Kultivačné cesty

Viesť mladých praktizujúcich Falun Dafa

19.6.17 | Od mladého praktizujúceho v Číne

(Minghui.org) Keď v deväťdesiatych rokoch Falun Dafa prekvital po celej Číne, väčšina mladých praktizujúcich sa kultivovala pod dohľadom svojich rodičov. Toto prostredie bolo od roku 1999 zničené prenasledovanie Čínskej komunistickej strany (ČKS).

Následkom toho niektorí mladí praktizujúci neboli veľmi usilovní, čo následne zasahovalo do kultivácie ich rodičov a ich schopnosti objasňovať pravdu.

Osvietil som sa k skutočnosti, že mladí praktizujúci majú výnimočný predurčený vzťah so svojimi rodičmi a obojstranne sa navzájom ovplyvňujú.

Ak sú rodičia usilovní so svojej kultivácii, ich deti budú menej ovplyvnené bežnou spoločnosťou. Ak rodičia prechovávajú množstvo sentimentov a qingu, ich deti môžu byť ľahšie ovplyvnené.

Mladí praktizujúci tiež zložili sľuby s Majstrom. Ak nedokážu naplniť svoje sľuby, môže to mať pre nich veľké následky. Verím, že Majster oddialil isté budúce udalosti, aby týmto praktizujúcim poskytol dodatočné šance činiť sa dobre vo svojich sľuboch.

Niektorí rodičia sa cítia bezmocne a hovoria: „Keďže ma nepočúva, nechávam ho robiť, čo chce.“

Iní zasa majú názor, že mladí praktizujúci patria do ďalšej skupiny praktizujúcich a nie sú učeníkmi nápravy Fa.

Avšak keďže mnohí mladí praktizujúci sa začali učiť Dafa pred rokom 1999, ako ich možno považovať za „ďalšiu skupinu“?

Verím, že všetci praktizujúci Dafa by mali dobre študovať Fa a objasňovať pravdu. Niektorí mladí praktizujúci nie sú veľmi usilovní, pretože pravidelne neštudujú Fa.

Mnohí rodičia boli prenasledovaní a väznení, čo vytvorilo nestabilné kultivačné prostredie pre ich deti. Preto bolo pre týchto mladých praktizujúcich ľahšie nechať sa unášať prúdom bežnej spoločnosti.

Myslím, že títo mladí praktizujúci sa znova stanú usilovnými, ak ich dokážeme povzbudiť, aby dobre študovali Fa, vysielali spravodlivé myšlienky a pozerali sa dovnútra.

Nikdy by sme to s nimi nemali vzdať. Pokiaľ sa my samotní dobre kultivujeme, tiež budú mať opakované šance činiť sa dobre.

Miestni praktizujúci by s nimi tiež mali zdieľať skúsenosti, aby im pomohli dostať sa späť na cestu. Ak tak urobíme, bude ľahšie činiť sa ako jedno telo, čo umožní zachrániť viaceré vnímajúce bytosti.

Praktizovať Dafa som začal, keď som bol veľmi malý. Prešiel som takýmto istým procesom, ktorý tu opisujem. Kvôli prenasledovaniu som málokedy študoval Fa a po mnoho rokov som žil ako bežný človek.

Avšak Majster a spolupraktizujúci v mojej oblasti sa ma nikdy nevzdali.

Viem, že Majster je po mojom boku a dával mi mnoho náznakov. Je to len vďaka tomu, že spolupraktizujúci so mnou študovali Fa a povzbudzovali ma, že som sa dokázal usilovne kultivovať.

Som veľmi vďačný Majstrovi a spolupraktizujúcim.

Dúfam, že všetci praktizujúci budú viesť a starať sa o týchto mladých praktizujúcich, aby nepremeškali túto príležitosť, ktorá prichádza raz za večnosť!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/8/164174.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom