Výmena skúseností a názorov

Dôležitosť kultivovania sa až dokonca

27.7.17 | Od praktizujúceho Falun Gongu z Číny

(Minghui.org) Nedávno som cez tretie oko videl nasledujúcu scénu. Cesta, ktorá viedla k nebeskej bráne bola lemovaná radmi lotosových trónov a nad každým z nich bola koruna. Tróny a koruny boli rôznych farieb a materiálov.

Keď sa niektorí praktizujúci Falun Gongu dostali k trónom, koruny sa im automaticky umiestnili na vrch hlavy.

Niektorí praktizujúci sa zastavili v rôznych úsekoch cesty. Začali byť príliš potešení sami sebou a verili, že už ukončili svoju kultiváciu a dosiahli svoj konečný nebeský status.

Jeden praktizujúci dokonca začal čítať písma inej kultivačnej školy. Čoskoro potom spadol z útesu.

Väčšina praktizujúcich prešla popri trónoch a korunách bez toho, aby im venovali pozornosť. Vyzerali nepohnuto tým, akú ríšu dosiahnu, či jej detailmi.

Všimol som si, že títo praktizujúci sú zrelí kultivujúci. Majster sa usmieval, kým na nás čakal na konci cesty. Bola to pôsobivá scéna!

Ako praktizujúci máme iba jednu možnosť: nasledovať Majstrove učenia priamo až dokonca.

Nemali by sme byť uspokojení súčasným stavom alebo si dovoliť byť priťahovaní scénami okolo nás. Ak stratíme naše sústredenie na veci, čo máme robiť, nebudeme schopní naplniť naše sľuby, ktoré sme dali Majstrovi pred eónmi rokov.

Nedávno mi jeden praktizujúci povedal, že pozná niekoľko dlhodobých praktizujúcich, ktorí sa zúčastnili Majstrových prednášok v Číne. Vyhlasujú, že dosiahli istý stupeň kultivácie pomocou postupného osvietenia a sú schopní vidieť svoje vlastné svety. Skutočne veria, že dosiahli Dovŕšenie.

Niektorí z nich začali praktizovať v iných školách kultivácie. Odporujú dokonca Majstrovej náprave Fa. Odmietajú študovať Fa, vysielať spravodlivé myšlienky a podieľať sa na aktivitách pre pomoc v záchrane vnímajúcich bytostí.

Aj keď sa okolnosti týchto praktizujúcich líšia, všetci veria, že sú istým spôsobom špeciálni.

Naše kultivačné cesty vedú cez nespočetné skúšky a ťažkosti. Iba tesným nasledovaním Majstrovho učenia môžeme očakávať, že ich všetky prekonáme!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/9/164583.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom