Výmena skúseností a názorov

Pochopenia po mojom zatknutí

18.6.17

(Minghui.org) V mojej oblasti bolo nedávno zatknutých viacero praktizujúcich a ja som bol jedným z nich. Kým som bol zadržiavaný a aj po svojom prepustení som rozmýšľal, čo som spravil zle. Nasleduje niekoľko pochopení, ku ktorým som doposiaľ prišiel.

Celé roky som chápal bytie učeníkom Dafa ako robenie dvoch vecí: jednou je razenie cesty, aby sa ľudia dozvedeli pravdu o Falun Dafa a boli zachránení; tou druhou je spolupráca s ostatnými praktizujúcimi ako jedno telo.

Na týchto dvoch myšlienkach nie je nič zlé. Ako učeníci Dafa sa však musíme kultivovať na základe Fa a neustále sa zlepšovať. Tento aspekt bol v mojom porozumení zjavne z veľkej časti ignorovaný.

Kvôli tejto medzere som mal mnoho ľudských pripútaností. Kvôli vplyvu kultúry komunistickej strany a zasahovaniu starých síl sa v mojej kultivácii vyskytlo mnoho problémov. Lenivosť a pripútanosť k pohodliu spôsobili, že som postupne poľavil a aj môj zdravotný stav sa zhoršil. Vedel som, že mám problémy a iní praktizujúci mi na ne poukázali. Kvôli svojim ľudským názorom som sa sotva dokázal pozerať dovnútra a zlepšiť.

Vo väzení sme boli piati praktizujúci držaní v jednej cele. Uvedomujúc si, že máme medzery, sme recitovali Fa a hľadali vnútri. Jeden praktizujúci zarecitoval Majstrovu báseň „Nebuď smutný“ z zbierky Hong Yin II. časť:

„Tvoje telo vo väzení zajaté, no nebuď smutný

Spravodlivé myšlienky a činy, a je s tebou Fa

Pokojne porozmýšľaj, koľko máš pripútaností

Keď ľudské srdce odložíš, zlo zanikne samo“

Vďaka tejto udalosti som pochopil, že osobná kultivácia je neoddeliteľná od nášho úsilia potvrdzovať Fa. Ako učeníci Dafa, len keď si udržiavame Fa v našich srdciach, dokážeme si udržať spravodlivé myšlienky a dobre sa činiť, ako aj dobre spolupracovať s ostatnými. To si od nás vyžaduje, aby sme sa zbavili všetkých druhov pripútaností, neustále sa očisťovali a zlepšovali na základe Fa. Keď to dosiahneme, potom dokážeme dobre spolupracovať s ostatnými praktizujúcimi a pracovať ako jedno telo.

Okrem toho sa mnohí ľudia, ako napríklad policajti, zapojili do prenasledovania, pretože nepoznali pravdu a nedokázali uniknúť usporiadaniam starých síl. Jediná cesta, ktorá vedie vpred, vyžaduje, aby sme sa my, učeníci Dafa, zlepšili a prerazili cestu spravodlivými myšlienkami. To znamená, že sa musíme dobre kultivovať bez ohľadu na to, kde sme a čo robíme.

Toto sú myšlienky, ku ktorým som sa nedávno dopracoval. Prosím, poukážte na čokoľvek nevhodné.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/6/164154.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom