Kultivačné cesty
štvrtok, 22. február 2018

Cesta mladého človek k pochopeniu podstaty Falun Dafa

7.3.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Aj keď som začal praktizovať Falun Dafa už vo veku sedem rokov, nerozumel som, o čom kultivácia vlastne je.

Keď som šiel na strednú, dozvedel som sa, že nás Majster žiada študovať Fa, vysielať spravodlivé myšlienky a hovoriť s verejnosťou o prenasledovaní. Keď som mal ísť na vysokú školu, naučil som sa Čuan Falun naspamäť a cítil som istotu, keď som so spolužiakmi hovoril o Dafa.

Na vstupných pohovoroch na univerzitu som sa činil prekvapujúco dobre a bol som prijatý na najlepšiu školu v oblasti. Bola to škola internátneho typu. Nanešťastie, znamenalo to, že som už nebol v dobrom prostredí, ktoré by ma povzbudzovalo v štúdiu Fa. Aj keď som stále príležitostne recitoval Fa, veľmi ma zamestnávali bežné veci a začal som si vyvíjať mnoho ľudských pripútaností.

Po nastúpení na vysokú školu som začal chodiť na rande, sledovať televíziu a trávil som veľa času hraním počítačových hier a surfovaním po internete. Môj nezáujem o Dafa bol všezahŕňajúci! Myseľ som mal naplnenú ateistickými a vedeckými konceptami.

Návrat k Dafa

Cez prázdniny pred mojím posledným rokom na vysokej ma mama povzbudzovala k v intenzívnemu štúdiu Fa.

Bolo to ťažké, pretože som sa nedokázal koncentrovať, bez ohľadu na to, ako veľmi som sa snažil. Takže sme znova a znova čítali ten istý odstavec, až kým som skutočne porozumel a absorboval to, čo som čítal.

Asi po mesiaci som cítil, že ma opustila ťažká substancia, a že ma teraz s Dafa spája prúd energie.

Uvedomil som si, že mnoho mladých praktizujúcich, ktorí praktizovali so svojimi rodičmi, prestali s kultiváciou kvôli vábeniu internetu a smartfónov. Stratili sa v modernej kultúre a užívali si život.

Dôležitosť postoja kultivujúceho

Po usilovnom štúdiu Fa som pochopil, aké dôležité je hovoriť s ľuďmi o dobrote Dafa. Počas môjho posledného roka na vysokej mnoho spolužiakov nevedelo toho o Dafa veľa. Po tom, čo som im vysvetlil fakty o prenasledovaní, pochopili aké dôležité je vystúpiť z Čínskej komunistickej strany (ČKS) a jej pridružených organizácií. 

Po promóciách mi ponúkli prácu blízko domu. Pripojil som sa ku skupine štúdia Fa a cítil som sa bezpečnejšie pri komunikácii o Dafa s cudzími ľuďmi.

Objasňovanie pravdy tvárou v tvár odhalilo veľa mojich pripútaností, ako strach zo straty tváre, vyhľadávanie pohodlia, prechovávanie konfrontačného postoja atď. Veľmi som sa snažil zbaviť sa ich.

Dokázal som pomôcť vystúpiť zo strany iba zopár ľuďom a uvedomil som si, že keď hovoríme o prenasledovaní, v iných dimenziách sa strhne veľká bitka medzi dobrom a zlom.

Prišiel som k pochopeniu, že pokiaľ verím v Majstra a vo Fa, mám schopnosť presvedčiť ľudí o vzácnosti Falun Dafa. Keď som mal v hlave túto myšlienku, vyzeralo to, že ľudia sa menia a majú vôľu počúvať ma.

Majster povedal:

„Či sú prístupní alebo nie, mali by ste s nimi vždy zaobchádzať súcitne a nemôžete zápasiť so svetskými ľuďmi alebo sa pozerať na vnímajúce bytosti s ľudskými myšlienkami. Jednoducho robte to, čo by ste mali robiť, so súcitom, bez ohľadu na to, či sú prístupní alebo nie.“ („Vyučovanie Zákona na konferencii Fa vo Washingtone, DC 2003“)

Potom som pochopil, že ako učeník Dafa by som si mal mať vždy udržiavať odhodlanosť v srdci a súcitný postoj.

Záchrana uväznenej praktizujúcej

V auguste minulého roka moju mamu zatkli, keď hovorila s ľuďmi o Dafa v jednom malom meste. Bola prevezená do mestského zadržiavacieho zariadenia.

V minulosti som sa kvôli mojim pripútanostiam k strachu a k pohodliu nezúčastnil na žiadnej snahe o záchranu praktizujúcich. Tentokrát som nemal žiadne ospravedlnenie.

Šiel som s ostatnými praktizujúcimi do zadržiavacieho centra. Najprv sme vysielali spravodlivé myšlienky pred budovou a potom šli žiadať o prepustenie mojej mamy. Dozorcovia na nás kričali a nútili nás stáť pred budovou. Vysielali sme viac spravodlivých myšlienok a skúsili sme to znova – no bez úspechu.

Toto bol hrozný úder pre moje sebavedomie. V živote na mňa nikto nekričal. Cítil som sa ponížene, no čoskoro som si uvedomil, že je to dobrá príležitosť zbaviť sa mojich pripútaností k pýche a k bojovnosti. Stále som si v mysli opakoval: „Mie!“ („odstránené“, záverečné slovo z formuly pri vysielaní spravodlivých myšlienok, pozn. prekl.)

Po návrate domov sme zdieľali o našich myšlienkach a uvedomili sme si, že sme mysleli len na záchranu mojej mamy, no nie na pomoc dozorcom v ich pochopení faktov o Dafa.

Keď sme sa vrátili do zadržiavacieho centra na ďalší deň, sústredili sme sa na to, aby sme zabránili robiť dozorcom zlé veci. Mnoho praktizujúcich ostalo vonku a vysielali nepretržite spravodlivé myšlienky. Dozorcovia boli vľúdnejší ako deň predtým, no riaditeľ zariadenia sa s nami odmietol rozprávať.

Po diskusii sme sa rozhodli, že pôjdeme ešte v tú noc rozvešať plagáty s informáciami o Dafa do mesta. Na ďalší deň niektorí z nás vysielali spravodlivé myšlienky, niektorí objasňovali pravdu policajtom a dozorcom a niektorí hovorili o prenasledovaní s verejnosťou. Mnoho ľudí súhlasilo s vystúpením z ČKS.

Do mesta sme sa denne vracali, vysielali sme spravodlivé myšlienky a hovorili sme s ľuďmi o Dafa. Moja mama bola o 10 dní neskôr prepustená.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/2/28/162339.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom