedať obsah Majstrových prednášok ešte predtým, ako Majster vyučuje Fa. Niektorí praktizujúci si myslia, že je pozoruhodný a začali mu lichotiť a uctievať ho, dokonca si dali jeho fotografiu k fotke Majstra.

Majster: Tam kde sú ľudia, ktorí sú pripútaní k týmto veciam, budú takéto situácie poškodzovania Fa. Počas týchto rokov sa vyskytlo veľa takýchto vecí a bez ohľadu na to, aké kruté je počas týchto rokov prenasledovanie, tieto veci nikdy neodišli preč. Prečo je to tak? Je to jednoducho preto, že niektorí ľudia medzi študentmi majú tieto pripútanosti – sú k tomu pripútaní a majú tieto veci radi. Túto pripútanosť jednoducho treba vykopať, odhaliť a nechať ľudí uvidieť ju, takže staré sily nechajú, aby sa takíto ľudia ukázali.

Dokonca aj teraz tieto pripútanosti stále existujú. Kde sú takíto ľudia, tam sa budú objavovať takéto veci. V skutočnosti to bolo prinesené tými študentmi, ktorí majú pripútanosti v tomto ohľade! Sami ste pozvali tieto ťažkosti. Ak by ste nemali tú pripútanosť, zlí ľudia by sa neobjavili a staré sily by to neboli usporiadali. Je to nepochybne tak. Ak nemáte tú pripútanosť, prečo by to usporiadali? Bolo by to ekvivalentné tomu, že spravili nadbytočný krok a dali by mi dôvod na to, aby som ich potrestal.

 

Učeník: Blíži sa koniec našej kultivácie, ale stále som sa nevykultivoval do ríše, kde by som myslel iba na druhých. Čoraz viac zisťujem, že všetky moje myšlienky majú koreň v sebeckosti.

Majster: Zistil si to a to je pozoruhodné. Vieš to a to je pozoruhodné. Bežný človek by o týchto veciach vôbec neuvažoval a niektorí si toho vôbec nie sú vedomí. Iba kultivujúci môže tie veci vidieť. Keď si to videl, mal by si sa činiť čo najlepšie a toto je prvý krok. Snaž sa čo najviac. Samozrejme, možno si sa kultivoval skutočne dobre v iných oblastiach a teraz sa ukazuje problém v tejto oblasti, takže by si jej mal venovať viac pozornosti, vložiť do toho viac svoje srdce a odkultivovať to preč.

 

Učeník: Zistil som, že počas týchto mnohých rokov som neriešil vhodne ani môj vzťah ku Majstrovi, ku Fa, ani som neriešil vhodne svoj vzťah s inými praktizujúcimi. Veľmi sa hanbím, ale neviem, ako spraviť prielom.

Majster: V skutočnosti si si toho už vedomý. Môžeš vidieť, že tie veci nie sú v poriadku – nespravil si už pokrok? Pokús sa čo najviac robiť to, čo je správne, študovať viac Fa a prirodzene sa budeš činiť dobre. Bude dobré, ak sa z týchto vecí postupne stane tvoj zvyk.

 

Učeník: Keď som v Japonsku zbieral podpisy na trestné oznámenie proti Jiangovi, kvôli jazykovej bariére a obmedzenému času som často nedokázal pomôcť ľuďom úplne pochopiť pravdu. Niekedy, hneď ako som požiadal o podpis, ľudia chceli podpísať. Niektorí cudzinci nerozumeli po anglicky, ale tiež sa chceli podpísať, keď som ich o to požiadal.

Majster: Mnohí ľudia sú veľmi láskaví, nie ako Číňania otrávení kultúrou strany, ktorí sú veľmi vypočítaví. Ak požiadate ľudí v pevninskej Číne, aby niečo spravili, bude to iné. Avšak v medzinárodnom spoločenstve to tak nebude a mnoho láskavých ľudí to spraví, keďže cítia, že máte pravdu. Ale myslím si, že pri takomto zberaní podpisov by sme sa čo najviac mali snažiť umožniť ľuďom, aby pochopili, čo robíme. Niektorí ľudia robia veci na základe svojej intuície, ktorá je v skutočnosti vedená ich vedomou stránkou.

 

Učeník: Mnoho študentov žiada webstránky Minghui o elektronické knihy Dafa a nerozumejú tomu, prečo elektronické knihy nie sú poskytované.

Majster: V budúcej spoločnosti nebudú existovať počítače. V minulej spoločnosti tiež neexistovali. Objavili sa v nedávnom čase, objavili sa v tomto čase. V budúcnosti nebudú existovať, pretože zničili ľudské správanie a myslenie – všetko sa zmenilo. Všetci viete, že v minulosti, bez ohľadu na to, aká skazená bola nejaká oblasť, nepostihlo to miesta ďaleko od tej oblasti. Teraz môže byť jedna správa cez počítač a televíziu videná v každom kúte sveta. Ak zverejníte zlú vec, uvidia ju ľudia v každom kúte sveta. Počítače pokazili celé ľudstvo. Ľudia si myslia, že technológia robí život ľahším, ale v skutočnosti všetko ničí. V tradičnom životnom štýle v minulosti, ktorý bol usporiadaný Bohmi, všetko cirkulovalo tým najpozitívnejším spôsobom.

Skutočne, pocit uspokojenia ľudí z krásy, pohodlia a tak ďalej sú v podstate rovnaké v každej spoločnosti. V dávnej spoločnosti, keď niekto jazdil na dobrom koni s dobrým sedlom, cítil sa veľmi šťastne a spokojne. Ukazoval ho iným so slovami: „Pozrite, aký pekný je môj kôň, aký je to dobrý kôň!“ Ľudia to videli a hovorili si: „Fíha, naozaj dobrý kôň.“ Keď iní ľudia povedali, že je dobrý, cítil sa veľmi spokojne. Dnes jazdíte na BMW a myslíte si: „Pozrite na moje BMW, je to pretekársky model, 5-ková rada, aká nádhera.“ Prejavená nálada a pocit uspokojenia sú rovnaké. Tento pocit uspokojenia je úplne rovnaký pri každom spôsobe života. Avšak v rámci určitého spôsobu života je súťaženie a snaženie sa ľudí bezhraničné, ľudia chcú mať viac, a bez ohľadu na to, do akého bodu sa tým ľudstvo posunie, ľudia nikdy nebudú spokojní a budú sa stále snažiť o to, čo si myslia, že je lepšie. Avšak ak sa odchýlia od usporiadaní Bohov, je to nebezpečné. Túžba je bezodná jama! Povedie ľudí do stavu, ktorý nie je zamýšľaný pre ľudstvo.

Dávna spoločnosť bola skutočne ľudskou spoločnosťou a bola v skutočnosti veľmi nádherná. Videli ste naše vystúpenia Shen Yun, ktoré ukazujú históriu a tradičnú kultúru. Hneď ako to dnešní ľudia vidia, každý má pocit, že je to veľmi nádherné. Teraz boli ľudia privedení do takéhoto stavu, avšak ich pripútanosti a túžby sa nezmenili a sú rovnaké. Avšak naproti tomu, ľudská morálka je v takom neporiadku, že je nemožné ju opraviť a obrovské, neriešiteľné problémy, ktoré sa vyskytli v spoločnosti, už nie sú zvládnuteľné. Bohovia a vesmír majú Fa a pre ľudstvo sú tu normy. Keď ľudstvo prekračuje tieto normy, očakáva ho zničenie Bohmi, pretože je isté, že Bohovia zničia ľudstvo, ktoré sa odchýlilo. Práve som povedal, že ľudská história sa odohrávala podľa scenára a ľudstvo prešlo zničením mnohokrát. Neobjavili ľudia nejaké archeologické nálezy? Pred desiatkami tisíc rokov boli autá, existovali mechanické zariadenia a existovali lietadlá, ktorých štýl bol podobný ako štýl dnešných lietadiel. Ľudstvo prechádza jedným obdobím za druhým a keď morálka už nie je dobrá a odchyľuje sa od scenáru, bude zničené. Ľudia majú pocit, že toto či tamto je dobré, ale Bohovia si myslia, že to nie je dobré.

 

Učeník: Majster raz povedal, že učeníci, ktorí začali praktizovať pred 20. júlom 1999, boli potlačení na svoje pozície. Niektorí učeníci si necenili svoju osobnú kultiváciu a myslia si, že nie sú hodní tejto špeciálnej pocty. Z tých, čo cez to prešli, niektorí ľudia spohodlneli.

Majster: V skutočnosti som potlačil každého študenta na jeho pozíciu, naozaj. V tom čase to každý cítil a niektorí to aj videli. Prečo to bolo tak? Ak by ste neboli potlačení na svoje pozície, nemali by ste takú energiu, aby ste robili to, čo by ste mali robiť pri pomáhaní Majstrovi, a neboli by ste schopní odolávať zlu. Potlačil som vás na vaše pozície a spravil som to pre všetkých učeníkov Dafa vo svete, aby ste boli schopní zachraňovať ľudí, ktorí pochádzajú z veľmi vysokých úrovní. Keď máte dostatočné spravodlivé myšlienky, vaše slová majú nad nimi silu, a slová, ktoré hovoríte, nesú v sebe pravdu vyššej úrovne. Na vyšších úrovniach bude mať účinok gong tej pozície, kam vás potlačil vtedy Majster. Hoci slová, ktoré hovoríte, sú ľudské slová, stávajú sa slovami na rôznych úrovniach, keď idú za túto ľudskú dimenziu. Ak by ste neboli vytlačení na vašu pozíciu, tie slová, čo hovoríte, by neboli schopné zachrániť bytosti. Hoci ste všetci boli potlačení na svoje pozície, ak váš xinxing nie je na tom mieste, gong stále nemožno zmobilizovať.

Avšak keď čelíte rôznym situáciám a keď vaša cnosť a xinxing postupujú k Dovŕšeniu, musíte si pevne zlepšovať xinxing, a iba potom to bude v poriadku. V kultivácii stále máte mnoho, mnoho pripútaností, ktoré musia byť odstránené. V napĺňaní vašich sľubov a čeliac prenasledovaniu, ak ste schopní zbaviť sa tých zlých vecí a dokážete objasňovať pravdu v zložitom prostredí a robiť to, čo by učeníci Dafa mali robiť, potom váš gong nespadne, ale pôjde nahor, a vaša cnosť a xinxing sa budú zlepšovať. Keď to prestanete robiť alebo to nechcete robiť dobre, váš gong začne padať. Keď sa opäť budete činiť dobre, trochu sa zvýši; keď sa nečiníte dobre, trochu klesne. Vaša kultivácia je o kultivácii xinxingu.

Niektorí učeníci Dafa opustili rady učeníkov Dafa a keď prídu späť, nemali by ste ich považovať za dlhoročných študentov – rozhodne nie! Je to preto, že v tom čase je presne rovnaký ako bežný človek, to je isté, a nedokáže si vôbec spomenúť na žiaden Fa, ktorý sa predtým učil. Vôbec nevie, v akom stave by mal byť učeník Dafa. Určite ho nepovažujte za dlhoročného študenta, musíte s ním zaobchádzať ako s novým študentom, a iba potom to bude schopný dokázať. Inak, ak ho považujete za dlhoročného študenta, znova ho odoženiete, pretože to nebude schopný zniesť alebo prijať. Je úplne novým študentom.

 

Učeník: V zbierkach Hong Yin III a Hong Yin IV je mnoho publikovaných textov piesní Majstra. Môžem ich poslať príbuzným a priateľom cez WeChat?

Majster: Nie je problém posielať ich príbuzným a priateľom, ale je lepšie nepoužívať webstránky bežných ľudí.

Keď o tom hovorím, dovoľte mi povedať vám, že niektorí ľudia nafilmovali vystúpenia Shen Yun a tanečné triedy na akadémii Fei Tian bez povolenia a zverejnili ich na internete. Viete, prečo som nenechal tieto DVD Shen Yun distribuovať v spoločnosti a zverejniť na internete? Táto spoločnosť je už v značnom chaose a na internete sú pomiešané všemožné zlé veci, presne ako démoni, a všetko tam obieha. Všetko, čo tam vstúpi, sa tam primieša a zmieša sa s tým, poškodzujúc spoločnosť, ľudskú myseľ, morálku, tradície. Mení to ľudský stav života; dobré a zlé je pomiešané dohromady. Nechcem dať tieto posvätné veci do toho brloha démonov. Každý, kto to spravil, stiahnite to späť. Samozrejme, toto sa netýka reklám Shen Yun a vecí, ktoré tam zámerne umiestnila akadémia Fei Tian. To, čo ukážeme v budúcnosti, bude naozaj to najlepšie.

 

Učeník: Som učeník z Nemecka. Mám dve otázky. Po prvé, Shen Yun nemohol vystúpiť v Južnej Kórei, je to potom tak, že tie vnímajúce bytosti, ktoré mali byť zachránené Shen Yunom, nemohli byť zachránené?

Majster: Niektoré veci učeníci Dafa môžu spraviť, pričom iné veci učeníci Dafa spraviť nemôžu. Je to preto, že zámery ľudí sú na prvom mieste. Iba keď oni sami chcú byť spasení, budete ich schopní spasiť. Ak to nevedia, môžete im vysvetliť pravdu a potom sa pozrieť, čo chcú spraviť. Takto to funguje. Avšak všetci viete, že je mnoho historických ponaučení.

Nehovorme o dávnych príkladoch, povedzme si o nedávnych. Súbor Shen Yun mal v Grécku takúto skúsenosť: Shen Yun po príchode nemal dovolené vstúpiť do divadla, nemal tam dovolené vystúpiť. Vláda aj divadlo spravili takéto rozhodnutie, čo bolo zjavným porušením zmluvy. Nasledujúci rok sa národná ekonomika Grécka zrútila. Je to pravda, nie? Minulý rok Shen Yun išiel vystúpiť do Ekvádora, ale krajina to nedovolila a dokonca robili problémy s vykladaním ich nákladu, čo takmer ovplyvnilo vystúpenie na nasledujúcom úseku turné, čo bolo dosť zákerné. Hoci za scénou tam robila ťažkosti zlá ČKS, toto rozhodnutie spravila vláda. Nasledujúci rok, ako ste videli tento rok, otriaslo celou krajinou zemetrasenie, ktoré takmer zničilo celú krajinu. Toľko ľudí umrelo! A poznáte ďalšie prípady, nie? Prečo to bolo tak?

Viete, že Bohovia si myslia, že ľudstvo už dávno nie je dobré a malo byť zničené a ľudstvo pôvodne nemalo prežiť rok 1999. Kvôli tomu, že Dafa zachraňuje vnímajúce bytosti, bol čas pre ľudstvo predĺžený. To znamená, že cieľom udržovania ľudstva je to, aby sa uvidelo, či stále môže byť zachránené, a zachrániť tú časť, ktorá by mala byť zachránená. Staré sily chceli spraviť to isté, ale použitím ich vlastných metód na rovnaký cieľ, hoci nedokázali zachrániť viac ľudí. Majster by neusporiadal, aby bol niekto zničený, ale usporiadania starých síl sú takéto: Ak nechcete byť spasený, požehnanie, ktoré ste mali mať, bude vzaté preč a vaša oblasť už nebude oblasťou, ktorá má byť spasená. Hneď ako je to [požehnanie] vzaté preč, môže sa stať čokoľvek, vrátane zrútenia nebies a prepadnutia sa zeme. Ekonomika sa zrútila a od toho času sa môže stať čokoľvek. Takto sa o tom rozhodlo.

Nehovorím o nejakých senzačných veciach. Prečo inak by tam bola takáto zhoda okolností? Všetky miesta, ktoré zablokovali spásu ľudí, zažili problémy. Je to akoby povedali: „Nechceme byť vami spasení.“ Nie je to jednoduchá vec. Ľudia boli zachovaní na to, aby boli spasení, ale vy nechcete byť spasení, je tak? Takže ak nechcete byť spasení, už sa s vami nepočíta – neznamená to toto? Sú aj ďalšie oblasti, ktoré nechcem spomínať, a všetky zažili takéto veci.

 

Učeník: Brutálne prenasledovanie stále pokračuje a viac ako osemdesiat percent vnímajúcich bytostí v Číne nebolo spasených. Avšak mnohí učeníci Dafa začali byť zaneprázdnení svojím osobným životom a pohodlím, a poľavili.

Majster: Je to pravda. Práve som hovoril o tejto otázke a je to už veľmi vážne. Ak naozaj nerobíte to, čo by mal učeník Dafa robiť, je to neprijateľné, pretože ste učeníkmi Dafa a váš život ukoval Dafa.

 

Učeník: Som nemecký učeník Dafa. Niektorí západní študenti nerozumejú niektorým článkom v Epoch Times, napríklad tým, čo chvália niektoré veci, ktoré spravil súčasný čínsky vodca.

Majster: Ak ho chvália za zatknutie skorumpovaných funkcionárov, nemal by to byť problém. Čo sa týka iných vecí, ak sú to veci bežných ľudí, nemali by ste ich len tak ľahkovážne chváliť, ani sa im len tak ľahkovážne venovať.

 

Učeník: Niektorí západní študenti mali preto pochybnosti o autentickosti Epoch Times.

Majster: Ako som práve povedal, sme tu, aby sme zachraňovali ľudí, a nie aby sme sa angažovali v politickom boji. Či sú to čínski lídri alebo iní ľudia, nie je správne na nich všetkých útočiť, keďže my sme tu, aby sme zachraňovali ľudí. Tí, čo neprenasledovali Falun Gong, naopak ešte zrušili pracovné tábory... Čo za miesto je pracovný tábor? Existuje špecificky na prenasledovanie učeníkov Dafa. A tí, čo zatkli vedúcich Úradov 610 – samozrejme za korupciu – bez ohľadu na to, aké postupy použili, všetko sú to dobré veci, hoci neboli spravené pre Falun Gong. Staré sily povedali, že ak by sa tie veci spravili v mene Falun Gongu, neskončila by sa už táto vec? Nezastavilo by sa to? Ak by sa to zastavilo, nebol by to koniec? Áno. Keď sa to robí takto, môže to ľudí prebudiť a môžu mať pocit, že to je trest za prenasledovanie Falun Gongu. Pomôže to učeníkom Dafa objasňovať pravdu. Tí ľudia robia veci prospešné pre Dafa a pre záchranu ľudí. Nemali by sme útočiť na tých, čo neprenasledovali učeníkov Dafa. (Publikum tlieska)

 

Učeník: Už po štyri roky je webstránka v thajčine iba zriedka aktualizovaná. Stále tam ešte nie je zverejnené nové Lunyu, hoci učeníci v Thajsku prekladajú nové prednášky včas. Mohli by tomu venovať pozornosť tí, čo sú za to zodpovední, a lepšie to koordinovať?

Majster: Áno. Učeníci Dafa by mali venovať pozornosť veciam, ktoré robia. Ak to robíte, robte to dobre.

 

Učeník: Nedávno jeden študent z Taiwanu prišiel do Thajska. Navrhol, že thajskí študenti by pri objasňovaní pravdy mali hovoriť o Stvoriteľovi.

Majster. Zase jeden nezmysel. V objasňovaní pravdy sa nič nezmenilo!

 

Učeník: Získal som Fa v Nemecku a prišiel som do Turecka. V Turecku nie je po štúdiu Fa zdieľanie a bolo povedané, že človek by sa mal osvietiť sám. Mám pocit, že nevytvorili celistvé telo. V Nemecku každý otvorene zdieľa.

Majster: Správne, porozprávajte sa s nimi hneď ako zbadáte problémy. Učeníci Dafa, nech sú kdekoľvek vo svete, majú byť jedným telom a mali by ste vzájomne zdieľať. Robte to, čo od vás žiada Majster, robte to, čo od vás žiada Fa, tak by to malo byť. Nevytvárajte si sami niečo iné.

 

Učeník: Na Taiwane je stále menej a menej učeníkov, ktorí robia objasňovanie pravdy na internete, pričom Číňanov, ktorí používajú internet, je stále viac, už je ich 700 miliónov. Čo sa dá spraviť, aby sme urobili prielom?

Majster: Správne, keď robíte projekty, taiwanskí študenti sú stále tí, ktorí majú veľké zdroje. Jednoducho to robte dobre a mali by ste to robiť lepšie. Môžem vám povedať, že počas tohto prenasledovania hrali taiwanskí študenti veľmi dobrú rolu, naozaj veľmi dobrú rolu. (Publikum nadšene tlieska) Porovnanie podmienok, ktorým čelia Číňania na opačných stranách taiwanského prielivu, robí vec veľmi jasnou.

 

Učeník: Medzi učeníkmi Dafa je veľmi rozšíreným javom, že používajú Dafa na hodnotenie druhých a spoločnosti, namiesto toho, aby ním hodnotili seba.

Majster: Kultivácia je na kultivovanie seba. Niektorí ľudia sa jednoducho vždy pozerajú von. „V tomto ohľade nie si v súlade s Fa“ a „On v tomto ohľadne nie je v súlade s Fa.“ Keď vidíte iného človeka robiť niečo nesprávne, môžete mu láskavo povedať: „Nemali by sme to spraviť takto, keďže sme kultivujúci?“ Myslím si, že to bude schopný prijať. Nemali by ste ale stále druhým hovoriť: „Nerobíš to dobre.“ Keď vidíte niečo, čo nie je správne, mali by ste najprv rozmýšľať o sebe a pýtať sa, prečo ste to videli a či máte nejaký problém, keďže sa sami kultivujete. Keď vidíte veci, ktoré nie sú správne, ak váš názor nie je vypočutý, potom ho povedzte zodpovedným osobám, dajte to vedieť zodpovedným osobám. Kultivovanie seba je na prvom mieste. Ak sa všetci ostatní kultivujú dobre a vy pomáhate druhým kultivovať sa dobre, avšak vy sami sa dobre nekultivujete, k čomu to je?

 

Učeník: Mnohí kultivujúci nevedia základný rozdiel medzi učeníkmi Dafa pomáhajúcimi Majstrovi v náprave Fa a starými silami, ktoré sa angažujú v náprave Fa.

Majster: Ako som práve teraz povedal, ten rozdiel je takýto: Majster chce dobrotivé rozriešenie, zatiaľ čo oni to chcú spraviť starým spôsobom. Aj toto prenasledovanie bolo zostavené starými silami. Takto to je.

 

Učeník: Keď som nedávno objasňoval pravdu v internetových skupinách v pevninskej Číne, niektorí ľudia vyjadrili nádej, že budeme v skupine púšťať video s Majstrom ako učí cvičenia a poskytneme im zdarma dokumenty na stiahnutie.

Majster: To nie je dovolené. Nikto nemá dovolené publikovať moje prednášky na internete. Keď to niekto spravil, mal by ich stiahnuť späť! Dopúšťate sa hriechu a poškvrňujete Dafa! Nič z Dafa nemožno umiestniť na internet bez povolenia. Ako som práve teraz povedal, tá vec je ako vír, do ktorého démoni, ktorí robia vo svete chaos, vťahujú ľudí. Tí démoni chcú do toho vtiahnuť celé ľudstvo. Chcú zničiť ľudstvo!

 

Učeník: Proces nápravy Fa pokračuje a počet ľudí vo svete, čo chcú praktizovať Falun Gong, sa zvyšuje. Medzi študentmi, čo vyučujú cvičenia, sú však niektorí, ktorých pohyby nie sú presné...

Majster: Ak sú pohyby počas vyučovania úplne nepresné, mali by ste tomu venovať viac pozornosti. Avšak všeobecne povedané, bude to v poriadku, ak sú približne správne.

 

Učeník: Môžem poprosiť Majstra, aby viac porozprával o otázke bezpečnosti používania mobilných telefónov.

Majster: Nie je tam veľmi o čom hovoriť. Nesiete so sebou odpočúvacie zariadenie. Okrem špiónov a vlád vás môže ktokoľvek monitorovať a je to veľmi jednoduché. Je to tak. Nezáleží na tom, či ich máte zapnuté alebo vypnuté. Viete, keď tu ja rozprávam, zlá ČKS to tam takisto počúva.

 

Učeník: V týchto niekoľkých rokoch, čo som získal Fa a objasňoval pravdu, som objavil problém, konkrétne, že na webstránkach Epoch Times a NTD stále vidím články, ktoré kritizujú a urážajú turistov z pevninskej Číny.

Majster: Tie správy by sa mali robiť s láskavým úmyslom, poukazujúc na to, prečo to ľudia mimo Číny nemôžu prijať.

Ľudia z pevninskej Číny, ktorých tradície boli zničené zlou ČKS, išli do zahraničia a mali negatívny dopad, čo je naozaj veľmi nedobré. Videl som na internete fotku. Čínska turistka na nej držala dieťa, ktoré robilo veľkú potrebu pri vchode do luxusného obchodu Burberry v Londýne, kde sú okolité ulice veľmi čisté. Číňania všade rozprávajú nahlas a prekrikujú sa, lebo ľudia v Číne sú na to zvyknutí, avšak ľudia mimo Číny to nemôžu akceptovať. Toto sa musí zmeniť. Avšak ľudia z pevninskej Číny naozaj zanechali vo svete takýto dojem a Číňania v zahraničí sa potom všetci cítia zdiskreditovaní a zahanbení. Avšak viete niečo? Zlá ČKS nehovorí Číňanom tieto veci a neučí ľudí správne veci. Zámerne necháva ľudí vo svete vidieť, že Číňania sú takíto, chce jednoducho zničiť váš imidž a poškodiť vašu dôstojnosť. Pre ľudí je ťažké, aby si to sami všimli. Myslím si, že keď ľudia budú mať viac možností ísť do zahraničia, možno pomaly začnú cítiť, že táto spoločnosť je rozdielna a budú tomu venovať pozornosť a všetko bude v poriadku. Je naozaj ťažké zbaviť sa zaužívaných zvykov. Kultúra strany, tým že učí ľudí bojovať a zápasiť medzi sebou, pokrivila charakter ľudí. Je to naozaj problém, ak ľudia nezmenia svoju výbušnú povahu a tie veci, ktoré ich naučila zlá ČKS.

 

Učeník: Vcelku dosť veľký počet učeníkov Dafa v pevninskej Číne pozerá každý deň programy NTD a zdieľajú o nich keď sa stretnú, hovoriac, že to je kvôli tomu, aby vedeli, ako sa vyvíja súčasná situácia. Myslím si, že učeníci Dafa by mali viac chodiť na webstránku Minghui, ak na to majú podmienky. NTD je primárne určená pre bežných ľudí. Je to pravda?

Majster: Áno. Čo sa týka informovania sa o situácii v spoločnosti, nie je problém pozerať NTD. Myslím si, že kvôli zdieľaniu učeníkov Dafa je dobré čítať viac článkov z webstránok so zdieľaním od učeníkov Dafa. Je pravda, že niektorí ľudia nevenujú webstránke Minghui veľa pozornosti. Dlhoroční študenti nemajú čas, avšak myslím si, že pre nových študentov je naozaj prospešné často čítať články na Minghui! Keď chcete čítať články zdieľania skúseností alebo sa chcete dozvedieť niečo o Dafa, jednoducho choďte na stránky Minghui – sú najúplnejšie.

 

Učeník: Niektorí študenti sa zapojili do takzvanej „platformy na vzájomnú finančnú pomoc,“ ktorá ponúka denný úrok 1%. V skutočnosti je to podvod. Stále sa na tom zúčastňujú...

Majster: Všetko ľudí priťahuje. Táto spoločnosť jednoducho priťahuje ľudí! Cieľom priťahovania ľudí nie je len zabrániť vám v získaní Fa, cieľom je zničiť ľudskú spoločnosť. V súčasnosti ľudia v celej spoločnosti nie sú v poriadku a nič nefunguje dobre. Teraz už majú mnohé veľké firmy hlavybôľ z počítačových hier. Mnohé školy z toho tiež majú hlavybôľ. Čo sa z ľudí stane, ak to takto pôjde ďalej? Avšak nik na to nemá riešenie. Ako kultivujúci by ste mali mať jasnú myseľ, mali by ste byť uvedomelí a disciplinovaní, a myslieť na to, že toto je niečo, čoho sa treba zbaviť. Navyše by ste mali bežným ľuďom pomáhať [v tomto ohľade] a spasiť ich. Čo sa dá robiť, keď aj vy do toho spadnete? Tie veci naozaj dokážu ľudí ovládať. Existujú mnohé príklady.

To je všetko, čo poviem. Keďže učeníci Dafa, ktorí zorganizovali konferenciu, videli, že už ubehlo dosť času, prestali mi posielať papieriky s otázkami. (Publikum sa smeje) Odpovedal som na všetky poslané otázky, takže to je všetko, čo poviem. (Všetci učeníci vstávajú a pokračujú v potlesku) Učeníci Dafa, hoci Majster hovoril trochu prísne, bolo to kvôli tomu, aby som vás povzbudil, pretože vy ste nádejou ľudstva! Nádejou pre vnímajúce bytosti vo vesmíre! Ste aj nádejou Majstra!

Nielen učeníci Dafa, ale aj súčasné ľudstvo, ľudstvo dnešného obdobia, uvidí nasledujúci krok. V nie príliš vzdialenej budúcnosti sa všetko oddelí. Žiadna vláda nemôže nič spraviť [aby zachránila ľudstvo], vzhľadom na to, do akého bodu sa to už dostalo. Cítim, že premýšľajú o jednej otázke. O čom premýšľajú? Umožniť ľuďom prejsť touto poslednou etapou pokojne a hladko, a to je všetko. Myslím si, že o tom rozmýšľajú, avšak nie sú schopní nájsť riešenie.

Dnešné vedecké objavy a pochopenia vesmíru sú jednoducho šokujúce. Naproti tomu, ľudstvo poháňané modernými myšlienkami a správaním nie je schopné ich vidieť a nezaujíma sa o ne. Ľudská spoločnosť je už vo veľkom nebezpečenstve. Nehovorím to, aby som vyvolal senzáciu. Majster to v minulosti nespomínal. Učeníci Dafa by mali mať pocit urgencie, mali by ste potvrdiť, že ste hodní svojho titulu a mali by ste si pamätať, že ste kedysi podpísali zmluvu. Nie iba vy, učeníci Dafa, ale všetci ľudia, čo prišli na Zem, podpísali zmluvu. V iných dimenziách tie zmeny prevracajú nebesá a otriasajú zemou, avšak tu v ľudskom svete je to akoby ľudia ešte hlboko spali.

Vašou zodpovednosťou je zobudiť ich. Zodpovednosťou vás všetkých je zachrániť ich. Shen Yun hrá túto úlohu a všetky projekty učeníkov Dafa hrajú túto úlohu. Každý učeník Dafa, čo sa nezapojil do projektu, to musí robiť a čo najviac si nájsť čas, aby sa zapojil do tejto záležitosti zachraňovania ľudí. Čiňte sa dobre v tom, čo by ste mali robiť a zároveň si nájdite čas, aby ste sa kultivovali.

Nemôžete opustiť Fa; ak opustíte Fa, stanete sa bežným človekom. Dokonca aj keď robíte veci pre Dafa, bude to akoby ich robili bežní ľudia, nie učeníci Dafa, takže sa musíte kultivovať. Iba ak sa kultivujete, budete mať schopnosti a energiu, aby ste vyriešili tie problémy. Objasňovanie pravdy sa neobmedzuje iba na jasné uvedenie dôvodov v diskusii. Viete čo? Keď bežní ľudia medzi sebou diskutujú, často to nie je tak, že by si jasne vysvetlili veci pomocou argumentácie. Je to skôr tak, že keď jeden z nich rozpráva, vysiela niečo na druhého človeka, čím premôže myšlienky toho druhého človeka. Takže tá druhá strana ho počúva a verí tomu, čo hovorí. Mnohí ľudia to dokážu vidieť. Keď objasňujete pravdu bežným ľuďom, vaša energia rozloží tie predsudky a rozpustí tie nedobré veci, nedobré veci v jeho mysli. Nie je to samotné zachraňovaním ľudí? Ak sa nekultivujete, ako môžete mať tú schopnosť? Čo sa týka kultivácie, niektorí ľudia povedia: „Je to môj kamarát. Porozprávam sa s ním a je to.“ Avšak aj keď sa s ním porozpráva, nebude to fungovať. Malé veci, ľudské veci, možno robiť takto, avšak toto sa týka podstaty života a nebude to fungovať použitím ľudských metód. Takže učeníci Dafa musia venovať snahu tomu, aby sa naďalej sami zlepšovali.

Vy ste nádejou ľudstva. Musíte sa činiť dobre. Musíte prevziať svoju zodpovednosť. Musíte ísť zachraňovať vnímajúce bytosti. Iba potom sa budete môcť dovŕšiť a iba potom táto akcia nevyjde nazmar! To je všetko, čo poviem. Ďakujem vám. (Dlhý potlesk celého publika. Potom ako Majstrovi odovzdali kvety, vracia sa znova na pódium)

Po každej Fa konferencii chcem počuť a vidieť správy o tom, ako sa po konferencii Fa činíte lepšie. (Nadšený potlesk v celej sále)

 

(Tento preklad môže byť ešte vylepšený. Dátum tejto verzie: 13. október 2019.)

 

 
 


Linka na DOC súbor