Názory
nedeľa, 19. august 2018

Temné tajomstvo výstav tiel

14.7.17

(Minghui.org) V meste Chengdu, provincia Sichuan bola 30. decembra 2014 otvorená ďalšia výstava plastinovaných tiel. Výstava bola otvorená napriek výraznému odporu zo strany verejnosti voči predchádzajúcej výstave v roku 2007. Osobitne exponát matky s plodom vyvolal v spoločnosti mnoho otázok.

Predstaviteľ organizátora výstavy povedal, že plastinované telá alebo časti tiel sú zo skutočných ľudí. Keď sa ho pýtali, odkiaľ tieto telá pochádzajú, povedal, že boli darované, ale neposkytol žiadne ďalšie detaily. Táto odpoveď vrhá pochybnosti na pôvod tiel na výstave.

Nejasný zdroj tiel

Zdroj týchto tiel je nejasný, ale väčšina z nich, ak nie všetky, sú Číňania. V Číne ľudia nie sú ochotní darovať svoje orgány, ani nehovoriac o tom, že by nechali vystaviť svoje telo po tom, ako bola odstránená koža.

Podobne ako na výstave „BODIES... The Exhibition“ v USA, tieto telá boli plastinované Sui Hongjinom z lekárskej univerzity v Daliane (Dalian Medical University). Sui bol predtým študentom Gunther von Hagensa, vynálezcu techniky plastinácie. Sui sa oddelil od svojho učiteľa a spojil sa s Premier Exhibitions, aby usporiadali tento druh výstav v mnohých krajinách.

Ani Sui ani Hagens, vlastník výstavy Body Worlds, nedokázali poskytnúť dokumenty dokazujúce, že tieto telá pochádzajú od dobrovoľných darcov. Správa v NPR nenašla žiadnu jasnú papierovú stopu od zosnulého darcu plastinovaného tela. „Dr. Von Hagens... hovorí, že ich všetky získava iba z dôveryhodných zdrojov, ale žiaden cudzí človek neoveril, či by to nemohli byť, v najhoršom prípade, disidenti zabití v čínskych väzeniach, predaní cez sprostredkovateľa predaja tiel lekárskej škole a potom ukazovaní na verejnosti.“

Keď Hagens rozšíril svoj obchod s Čínou v 90. rokoch, stretol sa v dôsledku kultúrnych a právnych dôvodov s veľkým odporom. Nakoniec však založil svoju firmu v auguste 1999 v meste Dalian, provincia Liaoning, potom ako získal súhlas od Bo Xilai-a, vtedajšieho primátora Dalianu.

Podľa von Hagensa, keď spustil v roku 1999 Hagens Plastination, Sui mu povedal, že budú používať iba nevyžiadané telá.

Avšak na základe „Smernice pre pitvy tiel“ vydanej Ministrom zdravotníctva v roku 1979, iba potom ako je ľudské telo nevyžiadané viac ako 1 mesiac, môže byť označené ako „nevyžiadané“ a použité pre anatomické štúdium na lekárskych školách. Takéto telá nie sú vhodné pre proces plastinácie, ktorý vyžaduje čerstvé telá bez konzervačných látok kvôli výmene tekutín.

Napriek tomu továreň na plastináciu rýchlo rástla. S podporou Dalian Medical Univerzity založil Sui Hongjin v júni 2002 svoj vlastný podnik, ešte kým pôsobil ako generálny riaditeľ firmy von Hagensa. Keď sa to Hagens dozvedel, prepustil Sui-a.

Firma pána Sui, Dalian Hoffen Bio-Technique, potom spolupracovala s firmou v USA, Premier Exhibitions, a otvorila v roku 2005 výstavu „BODIES... The Exhibition“ v USA. Hovorca výstavy povedal, že všetky telá na výstave pochádzajú z Číny a že nepochádzajú od dobrovoľných darcov, ale boli nevyžiadané. Avšak kvôli politickému systému, ktorý vládne v Číne, sa mnohí nazdávali, že pochádzajú od väzňov alebo od politických väzňov.

V správe New York Times sa uvádza: „Tu v Číne, zistenie toho, kto obchoduje s telami a odkiaľ telá pochádzajú, nie je ľahké. Múzeá, ktoré organizujú výstavy tiel v Číne, hovoria, že náhle zabudli kto im dodal telá, predstavitelia polície pravidelne menia svoj príbeh o tom, čo spravili s telami a dokonca aj univerzity potvrdili a potom popreli existenciu operácii na zachovanie tela v ich kampusoch.“

V máji 2008 dohoda z generálnym prokurátorom New Yorku prinútila Premier Exhibitions, výstavného partnera pána Sui, aby publikoval na svojej webstránke a vo výstavnej sále oznam o tom, že pôvod tiel Dalian Hoffen-a bol z „čínskeho úradu polície“.

Blízke väzby na prenasledovanie Falun Gongu

Správa od Svetovej organizácie na vyšetrenie prenasledovania Falun Gongu (WOIPFG) potvrdila, že namiesto „darov“ alebo „nevyžiadaných tiel“ mnoho tiel pochádza od praktizujúcich Falun Gongu, ktorí boli zabití komunistickým režimom.

Von Hagens raz povedal reportérom, že sa rozhodol otvoriť si pobočku v Daliane nielen kvôli lacnej pracovnej sile, ale aj kvôli aktívnej podpore úradov a bohatému zdroju tiel. Toto sa časovo zhoduje s prenasledovaním Falun Gongu, ktoré spustil Jiang Zemin v júli 1999.

Kvôli pokojnej povahe Falun Gongu Jiang čelil silnej opozícii voči spusteniu prenasledovania dokonca aj v rámci politbyra. Aby obhájil politiku prenasledovania, Jiang navštívil v auguste 1999 mesto Dalian, kde povedal vtedajšiemu primátorovi Bo Xilai-ovi: „Buď tvrdý na Falun Gongu a budeš mať veľkú budúcnosť.“ Bo Nasledoval jeho príkaz a osobne nariadil zatknutia praktizujúcich, rozšíril väzenia na zadržiavanie praktizujúcich a inštruoval politických predstaviteľov: „Môžete s praktizujúcimi Falun Gongu narábať akokoľvek zle, aj keby mali umrieť.“

O dva mesiace neskôr, v októbri 1999, sa Bo stal tajomníkom strany v Dalian-e. Naďalej poháňal svoje snahy na potlačenie Falun Gongu. V rokoch 2000 až 2004 tu boli postavené viaceré väzenia a pracovné tábory, pričom financovanie zabezpečil Peking. Medzi nimi bolo aj notoricky známe väzenia Masanjia a pracovný tábor Masanjia, ktoré stáli asi 500 miliónov yuanov. Boli použité na zadržiavanie praktizujúcich zatknutých v provincii Liaoning ale aj ďalších. V roku 2000 sa Bo stal guvernérom provincie Liaoning.

Medzičasom, odvtedy ako začalo prenasledovanie v roku 1999, prichádzali praktizujúci Falun Gongu vo veľkom do Pekingu a chceli povedať vodcom Komunistickej strany, aby zastavili prenasledovanie. Väzenia a pracovné tábory v Pekingu a okolitých oblastiach boli preplnené, takže rýchlo presúvali praktizujúcich – najmä tých, ktorí odmietli odhaliť svoje mená – do väzení a pracovných táborov v Daliane.

Sui raz vyhlásil, že niektoré „telá“ pochádzajú od Úradu verejnej bezpečnosti. Povedal, že len podpora od vládnych úradníkov umožnila, aby sa z jeho továrne stala najväčšia továreň na plastináciu ľudských tiel vo svete. Raz jeden predstaviteľ Úradu 610 v Tianjine potvrdil, že niektoré z orgánov a tiel pochádzajú od praktizujúcich Falun Gongu.

Vysoký zisk

Sui, bývalý generálny riaditeľ von Hagens Plastination, povedal v roku 2003 Oriental Outlook: „Hagens neplánoval organizovať výstavy v Číne, pretože by tam nemal taký veľký zisk. Chcel z Číny spraviť len svoju výrobnú základňu, kvôli tomu, že cena práce a surového materiálu sú v Číne nižšie.“

Nasledujúc von Hagensa a Suia boli v Daliane otvorené viaceré továrne na plastináciu tiel, čím sa z Číny stal vývozca tiel č. 1 na svete. Podľa Radio Free Asia sa jedno plastinované telo dá predať za asi milión dolárov. Odhaduje, že od roku 2004 Sui predal takmer 1000 vzoriek do iných krajín.

Správa z New York Times zistila v roku 2006, že Hagensove „Body Worlds“ už celosvetovo pritiahli 20 miliónov ľudí a priniesli viac ako 200 miliónov USD zisku. Bolo otvorených prinajmenšom 10 ďalších čínskych tovární na telá, aby naplnili objednávky pre výstavy, dodávajúc zakonzervované telá do Japonska, Južnej Kórey a USA.

Temné tajomostvo

Von Gagens priznal, že na začiatku mal ťažkosť vystavovať plastinované telá v Európe, „... kde ho nazývali Dr. Smrť a Dr. Frankenstein. Európska tlač ho dokonca porovnávala s Jozefom Mengele, lekárom nacistických koncentračných táborov.“ Potom išiel do Číny, kde spolupracoval so Sui kvôli „lacnej pracovnej sile, dychtivým študentom, malým vládnym obmedzeniam a ľahkému prístupu k čínskym telám.“

Ale jeho expanzia v Číne, poháňaná malými právnymi obmedzeniami, slabou ochranou ľudských práv a krutým prenasledovaním Falun Gongu, pretvorila obchod v oblasti výstav plastinovaných tiel. Vďaka spolupráci Sui-a a jeho nasledovníkov sa brutalita totalitného režimu zamaskovala a pretransformovala sa na lukratívny obchod.

Vo februári 2008 kalifornské zákonodarné zhromaždenie schválilo zákon, že výstavy tiel musia mať dôkaz, že každé telo bolo darované s „informovaným súhlasom“. Členka zhromaždenia, Fiona Ma, iniciátorka právnej úpravy, povedala stanici ABC: „Ako človek čínskeho pôvodu, jednoducho neverím, že nejaká rodina by súhlasila, aby ich príbuzný bol takýmto spôsobom vystavovaný.“

Podľa informácii získanými The Epoch Times, Gu Kailai, manželka Bo Xilai-a, hrala kľúčovú úlohu v premene zadržiavaných praktizujúcich Flaun Gongu na obete plastinácie. Presnejšie, Gu objavila, že existujú dva spôsoby, ako premeniť zadržiavaných praktizujúcich na zisk. Môžu im byť odobraté orgány a použité pre transplantácie v nemocniciach v provincii Liaoning a ich telá môžu byť predané továrňam na plastináciu.

Mnohí ľudia podozrievajú pani Gu a jej poradcu Neil Heywooda, že dodávali továrňam telá praktizujúcich Falun Gongu a že to bola hlavná časť tiel dodaných z čínskych zdrojov továrňam na plastináciu v Daliane. „Gu hrala hlavnú úlohu v oblasti financií, medzinárodnej a domácej reklamy a pri otvorení kanálov pre export orgánov a ľudských tiel do zahraničia.

Potom ako bol Heywood zavraždený v Číne v roku 2011, usvedčili v auguste 2012 z tejto vraždy Gu, pričom jej dali podmienečný trest smrti. Bo bola odsúdená na doživotné väzenie za korupciu v roku 2013. Ale spojenie Heywooda aj Gu s prenasledovaním nevinných praktizujúcich Falun Gongu, najmä s nútenými odbermi orgánov a s plastináciou ich tiel, zostáva neodhalené.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/28/149137.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom