Kronika hlavných historických udalostí počas predstavovania Falun Dafa na verejnosti
sobota, 17. november 2018

Kronika hlavných historických udalostí počas predstavovania Falun Dafa na verejnosti

16.2.17

(Minghui.org) Poznámka: Minghui.org stále triedi nazbierané informácie, dopĺňa nové informácie a zdokonaľuje ich zbierku. Čitatelia, ktorí chcú citovať tento dokument, by si mali stiahnuť a použiť jeho poslednú verziu.

Od začiatku prípravnej fázy verejného predstavenia Falun Dafa až po dnešok tento svet prešiel mnohými zmenami a uskutočnilo sa mnoho vecí, ktoré sa dejú okolo Falun Dafa. Za súčasných historických okolností sa vydavatelia pokúsili čo najlepšie zozbierať a zostaviť nasledovné historické fakty, aby vytvorili zdroj pre denné otázky čitateľov ohľadom informácií o Falun Dafa. Vydavatelia sa rozhodli zverejniť súčasnú verziu dokumentu a súčasne prizvať praktizujúcich Falun Dafa z rôznych miest po celom svete, aby pomohli skorigovať nedokonalosti a zlepšiť tak túto kroniku.

* * * * * * * * *

(Minghui.org) Falun Dafa, tiež nazývaný prax Veľkej cesty kultivácie Falun alebo Falun Gong, je kultivačná prax vysokej úrovne Budhovskej školy, ktorá bola po prvýkrát zverejnená pánom Li Chung-č' v máji 1992. Vedená štandardom vesmírnej najvyššej charakteristiky, "Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť" a princípmi vývoja vesmíru, Falun Dafa je kultivačná prax mysle aj tela. Stovky miliónov praktizujúcich dokázali pomocou svojej praxe, že Falun Dafa je výborná kultivačná metóda. Opravdivým kultivujúcim pomáha vystúpiť na vysoké úrovne a zároveň hrá nesmierne pozitívnu úlohu v stabilizovaní spoločnosti, zlepšovaní fyzického zdravia ľudí a zvyšovaní ľudských morálnych štandardov.

K februáru 2004 bola hlavná kniha Falun Dafa, Čuan Falun, preložená do 25 jazykov a publikovaná v rôznych oblastiach sveta. Kniha Falun Gong bola preložená do 30 jazykov a preklad kníh do iných jazykov pokračuje. Teraz sa Falun Gong praktizuje vo viac ako 60 krajinách a ľudia z ďalších oblastí na svete začínajú postupne praktizovať Falun Dafa.

K februáru 2004 miestna vláda, členovia zákonodarných výborov a organizácií po celom svete vydali 1223 ocenení a písomných zdravíc oceňujúcich Falun Dafa a jeho zakladateľa. Medzi nimi bolo 1051 z USA, 135 z Kanady, 12 z Austrálie, 9 z Taiwanu, 6 z Číny pred prenasledovaním, 6 z Európy a 1 z každej z nasledovných krajín: Nový Zéland, Japonsko, Indonézia a Peru.

Od roku 2000 bol pán Li Chung-č' štyri roky po sebe nominovaný na Nobelovu cenu mieru.

Pri procese zbierania týchto dôležitých informácií informačné centrum Minghui rozdelilo túto kroniku na nasledujúce štyri časové obdobia:

1. Príprava pre verejné predstavenie Falun Gongu (13. máj 1951 až máj 1992)

2. Verejné predstavenie Falun Gongu (13. máj 1992 až 31. december 1994)

3. Falun Gong sa šíri po svete (1995 po 20. júl 1999)

4. Obdobie nápravy Zákona - činnosti zamerané proti prenasledovaniu a na objasňovanie pravdy (20. júl 1999 až do dnes)

Obsah je rozdelený do nasledujúcich niekoľkých veľkých kategórií:

- Prípravy, než pán Li Chung-č' predstavil verejnosti Falun Gong

- Prehľad seminárov Falun Gongu, ktoré viedol pán Li Chung-č' v Číne od mája 1992 do konca roku 1994

- Prehľad seminárov Falun Gongu, ktoré viedol pán Li Chung-č' v Európe v roku 1995

- Uznanie od vlád a ocenenia počas verejného predstavovania Falun Gongu

- Vydanie a šírenie kníh Falun Gongu počas verejného predstavenia Falun Dafa

- Správy v médiách o Falun Gongu v Číne počas verejného predstavovania Falun Dafa

1. Prípravy pre verejné predstavenie Falun Gongu (13. máj 1951 až po máj 1992)

- 13. mája 1951, alebo na ôsmy deň štvrtého mesiaca podľa čínskeho lunárneho kalendára, sa narodil pán Li Chung-č' v bežnej rodine intelektuálov v meste Gongzhuling, provincia Jilin, Čína.

- Keď mal pán Li Chung-č' štyri roky, začal ho osobne vyučovať Quan Jue, majster desiatej generácie kultivačnej praxe Budhovskej školy, ktorá sa odovzdáva len jednému žiakovi v každej generácii. Táto prax bola vedená najvyššími princípmi vesmíru, "Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť."

- Keď mal pán Li Chung-č' osem rokov, Majster Quan Jue mu vložil znaky pre "Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť" do kútikov očí, takže mohol vidieť tieto slová po celý čas, pričom iní nemohli. V nasledujúcich rokoch majster povedal pánovi Li význam týchto troch slov: "Pravdivosť" znamená, že človek robí veci pravdivo, hovorí pravdu, nepodvádza iných, neklame, nezakrýva svoje previnenie, keď spravil niečo nesprávne a napokon sa vráti k svojmu opravdivému pôvodnému ja; "Súcit" znamená, že človek má dobré srdce, neubližuje iným, má súcit so slabými, pomáha chudobným, je rád, keď môže iným pomôcť a robí viac dobrých skutkov; "Znášanlivosť" znamená, že človek si neberie k srdcu, keď ho ponížia, dokáže zniesť zlé zaobchádzanie, nesťažuje sa na druhých a nemá k nim nenávisť, neodpláca zlé zlým, dokáže zniesť najťažšie zo všetkých ťažkosti a môže zniesť to, čo bežní ľudia nemôžu. Vo veku ôsmich rokov pán Li Chung-č' zvládol kultivačnú prax na vysokej úrovni a získal veľké nadprirodzené schopnosti.

- Keď mal pán Li Chung-č' 12 rokov, jeho prvý majster odišiel. Predtým ako odišiel mu majster povedal: „Prídu ťa učiť ďalší majstri.“ Druhý majster ho učil najmä kultivačnú prax školy Tao, vrátane bojových umení boja rukami a nohami, boja nožom, kopijou a mečom, a prax súčasnej vnútornej a vonkajšej kultivácie. O niekoľko rokov sa druhý majster chystal odísť. Predtým ako odišiel, povedal mu: „Volám sa Ba Ji Zhen Ren a cestujem všade. Keď odídem, pamätaj si len jednu vec - usilovne praktizuj.“

- V roku 1972 pán Li Chung-č' začal pracovať v spoločnosti. V tom čase prišiel z hory Changbai tretí majster, veľký taoista zo školy Tao s menom Zhen Dao Zi, aby ho učil. Tento majster prišiel oblečený v šatách bežného človeka a nikdy nehovoril o tom, kde žije. Tento majster učil pána Li hlavne vnútornú kultiváciu.

- V roku 1974 tento veľký taoistický majster odišiel. Neskôr prišla žena-majsterka z Budhovskej školy, aby učila pána Li Chung-č'. Učila ho prevažne kultivačné princípy a prax v budhovskej škole. V tom čase už sila kungu pána Li dosiahla veľmi vysokú úroveň.

- V roku 1982 bol pán Li Chung-č' po službe v armáde pridelený na prácu v meste Changchun. V kultivačnej praxi sa stal ešte usilovnejším. Počas nasledujúcich desiatich rokov ho prišiel učiť nový majster zakaždým, keď jeho kultivácia dosiahla novú sféru; niektorí majstri boli z budhovskej školy a niektorí boli zo školy Tao. Zakaždým, keď jeho kultivácia dosiahla novú sféru, zažil vážne trápenie a niektoré z trápení boli pre bežných ľudí nepredstaviteľné. Po niekoľkých desiatkach rokov usilovnej kultivácie dosiahla sila kungu pána Li mimoriadne vysokú úroveň. Čo však bolo dôležitejšie je to, že videl pravdu vesmíru ako aj mnoho nádherných vecí, ktoré existovali vo vesmíre po celé veky. Videl tiež pôvod, vývoj a budúcnosť ľudstva.

- Počas svojej usilovnej kultivačnej praxe pán Li Chung-č' stále premýšľal: „Prečo ma títo majstri naučili tieto kultivačné praxe? Prečo som prišiel do tohto sveta?“ Ako rástla jeho sila kungu a jeho kultivačná úroveň, získal čoraz hlbšie pochopenie ľudstva a ľudského života.

- Pán Li Chung-č' mal pocit, že život ľudskej bytosti má byť dobrý. Avšak ľudstvo bolo stratené v ilúzii, ľudské duše sa pokazili a ľudské telá trpeli. Hoci sa životný štandard a peňažné prostriedky ľudí rýchlo zlepšovali, ich morálne štandardy tomu nezodpovedali. Zakaždým, keď pán Li uvažoval o tomto bode, cítil v srdci bolesť. Ľudia musia mať silné a zdravé telá, ako aj pozdvihnuté mysle, a iba takto môžu vytvoriť dobrú spoločnosť a viesť dobrý život. Keď si uvedomil svoje zodpovednosti, rozhodol sa pričiniť sa o zlepšenie zdravia ľudí a umožniť ľuďom navrátiť ich duše k dobrote. Na základe veľkej cesty kultivačnej praxe, ktorá mu bola odovzdaná a ktorú praktizoval po mnoho rokov chcel pán Li dosiahnuť svoj cieľ vytvorením veľkej cesty kultivačnej praxe, ktorá by bola vhodná pre kultiváciu všetkých ľudí. Uvedomil si, že táto snaha, hoci dobrá, je naplnená ťažkosťami a že to je veľmi zložitá a namáhavá cesta. Ale hneď ako sa rozhodol, začal bez váhania pracovať.

- Od roku 1984 začal pán Li Chung-č' starostlivo skúmať a študovať rôzne druhy čchi-kungov (t.j. foriem tradičných čínskych cvičení, ktoré kultivujú čchi - vitálnu energiu) vo vnútri a mimo Číny. Zúčastnil sa aj niekoľkých seminárov čchi-kungu. Analyzoval vlastnosti ľudí v súčasnej dobe, pretože Falun Dafa sa mal vyučovať medzi bežnými ľuďmi a musel byť prispôsobený životnému štýlu moderných ľudí. Bežní ľudia musia chodiť do práce, a preto majú každý deň na robenie cvičení obmedzený čas. Tradičné kultivačné praxe boli príliš zložité a tiež pomalé pri umožňovaní zvyšovania kungu kultivujúcich. Pán Li Chung-č' sa rozhodol, že Falun Dafa by sa mal vyhnúť nedostatkom a zachovať si silné body tradičných kultivačných ciest. Videl, že zdravotné problémy ľudí boli od základu spôsobené ich mysľou. Každý človek túžil po dobrote, ale pretože mysle ľudí sa stratili v ilúzii, vynorili sa všetky druhy zlých vecí. Preto sa rozhodol, že vytvorí veľkú cestu kultivačnej praxe, ktorá je vhodná pre súčasných ľudí, t.j. Falun Gong (Veľká Cesta Falun Kultivačnej Praxe, ktorú pán Li kultivoval v minulosti, je obrovská kultivačná cesta a nemôže byť vyučovaná ľuďom v širokom rozsahu).

- Od začiatku roka 1984 sa pán Li Chung-č' celým srdcom venoval vytvoreniu Falun Gongu. Koleso Zákona budhovskej školy, Yin-Yang školy Tao a všetko v desaťsmernom svete sú všetky odrazené vo Falun Gongu. Počas procesu vytvárania Falun Gongu prišli k nemu naspäť všetci jeho majstri. Majstri zo školy Budhov, školy Tao, prapôvodnej školy Tao a iných kultivačných ciest sa v tomto procese všetci spojili. Každý jeden pohyb cvičení Falun Gongu bol dokončený po opakovaných poradách, skúškach a praxi pod vedením týchto majstrov. Falun Gong teda obsahuje veci nielen z budhovskej školy, ale aj všetky nadprirodzené sily vo vesmíre, ktoré vytvárajú esenciu vesmíru.

- Keď bol Falun Gong v roku 1989 dokončený, pán Li Chung-č' sa neponáhľal s jeho predstavením na verejnosti. Z opatrnosti najprv požiadal svojich študentov, aby praktizovali Falun Gong. Po viac ako dvoch rokoch pozorovania sa zistilo, že títo študenti sa vykultivovali na veľmi vysokú úroveň. Pre kultivujúceho v iných kultivačných cestách je treba viac ako desať rokov alebo dokonca niekoľko desiatok rokov, aby dosiahol stupeň nazývaný „tri kvetiny zhromaždené nad hlavou“. Ale niektorí zo žiakov pána Li, ktorí praktizovali Falun Gong, dosiahli tento stav v priebehu dvoch rokov, čo potvrdilo rýchlosť rastu sily kungu v tejto praxi.

2. Verejné predstavenie Falun Gongu (13. máj 1992 až 31. december 1994)

2.1. Prehľad

Falun Gong bol po prvýkrát predstavený pánom Li Chung-č' 13. mája 1992 v meste Čchang-čchun, Čína. V tom istom roku Čínska vedecká asociácia pre výskum čchi-kungu, po dôkladnom štúdiu Falun Gongu, plne uznala cvičenia, princípy a účinnosť Falun Gongu. Prijala Falun Gong ako jednu z čchi-kungových škôl priamo spojenú s asociáciou a ponúkla tiež pomoc a podporu pri šírení Falun Gongu.

Od 13. mája 1992 do 21. decembra 1994 uskutočnil pán Li Chung-č' na pozvanie miestnych asociácií pre vedecký výskum čchi-kungu po celej Číne 56 seminárov, kde vysvetľoval princípy a vyučoval cvičenia. Každý seminár trval približne desať dní a zúčastnili sa ich desiatky tisíc študentov. Nech šiel pán Li kamkoľvek, dostalo sa mu od účastníkov seminárov otvoreného prijatia a silnej podpory.

Bolo dokázané, že Falun Gong svojou zázračnou liečebnou mocou veľkou mierou prospel spoločnosti. Pán Li Chung-č' neúnavne cestoval z miesta na miesto, aby splnil svoju misiu. Každý, kto sa naučil Falun Gong, vedel, že Falun Gong sa potvrdil ako veľká kultivačná prax a že začína na veľmi vysokej úrovni a ponúka svojim študentom veľmi veľa. Mnoho opravdivých učení a vzácnych vecí sa dáva študentom bez akýchkoľvek podmienok a v tomto aspekte sa nemôže žiadna čchi-kungová škola s Falun Gongom porovnávať.

Nesebecká povaha Falun Gongu bola odrazená aj do veľmi nízkych poplatkov za vyučovanie. Nech išiel pán Li Chung-č' hocikam, aby tam viedol seminár, vždy naliehal na tom, aby bol poplatok čo najmenší. Často hovoril: „Keďže ponúkam spásu všetkým bytostiam, nemôžem zvyšovať náklady pre praktizujúcich.“

Falun Gong sa má dávať a ponúkať. Má nadprirodzené schopnosti. Počas seminárov pán Li Chung-č' najprv upravil telá študentov do stavu, ktorý je vhodný pre kultiváciu vo Falun Dafa. Odstránil zdroje chorôb pre študentov, ktorí mali choroby, a potom otvoril ich energetické kanály. Navyše vložil každému študentovi do spodnej časti brucha Falun. Tento Falun pomáha praktizujúcemu kultivovať sa. Falun sa otáča naveky a preto dosahuje cieľ „Fa kultivuje praktizujúceho“, čo znamená, že hoci praktizujúci nemôže praktizovať cvičenia celý čas, Falun pomáha praktizujúcemu neustále sa kultivovať.

Prax Falun Gongu je bezpečná, pretože nemá elementy iných čchi-kungových praxí, ktoré často vedú ľudí k odchýleniu sa. Napríklad počas cvičení Falun Gongu nie je vedenie myšlienkami ani spontánne pohyby a tak ďalej. Telo Zákona očistí prostredie v rodine každého praktizujúceho a dokonca aj celé miesto praktizovania; všetky prostredia sú pod „bezpečnostným krytom“. Preto je zaručené, že do opravdivých praktizujúcich Falun Gongu nebudú zasahovať vonkajšie zlé elementy.

Príznačné pre semináre pána Li Chung-č'-ho boli nasledujúce veci: Každý seminár trval sedem až desať dní. Každý deň pán Li vyučoval asi jeden a pol hodiny a potom asi pol hodinu vyučoval cvičenia Falun Gongu. Posledný deň odpovedal na otázky, ktoré mali študenti počas svojej kultivácie. Poplatok bol veľmi nízky. Semináre sa konali pod záštitou miestnych asociácií pre vedecký výskum čchi-kungu.

2.2 Vládna vyjadrenia a ocenenia počas verejného predstavenia Falun Gongu

- V septembri 1992 bol Falun Gong vyhlásený za čchi-kungovú školu, ktorá je priamo pridružená k Čínskej asociácii vedeckého výskumu čchi-kungu a bolo dovolené šírenie praxe Falun Gong po celej Číne.

- Od 12. do 21. decembra 1992 sa pod vedením pána Li Chung-č' jeho študenti zúčastnili Medzinárodnej výstavy zdravia v Pekingu v roku 1992, ktorá sa konala v budove Národného obchodu v Ta-pej-jao, Peking. Zázračný liečivý účinok Falun Gongu si počas výstavy získal pozornosť ľudí. Pán Li Chung-č' sa stal čchi-kungovým majstrom, ktorý na výstave získal najväčší počet ocenení.

- 30. júla 1993, so súhlasom Čínskej asociácie pre vedecký výskum čchi-kungu, bola založená Čínska asociácia pre výskum Falun Gongu.

- 31. augusta 1993 čínska nadácia „Udržiavania spravodlivosti a zachraňovania ľudí v nebezpečenstve“, pridružená k Ministerstvu verejnej bezpečnosti, napísala List uznania Čínskej asociácii pre vedecký výskum čchi-kungu, aby poďakovala pánovi Li Chung-č' za poskytnutie bezplatného liečenia pre ocenených jednotlivcov počas Tretej národnej konferencie „Udržiavania spravodlivosti a zachraňovania ľudí v nebezpečenstve“.

- Denník „Ľudová verejná bezpečnosť“, vydávaný čínskym ministerstvom verejnej bezpečnosti, vydal článok s nadpisom „Falun Gong poskytuje liečbu vzorovým jednotlivcom Udržiavania spravodlivosti a zachraňovania ľudí v nebezpečenstve“, ktorý hovoril, že všetci, ktorých Ministerstvo verejnej bezpečnosti vybralo za vzorových jednotlivcov, „videli, že sa ich zdravie po liečbe pánom Li Chung-č' výrazne zlepšilo.“

- Od 11. do 20. decembra 1993 sa pod vedením pána Li Chung-č' znova niektorí jeho študenti zúčastnili Orientálnej výstavy zdravia v Pekingu v roku 1993, ktorá sa konala na medzinárodnom výstavisku Sanyuanqiao vPekingu. Pán Li Chung-č' sa zúčastnil na tejto výstave ako jeden z členov organizačného výboru výstavy. Pán Li Chung-č' mal prednášku 15., 17. a 20. decembra. Na konci výstavy bol ocenený najvyššou cenou na výstave „Cenou za posun hraníc vedy“. Na výstave tiež získal „Mimoriadnu zlatú cenu“ a titul „Najobľúbenejšieho čchi-kungového majstra“.

- 27. decembra 1993 pán Li Chung-č' získal čestnú cenu od nadácie „Udržiavania spravodlivosti a zachraňovania ľudí v nebezpečenstve“, ktorá je pridružená k čínskemu Ministerstvu verejnej bezpečnosti.

- 14. a 15. mája 1994 pán Li Chung-č' prednášal na dvoch prednáškach v posluchárni Univerzity ľudovej verejnej bezpečnosti v Pekingu. Sponzorujúcou organizáciou bola čínska nadácia „Udržiavania spravodlivosti a zachraňovania ľudí v nebezpečenstve“.

- 3. augusta 1994, mestská rada v Houstone, Texas v USA vydala vyjadrenie podpory pre pána Li Chung-č' a vyhlásila ho za „Čestného občana Houstonu“ ako aj „Veľvyslanca dobrej vôle“.

2.3. Vydávanie a šírenie kníh Falun Gongu počas verejného predstavenia Falun Gongu

- V apríli 1993 bola kniha Čínsky Falun Gong od pána Li Chung-č' vydaná a distribuovaná Vydavateľstvom Priateľstvo a kultúra vojenských záležitostí [v Čínštine Jun Shi Yi Wen]

- V decembri 1993 bola kniha Čínsky Falun Gong (Prepracované vydanie) vydaná a distribuovaná Vydavateľstvom Priateľstvo a kultúra vojenských záležitostí. Čoskoro potom ako bola vydaná kniha Čuan Falun, základná kniha sprevádzajúca praktizujúcich Falun Dafa kultiváciou, sa čínska verzia Čínskeho Falun Gongu (Prepracované vydanie) už prestala tlačiť. Názov knihy, Čínsky Falun Gong, sa zmenil na Falun Gong.

- V septembri 1994 pán Li Chung-č' osobne predviedol cvičenia Falun Gongu a videokazeta s inštrukciami bola vydaná Pekinským vydavateľstvom TV Centra umenia zvuku a obrazu.

- V decembri 1994 bol Čuan Falun, hlavná kniha pána Li Chung-č'-ho, vydaná a distribuovaná vydavateľstvom Čínskeho rozhlasu a televízie, ktoré je pridružené k Oddeleniu rádiového a TV vysielania čínskeho Ministerstva zahraničných vecí.

2.4. Prehľad seminárov Falun Gongu, ktoré viedol pán Li Chung-č' v Číne (13. máj 1993-31. december 1994)

(1) Od 13. mája do 22. mája 1992 sa konal prvý seminár Falun Gongu na Piatej strednej škole v meste Changchun, Čína. Toto bolo po prvýkrát, čo pán Li Chung-č' vyučoval verejnosti Falun Gong. Seminára sa zúčastnilo približne 180 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia výskumu ľudského tela v meste Changchun.

(2) Od 25. mája do 3. júna 1992 sa konal druhý seminár Falun Gongu na Piatej strednej škole v meste Changchun, provincia Jilin. Seminára sa zúčastnilo približne 250 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia výskumu ľudského tela v meste Changchun.

(3) Od 25. júna do 4. júla 1992 sa konal prvý seminár Falun Gongu v Pekingu v posluchárni Úradu národných stavebných materiálov v obchodnom centre Ganjiakou v Pekingu. Seminára sa zúčastnilo približne 240 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska Asociácia pre vedecký výskum čchi-kungu.

(4) Od 15. júla do 24. júla 1992 sa konal druhý seminár Falun Gongu v Pekingu v posluchárni Druhého delostreleckého vojska, Južná cesta Lishi, Peking. Seminára sa zúčastnilo približne 600 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska Asociácia pre výskum čchi-kungu.

(5) Od 26. augusta do 4. septembra 1992 sa konal tretí seminár Falun Gongu v meste Changchun v Rekreačnom klube Changkong, mesto Changchun, provincia Jilin. Seminára sa zúčastnilo približne 550 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia výskumu ľudského tela v meste Changchun.

(6) 7. septembra 1992 pán Li Chung-č' spravil prednášku v meste Changchun. Od 8. septembra do 17. septembra 1992 sa konal v meste Changchun štvrtý seminár Falun Gongu v posluchárni Provinčného výboru strany v meste Changchun, provincia Jilin. Seminára sa zúčastnilo približne 700 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia výskumu ľudského tela v meste Changchun.

(7) Od 18. septembra do 25. septembra 1992 sa konal tretí seminár Falun Gongu v Pekingu v posluchárni Druhého delostreleckého vojska. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre vedecký výskum čchi-kungu.

(8) V októbri 1992 sa konal seminár Falun Gongu v Taiyuan-e v posluchárni Odborového zväzu továrne banských strojov v Taiyuan-e, provincia Shanxi. Seminára sa zúčastnilo približne 120 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Odborový zväz továrne banských strojov v Taiyuan-e.

(9) Od 17. októbra do 5. novembra 1992 sa konal štvrtý seminár Falun Gongu v Pekingu v posluchárni Druhého delostreleckého vojska. Seminára sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre vedecký výskum čchi-kungu, výbor čchi-kungových princípov a cvičení.

(10) Od 16. novembra do 25. novembra 1992 sa konal seminár Falun Gongu v okrese Guan, v posluchárni Pivovaru okresu Guan, okres Guan, provincia Shandong. Seminára sa zúčastnilo približne 150 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia čchi-kungu okresu Guan.

(11) Od 30. novembra do 9. decembra 1992 sa konal piaty seminár Falun Gongu v Pekingu na Treťom výskumnom ústave oddelenia aerokozmonautiky v Yungang-u, Peking. Seminára sa zúčastnilo približne 400 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre výskum čchi-kungu, výbor čchi-kungových princípov a cvičení.

(12) Od 3. januára do 12. januára 1993 sa konal šiesty seminár Falun Gongu v Pekingu v posluchárni továrne pre jadrové zariadenia, v Dabeiyao, Peking. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre výskum čchi-kungu, výbor čchi-kungových princípov a cvičení.

(13) Od 7. februára do 14. februára 1993 sa konal siedmy seminár Falun Gongu v Pekingu v posluchárni Druhého delostreleckého vojska, Peking. Seminára sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre výskum čchi-kungu, výbor čchi-kungových princípov a cvičení.

(14) Od 15. februára do 22. februára 1993 sa konal ôsmy seminár Falun Gongu v Pekingu na Treťom výskumnom ústave oddelenia letectva v Yungang-u, Peking. Seminára sa zúčastnilo približne 400 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre výskum čchi-kungu, výbor čchi-kungových princípov a cvičení.

(15) Od 23. februára do 4. marca 1993 sa konal deviaty seminár Falun Gongu v Pekingu v posluchárni továrne pre jadrové zariadenia, Peking. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre výskum čchi-kungu, výbor čchi-kungových princípov a cvičení.

(16) Od 15. marca do 24. marca 1993 sa konal prvý seminár Falun Gongu v posluchárni výskumného ústavu č. 701 vo Wuhan-e, mestský obvod Wuchang, mesto Wuhan, provincia Hubei. Seminára sa zúčastnilo približne 300 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čchi-kungová asociácia mesta Wu-chan.

(17) Od 29. marca do 7. apríla 1993 sa konal druhý seminár Falun Gongu v posluchárni straníckeho výboru mesta Hankou, Wuhan, mesto Wuhan, provincia Hubei. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čchi-kungová asociácia mesta Wuhan.

(18) Od 13. apríla do 22. apríla 1993 sa konal prvý seminár Falun Gongu v Guangzhou, v odborovom zväze závodu na výrobu gumy v Guangzhou, mesto Guangzhou, provincia Guangdong. Seminára sa zúčastnilo približne 200 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čchi-kungová škola Guangzhou Baolin.

(19) Od 29. apríla do 6. mája 1993 sa konal desiaty seminár Falun Gongu v Pekingu v posluchárni Druhého výskumného ústavu oddelenia aerokozmonautiky vo Wukesong-u, Peking. Seminára sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre výskum čchi-kungu, výbor čchi-kungových princípov a cvičení.

(20) Od 8. mája do 17. mája 1993 sa konal seminár Falun Gongu v posluchárni Straníckej školy mesta Linqing, mesto Linqing, provincia Shandong. Seminára sa zúčastnilo približne 500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia výskumu ľudského tela mesta Linqing.

(21) Od 25. mája do 4. júna 1993 sa konal prvý seminár Falun Gongu v Guiyang-u, mesto Guiyang, provincia Guizhou. Seminára sa zúčastnilo približne 400 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu v provincii Guizhou.

(22) Od 5. júna do 15. júna 1993 sa konal druhý seminár Falun Gongu v Guiyang-u, mesto Guiyang, provincia Guizhou. Seminára sa zúčastnilo približne 700 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu v provincii Guizhou.

(23) Od 19. júna do 26. júna 1993 sa konal v meste Changchun piaty seminár Falun Gongu v posluchárni Provinčného výboru strany v meste Changchun. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia výskumu ľudského tela v meste Changchun.

(24) Od 27. júna do 4. júla 1993 sa konal v meste Changchun šiesty seminár Falun Gongu v posluchárni Mingfanggong univerzity Jilin v meste Changchun. Seminára sa zúčastnilo približne 1200 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia výskumu ľudského tela v meste Changchun.

(25) Od 14. júla do 23. júla 1993 sa konal seminár Falun Gongu v posluchárni Pošty a telekomunikácii mesta Qiqihar, provincia Heilongjiang. Seminára sa zúčastnilo približne 500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia výskumu čchi-kungu v meste Qiqihar.

(26) Od 25. júla do 3. augusta 1993 sa konal jedenásty seminár Falun Gongu v Pekingu na Univerzite ľudovej verejnej bezpečnosti v Pekingu. Seminára sa zúčastnilo približne 2200 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre výskum čchi-kungu, výbor čchi-kungových princípov a cvičení.

(27) Od 4. augusta do 11. augusta 1993 sa konal dvanásty seminár Falun Gongu v Pekingu v posluchárni Druhého výskumného ústavu oddelenia aerokozmonautiky vo Wukesong, Peking. Seminára sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre výskum čchi-kungu, výbor čchi-kungových princípov a cvičení.

(28) Od 15. augusta do 21. augusta 1993 sa konal tretí seminár Falun Gongu v Guiyang-u, mesto Guiyang, provincia Guizhou. Seminára sa zúčastnilo približne 1700 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu v provincii Guizhou.

(29) Od 27. augusta do 5. septembra 1993 sa konal trinásty seminár Falun Gongu v Pekingu v posluchárni 27. závodu na lokomotívy v Changxindian, Peking. Seminára sa zúčastnilo približne 560 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čínska asociácia pre výskum čchi-kungu, výbor čchi-kungových princípov a cvičení.

(30) Od 12. septembra do 22. septembra 1993 sa konal seminár Falun Gongu v posluchárni miestnej vlády oblasti Jiangbei, mesto Chongqing, provincia Sichuan. Seminára sa zúčastnilo približne 480 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čchi-kungová zdravotná škola mesta Chongqing.

(31) Od 25. septembra do 2. októbra 1993 sa konal tretí seminár Falun Gongu v posluchárni Univerzity financií a ekonomiky v Zhongnan-e, mestský obvod Wuchang, mesto Wuhan, provincia Hubei. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Výskumná Čchi-kungová asociácia mesta Wuhan.

(32) Od 3. októbra do 10. októbra 1993 sa konal štvrtý seminár Falun Gongu vo Wuhane v posluchárni straníckeho výboru mesta Hankou, mesto Wuhan, provincia Hubei. Seminára sa zúčastnilo približne 1200 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu v meste Wuhan.

(33) Od 11. októbra do 18. októbra 1993 sa v meste Wuhan konal piaty seminár Falun Gongu v posluchárni železiarskeho závodu mesta Wuhan, oblasť Qingshan, mesto Wuhan, provincia Hubei. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu v meste Wuhan.

(34) Od 25. októbra do 3. novembra 1993 sa konal druhý seminár Falun Gongu v Guangzhou, v posluchárni odborového zväzu mesta Guangzhou. Seminára sa zúčastnilo približne 700 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čchi-kungová škola Baolin v Guangzhou.

(35) Od 21. novembra do 1. decembra 1993 sa konal seminár Falun Gongu v meste Hefei, provincia Anhui. Seminára sa zúčastnilo približne 510 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čchi-kungová asociácia provincie Anhui.

(36) Od 6. januára do 15. januára 1994 sa konal tretí seminár Falun Gongu v posluchárni odborového zväzu mesta Guangzhou, mesto Guangzhou. Seminára sa zúčastnilo približne 800 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čchi-kungová škola Baolin v Guangzhou.

(37) Od 17. januára do 26. januára 1994 sa konal seminár Falun Gongu v Tianjin-e, v ľudovej posluchárni na ulici Jianshe, mestská oblasť Heping, mesto Tianjin. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Oddelenie pre vývoj čchi-kungu, Vedecká a technologická konzultačná spoločnosť v Tianjin-e.

(38) Od 28. januára do 5. februára 1994 sa konal prvý seminár Falun Gongu v Jinan-e, na fakulte mladých kádrov v Shandong-u, ulica Jingshi  č. 27, jesto Jinan, provincia Shandong. Seminára sa zúčastnilo približne 500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Kultúrne oddelenie v centre pre mladú vedu a technológiu provincie Shandong.

(39) Od 11. februára do 8. februára 1994 sa konal seminár Falun Gongu v Kenli-skej oblastnej straníckej ubytovni, oblasť Kenli, provincia Shandong. Seminára sa zúčastnilo približne 400 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Riadiaci výbor ekonomickej a technologickej vývojovej zóny oblasti Kenli, provincia Shandong.

(40) Od 20. februára do 1. marca 1994 sa konal seminár Falun Gongu v posluchárni všeobecného odborového zväzu železiarskej továrne v Lingyuan, oblasť Lingyuan, provincia Liaoning. Seminára sa zúčastnilo približne 800 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Všeobecný odborový zväz železiarskej továrne v Lingyuan, provincia Liaoning.

(41) Od 3. marca do 12. marca 1994 sa konal seminár Falun Gongu v paláci Mládeže v meste Shijiazhuang, provincia Hebei. Seminára sa zúčastnilo približne 800 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Yonglong asociácia pre výskum ľudského tela v meste Shijiazhuang, Hebei.

(42) Od 14. marca do 22. marca 1994 sa konal seminár Falun Gongu v posluchárni Bayi, mestský obvod Heping, mesto Tianjin. Seminára sa zúčastnilo približne 1200 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum ľudského tela mesta Tianjin a Oddelenie pre vývoj čchi-kungu, Vedecká a technologická konzultačná spoločnosť v Tianjin-e.

(43) Od 27. marca do 4. apríla 1994 sa konal prvý seminár Falun Gongu v Dalian-e v posluchárni Nanyuan univerzity Dalian pre cudzie jazyky, mesto Dalian, provincia Liaoning. Seminára sa zúčastnilo približne 600 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu mesta Dalian, provincia Liaoning.

(44) Od 5. apríla do 12. apríla 1994 sa konal seminár Falun Gongu v meste Jinzhou, provincia Liaoning. Seminára sa zúčastnilo približne 500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu mesta Jinzhou, provincia Liaoning.

(45) Od 15. apríla do 24. apríla 1994 sa konal seminár Falun Gongu v meste Hefei, provincia Anhui. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu v provincii Anhui.

(46) Od 29. apríla do 8. mája 1994 sa konal v meste Changchun siedmy seminár Falun Gongu v posluchárni Mingfanggong univerzity Jilin v meste Changchun. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia výskumu ľudského tela v meste Changchun.

(47) Od 20. mája do 27. mája 1994 sa konal seminár Falun Gongu v posluchárni Tretej divízie železiarskeho závodu v meste Chongqing, provincia Sichuan. Seminára sa zúčastnilo približne 700 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čchi-kungová zdravotná škola mesta Chongqing.

(48) Od 29. mája do 5. júna 1994 sa konal seminár Falun Gongu v meste Chengdu, provincia Sichuan. Seminára sa zúčastnilo približne 500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu v provincii Sichuan.

(49) Od 11. júna do 18. júna 1994 sa konal seminár Falun Gongu na štadióne Fengyu v meste Zhengzhou, provincia Henan. Seminára sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čchi-kungová asociácia mesta Zhengzhou.

(50) Od 21. júna do 28. júna 1994 sa konal druhý seminár Falun Gongu v Jinan-e, na štadióne Huangting v meste Jinan, provincia Shandong. Seminára sa zúčastnilo približne 4000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Kultúrne oddelenie v centre pre mladú vedu a technológiu provincie Shandong.

(51) Od 2. júla do 9. júla 1994 sa konal druhý seminár Falun Gongu v Dalian-e, na štadióne továrne pre lokomotívy mesta Dalian, mesto Dalian, provincia Liaoning. Seminára sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu mesta Dalian.

(52) Od 15. júla do 18. júla 1994 sa konal seminár Falun Gongu na štadióne národného tréningového centra ženského volejbalu, mesto Chenzhou, provincia Hunan. Seminára sa zúčastnilo približne 500 ľudí. Pán Li Chung-č' len prednášal a nevyučoval cvičenia. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu v oblasti Chenzhou, provincia Hunan.

(53) Od 19. júla do 27. júla 1994 sa konal štvrtý seminár Falun Gongu v Guangzhou, provincia Guangdong. Seminára sa zúčastnilo približne 1000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Čchi-kungová škola Baolin v Guangzhou.

(54) Od 5. augusta do 12. augusta 1994 sa konal seminár Falun Gongu na Feichi-skom zimnom štadióne v meste Harbin, provincia Heilongjiang. Seminára sa zúčastnilo približne 1500 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu v meste Harbin.

(55) Od 20. augusta do 27. augusta 1994 sa konal seminár Falun Gongu na štadióne oblasti Yanbian v meste Yanji, provincia Jilin. Seminára sa zúčastnilo približne 4000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum čchi-kungu v meste Yanji.

(18. septembra 1994 pán Li Chung-č' vyučoval Fa pre pomocníkov Falun Dafa v meste Changchun a odpovedal na ich otázky. Stretnutie trvalo päť hodín a tridsať minút.)

(56) Od 21. decembra do 29. decembra 1994 sa konal piaty seminár Falun Gongu v Guangzhou na štadióne v Guangzhou, mesto Guangzhou, provincia Guangdong. Seminára sa zúčastnilo približne 6.000 ľudí. Sponzorujúca organizácia: Asociácia pre výskum ľudského tela v meste Guangzhou.

(31. decembra 1994 pán Li Chung-č' vyučoval Fa v meste Dalian pre asi 6.600 účastníkov.)

2.5. Prehľad seminárov Falun Gongu, ktoré viedol pán Li Chung-č' mimo Číny (marec 1995 - apríl 1995)

- 13. marca 1995 pán Li Chung-č' prišiel do Paríža, Francúzsko, aby vyučoval Falun Dafa a cvičenia. Stretol sa s čínskym veľvyslancom vo Francúzsku a s inými úradníkmi na čínskom veľvyslanectve v Paríži. Pán Li bol pozvaný, aby mal prednášku na Kultúrnom oddelení čínskeho veľvyslanectva v Paríži. Toto bolo začiatkom šírenia Falun Dafa mimo Číny.

- od 13. marca do 19. marca 1995 sa v Paríži konal prvý seminár Falun Gongu mimo Číny. Seminár sa konal vo večerných hodinách.

- od 14. apríla do 20. apríla 1995 sa konal druhý seminár Falun Gongu mimo Číny, v Gothenburgu, Švédsko. Bolo to posledný krát, čo pán Li Chung-č' viedol seminár, na ktorom strávil niekoľko dní prednášaním ako aj vyučovaním cvičení. Okrem toho pán Li spravil tri prednášky Fa v Gothenburgu, jednu prednášku Fa v Štokholme a jednu Fa prednášku v Uddevalle. Každá prednáška Fa trvala približne pol dňa.

Mediálne správy o Falun Gongu počas verejného predstavovania Falun Gongu

- v júni 1993 časopis Čínsky čchi-kung priniesol špeciálny článok, v ktorom predstavil Falun Gong a pána Li Chung-č'.

- v roku 1994, v aprílovom, májovom a augustovom vydaní časopisu Okno umenia, bola publikovaná špeciálna správa o Falun Gongu a o pánovi Li Chung-č'.

 

Článok v angličtine: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2004/10/8/53286.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha