Správy zo sveta
streda, 18. júl 2018

Výročná správa Výkonného výboru kongresu pre Čínu vyjadruje viacero znepokojení ohľadom prenasledovania Falun Gongu

27.11.16

(Minghui.org) V roku 2000 bol Zmluvou o americko-čínskych vzťahoch vytvorený Výkonný výbor kongresu pre Čínu za účelom monitorovania ľudských práv a vývoja právneho systému v Číne ako aj podávania výročných správ prezidentovi Spojených štátov a kongresu.

Výročná správa pre rok 2016 bola vydaná 6. októbra. Okrem iného sa v nej píše: „Čínska komunistická strana a vláda ešte viac zúžila obmedzený priestor pre pokojné prejavy, náboženskú činnosť a zhromažďovanie s tvrdými následkami pre ľudskoprávnych advokátov, právnikov a občiansku spoločnosť a aj naďalej uplatňovala najprepracovanejší systém kontroly internetu a cenzúry tlače na svete, ovplyvňujúc domácich ako aj zahraničných novinárov.“

„Čínska vláda a strana sa aj naďalej držala vládnutia zákonom – čo znamená používanie zákona ako prostriedku na rozširovanie kontroly nad čínskou spoločnosťou a zároveň prehliadanie zákona, keď nevyhovoval príkazom strany alebo nepodporoval záujmy strany.“

„Počas tohto roku čínske úrady pokračovali v používaní „čiernych väzení“ a iných foriem mimozákonných a mimosúdnych zadržiavaní osôb ako sú žalobcovia podávajúci vláde sťažnosti, praktizujúci Falun Gongu a ľudskoprávni advokáti.“

Predseda výboru Chris Smith v príhovore ohľadom vydania správy povedal: „Uväznení praktizujúci Falun Gongu a iní väzni boli údajne obeťami hrozného zločinu odberov orgánov.“

Čínska komunistická strana pokračuje v prenasledovaní Falun Gongu

Správa uvádza: „Výbor zaznamenal správy o pokračovaní obťažovania a týrania praktizujúcich Falun Gongu, ktoré sú časťou kampane z roku 1999; tá zahŕňa oficiálnu propagandu a cenzúru namierenú na Falun Gong, obťažovanie, bezdôvodné zadržiavanie, týranie a prenasledovanie individuálnych praktizujúcich. Táto kampaň je riadená nariadeniami najvyšších predstaviteľov vlády a strany a dohliada na ňu Úrad 610, mimozákonný bezpečnostný orgán riadený stranou, ktorého zložky siahajú po provinčné aj miestne úrovne.“

„Tak ako v predchádzajúcich rokoch, úrady pokračovali v nátlaku na praktizujúcich Falun Gongu, aby sa v procese označovanom ako „transformácia“ vzdali svojej viery.  Za týmto účelom úrady údajne podrobovali praktizujúcich extrémnemu fyzickému a psychologickému nátlaku vo väzeniach a administratívnych zadržiavacich zariadeniach ako sú napríklad „právne vzdelávacie centrá“ a centrá povinnej liečby drogovo závislých. Ľudskoprávne organizácie a praktizujúci zdokumentovali nátlakové a násilné praktiky používané na praktizujúcich Falun Gongu vo väzbe, vrátane používania elektrických obuškov, odopierania spánku, odopierania jedla, násilného kŕmenia, násilného podávania drog, bitiek, sexuálneho zneužívania a násilného uväznenia v psychiatrických zariadeniach.“

V časti „Poznámky k sekcii 2 – náboženská sloboda“ správy sa spomína: „Podľa informácií zozbieraných zo stránky praktizujúcich Falun Gongu Clear Wisdom došlo minimálne k 19.095 prípadom obťažovania, uväznenia alebo zadržania kvôli viere vo Falun Gong. Informácie zozbierané stránkou Clear Wisdom poukazujú na 158 praktizujúcich Falun Gongu odsúdených do väzenia v Číne v období od novembra 2015 do apríla 2016. Okrem iných spomínaných porušení právnych postupov bolo vyše 90 percent z nich údajne odsúdených bez otvoreného procesu. Súd uložil tresty od troch mesiacov po 10 rokov a tiež vysoké pokuty.“

„Čierne väzenie“ používané na zadržiavanie praktizujúcich Falun Gongu

Správa uvádza: „„Čierne väzenia“ sú zadržiavacie miesta, ktoré fungujú mimo čínskeho justičného a administratívneho zadržiavaceho systému.“ „Zástupcovia miestnych vlád a komunistickej strany údajne používali „právne vzdelávacie centrá“, ktoré sú typom „čiernych väzení“, na zadržiavanie osôb ako sú praktizujúci Falun Gongu s cieľom donútiť ich vzdať sa svojej viery, a tiež ľudí, ktorí sa domáhali svojich práv, v snahe zabrániť im v podaní sťažností centrálnej vláde.“

„V jednom prípade v októbri 2015 úrady v Jiansanjiangu v meste Fujin v prefektúre Jiamusi v provincii Heilongjiang zadržali pracovníka farmy v právnom vzdelávacom centre, ktoré bolo údajne zatvorené okolo apríla 2014. Navyše Shi Mengwen si v Jiansanjiangu aj naďalej odpykával trojročný trest v zrejmej súvislosti s jeho apelom – spolu s ďalšími troma praktizujúcimi Falun Gongu – za prepustenie praktizujúcich Falun Gongu, ktorí boli bezdôvodne zadržiavaní v právnom vzdelávacom centre v Jiansanjiangu.“

Správa si všimla rozšírené používanie „čiernych väzení“ a odkazovala na správu s názvom „Čína: „Zmeniť obal bez zmeny obsahu?“: Zrušenie prevýchovy prácou v Číne“ (“China: ‘Changing the Soup but Not the Medicine?’: Abolishing Re-Education Through Labour in China”) od Amnesty International z 13. decembra 2015.

Štátom schválené odbery orgánov zo živých praktizujúcich Falun Gongu

Správa uvádza: „Medzinárodní pozorovatelia, vrátane Snemovne reprezentantov Spojených štátov a Európskeho parlamentu, vyjadrili znepokojenie ohľadom informácii, že pri mnohých transplantáciách v Číne boli použité orgány zadržaných väzňov vrátane praktizujúcich Falun Gongu.“

„V júni 2016 Snemovňa reprezentantov Spojených štátov prijala rezolúciu vyjadrujúcu znepokojenie ohľadom odberov orgánov v Číne.“

V časti „Poznámky k 2. sekcii – náboženská sloboda“, správa opisuje: „Snemovňa reprezentantov Spojených štátov „vyjadruje znepokojenie ohľadom pokračujúcich a dôveryhodných správ o systematických, štátom schválených a nedobrovoľných odberoch orgánov väzňom svedomia v Čínskej ľudovej republike, vrátane veľkého počtu praktizujúcich Falun Gongu a členov iných náboženstiev a etnických menšín,“ H. Res. 343, 13. jún 2016.“

Správa sa tiež odvolávala na článok od autorov T. Trey a kol. s názvom „Transplantačná medicína v Číne: Potreba transparentnosti a medzinárodného vyšetrovania pretrváva“ publikovaný v Americal Journal of Transplantation (prijatý na publikovanie 13. augusta 2016).

V správe sa píše: „Autori článku z 13. augusta 2016 potvrdili znepokojenie vznesené rezolúciou č. 343 a taktiež poukázali na to, že dodnes neexistujú overiteľné dôkazy, ktoré by preukázali, že „etické praktiky nahradili neetické.““

Správa uvádza: „Transplantačná spoločnosť, ktorá v auguste 2016 organizovala Medzinárodnú transplantačnú konferenciu, zamietla 10 z 28 článkov poslaných na prezentáciu z Číny kvôli znepokojeniam ohľadom zdrojov orgánov, o ktorých sa pojednáva v článkoch.“

Zákaz vycestovať do zahraničia pre známeho praktizujúceho Falun Gongu

Správa uvádza: „6. augusta 2016 čínsky colný úradníci zabránili praktizujúcemu Falun Gongu Wang Zhiwenovi vycestovať do Spojených štátov a na príkaz verejnej bezpečnosti zničili jeho pas.“

„V roku 1999 úrady zatkli Wanga v súvislosti s protestami Falun Gongu v Pekingu Odpykal si 15 rokov zo 16 ročného rozsudku.“ Následne sa dostal na slobodu na základe „skorého prepustenia v októbri 2014, po ktorom ho úrady nepretržite držali pod dozorom“.

Strana obťažuje právnikov, ktorí zastupujú praktizujúcich Falun Gongu

Správa uvádza: „Gao Zhisheng, jeden z prvých právnikov, ktorí zastupovali praktizujúcich Falun Gongu, je aj naďalej podrobovaný obťažovaniu, obmedzovaniu pohybu a odopieraniu nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti zo strany úradov. Gao bol v roku 2006 odsúdený na tri roky vo väzení s možnosťou podmieneného trestu na 5 rokov za „podnecovanie rozvracania štátnej moci.““

„V decembri 2011 pekinský súd zrušil podmienený trest, počas ktorého bol Gao obťažovaný a týraný úradmi, a nariadil mu odpykať si pôvodný trojročný trest vo väzení. Počas odňatia slobody bol Gao držaný na samotke, nebol mu poskytnutý dostatok jedla a bol bitý okrem iného aj elektrickými obuškami.“

Správa poznamenáva: „Súdy a zamestnanci verejnej bezpečnosti sa tohto roku tiež dopustili početných porušení právnych postupov v prípadoch týkajúcich sa Falun Gongu. Právny zástupcovia praktizujúcich Falun Gongu im často nemohli zabezpečiť primeranú obhajobu: v niektorých prípadoch im úrady nepovolili stretnutie s klientom, neposkytli primerané informácie o procese a primeraný čas a príležitosť na prednes obhajoby počas procesu. Úrady tiež vyvíjali nátlak na rodiny praktizujúcich, aby odvolali nezávisle najatých právnikov.“

Správa uvádza: „Právnici obhajujúci praktizujúcich v tom pokračovali na vlastné veľké riziko: Ministerstvo verejnej bezpečnosti údajne obťažovalo a vyhrážalo sa profesorovi práva Zhang Zanningovi potom, čo v novembri 2015 zastupoval praktizujúceho Falun Gongu Wu Hongweia.“

„Ministerstvo spravodlivosti tiež vyšetrovalo Zhanga, údajne za jeho opakované zastupovanie praktizujúcich Falun Gongu na súde.“

Celý text správy v angličtine je dostupný na stránkach Výkonného výboru kongresu pre Čínu (http://www.cecc.gov/).

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/9/159467.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom