Kultivačné cesty

Odstráňme zasahovanie vedľajšej duše do hlavnej duše (časť 7/7)

19.9.16 | Od Qing Yu

(Minghui.org) (Tento článok je pokračovaním časti 6)

V tejto sedemdielnej sérii článkov by som rada zdieľala svoje pochopenie vedľajšej duše [Poznámka vydavateľa: v rôznych prednáškach Fa sa tento pojem tiež prekladá ako pomocné vedomie a pomocná duša].

Osobne som zažila rôzne formy zasahovania, ktoré moja vedľajšia duša uvalila na moju hlavnú dušu [Poznámka vydavateľa: tiež prekladané ako hlavné vedomie]. Bola som tiež svedkom toho, že niektorí miestni praktizujúci boli prenasledovaní svojimi vedľajšími dušami.

Spísala som, čo sa stalo mne a mnohým spolupraktizujúcim v mojej oblasti aby to všetkým poslúžilo ako pripomienka, že si musíme byť vedomí skrytého zasahovania od vedľajších duší.

Samozrejme, môžem vidieť iba veci prejavujúce sa na mojej úrovni, ktoré v žiadnom prípade nie sú celou pravdou.

Praktizujúci by sa mali riadiť len Fa – pravdou nesmierneho vesmíru – a nie pochopením či skúsenosťou iného kultivujúceho.

Pomocné duše v útoku

Prečo sú toľké pomocné duše praktizujúcich zapojené do prenasledovania hlavnej duše? Verím, že v týchto článkoch som odpovedala na niektoré otázky v mysliach praktizujúcich.

Praktizujúca D, ktorej pomocná duša bola zničená, povedala niekoľkým praktizujúcim, že to, čo som povedala o pomocných dušiach, nie je pravda. Takže niektorí praktizujúci sa začali stavať proti mne.

V inej dimenzii boli pomocné duše mnohých praktizujúcich vedené pomocnou dušou praktizujúcej D. Zaútočili na moje telo a na moje pravé telo, ktoré je vo vnútri tohto ľudského tela.

Súdenie a odstránenie pomocných duší

Božské bytosti súdili pomocnú dušu D a uviedli mnoho zločinov, ktoré spáchala. Niektoré ďalšie pomocné duše boli súdené tiež. Podľa môjho pochopenia spravodlivých princípov tieto pomocné duše porušili princípy nebies, a preto niektoré padli v úrovniach a niektoré boli zničené.

Proces zničenia pomocnej duše D som mala dovolené vidieť. Pomocná duša bola priviazaná na trestný stupienok, ktorý bol určený pre tých, čo spravili najohavnejšie činy.

Tento stupienok mal 5 úrovní trestu. Boli to božstvo, človek, dobytok, duch a zničenie. Videla som, ako boli z pomocnej duše D odstránené mechanizmy. Potom veľké koleso zákona pohltilo túto pomocnú dušu a z nej sa okamžite stala základná čchi.

Všetky obrazy, životy, častice a ďalšie faktory pomocnej duše D, od makroskopických po mikroskopické, vo všetkých ostatných dimenziách, zažívali nekonečné zničenie. V tom istom čase všetci bohovia a iné bytosti zapojené do prenasledovania boli taktiež odstraňované, od makroskopických po mikroskopické.

Majster povedal:

„Každý život bude niesť zodpovednosť za každý jeden svoj čin v histórii. Bude sa obzvlášť pozerať na obdobie vesmírnej nápravy Fa, keď bude bytosť bratá na zodpovednosť za všetko – aký mala motív, čo spravila a dokonca aj za malé veci. Bolo ustanovené, že bohovia, tí čo mali negatívny aj pozitívny účinok v náprave Fa, ako aj démoni a dokonca aj drobné životné formy, tí všetci budú musieť predstúpiť pred súd.“ („Vyučovanie Fa na stretnutí NTDTV“)

Nakoniec som pochopila, čo povedal Majster „...že ich porazíme v ich vlastnej hre“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016“)

Posvätnosť vytvorenia nového božského tela

Keď bolo moje telo zničené starými silami, Majster im zakryl oči a zároveň pre mňa vytvoril nové božské telo.

Staré sily videli iba Majstra, ako hľadá časti môjho tela v odlišných dimenziách, no nemohli vidieť posvätnosť toho, ako Majster vytvára moje nové božské telo.

Verili, že Majster nebude schopný nič spraviť a boli so sebou dosť spokojní. Chceli dokončiť svoje usporiadania, ktoré smerovali k tomu, aby ma zabili v tejto ľudskej dimenzii.

Majster má posledné slovo

Staré sily naplánovali, že zomriem otrasnou smrťou a niekoľkokrát ma varovali: „Radšej sa staraj o seba. Keď sa znova do toho zapletieš, zabijeme ťa, no nebude to ľahká smrť.“

Pomocné duše niektorých praktizujúcich na mňa kričali: „Zomrieš! A nebude to ľahká smrť.“ Vyzeralo to tak, že mnoho starých síl a pomocných duší vedelo o mojom konci. No iba Majster je ten, ktorý má počas obdobia nápravy Fa posledné slovo.

Pomoc, ak je tu nádej na záchranu

Majstrovi učeníci sú súcitní. Naše pomocné duše roky čakali, aby s nami prišli sem. Či už sú to pozitívne alebo negatívne životy, či do nášho systému prišli, alebo nám boli vnútené starými silami, naozaj verím, že sa napravia, vyberú si dobrú budúcnosť a budú hodné toho, že sa stali súčasťou nápravy Fa.

Učeníci Dafa kráčajú po ceste božských bytostí. Sme misionármi Stvoriteľa. Šírime láskavosť a praktizujeme láskavosť. Pokiaľ tie životy majú šancu byť zachránené, mali by sme ich zachrániť.

Avšak šancí je stále menej. Počas posledných rokov činy pomocných duší odhalili ich úroveň charakteru, a tak boli určené ich budúce pozície.

Majster povedal:

„Počas priebehu vašej kultivácie, kozmické telo, ktoré zodpovedá vášmu vlastnému telu, nech je akokoľvek veľké, bude napravené keď dosiahnete úspech vo vašej kultivácii, a to je isté. Ale ak sa nekultivujete dobre, nemôžu byť napravené. Samozrejme, je tu ďalší činiteľ, ktorý hrá úlohu a tým je náprava Fa. V momente, keď moja nesmierna sila nápravy Fa príde, veci, ktoré sú dobré budú zachované a veci, ktoré sú zlé budú odstránené. Takže čas pred príchodom nápravy Fa je pre vás najlepšou príležitosťou na zachraňovanie vnímajúcich bytostí. Keď príde ten čas, na nikoho sa čakať nebude. Akonáhle príde obrovská sila nápravy Fa, bude to tak, ako to je.“  („Vyučovanie a vysvetľovanie Fa na Fa konferencii v meste New York“)

Ďakujem súcitnému Majstrovi za príležitosť, ktorú nám dal k ustanoveniu našej vlastnej mocnej cnosti v tomto kľúčovom momente obnovy vesmíru! A tiež za to, že nám dal najvýznamnejší titul „učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa“!

Musíme naplniť Majstrove očakávania a naplniť naše posvätné sľuby.

Spoľahli sme sa na našu spravodlivú vieru v Majstra a zostúpili sme do ľudského sveta. Takže sa musíme spoliehať na tú istú spravodlivú vieru v Majstra, aby sme sa vrátili späť do našich pôvodných domovov.

Všetko je pod kontrolou Majstra

Odkedy som sa dozvedela o tom, že pomocné duše páchajú zlé skutky, až do bodu, kedy som začala písať tento článok, som zažila množstvo ťažkostí. Našťastie som dostala mnoho podpory od praktizujúcich, ktorí vysielali spravodlivé myšlienky, až kým som neukončila svoje články.

Keď som sa stretávala s obrovským tlakom od niektorých praktizujúcich a keď na mňa tlačili neviditeľné látky, samej seba som sa pýtala, či je to, čo som videla, pravdivé alebo nie. Niekoľkí praktizujúci ma podporili s ich pochopením Fa.

Keď som písala tento článok, zasahovanie mi nechcelo dovoliť dokončiť túto úlohu. Spoliehajúc sa na dôveru k Majstrovi sme aj so spolupraktizujúcimi prešli množstvom ťažkostí. Úprimne ďakujem praktizujúcim za ich pomoc a podporu.

Som veľmi vďačná za Majstrovu ochranu a posilnenie. Viem, že všetko je pod Jeho kontrolou.

Keď som bola v kultivácii neistá, Majster usporiadal, aby ma praktizujúci povzbudili. Keď som váhala, či mám napísať tento článok, Majster mi dal náznaky, aby som uvažovala o každom jednom slove, ktoré použijem. Keď som sa v rôznych časových obdobiach stretávala s problémami, Majster naplánoval každý krok vpred i vzad. Keď som zdieľala so spolupraktizujúcimi o dôležitých veciach, Majster nad nami umiestnil kupolu, aby starým silám zabránil vidieť či počuť nás.

Pri meditácii som videla seba a ďalších praktizujúcich, ako kráčame ponad úzku a hlbokú priepasť. Povedala som si: „Musíš sa dobre kultivovať a kráčať po ceste, ktorú pre teba usporiadal Majster.“ 

Bez Majstrovej ochrany nemôže byť zaručená bezpečnosť praktizujúcich. Jediným spôsobom, ako môžeme odplatiť Majstrovi súcit, je kráčať usilovne vpred po našej kultivačnej ceste.

(Koniec)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/31/158495.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha