Počiatky v Číne
sobota, 18. január 2020

Vzácne spomienky

18.3.17 | Od Dafa praktizujúceho Hui Lian z Číny

Bol som veľmi dojatý keď som si prečítal článok praktizujúceho „Nasledovanie Učiteľa tisícky kilometrov po Číne“. Pripomenulo mi to moju skúsenosť, keď som nasledoval Majstra do mesta Chengdu, provincie Sichuan a zúčastnil som sa niekoľkokrát osobne Majstrových prednášok. Mal som podobné zážitky ako autor a počas 10-ročného šírenia Dafa vo svete som videl všetky druhy ťažkostí.

Nemám vysoké vzdelanie, ale bol som vo jedinečnej situácii, aby som videl aké ťažké bolo pre Majstra šíriť na začiatku Dafa. Toto je pre mňa tiež proces ako prekonať tieto staré názory, ktoré bránia môjmu pokroku v kultivácii.

Spomienka I

Opustil som môj domov a putoval som z miesta na miesto kvôli prenasledovaniu zla. Krátko pred Silvestrom som si nevedel nájsť miesto na život. Myslel som na to, že Dafa vesmíru je prenasledovaný, Majster je očierňovaný, mysle Číňanov sú otrávené a praktizujúci, ktorí sú prinútení opustiť domovy, si ani nemôžu nájsť miesto, kde by mohli zostať! Cítil som sa veľmi smutný a Majster mi veľmi chýbal. Išiel som do ulíc, kde sa prechádzal Majster a prišiel som do záhrady Fangze v parku Ditan. Sedel som na skale po dlhý čas a spomínal som si na scény z Fa konferencie, ktorá sa konala v decembri 1996. Tieto spomienky boli v mojej mysli veľmi živé. Ráno sme mali Fa konferenciu a poobede skupinové zdieľanie. Po spoločnom cvičení sme mali spoločnú večeru v dvoch hlavných miestnostiach. Majster sa k nám pridal. Vidiac Majstra, niektorí sa okamžite postavili, niektorí tlieskali a niektorí urobili heshi. Všetci sme preukázali Majstrovi úctu. Majster sa usmial a prešiel okolo. Nezastavil sa, iba pokračoval v kývaní: „Všetci sa posaďte. Pokračujte v jedení. Dobrú chuť. Vrátim sa o chvíľku.“ Neskôr som sa dozvedel, že Majster sa práve vrátil z USA. Ponáhľal sa na stretnutie hneď ako pristál a ešte nevečeral. Po večeri sa Majster vrátil naspäť a vyučoval vyše 40 minút. Keď som si spomínal na Majstrov hlas a úsmev, cítil som sa taký šťastný, že som nemohol prestať plakať. Naraz som vôbec necítil, že trpím. Keď som pomyslel na to, ako Majster používa všetku Svoju energiu na záchranu bytostí, povedal som si, že by sme sa mali čo najviac snažiť, aby naše správanie dnes bolo hodné Majstra a hodné Dafa!

Spomienka II

V lete v roku 2001 ma niekto zradil a priviedol siedmich alebo ôsmich policajtov v dvoch policajných autách a ľudí z Úradu 610, aby ma zatkli. Avšak v tom čase som nebol doma, takže ma nenašli. Na mojich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú praktizujúcimi, použili všetky možné nútené a manipulatívne spôsoby. Moja rodina bola oklamaná a začala s nimi spolupracovať.

V tom čase som si neuvedomil, že tam je problém na mojej strane. Rodinní príslušníci prišli za mnou a snažili sa ma prinútiť, aby som išiel do triedy na vymývanie mozgov. Pevne som im povedal: „Fa je hlboko zakorenený v mojom srdci. Som predurčený nasledovať túto cestu a nikto by nemal myslieť na to, aby ma ovplyvňoval.“ Pokračoval som v odstraňovaní faktorov zla za nimi a odstraňoval som ich myšlienky na to, že zavolajú v ten večer políciu. Súhlasili, že ma nechajú spať pár hodín a ráno ma pošlú preč. Počul som ich mrmlať si, že zavolajú policajné auto, aby pre mňa ráno prišlo. Okolo druhej nad ránom som si pomyslel: „Absolútne nesmiem nasledovať zlo. Musím urobiť každý krok správne. Som časticou Dafa.“ Potom som pokračoval vo vysielaní spravodlivých myšlienok, aby som odstránil zlé faktory v iných dimenziách, ktoré ich ovládali a požiadal som, aby brána nebola zamknutá (brána sa zamyká každý večer o polnoci a potom sa znovu otvára o 6:00 hodine ráno). Nemal by som sa nechať viesť svojimi emóciami a mal by som odísť pred svitaním.  Zámok sa otvoril s ľahkým otočením a ja som ľahko prelomil „blokádu“ s mojimi silnými spravodlivými myšlienkami. V ten deň pršalo. Prechádzal som sa celý deň a stále som nemohol nájsť miesto, kde by som mohol zostať po 10 hodine večer. Stál som na nadjazde, unavený, smädný, hladný a bola mi zima. Naše staré miesto praktizovania bolo priamo pod nadjazdom. Minulé udalosti sa vynárali pred mojimi očami jedna za druhou.

Videl som nášho Majstra v začiatkoch osobne vyučovať a osobne ma učil cvičenia. Dafa je veľkolepý. Majster je veľkolepý. Veľmi skoro sa naše miesto praktizovania rozrástlo na pár desiatok. Spoločne sme študovali Fa, cvičili a zdieľali naše skúsenosti. Bola to taká čistá zem. Teraz som stratil kontakt s praktizujúcimi kvôli prenasledovaniu. Keď som si spomínal na minulosť a súčasnosť, bolo mi do plaču, ale nemal som žiadne slzy. Ako budem teraz potvrdzovať Fa? Naraz som si uvedomil, že moje uvažovanie bolo chybné. Očistil som si myseľ, pozdvihol som svoj stav mysle a pokojne som sa spýtal samého seba: „Čo je moja zodpovednosť?“ Videl som scénu Majstrovho stretnutia s asistentmi, keď dával prednášky v januári 1995. Potom čo som si pozdvihol môj stav mysle, racionálne som analyzoval situáciu. V súčasnosti zlé sily zneužívajú naše ľudské rozmýšľanie. Na jednej strane nás oddeľujú od seba a snažia sa nás zničiť. Na druhej strane sa snažia používať ilúziu zúriaceho zla, aby vyčerpali vôľu učeníkov. Pozerajúc sa dovnútra, cítim, že toto môže byť pripísané nášmu nedostatočnému študovaniu Fa ako jedno telo. Nič nie je náhodné. Som za to zodpovedný. Nečinil som sa dobre v mojej kultivácii.

Majster nám vyučoval:

 

„Dobre viesť skupinu kultivujúcich nazhromaždí bezmedzné zásluhy a cnosť. Avšak ak nevediete ľudí dobre, povedal by som, že ste nesplnili vašu úlohu.“ (Vysvetlenie obsahu Falun Dafa).

Skutočne, nesplnil som svoju úlohu a priniesol som Dafa toľko strát. Majster! Cítim sa zahanbený pred Dafa a pred Vami. V tomto momente som sa viac necítil stratený. Povedal som si, že by som sa mal stať hodným Majstrových očakávaní. Musím kráčať každým krokom nápravy Fa správne, byť zodpovedný k ľuďom a k vesmírnemu Dafa. Dal som si heslo: „Jeden Majster, jeden Fa. Pevne ver, buď pevný, pevne sa kultivuj a dokonči úplne svoju cestu.“ Môžem poraziť všetky trápenia. Okrem odstraňovania zla, ktoré ma prenasleduje, povedal som si, že by som nemal byť znepokojený, že som si nenašiel miesto na život. Nič ma nemôže zničiť. Ako sa hovorí, „Nebesia sú prikrývka, zem je posteľ, mrholiaci dážď je sladkou rosou.“ Nikto nie je taký slobodný ako ja. Neskôr v tú noc som zázračne našiel dočasné miesto na odpočinok. Potom som našiel miesto aj nasledujúci deň a začal som moju novú cestu nápravy Fa. 

Spomienka III

Pamätám si, že v druhej polovici v roku 2001 mali praktizujúci veľa ťažkostí skontaktovať sa navzájom a kvôli prenasledovaniu zla sme mali iba zopár dostupných pravdu-objasňujúcich materiálov. Praktizujúci nemohli čítať nové Učiteľove články, keď boli vydané, a nemohli zorganizovať žiadne väčšie podujatia na výmenu skúseností. Pod všetkým týmto tlakom som jasne pochopil zodpovednosť každého praktizujúceho Dafa za záchranu bytostí a nečakal som ani som nebol závislý od niekoho pomoci. Začal som používať všetky možné cesty, aby som znovu obnovil kontakt s dlhoročnými praktizujúcimi, ktorých som predtým poznal a aby som znova vytvoril skupinu nových praktizujúcich v mojej oblasti. Nikdy som za žiadnych okolností nevzdával nádej pre tých praktizujúcich, ktorí boli pomýlení propagandou zla a povzbudzoval som ich. Učiteľ by nikdy nezanechal žiadnych pravých praktizujúcich a pri tomto sa mi vybavili spomienky na udalosť, ktorá sa stala na začiatku roka 1994.

Jeden dlhoročný praktizujúci mi povedal, že v začiatkoch, keď sa vyučovali série prednášok v Číne, každý študent vyplnil dotazník o svojom zdravotnom stave a Učiteľ ich čítal jeden po druhom. Počet študentov v tom čase rýchlo rástol. Prichádzali z celej Číny. Niekedy Učiteľovi pomocníci vstali veľmi zavčasu ráno a videli, ako Učiteľ stále číta dotazníky, jeden po druhom. Po každej prednáške Učiteľ vždy požiadal každého študenta, aby napísal svoje skúsenosti, aby si ich mohol čítať. Bolo tam tak mnoho študentov. Kto by si vedel predstaviť, koľko skúseností Učiteľ čítal každý deň? Niektorí zo študentov, ktorí pomáhali Učiteľovi viesť seminár, zvykli hovorievať: „Neviem, kedy Učiteľ spáva. Za úsvitu je Učiteľ zvyčajne stále sústredený na čítanie skúseností.“ Vždy keď som vtedy videl Učiteľa, mal všade so sebou skúsenosti od študentov a čítal si ich vždy, keď mal trošku voľného času. Bol skutočne zodpovedný ku každému jednému Svojmu učeníkovi! Niekedy som videl, že niektoré správy od študentov boli veľmi chaotické a ťažké na čítanie, a skutočne som cítil ľútosť k Učiteľovi, keď sa ich pokúšal všetky čítať. Dokonca i v bežnom živote musia byť správy odovzdané našim učiteľom a nadriadeným úhľadné a usporiadané.

Mnoho praktizujúcich si možno do dnešného dňa skutočne neuvedomilo, aké ťažké to bolo vtedy pre Učiteľa starať sa o každého jedného Svojho študenta, ale On to ani napriek tomuto nikdy ani s jedným študentom nevzdal. Náš Učiteľ by to nikdy nevzdal ani s jedným predurčeným vzťahom a toto ukazuje aký veľký, láskavý a súcitný je Učiteľ. Všetko to je tak, ako povedal Učiteľ v článku „Odstráňte svoje posledné pripútanosti“ (Základy pre ďalší pokrok II), „Pravdou je, že ja si vás cením viac ako si vy ceníte samých seba!“ Učiteľ naozaj niesol obrovské množstvo pre Svojich učeníkov a všetky vnímajúce bytosti!

V tomto svetle som si uvedomil, že je zodpovednosťou každého praktizujúceho je pomáhať si navzájom a povzbudzovať sa navzájom v období nápravy Fa a nikdy nevzdať nádej s tými praktizujúcimi, ktorí boli oklamaní propagandou zla. Po tom, čo som si to uvedomil, začal som kontaktovať viac praktizujúcich a spolu ako skupina sme začali vysielať spravodlivé myšlienky na odstránenie zlých bytostí, ktoré prenasledujú Dafa a praktizujúcich Dafa a vedú ich na scestie. Vysielal som spravodlivé myšlienky na všetkých praktizujúcich, ktorí predtým praktizovali Dafa, ale vzdali to. Povedal som im, že tento druh príležitosti prichádza veľmi ťažko a že by nemali zaostať v období nápravy Fa.

Spomienka IV

V počiatočných fázach prenasledovania som nevykročil napred potvrdiť Dafa a odhaliť zlo. V tom čase som nevedel čo robiť a zostával som doma, študujúc Fa celý deň, mysliac si, že som na správnej ceste. Avšak na začiatku roka 2000, keď Učiteľ vydal nové články, začínajúc s „Poznajúce srdce“, pochopil som, že musím byť zodpovedný, vykročiť vpred, potvrdzovať Dafa a odhaliť zlo. V článku „Racionalita“ (Základy pre ďalší pokrok II) Učiteľ hovorí: „Ich zlovoľnosť musí byť oznámená ľuďom na celom svete – toto je tiež ponúknutie spásy ľuďom.“ Keď som sa rozhodol vykročiť vpred, nemohol som nájsť žiadne pravdu objasňujúce materiály a pomyslel som si, že ak by som niekde mohol získať nejaké pravdu objasňujúce materiály, vedel by som, čo robiť ďalej. Potom, čo som vykročil vpred, aby som potvrdzoval Dafa, študoval som Fa znova a cítil som, že Učiteľ vyjadril veľmi jasne, aké je potrebné vykročiť napred. Prečo som nebol schopný pochopiť to skôr? Keď som sa pozrel dovnútra, našiel som dôvod: moje pripútanosti k sebectvu a strach, a moja tvrdohlavá mentalita, že ja mám vždy pravdu, spojená s nezodpovedným postojom a nespravodlivým srdcom. Približne v období okolo Národného dňa v roku 2000 som už nemohol dlhšie čakať a spolu s niekoľkými ďalšími praktizujúcimi som pozdvihol plagát so slovami, „Fa napravuje vesmír“ na Námestí nebeského pokoja.

Stále si živo pamätám, čo sa v ten deň stalo na Námestí nebeského pokoja. Bolo tam okolo sto praktizujúcich, ktorí prišli do stredu námestia a ja som bol medzi nimi. Všade boli policajti v civile a v uniformách a policajné autá, ktoré hľadali praktizujúcich Falun Dafa. Moja myseľ bola veľmi spravodlivá a nemal som v srdci žiaden strach, keď som rozprestrel plagát so slovami: „Fa napravuje vesmír.“ Keď ma prišli chytiť policajti so svojimi autami, pozrel som sa na nich a povedal som: „Čo to robíte?“ Len čo som dopovedal, vyzerali akoby dostali elektrický šok, pustili ma a súčasne ustúpili. Zažil som veľkolepú a mocnú silu ako „jedno dobro dokáže poraziť sto ziel.“ (Čuan Falun). V ten deň som sa vrátil bezpečne domov a okamžite som išiel von rozdávať pravdu objasňujúce materiály, aby som potvrdzoval Fa a kráčal na mojej novej ceste nápravy Fa.

Spomienka V

Každý deň po 20. júli 1999 sa zdal ako rok. Od obdobia, keď sme čakali na koniec prenasledovania, až po čas, keď sme potvrdzovali Fa otvorene a vznešene, počas tohto obdobia sme sa stali postupne čoraz zrelšími. Chýry a očierňovanie Dafa v televízii spôsobili, že som mal jasnejšiu myseľ a bol som pevnejší v mojej viere v Dafa. Pamätám si, keď riaditeľ a funkcionár zo susedstva prišli za mnou domov a snažili sa ma prinútiť vzdať sa kultivácie. Ukázal som na televíziu a povedal som im: „Pozerám správy v televízii každý deň. Čo sa tam hovorí je celkom odlišné od toho, čo som zažil. Praktizujúci sú tí, ktorí každý deň študujú Čuan Falun a ktorí majú najviac znalostí o tom, čo sa píše v knihe. My praktizujeme Falun Gong a kultivujeme náš xinxing každý deň. My sme tiež tí, ktorí majú najviac jasno v tom, čo robíme každý deň. Napríklad, ja jem hrušku každý deň. Kto by mal opísať, ako tá hruška chutí? Ja alebo niekto, kto nikdy hrušku nejedol? Ako by som mohol veriť a nasledovať vás?“ Okamžite zostali bez slov. Potom som im povedal pevne, ale pokojne, že ak by mali záujem dozvedieť sa viac o Falun Dafa a o kultivácii, sú kedykoľvek vítaní. Avšak, ak by chceli hovoriť so mnou o iných veciach, potom by nemali strácať svoj čas. Potom sa už nikdy nevrátili.

Kedykoľvek som videl v televízii chýry a očierňovanie Majstra Li, nemohol som zadržať plač. Ako sa Fa šíri v ľudskom svete, videl som súženia, ktoré zažil Dafa a ťažkosti, ktorým Majster čelil kým šíril Fa. Ako by sa zlé chýry nemohli hlboko dotknúť sŕdc učeníkov Dafa?

Spomínam si, že som sa zúčastnil Medzinárodnej zdravotnej výstavy v roku 1992, ktorá sa konala v Medzinárodnom obchodnom centre. Keď som vstúpil do miestnosti, rôzne druhy čchi-kungu oslepovali oči. Videl som, že rad čakajúcich na Falun Gong bol najdlhší a bolo tam najviac ľudí, takže som sa ponáhľal dopredu, aby som sa pozrel. V srdci som pocítil obrovské nadšenie. Na prvý pohľad som uvidel mladého muža, ktorý bol vysokej postavy a s láskavým pohľadom sa rozprával s novinárom. V tom okamihu som povedal kamarátke, s ktorou som tam bol: „On musí byť Majster tohto čchi-kungu.“ „Odkiaľ to vieš?“ opýtala sa. „Mám taký pocit“, odpovedal som.

Bolo to veľmi zvláštne, no ako som sa uprene pozeral na Majstra Li, cítil som, akoby som Ho už niekedy predtým videl, alebo akoby sme už niečo boli spolu robili, avšak nemohol som si spomenúť, nech som sa akokoľvek snažil. Skutočne vyzeral tak povedome! Pozorne som sa Naňho pozrel, od hlavy po päty. Mal oblečený jednoduchý, bežný kabát a pod ním starý, svetlohnedý sveter (ktorý vyzeral ručne tkaný, ale neskôr som zistil, že sveter bol zalátaný). Jeho nohavice a topánky boli tiež staré, ale veľmi čisté. Vyzeral veľmi priateľsky.

Spomienka VI

Pamätám sa, že keď som sa zúčastnil prednášky v Tianjine, všimol som si, že Majster vždy býval v lacných hoteloch. Bol vždy zaneprázdnený. Po prednáške mal Majster často veľa vecí, o ktoré sa musel postarať. Keď sa vrátil do hotela, bolo zvyčajne okolo 9 alebo 10 hodín večer, a každý večer Majster jedol na večeru iba instantné cestoviny.

Tiež som si všimol (prirodzene som si to všimol, pretože som sa zúčastnil mnohých prednášok), že Majster zriedkakedy menil oblečenie, ale venoval pozornosť výzoru a obliekal sa veľmi jednoducho. Okrem zmien počasia bol Majster oblečený rovnako. Raz som sa na to opýtal jedného praktizujúceho, ktorý poznal Majstra a dozvedel som sa, že Majster si každý večer pral Svoje oblečenie a nosil ho znova na druhý deň. Všimol som si, že Majster si zriedkakedy kúpil nové oblečenie, pretože mal veľmi málo kúskov oblečenia. Keď Učiteľ prednášal v Tianjine, Jeho staré topánky, ktoré boli roky používané, boli obnosené. Avšak On ich nechcel vymeniť za nové. Mnohí praktizujúci veľmi naliehali na tom, že odprevadia Majstra do obchodu a kúpili Mu nový pár topánok.

Vždy keď sme sa my dlhoroční praktizujúci stretli, vždy sme spomínali na Majstra. Raz sme sa rozprávali o prednáške v Tianjine. Sťažoval som sa na praktizujúcich, ktorí pracovali s Majstrom. Prečo sa dobre nepostarali o Majstra a nechali ho jesť každý deň instantné cestoviny? Avšak jedna praktizujúca mi povedala, že toto sa nestalo iba v Tianjine. Majster Li často jedol instantné cestoviny. Spomenula tiež, že keď Majster v začiatkoch vyšiel na verejnosť šíriť Fa, bolo to veľmi ťažké. Peňažné prostriedky vyzbierané počas prednášky nestačili na zaplatenie nájmu za prednáškovú sálu (nájom bol stanovený bez ohľadu na to, koľko ľudí sa zúčastnilo prednášky). Rozpočet bol veľmi tesný. Povedala mi tiež: „Majster nám nikdy nepovedal, aká vysoká je Jeho úroveň. Vždy som videla Majstra ako učiteľa a ako dobrý vzor, láskavého a pokojného. Cítila som, že Majster nie je obyčajný čchi-kungový majster. V mojom srdci som cítila, že Majster bol oveľa viac ako to. Keď Majster vyučoval v mojom rodisku, zakaždým som Ho pozývala na obed do môjho domu (Majster bol ubytovaný ďaleko od prednáškovej sály a trvalo niekoľko hodín, kým sa tam dostal). Majster nerád jedol mäso. Vegetariánske jedlo stačilo. Počas varenia som sa spýtala Majstra Li, čo by rád jedol a Majster vždy povedal: „Budem jesť čokoľvek, čo jedia ostatní. Nerobte si problémy, spravte niečo jednoduché.“ Raz Majster žartovne povedal: „Mám rád Shandongský parený chlieb, ktorý robíte.“ Pri tom ako to povedal, odhryzol si z horúceho pareného chleba a povedal, že chutí dobre. V skutočnosti Majster vždy myslel na svojich učeníkov. Nechcel nikoho zaťažovať a nechcel, aby sme míňali peniaze.“

Povedala mi tiež, že raz po obede boli v mise nejaké zvyšky jedla a zeleninová polievka. V ten večer, keď sa vrátili z prednášky, povedala Majstrovi: „Je veľmi ľahké uvariť vegetariánske jedlo.“

Avšak Majster povedal: „Zjem len tie zvyšky.“

Pokúšala sa povedať Majstrovi, že zvyčajne tak jednoducho nejedia. Pomyslela si: „Ako by sme mohli nechať Majstra jesť zvyšky zeleninovej polievky?“

Avšak Majstrov výraz bol vážny a ukázal na zvyšky (zvyšok zeleninovej polievky) a povedal, „Zjem len tie zvyšky.“ Majstrov postoj bol veľmi pevný, čo v tom momente vyzeralo ako rozkaz, ktorému nikto nemôže odporovať. Majster Li prelial zeleninovú polievku do svojej misky spolu s ostatným jedlom a pokojne jedol.

Keď sme sa o tom dopočuli, všetci sme mali výčitky svedomia. Moje oči boli plné sĺz. Majster, Vy ste trpeli! Vaši učeníci nemôžu vyjadriť svoju úctu ani tisícami, tisícami slov. Každé Vaše slovo alebo skutok sa dotýka srdca. Cítil som, že ak sa nebudem dobre činiť, skutočne budem nehodný Majstrových inštrukcií a učenia.

Spomienka VII

Čínska centrálna televízia a Úrad 610 šírili chýry, že Učiteľ nebol schopný napísať Čuan Falun a že kniha bola v skutočnosti napísaná niekým iným. Keď som počul, že CCTV zašla tak ďaleko, že šíri tieto lži, naozaj som cítil, že čínska vláda stráca tvár. Bol som toho svedkom! Bol som poctený, že som sa mohol zúčastniť prepisov prednášok, nahratých v úvodných fázach. Čuan Falun bol prepísaný slovo po slove z Majstrových prednášok v Changchune, Jinane, Zhengzhou, Daliane, atď., čo nám trvalo päť alebo šesť dní. V lete v roku 1994 som prijal túto posvätnú úlohu a ani trocha som nepoľavil. Keďže moje vzdelanie nebolo vysoké, nevedel som napísať mnoho znakov z Majstrových prednášok. Musel som sa pozerať do slovníka pri počúvaní prednášky, vetu po vete. Potom som slovo po slove prepisoval podľa magnetofónu, keďže som nemal lepšie zariadenie na prepisovanie. Potom som ich prepísal do znakov, nevynechajúc ani jediný znak. Pracujúc dni a noci desiatky hodín, viac ako 10 praktizujúcich napokon dokončilo prepisovanie načas. Prepis bol neskôr poslaný ďalším praktizujúcim, aby to prepísali na stroji a potom to bolo podané Majstrovi na opravy. Vedel som, aká dôležitá je táto úloha. Spomínajúc si na to, ako som kľačal na zemi a skláňal sa nad pohovkou, aby som mohol písať, pretože moja rodina spala a ja som musel pracovať na pohovke v hale, a potom vidiac všetky tie nehanebné klamstvá v televízii, cítim, že musím napísať o tom, čo som zažil.

Nikdy predtým som nenapísal žiaden článok. Avšak ako učeník Dafa silno cítim, že je moja povinnosť napísať o sláve Majstra a Dafa, aby som pomohol viac ľuďom dozvedieť sa pravdu a aby som odhalil podvodné klamstvá. Ak by som nemal hlboké dojmy zanechané z Majstrových učení alebo z príkladu, ktorý ustanovil, moje spravodlivé myšlienky by nemuseli byť také silné. Navrhujem, aby viac dlhoročných praktizujúcich napísalo o svojich osobných skúsenostiach a zverejnilo tak skutočnú Majstrovu veľkoleposť, aby tak mohli byť naši spolupraktizujúci usilovnejší a aby sa ľuďom vo svete vyjasnila myseľ.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/emh/download/publications/Our%20Teacher.pdf

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha