Výmena skúseností a názorov

Mladý praktizujúci: Dobré kultivovanie sa a pomáhanie Majstrovi v náprave Fa

21.12.16 | Od mladého praktizujúceho

(Minghui.org) Som 15-ročný praktizujúci Falun Dafa a žijem mimo Číny. Rád by som zdieľal niektoré zo svojich kultivačných skúseností.

Zlepšovanie sa počas skupinového štúdia Fa

Počas čítania Fa sa snažím sedieť v plnej lotosovej pozícii. V minulosti som zmenil pozíciu nôh, keď ma začali bolieť.

Keď som sa však pripojil k skupinovému štúdiu Fa, v priebehu celého čítania som sedel v plnej lotosovej pozícii, dokonca aj keď som sa cítil nepohodlne. Zistil som, že takto sa dokážem lepšie sústrediť.

Pochopil som, že iba ak štúdium Fa beriem vážne a skutočne si vážim Majstra a Fa, Majster mi dovolí vidieť vnútorný význam učení. Keď ma moje nohy bolia, viem, že sa odstraňuje karma.

Majster povedal:

Dokáže trpieť a vydržať fyzické ako aj duševné utrpenia.“ (Čuan Falun)

Počas skupinového štúdia Fa som niekedy strácal koncentráciu a nechal som svoju myseľ blúdiť. Vedel som, že to nie je dobrý stav mysle, no nezameral som sa na tento problém, až kým som si neprečítal Majstrove slová:

„Keď niektorí ľudia čítajú Čuan Falun, nie sú sústredení, namiesto toho uvažujú o iných veciach a nie sú schopní zamerať svoju pozornosť na kultiváciu. Toto sa rovná mrhaniu časom. A nie je to len mrhanie časom – namiesto toho, aby to bol čas, keď majú stúpať, používajú svoju myseľ na to, aby uvažovali o otázkach a veciach, o ktoré by sa nemali zaujímať, a nielenže teda nestúpajú, ale naopak, ešte v úrovni klesajú. Ak neštudujete dobre Fa, je mnoho vecí, ktoré nebudete schopní robiť dobre.“ („Učeníci Dafa musia študovať Fa“)

Cítil som, že Majster to hovorí priamo mne. Neštudoval som skutočne Fa, ak som to nerobil s celým svojím srdcom.

Keď v súčasnosti stratím sústredenie alebo sa cítim unavený, ihneď vysielam spravodlivé myšlienky. Pochopil som dôležitosť vysielania spravodlivých myšlienok. Ak to robím dobre, nič nemôže rušiť moje štúdium Fa.

Učenie sa Fa naspamäť

Počas jedného obdobia som bol veľmi zaneprázdnený s projektmi Dafa a poľavil som v dĺžke času štúdia Fa. Preto som niekedy počas čítania myslel na iné veci. Nakoniec som sa stal nervóznym, ľahko som sa prestal ovládať a často som vinil ostatných, keď sa vynorili problémy.

Majster povedal:

Neustále som hovoril, že ak v kultivácii opustíte Dafa, nepraktizujete už kultiváciu.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016“)

Od konca minulého roka sa učím naspamäť Fa, vďaka čomu sa zvýšilo moje pochopenie ako sa porovnávať so štandardmi Pravdivosti – Súcitu – Znášanlivosti.

Keď ma v minulosti moji rodičia požiadali, aby som niečo urobil, vždy som myslel v prvom rade na seba. Odvtedy som sa naučil myslieť najprv na druhých.

Teraz, okrem každodenného učenia sa Fa naspamäť, tiež každý večer čítam Majstrove novšie prednášky. Zistil som, že štúdium Fa sú pre mňa najšťastnejšie chvíle!

Dobré kultivovanie sa a zachraňovanie ľudí

Po štúdiu Majstrovej prednášky v New Yorku 2016 som pochopil, že ako praktizujúci Dafa máme obrovské zodpovednosti.

Rozhodol som sa ísť na turistické miesto objasňovať pravdu o prenasledovaní v Číne. Majster videl moje srdce a ihneď pre mňa usporiadal mnoho príležitostí. V skutočnosti pre nás Majster všetko pripravil. Všetko, čo potrebujeme, je naše srdce!

Po letnej sezóne sa počet turistov výrazne znížil a naše informačné materiály prijímalo len zopár ľudí. Cítil som sa sklamane a zdalo sa mi, že je ťažké dosiahnuť ľudí. Nevedel som, ako túto situáciu zmeniť.

Počas štúdia Fa som čítal:

Ak máte silné spravodlivé myšlienky, Bohovia vám pomôžu. Ak vaše myšlienky nie sú spravodlivé, nedosiahnete nič.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016“)

Pochopil som, že musím mať silnejšie spravodlivé myšlienky. Iba keď sa kultivujem dobre, môžem pomáhať účinnejšie zachraňovať ľudí.

Nakoniec by som rád ukončil svoje zdieľanie s Majstrovým Fa:

Nemôžete opustiť Fa; ak opustíte Fa, stanete sa bežným človekom. Dokonca aj keď robíte veci pre Dafa, bude to akoby ich robili bežní ľudia, nie učeníci Dafa, takže sa musíte kultivovať. Iba ak sa kultivujete, budete mať schopnosti a energiu, aby ste vyriešili tie problémy.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016“)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/6/159839.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom