Božská moc Falun Dafa

Dva konce videné vo sne: Dovŕšenie i zničenie

20.1.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa na Taiwane

(Minghui.org) Nedávno som mal sen o dvoch odlišných výsledkoch svojej kultivácie. Píšem o ňom s ťažkým srdcom a v nádeji, že praktizujúci, ktorí sú pripútaní k pohodliu tak ako ja, budú pozornejší. 

Prvý výsledok bol taký, že som prešiel všetkými skúškami, naplnil som všetky svoje sľuby a čierna karma spolu so skrytými pripútanosťami boli odstránené z celého môjho tela. Stal som sa nebeskou bytosťou. Nastúpil som na obrovskú loď Fa a videl som množstvo ľudí. Loď vyplávala, hrala hudba a svietilo zlaté svetlo. Ako náprava Fa dosiahla ľudský svet, zo zeme vyrástli žiarivé svetelné stĺpy. Každý reprezentoval učeníka Dafa, ktorý dosiahol dovŕšenie.

Božstvá z Troch ríš sa zoradili a úctivo lodi Fa kývali. S Majstrom vo vedení, učeníci Dafa, ktorí dosiahli dovŕšenie, pozerali dole na ľudský svet. Nespočetní ľudia, ktorí boli zachránení sa smiali. Veľkolepá slávnostná scéna sa stala dôležitým historickým momentom pre nespočetné vesmíry.

Druhý záver v sne bol taký, že takmer všetko v prašnom svete bolo zničené. Príliš mnoho učeníkov Dafa zvoľnilo. Videl som aj veľa praktizujúcich, ktorých som poznal. Jeden plával hore a dole v močiari čierneho blata aj s mnohými ďalšími ľuďmi. Majster mi povedal, že to boli praktizujúci, ktorí sa nedokázali vzdať minulosti a sentimentu. Mnoho praktizujúcich bolestivo bojovalo, no nakoniec sa stali súčasťou tohto blata. Tiež som videl veľa zvierat. Niektorí praktizujúci Dafa žili na blchách, ktoré tieto zvieratá živili. Majster mi povedal, že to boli praktizujúci, ktorí boli unesení potešeniami sveta a ich oči boli zaslepené túžbami. Títo praktizujúci sa obmedzili v ich maličkých svetoch a nedokázali ich preraziť. Niektorí z praktizujúcich, tak ako aj ja, zápasili s ťažkou karmou na chrbte.

Pozerajúc prísne na mňa sa Majster spýtal: „Myslíš, že si úžasný? Je to tak? Naozaj si do toho dal veľa námahy? Činil si sa najlepšie ako si vedel? Splnil si všetky svoje sľuby? Naplnil si ich?“ Kľakol som si zahanbene na zem. „Majster, nečinil som sa dobre,“ plakal som s veľkou ľútosťou. No plač nepomohol.

Keď som pozrel hore, videl som na oblohe krásne žiariacu loď Fa, no ja som bol na kolenách bez ničoho v prašnom svete. Začal som hlasno plakať.

Zobudil som sa zo sna spotený. Bolo presne 4.55 ráno, čas na moje každodenné cvičenia. Vyšiel som z postele a ihneď som si zapísal svoj sen.

Svoju kultiváciu som začal minulý rok v máji a po nejaký čas som bol usilovný, no neskôr som zvoľnil kvôli pohodlnému a uvoľnenému prostrediu. Viem, že Majster sa nechce vzdať ani jedného z jeho učeníkov.

Majster nám povedal:

„Ktokoľvek premešká túto historickú príležitosť, keď si uvedomíte, čo ste zmeškali, nebudete chcieť žiť dokonca ani ak by vás o to žiadali!“ („Vyučovanie a vysvetľovanie Fa na Fa konferencii v meste New York“, 20. apríl 2003)

„Celý proces kultivácie učeníka Dafa je procesom odstraňovania ľudských pripútaností. Bez ohľadu na to, čo ste zažili, akonáhle si uvedomíte ten problém, jednoducho ho okamžite napravte; ak spadnete, jednoducho vstaňte a pokračujte v robení toho, čo by učeník Dafa mal robiť.“ („Vyučovanie Fa vo Vancouveri, Kanada, 2003)

Tento sen mi pomohol rozoznať, že sa v mnohých veciach nečiním dobre a že musím pokračovať v robení prielomov. Nezáleží na tom, aké je to ťažké, chcem sa činiť čo najlepšie v poslednom momente finálnej fázy. Nemal by som byť pripútaný k tomu, ako dlho potrvá, kým náprava Fa skončí. Potrebujem dobre kráčať po svojej ceste a naplniť svoje sľuby.

Ďakujem vám, Majster!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/15/161138.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom