Kultivačné cesty

Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, princípy Falun Dafa, oživili moje pravé ja

22.7.17 | Od učeníka Dafa z Číny

(Minghui.org) Mám vyše 30 rokov. Od detstva som mal skúmavú myseľ a zvykol som si vytvárať svoj vlastný spôsob uvažovania. Dokonca už na základnej škole, kým ostatné deti si vystačili s niečím na jedenie a na hranie, ja som sa snažil prísť na to, čo je zmyslom života.

Často som uvažoval: „Či sme bohatí alebo chudobní, naše životy sa tak či tak skončia smrťou. Majú ľudia duše? Kam idú po smrti? Rodíme sa nahí a nič si so sebou neprinášame. Zomierame s prázdnymi rukami a nemôže si so sebou nič vziať. Aký je teda zmysel života a bytia, keď nemáme možnosť vybrať si kedy sa narodíme a kedy zomrieme, keď je pre nás nemožné rozhodovať čo i len o najzákladnejších veciach, ani nehovoriac o tom byť pánmi svojho vlastného osudu?“

Rodičia ani učitelia mi nedokázali poskytnúť nejakú odpoveď alebo predstavu ohľadom mojich otázok. Ich pokusy o odpoveď či vysvetlenie akurát prehĺbili môj zmätok.

Kdesi v hĺbke svojho vedomia a podvedomia som mal vždy dojem, že niečo túžobne očakávam, hoci som nevedel čo.

Keď som bol malý, susedia hovorili, že som bol čestné dieťa so zmyslom pre spravodlivosť.

V tom období bolo moje obľúbené jedlo mäsové knedličky. Keď k nám však prišli na návštevu ostatné deti z okolia, ktoré ich mali tiež radi, bez mihnutia oka som im ich všetky nechal zjesť. Ostatné deti ma teda mali radi a veľmi radi sa k nám chodili hrávať.

Keď sa občas počas hrania stalo niečo zlé kvôli nedbalosti či nezbednosti, často som dobrovoľne zobral vinu na seba a prijal trest, ale odmietal som prezrádzať ostatných, alebo zradiť svojich spoločníkov.

Keď som vyrástol, tento postoj sebaobetovania sa však nanešťastie vytratil. Bol nahradený obavou o stratu tváre a nedosiahnutie nejakého sebazáujmu a ja som sa stával čoraz sebeckejším.

Keď som získal dobré výsledky a pochvaly či náklonnosť, cítil som sa hrdo, ale táto povznesenosť bola krátkodobá. Hlboko v srdci som aj naďalej cítil akési neurčité prázdno.

Moja prvá skúsenosť s láskou zanechala na mojom srdci nezmazateľný odtlačok. Okúsil som všetky sladké, kyslé a trpké chute, ktoré môže priniesť taká láska, takže som sa predčasne naučil o krehkosti, prchavosti a nepredvídateľnosti ľudskej náklonnosti, najmä medzi pohlaviami.

Ženieme sa za láskou, aby sme si potvrdzovali svoj pocit vlastnej hodnoty, uspokojili svoju domýšľavosť a dokázali si svoju príťažlivosť a schopnosť podrobovať si. Všetci túžime po pravej láske, ale vzájomne si ukazujeme svoje fasády a nie svoje vnútorne myšlienky a pohnútky.

Moja prvá skúsenosť s láskou ma úplne zmenila. Moja mladícka nevinnosť a naivita sa vytratili a nahradilo ich srdce čoraz komplexnejšie a ťažšie a silná túžba po hnaní sa za slávou a ziskom.

Zhruba v tom čase mal môj otec mimomanželský vzťah, čo spôsobilo veľmi napätú atmosféru doma. Bolo to také neznesiteľné, že som ani nechcel chodiť domov.

V snahe zničiť 5000 rokov tradičnej čínskej kultúry komunistický režim v Číne zámerne a systematicky prevrátil naruby ľudské chápanie morálky. Štátne média neustále a bez hanby zobrazujú honbu za sexuálnou slobodou ako oslobodenie ľudskej duše. Od vysokých hodnostárov po nízku spoločnosť, smilstvo dnes nie je považované za niečo nepoctivé, ale za zdroj pýchy.

S týmto úplným úpadkom morálky prišla záplava falošných bôžikov a falošných pretvárok ohrozujúca všetky stránky spoločnosti, takže z medziľudských vzťahov sa vytratilo priateľstvo a dôvera. Dokonca aj príbuzní a priatelia sa pred sebou majú na pozore. Všetci sú v pasci, z ktorej nikto nedokáže uniknúť.

Môj otec bol kedysi veľmi slušný človek s milou povahou a štedrým srdcom. Akosi sa však tiež zasekol v močiari nemorálnosti.

Otcova nemanželský vzťah vo mne vytvoril temný tieň, obral ma o pocit bezpečia a spravil ma veľmi citlivým na medziľudské vzťahy. V srdci som cítil viac nešťastia. Stratil som vieru v ľudskú náklonnosť a nariekal som nad neriešiteľnou mizériou života, ohavnosťou ľudskej povahy a absenciou pocitu príslušnosti.

V čase, keď som sa cítil absolútne depresívne, do môjho života vstúpil Falun Dafa (tiež známy aj ako Falun Gong).

Už po prečítaní niekoľkých strán knihy Čuan Falun jednoduché slová zakladateľa Falun Dafa Majstra Li otriasli mojím jadrom a dotkli sa ma v hĺbke duše. Okamžite som si uvedomil, že Falun Dafa je to, na čo som čakal a po čom som túžil celý život.

Po tomto uvedomení nasledoval ďalší nezameniteľný zážitok – cítil som, že sa mi niečo točí okolo hlavy a na dlaniach. Až neskôr som zistil, že to bol Falun.

Bol som v stave úplného vzrušenia a nadšenia. Knihu som prečítal prakticky naraz. Konečne som pochopil zmysel života a bytia. Otázke, ktoré ma sprevádzali po celý život, boli všetky zodpovedané na stránkach tejto knihy.

Nemohol som vydržať a hneď som sa naučil súbor piatich cvičení.

V kultivačnej praxi Budhovho Fa je najdôležitejšou časťou zvyšovanie úrovne našej morálky a zlepšovanie charakteru.

Najťažším trápením, ktoré som musel prekonať, bola otcov nemanželský vzťah a bolesť, ktorú to prinieslo našej rodine.

Otec neoľutoval svoje spôsoby, ani nepristúpil na rozvod. Namiesto toho sa začal pozerať na moju matku pohŕdavo a správať sa ku nej bez rešpektu. Začínal s matkou hádky a snažil sa kúpiť si moju lojalitu, aby som stál na jeho strane.

Našťastie som mal Dafa, ktorý ma viedol. Odmietol som podplácanie. Stál som za svojou matkou a podporoval som ju.

Mama bola vždy ateistka, no kvôli mentálnemu a fyzickému trýzneniu z predstieraného manželstva a chorobám, ktoré sa následkom toho objavili, začala hľadať duchovné a náboženské odpovede a úľavu.

Raz navštívili veštca, ktorý ju uistil, že vo svojom osude má neverného manžela, ale rozvod nie. Bola šokovaná, že dokázal vidieť jej minulosť, súčasnosť a budúcnosť. Začala uvažovať o tom, že možno veci ako bohovia a kultivačná prax nakoniec nie sú čistá povera.

Potom som mal s mamou úprimný rozhovor.

Povedala mi: „Kvôli tvojmu otcovi som si vyvinula všetky druhy nemocí, ktoré zničili moje zdravie. Kvôli tvojmu otcovi som závislá na liekoch na spanie a antidepresívach, aby som sa nezbláznila. Vždy, keď sa ku mne tvoj otec správal trošku pekne, myslela som si, že vidím náznak nádeje, zakaždým však prišla rana, keď som si uvedomila, že sa snažil buď vymámiť odo mňa peniaze, alebo využiť moje známosti vo svoj prospech.“

Povedal som jej: „Vieš, prečo si tak vážim Falun Dafa a ctím nášho Majstra? To preto, že Majster mi dal nový, duchovný život a Dafa ma viedol na správnu cestu. Inak by som mohol skončiť ako otec, sebecky sa ženúc za materiálnym ziskom a telesnou rozkošou, robiac tvoj život ešte viac mizerným, zúfalým a beznádejným.“

Vysvetlil som jej, ako mi princípy Fa z Čuan Faluna, hlavnej knihy Dafa, pomohli pochopiť príčiny nášho narodenia sa do sveta, skutočný zmysel života a bytia, vzťah medzi stratou a ziskom a tiež to, prečo musíme prechádzať toľkými skúškami a ťažkosťami.

Podelil som sa s ňou o to, ako mi čítanie Čuan Faluna otvorilo oči, rozšírilo obzory, prehĺbilo porozumenie, upokojilo dušu, napravilo život a pomohlo ostať na mojej ceste, aby som nebol zmätený a zvedený svetskými odchýlenými spôsobmi.

V dôsledku našich rozhovorov začala moja mama čítať Čuan Falun a nastúpila cestu kultivačnej praxe Dafa. V priebehu roka zmizli všetky nemoci, ktoré na seba priniesla.

Pred začatím kultivácie sa mama čo najviac snažila držať sa svojho manžela, čo spôsobilo len väčšie odcudzenie. Keď začala praktizovať kultiváciu, začala hľadať vo vnútri a učiť sa posudzovať všetky veci podľa princípov Dafa Pravdivosti-Súcitu-Znášanlivosti.

Jej úmyslom bolo iba nasledovať Majstrove vedenie a žiť svoj život ako lepší človek a neplánovala získať čokoľvek na oplátku. Napriek tomu je požehnaná pokojnou mysľou a telom bez nemoci. Najlepšie na tom je, že naša rodina je opäť pokojná a harmonická.

Veľmi dlhú dobu som sa držal názoru, že nevera je absolútnym a neodpustiteľným zlým skutkom. Tento názor vyústil v neotrasiteľný pocit znechutenia z môjho otca. Opovrhoval som ním, vytvárajúc medzi nami nekonečnú priepasť.

Majster povedal:

„To, čo sa človeku najťažšie opúšťa, sú jeho názory. Niektorí ľudia sa nemôžu zmeniť dokonca ani keď sa musia vzdať svojho života kvôli falošným princípom. Názory samotné sú však získané po narodení. Ľudia vždy veria, že tieto neotrasiteľné myšlienky – myšlienky, ktoré ich môžu prinútiť zaplatiť hocijakú cenu bez váhania – sú ich vlastné myšlienky. Dokonca aj keď vidia pravdu, odmietajú ju. Popravde povedané, všetky predstavy, okrem ľudskej vrodenej čistoty a nevinnosti, sú získané po narodení a nie sú skutočným Ja človeka.“

(„Pre koho existujete?“ zo zbierky Základy pre ďalší pokrok)

Vďaka štúdiu Fa som si uvedomil, že všetko na svete má za sebou karmický vzťah. Ako deti by sme sa nemali miešať do konfliktov rodičov. Naše pocity k rodičom by mali mať povahu veľkej rodičovskej úcty aj napriek chybám, ktoré spravili. Nie je na nás, aby sme ich súdili.

Ako učeníci Dafa by sme mali byť o to viac chápaví a súcitní namiesto oddávania sa sentimentalite. Ak máme zachrániť všetky vnímajúce bytosti, musíme sa na druhých pozerať a správať sa k nim podľa princípov Dafa, snažiť sa vžiť do ich kože, pozrieť sa na veci z ich uhla pohľadu a z hĺbky srdca im odpustiť všetky chyby.

Môj postoj k otcovi sa začal meniť z pohŕdania na rešpekt.

Vďaka usilovnému štúdiu Fa, častým zdieľaniam a pevnému odhodlaniu dobre sa kultivovať sa postupne úplne obrátilo aj srdce mojej mamy. Vrstva za vrstvou krívd a odporu nazhromaždených za mnoho rokov sa pomocou hľadania vo vnútri začali odlupovať.

Zmenila svoj postoj k môjmu otcovi a obzvlášť si dávala pozor na to, ako sa s nim rozpráva, aby sa uistila, že praktizuje kultiváciu rozprávania. Hoci otec obral mamu o obrovské množstvo peňazí, mama ho aj naďalej finančne podporovala vždy keď potreboval.

Otec miloval extravagantný život. Často chodil na výlety a ľahkovážne nakupoval. Jeho šatník bol plný oblečenia, ktoré mal sotva šancu nosiť. Zaťažoval rodinu, aby ukojil svoje materiálne túžby a nasýtil svoje nafúknuté ego.

Keď sme sa vplyvom Dafa začali s mamou meniť, otec sa začal meniť tiež. Výrazne znížil svoje výlety a nákupy. Čoraz viac zostával doma.

Jedného dňa, zhruba dva roky potom, čo mama začala praktizovať Falun Gong, srdečne poznamenal mame: „Si zmenený človek!“

Svojim bývalým spolužiakom dokonca povedal: „Keď muž zostarne, vždy je to jeho stará manželka, na koho sa môže spoľahnúť.“

Mám priateľku, ktorá bola zúfalo zapletená v päťročnom pomere so ženatým mužom, z ktorého sa nedokázala vymotať. Bola v takej mentálnej tiesni, že dostala silný ekzém, z ktorého sa tiež nemohla vyliečiť. Obrátila sa na mňa pre útechu a pomoc.

Porozprával som sa s ňou a podľa jej schopnosti porozumenia som s ňou hovoril na základe princípov Falun Dafa. Vštepil som jej to, že jej vzťah so ženatým mužom bol cudzoložný a nemorálny a že dôvera, ktorú prechovávala k svojmu nemanželskému partnerovi, bola iracionálna a pomýlená.

Keď si prvýkrát prečítala Čuan Falun, ukázala pevné rozhodnutie ukončiť svoj nevhodný vzťah s bývalým milencom a neprijať od neho ďalšiu mesačnú finančnú podporu. Po prečítala Čuan Falun po tretíkrát mu vrátila tiež 100,000 yuanov, ktoré od neho namáhavo vymámila na zálohu za dom.

Potom ako obrátila list a začala žiť svoj život nasledujúc Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, princípy Falun Dafa, sa stal zázrak – jej ekzém sa vytratil.

Falun Gong je v Číne prenasledovaný už takmer 20 rokov, ale namiesto toho, aby bol zničený, je praktizovaný vo vyše 100 krajinách a oblastiach po celej zemi. Jeho knihy a články boli preložené do 40 jazykov.

Mnoho ľudí sa začína dozvedať pravdu o Falun Gongu a jeho globálnom vplyve, ako aj o komunistickej strane a zločinoch, ktoré aj naďalej pácha na svojich vlastných občanoch odkedy sa dostala k moci.

K dnešnému dňu tisíce ľudí z Číny aj zahraničia podali trestné oznámenia na Jiang Zemina, ktorý spustil prenasledovanie Falun Gongu. Zamestnanci Úradu verejnej bezpečnosti, Ľudového súdu a orgánov prokuratúry si čím ďalej tým viac uvedomujú zinscenované očierňovanie Falun Gongu. Mnohí z nich sa na praktizujúcich Falun Gongu pozerajú láskavo a s pochopením. Niektorí dokonca v rámci svojich možností ochraňujú praktizujúcich, alebo sa odmietajú zapojiť do ich prenasledovania alebo stíhania.

Dúfam, že čoraz viac ľudí pochopí a začne rešpektovať Falun Gong, prečíta si Čuan Falun, hlavnú knihu Falun Gongu, posúdi prečo a ako dokážu praktizujúci ostať nezlomní tvárou v tvár brutálnemu prenasledovaniu, vyberie si dobrú budúcnosť, vystúpi z komunistickej strany a bude v živote nasledovať Pravdivosť-Súcit-Znášanlivosť, princípy Falun Dafa.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/6/21/164352.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom