Odbery orgánov

Vedec navrhol nový spôsob získavania dôkazov o násilných odberoch orgánov

17.6.17 | Od praktizujúceho Falun Gongu zo Spojených štátov

(Minghui.org) Vedec zo štátu Missouri navrhol nový spôsob získavania dôkazov o násilných odberoch orgánov v Číne. Jeho myšlienky boli prezentované a diskutované na výročnom stretnutí Amerického transplantačného kongresu 2017, ktoré sa konalo minulý mesiac v Chicagu [pozri poznámku].

Veľké množstvo nepriamych dôkazov zozbierané nezávislými vyšetrovateľmi za posledné desaťročie poukazuje na to, že čínska vláda odoberá orgány väzňom svedomia, predovšetkým praktizujúcim Falun Gongu, kvôli zisku. Stále sú však potrebné priame dôkazy, ktoré je však v prísne kontrolovanej spoločnosti v Číne ťažké získať.

Dr. Mike He, profesor na Medicínskej univerzite vo Washingtone, navrhol nový spôsob ako získať chýbajúce dáta.

Vo svojej lekárskej činnosti má Dr. He okrem iného na starosti sledovať histopatologický vývin pacienta po transplantácii. Po transplantácii orgánu sú pacienti zvyčajne monitorovaní, aby sa videlo, či orgány pracujú dobre a či ich pacientovo telo prijalo.

Často sa k tomu používa biopsia, pri ktorej je odobratá vzorka z transplantovaného orgánu. Pri biopsii je jedna alebo niekoľko častí tkaniva odobratých za účelom histopatologického vyšetrenia pod mikroskopom. Po biopsii sú vzorky tkaniva zvyčajne fixované formaldehydom a zaliate parafínom (FFPE).

Takto fixované tkanivá môžu byť uskladnené dlhú dobu. Dr. He, ktorý má výcvik ako aj odbornú kvalifikáciu v oblasti molekulárnej a genetickej patológie, poukázal na to, že keď idú pacienti zo zahraničia po orgány do Číny, pričom tie orgány pochádzajú od praktizujúcich Falun Gongu, títo pacienti prinesú orgány praktizujúcich naspäť do svojich krajín.

Každý orgán či tkanivo človeka nesie jedinečné charakteristiky, najmä molekulárne a genetické informácie, čo je základom moderných molekulárnych testov v súdnictve. V niekoľkých uplynulých desaťročiach sa uskutočnil veľký pokrok vo využívaní laboratórnych testov v súdnictve.

V minulosti sa vyšetrovanie opieralo najmä o zbieranie otlačkov prstov z miesta činu, ktoré sa potom porovnávali so záznamami odtlačkov v databáze. Ak sa zistí zhoda, znamená to, že odtlačky z miesta činu patria človeku v databáze.

Pokroky v molekulárnej biológii za posledné dve či tri desaťročia ukazujú, že rovnako ako odtlačky prstov, aj ľudské tkanivo v sebe nesie jedinečné individuálne molekulárne charakteristiky. V Spojených štátoch sa pri testoch DNA v súdnictve v súčasnosti používa molekulárny profil zložený z 20 génových lokusov, ktorý je možné chápať ako „molekulárny odtlačok prsta“.

Dr. He by chcel vytvoriť molekulárnu databázu transplantovaných orgánov z Číny. Komunikuje pri tom s lekárskou transplantačnou komunitou a pacientmi po transplantácii s cieľom získať ich porozumenie, súhlas a spoluprácu. S pacientovým súhlasom môže byť z post-transplantačného FFPE tkaniva získaná DNA darcu orgánu a tým aj jeho molekulárny profil.

Na druhej strane, biologický materiál nezvestných praktizujúcich Falun Gongu môže byť získaný v Číne, napríklad zaschnutá krv či iné tkanivo, ktoré môže byť použité na získanie genómovej DNA.

Ak nie je dostupné žiadne biologické tkanivo človeka, možno na tieto účely použiť tiež tkanivo rodinného príslušníka. Tieto materiály môžu byť poslané do Spojených štátov na získanie DNA a molekulárnych profilov nezvestných praktizujúcich Falun Gongu. Ak sa nájdu zhody medzi molekulárnymi profilmi získanými z orgánov z Číny a profilmi nezvestných praktizujúcich, bude to presvedčivým dôkazom, že transplantované orgány pochádzajú od praktizujúcich Falun Gongu.

Na konferencie v Chicagu bola táto myšlienka prijatá veľmi pozitívne transplantačnými lekármi z mnohých krajín, vrátane Austrálie, krajín z Európy, Južnej a Severnej Ameriky, stredného východu a ďalších ázijských krajín.

Návrh doktora He bol vybratý Univerzitou vo Washingtone ako vhodný pre žiadosť o federálny grant. Dr. He sa pokúsi rozbehnúť tento projekt v spolupráci s inými medickými a ľudskoprávnymi organizáciami, vrátane združení Lekári proti násilným odberom orgánov (DAFOH) a Svetová organizácia pre vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu (WOIPFG).

DAFOH má členov v mnohých krajinách, z ktorých pacienti cestujú za transplantáciami do Číny a WOIPFG má svoje kontakty v Číne. Takáto spolupráca pomôže rozhýbať tento projekt a urýchliť práce na zastavení násilných odberov orgánov, tohto „zločinu, aký nikdy predtým nebol videný.“

Poznámka (z angl.): He M, Corson A, Wang Z, Russo J, Trey T. Use of Forensic DNA Testing to Trace Unethical Organ Procurement and Organ Trafficking Practices. [abstract]. Am J Transplant. 2017; 17 (suppl 3). http://atcmeetingabstracts.com/abstract/use-of-forensic-dna-testing-to-trace-unethical-organ-procurement-and-organ-trafficking-practices/

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/6/164160.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom