Podpora a uznanie
nedeľa, 18. marec 2018

Premietanie filmu „Príbeh Kao Č’- šenga: Za hranice strachu“ v slovenskom parlamente

14.12.16

Dňa 7. decembra sa na pôde NR SR uskutočnilo premietanie filmu „Príbeh Kao Č- šenga: Za hranice strachu“. Pod záštitou Ondreja Dostála, poslanca parlamentu, na ktorého podnet akcia vznikla, sa v parlamentnej kinosále po prvý krát na pôde NR SR premietal film o známom čínskom právnikovi  Kao Č’- šengovi, ktorý zasvätil svoj život obhajobe tých, ktorým boli odopreté základné ľudské práva. Vo svojej právnickej praxi sa začal zastávať aj prenasledovaných praktizujúcich Falun Gongu, čo komunistický režim nemohol zniesť a Kao sa tak sám stal obeťou prenasledovania. Veľká odvaha a hlboké morálne posolstvo prezentované vo filme sú podľa slov ľudí, ktorí ho videli, veľkou inšpiráciou.  

Silvia Shahzad, poslankyňa NR SR a členka výboru NR SR pre sociálne veci sa po zhliadnutí filmu vyjadrila:

„Ďakujem za možnosť pozrieť si film o osude Kaa. Je naozaj nepochopiteľné, kam až môžu zájsť praktiky prenasledovania, ktoré musí znášať celá rodina. Oveľa horšie je, že je to súčasný stav. Nie je to iba príbeh minulosti. Kdekoľvek na svete ľudia musia mať právo vybrať si svoju cestu, pokiaľ nie je v neprospech iných a nikto cudzí nemá právo im v tom brániť. Verím, že aj v Číne je dostatok statočných ľudí, ktorí budú mať silu presadiť pozitívne hodnoty.“

Premietania filmu sa zúčastnili poslanci NR SR Ondrej Dostál, Zuzana Zimenová a Silvia Petruchová Shahzad. Všetci zúčastnení boli obsahom filmu hlboko dotknutí. Film videlo aj niekoľko asistentov poslancov NR SR.

20161210 IMG 8356 small
(zľava doprava) asistentka poslanca NR SR Dana Feketeová, poslankyňa NR SR Zuzana Zimenová, poslankyňa NR SR Silvia Petruchová Shahzad, poslanec NR SR Ondrej Dostál, organizátori premietania
Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom