Kultivačné cesty

Učeníci Dafa sa musia kultivovať na základe spravodlivých právd Fa

24.8.16 | Od praktizujúceho z Číny

(Clearwisdom.net) Stretol som jednu praktizujúcu, ktorá mi povedala, že v poslednej dobe na tom nie je najlepšie; pri štúdiu Fa sa nemôže sústrediť, nechodí von objasňovať ďalším ľuďom pravdu o Falun Dafa ani rozdávať letáky Dafa. Za posledných šesť mesiacov jej manžel zarobil iba 3000 yuanov, z čoho dokázali sotva vyžiť. Nemohla sa kvôli tomu prestať obávať. Keď mi to povedala, posvietil som si na svoje vlastné zápasenie s pripútanosťami. Naše problémy zrejme vyzerali na povrchu odlišne, ale na hlbšej úrovni sme boli v skutočnosti obaja uväznení v zmätku spôsobenom pripútanosťou k peniazom a nedostatočným porozumením pravého zmyslu kultivácie.

Naše deti potrebujú ísť do školy, naši starší ľudia potrebujú starostlivosť a náklady na život sa neustále zvyšujú. Ako to zvládnuť a udržať si istú životnú úroveň je základnou úlohou, ktorej bežne čelia mnohí praktizujúci. Ak niekoho plat nie je práve najvyšší, čo môže robiť? Niektorí praktizujúci sa pokúšajú vymyslieť mnoho spôsobov ako zarobiť viac peňazí a udržať si, či dokonca zlepšiť svoju životnú úroveň. Pre obyčajných ľudí je celkom logické takto rozmýšľať. My sme však učeníkmi Dafa; pracujeme na opustení všetkých pozemských pripútaností a záchrane vnímajúcich bytostí. Mali by sme teda rozmýšľať a konať rovnakým spôsobom ako obyčajní ľudia?

Rád by som sa podelil o svoju skúsenosť a pochopenie ohľadom podobnej záležitosti. Dúfam, že táto skúsenosť bude nápomocná spolupraktizujúcim, ktorí s tým taktiež zápasia.

Tri roky mám prácu s nízkym platom. Môj mesačný príjem je len 500 yuanov. Moja žena robí nejaké práce na čiastočný úväzok, aby zvýšila náš rodinný príjem, ktorý je tým pádom čosi nad tisíc yuanov. Kedysi som aj uvažoval o nájdení si lepšie platenej práce a len čo som sa pokúsil túto myšlienku odstrániť, nejakí svetskí ľudia a hlavne nejakí praktizujúci poukázali na to, že môj príjem je skutočne príliš nízky. Raz mi jeden praktizujúci, ktorý v tom čase iba začínal objasňovať ľuďom pravdu o Dafa, povedal: „Zarábaš príliš málo peňazí. Ako zvládneš zodpovednosti a postaráš sa o svojich rodičov, manželku a deti?“ Odpovedal som: „Každý má svoje vlastné trápenia.“ Aj napriek tomu som akosi cítil, že má pravdu. Nedokázal som sa na túto situáciu pozrieť jasne z hľadiska Fa a jeho slová ma dosť rozrušili. Doma som potom svojej manželke, ktorá je tiež praktizujúca, nastolil tému financií. Ona povedala: „Nezarábaš síce veľa, ale robíš dobre tri veci, ktoré od nás Učiteľ požaduje. V skutočnosti nám nič nechýba. Prečo by si sa znepokojoval? Hlavné je sústrediť sa na robenie troch vecí.“

Slová mojej manželky ma skutočne prebudili. Moja žena zvyčajne nie je príliš dobrá v rozprávaní a použila aj pre ňu netypické slová. Očividne to bolo upozornenie od Učiteľa, ktorý prehovoril ústami mojej manželky. Čo je teraz pre učeníka Dafa tým najdôležitejším? Pravdaže je to robiť dobre tri dôležité veci, ktoré od nás žiada Učiteľ. Keď som sa pozrel na svoj život za posledných pár rokov, všimol som si, že práve vďaka mojej práci s pomerne malými povinnosťami som si dokázal nájsť čas na štúdium Fa počas mojich pracovných hodín. Vďaka tomuto času navyše na štúdium Fa som pocítil výrazné zlepšenie pochopenia Fa. Zároveň som sa tiež mohol sústrediť na pravdu objasňujúce projekty a informovať o Falun Dafa a prenasledovaní viac ľudí. Pri rozhovoroch s ľuďmi som mnohým z nich, vrátane majiteľa našej továrne a mojich kolegov, poradil aby vystúpili z Čínskej komunistickej strany (ČKS). Tí, ktorí neboli pripravení hneď vystúpiť ako aj tí, ktorí vstúpili do ČKS, taktiež získali lepšie pochopenie Dafa. Keď som sa pozrel späť, v robení troch vecí som sa činil dosť dobre. Nebolo to práve takto usporiadané Učiteľom?

Učiteľ povedal:

„...keď ľudia prechádzajú ťažkosťami a trpia, je to tak, že môžu splatiť karmu a mať tak v budúcnosti šťastie. Kultivujúci sa teda musí kultivovať pomocou správnych a spravodlivých právd. Keď prechádza cez ťažkosti a trpí, je to vynikajúca príležitosť na odstránenie karmy, očistenie sa od hriechov, očistenie tela, pozdvihnutie vašej sféry myslenia a zvýšenie vašej úrovne – je to mimoriadne dobrá vec. Toto je správna a spravodlivá pravda Fa.“ („Čím bližšie ku koncu, tým máte byť usilovnejší“)

Samozrejme, s nižším príjmom človek žije menej pohodlný život. Nie je to však dobrá vec z hľadiska Fa? V tom období som objavil mnoho pripútaností ako strach zo straty tváre, zvyk porovnávať sa, žiarlivosť, pocit menejcennosti a city k rodine. Keď som si spomenul na tieto Učiteľove slová, všetky moje ľudské názory sa rozpustili ako roztápajúci sa sneh na teplom slnku a moje srdce sa stalo ľahším.

Učiteľ povedal:

„Mali by ste vedieť, a hovoril som vám to celý čas, že keď sa vy, ako učeníci Dafa, na niečo pozriete, musíte sa na to pozerať naopak, pretože Tri ríše sú prevrátené, a musíte sa správať pozitívnym, správnym spôsobom. To, čo bežní ľudia považujú za nedobré, je pre kultivujúcich dobré – pre bytosti, ktoré chcú opustiť toto miesto. Ak uvažujete rovnako ako bežní ľudia, potom budete navždy bežným človekom a nikdy nedokážete odtiaľto odísť. Takže keď sa stretnete s ťažkosťami, je to výborná príležitosť pre vaše zlepšenie. Keď ste schopní pozerať sa dovnútra, potom sa tá ťažká situácia stane namiesto toho príležitosťou, niečím na prekonanie, a šancou na vstup do nového stavu. Prečo ste sa takto nepozerali na veci? Hneď ako sa stretnete s ťažkosťou, odtlačíte ju preč.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2008“)

Bežní ľudia sa zvyčajne snažia zarobiť viac peňazí, aby žili lepší život. Mali by sme teda my, učeníci Dafa, premýšľať rovnakým spôsobom? Namiesto toho by sme radšej mali uvažovať ako si zvýšiť svoju úroveň a zachrániť viac vnímajúcich bytostí. Keď v živote prežívame ťažkosti alebo utrpenia, či už v oblasti osobnej kultivácie alebo pri objasňovaní pravdy, mali by sme im čeliť pokojne ako praktizujúci, považujúc to za dobrú príležitosť a mali by sme chápať, že to je v skutočnosti usporiadané Učiteľom za účelom zvýšenia našich úrovní. Prostredníctvom všemožných vonkajších úkazov a uprostred zložitých myšlienok ako „Kto má pravdu“ a „Kto sa mýli“, sa učíme rozoznávať naše pripútanosti a vzdávať sa ich, namiesto toho, aby sme boli príliš znepokojení výsledkami udalostí. Nasledovaním prirodzeného priebehu vkladáme všetko do Učiteľových rúk. Nemali by sme uvažovať spôsobom „Toto zasahuje do mojej práce na objasňovanie pravdy, takže sa tým nebudem zapodievať.“ Používaním svojej pravdu objasňujúcej práce ako výhovorky pre vyhnutie sa skúške sa náš charakter nezlepší. Nie je to premárnenie príležitosti? Očakávate, že sa budete kultivovať v pohodlí, bez bolesti, bez utrpenia a bez zápasu so všemožnými pripútanosťami? Snaha vyhnúť sa bolesti a nepohodliu a vnímanie ťažkostí ako niečoho nepríjemného sú bežné medzi bežnými ľuďmi. My musíme od základu zmeniť svoj postoj kultiváciou podľa spravodlivých právd Fa, ktoré nám odovzdal Učiteľ. Prostredníctvom Fa prirodzene napravíme naše myšlienky a skutky a zbavíme sa pripútaností prameniacich z našich sebeckých myslí. Potom do nás staré sily nebudú schopné zasahovať. Samozrejme, nemali by sme ani zachádzať do extrémov. Ak pri robení troch vecí čelíme vážnemu zasahovaniu, mali by sme vysielať spravodlivé myšlienky, aby sme to odstránili.

Keď sa pozeráme na veci z pohľadu učeníkov Dafa, bez ohľadu na to, čo robíme a kde sme, budeme brať robenie troch vecí ako prioritu číslo jeden. Keď sa stretneme s ťažkosťami, nemali by sme sa vzdialiť od svojej cesty v náprave Fa, ani spomaliť či zamerať sa na záležitosti bežných ľudí. Premýšľajte o tom, sme schopní sa kultivovať, porozumieť Fa a zachrániť vnímajúce bytosti počas toho vzácneho času a na tomto mieste! Aká cenná a vzácna misia to je! Učiteľ sa raz spýtal:

„Dovoľte mi spýtať sa vás, ak by to zabralo ďalších desať rokov spasiť všetky vnímajúce bytosti, robili by ste to aj tak? (Žiaci spoločne odpovedajú, „Áno!“)“ („Vyučovanie Fa na turné v Severnej Amerike“)

Teraz naozaj cítim úprimnú vôľu pokračovať v práci pre záchranu vnímajúcich bytostí až kým nebudú všetky bytosti zachránené.

Keď sa zameriame na objasňovanie pravdy o Dafa, naše osobné straty a zisky, pohodlie, alebo prospech sa stávajú nepodstatnými. V tom momente sa vlastné utrpenie stane jednoduchým. Všetky naše pripútanosti sa rýchlo stratia.

Toto zdieľanie je založené na mojej súčasnej úrovni porozumenia. Prosím poukážte láskavo na oblasti, v ktorých sa môžem zlepšiť. Ďakujem vám.

 

Článok v angličtine: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/9/15/100653.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha