Správy zo sveta
nedeľa, 12. júl 2020

Výročná správa Výkonného výboru kongresu pre Čínu vyjadruje viacero znepokojení ohľadom prenasledovania Falun Gongu

27.11.16

(Minghui.org) V roku 2000 bol Zmluvou o americko-čínskych vzťahoch vytvorený Výkonný výbor kongresu pre Čínu za účelom monitorovania ľudských práv a vývoja právneho systému v Číne ako aj podávania výročných správ prezidentovi Spojených štátov a kongresu.

Výročná správa pre rok 2016 bola vydaná 6. októbra. Okrem iného sa v nej píše: „Čínska komunistická strana a vláda ešte viac zúžila obmedzený priestor pre pokojné prejavy, náboženskú činnosť a zhromažďovanie s tvrdými následkami pre ľudskoprávnych advokátov, právnikov a občiansku spoločnosť a aj naďalej uplatňovala najprepracovanejší systém kontroly internetu a cenzúry tlače na svete, ovplyvňujúc domácich ako aj zahraničných novinárov.“

„Čínska vláda a strana sa aj naďalej držala vládnutia zákonom – čo znamená používanie zákona ako prostriedku na rozširovanie kontroly nad čínskou spoločnosťou a zároveň prehliadanie zákona, keď nevyhovoval príkazom strany alebo nepodporoval záujmy strany.“

„Počas tohto roku čínske úrady pokračovali v používaní „čiernych väzení“ a iných foriem mimozákonných a mimosúdnych zadržiavaní osôb ako sú žalobcovia podávajúci vláde sťažnosti, praktizujúci Falun Gongu a ľudskoprávni advokáti.“

Predseda výboru Chris Smith v príhovore ohľadom vydania správy povedal: „Uväznení praktizujúci Falun Gongu a iní väzni boli údajne obeťami hrozného zločinu odberov orgánov.“

Čínska komunistická strana pokračuje v prenasledovaní Falun Gongu

Správa uvádza: „Výbor zaznamenal správy o pokračovaní obťažovania a týrania praktizujúcich Falun Gongu, ktoré sú časťou kampane z roku 1999; tá zahŕňa oficiálnu propagandu a cenzúru namierenú na Falun Gong, obťažovanie, bezdôvodné zadržiavanie, týranie a prenasledovanie individuálnych praktizujúcich. Táto kampaň je riadená nariadeniami najvyšších predstaviteľov vlády a strany a dohliada na ňu Úrad 610, mimozákonný bezpečnostný orgán riadený stranou, ktorého zložky siahajú po provinčné aj miestne úrovne.“

„Tak ako v predchádzajúcich rokoch, úrady pokračovali v nátlaku na praktizujúcich Falun Gongu, aby sa v procese označovanom ako „transformácia“ vzdali svojej viery.  Za týmto účelom úrady údajne podrobovali praktizujúcich extrémnemu fyzickému a psychologickému nátlaku vo väzeniach a administratívnych zadržiavacich zariadeniach ako sú napríklad „právne vzdelávacie centrá“ a centrá povinnej liečby drogovo závislých. Ľudskoprávne organizácie a praktizujúci zdokumentovali nátlakové a násilné praktiky používané na praktizujúcich Falun Gongu vo väzbe, vrátane používania elektrických obuškov, odopierania spánku, odopierania jedla, násilného kŕmenia, násilného podávania drog, bitiek, sexuálneho zneužívania a násilného uväznenia v psychiatrických zariadeniach.“

V časti „Poznámky k sekcii 2 – náboženská sloboda“ správy sa spomína: „Podľa informácií zozbieraných zo stránky praktizujúcich Falun Gongu Clear Wisdom došlo minimálne k 19.095 prípadom obťažovania, uväznenia alebo zadržania kvôli viere vo Falun Gong. Informácie zozbierané stránkou Clear Wisdom poukazujú na 158 praktizujúcich Falun Gongu odsúdených do väzenia v Číne v období od novembra 2015 do apríla 2016. Okrem iných spomínaných porušení právnych postupov bolo vyše 90 percent z nich údajne odsúdených bez otvoreného procesu. Súd uložil tresty od troch mesiacov po 10 rokov a tiež vysoké pokuty.“

„Čierne väzenie“ používané na zadržiavanie praktizujúcich Falun Gongu

Správa uvádza: „„Čierne väzenia“ sú zadržiavacie miesta, ktoré fungujú mimo čínskeho justičného a administratívneho zadržiavaceho systému.“ „Zástupcovia miestnych vlád a komunistickej strany údajne používali „právne vzdelávacie centrá“, ktoré sú typom „čiernych väzení“, na zadržiavanie osôb ako sú praktizujúci Falun Gongu s cieľom donútiť ich vzdať sa svojej viery, a tiež ľudí, ktorí sa domáhali svojich práv, v snahe zabrániť im v podaní sťažností centrálnej vláde.“

„V jednom prípade v októbri 2015 úrady v Jiansanjiangu v meste Fujin v prefektúre Jiamusi v provincii Heilongjiang zadržali pracovníka farmy v právnom vzdelávacom centre, ktoré bolo údajne zatvorené okolo apríla 2014. Navyše Shi Mengwen si v Jiansanjiangu aj naďalej odpykával trojročný trest v zrejmej súvislosti s jeho apelom – spolu s ďalšími troma praktizujúcimi Falun Gongu – za prepustenie praktizujúcich Falun Gongu, ktorí boli bezdôvodne zadržiavaní v právnom vzdelávacom centre v Jiansanjiangu.“

Správa si všimla rozšírené používanie „čiernych väzení“ a odkazovala na správu s názvom „Čína: „Zmeniť obal bez zmeny obsahu?“: Zrušenie prevýchovy prácou v Číne“ (“China: ‘Changing the Soup but Not the Medicine?’: Abolishing Re-Education Through Labour in China”) od Amnesty International z 13. decembra 2015.

Štátom schválené odbery orgánov zo živých praktizujúcich Falun Gongu

Správa uvádza: „Medzinárodní pozorovatelia, vrátane Snemovne reprezentantov Spojených štátov a Európskeho parlamentu, vyjadrili znepokojenie ohľadom informácii, že pri mnohých transplantáciách v Číne boli použité orgány zadržaných väzňov vrátane praktizujúcich Falun Gongu.“

„V júni 2016 Snemovňa reprezentantov Spojených štátov prijala rezolúciu vyjadrujúcu znepokojenie ohľadom odberov orgánov v Číne.“

V časti „Poznámky k 2. sekcii – náboženská sloboda“, správa opisuje: „Snemovňa reprezentantov Spojených štátov „vyjadruje znepokojenie ohľadom pokračujúcich a dôveryhodných správ o systematických, štátom schválených a nedobrovoľných odberoch orgánov väzňom svedomia v Čínskej ľudovej republike, vrátane veľkého počtu praktizujúcich Falun Gongu a členov iných náboženstiev a etnických menšín,“ H. Res. 343, 13. jún 2016.“

Správa sa tiež odvolávala na článok od autorov T. Trey a kol. s názvom „Transplantačná medicína v Číne: Potreba transparentnosti a medzinárodného vyšetrovania pretrváva“ publikovaný v Americal Journal of Transplantation (prijatý na publikovanie 13. augusta 2016).

V správe sa píše: „Autori článku z 13. augusta 2016 potvrdili znepokojenie vznesené rezolúciou č. 343 a taktiež poukázali na to, že dodnes neexistujú overiteľné dôkazy, ktoré by preukázali, že „etické praktiky nahradili neetické.““

Správa uvádza: „Transplantačná spoločnosť, ktorá v auguste 2016 organizovala Medzinárodnú transplantačnú konferenciu, zamietla 10 z 28 článkov poslaných na prezentáciu z Číny kvôli znepokojeniam ohľadom zdrojov orgánov, o ktorých sa pojednáva v článkoch.“

Zákaz vycestovať do zahraničia pre známeho praktizujúceho Falun Gongu

Správa uvádza: „6. augusta 2016 čínsky colný úradníci zabránili praktizujúcemu Falun Gongu Wang Zhiwenovi vycestovať do Spojených štátov a na príkaz verejnej bezpečnosti zničili jeho pas.“

„V roku 1999 úrady zatkli Wanga v súvislosti s protestami Falun Gongu v Pekingu Odpykal si 15 rokov zo 16 ročného rozsudku.“ Následne sa dostal na slobodu na základe „skorého prepustenia v októbri 2014, po ktorom ho úrady nepretržite držali pod dozorom“.

Strana obťažuje právnikov, ktorí zastupujú praktizujúcich Falun Gongu

Správa uvádza: „Gao Zhisheng, jeden z prvých právnikov, ktorí zastupovali praktizujúcich Falun Gongu, je aj naďalej podrobovaný obťažovaniu, obmedzovaniu pohybu a odopieraniu nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti zo strany úradov. Gao bol v roku 2006 odsúdený na tri roky vo väzení s možnosťou podmieneného trestu na 5 rokov za „podnecovanie rozvracania štátnej moci.““

„V decembri 2011 pekinský súd zrušil podmienený trest, počas ktorého bol Gao obťažovaný a týraný úradmi, a nariadil mu odpykať si pôvodný trojročný trest vo väzení. Počas odňatia slobody bol Gao držaný na samotke, nebol mu poskytnutý dostatok jedla a bol bitý okrem iného aj elektrickými obuškami.“

Správa poznamenáva: „Súdy a zamestnanci verejnej bezpečnosti sa tohto roku tiež dopustili početných porušení právnych postupov v prípadoch týkajúcich sa Falun Gongu. Právny zástupcovia praktizujúcich Falun Gongu im často nemohli zabezpečiť primeranú obhajobu: v niektorých prípadoch im úrady nepovolili stretnutie s klientom, neposkytli primerané informácie o procese a primeraný čas a príležitosť na prednes obhajoby počas procesu. Úrady tiež vyvíjali nátlak na rodiny praktizujúcich, aby odvolali nezávisle najatých právnikov.“

Správa uvádza: „Právnici obhajujúci praktizujúcich v tom pokračovali na vlastné veľké riziko: Ministerstvo verejnej bezpečnosti údajne obťažovalo a vyhrážalo sa profesorovi práva Zhang Zanningovi potom, čo v novembri 2015 zastupoval praktizujúceho Falun Gongu Wu Hongweia.“

„Ministerstvo spravodlivosti tiež vyšetrovalo Zhanga, údajne za jeho opakované zastupovanie praktizujúcich Falun Gongu na súde.“

Celý text správy v angličtine je dostupný na stránkach Výkonného výboru kongresu pre Čínu (http://www.cecc.gov/).

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/10/9/159467.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha