Pozitívne účinky na zdravie

Výskum: praktizovanie Falun Gongu zvyšuje pravdepodobnosť prežitia rakoviny

24.6.16

(Minghui.org) „Praktizovanie Falun Gongu môže pomôcť pacientom so smrteľnou formou rakoviny prežiť podstatne dlhšie a k tomu pozoruhodne zmierniť príznaky choroby.“ Takéto sú zistenia článku, ktorý bol nedávno publikovaný v odbornom časopise Journal of Clinical Oncology vydávanom Americkou spoločnosťou klinickej onkológie (ASCO).

Podľa slov jedného z autorov, Dr. Yuhong Donga z globálnej zdravotnej spoločnosti Novartis z Bazileja vo Švajčiarsku, štúdia obsahuje meta-analýzu dát, ktoré boli v rokoch 2000 až 2015 zozbierané od pacientov s rakovinou v Číne cez internetovú platformu. Všetky dáta boli posúdené dvoma lekármi. Na analýzu sa použili len prípady pacientov so smrteľnou formou rakoviny s predpokladaným prežitím kratším ako 12 mesiacov a s dostatočnými a overiteľnými zdravotnými informáciami.

Výskumníci zozbierali 152 prípadov, ktoré vyhovovali podmienkam výskumu. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce typy rakoviny patrila rakovinu pľúc, pečene, žalúdka, leukémia, rakovina pažeráka, pohlavných orgánov, pankreasu/žlčovodu a konečníka. Priemerný počiatočný vek pacientov bol 53 rokov. Všetci pacienti začali praktizovať Falun Gong potom čo boli diagnostikovaní alebo potom čo ich liečenie zlyhalo. Do doby vyhotovenia štúdie bola priemerná dĺžka praktizovania Falun Gongu približne 53 mesiacov.

Štúdia sa zameriavala na skutočné prežitie pacientov do doby jej vyhotovenia, zmiernenie príznakov choroby a kvalitu života.

Z celkového počtu 152 pacientov bolo 149 stále na žive. 97% pacientov hlásilo úplne vyliečenie príznakov. V porovnaní s priemerným predpokladaným prežitím 5,1 mesiaca bolo skutočné prežitie (56 mesiacov) podstatne dlhšie. Po začatí praktizovania Falun Gongu bola priemerná doba vyliečenia príznakov choroby len 3,6 mesiaca a mnohé ukazovatele kvality života sa výrazne zlepšili.

Berúc do úvahy vplyv iných liečebných faktorov, štatistická analýza preukázala, že doba praktizovania Falun Gongu bola dominantným predikatívnym faktorom pre skutočné prežitie.

Tento článok s názvom „An observational cohort study on terminal cancer survivors practicing Falun Gong (FLG) in China“ (Pozorovacia kohortná štúdia pacientov, ktorí prežili smrteľnú formu rakoviny, praktizujúcich Falun Gong (FLG) v Číne) bol publikovaný v súvislosti s Výročnou schôdzou ASCO v júni, ktorá je najväčšou medzinárodnou konferenciou o klinickej rakovine a výskume v oblasti onkológie.

K tejto štúdii prispeli aj ďalší piati výskumníci z nasledujúcich inštitúcií: Taiwanská národná univerzita, Univerzita v Severnej Karolíne - Chapel Hill, Imperial College London, Mind-Body Science Institute a National Ilan University v Taiwane.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/16/157437.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha