Výmena skúseností a názorov

Vzdať sa ľudských názorov a konať v súlade s Fa

20.12.16 | Od praktizujúcej Falun Dafa z provincie Shandong v Číne

(Minghui.org) Pri spätnom pohľade na vyše dvadsať rokov mojej kultivácie vo Falun Dafa som si uvedomila, že som sa len kĺzala po povrchu. Aj napriek tomu, že každý deň robím tri veci, viem, že moja kultivácia nie je pevná, hoci to tak môže vyzerať.

Náš súcitný Majster ma nechce opustiť a dáva mi náznaky, aby som objavila svoje nedostatky.

Pamätám si niektoré kultivačné príbehy z budhizmu, taoizmu a kresťanstva, ktoré som zvykla čítať, ale tieto poznatky v skutočnosti zasahovali do mojej vlastnej kultivácie v Dafa. Myslela som si, že moja kultivácia by sa mala podobať ich cestám.

Používala som ľudské názory sformované mojimi poznatkami z iných škôl kultivácie, aby viedli moju cestu v Dafa, ale neprispôsobila som sa požiadavkám Dafa. Z toho dôvodu som sa len dotkla povrchu kultivácie Dafa.

Napríklad, pri otázke manželských vzťahov si mnoho praktizujúcich, vrátane mňa, myslelo, že hneď na začiatku kultivácie by sme mali odseknúť všetku žiadostivú túžbu.

Preto som sa rozhodla spať oddelene od svojho manžela, čo viedlo k silným nedorozumeniam.

Kultivácia je postupným procesom, ktorým sa zbavujeme svojich túžob a pripútaností a približujeme sa štandardom Fa. Keď skutočne dôsledne kultivujeme svoj charakter, dosiahneme požadovaný kultivačný stav a náš manželský vzťah bude bezproblémový, presne ako povedal Majster:

„Minule som povedal, že „Budhovo svetlo žiari všade, správnosť a spravodlivosť všetko harmonizuje“. Inými slovami, energia rozptýlená z našich tiel môže napraviť všetky odchylné stavy. Preto pod účinkami tohto poľa, ak nemyslíte na tieto veci, neúmyselne takisto umierňujete svojho partnera.“

Moja dcéra, ktorá tiež praktizuje Falun Dafa, sa na mňa raz sťažovala. Povedala, že má zo mňa pocit, akoby som nebola jej matkou.

Po dlhú dobu som sa k nej správala ako k spolupraktizujúcej a nie ako k dcére. Verila som, že nebyť ovplyvnená ľudským sentimentom je dobrý kultivačný stav. Bolo to spôsobené tým, že som dobre neporozumela Fa. V skutočnosti Majster o tejto záležitosti hovoril:

„Samozrejme, pri praktizovaní kultivácie v bežnej ľudskej spoločnosti si máme ctiť rodičov a vychovávať naše deti. Za všetkých okolností musíme byť dobrí a láskaví k druhým, ani nehovoriac o členoch svojej rodiny. S každým by sme mali zaobchádzať rovnakým spôsobom. Musíme byť dobrí na našich rodičov a deti a byť ohľaduplní k druhým vo všetkých smeroch. Keď to robíte, potom vaše srdce nie je sebecké, ale je to srdce súcitu – je to súcit.“

Uvedomila som si tiež, že moje pochopenie toho, ako sa vzdať sentimentu bolo nesprávne. So svojimi sestrami som si nebola blízka domnievajúc sa, že čím viac zľahka beriem tieto vzťahy, tým lepšia je moja kultivácia, keďže nimi nie som ovplyvnená. Vedela som, že v kultivácii musíme vystúpiť z ľudskej sentimentality a tak som ju nasilu odsekla.

Bolo to dôsledkom môjho sebectva, keďže som nechcela prepadnúť pripútanosti k sentimentu. Zámerne som si vytvorila takéto prostredie kvôli svojej vlastnej ochrane v kultivácii.

Vyzeralo to tak, akoby som si ja sama usporiadala svoju cestu v kultivácii. Nezlepšovala som si svoj charakter podľa požiadaviek Fa a nedosiahla som kultivačnú úroveň požadovanú Majstrom.

Na konferencii vo východnom USA Majster povedal:

„Nerobte to nasilu: „Hlboko vo vnútri mám rád, mám rád členov svojej rodiny, avšak prinútim sa, aby som ich prestal mať rád.“ To by bolo nesprávne, pretože vaša ríša sa nepozdvihla a vy sa len pokúšate robiť to nasilu. Ak to robíte, v skutočnosti to spôsobí, že ľudia nebudú chápať Dafa a poškodí to obraz Dafa. Ak sa bude vo vašej kultivácii láska zmenšovať, bude nahradená súcitom (cch'-pe), ktorý vystúpi.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii vo východnom USA)

Mojím pochopením je, že by sme nemali pridávať naše ľudské zmýšľanie do Fa a že sa musíme vzdať svojich ľudských názorov a konať podľa Fa. Toto je jediný spôsob ako sa zlepšiť a dosiahnuť štandard Fa.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/10/160286.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom