Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku pri príležitosti 25. výročia šírenia Dafa

 

 (Li Chung-č’, 14. mája 2017)

 

(Majster prichádza na pódium za nadšeného potlesku 10 000 učeníkov)

Dobrý deň všetkým! Pracovali ste tvrdo! (Všetci učeníci: Dobrý deň Majster!)

Počet účastníkov tejto konferencie Fa narastá každým rokom. Wow, dnes je štadión plný. Pre učeníkov Dafa je najdôležitejšou vecou robiť dobre tri veci. V prvom rade sa musíte dobre kultivovať, a iba potom budete môcť naplniť svoju historickú misiu. Preto počas celého procesu záchrany vnímajúcich bytostí a potvrdzovania Dafa nemôžete zanedbávať svoju vlastnú kultiváciu. Kultiváciu teda musíte brať vážne a to je najzákladnejšia garancia pre vás ako kultivujúceho. Ak sa nekultivujete, uvažujte o tom, je to rovnaké akoby bežný človek robil dobré činy. Avšak pre teba ako učeníka Dafa bola v histórii ustanovená táto príležitosť a základňa, aby si sa dnes mohol stať učeníkom Dafa. V histórii ste toho mnoho, premnoho zniesli, aby ste sa dnes mohli stať učeníkmi Dafa. Navyše je tu aj záležitosť toho, že najzákladnejší pôvod vášho života je mimoriadny. Nič z tohto nie je jednoduché.

Ľudský svet je ilúzia. Stratený medzi bežnými ľuďmi, nikto nemôže vidieť skutočnú situáciu. Ľudské oči vidia svet na jednej rovine, pričom božské oči vidia svet viacrozmerne, keďže vidia celkovú situáciu na každej úrovni sveta. Ľudské oči môžu vidieť len povrch tohto sveta a ľudia nemôžu vidieť dokonca ani celé svoje vlastné telá. Nehovorím o vnútorných orgánoch. Hovorím o forme a vonkajšom tvare rôznych vrstiev častíc v iných dimenziách, ktoré formujú vašu bytosť – nič z toho nemôžete vidieť. Môžete vidieť len svoj povrch. To znamená, že obmedzenie je skutočne obrovské. Nemôžete vidieť skutočnú situáciu, takže pre ľudské bytosti sa toto stáva najväčšou ilúziou. Avšak iba v tejto ilúzii môžeme hovoriť o kultivácii. Takže v iných dimenziách, v iných prostrediach, nemôžeme hovoriť o kultivácii a ani tam kultivácia neexistuje. Bohovia, ako viete, sa nemôžu kultivovať. Prečo sa nemôžu kultivovať? Môžu vidieť všetko – je to potom kultivácia? To nie je kultivácia. Iba keď človek nemôže vidieť, ráta sa to za kultiváciu. Ak v ilúzii, uprostred pokušení rozličných záujmov v tomto ľudskom svete, dokážete stále nasledovať štandard kultivujúceho a kráčať po ceste k božstvu, je to skutočne pozoruhodné.

Osobitne v dnešnom spoločenskom prostredí učeníci Dafa znášajú taký obrovský tlak. Keď sa vzdáte svojej kultivácie, zlo vás nechá viesť normálny život. Ak sa nevzdáte kultivácie, budete musieť znášať prenasledovanie a dokonca ešte vážnejšie prenasledovanie. Je skutočne pozoruhodné, že ste cez to prešli, všetko to zniesli a vytrvali až do dnešného dňa. Je to preto, že na začiatku, keď sa Bohovia rozhodovali pre túto záležitosť, pre nikoho, kto sa odvážil prísť do tohto ľudského sveta, to nebola jednoduchá vec. Tí, ktorí sa odvážili prísť, sú pozoruhodní, a dokonca aj Bohovia považujú tie životy za pozoruhodné. Sú to hrdinovia, ktorí sa odvážia potvrdzovať Fa, potvrdzovať seba a preraziť novú cestu pri spáse vnímajúcich bytostí v bode, kde sa koncentrujú staré sily celého vesmíru. Toto je bezprecedentné, a toto je vec, ktorá od vytvorenia nebies a zeme nebola nikdy videná. V minulosti, nasledujúc zákon vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia, ak mal byť vesmír zničený, tak bol zničený. Potom bol znova nanovo vytvorený. Všetci viete, že vytvorenie nanovo je veľmi ľahké, také ľahké, že si nedokážete predstaviť alebo pochopiť, aké je to ľahké. Keď Bohovia chcú niečo vytvoriť, stačí jedna myšlienka a veci sa objavia v realite. Nech chcú čokoľvek, budú to mať. Čo potom vyšší Bohovia? A čo najvyšší Stvoriteľ vesmíru? Má mnoho schopností na všetkých úrovniach vesmíru a jeho jedna myšlienka bude mať účinok na všetky úrovne a vytvorí vesmír, ktorý zahŕňa všetky úrovne, obsahuje všetky veci, dokonca vrátane nespočetného množstva Bohov. Len tá jedna myšlienka sformuje všetko. Všetci viete, že Šákjamuni tiež hovoril o tejto veci, to jest, že Boh vytvoril svet pomocou jedinej myšlienky.

Avšak zákon vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia je princípom minulého vesmíru. Ak by bol najväčší vesmír zničený v procese vytvorenia, stagnácie, degenerácie a zničenia, bolo by to veľmi desivé. Počas veľmi dlhého času sa životy vo vesmíre, vrátane nespočetného množstva Bohov, vrátane dokonca najvyššieho Boha, nechceli vzdať a chceli zachrániť seba a zachrániť všetky životy. V tomto vesmíre počas mnohých dlhých rokov, všetky bytosti v priebehu svojich životov vykonali mnoho, premnoho vecí, ktoré všetci považujú za skutočne vzácne a chcú ich zachovať. Mnoho Bohov malo preto túto myšlienku a chceli zachrániť všetky bytosti. Avšak ako som povedal predtým, každá úroveň má nespočetné množstvo životov a každá úroveň má nespočetné množstvo Bohov, ako aj mnoho Pánov. Každá sféra vo vesmíre má Pána, ktorý tam vládne, avšak žiaden Pán nevie, či sú ešte vesmíry nad ich vesmírmi a všetci sa nazdávajú, že oni sú najvyššie. Takže mnoho Pánov a Kráľov malo túto myšlienku zostúpiť dole a zachrániť všetky bytosti. Ale pretože sú len Kráľmi a Pánmi obmedzenej sféry, nemôžu túto vec spraviť. Ak to spravia v obmedzenej oblasti, nebude to uznané. Preto táto záležitosť zahŕňa niečo nesmierne obrovské, také obrovské, že je to nepredstaviteľné.

Majster vám to hovorí len z hľadiská princípov Fa. Náprava Fa vesmíru prišla dnes do tejto fázy a skutočne prišla ku koncu a navyše už prechádza do fázy nápravy Fa ľudského sveta. Uvažujúc spätne o tomto všetkom, skutočne to nie je ľahké. To, čo vidíte, je prenasledovanie pred vašimi očami a iracionálny útlak učeníkov Dafa, avšak v histórii to počas dušou-otriasajúcich nepokojov bolo tiež skutočne desivé. V tomto historickom procese ste si ako učeníci Dafa všetci položili takýto základ počas ťažkej cesty cez opakované reinkarnácie, a len tak ste sa mohli dostať do tejto dnešnej fázy. Tí z vás, čo tu sedia, bez ohľadu na to, kto ste, všetci ste prišli do dnešného dňa cez dlhú historickú cestu, jeden život po druhom. V každom živote a každom cykle, ako učeník Dafa či bežný človek, pokiaľ ste mali byť v budúcnosti spasený, museli ste znížiť svoju karmu a znášať bolesť, počas dlhých vekov, počas utrpenia a nepokojov, až do dnešného dňa. Či to viete alebo nie, každá bytosť medzi ľuďmi cez to prešla takýmto spôsobom. Takže keď ľudstvo žilo v pokoji a mieri, cítili ste sa dosť dobre, no boli aj bolestivé súženia a dušou-otriasajúce utrpenia, keď ste znášali všetky druhy ťažkostí. Takto sa to prejavilo v tomto prostredí ľudských bytostí. Ako ste prichádzali dole na nižšiu úroveň vesmíru, hoci prostredie vo vyšších ríšach vesmíru nie je také ťažké ako v tomto ľudskom svete a bytosti tam nie sú až v takej ilúzii ako ľudské bytosti, schádzanie nadol z vyšších úrovní je aj tak veľmi bolestivé.

Práve som povedal, že Bohovia vidia svet viacrozmerne. Jediným pohľadom vidia vaše telo v celom jeho rozsahu vytvorenom vrstvami a vrstvami častíc vašej bytosti. Váš povrch je tvorený molekulami – v skutočnosti vaše oči nemôžu vidieť ani molekuly, ale iba vaše bunky vytvorené z molekúl. Vaše oči sú vytvorené z buniek a môžete vidieť len úroveň molekúl. Dokonca aj na to, aby ste videli bunky, budete potrebovať mikroskop a vaše oči môžu vidieť len povrch tvorený bunkami – ľudstvo je v ilúzii do takého stupňa. Vrstvy a vrstvy častíc, ktoré formujú ľudské telo, existujú v rôznych dimenziách – to je vaše celé telo. Je veľmi mnoho častíc. Nech je vrstiev častíc, ktoré formujú Tri ríše koľkokoľvek, toľko vrstiev má ľudské telo – je tam jednoducho toľko vrstiev. Vo vašom ľudskom tele je mnoho vrstiev, ktoré nedokážete vidieť. Ale Bohovia ich vidia jediným pohľadom. Bohovia vidia telá ľudských bytostí v celom ich rozsahu.

Niektorí ľudia uvažujú o slovnom obrate „hlboké premýšľanie a dôkladné uvažovanie“. V skutočnosti mnohí ľudia niečo spravia jednoducho na základe náhlej myšlienky. Len o tom zauvažovali a spravili to, a tá myšlienka neprešla hlbokým premýšľaním a dôkladným uvažovaním. Neprešli dôkladným premýšľaním, avšak spravili to veľmi dobre. Prečo? Toto je vec, o ktorej mnoho ľudí uvažuje, a vedci o tom uvažujú tiež. Taká zrelá myšlienka jednoducho vystúpila a v okamihu sa presadila bez dôkladného uvažovania, dôkladného rozvažovania a hĺbania. Prečo je to tak? Nevedia to jasne vysvetliť. V skutočnosti ľudské telo nie je len tento malý kúsok na povrchu, ale v každej jednej vrstve je vaše telo, vaše myšlienky a vaše bunky – všetko to je časťou vášho celého tela. Keď niečo robíte, konáte na povrchu, avšak zatiaľ čo to robíte, celý rozsah vašich buniek sa pohybuje a uvažuje, a zároveň sa to nedeje len v jednej dimenzii. Čím je častica mikroskopickejšia, tým je jej čas rýchlejší a tým väčšia je jej sila. Na tejto strane máte pocit, že ste o tom len trochu popremýšľali, ale na druhej strane ste o tom premýšľali tak dlho, že možno prešli roky, pretože sa to dialo v inej dimenzii.

Bohovia vidia veci z hľadiska celkovej situácie a viacrozmerne, pričom ľudské bytosti môžu vidieť len veci na povrchu. Keď sú niekedy učeníci Dafa vedľa mňa, pri každej vašej myšlienke, nápade a správaní sa vôbec nepozerám na váš povrch alebo na vaše správanie, ale pozerám sa na vaše opravdivé motívy. Pozerám sa, čo si v základe myslí a čo robí vaša pravá myšlienka. Hoci v tomto procese sa na povrchu prejavuje vaše správanie, za ktoré musíte byť zodpovedný, ja sa stále jednoducho pozerám na váš základ.

To isté platí pre učeníkov Dafa v tomto prenasledovaní. V kultivácii sú to ľudské bytosti, čo sa kultivujú. Pretože sa kultivujú ľudské bytosti, prejaví sa mnoho, premnoho ľudských pripútaností. Keď sa prejavia ľudské pripútanosti, veľmi pravdepodobne nebudú zodpovedať štandardom Fa, je to tak? Je veľmi pravdepodobné, že uprostred prenasledovania spravíte chyby, keď používate ľudské myšlienky. Pretože je to kultivácia, v kultivácii samozrejme máte dovolené robiť chyby, keďže sa nedokážete s každou vecou činiť hneď dobre, ale nakoniec by ste sa mali činiť dobre. Keďže môžete spraviť chyby, môže sa stať, že spravíte veľké chyby. Uvažoval som o tom už dávno a vedel som o týchto problémoch už dávno. Môže sa stať, že spravíte veľmi veľkú chybu. To, čo vám chcem povedať je, že ste kultivujúcim sa človekom a kráčate po ceste k božstvu. Robenie chýb nie je veľký problém, ale mali by ste rozpoznať svoje chyby a mali by ste sa činiť dobre v tom, v čom by ste sa mali činiť dobre, predtým ako dokončíte svoju kultiváciu. Pokračovanie v dobrom robení toho, čo by ste mali robiť, to je kultivácia. Toto platí aj pre niektorých študentov, ktorí sa činia veľmi slabo, ako vidíte, a dokonca sa zapojili do prenasledovania zla iných učeníkov Dafa. Ale ja viem, že za krutého prenasledovania zla má každý človek odlišný kultivačný stav a znášanlivosť ľudského tela má tiež svoje hranice. Povedal som, že všetko sú to ľudské bytosti, ktoré sa kultivujú, a nie kultivujúci sa Bohovia. Keďže sa kultivujú ľudské bytosti, budú mať ľudské uvažovanie a keďže majú ľudské uvažovanie, je možné, že spravia chyby. Spravenie chýb môže znamenať spravenie malých chýb aj spravenie obrovských chýb. Preto som povedal, že predtým ako sa táto vec skončí, mali by sme im stále dávať príležitosti, a keď sa chcú kultivovať, mali by ste ich brať ako spolupraktizujúcich. Toto je nakoniec kultivácia a videl som to už pred dlhým časom. Nie je možné, aby každý išiel po ceste dobre a veľmi spravodlivo. Toto som vedel tiež.

Keď som na začiatku šíril Fa, spravil som raz toto vyhlásenie. Povedal som, že šírim taký veľký Fa, niečo, čo sa nestalo nikdy od stvorenia Neba a Zeme. Dokonca aj keby som mohol zachrániť iba jediného človeka, ak by sa nakoniec iba jeden človek dokázal dokultivovať k dovŕšeniu, nerobil by som túto vec nadarmo. Nastavil som štandard takto nízko. Ale ako som povedal keď som vošiel, zo súčasnej situácie sa zdá, že počet ľudí na Fa konferencii narastá každým rokom a štadión je teraz plný. Prinajmenšom tu sedíte a prešli ste cez kruté prenasledovanie a vytrvali ste dodnes. Samozrejme, je ešte mnoho učeníkov Dafa, ktorí nemohli prísť, keďže ich okolnosti im to nedovoľujú. Viem, že je ešte mnoho učeníkov Dafa, je ich ešte veľmi veľa. Kultivácia nakoniec nie je ľudskou záležitosťou. Základ pre ňu bol položený v pôvode života. Prenasledovanie vás môže zraniť iba na povrchu, no môže zmeniť váš základ? Nemôže zmeniť váš základ. Takže zlo stále chce, aby sa kultivujúci ľudia vzdali svojej kultivácie. S učeníkmi Dafa, ktorí opravdivo majú misie, nemôže nikdy uspieť v ich prenasledovaní a nemôže ich prinútiť vzdať sa kultivácie, keďže tá bola ustanovená v pôvode vášho života, kam prenasledovanie nemôže dosiahnuť. Prenasledovanie môže dosiahnuť len povrch ľudských bytostí. Samozrejme, povrch ľudských bytostí je tiež veľmi rozhodujúci, pretože činy človeka rozhodujú o osude tejto bytosti. Ale počas tohto procesu sa Bohovia pozerajú na základné motívy vo všetkom, čo robíte. Takto to je.

Pre ľudskú bytosť je to v skutočnosti spravodlivé. Prečo? Vytvorenie, stagnácia, degenerácia a zničenie je vesmírny zákon a každý cyklus života bude zničený, keď už bytosti nie sú dobré. Počas priebehu histórie boli viac ako jedna či dve civilizácie, ktoré existovali počas rozličných období, nie je to tak? Bolo ich mnoho. Mnohé prehistorické civilizácie prekonali súčasnú civilizáciu. História je práve ako scenár divadelnej hry. Keď sa jeden cyklus ľudskej civilizácie skončí, scenár sa prepracuje. Po prepracovaní sa vezme opäť a znova sa hrá podľa neho, až kým ten scenár nebude napokon pevne stanovený. V niektorých obdobiach disponovali ľudia vysoko rozvinutými technológiami, rovnako ako mimozemšťania. Keď sa tá história skončila, zhodnotilo sa, že to tak nepôjde, a že ten stav ľudských bytostí nie je dobrý. Nebolo to v súlade so štandardom pre ľudské bytosti, aby mohli na konci získať Fa a až takto rozvinuté technológie neboli žiadúce. V niektorých obdobiach bolo ľudstvo veľmi zaostalé a to takisto nešlo. Netýkalo sa to iba technológií, nešlo by to, ak by správanie, myslenie, kultúra a dokonca vonkajšie formy ľudských bytostí neboli v súlade s požiadavkami.

Dnes som hovoril o vonkajších formách. Mnohé vonkajšie formy ľudstva zo skorej ľudskej histórie a z rôznych období by v skutočnosti v očiach súčasných ľudských bytostí pôsobili veľmi zvláštne, pretože sa veľmi líšili od [podoby] súčasných ľudí. Ľudské rasy boli mnohokrát zničené, keď už neboli dobré. Teraz v tejto poslednej etape zostalo iba päť rás: žltá rasa, biela rasa, čierna rasa, červená rasa a hnedá rasa. Červená rasa vymizla v nedávnej dobe v dôsledku miešania rás. S rozvojom ľudských technológií boli prelomené oddelenia medzi rôznymi oblasťami, čo viedlo k vymiznutiu niektorých rás. Pôvodnú, čistú bielu rasu už nemožno nájsť. Čo sa týka žltej rasy, Číňania sú pomiešaní najviac. Poznám celú pravdivú históriu ľudstva, ale keďže to zahŕňa otázky sporov medzi národmi, viac už o tom nepoviem. Nech je to akokoľvek, celá ľudská história je tu pri mne a ja poznám celý jej proces od začiatku až do konca. Keď ľudská história postúpila do dnešného stavu, všetci Bohovia si mysleli, že je vhodná pre použitie v náprave Fa na konci.

V skutočnosti, keď bolo ľudstvo v 50-tych a 60-tych rokoch minulého storočia, ľudia v tom čase boli stále pomerne jednoduchí a veľmi láskaví. Staré sily videli, že v tomto stave by bolo pre ľudí príliš ľahké získať Fa, a že láskavé myšlienky v spoločnosti boli príliš silné, a tak vytvorili mnohé formy moderného vnímania, moderného umenia a teórií, a každú oblasť naplnili modernými, negatívnymi vecami, čo napokon viedlo k tomu, že negatívne elementy si podmanili celý svet. V súčasnosti máme teda takéto prostredie. V bežných situáciách sa ľudia neodvažujú verejne hovoriť o pozitívnych veciach a dobrých veciach, lebo sa boja kritiky, výsmechu a diskriminácie od druhých. Negatívne elementy všetkému úplne dominujú a propagujú sa vo vyberaných sálach a pred veľkým publikom. Všetci poznáte umelecký súbor Shen Yun. Shen Yun ukazuje najpozitívnejšie elementy dokonalej dobroty a dokonalej krásy, pravej dobroty a pravej krásy. V tomto svete, ktorý sa obrátil na niečo úplne negatívne, sa náhle objavil takýto čistý a spravodlivý umelecký súbor. To ľudí vo svete naozaj ohromilo. Avšak to, čo Shen Yun ukazuje, prináša požehnanie všetkým ľuďom, bez ohľadu na to, či sú pozitívni alebo negatívni. Shen Yun prináša požehnanie všetkým ľuďom, takže každý hovorí, že je dobrý. Shen Yun prišiel v prvom rade preto, aby zachránil ľudí.

Hlboko si uvedomujem, aké je v takejto úplne negatívnej podobe spoločnosti ťažké kráčať po ceste k Božstvu a ísť po spravodlivej ceste. Akadémia umenia Fei Tian vychováva talenty pre Shen Yun a ako viete, študenti v nej sa činia veľmi dobre. Avšak aj tak si o nich robím veľké starosti, lebo umenie v dnešnej spoločnosti ich naozaj veľmi ovplyvnilo a všetky veci v spoločnosti ich lákajú. Morálka bežnej spoločnosti je týmto spôsobom ťahaná nadol, pomocou sotva badateľných vplyvov. Nepovie to: „Som démon a postarám sa o to, aby ľudstvo kleslo nadol.“ Nepovie niečo také. Vedie vás pomocou sotva badateľných vplyvov, použije všemožné negatívne veci, pričom vy to nedokážete rozpoznať. Ukazuje sa to v umení, v správaní, v rozličných produktoch a vo všetkých veciach zo všemožných oblastí, ktoré vás lákajú. Ťahá vás to dole, ťahá vás to dole pomocou povzbudzovania vašich závislostí. Len čo negatívne elementy obsadia vedomie človeka a spoločenské formy ľudí, ľudstvo bude veľmi ťažké spasiť, pretože ľudská racionalita bude ovládaná negatívnymi elementmi, a keď budú robiť veci, nebudú môcť jasne rozpoznať, či sú to ich vlastné myšlienky[, čo ich ovládajú].

Práve som povedal, že ľudské oči môžu vidieť iba tento povrch tvorený bunkami na povrchu. Ľudia samotní nemôžu vidieť a ani nevedia o rôznych vrstvách myšlienok, rôznych vrstvách ich tiel a rôznych vrstvách všetkého. Pri vzdelávaní v tejto spoločnosti, ktorá sa stala negatívnou, vznikli na tomto povrchu silné názory, ktoré sa vyznačujú moderným pokriveným vnímaním. Názory vytvorené po narodení a negatívne elementy nie sú jednoduchými faktormi, keďže za nimi je zlý duch, či to je Satan alebo zlý duch Komunistickej strany, ktorý ovláda svet. Používa tieto zlé bytosti, aby ovládal ľudí. Ľudia dnes nedokážu jasne povedať, či ich činy a prejavy sú vedené ich vlastnými myšlienkami alebo ich ovládajú negatívne elementy. Na povrchu vyzerajú byť vaše skutky veľmi prirodzené a dokonca máte pocit, že vaše myšlienky vznikli tiež veľmi prirodzene. Nedokážete povedať, čo je naozaj vaša skutočná myšlienka a čo je vonkajší element, ktorý vás ovláda, vedie vaše túžby a povzbudzuje vaše závislosti, bez ohľadu na to, čo máte radi. Aké ťažké je kultivovať sa v takomto prostredí. Je to mimoriadne ťažké, naozaj veľmi ťažké! Dokonca aj kresťanstvo, budhizmus a mnohé náboženstvá vnímajú, že v dôsledku tlaku od spoločnosti je pozitívnych elementov u ich veriacich čoraz menej a spoločnosť je čoraz skazenejšia. Všetci to vedia, avšak nevedia s tým nič spraviť, keďže negatívne elementy naozaj obsadili svet.

Ak chce niekto kráčať späť a vrátiť sa, tak ako po tejto ceste išiel Shen Yun, musí to byť kultivujúci. Títo kultivujúci musia mať základňu pre kultiváciu. Proces ich výchovy a rozvoja je mimoriadne ťažký, veľmi ťažký. V iných prostrediach je situácia rovnaká. Ako učeníci Dafa, vrátane všetkých učeníkov Dafa na celom svete, kráčate svojou vlastnou cestou dobre a súčasne zachraňujete vnímajúce bytosti, avšak čo sa týka členov vlastných rodín a detí učeníkov Dafa, rozmaznávate ich, vymkli sa vám spod kontroly alebo dokonca neviete, čo s nimi. Táto spoločnosť je jednoducho veľmi príťažlivá a tie negatívne elementy sú jednoducho veľmi silné.

Ako kultivujúci, viete, kto na tomto svete kráča ešte po spravodlivej ceste? Kto sa ešte odváži kráčať po spravodlivej ceste? Je to také ťažké. Práve som povedal, že tí, čo sa odvážili prísť sem medzi ľudí, sú hrdinovia. Bohovia sa na to tak pozerajú. Ak si sa odvážil prísť do takéhoto komplikovaného prostredia, si hrdina. Ak sa dokážeš zúčastniť nápravy Fa, vstúpiť do radov tých, čo zachraňujú vnímajúce bytosti a dokonca sa stať kultivujúcim, v očiach Bohov si už pozoruhodný, veľmi pozoruhodný! Ak sa dokážeš v kultivácii činiť o trochu lepšie – premýšľajte o tom všetci, prostredie formuje ľudí – toto nedobré prostredie samotné spôsobí, že budeš vynikať. Ani nehovoriac o učeníkoch Dafa, každý, kto dokáže vziať a čítať knihu Dafa, ten už vyniká, a tí, čo sa s ňou dokážu stotožniť, už nie sú obyčajní ľudia. Ak by toto prostredie bolo veľmi dobré, spravodlivé myšlienky ľudí by boli silné a vo svete by boli iba pozitívne elementy, potom by to málo, čo by ste ukázali, nestálo za veľa a dokázal by to spraviť ktokoľvek. Museli by ste sa činiť mimoriadne dobre, aby sa to počítalo, nie je to tak? Toto zlé prostredie vám umožňuje vyniknúť a v dôsledku tohto je stupeň zložitosti vašej kultivácie v tomto ohľade skutočne nižší. Čo sa týka požiadaviek na teba ako na učeníka Dafa, stále by si sa mal činiť čo najlepšie a naplniť svoju historickú misiu. Musíš zachraňovať vnímajúce bytosti. Dovoľte mi povedať vám všetkým, že táto záležitosť spásy vnímajúcich bytostí je mimoriadne dôležitá a musíte to robiť.

Čo je učeník Dafa? Ako viete, v histórii bolo mnoho náboženstiev, ktoré v kultivácii nemali misie a snažili sa iba o vlastné dovŕšenie: Keď sa budem dobre kultivovať, pôjdem do Neba. Keď sa budem dobre kultivovať, stanem sa Bódhisattvou alebo Arhatom. Slová „spasiť vnímajúce bytosti“ je ľahké vysloviť, avšak kto sa to odváži robiť? Už samotné kultivovanie seba je veľmi ťažké, ani nehovoriac o vedení druhých v kultivácii. Ak vedieš jedného človeka v kultivácii, znamená to, že si zodpovedný za všetko, čo sa ho týka. Musíš ho kultivovať tak dobre, ako seba. Nedokážeš sa ani sám dobre kultivovať a kultivácia sa ti zdá veľmi ťažká, ako by si teda mohol kultivovať dobre jeho? Navyše, pri spáse vnímajúcich bytostí nezachraňuješ iba jedného človeka, ale mnohých ľudí. Ako by si mohol byť za nich zodpovedný? Takže keď niektorí ľudia povedia: „Ja zachránim vnímajúce bytosti,“ naozaj sa na tom zo srdca smejem. Spasiť vnímajúce bytosti, kto sa odváži spasiť vnímajúce bytosti? Prečo to neskúsite? Už len pridanie určitej časti jeho chorobovej karmy na vaše telo by vás zabilo – zomreli by ste ešte skôr, ako by ste mali šancu ho spasiť, ani nehovoriac o spáse vnímajúcich bytostí.

Mocná sila tohto Fa a základne, ktorú si historicky ustanovili učeníci Dafa, a k tomu všetkému veľká dôležitosť zodpovednosti, ktorú nesiete – iba s týmto všetkým môžete robiť túto vec. Toto nie je niečo, čo môže robiť bežný človek. Táto vec neexistovala od vytvorenia Nebies a Zeme. Fa vesmíru ukováva učeníkov Dafa. Ktorý život je hodný kultivovať sa v Dafa vesmíru? V minulosti takéto niečo neexistovalo. Dokonca ani Šákjamuni sa nevykultivoval k dovŕšeniu v Dafa vesmíru, je to tak? Všetkým je známe, že ukončil svoju kultiváciu získaním spravodlivého osvietenia k svojmu Fa, ktorý je v súlade s tou úrovňou vesmíru. Dafa vesmíru sa používa na priamu spásu vnímajúcich bytostí. Premýšľali ste o tom, ako bytosť, ako by ste sa mali činiť? Aká je vaša zodpovednosť? Samozrejme, ako učeníci Dafa ste prešli cez mnoho rokov skúšok a ťažkostí. Hovorievam, že tí, čo dokázali prejsť prenasledovaním od 20.7.1999, sú pozoruhodní a Bohovia si vás už veľmi cenia. Preto by ste si ako učeníci tiež mali ceniť sami seba a cestu, ktorou ste kráčali, a zbaviť sa zlých vecí. Toto je cesta, na ktorej v budúcnosti získate spravodlivé osvietenie. Toto je to, čo vytvára všetky vaše veci, vašu mocnú cnosť a takisto to určí úroveň každého jedného z vás.

Práve som povedal, že náprava Fa vesmíru je už v konečnom štádiu, blízko pri konci a prechádza do etapy, kde Fa napraví ľudský svet. Takže v tomto období by ste sa všetci mali činiť ešte lepšie, aby vaše doterajšie snahy nevyšli nazmar. Neopakujte chyby a nenechajte sa viesť vašou mentalitou predvádzania sa,  snahou byť výnimočný alebo rozličnými inými pripútanosťami, aby ste robili tie zmätené veci. Nepôjde to, ak sa budete spoliehať len na vaše nadšenie voči Dafa. Musíte byť racionálni a zohľadniť v zlom prostredí bezpečnosť. Musíte sa kultivovať spravodlivo a kráčať spravodlivo, iba potom to pôjde. Vo všetkom, čo bolo zmenené starými silami, ja ich porážam v ich vlastnej hre, avšak ako učeníci Dafa by ste mali kráčať po spravodlivej ceste. Ako učeníci Dafa ste dokázali prísť do dnešného dňa, Majster si vás veľmi cení a vy sa musíte činiť dobre. Slová, ktoré som povedal v minulosti, sa teraz všetky napĺňajú. Nehovoril som o proroctvách. Hovoril som však o celkovom stave nápravy Fa vesmíru krok za krokom až do konca. Pozrite sa, ako sa to všetko stáva realitou.

Poviem len toľkoto. Prišli ste zďaleka a niektorí prišli z pevninskej Číny. Ak máte nejaké otázky, ktoré sa nutne chcete spýtať, môžete ich odovzdať personálu konferencie a ja vám na ne odpoviem. (Učeníci nadšene tlieskajú)

 

(Majster si sadá a učeníci nadšene tlieskajú)

 

Učeník: Učeníci Dafa z celého sveta želajú Majstrovi všetko najlepšie k narodeninám!

Majster: Nebudem už čítať [tieto pozdravy]. (Učeníci nadšene tlieskajú)

 

Učeník: Podľa môjho pochopenia dosiahla náprava Fa konečnú fázu a náprava Fa ľudského sveta je na dosah. Ako ide proces nápravy Fa dopredu, sú nejaké zmeny ohľadom toho, čo máme zdôrazňovať pri objasňovaní pravdy? Mali by sme hovoriť s ľuďmi vo svete priamejšie?

Majster: Nie je tam žiadna zmena, robte to tak ako doteraz. Nie je tam vôbec žiadna zmena. Ak by boli nejaké zmeny, povedal by som vám to cez webstránku Minghui. Ak chcete pri objasňovaní pravdy zachrániť ľudí, nemôžete hovoriť na príliš vysokej úrovni, inak to bude mať negatívny účinok. V tomto ohľade bolo už mnoho ponaučení.

 

Učeník: Zlo prenasleduje učeníkov Dafa v Číne a stále väčší počet bežných ľudí venuje pozornosť zločinom odberov orgánov zaživa. Veľa študentov kladie veľký dôraz na odhalenie odberov orgánov zaživa a pri objasňovaní pravdy hovoria najprv o tom. Nemali by sme pri objasňovaní pravdy začať s pozadím, vysvetliť najprv jasne čo je Dafa a základné fakty, napríklad podvod so zinscenovaným sebaupálením a falošnou správou o 1400 úmrtiach, a potom pokračovať v závislosti na tom, koľko toho dokáže druhá strana prijať?

Majster: Správne, myslím si, že keď to budete hovoriť takto, je to veľmi racionálne. Ľudské bytosti sú jednoducho ľudské bytosti a vy o nich premýšľate príliš vysoko. Keď máte pocit, že je ťažké niekoho spasiť, je to preto, že je na príliš nízkej úrovni, a nie preto, že by bol na príliš vysokej úrovni. Takže čím ide o ťažší prípad, tým by ste mali hovoriť na nižšej úrovni a iba potom to dokážu prijať. Ak by naozaj mali múdrosť, neboli by takíto. Preto by ste mali začať so základom, najmä v pevninskej Číne, a vysvetliť ako zlá ČKS šírila lži. Objasnite im skutočnú situáciu a odhaľte tieto lži. Potom môžete vysvetliť, aké zlé je prenasledovanie skazenej ČKS a oni s vami budú sympatizovať. Ak budete hovoriť iba o tom, ako vás zlá strana prenasleduje, môžu si myslieť, že ani vy nie ste dobrí, keďže ich myslenie je oklamané lžami. Takže pri objasňovaní pravdy musíte odhaliť klamstvá. Iba potom to bude fungovať.

 

Učeník: Na pokyn zla predseda výkonnej rady Hongkongu sabotoval žiadosti Shen Yunu o divadlo a dal tichý súhlas zlým gangom, aby na rôznych turistických miestach v oblasti Hongkongu útočili na Dafa, pričom všetko toto porušuje hongkonské zákony. Môžu študenti, ktorí na to majú podmienky, podávať za koordinácie miestnej asociácie Dafa žaloby, aby sme vytvorili prostredie, v ktorom sa dbá na zákony?

Majster: V blízkej budúcnosti ani jeden nedobrý človek nebude môcť uniknúť a niekto ich potrestá. Čo sa týka situácie v Hongkongu, študenti a asociácia Dafa v Hongkongu by mali sami zvážiť, ako pokračovať. Majster to tu nemôže jasne vysvetliť v niekoľkých vetách, ani vám nemôžem povedať, ako robiť veci v každom aspekte, inak by som vás pripravil o vašu kultivačnú cestu. Je to preto, že to, ako robiť veci a ako ich robiť dobre, je na vás. Ak by som vám všetko vysvetlil, všetko vám povedal, vrátane toho, ako spraviť každý jeden krok, bola by to vaša kultivácia alebo moja kultivácia? Alebo by som vás mal pri kultivácii viesť za ruku? To by sa nepočítalo – nie je to takýto princíp? Preto ohľadom určitých vecí, stále to musíte byť vy, kto premyslí, ako ich robiť dobre. [Priaznivé] prostredie je vytvorené tým, že učeníci Dafa objasňujú pravdu.

 

Učeník: Stretávam sa s takým javom, že niekedy neznámi ľudia prinesú na štúdium Fa knihy Dafa. Niektoré z nich sú staršieho vydania a nemajú opravené znaky, niektoré sú nové, avšak väčšina kníh má špinavé strany, alebo je papier príliš stvrdnutý a  starý. Neviem, čo s tým.

Majster: Prenasledovanie bolo drsné a ľudia schovávali knihy. Pravdepodobne sa o ne dobre nestarali. Pre ľudí, čo nemajú knihy Dafa, sú aj tak veľmi cenné. Znaky, ktoré neboli opravené, sa môžu opraviť. Nevadí, keď sú knihy špinavé, stále ich môžete čítať a používať. Ak sú naozaj také poškodené, že sa nedajú použiť, môžete ich spáliť. Keďže ste učeníci Dafa, Bohovia budú vedieť, čo robíte.

 

Učeník: Odvtedy ako v máji minulého roku prevzala moc na Taiwane nová vláda, značne sa znížil počet turistov z pevninskej Číny, ktorí prichádzajú na turistické miesta na Taiwane. Je to odraz kultivačného stavu učeníkov Dafa na Taiwane? Oproti tomu, počet turistov z Južnej Kórey, Japonska a juhovýchodnej Ázie sa na Taiwane viditeľne zvýšil. Mali by sme sa pri objasňovaní pravdy na turistických miestach na Taiwane zamerať na širšiu cieľovú skupinu?

Majster: Na tom, čo ste spozorovali, nie je nič zvláštne. V poslednom čase nebola ekonomická situácia v pevninskej Číne taká dobrá ako pred pár rokmi, takže je celkom normálne, že sa počet turistov znížil. Čo sa týka objasňovania pravdy, nezáleží na tom, kto to je, mali by ste im všetkým objasniť pravdu, pričom stredobodom by mali byť turisti z pevninskej Číny. Na Taiwane môžete objasňovať pravdu aj ľuďom iných národností, najmä tým z krajín južnej Ázie, ktorí boli tiež hlboko otrávení ako dôsledok prenasledovania Falun Gongu. Môžete im všetkým objasniť pravdu.

 

Učeník: Praktizujúci v Hongkongu hovoria, že praktizujúci z Epoch Times teraz všetci niečo predávajú, a oni tomu nerozumejú. Niektorí noví praktizujúci sa chceli zúčastniť skupinového štúdia Fa organizovaného asociáciou Dafa, avšak stretli sa s prekážkami. Nie je tam dobrá atmosféra pri štúdiu Fa, takže u novopríchodzích to vedie k nepochopeniu Dafa.

Majster: Je v Hongkongu takýto jav? Koordinátori sú v každom prípade zodpovední za kultivačné prostredie. Avšak čo sa týka človeka, ktorý napísal túto poznámku, ak nepoznáte dobre situáciu, tiež to nie je dobré.

 

Učeník: Učeníci z pevninskej Číny pozdravujú Majstra. Už viac ako rok pozorujeme na viacerých miestach v našej provincii veľký počet prípadov únosov učeníkov Dafa. Moja otázka je: Náprava Fa sa blíži ku koncu, avšak dnes sa deje takéto zasahovanie. Je to preto, že v kultivačnom stave jedného tela sú medzery, alebo...

Majster: Nič také. Je to len preto, že ste sa nekultivovali dobre, a tak vás zlo chce kultivovať – budú trvať na tom, aby sa to robilo. Použijúc slová starých síl, pevninská Čína je ako pec najvyššieho Taoistu na zušľachťovanie elixíru, a ten oheň musí horieť divoko, aby vytavil pravé zlato. Ako som povedal, nie je to tak, že keď sa situácia zlepšuje, zlo sa takisto zmení na dobro. Zlo sa nezmení na dobro a môže byť jedine odstránené. Predtým ako bude odstránené, bude sa tak prejavovať, a bude to robiť najmä v poslednej fáze, v ktorej zápasí na život a na smrť. Je ako jed: ak chcete, aby nebol jedovatý, je to možné? Je to jednoducho jed.

 

Učeník: V reportážach o Shen Yune naše médiá stále nedokážu klásť dôraz na detaily. Napríklad pre človeka, s ktorým robia rozhovor, v správach používajú oslovenie pán a pani, alebo opakovane používajú ich tituly. Toto nie je v súlade s konvenciami žurnalistiky. Chcel by som sa spýtať váženého Majstra, či ovplyvní silu média zachraňovať ľudí to, že médiá stále nedokážu dbať na detaily tak, ako to robí Shen Yun?

Majster:  To sú druhoradé veci. Média by len mali byť vo svojom spravodajstve zdvorilejšie, to je to. Študenti Falun Gongu idú vo svojom správaní po ceste tradícií, takže by ste sa [v tomto ohľade] mali činiť ešte lepšie.

 

Učeník: Jeden pár, kde boli obaja kultivujúci, sa rozviedol, pretože sa pevne nekultivovali a nedokázali sa pozerať dovnútra, keď sa stretli s problémami. Avšak ich srdce pre kultiváciu v Dafa sa nezmenilo. Aký dôsledok bude mať ten rozvod na ich kultiváciu? Majú stále príležitosť vykultivovať sa k dovŕšeniu?

Majster: V princípe, počas kultivácie, či sa kultivujú dobre alebo nie, je to iba prejav ich stavu počas kultivačného procesu. V očiach ľudských bytostí je rozvod vážna vec, avšak pre tento pár je v skutočnosti kultivácia na najvyššom mieste. Ak sa budú dobre kultivovať, nebude to mať [na nich] vplyv. Je vašou záležitosťou, pre akú formu sa v kultivácii rozhodnete a ako sa chcete kultivovať. Ak sa však rozvediete kvôli vašim pripútanostiam a ľudským názorom, potom samozrejme to, čo ste spravili, nie je správne.

 

Učeník: Všetky dnešné deti hrajú počítačové hry. Sú počítačové hry vytvorené mimozemšťanmi? Ako by sme to mali riešiť?

Majster: Áno, všetky dnešné elektronické hry boli vytvorené ľuďmi, ktorí sú ovládaní mimozemšťanmi. Ľudia si myslia, že ich spravili oni. Práve som povedal, že keď chcete spraviť takéto veci, v skutočnosti neviete, odkiaľ pochádzajú vaše myšlienky. Ako sa vyvíjajú vrstvy a vrstvy vašich myšlienok, aké vonkajšie myšlienky vám boli naočkované – vôbec tento proces nepoznáte. Poznáte iba veci, ktoré sa prejavujú na povrchu. Takže pre ľudstvo sú všetky tieto veci škodlivé a vedú ľudské bytosti do stavu, ktorý už nie je ľudský.

Prečo to tí mimozemšťania robia? Pretože chcú obsadiť ľudské telo. Dychtia po štruktúre ľudského mozgu. Mimozemšťania sú životmi, ktoré pochádzajú zo špinavej kopy odpadkov na najnižšej úrovni vesmíru. Životy vo vesmíre ich považujú za mimoriadne škaredé. Na druhej strane, ľudské myslenie je výnimočné. Každých štyri alebo päťtisíc rokov je ľudstvo zničené. Ak by nebolo zničené, váš mozog, so štruktúrou myslenia ako majú Bohovia, by mohol vytvoriť čokoľvek – čo je oveľa mocnejšia schopnosť, ako tá, čo majú mimozemšťania. Nepovedal som, že Mesiac vytvorili ľudské bytosti v skoršom období? Takže chcú získať ľudské telo a neustále robia tieto veci. Samozrejme, sú tam aj ďalšie faktory a hovoril som o nich, keď som vyučoval Fa v minulosti.

 

Učeník: Študenti v médiách zriedkavo vysielajú spravodlivé myšlienky. Niektorí študenti, najmä mladí, zriedkavo študujú Fa a robia cvičenia. Ich myslenie sa veľmi podobá mysleniu bežných ľudí. Ako sa dá táto situácia zmeniť?

Majster: Viem o tom už dávno a pozorujem to. Učeníci Dafa, najmä učeníci Dafa v pevninskej Číne, viedli svoje deti ku kultivácii, keď boli ešte malé. Avšak keď deti vyrástli, nepočúvajú už rodičov. Priťahujú ich veci v bežnej ľudskej spoločnosti. Absolvovali školu, niečo sa naučili, a potom sa zaradili do spoločnosti a niektorí išli do zahraničia. Niektorí sa pridali k médiám Epoch Times alebo NTD. Po dlhý čas neštudovali Fa a ich myslenie a správanie je ovplyvnené kultúrou strany. V ľuďoch mimo Číny vaše správanie vyvoláva veľký odpor, avšak vy si to neuvedomujete. Čo hovorím je, že si nie ste vedomí týchto vecí. Prišli ste do nového prostredia a mali by ste zmeniť svoje myslenie a správanie. Všetci ste učeníkmi Dafa – ako môžete neštudovať Fa? Ak neštudujete Fa, ste ešte učeníkmi Dafa?

 

Učeník: Mnohé vnímajúce bytosti ešte neboli zachránené a Majster práve hovoril o porážaní starých síl v ich vlastnej hre. Môžu tu dnešní učeníci Dafa ešte zostať a ďalej napĺňať svoje misie počas obdobia nápravy Fa ľudského sveta?

Majster: Majster nemôže hovoriť o veciach budúcnosti, pretože čokoľvek by som povedal, spôsobilo by to, že budete mať pripútanosti. Tí, čo sa nekultivovali dobre, majú iba jednu možnosť: kultivovať sa dobre. Nie je žiadna iná cesta. Hovoríte: „Budem to robiť pozvoľna, stále je ešte čas. Najprv si užijem trocha zábavy a kultivovať sa budem v budúcnosti.“ Bohovia vidia akúkoľvek myšlienku, ktorú máte.

 

Učeník: Kvôli rozdielnym názorom sa medzi niektorými praktizujúcimi vyvinuli dlhodobé závažné nezhody. Ich nedorozumenia sa prehĺbili. Keď chce človek spolupracovať s oboma stranami, odmietajú ho a vylievajú si na ňom zlosť.

Majster: Obe strany majú problémy a obe prechovávajú silné pripútanosti. Keď sa učeníci Dafa spoja, ich sila je naozaj obrovská. Ak pri vysielaní spravodlivých myšlienok všetci dokážete sústrediť svoje myšlienky, tá sila, čo z toho vychádza, je naozaj mocná, výnimočne mocná! Takže prehnití démoni jednoducho chcú do vás zasahovať a ovplyvňovať vás. Spôsobia, že začnú účinkovať vaše ľudské názory, takže budete nahnevaní alebo vás niektorí ľudia budú rozčuľovať. Zosilnia vaše ľudské názory až natoľko, že vaše spravodlivé myšlienky nemôžu vôbec vystúpiť!

V prvých rokoch, keď prenasledovanie Falun Gongu začalo, ste museli robiť mnohé veci, aby ste odporovali prenasledovaniu. Pri stretnutiach sa ľudia ustavične hádali, čo vážne ovplyvňovalo veci, ktoré ste mali robiť. Ja som to bral ako proces, v ktorom sa zoceľujete a kultivujete, a [predpokladal som, že] v budúcnosti sa budete činiť lepšie. Avšak niektorí ľudia dodnes nezmenili svoje myslenie. Po celý čas ich využívajú zlí démoni, aby zasahovali do učeníkov Dafa a spôsobovali nesúlad. Všetci ste spolupraktizujúci – ste nepriateľmi? Vaším spoločným cieľom je spasiť ľudí vo svete, takže by ste mali mať k sebe čo najbližšie a mali by ste jeden druhému pomáhať. Koho vnímate ako nepríjemného? Ich podoby na povrchu a ich správanie sa prejavujú iba na tomto ľudskom mieste. Nemáte všetci božský pôvod? Budú sa božské stránky takto správať? Mali by ste sa pozerať na veci z pohľadu kultivácie.

 

Učeník: V mýtoch a starodávnych piesňach, ktoré sa odovzdávajú medzi menšinami v juhozápadnej Číne, je mnoho obsahu, ktorý súvisí s vesmírom, životom, vodou atď. Na ich tradičnom oblečení sú početné starodávne symboly ako svastika a tchaj-ťi. Chcem sa spýtať, či sú kultúry čínskych menšín takisto časťou tradičnej čínskej kultúry? Sú ich starodávne kultúry dôležité pre ľudskú kultúru v budúcnosti?

Majster: Je prehnané hovoriť o ich dôležitosti pre kultúru budúcnosti. Môžem vám povedať, prečo je v juhozápadnej Číne toľko menšín a prečo sa zdajú byť oddelené od posledných päťtisíc rokov čínskej kultúry. V skutočnosti sú títo ľudia ľudskými rasami zanechanými z období pred päťtisícročnou civilizáciou. Keď som raz išiel autom do Yunnanu, Bohovia mi po ceste povedali, že tie menšiny sú všetko žijúce skameneliny a sú veľmi starodávni.

 

Učeník: Pred nejakým časom sa vo veľkej Dafa skupine v Pekingu objavili nezhody medzi praktizujúcimi. Čo je tá najčistejšia a najspravodlivejšia vec, ktorú môžeme spraviť, a ktorá je aj najlepšia pre celé telo? Ovplyvňovala spoluprácu jedného tela po dlhý čas závisť?

Majster: Závisť musíte v každom prípade odstrániť. Je to strašná vec a môže spôsobiť, že poľavíte vo všetkých aspektoch svojej kultivácie, čo vás zničí. Nemôžete mať závisť.

 

Učeník: Medzi ľuďmi v pevninskej Číne je čoraz rozšírenejšie podpisovanie petícií. Aký by mala mať táto aktivita vzťah s priamym zachraňovaním ľudí pomocou troch vystúpení? Na čo by sme mali dávať pozor?

Majster: Spomínam si, že niekto sa ma spýtal, koľko ľudí musí vystúpiť, aby sa zlá strana rozpadla. Ja som len ukázal päť prstov a nepovedal som mu koľko. (Všetci učeníci sa smejú.) Nech je to akokoľvek, toto vystupovanie zo strany je procesom zachraňovania ľudí, pretože všetkých týchto ľudí drží ako rukojemníkov zlá ČKS. Všetci nesú značku zlého červeného draka a všetci prisahali pred krvavou zástavou, že jej obetujú svoj život. Ako ich môžete spasiť, ak nevystúpia zo strany? Keďže zlá ČKS sa stala démonom pre nápravu Fa, nemala by byť odstránená? Nie je presne teraz v procese odstraňovania? Samozrejme, ak by bola odstránená naraz, čo by sa stalo s tými učeníkmi Dafa, ktorí sa nekultivovali dobre? Takže v procese odstraňovania toho démona musíme zohľadniť tých, čo sa nekultivovali dobre, a umožniť im pokračovať v kultivácii a umožniť tej ešte nezničenej časti démona, aby mal účinok. Musíte túto otázku racionálne zvážiť. V skutočnosti som v minulosti jasne vysvetlil mnohé veci.

 

Učeník: Prečo je internetová petícia pre Biely dom s cieľom zastaviť odbery orgánov zo živých učeníkov Dafa vecou učeníkov Dafa v Spojených štátoch? Informovala o tom televízia a písali o tom aj noviny. Počul som, že ak tých podpisov nebude stotisíc, bude to mať negatívny účinok. Osobne to vnímam tak, že učeníci Dafa sú jedným telom a mali by medzi sebou pri robení vecí spolupracovať. Tí učeníci Dafa, ktorí túto správu počuli, by mali vo svojom mene podporiť túto iniciatívu.

Majster: Nie je to tak. Ja som takéto číslo nepovedal. Čo sa týka otázky odberov orgánov zaživa, deje sa to vo veľkej miere v mnohých čínskych nemocniciach a príkaz na to vydalo priamo zlo. Avšak teraz nemáme ako získať presné počty. Ak nemáte spôsob ako zozbierať mnohé dôkazy, nebude to presvedčivé. Ak poviete, že ich je toľko a toľko, [druhí sa spýtajú:] „Ukážte mi lekárske záznamy.“ Či to bol Zhang alebo Li, aké mal zamestnanie, kedy mu zaživa odobrali orgány, kedy začal praktizovať – dokážete poskytnúť takéto informácie? V západnej spoločnosti je dôležité mať nespochybniteľné dôkazy a umožniť ľuďom, aby tie dôkazy videli. Bez dôkazov je to len vaša subjektívna myšlienka – budú si myslieť, že je to len vaša predstavivosť a nie niečo dôveryhodné. Dokonca si budú myslieť, že preháňate a klamete. Takto uvažujú, takže nemôžete svojimi emóciami nahradiť realitu.

Po celý čas som hovoril, že odbery orgánov zaživa sú veľmi vážnou záležitosťou a v Číne sa dejú v širokej miere. Učeníci Dafa boli tvrdo prenasledovaní a toto zlo nemá v histórii obdoby. Avšak ak nemáte až tak veľa konkrétnych prípadov, nespomínajte počty. Opakovane som zdôrazňoval, že nemáte spomínať počty, avšak niektorí ľudia jednoducho nepočúvajú. Len ľuďom povedzte, že tento problém existuje, že je naozaj zlý a veľmi rozšírený, a ľudia budú rozumieť. Môžete spomenúť príklady, o ktorých viete, a ľudia pochopia, aké vážne je toto zlé prenasledovanie. Číslo, ktoré ste spomenuli, je pravdepodobne menšie ako skutočný počet, no vy máte pocit, že je veľmi veľké. Avšak neviete poskytnúť faktický dôkaz, takže táto vec pre druhých nebude uveriteľná.

 

Učeník: Učeníci Dafa sa nesmú zapájať do pyramídového predaja, avšak u niektorých produktov je ťažké povedať, či sa predávajú cez pyramídový predaj. Jeden špecifický produkt sa propaguje cez WeChat...

Majster: Dovoľte mi povedať to takto: Táto dnešná spoločnosť je veľmi komplikovaná a učeníci Dafa kráčajú po veľmi spravodlivej ceste. Môžete použiť štandard kultivujúceho, aby ste posúdili, či je to legitímny obchod a či je v ňom zahrnuté podvodné správanie. Myslím si, že ak naozaj použijete štandard učeníka Dafa, aby ste to posúdili, budete to určite vedieť. Niektorí ľudia to vedia, avšak predstierajú, že nie, skrývajú to, aby zarobili peniaze. V skutočnosti sú tieto veci veľmi jasné, nie? Len sa na to pozrite a uvidíte, či sú v tom podvodné prvky.

 

Učeník: Môj snúbenec a ja sme sa kvôli práci presťahovali do Maroka. Na tom mieste sme len my dvaja jedinými učeníkmi Dafa. Ako máme objasňovať pravdu v tejto krajine?

Majster: Objasňovať pravdu a propagovať Dafa je povinnosťou každého učeníka Dafa. Čo sa týka toho, ako to robiť, môžete to robiť iba na základe vašich znalostí miestnej situácie, ktoré sami uvediete do praxe.

Dovoľte mi povedať to takto: Čo sa týka niektorých špecifických záležitostí, nemali by ste sa ma na to pýtať. Ak by som vám odpovedal, zničil by som cestu, ktorou by ste mali kráčať vo svojej kultivácii. Nezáleží na tom, či to viem alebo nie, ak by som niečo povedal, uskutočnilo by sa to. Avšak nerobili by ste to vy, robil by som to ja. Prečo by som to mal robiť ja? Ja som sem prišiel, aby som vás spasil. Nechávam vás kráčať tou cestou, takže prečo ma žiadate, aby som ňou kráčal ja? (Všetci učeníci sa smejú)

 

Učeník: Som učeník Dafa z Changchunu. Počas osemnástich rokov skúšok a ťažkostí som zažil radosť aj ľútosť. Bez ohľadu na to, koľko to ešte bude trvať, budeme niesť na svojich pleciach zodpovednosť učeníkov Dafa, usilovne napredovať a dobre kráčať po poslednom úseku našej cesty. Majster, nemajte prosím starosti.

Majster: Nerobím si starosti, viem to. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Učeníci Dafa v Majstrovom rodisku boli prenasledovaní najťažšie, avšak zároveň sa činili najpozoruhodnejšie. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú)

 

Učeník: Desaťtisíc učeníkov Dafa prišlo do New Yorku, aby sa zúčastnili Fa konferencie, pridali sa k aktivitám a zachránili ľudí. Avšak pršalo. Je to výsledkom zasahovania starých síl? Alebo majú učeníci Dafa nejaké medzery?

Majster: (Majster sa smeje). Ak má pršať, nech prší. (Všetci učeníci sa smejú) Nič nie je náhoda a vo všetkom sú faktory z oboch strán. Buď vás to má skúšať alebo vám to má pomáhať. V každom prípade sú tam oba aspekty, takže o tom premýšľajte. Neexistujú žiadne náhody. (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Zlý duch komunistickej strany sa snaží ovládať západnú spoločnosť. Ako by sme sa s tým mali vysporiadať?

Majster: V skutočnosti ju ovláda už dlhý čas. Práve som povedal, že negatívne elementy už obsadili svet. (Majster sa smeje) Nedokážete to pochopiť do veľkej hĺbky. Ľudské bytosti súdia veci podľa prejavov na povrchu a vidia konflikt medzi komunizmom a západom ako konflikt hodnôt a politických štruktúr. Avšak pravdou je, že všetky tie negatívne elementy vytvoril ten červený démon. Poviem o tom v budúcnosti, pretože sa to týka budúcich vecí na ľudskom povrchu počas nápravy Fa ľudského sveta.

 

Učeník: Niektorí kolegovia okolo mňa boli hlboko ovplyvnení ateizmom a myslia si, že vystúpenie zo strany nie je potrebné, a že okrem toho je to trochu riskantné a môže to priniesť problémy. Ľudská morálka dnes ostáva na úrovni, keď sa človek stará iba o seba. Avšak majú sympatie k Dafa a nerobia veci na prenasledovanie Dafa. Ak nebude odstránené ich ateistické myslenie, týchto ľudí nemožno presvedčiť, aby vystúpili zo strany. Chcel by som sa ctihodného Majstra spýtať, ako pristupovať k ľuďom, ktorí majú takýto stav mysle.

Majster: V skutočnosti to tak nie je. To, či veria alebo neveria v Bohov, nemá nič spoločné s tým, či vystúpia zo strany. Nie je to tak, že ak veria v Bohov, vystúpia zo strany. My hovoríme, že pomáhame ľuďom vo svete jasne si uvedomiť zlobu zlej strany. Môžete to vidieť hneď od začiatku zlej ČKS. Začalo to ustanovením Parížskej komúny, keď v Paríži gang chuligánov rozbíjal budovy, ktoré boli také nádherné ako tie vo svete Bohov. Podnecovali chaos v spoločnosti. Bola taká už od začiatku a potom ako získala moc, zabíjala ČKS ľudí, neustále zabíjala ľudí. Pozrite si históriu zlej ČKS – je to história vraždenia. Povedzte ľuďom o týchto veciach. Povedzte im, čo ČKS spravila, najmä v Číne, čo spravila Číňanom. Spýtajte sa ich: „Stále v tom chcete byť zapojení?“ Ak hovoríte z tejto perspektívy, pochopia to. Čo sa týka toho, či veria alebo neveria v Bohov, to v skutočnosti nie je najväčšia prekážka. Ak môžu čítať knihy Dafa, ich ateizmus bude prirodzene odstránený.

 

Učeník: V Majstrovom novom jingwene „Vytvoriť nanovo“ sa hovorí „Návrat k tradičnému, tým spojíte sa s nebeským.“

Majster: Je to tak. Ako viete, kultúra celého ľudstva je zostavená Bohmi a táto cesta je úzko spojená s Bohmi. Ak sa chcete vrátiť do neba, ak nepôjdete touto cestou, ako sa tam dostanete? Vedení moderným zmýšľaním, ľudia vyzerajú zvláštne, majú  extravagantné účesy, nosia veľké náušnice a dokonca krúžok v nose a takisto berú drogy – je možné, aby ste sa dostali tam, kde sú Bohovia? Všetci viete, že to je nemožné. Iba táto cesta tradície je teda najbližšie k Bohom, keďže tá cesta bola zostavená Bohmi.

 

Učeník: Aký je vzťah medzi oživovaním čínskej tradície a pomáhaním Majstrovi v náprave Fa?

Majster: Práve som povedal, že oživovanie tradície nie je niečo, čo učeníci Dafa majú robiť v tomto čase. To robí umelecký súbor Shen Yun, keďže Shen Yun samotný sa venuje umeniu. Shen Yun používa tradičné umenie. Ako učeníci Dafa by ste mali jednoducho robiť dobre tri veci.

 

Učeník: Ako človek nájde pravdu v päťtisícročnej histórii Číny? Ako človek rozlíši medzi tým, čo zmenili staré sily a čo bolo naozaj zanechané pre ľudské bytosti?

Majster: Toto nie je niečo, čím by ste sa mali trápiť. Päťtisícročná čínska kultúra bola stvorená Bohmi a bola zničená až po objavení sa zlej ČKS.

 

Učeník: Keď si praktizujúci v pevninskej Číne preinštalujú počítač, musia zmazať pôvodné súbory. Medzi tými súbormi sú aj Majstrove prednášky Fa. Niektorí praktizujúci hovoria, že je neúctivé zmazať tie súbory, podobne ako keby sme trhali knihy.

Majster: Nemali by ste to takto chápať. Je v poriadku zmazať ich, nie je to problém, pretože ich podstata sa nedá v počítači zmazať. Je to rovnaké ako so samotným počítačom, pretože len čo sa do neho niečo uloží, nikdy sa to nedá zmazať. Jeho terminál na druhej strane je ovládaný mimozemskými bytosťami a všetko ide tam.

 

Učeník: Keďže sú ovplyvnení internetom a mobilmi, ľudia v súčasnej dobe stratili svoj pôvodný, tradičný životný štýl. Online médiá lákajú publikum použitím všemožných metód, aby zvýšili návštevnosť a získali ešte viac online príjmov. To pridáva palivo do ohňa.

Majster: Nemyslím si, že by ste to mali takto chápať. Dnešná spoločnosť je už v tomto stave. Keďže spoločnosť je takáto, ak nerobíte to isté, nebudete môcť ani prežiť alebo pochopiť situácie v spoločnosti. Čo sa dá urobiť? Musíte to používať, nemáte inú možnosť. Avšak zároveň to môžete použiť na objasňovanie pravdy a záchranu ľudí. Tiež to môžete použiť na založenie dobrej firmy, ktorá spasí ľudí použitím internetu. Hovoril som o tom už predtým: nie sú webové edície Epoch Times a NTD internetovými firmami? Sú. Akú rolu hrajú? Objasňujú pravdu a zachraňujú ľudí. Takže hovoríme, že veci, na ktorých učeníci Dafa pracujú, sú založené na spravodlivom zámere.

 

Učeník: Jeden koordinátor v Epoch Times tvrdí, že pomáha novinám, ale to, čo hovorí, robí a myslí si, nie je v súlade s jeho činmi. V skutočnosti sa venuje len vedeniu vlastného podnikania, pričom používa zdroje Dafa. Nechceme vidieť, že projekty Dafa utrpia straty.

Majster: Ako celok sa Epoch Times vyvíja zdravým spôsobom, hoci sú tam ľudské veci, ktoré by kultivujúci nemali mať. Viem, že v kultivácii sa nedá vyhnúť ľudským názorom. Vedel som to a videl som to už dávno. Ak naozaj poznáte situáciu, môžete hovoriť s asociáciou Dafa. Avšak nepôjde to, ak šírite klebety alebo robíte závery na základe toho, čo ste počuli, avšak nie sú na to dôkazy. Ak máte vo svojej mysli niečo, cez čo sa neviete preniesť, nepokúšajte sa využiť Majstrove ústa [na to, aby ste to povedali]. Vy sám za to musíte niesť zodpovednosť. Ak však naozaj majú vážne problémy, aj keď sa o to nepostarám ja, postarajú sa o to Bohovia. V skutočnosti som im nechal veľa voľnosti, keďže viem, že všetci sú kultivujúci a Bohovia sa o nich starajú.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci v Anglicku nepočúvajú asociáciu Dafa alebo koordinátorov. Povedali, že berú Fa za svojho učiteľa, avšak šíria klebety.

Majster: Áno. Asociácia je asociácia a vedie každého ku kultivácii a ku štúdiu Fa. Ona nie je zodpovedná za vašu kultiváciu, keďže iba poskytuje celkovú koordináciu skupinových aktivít na objasňovanie pravdy a spásu vnímajúcich bytostí. Ak máte voči asociácii Dafa silný odpor, potom naozaj máte problém. Myslím si, že situácia v Anglicku sa zlepší, keďže som sa s nimi stretol (všetci učeníci tlieskajú) a pomohol som im pochopiť určité veci. Nedržte sa starých názorov, keď sa na to pozeráte. Teším sa na dobré správy z Anglicka. (Všetci učeníci nadšene tlieskajú.)

 

Učeník: Niektorí Číňania v mojom okolí si pozreli predstavenie Shen Yun, no stále nepochopili Dafa a nepodporujú ho. Chcel by som sa spýtať Majstra, či je to tak, že ľudia nemusia byť spasení aj keď si pozrú Shen Yun? Nedávno vyzeralo byť zlo až nepríčetne šialené a mnohé noviny otvorene útočili na Dafa. Dokonca aj na sociálnych sieťach, vrátane Facebooku a WeChatu číhajú nejaké nebezpečné elementy. Je to posledný záchvat zla pred jeho zánikom?

Majster: Nie je to také vážne. V skutočnosti zlo po celý čas nepovolilo a skôr ide o to, že niekedy ste príliš optimistickí. Máte pocit, akoby sa zlo zmenilo. Ja stále hovorím, že zlo sa nezmení. Nezmení sa. Keď potrebuje, určite zatkne viac ľudí. Niekedy ich zatkne menej. Na základe toho, že zatklo viac alebo menej ľudí, by ste si nemali myslieť, že sa zmenilo. Zlo samotné sa nezmení, avšak vy zachraňujete ľudí. Pokiaľ budú ľudia zneužívaní zlom a neboli spasení, budú robiť takéto veci. Samozrejme, keď sa pozeráme na celkovú situáciu, množstvo zla, ktoré bolo odstránené, je čoraz väčšie, a zlých vecí je čoraz menej. To je isté. Celková situácia a celkové prostredie sa mení, to je isté.

 

Učeník: Nedávno som mal veľa myšlienkovej karmy. Keď čítam knihy Dafa, mám pocit akoby tam bola nejaká oddeľujúca vrstva a žiadne z tých slov nevstupuje do môjho srdca. Jeden spolupraktizujúci takisto zažil podobný jav a hovorí, že to zasahovanie sa zdá byť ešte silnejšie ako hlavné vedomie a vysielanie spravodlivých myšlienok už nie je také silné ako predtým.

Majster: Každý ma odlišný kultivačný stav. Čo sa týka kultivácie Dafa, už som vám vysvetlil jej formu. Keďže sa kultivujete v tomto zložitom prostredí, nie je také jednoduché zaručiť úspech vašej kultivácie. Viete, ak by ste nedávali pozor, časť, ktorá už bola skultivovaná, by mohla kedykoľvek spadnúť [späť do neskultivovaného stavu]. Aby sa zabezpečilo, že môžete v kultivácii uspieť, len čo nejaká vaša časť dokončila kultiváciu, tá časť sa od vás okamžite oddelí. Nemožno čakať ani sekundu. Len čo je tá časť skultivovaná, oddelí sa. Keď sa skultivuje ďalšia časť, tiež sa hneď oddelí. Časť, ktorá dokončila kultiváciu, je čoraz väčšia, ale táto časť, ktorá nebola skultivovaná, to nikdy nemôže pocítiť. Preto budete v kultivácii stále v takomto stave. Bude tam ale jedna drobná zmena. Aká zmena? Po určitý čas, krátko predtým ako bude vaša časť úplne skultivovaná, bude vaša sila veľmi mocná, a keď vysielate spravodlivé myšlienky, cítite veľkú silu. Len čo je táto časť úplne skultivovaná, oddelí sa od vás a náhle sa cítite slabý, akoby ste sa začali kultivovať odznova. Takže ako budete pokračovať v kultivácii, budú tam takéto drobné zmeny. Takto to ide od začiatku do konca, nie je to niečo, čo sa začalo len teraz.

 

Učeník: Mnohým praktizujúcim v mojom okolí padajú ruky [pri vysielaní spravodlivých myšlienok]. Oni sami to však nevedia. Viacerí praktizujúci, jeden po druhom, mali prejavy chorobovej karmy.

Majster: V kultivácii sa hovorí: „Kultivuj sa ako na začiatku a určite uspeješ.“ Nie je to pravda? (Všetci učeníci nadšene tlieskajú) Ako ste sa cítili, keď ste na začiatku získali Fa a začali ste sa kultivovať? Keď ste zistili, čo je tento Fa, ó, cítili ste sa veľmi vzrušene. Mali ste odhodlanie v srdci a rozhodne ste sa chceli dobre kultivovať! Ak by ste si až do konca svojej kultivácie dokázali udržovať toto srdce, ktoré ste mali na začiatku, ani nebesia a zem by nedovolili, aby ste neuspeli. (Majster sa smeje) (Všetci učeníci tlieskajú).

Avšak kultivujete sa samozrejme medzi bežnými ľuďmi, takže sa stretnete so všetkými druhmi vecí, budete zaneprázdnení všemožnou prácou a všetko možné bude do vás zasahovať, vrátane komplexných faktorov v spoločnosti, a je tu aj tlak zo samotného prenasledovania. Je pre vás naozaj veľmi ťažké udržovať si od začiatku do konca srdce obrovskej usilovnosti a odhodlania. Takže som tiež povedal, že v kultivácii je ľahké spraviť chybu, pretože kým nie sú ľudské pripútanosti odstránené, bude človek robiť chyby. Avšak pokiaľ v tom máte jasno a pokračujete v kultivácii s plným úsilím, je to v kultivácii normálny stav. Tak to je. Nedá sa s určitosťou povedať, že keď spravíte chyby, nemôžete sa kultivovať, alebo že nie ste kultivujúcim, ak ste spravili niečo nesprávne. My sa na to takto nepozeráme, keďže je to iba odraz vášho kultivačného procesu. Podobne ako študent v škole: raz máte plný počet bodov, avšak inokedy neprejdete. Už potom nie ste študentom? Stále ste študentom a mali by ste pokračovať v dobrom študovaní. Preto ak si dokážeš vo svojej kultivácii udržiavať od začiatku do konca silné spravodlivé myšlienky, keď ťa uvidím, dokonca aj ja ku tebe budem mať rešpekt. (Všetci učeníci tlieskajú)

 

Učeník: Čím vyššiu úroveň človek dosiahne, tým menej hovorí, avšak učeníci, ktorí sa kultivujú v prostredí, kde musia koordinovať veci, musia často hovoriť a niekedy spraviť aj viac, aby dosiahli určité veci, ako napríklad uľahčili zdieľanie a podporili ľudí v zdieľaní svojich myšlienok. Chcel by som sa ctihodného Majstra spýtať, ako to riešiť?

Majster: Každý človek ma iný kultivačný stav. Áno, ako pokračujete v kultivácii, zistíte, že váš stav sa mení, a to je normálne. Nezáleží na tom. Ak nechcete veľa hovoriť, hovorte len vtedy, keď by ste mali hovoriť. (Majster sa smeje). Nie je to problém.

 

Učeník: Bohovia môžu jasne vidieť každú myšlienku a názor učeníka Dafa. V posledných pár rokoch však moje myšlienky často vošli do poľa spolupraktizujúcich alebo bežných ľudí. Som zmätený a prosím Majstra, aby mi povedal, čo s tým mám robiť.

Majster: Nielen kultivujúci, ale väčšina ľudí v dnešnom svete prišla z nebies, aby získali Fa. Avšak niektorí sú hlboko zahrabaní vo svojich názoroch vytvorených po narodení, pričom niektorí majú menej názorov a až takí zahrabaní nie sú. Je to iba prirovnanie. U tých, čo nie sú až takí zahrabaní, sa môžu určité schopnosti ukázať. Prečo majú niektorí bežní ľudia schopnosti? Nekultivujú sa, avšak majú nadprirodzené schopnosti? Dnešní ľudia, na rozdiel od ľudí v minulosti, boli pôvodne zväčša Bohovia, takže všetci majú schopnosti. Ide len o to, že ich schopnosti sú zakryté alebo viac či menej pevne zamknuté. Schopnosti, ktoré nie sú pevne zamknuté, sa prejavia. Ak dokážeš vnímať myšlienky druhých ľudí, vstúpiť do myslenia iných ľudí a vieš čo si ostatní myslia, čo najviac sa to snaž brať ako normálnu vec a nedovoľ, aby to ovplyvnilo tvoju kultiváciu. To je všetko. Neber to ako záťaž alebo nedobrú vec. Objavenie sa nadprirodzených schopností sa tradične bralo ako niečo, z čoho sa kultivujúci tešili, keďže to považovali za znak duchovného pokroku. Takto to bolo v minulosti. Tiež to tak môžeš brať.

 

Učeník: Našim médiám ste dali inštrukciu, aby fungovali ako firmy v bežnej spoločnosti a učili sa od Shen Yunu. Avšak koordinátori hovoria, že pri našom fungovaní by sme mali používať čo najmenej zdrojov. Samozrejme, musíme si ceniť zdroje, avšak ak nedokážeme vybudovať pozitívny obchodný model fungovania a nedokážeme nájsť talentovaných študentov, naše médiá nebudú úspešné.

Majster: Áno. Keď hovoríme o Shen Yune, poviem to takto. Vytvoril som úplne nový model prevádzky. Táto umelecká skupina používa inú formu ako umelecké skupiny bežných ľudí: funguje v pozitívnom cykle. Nech sa ekonomická situácia akokoľvek zmení, tento súbor tým nebude dotknutý a dokáže sa udržať. Mnohé dnešné umelecké telesá sa rozpadnú, keď ide ekonomika nadol, keďže nemajú normálnu, pozitívnu prevádzku. Spoliehajú sa na žobranie. Slovo žobrať neznie dobre. Povedzme, že sa spoliehajú na charitu a finančné dary. Nie je pre nich podstatné, aby získali peniaze zo samotných predstavení, či použitím svojich vlastných schopností. Takže nie sú v pozitívnom cykle. Bez pozitívneho fungovania sa samozrejme zrútia. Ľudskú spoločnosť riadia Bohovia a Bohovia ich nenechajú existovať príliš dlho. Taká je situácia a takto sa ja na to pozerám. Takže niektorým ľuďom, ktorí prišli do nášho súboru, sa zdajú naše metódy nezvyklé a úplne odlišné od tých, čo sa používajú medzi bežnými ľuďmi. Je to tak, toto je úplne nový model a robím to, aby som to ukázal bežným ľuďom. V súčasnosti mnohé umelecké súbory v spoločnosti skúmajú ako funguje Shen Yun a učia sa, ako si udržať oporu.

Ale čo sa týka médií, je v poriadku, ak pôjdete svojou vlastnou cestou. Shen Yun ustanovil dobrý príklad a je v poriadku, aby ste sa od Shen Yunu učili. Hovoril som s koordinátormi v médiách, ako si vyškoliť vynikajúcich ľudí a ako fungovať efektívne.

 

Učeník: Niektorí praktizujúci pomáhajú vyberať prezývky pre vnímajúce bytosti, ktoré vystúpili zo strany, avšak nezaregistrujú ich včas na webstránke Epoch Times pre tri vystúpenia. Za viac ako rok sa už nazbieralo niekoľko tisíc mien.

Majster: Dovoľte mi povedať všetkým, že nemôžete zanedbávať otázku vystupovania zo strany. Je to veľmi dôležité! Týka sa to toho, či vnímajúce bytosti môžu získať spásu a či nespočetné životy za tými vnímajúcimi bytosťami môžu získať spásu. Musíte brať túto vec s plnou vážnosťou. Navyše, Bohovia sa takisto pozerajú na počet ľudí, ktorí vystúpili zo strany, takže to neberte na ľahkú váhu.

 

Učeník: ...a takisto si nepamätajú dátumy vystúpenia. Čo sa týka vyhlásení, ktoré sa nezverejnili, berie sa to tak, že vystúpili zo strany a boli spasení?

Majster: Bohovia to možno počítajú, ale vy ste sa nečinili dobre. Ide o to, či dobre kráčate svojou cestou, takže musíte brať túto vec vážne.

 

Učeník: V jednom meste v Južnej Amerike zorganizovali niektorí učeníci predstavenie Shen Yun a dosiahli veľmi dobré výsledky. Treba však spraviť veľa vecí a oni to nedokážu všetko zvládnuť. Môžu prizvať firmy bežných ľudí a zveriť im nejakú prácu ohľadom propagácie, predaja lístkov a logistiky, pričom učeníci budú tú prácu viesť?

Majster: Nemôžete prizvať firmy bežných ľudí, nesmiete to spraviť. Nemyslím to tak, že máme nejaké tajnosti, ale toto je napokon špeciálne obdobie a stále nás prenasleduje ČKS. Tieto firmy bežných ľudí sa ľahko dajú kúpiť za peniaze, môžu ich ovplyvniť ľudské emócie a ľahko sa nechajú popliesť výmyslami zla. Takúto skúsenosť sme mali mnohokrát. Len čo sa bežní ľudia zapoja do projektov učeníkov Dafa, zlo začne okamžite robiť problémy, takže to nefunguje. Takýchto skúseností bolo veľmi mnoho, takže musíte týmto veciam venovať pozornosť.

 

Učeník: Som softvérový inžinier. Chcel by som venovať nejaký čas tomu, aby som sa naučil nejaké technológie v oblasti umelej inteligencie. Avšak mám v mysli mnoho pochybností. Mohol by nám prosím Majster povedať o tom, aký by mal byť vzťah medzi človekom a počítačom?

Majster: Spoločnosť sa vyvinula do tohto štádia a vyzerá to tak, že všetky počítačové spoločnosti sa snažia dostať k osobným údajom každého človeka. Každý funguje online a každý to robí. Bol by som rád, keby učeníci Dafa, ktorí majú schopnosti v tejto oblasti, založili také počítačové spoločnosti, ktoré by nekazili ľudskú morálku. Potom samozrejme, ak to chcete chápať, musíte to ovládať. Tým je povedané, že dnešná spoločnosť je taká aká je. V princípe, ako učeníci Dafa, bez ohľadu na to, čo robíte, mali by ste sa považovať za kultivujúcich. Robte to, čo by ste mali robiť, a potom to nebude problém.

 

Učeník: Kvalitné filmy a televízne programy môžu mať účinok objasnenia pravdy, odstránenia zla a očistenia ľudských sŕdc. V posledných rokoch sú ľudia čoraz náročnejší ohľadom kvality filmov a televíznych programov. Avšak niektoré filmy na objasňovanie pravdy, ktoré vyrobili praktizujúci, boli spravené slabo, a to spôsobilo, že bežní ľudia sa nám smiali a mali negatívne komentáre. Malo to dokonca negatívny dopad na obraz Dafa. Výroba takýchto diel tiež spotrebúva mnoho zdrojov učeníkov Dafa.

Majster: Áno, ak je kvalita príliš nízka, určite ich nevysielajme v televízii. Ak ich pustíte pri iných príležitostiach, nezáleží na tom veľmi. Avšak to, čo sa vysiela v televízii, musí spĺňať požiadavky kvality.

 

Učeník: Mohli by sme publikovať Čuan Falun s prepisom v Zhuyine aj Pinyine? Bolo by to veľmi nápomocné pre praktizujúcich mimo Číny, ktorí sa učia čínštinu.

Majster: Pravidlá pre tieto veci boli už stanovené v minulosti. Či je to Zhuyin alebo Pinyin, nie som proti tomu. Môžete sa na tieto veci spýtať asociácie Dafa.

 

Učeník: Praktizujúci, ktorí pracujú s internetovými technológiami, potrebujú zhromažďovať informácie, takže musia čítať veľké množstvá informácií od bežných ľudí. Zvýši to ich karmu a znečistí ich to?

Majster: Nie. Prečo nie? Pretože vašou prácou je spasiť ľudí. Bohovia vás chránia a pomáhajú vám, takže to nebude problém. Avšak čo sa týka iných kultivujúcich, ak pozeráte veci bežných ľudí a pozeráte ich veľa, nepôjde to. Avšak nie je to problém u tých, čo robia v médiách alebo sú tieto veci súčasťou ich práce.

 

Učeník: Koordinátor v našej oblasti trvá na tom, že ľuďom netreba hovoriť takmer o ničom inom ako sú odbery orgánov učeníkom Dafa zaživa a sotva niekedy spomenie dobré stránky Dafa. Navyše tento človek trvá na tom, že pokiaľ bežní ľudia podpíšu petíciu proti prenasledovaniu, je to dôkaz, že sú spasení. Ale podľa toho, čo viem, niektorí ľudia, ktorí podpísali petíciu, stále nemusia rozumieť faktom o tom, čo sa skutočne deje. Navyše, medzi praktizujúcimi v Európe sa hovorí, že pravda o Falun Gongu je pravdou o odberoch orgánov zaživa praktizujúcim Falun Gongu.

Majster: Je to tak? Pripútanosť k strachu spôsobila, že niekto nie je schopný potvrdiť Fa čestným a dôstojným spôsobom, čo viedlo k takémuto nerozumnému správaniu. Odchýlené pochopenia sú často spôsobené pripútanosťou k strachu.

 

Učeník: Majster usporiadal, aby každý rok videli Shen Yun iné vnímajúce bytosti a sedadlá v divadlách sú takto určené. Nie je nevhodné, keď zámerne vyhľadávame ľudí, ktorí už Shen Yun videli a boli spasení, a povzbudzujeme ich k tomu, aby si znova kúpili lístky?

Majster: Viac ako osemdesiat percent divákov, ktorí vidia predstavenia súboru Shen Yun, sú noví. Nech robíte čokoľvek, nových divákov bude väčšina. Avšak približne od desať do dvadsať percent divákov sú vracajúci sa diváci – v niektorých oblastiach to dosahuje dvadsať percent. Za normálnych okolností si jeden človek pozrie predstavenie tento rok a niekto iný si ho pozrie druhý rok, takže neustále zachraňujeme ľudí. Prečo teda máme vracajúcich sa divákov? Staré sily majú pocit, že iba takto je to normálne. Ak by celé publikum bolo nové, nebolo by to príliš nezvyčajné? Takže tu musia byť nejakí vracajúci sa diváci. Ak tí vracajúci sa diváci prichádzajú každý rok a majú z toho každý rok prospech, budú sa ich úrovne posúvať vyššie a vyššie? Nie. Keď sa určilo, že sa niekto zúčastní viacerých predstavení, potom iba časť [jeho karmy] bude odstránená na každom z nich. (Potlesk)

 

Učeník: V našej oblasti jeden človek s démonickým zasahovaním z vlastnej mysle tvrdí, že dokáže odstrániť karmu študentov. Mnohí študenti chodia k nemu študovať Fa a hovoria, že má dobré pole. Tento človek tiež vyrába knihy Dafa a ich cena je vyššia ako bežné náklady na výrobu. Požiadal študentov, aby mu odovzdali svoje staré knihy Dafa a Majstrove fotografie, aby ich v súkromí zničil, hovoriac, že to je „Fa starého vesmíru“ a že študenti by od neho mali získať „Fa nového vesmíru“. Mnohí študenti ho nasledujú. Snažil som sa o tom mnohokrát poslať články na Minghui, aby som varoval miestnych praktizujúcich. Avšak moje články neboli nikdy publikované a neviem prečo. Rád by som sa spýtal, či si študenti môžu kupovať knihy Dafa, ktoré vyrobil tento človek?

Majster: Keď sa kultivujete, musíte čeliť zložitým ľuďom – sú  to ľudia všetkých možných úrovní a ríš, so všakovakými myšlienkami a správaním. Preto je spása ľudí taká ťažká. Vždy keď sa medzi učeníkmi Dafa objaví takýto zvláštny jav, je to preto, že v tej oblasti sú praktizujúci, ktorí majú pripútanosti v tomto ohľade. Ak by nikto v tej oblasti nemal takéto pripútanosti, potom by sa taký jav nevyskytol. Takže keď sa obzriete späť na minulé roky, aký bol cieľ všemožných zvláštnych vecí, ktoré sa objavili v pevninskej Číne? Mali odhaliť vaše ľudské názory a pripútanosti, ktoré ste vo svojej kultivácii neodstránili. Boli určené na to, aby vás oklamali, nechali vás spadnúť, spôsobili vám stratu peňazí a nechali vás spadnúť tak tvrdo, že ste boli celí dotlčení – až potom to ľudia pochopili. Cieľom bolo odstrániť vašu pripútanosť a objavilo sa to iba za týmto účelom. Takže ja si myslím, že študenti v tej oblasti majú problém v kultivácii, čo spôsobuje, že do vás zasahujú staré sily. Prinajmenšom ste poskytli publikum pre tých skazených duchov, ktorí poškodzujú Fa.

 

Učeník: Čím viac sa blížime ku koncu, tým by sme mali byť usilovnejší. Avšak niektorí študenti stále zažívajú vážne zasahovanie a do rôznych stupňov prechádzajú cez chorobovú karmu, čo ich ovplyvňuje pri robení troch vecí. Ako by sme mali pomôcť týmto praktizujúcim?

Majster: Naozaj. Od začiatku do konca staré sily nikdy nedovolia učeníkom Dafa, aby mali pokojné kultivačné prostredie. Keď vidia, že učeníci Dafa v určitých oblastiach prechovávajú nejakú pripútanosť, vyvolajú nejaké veci a každému to ukážu. Je to na to, aby ste sa kultivovali, takže sa pozrite na seba a pozorujte, aké myšlienky vo vás vystúpili. Máte spravodlivé myšlienky alebo rozmýšľate s ľudskými pripútanosťami? Takto to robili po celý čas. Niektorí študenti sa po dlhý čas držali svojich pripútaností a neboli si ich vedomí. Možno boli títo praktizujúci takí zaneprázdnení objasňovaním pravdy a robením Dafa vecí, že ani úprimne nepremýšľali o sebe. Nepreskúmali dôkladne samých seba. Keď sa tieto problémy stanú vážnymi, staré sily vás už nenechajú, aby ste ich ignorovali a prejavia sa problémy. Takže musíte na tieto veci dávať dobrý pozor. Nech je zlo akokoľvek nepríčetne šialené, neodváži sa vás dotknúť, pokiaľ nemáte žiadne nedostatky.

 

Učeník: V tlačenej verzii Čuan Faluna je na konci odsek Fa: „Na povrchu Čuan Falun nie je elegantný, čo sa týka jazyka. Možno ani nevyhovuje modernej gramatike...“ Niektorí študenti si myslia, že toto nie je časťou obsahu Čuan Faluna, a tak by sa to počas skupinového štúdia Fa nemalo čítať. Iní študenti si myslia, že je to Fa, a keďže je to v knihe Dafa, malo by sa to prečítať.

Majster: Nemusíte ten odsek čítať, keď čítate v skupine. Ten odsek som napísal ja, ale nemusíte ho čítať. Nemusíte ho čítať počas štúdia Fa. Hovorím to tu, takže to nie je problém. (Potlesk)

 

Učeník: Čo znamená „nasledovať Majstra v zostúpení do sveta a byť kráľom po tisíc rokov“?

Majster: Tých tisíc rokov už prešlo. Neviete o tom, avšak v histórii ste boli kráľmi. Niektorí ľudia boli počas histórie vždy kráľmi. Keď sa reinkarnovali, stali sa znova kráľmi. Dovoľte mi povedať vám, učeníkom Dafa čo tu sedia: v minulosti raz existovalo na svete desaťtisíc kráľovstiev. Číňania majú jedno príslovie o svete: po dlhom rozdelení príde spojenie, po dlhom spojení príde rozdelenie. Tým je povedané, že [kráľovstvá] sa spoja do veľkého kráľovstva a to sa po určitom časovom období rozdelí na menšie. V jednom bode existovalo až desaťtisíc kráľovstiev. Každopádne bolo vtedy veľmi veľa kráľov, panovali jeden za druhým. Ale všetci tí králi boli učeníkmi Dafa, to je isté. (Potlesk)

 

Učeník: Ako by mali mladí učeníci Dafa vyvážiť vzťah medzi prácou pre Dafa a vzťahmi s rodinou a rodičmi? Je tu mnoho zasahovania a tlakov, ktoré prichádzajú z názorov spoločnosti a rodiny. Ak sa mladí učeníci rozhodnú nesnažiť sa ísť cestou bežných ľudí ohľadom získania akademického titulu a následne zamestnania, ich rodičia s tým nesúhlasia.

Majster: Keď sa kultivujete v bežnej ľudskej spoločnosti, nemáte chodiť do extrémov. Bežné spoločenské vzťahy by sa mali dať ľahko zvládnuť. Je v poriadku, ak získate akademický titul. Všetko, čo existuje v spoločnosti, je časťou vášho kultivačného prostredia. Dvere sú otvorené takto široko. Náš Fa je taký nesmierny, že všetko v spoločnosti sa stalo časťou vášho kultivačného prostredia. Môžete si myslieť, že je to skutočne veľké. Avšak nie je. Vesmír je ešte väčší. Ani ľudstvo nie je až také veľké. Toto miesto je v skutočnosti veľmi malé vo svetle toho, koľko učeníkov Dafa, ktorí boli kedysi kráľmi na nebesiach, sa sem prišlo kultivovať.

 

Učeník: V dnešných dňoch učeníci Dafa v Číne používajú svoje mobilné telefóny na telefonovanie [počas ktorého prehrávajú dopredu nahraté odkazy], aby zachránili ľudí. Avšak niektorí praktizujúci sa spoliehajú na svoje telefóny a neodvážia sa objasňovať pravdu ľuďom tvárou v tvár. Niektorí nevenujú pozornosť nahratému odkazu, ktorý používajú a niektorí volajú opakovane na to isté číslo, čo vyvoláva u príjemcov negatívne pocity. Toto vytvorilo medzeru, ktorú využili staré sily, a viedlo to k nedostatku telefónnych kariet a zvýšeniu ich cien. Niektorí praktizujúci si nemohli kúpiť telefónne karty, takže museli prestať používať mobilné telefóny, čo je plytvanie zdrojmi.

Majster: Pri objasňovaní pravdy zachraňujete ľudí bez ohľadu na to, akú metódu použijete. Avšak nemali by ste sa spoliehať výlučne na jedinú metódu. Ak je to naozaj tak, že sa neodvažujete objasňovať pravdu tvárou v tvár, je to pripútanosť k strachu a objavia sa takéto problémy. Čo by ste mali spraviť? Myslím si, že nepotrebujete Majstra, aby o tom príliš hovoril. Hneď ako som prečítal túto otázku, vedeli ste, čo spraviť. Snažte sa to robiť lepšie.

 

Učeník: Propagácia Shen Yunu sa zameriava na hlavný prúd spoločnosti. Ľudia patriaci do tejto skupiny sú vo všeobecnosti kultúrnejší a dobre sa orientujú v umení. Sú hlavnou oporou čo sa týka tradičných hodnôt a hlavnou silou v spoločnosti, ktorá podporuje náležité a čestné správanie. (Majster: Je to tak.) Avšak mnoho prístupov, ktoré boli zvolené tento rok v rôznych oblastiach pri propagácii Shen Yunu, sa očividne líši od hodnôt a myslenia hlavného prúdu spoločnosti. Už sme aj dostali nejakú negatívnu odozvu od ľudí na západe. Študenti v niektorých oblastiach spravili na základe vlastných pochopení a vkusu zmeny v dizajne a textoch propagačných materiálov Shen Yunu, čo poškodilo imidž Shen Yunu ako značky vysokej úrovne. V niektorých textoch bolo veľa gramatických chýb alebo obsahovali výrazy z angličtiny v čínskom štýle. Niektorí ľudia, aby zvýšili predaj, neustále zdôrazňovali zľavy a dokonca ponúkali rôzne skryté zľavy. Niektorí ľudia rozdávali materiály agresívnym spôsobom a nebrali ohľad na výber oblastí, šli dokonca na špinavé a spustnuté miesta. Tieto praktiky spôsobili, že niektorí západniari si myslia, že Shen Yun je z pevninskej Číny alebo z Chinatownu. Tí študenti, čo spravili zmeny v materiáloch Shen Yun, dokonca upozorňovali ostatných, aby to „neprezradili Shen Yun Office“. Mali by byť design a metódy propagácie centrálne riadené, aby bola zabezpečená kontrola kvality?

Majster: Kto riadi Shen Yun Office? Ten reprezentuje Shen Yun. Na stretnutí Shen Yun som už povedal, že nie je dovolené svojvoľne meniť materiály Shen Yunu. Dovoľte mi povedať všetkým, že tie materiály, ten dizajn na billboardoch a tie obrázky som vybral ja. Boli navrhnuté dizajnérom Shen Yunu, dizajnérom v Shen Yun Office. Keď má hotový dizajn, pozriem sa na to, čo spravil, a ak s tým nesúhlasím, spraví zmeny. Až keď je dizajn hotový, pustí sa do obehu. Ak by ste spravili zmeny do vecí Shen Yunu, bolo by to porušenie zákonov v bežnej ľudskej spoločnosti. Prinajmenšom, ako kultivujúci nemôžete svojvoľne robiť zmeny do vecí, o ktorých rozhodol Majster, je to tak? (Potlesk) Treba dodať, že reklamy boli navrhnuté použitím tradičných konceptov. Farby aj kompozícia obrazu sú založené na tradíciách. Nie sú niečím, čo dnešní ľudia dokážu spraviť. Veci, ktoré ste spravili vy, nemajú umeleckú hodnotu ani pochopenie tradícií a umeleckého použitia farieb. Mnohé z nich sa mi zdali dosť nevkusné, a tak poškodzovali dobré meno Shen Yunu. Dokonca aj angličtina použitá v nich bola angličtina v čínskom štýle, ktorej ľudia nerozumejú, a často ste nesprávne používali slová. V niektorých prípadoch bol text dokonca väčší ako názov „Shen Yun“. V každom prípade to vyzeralo dosť čudne. Ďalšou vecou je, že neviete nič o reklame a robíte veci podľa svojich vlastných domnienok. Tak to nepôjde. Už som o tejto záležitosti hovoril. Na včerajšom stretnutí Shen Yun som špecificky hovoril o tomto probléme. Venujte tomu pozornosť.

Ďalšou vecou je, že Majster spravil toto predstavenie tak, aby sa zameriavalo na hlavný prúd spoločnosti. Avšak to, čo ste robili vy, je často v rozpore s tým, čo robí Majster. Aby som vám dal príklad, Majster chce smerovať na východ, avšak vy stále mierite na západ. Chcem napríklad, aby Shen Yun začal tým, že sa zameria na spoločnosť hlavného prúdu, aby sa najprv otvorila vyššia spoločnosť. Chceme tam otvoriť dvere pre spásu ľudí, a iba potom môžeme mať dopad na celú spoločnosť. Avšak v tom, čo robíte, často nenasledujete Majstrove myšlienky. Namiesto toho to robíte podľa svojich vlastných domnienok. Keď niekam idem, pozerám sa na lepšie štvrte, a často tam nevidím žiadne reklamy Shen Yun. Avšak keď idem do Chinatownu, plagáty Shen Yun sú vylepené všade. Niektoré reklamy boli vyvesené v chudobných komunitách a to sa rovná vyhadzovaniu peňazí z okna.

Spomínam si, čo sa dialo, keď Shen Yun vystupoval niekoľko rokov v Radio City Music Hall. Niekedy tam Shen Yun vystupoval bez prestávky aj pol mesiaca a na každom predstavení bolo takmer šesťtisíc divákov. Avšak lístky sme predávali za 5, 10 alebo 15 dolárov. Najvyššia cena lístka bola 25 dolárov. Boli sme tam niekoľko rokov, avšak nemali sme žiaden dopad dokonca ani na New York. Niektorí členovia publika boli nadšení, pískali a vykrikovali. Po predstavení mali na tvári široký úsmev a to bolo všetko. Niektorí ľudia sa dokonca pýtali: prečo tam nie je leví tanec, keď je to čínske predstavenie? To bola úroveň ich umeleckého porozumenia. Po skončení predstavenia to nemalo žiaden dopad. Preto sa musíme ustanoviť v hlavnom prúde spoločnosti, aby sme dosiahli náš cieľ. Ak to, čo robíte, nedokáže držať krok s tým, čo chce robiť Majster, potom samozrejme váš predaj lístkov nepôjde dobre.

Rovnako to platí aj pre reportérov z médií, ktorí robia rozhovory. Toto je niečo, čo som už hovoril mnohokrát. Ja mierim na hlavný prúd spoločnosti, takže by ste mali robiť rozhovory s ľuďmi, ktorí patria k hlavnému prúdu spoločnosti. Avšak ľudia, ktorí sa objavujú v rozhovoroch vo vašich televíznych programoch, nie sú z hlavného prúdu spoločnosti, často sú z nižších úrovní spoločnosti. Nie sú adekvátni tomu, čo robíme. Nikoho tu nediskriminujem. Chcem otvoriť bránu pre spásu ľudí zacielením sa na hlavný prúd spoločnosti – chcem spasiť všetkých ľudí! Iba keď sa otvorí brána do hlavného prúdu spoločnosti, môžeme mať dopad na celú spoločnosť. Práve teraz som hovoril o tom, že keď sme boli v Radio City, predávali sme lístky po 5 dolárov. Po niekoľko rokov sme účinkovali v divadle s kapacitou šesťtisíc ľudí. Niekedy sme účinkovali nepretržite pol mesiaca. Avšak nemalo to veľký dopad. Nedokázali sme preraziť ani v New Yorku. Keď Shen Yun začal vystupovať v Lincoln Centre, ceny lístkov boli oveľa vyššie, avšak prichádzalo viac ľudí. Stačili dve predstavenia a Shen Yun už bol známy v celom New Yorku, ľudia o ňom hovorili v autobusoch a v metre. Situácia sa okamžite zmenila.

 

Učeník: Je vhodné organizovať študentov Dafa z pevninskej Číny, aby išli do zahraničia alebo na Taiwan pozrieť si Shen Yun alebo zúčastniť sa Fa konferencie? Zasahovalo by to do cesty kultivácie, ktorú pre nich zostavil Majster pre toto obdobie? Pekinskí učeníci Dafa posielajú svoje pozdravy Majstrovi!

Majster: Počul som, že niektorí ľudia odmietali počúvať, keď sa ich iní pokúšali zastaviť. Otvorene vedú študentov k robeniu nejakých vecí, pričom vôbec nedbajú na bezpečnosť. Keď o tom počujú študenti mimo Číny, myslia si, že títo ľudia musia byť špiónmi pracujúcimi pre ČKS, ktorí sa v spoločnosti snažia odhaliť praktizujúcich. Samozrejme, nejakí ľudia organizovali študentov, aby sa zúčastnili Fa konferencií, aby sa sem s nimi dostali. Sú aj takíto ľudia. Hoci ja sa na to nepozerám nutne takto, študenti v zahraničí áno, pretože toto je špeciálne obdobie. Málo dbáte na bezpečnosť.  Nie je to spôsobené tým, že ste sa vo svojej kultivácii odchýlili vo svojom pochopení Fa? Spôsobil váš úmysel predvádzať sa to, že ste nedbanliví ohľadom bezpečnosti študentov? Študenti v zahraničí si myslia, že takíto ľudia majú odchýlené pochopenie Fa. Ja si myslím, že vy odchýlené pochopenie nemáte, je to tak?

 

Učeník: Viac ako desaťtisíc učeníkov Dafa z 58 krajín a oblastí pozdravuje veľkolepého Majstra a vyjadruje Majstrovi vďačnosť za to, že ich so súcitom spasil! Heshi. (Učeníci nadšene tlieskajú)

Majster: Myslím, že tu s otázkami skončím. Nechcem zabrať príliš veľa vášho času, pretože na Fa konferencii vzájomne zdieľate a diskutujete o vašich názoroch, čo vám pomáha zlepšovať sa. Všetci ste tiež chceli vidieť Majstra, takže som mal pocit, že by som mal prísť a popritom odpovedať na vaše otázky. Avšak nemôžem toho povedať príliš veľa. Ak by som vám vysvetlil veci príliš jasne, príliš dôkladne a príliš špecificky, staré sily by to nedovolili. Nechcem, aby bola vaša cesta kultivácie ešte zložitejšia. Napokon, prenasledovanie je kruté, takže čím jasnejšie vám veci vysvetlím, tým bude vaša kultivácia ťažšia. Nemôžem kráčať po vašej ceste za vás. Musíte po svojich cestách kráčať sami. Učeníci Dafa, ktorí sa dostali cez 20. júl 1999, mali by ste si vážiť samých seba. Ste naozaj pozoruhodní a dokonca aj Bohovia si vás vážia. Dúfam, že sa budete dobre činiť na ceste pred vami. Najmä tí, ktorí sa nečinili dobre, musia dávať ešte viac pozor a vážiť si čas, ktorý ešte majú. Ďakujem vám všetkým! (Učeníci nadšene tlieskajú)

 

 (Preklad sa môže ďalej zlepšovať. Dátum tejto verzie: 13. október 2019.)

 


Linka na DOC súbor