Tradičná kultúra

Vybrané citáty z Komentára pána Zuo: Historická základňa pre pochopenie Falun Dafa (1. časť)

11.8.16 | Zostavil Yunhao

(Minghui.org) Komentár pána Zuo, či Zuo Zhuan, je historický naratívny text ku Kronike jari a jesene. Legenda vraví, že bola spísaná Zuo Qiuming-om, oficiálnym historikom štátu Lu, čo je dnešná Provincia Shandong. Pokrýva obdobie od roku 722 do roku 468 p.n.l. a zameriava sa hlavne na politické, ekonomické, kultúrne, diplomatické a vojenské záležitosti vtedajšej doby.  

V tomto diele sú tiež zachytené nebeské princípy, božské inšpirácie a nebeské znamenia, a taktiež rôzne aspekty spoločenského života, ktoré autor uznal za vhodné spomenúť. 

Mnoho čínskych prísloví a fráz v Komentári pána Zuo predstavuje tradičnú kultúru a morálne princípy, ktoré sú dôležité v budovaní základne dnešných ľudí, aby mohli pochopiť Falun Dafa.

Nižšie sa nachádzajú citácie z tohto klasického čínskeho diela.

1. Človek by mal počúvať a prijať dobrú radu, ako keby sledoval prúd tečúcej vody.

2. Kto je bez chýb? Nie je väčšieho zadosťučinenia, ako je pre človeka uvedomiť si svoje chyby a napraviť ich.

3. Záľuba v učení sa a v nemennosti vôle.

4. Všetky cnosti sú spojené s úprimnosťou a rešpektom. Človek, ktorý preukazuje úprimnosť a rešpekt je určite ten, kto má cnosť.

5. Kultivácia samého seba bez hľadania chýb u ostatných.

6. V Knihách Zhou sa píše „Veľké Nebesá nemajú náklonnosť. Pomáhajú len tým, čo majú cnosť“ a ďalej hovorí: „Nie je to proso, ktoré šíri vôňu. Je to jasná cnosť, ktorá sa šíri ďaleko a široko.“

7. Tí, ktorí majú cnosť, sú tými, ktorí budú požehnaní a ochraňovaní božstvami. 

8. Cnosť je naplnená a je obrovská. Je taká obrovská, ako všezahŕňajúce nebesá a ako vše-podporujúca zem.

9. Slová vznešeného muža sú pravdivé a podporované dôkazom.

10. Ja ťa neklamem; ty ma nepodvádzaš.

11. Mnohými nespravodlivými činmi si človek pre seba prinesie zničenie.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/9/157752.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom