Výmena skúseností a názorov

Zbavenie sa pripútanosti k pohodliu

16.4.17 | Od praktizujúceho Falun Gongu na Taiwane

(Minghui.org) Môj kultivačný stav v poslednej dobe nebol veľmi dobrý. Keď som sa pozeral dovnútra, všimol som si, že som mal pripútanosť k pohodliu. V priebehu posledných pár rokov som často mával myšlienku: „Si unavený? Urob si prestávku!“

Namiesto toho, aby som túto myšlienku odmietol, poddal som sa jej. Po čase som len ráno stlačil gombík na budíku pre odloženie zvonenia a spal som ďalej. Preto som nepraktizoval cvičenia každý deň.

Bolo to skoro tak, akoby som vo svojej hlave mal dva hlasy: jeden mi vravel, že som usilovný praktizujúci a druhý, že si potrebujem urobiť prestávku.

Hoci som vedel, že môj kultivačný stav nie je dobrý, bolo pre mňa ťažké oslobodiť sa z toho.

Nerád som robieval cvičenia počas studených mesiacov jednoducho preto, že som sa bál zimy. Pri pozeraní dovnútra som si všimol, že moje hlavné vedomie pri takýchto situáciách sotva kontrolovalo moje telo.

Majster povedal:

„Niektorí ľudia nemajú silné hlavné vedomie, takže sa poddajú myšlienkovej karme a konajú zlé skutky. Takíto ľudia sú odpísaní a spadnú. Avšak väčšina ľudí ju môže odstrániť a odporovať jej silnými subjektívnymi myšlienkami (silným hlavným vedomím). To ukazuje, že tento človek môže byť spasený a že dokáže rozlíšiť dobré od zlého. Inými slovami, má dobrú schopnosť porozumenia. Moje telo Zákona mu pomôže odstrániť väčšinu tejto myšlienkovej karmy. Táto situácia je častá. Keď sa vyskytne, všetko závisí na tom, či človek dokáže prekonať tieto zlé myšlienky. Ak je človek odhodlaný, karma môže byť odstránená.“ (Šiesta lekcia, Čuan Falun)

Po prečítaní Majstrovho učenia som sa odrazu prebudil zo svojej otupenosti. Potom som si spomenul na scénu z čias na základnej škole, keď som zvykol stávať o šiestej, aby som pomohol upratať pred vchodovými dverami. Moja teta ma za to často chválila.

Najprv som nepochopil, prečo som si na to spomenul. Neskôr som si uvedomil, že som vstával skoro, aby som pomohol s domácimi prácami iba preto, lebo som chcel, aby ma moja teta pochválila!

Potom som si uvedomil, že som vstával skoro ráno, aby som praktizoval cvičenia Falun Gongu preto, aby som každému okolo seba ukázal, že som usilovný praktizujúci.

Majster povedal:

„Kultivácia je vašou osobnou záležitosťou a nik ju nemôže spraviť za vás. Učiteľ vám môže iba povedať zákony a princípy na povrchu. Je na vašej vlastnej zodpovednosti, aby ste kultivovali svoje srdce a myseľ, opustili svoje túžby, dosiahli múdrosť a vyviedli sa z blúdenia. Ak ste sa vydali na túto cestu z nejakého záujmu, vaša myseľ určite nebude pevná a ocitnúc sa v ľudskej spoločnosti určite zabudnete svoj základ. Bez vytrvalosti nedosiahnete nič po celý život. Nikto nevie, kedy bude ďalšia šanca. Je to veľmi ťažké!“ („Odhodlanie“, Čuan Falun II)

Osvietil som sa k skutočnosti, že keď ma moji spolupraktizujúci chválili, na chvíľu som sa stal veľmi usilovným. Potom, po nejakom čase, som znova poľavil.

Začal som si uvedomovať, že mám pripútanosti k sláve a k pohodliu. Pripútanosť k pohodliu sa mi stavala do cesty môjho zachraňovania vnímajúcich bytostí.

Majster povedal:

„Ak vám stále ešte nie je jasné čo sú učeníci nápravy Fa, nebudete schopní vykročiť vpred v súčasnom súžení, a budete vedení túžbou ľudského sveta po pohodlí k “osvieteniu” na ceste zla. Majstrovo srdce bolo vždy strápené tými ktorí padli, a väčšina bola zruinovaná touto túžbou.“ („Učeníci Dafa obdobia nápravy Fa“, Základy pre ďalší pokrok II)

Z tejto skúsenosti som sa poučil, že by sme si mali ceniť túto kultivačnú cestu, študovať Fa, robiť cvičenia a pomáhať objasňovať pravdu.

Musíme kráčať dobre po poslednom úseku tejto cesty a nesklamať Majstra!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/7/162762.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom