Výmena skúseností a názorov

Ako si udržať dobré manželstvo

11.1.17 | Od praktizujúcej Falun Dafa z Číny

(Minghui.org) Krátko potom, čo som sa vydala, začalo ma hnevať správanie môjho manžela. Videla som, že je lenivý, nestará sa o svoj zovňajšok a nechce robiť domáce práce.

Zvyčajne pracoval z domu, ale väčšinu svojho voľného času strávil pozeraním videí a hraním hier na internete. Okrem toho veľa spal. Nikdy dobrovoľne nespravil žiadne domáce práce a bol taký lenivý, že sa ani neumýval. Zato ja som musela chodiť do práce skoro ráno a často som pracovala cez čas.

Cítila som sa zle kvôli jeho nedostatku sebakontroly, ale ako kultivujúca Falun Dafa som cítila, že musím tolerovať jeho správanie.

Povedal, že zmení svoje zlé návyky, lenže ako plynul čas, stal sa ešte lenivejším. Stratila som trpezlivosť a dokonca som sa s ním niekoľkokrát pohádala.

V týchto konfliktoch sa ukázali mnohé z mojich pripútaností. Pozrela som sa dovnútra a zamyslela som sa nad svojimi slabosťami. Po každej hádke som cítila hanbu a ľútosť. Keď som sa mu ospravedlnila, aj on si uvedomil svoje chyby, takže naše manželstvo tým nebolo vážne zasiahnuté.

Vždy keď som si uvedomila, čím som prispela ku konfliktu, naše problémy sa vyriešili, lenže hlavný problém nerešpektovania môjho manžela nebol odstránený. Stále som si myslela, že márni svoj čas, nie je ambiciózny, je sebecký a lenivý a nemá žiadne kladné vlastnosti.

V konečnom dôsledku som sa nad neho povyšovala.

Vedela som, že tento postoj nie je správny a že som v stave, v akom by kultivujúci nemal byť. Takéto zmýšľanie mohlo nakoniec zničiť naše manželstvo. Každý deň som sa snažila odstrániť toto zmýšľanie, ale vždy keď som videla jeho správanie, tá myšlienka sa vrátila.

Majster nám povedal:

Všetky bytosti v budúcnosti budú nesebecké, pričom bytosti minulosti boli sebecké. (Potlesk) Niektoré bytosti neberú ohľad na druhých, keď sa snažia o veci, ktoré chcú a toto sa plne prejavilo v tomto svete. Kvôli tomu, aby dokázali svoje stanovisko alebo si zachovali tvár, niektorí ľudia vo svete dokážu iným všemožnými spôsobmi škodiť a nikdy neberú ohľad na blaho druhých. Kvôli sebeckosti sú niektorí ľudia veľmi zlí niektorí ľudia vyhľadávajú iných, aby ich šikanovali a vždy sa na iných pozerajú zhora. Kto im dal právo robiť to? Nikto. Nemali by ste byť takíto, nikto, kto kultivuje Dafa by takýto nemal byť. (Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii v New Yorku 2004)

Po prečítaní si Majstrovho Fa som si uvedomila, že príčinou toho, že som sa povyšovala nad svojho manžela, bola moja sebeckosť – pripútanosť k sebe. Vytvorila som si zlý návyk, takže som si to nedokázala všimnúť.

Používala som svoje štandardy na posudzovanie jeho a videla som len to, že je lenivý, rád si robí, čo sa mu zachce a nechce byť schopným, dobrým človekom. Dúfala som, že bude robiť viac domácich prác, lebo som nechcela venovať viac času a úsilia práci na udržanie chodu našej domácnosti. Cítila som sklamanie, keď každý deň márnil svoj čas posadnutý internetom, sociálnymi médiami a hraním hier.

Kvôli svojej úzkej mysli som na neho mala vysoké požiadavky a preto som ho nedokázala úplne rešpektovať.

Viem, že v tomto vesmíre existujú mnohé veci a nespočítateľné životy s odlišnými či dokonca protichodnými povahami. Vesmír ich však aj tak dokáže všetky pojať. Náš súcitný a láskavý Majster ma nepodceňoval, hoci som nebola usilovná v kultivácii. On je skutočne nesebecký.

Neustále som sa pozerala dovnútra a zistila som, že hoci som tolerovala svojho manžela, nebola to tolerancia pravého kultivujúceho. Tolerovala som ho preto, že som ako kultivujúca musela.

Majster povedal:

Vydržať s hnevom, pocitom krivdy alebo slzami je znášanlivosťou svetského človeka, ktorý je pripútaný k svojim záujmom. Vydržať úplne bez hnevu alebo pocitu krivdy je znášanlivosťou praktizujúceho. („Čo je Znášanlivosť (Žen)? zo zbierky Základy pre ďalší pokrok)

Poznanie, že mám pripútanosti a že som sebecká, mi umožnilo prestať sa povyšovať nad môjho manžela. Neskôr sme už nemali problémy ohľadom našej rodinnej situácie.

Nechala som ho robiť čo chcel, aby som mu ukázala svoj rešpekt. Nechcelo sa mu robiť domáce práce, takže som ich robila viac bez toho, aby som sa sťažovala alebo cítila ukrivdene.

Majster nám povedal:

znášanie utrpenia ako radosť brať.

Telesná bolesť sa za utrpenie neráta, (Zoceľovať vôľu zo zbierky Hong Yin)

Začala som chápať ako byť dobrým človekom podľa princípov Dafa a naše manželstvo sa stalo harmonickejším.

Mnohí ľudia boli ohromení našimi zmenami. Povedala som im, že to bolo vďaka Dafa a že to Dafa rozšíril moju myseľ, umožnil mi uvedomiť si hlboké princípy a spravil ma lepším človekom.

Ako povedal Majster:

Keď v sebe kultivujúci Dafa objavia sebeckosť, mali by postupne pracovať na tom, aby ju prekonali. Tým, že ste si jej vedomý, spravili ste v kultivácii ďalší krok vpred, pretože nepraktizujúci si ju nemôže uvedomiť a ani ho nenapadne uvažovať o tom, či je sebecký. Iba kultivujúci skúmajú svoje ja a pozerajú sa dovnútra. (Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii v New Yorku 2004)

Na základe osobných skúseností som pochopila, že Falun Dafa je spravodlivá cesta. Dafa prospel našej spoločnosti mnohými spôsobmi. Pomáha ľuďom mať zdravé telá, vznešené charaktery a harmonické rodiny a tiež priniesol zlepšenie medziľudských vzťahov.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/9/161068.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom