Opätovné vytvorenie

Obrovské nebesá a zem, kto im vládne?

Zablatený ľudský svet, kam ten smeruje?

Vytvorenie, stagnácia, degenerácia a zničenie, tie sú zákonité

Veľká katastrofa prišla, kto ju na seba vezme?

Ľudia vo svete, rýchlo pravdu hľadajte

Nebeská brána je už otvorená, no dlho nebude

Návrat k tradícii, to je cesta, čo do neba vedie

Stvoriteľ nebeskú klenbu zachraňuje

 

Li Chung-č’

25. apríla 2017

 


Linka na DOC súbor