Vytvoriť nanovo

Vo veľkom pláne života, sme to naozaj my, kto vládne?

Cieľ a smer života, často sú záhadné

Je tu vesmírny cyklus, čo končí sa zničením

Teraz, v kritickom bode, čo sa dá urobiť?

Nalieham na všetkých, rýchlo pravdu nájdite

Nebeská brána sa otvorila, no dlho to trvať nebude

Návrat k tradičnému, tým spojíte sa s nebeským

Stvoriteľ zachraňuje všetky bytosti

 

Li Chung-č’

25. apríla 2017