Mučenie
utorok, 11. august 2020

Taktika vymývania mozgov použitá v právnom prevýchovnom centre v Guangzhou

9.5.17 | Od korešpondenta Minghui v provincii Guangdong

(Minghui.org) Právne prevýchovné centrum v Guangdongu, tiež známke ako centrum pre vymývanie mozgov Sanshui, je čierne väzenie, ktoré je spravované Úradom 610 v Guangdongu.

Čierne väzenia sú sieťou zadržiavacích centier pôsobiacich mimo zákona, ktoré boli vytvorené v celej ČĽR.

Počas rokov boli v tomto zariadení zadržiavané stovky praktizujúcich Falun Gongu. Sú tiež podrobovaní početnému telesnému a psychickému týraniu, cieľom ktorého je prinútiť praktizujúcich vzdať sa ich duchovnej viery.

V úvodných rokoch bolo toto centrum na vymývanie mozgov známe používaním elektrických obuškov na praktizujúcich, pálenie ich horúcou vodou a sypaním soli do ich otvorených rán. Bolo tiež zistené, že praktizujúcim boli dávané neznáme drogy do ich jedla, čo malo za následok ich demenciu.

Zneužívanie psychologických slabostí

Pred niekoľkými rokmi sa začala zmena taktiky. Dozorcovia používajú jemnejšie a klamlivejšie metódy na prinútenie praktizujúcich ku vzdaniu sa ich viery. Hovorí sa, že celý personál je vysoko vyškolený a špecializovaný na zistenie a využívanie psychologických slabostí.

Nie ako nútený pracovný tábor, kde s praktizujúcimi Falun Gongu narábajú ako so zločincami, tu praktizujúcim, prinajmenšom spočiatku, doprajú pohodlné bývanie a chutnú stravu. Personál narába s novo príchodzími ako s priateľmi s cieľom dozvedieť sa viac o ich osobných životoch, kultivačných skúsenostiach a všeobecných záujmoch. Chápu a dokonca súhlasia s pochopeniami praktizujúcich a ich skúsenosťami. Ukazujú voči praktizujúcim vysoký stupeň pochopenia a rešpektu. Hneď ako si vytvoria s praktizujúcimi vzťah založený na dôvere, pokúšajú sa ovplyvniť ich s ich prekrútenými interpretáciami učenia Falun Gongu.

Napriek jemnému zaobchádzaniu nemajú praktizujúci žiadnu slobodu. Každý praktizujúci je držaný v izolácii a je monitorovaný asistentom. Každá miestnosť je vybavená dozornými kamerami. Praktizujúci nemôžu odísť zo svojich miestností, okrem plánovaných prechádzok. Jedlo im prináša asistent.

Praktizujúcim odmietajú prístup do vonkajšieho sveta a zakazujú im čítať knihy Falun Gongu alebo robiť cvičenia Falun Gongu. Sú prinútení nasledovať prísnu dennú rutinu a sú podrobovaní náhodným prehliadkam a telesným prehliadkam. Personál vytvára individuálny plán pre každého praktizujúceho na základe jeho pozadia, rodinnej situácie a histórie. Personál organizuje pravidelné stretnutia na diskutovanie pokroku každého praktizujúceho a prispôsobujú tomu svoje plány.

Niektoré typicky používané taktiky sú:

  • Ohováranie webstránky Minghui, webstránky ustanovenej praktizujúcimi, ktorá publikuje články zdieľania praktizujúcich, články o prenasledovaní a ďalší obsah
  • Prekrúcanie faktov a vyhlasovanie, že praktizujúci dostávajú seba a ich rodiny do nebezpečenstva
  • Nútenie praktizujúcich ku sledovaniu propagandistických videí, ktoré ohovárajú Falun Gong a požadujú od nich písanie myšlienkových správ
  • Nechanie členov rodín spolupracovať s políciou na „transformovaní“ praktizujúcich

Praktizujúcim je povedané, že budú presunutí do iných zadržiavacích centier, ak sa odmietnu vzdať Falun Gongu. Ak praktizujúci stále odmieta byť „transformovaný“ po dvoch alebo troch mesiacoch, dostávajú sa k slovu fyzické metódy. Praktizujúcim môžu brániť v spánku alebo ich telesne trestať.

Podľa neúplných informácii sú súčasne prinajmenšom štyria praktizujúci zadržiavaní v centre pre vymývanie mozgov Sanshui:

1. Pani Ye Xiaojie, asi 50-ročná, bola zatknutá a vzatá do centra na vymývanie mozgov 24. februára 2017.

2. Pani Hu Shunhua bola zatknutá 22. januára 2017 za rozdávanie informačných materiálov o Falun Gongu. Vzali ju do zadržiavacieho centra č. 2 v Dongguan, predtým ako ju presunuli do centra vo februári 2017.

3. Pani Zhu Yuhong bola zatknutá 15. novembra 2016. Jej rodine povedali, že ju vzali do centra

4. Pán Li Yun bol zatknutý a vzatý do centra 29. marca 2017.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/4/25/162968.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 
svastiky na sochach Budhov
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom

captcha