Kultivačné cesty

Kultivácia Dafa je napĺňajúca a radostná

16.5.17 | Od praktizujúcej Dafa z Taiwanu

(Minghui.org) Často cítim, že kultivácia je naozaj napĺňajúca a radostná, a keď opustím svoje pripútanosti, pocit ľahkého srdca a šťastia sa nedá s ničím iným porovnať.

Prešlo 18 rokov odvtedy, čo som začala kultiváciu vo Falun Dafa. Dlho som pátrala po zmysle života a po začatí kultivácie som cítila, že som pochopila pravdu a našla opravdivý cieľ v živote – pomáhať Majstrovi v náprave Fa a v záchrane vnímajúcich bytostí.

Pri ťažkých skúškach mám pevnú vieru v Majstra a v Dafa a naozaj verím, že kým ideme vpred, budeme schopní naplniť naše posvätné sľuby.

Tu by som rada zdieľala s ostatnými praktizujúcimi, ako som prekonala svoje charakterové skúšky pozeraním sa dovnútra a ako som pracovala na zbavení sa špecifických pripútaností.

Prekonanie pripútanosti k predpojatým názorom

Nedávno som bola zapojená do Dafa projektu, kde som mala problémy s koordinátorom. Cítila som, že sa nevyjadruje veľmi jasne a niekedy bolo pre mňa ťažké porozumieť, čo myslí, dokonca aj keď som sa na to trikrát spýtala. Bola som veľmi frustrovaná a myslela som si, že je neschopný robiť to.

Potom som si uvedomila, že som sa nesprávala ako kultivujúca, pretože som sa pozerala von a nie dovnútra.

Upokojila som sa a zdieľala som svoje myšlienky s praktizujúcim, s ktorým sme sa dobre poznali. Spolu sme objavili moju veľkú pripútanosť.

Vďaka svojej výchove som sa vždy stretávala s ľuďmi, ktorí boli vo všeobecnosti jemní, inteligentní a upravení. Takže keď som sa stretla s ľuďmi, ktorí boli podľa mojich štandardov „menej výnimoční“, podvedome som si voči nim vyvinula predsudky.

Mala som tendenciu myslieť si, že tí výnimoční ľudia sú „dobrí“ a pri práci s nimi som sa cítila šťastne a príjemne.

Avšak Majster nás učil, že „Jediná norma určuje, či je niekto dobrý alebo nedobrý: Či je schopný byť pravdivý, súcitný a vydržať“ (Čuan Falun), no ja som posudzovala ľudí podľa mojich vlastných ľudských názorov, očakávajúc, že každý bude vyzerať dobre a bude spĺňať moje predstavy. Moje správanie bolo jednoznačne odchýlené od princípov Dafa.

Keď som si svoje pripútanosti a názory uvedomila, odmietla som ich. Keď som sa potom znova pozrela na koordinátora, všetko sa zdalo odlišné a videla som ho v svetlých farbách pri jeho snahách objasniť ľudom fakty.

Zbavenie sa pripútanosti k samoľúbosti

Moja druhá skúška sa týkala zbavenia sa pripútanosti k samoľúbosti.

Pamätám si, že moji priatelia spomínali túto moju pripútanosť, ešte keď som bola študentka na univerzite.

Nikdy som necítila, že by som potrebovala uznanie iných, pretože som si ho dokázala dať sama. Postupne sa u mňa sformoval obdiv voči sebe a pýcha, ktoré okolo mňa vytvorili hrubú škrupinu.

Viem, že by som sa nemala dostávať do konfliktu s ľuďmi, aby som nezasahovala do záchrany vnímajúcich bytostí; no keď príde na spolupraktizujúcich, keď sa objaví konflikt, môj postoj je väčšinou chladný a mám tendenciu ich ignorovať.

V kultivácii Dafa musíme opustiť všetky názory, ktoré nie sú v súlade s princípmi Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť. Raz sa mi počas skupinového štúdia Fa od Majstra dostal náznak, aby som sa svojej pripútanosti k samoľúbosti vzdala.

Od detstva som vždy chcela ostatných prevyšovať. Dokonca aj keď som išla nakupovať, očakávala som, že sa ku mne predavači budú správať odlišne. Tento sentiment možno vzišiel z môjho rozmaznávania v detstve a ja som brala ako zaručené, že všetci sa ku mne budú správať milo.

Uvedomila som si, že to bola v skutočnosti pripútanosť k sebectvu a šla priamo proti spravodlivému osvieteniu k „nesebeckosti a altruizmu“.

S týmto pochopením som cítila, ako vrstvy a vrstvy môjho falošného ja odpadávajú a ukazuje sa čím ďalej viac moje pravé ja. Tiež mám väčšiu kontrolu nad svojimi myšlienkami, reakciami a správaním.

Vzdanie sa pripútanosti k sebeckosti a pohodliu

Predtým, než som začala s kultiváciou, mala som dosť zlú povahu a zvykla som si robiť starosti z maličkostí a rýchlo sa nahnevať. Tiež som mala silnú tendenciu závidieť a byť nenávistná. Tiež som zvykla podávať horší výkon pri dôležitých udalostiach, keď som bola pod tlakom.

Keď som sa začala kultivovať, prešla som celkovou zmenou a Dafa otvoril moju múdrosť. Činila som sa veľmi dobre v množstve náročných skúšok, čo mi umožnilo študovať a viesť výskum na mojej vysnenej univerzite. Tiež ma prijali do mojej súčasnej firmy patriacej medzi „Fortune 500“, s výborným platom a benefitmi. Moja práca nebola príliš vyčerpávajúca, čo mi umožňovalo využiť zostávajúci čas na robenie troch vecí.

Vďaka kultivácii v Dafa som stretla srdečného a starostlivého manžela, ktorý je tiež praktizujúcim Dafa. Moji svokrovci sú ku mne veľmi milí, dokonca ešte viac, než moji rodičia. Všetky tieto požehnania boli ďaleko za mojimi najdivokejšími predstavami z minulosti, pred kultiváciou v Dafa.

Avšak ako praktizujúci Dafa nemôžeme byť k týmto požehnaniam pripútaní. Moje pochopenie je, že je iba prirodzené, že praktizujúci Dafa sú výnimoční ľudia. Je to preto, že máme mocnú cnosť z Dafa a Majster nám dal tú česť.

Neusilujeme sa o takéto veci, ani sa na ne nesústreďujeme. Namiesto toho preukazujeme výnimočné vlastnosti, aby sme potvrdili hĺbku Dafa, za účelom záchrany viacerých ľudí.

Naozaj cítim, že na záchranu ľudí už nemáme veľa času, a že počet ľudí, ktorých sme zachránili, je stále veľmi malý.

Uvedomila som si, že mám silné pripútanosti k sebeckosti a k pohodliu. Navyše mám tiež tendenciu príliš sa spoliehať na Majstra, mysliac si, že nedokážem zachrániť toľkých ľudí, a že na konci sa môžeme spoľahnúť na Majstra. Všetko toto sú neopodstatnené myšlienky a musia byť odstránené.

Myšlienky ohľadom objasňovania pravdy

V objasňovaní pravdy cítim, že by sme možno mohli zmeniť prístup na trochu viac uvoľnený a s trochou humoru, aby sme v našich snahách zasiahli viac ľudí.

Nedávno veľmi známy filmový režisér otvorene povedal, že súhlasí s princípmi Falun Gongu, no cíti, akoby naše spôsoby objasňovania pravdy ako napríklad meditácia na turistických miestach a robenie sprievodov, boli príliš „posvätné“.

Ľudia v slobodnej spoločnosti majú obmedzenú schopnosť akceptovať isté veci a môže byť dôležité, aby sme ukázali ľuďom praktizujúcich Dafa aj uvoľnenejším spôsobom, aby mohlo byť zachránených viac ľudí.

Asi pre šiestimi mesiacmi som sa zapojila do mediálnej práce a vytvorili sme film, ktorý oznamuje správy odľahčenejším a uvoľneným spôsobom. Do filmu sme začlenili aj obsah o Falun Gongu. Tento program bol dobre prijatý.

Verím, že s Majstrovým posilnením filmy zohrajú v spoločnosti ešte dôležitejšiu úlohu.

Som veľmi vďačná Majstrovi a som odhodlaná činiť sa ešte lepšie v kultivácii a v záchrane vnímajúcich bytostí.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/2/163052.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom