Výmena skúseností a názorov

Negovanie usporiadaní starých síl

19.4.17 | Od praktizujúcej Falun Gongu v Číne

(Minghui.org) Učiteľ hovoril o zasahovaní do nápravy Fa od starých síl. Tiež nám povedal, aby sme vždy negovali usporiadania starých síl.

Učiteľ povedal:

„Teraz keďže vy ste praktizujúci, ak v tomto trápení dokážete neuznávať usporiadania starých síl, potom ste cez to prešli. A tí čo sa nečinili dobre, neuznávate v podstate usporiadania starých síl?“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Majster má posledné slovo

Tri praktizujúce a ja sme 23. mája 2014 na vidieku vylepovali nálepky objasňujúce pravdu. Všetky sme boli zatknuté. Keď nás oddelene vypočúvali, hovorili sme o Falun Gongu a poradili sme policajtom, aby sa nezúčastňovali na prenasledovaní. Odmietli sme podpísať akékoľvek dokumenty. Avšak prepustili len mňa, pričom ostatných vzali do zadržiavacieho centra.

Moje deti mali o mňa obavy a pokúšali sa ma zastaviť, keď som opäť chcela ísť von. Mala som len jednu myšlienku: „Iba Majster mi hovorí, čo by som mala robiť. Ak by som mala strach a schovala sa doma, nepodriadila by som sa úmyslom starých síl?“ Nasledujúci deň som išla hovoriť ľuďom o Falun Gongu.

Policajti z domácej bezpečnostnej divízie ma o šesť dní neskôr zatkli. Pokúsili sa ma vziať do zadržiavacieho centra, kým som im hovorila o Falun Gongu a vystupovaní z Čínskej komunistickej strany (ČKS) a jej pridružených organizácií.

Začala som si uvedomovať, že držanie ma v zadržiavacom centre bolo usporiadané starými silami. Udržiavala som si svoju vieru v Majstra a prepustili ma po zdravotnej prehliadke.

Uväznení v sentimentalite

Moje deti mali obavy, že budem zatknutá za rozdávanie materiálov Falun Gong. Požiadali ma, aby som už nechodila von, pretože sa obávali o moju bezpečnosť.

„Viete, že vaša matka je dobrý človek,“ povedala som im. „Získala som späť svoje zdravie len preto, že som praktizovala Falun Gong. Okrem môjho Učiteľa nikto nemá právo robiť pre mňa usporiadania.“

Policajti neskôr povedali môjmu synovi, že ak podpíšem určité dokumenty, nechajú ma na pokoji a že sa nebudem musieť dostaviť pred súd.

V skutočnosti sa staré sily pokúsili použiť sentimentalitu voči členom rodiny na opakované prenasledovanie praktizujúcich a na zničenie ich členov rodiny. Niektorí praktizujúci boli uväznení v náklonnosti k rodine a neodvážili sa vyjadriť svoj postoj. Skončili tak, že ich deti ich obmedzili, čo bolo presne to, čo chceli staré sily.

Byť priamočiary

Pochopila som, že by som mala byť priamočiara, keď čelím prenasledovaniu a že to je tiež negovanie usporiadaní starých síl.

Keď do nášho domu doručili oznam o predvolaní na súd, adresa súdu nebola na dokumente uvedená. Povedala som im, že keď sa tam obávajú uviesť adresu, neprídem.

Povedali, že pojednávanie sa teda bude konať v zadržiavacom centre. Pokarhala som ich a spýtala som sa, či sa obávajú byť transparentní.

V deň, keď som sa mala dostaviť na súd, niekoľko desiatok ľudí obkľúčilo môj dom. Spomenula som si na to, čo povedal Majster: Nedovoľte dobrovoľne zlu, aby vás vzalo preč.“ („Racionalita“, Základy pre ďalší pokrok II)

Rozhodla som sa, že im neotvorím dvere. Povedali, že sú z policajného oddelenia a zo súdu.

„Prečo policajné oddelenia a súdy prenasledujú dobrých ľudí?“ povedala som nahlas, aby to každý počul. „Prečo prenasledujete mňa, staršiu praktizujúcu Falun Gongu? Ja vás chcem postaviť pred súd a chcem, aby ľudia po celom svete počuli, čo robíte!“

Zavolali môjmu synovi, ktorý súhlasil s tým, že pôjde so mnou a vezme ma po súde domov. Požadovala som, aby mi ten človek povedal svoje meno a funkciu. Keď som otvorila dvere, povedala som pred všetkými vedúcemu domácej bezpečnostnej divízie: „Spravili ste zo mňa obžalovanú, takže musíte byť žalobcom. Povedzte mi, aký zákon som porušila. Ukážte mi dôkazy!“ Nepovedal ani slovo.

Keď sme odchádzali z obytnej budovy, videla som mnoho ľudí zo susedstva. Kričala som: „Je hrozná vec, že prenasledujú Falun Gong!“

Učiteľ povedal:

„Ako učeník Dafa, prečo sa báť tých zlých keď znášate prenasledovanie? Podstatou veci je to, že máte pripútanosti. Ak nie, neznášajte pasívne, a postavte sa zlým ľuďom so spravodlivými myšlienkami neustále.“ („Spravodlivé Myšlienky učeníkov Dafa sú mocné“, Základy pre ďalší pokrok II )

Pojednávanie sa skončilo za pol hodinu. Sudca nechal hovoriť len žalobcu a odmietol dovoliť, aby som sa hájila sama.

Neúčinné odsúdenie

Po šiestich mesiacoch od súdu mi povedali, že som bola odsúdená na tri a pol roka väzenia. Praktizujúci a moja rodina mali o mňa veľký strach. Ale ja som uvažovala o tom, ako ďalej negovať usporiadania starých síl.

Hoci som bola odsúdená 1. júna, nedali mi o tom vedieť až do 9. júna. Takže mi nezostal čas na odvolanie sa voči rozsudku a pomyslela som si, že to je náznak od Učiteľa, že sa nemám odvolávať.

Po študovaní Fa som pochopila, že justičné procedúry, vrátane vydania zatykača, žaloby, súdu, odsúdenia a odvolania sa na vyšší súd, boli časťou systému ČKS a obmedzujú nás.

Boli to usporiadania starých síl. Učiteľ neuznáva staré sily, preto by sme nemali byť zadržiavaní justičným procesom ČKS.

Začala som odlišný spôsob objasňovania pravdy. Napísala som o tom, aký úžitok som mala z Dafa, že som bola dvakrát uväznená a aký účinok to malo na moju rodinu. Potom som to vytlačila a rozdávala. Dovolilo mi to vysvetliť fakty o Falun Gongu v širšom rozsahu. Objasňovanie pravdy je cesta na negovanie starých síl.

Poslala som to sudcovi a potom aj šéfovi domácej bezpečnostnej divízie. Potom sme to spolu s ďalšími praktizujúcim roznášali po meste, aby sme odhalili prenasledovanie. Tiež som rozdávala svoju žalobu na Jiang Zemina, bývalého diktátora, ktorý spustil prenasledovanie Falun Gongu, všetkým, ktorí sa zapojili do môjho prenasledovania.

Veci sú teraz veľmi dobré. Dokument o rozsudku je ako čistý kus papiera a nemá na mňa žiaden účinok. Nikto ma neprišiel obťažovať.

Cítim, že som bola na ceste, ktorú Učiteľ usporiadal, tým, že som úplne negovala usporiadania starých síl a že som dokázala vytvoriť skutočne priaznivé prostredie pre seba.

Učiteľ povedal:

Ak spravodlivé myšlienky žiaka stačia,

Majster silu má, prevrátiť môže nebesá“

(„Milosť Učiteľa ku žiakovi“, Hong Yin II)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/10/162787.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom