Výmena skúseností a názorov

Učenie sa Fa naspamäť zvyšuje účinnosť objasňovania pravdy

29.6.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa mimo Číny

(Minghui.org) Po prečítaní zdieľania na stránke Minghui o tom, aké prospešné môže byť učenie sa Fa naspamäť pre kultiváciu, som sa rozhodol začať sa ho učiť.

V článku „Odstráňte rušivé zasahovanie“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok (Diel II) Majster povedal:

„Každému by teraz malo byť jasnejšie, prečo som vás často žiadal, aby ste viac čítali knihu! Fa môže prelomiť všetky pripútanosti, Fa môže vyhubiť všetky zlá, Fa môže rozbiť všetky klamstvá a Fa môže posilniť spravodlivé myšlienky.“

Chcel som sa naučiť naspamäť celú knihu za krátky čas, ale nakoniec mi trvalo niekoľko mesiacov naučiť sa prvú časť z prvej lekcie „Opravdivo viesť ľudí k vysokým úrovniam“ aj to s niekoľkými chybami.

Na základe zdieľaní praktizujúcich na Minghui som zmenil svoj prístup a začal som sa učiť odsek po odseku. Keď som sa naučil odsek doslova, prešiel som na ďalší. Trvalo mi vyše roka naučiť sa Čuan Falun po prvýkrát. Potom som však zrýchlil.

Kvôli môjmu štúdiu, práci a skupinovému štúdiu Fa sa nemôžem učiť Fa naspamäť každú noc, vyčlenil som si na to však stredu a piatok. Pripojil som sa k online skupinám na učenie sa Fa, kde sme si navzájom pomáhali a kontrolovali sa. Toto skupinové úsilie mi veľmi pomohlo.

Učenie sa Fa naspamäť prináša mnoho výhod. Pomáha nám to ostať usilovnými, hľadať vnútri, odstraňovať pripútaností a byť silnejšími pri objasňovaní pravdy. Mnoho praktizujúcich zdieľalo o týchto veciach. Rád by som sa podelil o niektoré nedávne skúsenosti s objasňovaním pravdy a pomáhaním ľuďom vystúpiť z čínskej komunistickej strany (ČKS) a jej pridružených organizácií.

Objasňovanie pravdy sa stalo ťažším, keď som poľavil

Kvôli pripútanosti k pohodliu som nedávno venoval učeniu sa Fa menej času. Vplyv na moju účinnosť pri objasňovaní pravdy nebol hneď zjavný.

Počet ľudí, ktorí s mojou pomocou vystúpili z ČKS, sa pohyboval medzi 30 až 50 za deň. Bol to pokles z pôvodných 80 až 100 denne v časoch, keď som bol usilovný v učení sa Fa naspamäť. Myslel som si, že príčinou je to, že pomáhanie ľuďom vystúpiť z ČKS sa stalo ťažším a že záchrana ľudí by mala byť v záverečnej fáze čoraz ťažšia. Okrem toho som si hovoril: „Je to preto, že venujem viac času objasňovaniu pravdy do hĺbky. Nemal by som byť pripútaný k číslam.“

Všimol som si však, že ostatní praktizujúci si celé roky udržali rovnaké čísla a nedávno ich dokonca zvýšili. Okrem toho tiež venovali viac času na zapojenie sa do ostatných metód na objasňovanie pravdy.

Mnoho ľudí sa nerozhodlo vystúpiť z ČKS potom, čo si ma vypočuli. Pri rozprávaní sa s ľuďmi, ktorí boli silno ovplyvnení komunistickou propagandou, som obzvlášť cítil, že nemám silu.

Poprosil som o pomoc spolupraktizujúcich, ktorí mi pomohli objaviť niekoľko pripútaností, ale cítil som, že sme nenašli koreň problému. Tento stav trval vyše pol roka.

Fa posilňuje objasňovanie pravdy

V prednáške „Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku 2016“ Majster povedal:

„... pretože slová, ktoré poviete, nebudú mať energiu a nebudú v súlade s Fa. Chcete ho spasiť, ale tie slová, ktoré poviete, nedokážu odstrániť jeho karmu a odstrániť jeho pripútanosti; ako ho zachránite?! Ak ho chcete spasiť, vy sami musíte byť kultivujúcim, aby tie slová, ktoré poviete, mali energiu, ktorá dokáže odstrániť jeho predsudky a pripútanosti; aby mali taký účinok a mohli potlačiť tie zlé veci, ktoré zasahujú do jeho myšlienok v tom čase. Iba potom ho môžete zachrániť. Toto sa týka aj objasňovania pravdy v rôznych prostrediach, nie je to tak? Sú tiež ľudia, ktorí si myslia: Som dlhoročný praktizujúci a nebude to problém, ak nejaký čas nebudem študovať Fa. Bude to problém. Nezáleží na tom, ako dlho ste študentom, pretože tá vaša časť, ktorá bola skultivovaná, bola už od vás oddelená. Váš gong, ktorý bol zvýšený na vašu pôvodnú nebeskú pozíciu bude fungovať len ak sa skombinuje so spravodlivými myšlienkami vo Fa. Ak neštudujete Fa a vzdialili sta sa od Fa, váš gong nemožno zmobilizovať, pretože to je sila Fa.“

Koncom minulého roka som sa naučil naspamäť niekoľko odsekov súvisiacich s pripútanosťou k pohodliu. Pomohlo mi to pokračovať v učení sa Fa niekoľkokrát za týždeň. Uvedomil som si, že pri objasňovaní pravdy začali mať moje slová väčšiu silu.

V nasledujúcich týždňoch som si na učenie sa Fa vyčlenil viac času. Uvedomil som si, že pri rozhovoroch s ľuďmi som nemusel zámerne vysielať spravodlivé myšlienky. Nemusel som sa pokúšať presvedčiť ich mnohými argumentmi. Po vypočutí si ma sa rýchlo rozhodli vystúpiť z ČKS.

Moja sila sa vrátila. Moje slová boli posilnené spravodlivými myšlienkami a dokázali preniknúť do hlbších úrovní ľudí, s ktorými som hovoril. Potom som si uvedomil, že skutočnou príčinou toho, že „sa objasňovanie pravdy stalo ťažším“, bolo to, že som poľavil v učení sa Fa naspamäť.

V prednáške „Učeníci Dafa musia študovať Fa“ zo zbierky Vyučovanie Fa na konferenciách - XI. časť Majster povedal:

„Ale uvažujte o tom, čo som práve povedal: ak to, čo robíš, nie je zakorenené vo Fa, ak to nemá silu Fa, a ak si sa nekultivoval dobre, nebudeš tie veci robiť dobre. Hoci si mohol spraviť čokoľvek, nedosiahlo to žiaden účinok a jednoducho to nemôže zachraňovať ľudí, pretože nemáš účinok pri rozkladaní zlých faktorov. Preto je štúdium Fa stále naj, najdôležitejšou vecou – je to základná garancia pre všetko, čo máte robiť. Ak neudržíte krok v štúdiu Fa, potom je všetko zbytočné.“

Počnúc týmto rokom som zvýšil čas na učenie sa Fa na úroveň, ktorú som mal pred niekoľkými rokmi. Rozdiel v mojom kultivačnom stave a sile môjho objasňovania pravdy je jasne viditeľný. Niektorí praktizujúci povedali, že keď sa učíme Fa naspamäť, naše telá v iných dimenziách sa prispôsobujú Fa a regenerujú sa. Preto potom môžeme cítiť zlepšenie v našom kultivačnom stave.

Viem, že mnoho praktizujúcich sa učí Fa. Všimol som si, že tí, ktorí sa ho učia, potrebujú menej času na to, aby niekomu pomohli vystúpiť z ČKS. Zároveň si dokážu udržať usilovnosť po mnoho rokov a sú menej náchylní na zasahovanie. Ja sa teraz učím Čuan Falun po tretíkrát.

Študovanie Fa, učenie sa Fa naspamäť, hľadanie vo svojom vnútri, vysielanie spravodlivých myšlienok a objasňovanie pravdy sú navzájom prepojené. Ak je v tejto reťazi nejaké slabé ohnivko, môžeme tým poškodiť naše jedno telo. Ak dobre študujeme Fa, sme silnejší pri odstraňovaní zla a záchrane ľudí. Toto nás následne povzbudzuje viac študovať Fa, a tak sa vytvorí takýto pozitívny cyklus.

Moja nedávna skúsenosť mi hovorí, že je dôležité vytrvať v učení sa Fa. V opačnom prípade sa môže stať, že sa naša kultivácia a účinnosť pri záchrane ľudí zasekne, či dokonca oslabí bez toho, aby sme si to uvedomili. Musíme si udržiavať svoju usilovnosť, aby naša kultivácia napredovala.

Prosím, poukážte láskavo na čokoľvek nevhodné.

Ďakujem, Majster!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/20/164336.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom