Výmena skúseností a názorov

Naša pozornosť by sa mala zameriavať na pomoc Majstrovi v dokončení nápravy Fa, nie na ukončenie prenasledovania

10.7.17 | Od Qing Xing

(Minghui.org) Ako praktizujúci Dafa obdobia nápravy Fa by sme mali zamerať našu pozornosť na dokončenie nápravy Fa, nie na ukončenie prenasledovania.

Ako vieme, sú dva možné konce prenasledovania. Jeden je, že Majster ukončí proces nápravy Fa a všetky bytosti, ktoré by mali byť zachránené, budú zachránené. Toto prirodzene povedie k ukončeniu prenasledovania. Ďalšou možnosťou je, že všetok náš čas sa vyčerpá a bude ešte veľa ľudí, ktorí nebudú zachránení, no prenasledovanie sa bude musieť skončiť.

Samozrejme, pre všetko toto existuje konečný termín a v istom bode sa prenasledovanie skončí. Ako by mohla história vesmíru čakať donekonečna na praktizujúcich Dafa, aby sa zlepšili a nechať tak Stvoriteľa znášať viac ohovárania a poníženia? Prenasledovanie sa skončí v určitej dobe, bez ohľadu na to, či všetci praktizujúci dosiahnu dovŕšenie.

Inými slovami, veci budú také aké budú, keď sa všetko skončí. Majster tento proces odkladá, aby nám dal viac času, no nepotrvá to večne. Ak by to trvalo donekonečna, nemalo by to veľký význam.

V zahraničných médiách niekto zmienil, že rok 2017 bude koncom nápravy Fa. Možno je pravda, že prenasledovanie by malo skončiť v tomto roku bez ohľadu na to, či je náprava Fa ukončená. Avšak možno nie. Nezáleží však na tom, či je to pravda lebo nie, to by nás nemalo znepokojovať. To, na čo by sme sa mali sústrediť, je pomoc Majstrovi ukončiť proces nápravy Fa a nezaoberať sa príliš tým, kedy sa skončí náprava Fa.

Všetci sme sa reinkarnovali mnoho, premnoho krát a nasledovali sme Majstra dole do tohto ľudského sveta, aby sme naplnili naše sľuby počas nápravy Fa. Toto je našou misiou. Keď sme sem išli, vedeli sme, že možno budeme prenasledovaní, no ani to nás nezastavilo. Ak by sme boli vystrašení, pravdepodobne by sme nespravili rozhodnutie prísť sem. Ak sa nad tým takto zamyslíme, ako by sme mohli byť pripútaní k času a brať dokončenie nápravy Fa – najdôležitejšej príčiny nášho príchodu sem – tak naľahko?

Ak sa naozaj zameriame na dokončenie nápravy Fa, potom našu energiu investujeme do našej vlastnej kultivácie, aby sme dosiahli štandardy nápravy Fa. Ak to všetko urobíme, náprava Fa uspeje a koniec prenasledovania bude blízko.

Avšak ak vedome či nevedome venujeme mnoho pozornosti tomu, kedy sa skončí prenasledovanie, alebo sme k tomu dokonca pripútaní, naša kultivácia nebude vyhovovať štandardu a náš charakter nedosiahne požiadavky Fa. To vyústi do toho, že náprava Fa nebude úplná a mnoho bytostí nebude zachránených.

Ako praktizujúci Dafa by sme mali vítať ukončenie prenasledovania ako výsledku dokončenia nápravy Fa. To, na čo by sme sa mali zamerať je to, či je náprava Fa úspešná, namiesto toho, kedy sa skončí prenasledovanie. Musíme byť usilovní a tvrdo pracovať na pomoci Majstrovi v náprave Fa a ceniť si zostávajúci čas.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/5/164539.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom