Výmena skúseností a názorov

Túžba po pohodlí vedie k zničeniu

11.6.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa v Číne

(Minghui.org) Videl som, ako niektorí praktizujúci, ktorí boli kedysi veľmi usilovní, poľavili alebo sa prestali kultivovať – nie kvôli prenasledovaniu, ale pretože sa uvoľnilo prostredie.

Praktizujúci, ktorý po celý čas čítal Fa, si teraz užíva turistiku, záhradkárstvo a cestovanie. Iný praktizujúci, ktorý zvykol vstávať skoro ráno, aby praktizoval cvičenia, sa stal ospalým, keď číta Fa a robí cvičenia. Tretí praktizujúci, ktorý organizoval cvičebné miesto, sa vzdal kultivácie a stráca svoj zrak.

Lenže kultivácia je vážna. Ak nie sme usilovní, ničíme samých seba, naše vesmíry a vnímajúce bytosti v našich svetoch.

Poľavenie

Existuje niekoľko príčin, prečo praktizujúci poľavia. Jednou je, že niektorí praktizujúci nemajú jasný cieľ a chýba im motivácia.

Majster povedal:

„Ak vám stále ešte nie je jasné čo sú učeníci nápravy Fa, nebudete schopní vykročiť vpred v súčasnom súžení, a budete vedení túžbou ľudského sveta po pohodlí k “osvieteniu” na ceste zla. Majstrovo srdce bolo vždy strápené tými ktorí padli, a väčšina bola zruinovaná touto túžbou.“ („Učeníci Dafa obdobia nápravy Fa“ zo Základov pre ďalší pokrok II)

Niektorí praktizujúci nie sú odhodlaní v kultivácii; keďže nič necítia alebo nevidia žiaden pokrok, stanú sa menej pevnými v kultivácii a trávia menej času pri štúdiu Fa. Takto sa začne začarovaný kruh.

Potom sú tu praktizujúci, ktorí neberú kultiváciu vážne a preto nie sú na seba prísni.

Majster povedal:

„Avšak čím je to pohodlnejšie, tým je tlak menší a keď sa tlak zmenší, môže to viesť k túžbe po pohodlí, k túžbe chcieť trošku zvoľniť, trošku zrelaxovať či spomaliť. Avšak v skutočnosti je život každého učeníka Dafa úzko zviazaný, ako články reťaze, s jeho kultiváciou. Takže keď poľavíte, znamená to, že poľavíte v kultivácii.“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii metropolitnej oblasti New York 2009“ z Vyučovania Fa na konferenciách – IX. časť)

Pozor na žiadostivosť a pohodlie

Dve veci v uvoľnenom prostredí môžu zničiť usilovných praktizujúcich – žiadostivosť a túžba po pohodlí.

Bianji bol mníchom v dynastii Tang. Veľmi pomáhal Xuanzangovi, keď prekladal budhistické písma a sútry, ktoré Xuanzang priniesol do Číny z Indie. Tiež napísal Veľké záznamy Tang o západných oblastiach, vďaka ktorým sa stal veľmi slávnym. 

Žiaľ, zistilo sa, že Bianji prechováva kráľovský vankúš, dar od princeznej Gaoyang. Cisár Taizong ho dal popraviť za nedovolenú aféru s princeznou. Hoci Bianji bol nádejný nástupca Xuanzang-a, bol zruinovaný kvôli ľúbostnému pomeru.

Majster povedal:

„Učeníci Dafa: Dávno som povedal, že žiadostivosť je osudovou prekážkou, ktorú praktizujúci každopádne musí prekonať. Tí ľudia sú príliš ovládaní bežnými ľudskými pocitmi a citmi. Ak sa nedokážu vytiahnuť ani z tejto malej  veci, potom sa bude zdať, že staré sily mali vtedy usporiadať, aby ich dali za väzenské steny v Číne a iba za týchto podmienok by sa napravili, je to tak? Pozrime sa, ako by ste sa správali v takom brutálnom prostredí. Ste takí, pretože váš život je príliš pohodlný? Všetci tí, ktorí neodstránia túto pripútanosť a pokúšajú sa nájsť výhovorky, aby ospravedlnili svoje správanie len podvádzajú samých seba – nespravil som pre vás žiadne zvláštne usporiadania.“ („Vyučovanie Zákona na Dafa konferencii v Západnom USA 2004“ z Vyučovania Fa na konferenciách – V. časť)

Ďalším nebezpečenstvom pre praktizujúcich je, že zvoľnia. Po pokroku v kultivácii a chválach od ostatných sa niektorí praktizujúci stanú príliš hrdí a uvoľnení. Ak sa neprebudia, budú čeliť veľkému nebezpečenstvu na svojej kultivačnej ceste.

Jedna praktizujúca raz šla do Pekingu, aby vztýčila transparent za Falun Dafa. Dokonca videla, že vo vlaku do Pekingu ju sprevádzali Budhovia a nebeské bytosti. Lenže neskôr sa začala starať o svoje vnúča, venovala mu všetok svoj čas a prestala byť usilovnou. Po čase začala užívať doplnky k strave a keď si myslela, že jej to pomôže, užívala veľa druhov liekov. Uviazla v nástrahách svojho každodenného života, v záujme o hranie sa s mobilným telefónom a pozeraní televízie.

Vo sne raz videla, že získala vynikajúce výsledky na národných skúškach. Možno to bola jej úroveň ovocia. Avšak teraz na desať rokov poľavila. Koľko desaťročí ostáva v živote človeka? V mojom okolí je mnoho takýchto praktizujúcich. Nesieme zodpovednosť, aby sme ich prebudili, študovali s nimi Fa, zdieľali svoje pochopenia a boli spoločne s nimi usilovní.

Niektorí praktizujúci dosiahli svoj predurčený koniec života, no Majster predĺžil ich životy. Hneď ako zídu z kultivačnej cesty, sú vo veľkom nebezpečí. Jeden praktizujúci zomrel na hromadenie tekutín v pečeni potom, ako bol závislý na počítačových hrách po niekoľko rokov. Iný praktizujúci zasa zomrel na rakovinu potom, čo bol posadnutý prevádzkovaním svojho podniku. Ďalší praktizujúci zomrel, pretože sa nedokázal zbaviť svojej zlej povahy a zvyku nadávať na ľudí.

Majster povedal:

„Kultivačná prax je mimoriadne namáhavá a veľmi vážna. Ak ste len trošku nepozorný, môžete spadnúť a okamžite byť zničený. Preto musia byť vaše myšlienky správne.“ (Čuan Falun)

Ako byť usilovný

Ako môžeme byť usilovní? Majster o tom hovoril vo svojich mnohých prednáškach.

Cenenie si kultivácie

Musíme si ceniť zriedkavú príležitosť na kultiváciu. Aby mal príležitosť kultivovať sa v Dafa, človek možno mnohokrát vyjadril toto želanie a prešiel bezpočetnými skúškami vo svojich minulých životoch. Avšak zlo po celý čas pozoruje kultivujúcich, či sa mu nenaskytne šanca zničiť ich. Musíme si ceniť samých seba, ceniť si čas, ktorý máme a ceniť si kultiváciu.

Rozlíšiť budhovskú povahu od démonickej povahy

Tiež musíme rozoznať budhovskú povahu od démonickej povahy.

Majster povedal:

„Budhovská povaha človeka je Shan a prejavuje sa ako milosrdenstvo, myslenie najprv na druhých pred robením vecí a schopnosťou vydržať utrpenie. Démonická povaha človeka je skazenosť a prejavuje sa ako zabíjanie, kradnutie a okrádanie, sebeckosť, zlé myšlienky, rozsievanie nezhôd, podnecovanie ťažkostí cez rozširovanie povier, žiarlivosť, skazenosť, hnev, lenivosť, krvismilstvo a tak ďalej.“ („Budhovská povaha a démonická povaha“ zo Základov pre ďalší pokrok I)

Mali by sme pevne odstrániť našu démonickú povahu po jej odhalení.

Majster povedal:

„Kultivácia je vašou vlastnou záležitosťou a je vašou vecou, čo chcete. Všetci svetskí ľudia majú aj démonickú povahu aj povahu Budhu. Keď myseľ človeka nie je spravodlivá, bude účinkovať démonická povaha.“ („Pevnosť Fa“ zo Základov pre ďalší pokrok I)

Ak neovládame svoju démonickú povahu, uznávame ju a dovolíme jej kontrolovať nás. Človek poľaví a neskôr musí čeliť následkom.

Byť prísny vo všetkých ohľadoch

Musíme byť na seba prísni a stanoviť si svoje ciele. Ak si chceme oddýchnuť, mali by sme sa samých seba opýtať, či sme dosiahli svoj cieľ v štúdiu Fa a v cvičeniach. Ak nie, určite by sme nemali surfovať po internete alebo pozerať televíziu.

Ak vo svojom srdci nájdeme nenávisť, musíme ju úplne odstrániť.

Úloha hlavného vedomia

Koniec koncov, Fa by malo študovať naše hlavné vedomie. Keď sú niektorí praktizujúci uväznení v záležitostiach bežných ľudí, je vysoko pravdepodobné, že ich hlavné vedomie úplne nepochopilo Fa.

Majster povedal:

„Je ťažké praktizovať kultiváciu, je ale veľmi ľahké spadnúť dole. Ak človek neprejde nejakou skúškou alebo sa nemôže zbaviť silnej ľudskej pripútanosti, môže sa obrátiť alebo prejsť na opačnú stranu. Takýchto ponaučení je v histórii príliš mnoho. Iba potom, čo človek spadne dole, začne ľutovať, ale potom je už príliš neskoro.“ („Dafa si nikdy nemožno privlastňovať“ zo Základov pre ďalší pokrok I)

Záver

Buďme usilovnejší a pamätajme si Majstrove slová: „Nechcem vidieť spadnúť jediného žiaka, ale rozhodne ani nechcem nekvalifikovaných učeníkov.“ („Odstráňte rušivé zasahovanie“ zo Základov pre ďalší pokrok II)

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/4/164127.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom