Výmena skúseností a názorov

Študovanie Fa s jasnou mysľou a denné navštevovanie stránok Minghui

30.7.17 | Od praktizujúcej Dafa z Shenglian, Čína

(Minghui.org) Prešlo pol roka a ja pociťujem veľkú naliehavosť. Mám pocit, že čas bol predĺžený obrovským utrpením nášho Majstra, aby učeníci Dafa v tento kritický moment mohli zachrániť viac vnímajúcich bytostí. 

Musím sa samej seba opýtať hneď niekoľko otázok: Cenila som si túto výnimočnú príležitosť Majstrovej súcitnej záchrany? Napredovala som počas tohto predĺženého obdobia nápravy Fa usilovne v praktizovaní Falun Dafa? Skutočne naplno verím v Majstra a vo Fa? Môžem byť považovaná za skutočného učeníka Dafa? Činila som sa dobre v robení troch vecí, aby som dosiahla štandard stanovený Majstrom?

Majster nás naučil:

„Ani teraz sa niektorí ľudia nedokážu sústrediť na čítanie kníh. Osobitne tí z vás, ktorí pracujete pre Dafa, by ste nemali použiť nijaký predstieraný dôvod aby ste zakryli skutočnosť, že nečítate knihy alebo neštudujete Fa. Aj keď pracujete pre mňa, svojho Majstra, stále ešte potrebujete študovať Fa každý deň s pokojnou mysľou a pevne sa kultivovať.“

(„K Dovŕšeniu“ zo Základov pre ďalší pokrok II)

Jedného dňa som študovala podkapitolu „Pokojná myseľ“ v 9. lekcii Čuan Faluna. Môj pohľad sa na dlhý čas zasekol na slovách „pokojná myseľ“. Prečo som si už skôr nevšimla, že Majster použil slovo „pokojná“(v čínštine navyše so znakom pre čistotu) namiesto „pokojná“(bez znaku pre čistotu)?

Rozdiel vo význame medzi týmito dvoma slovami je veľmi veľký, aj napriek tomu, že sa v čínštine vyslovujú rovnako, ale inak sa píšu.

Po dlhý čas som význam pokojná (čistá) považovala za význam „pokojná“, v dôsledku mojich tvrdohlavých názorov, ktoré boli nevedomky vytvorené dnešnou spoločnosťou.

Vďaka Dafa som sa osvietila k pochopeniu, že by som nemala študovať Fa iba povrchne. Čo znamená, že počas študovania Fa, by som si mala jasne uvedomovať, čo sa učím.

Raz som počas študovania začala byť ospalá. Vedela som, že musím študovanie prerušiť a nájsť medzery v mojej kultivácii, ktoré staré sily zneužívali .

Objavila som, že stále prechovávam veľmi tvrdohlavé názory a ľudské pripútanosti k myšlienkam, ktoré boli sformované na tomto svete. Samozrejme, boli zneužité zlými starými silami, ktoré nechceli, aby som získala Fa.

Tým, že do mňa zasahovali, mohli ľahko spôsobiť, že sa odkloním od Dafa.

A tak som si povedala, že sa musím plne koncentrovať na Fa s jasnou a čistou mysľou a so skromným postojom.

Ľahšie sa to však povie, ako uskutoční. Aj keď som presne dodržiavala môj denný plán štúdia, stále som bola rušená pripútanosťami bežných ľudí.

Napríklad, aby som upokojila svoju zvedavosť, často som navštevovala rôzne webstránky alebo WeChat na mojom mobile, hľadajúc všetky možné druhy správ. Články sa líšili: od súčasného politického diania a ohovárania, ku terapiám, ktoré predlžovali život a zlepšovali jeho kvalitu, atď.

Inými slovami, myslela som na to, ako sa mať lepšie v bežnej ľudskej spoločnosti a hnala som sa za slávou, materiálnymi záujmami a sentimentalitou. Tieto myšlienky brali mnoho z môjho cenného času, ktorý by mohol byť použitý na študovanie Fa.

Bolo to ako tá žaba, ktorá je odhodlaná sedieť v hrnci s vodou, až kým nezovrie. Nemala by som si vážiť cenný čas, ktorý bol predĺžený Majstrom, aby som dobre študovala Fa a zachránila vnímajúce bytosti?

Keďže som identifikovala pripútanosti, ktoré spôsobovali toto zasahovanie, okamžite som sa rozhodla ich odstrániť. Bolo mi jasné, že akékoľvek rušenie a sebeckosť by ľahko mohli spôsobiť problémy a v konečnom dôsledku mať vplyv na moju prácu v projektoch Dafa, ktoré objasňujú pravdu ľuďom zoči-voči.

Uvedomila som si, že navštevovanie webstránok bežných ľudí bola v skutočnosti maskovaná pripútanosť k pohodliu, ktorá bola usporiadaná starými silami. Najnovšie som sa stala závislou od surfovania na webe na mojom telefóne.

V dôsledku týchto pripútaností sa opäť objavila moja túžba po láske medzi mužom a ženou. Dokonca som si želala šťastný a sladký život s mojou láskou.

Kultivácia Dafa je vážna. Dnes je bežná ľudská spoločnosť veľmi lákavá a má negatívny vplyv, ktorý sa len zosilňuje.

Ako praktizujúci Dafa môžeme prekonať akékoľvek pokušenia, ak sa dobre kultivujeme. Verím, že Majster pre nás usporiadal spôsob, ako uniknúť týmto negatívnym emóciám.

Denné navštevovanie webstránky Minghui

Našťastie navštevujem stránku Minghui každý deň. Nachádzam tam mnoho dobrých článkov napísaných inými praktizujúcimi.

Mnoho som sa naučila z článkov, ktoré zdieľajú skúsenosti z kultivácie, ako sa zlepšovať a zvyšovať si xinxing, a ako opúšťať ľudské pripútanosti.

Uvedomila som si, že nasledovať Majstrove učenia a študovať Fa dobre je jediná cesta ako odstrániť zasahovanie starých síl. Toto nám umožňuje kráčať spravodlivo po ceste usporiadanej Majstrom a robiť dobre tri veci, s jasnou a čistou mysľou.

Navyše, Minghui sa stal nenahraditeľným „domovom“ pre praktizujúcich Dafa. Čítanie Minghui sa stalo mojou dennou rutinou.

Je to výborná stránka plná pozitívnej energie, kde môžem nielen študovať Majstrove vyučovanie Fa, ale tiež prečítať si zdieľanie skúseností iných praktizujúcich. Môžem sa tiež dozvedieť viac o situácii spolupraktizujúcich, ktorí sú stále prenasledovaní v Číne zlou ČKS.

Stránka Minghui je bez pochybností obrovskou pomocou v mojej kultivácii. Umožňuje mi udržiavať krok s procesom nápravy Fa a činiť sa dobre na mojej ceste kultivácie.

Toto je nepochybne pravda ohľadom pozerania sa dovnútra, keď nastanú problémy. Povedať to jednoducho, v tomto kultivačnom prostredí som si schopná zlepšiť pochopenia princípov Fa viac pomocou racionálneho uvažovania než cez emócie, čo mi umožňuje zbaviť sa svojich ľudských pripútaností.

Minghui sa ukázalo ako jediné miesto, ktoré poskytuje posledný čistý kúsok zeme pre praktizujúcich Falun Dafa, aby zdieľali svoje kultivačné skúsenosti a dojemné príbehy.

Počas týchto 18-tich rokov krutého prenasledovania Falun Dafa zlou ČKS som sa nikdy necítila sama, keďže som vždy verila, že Majster a Fa ma požehná a dá mi viac sily a odhodlania v mojej kultivácii.

Webstránka Minghui, ktorá funguje ako domov pre našich praktizujúcich Dafa, tu bola so mnou už viac ako desaťročie. Pomohla mi vrátiť sa k môjmu pravému ja, keď som sa znova a znova stratila vo svete.

Ďakujem, Majster, za Vašu súcitnú spásu!

Ďakujem všetkým vydavateľom a spolupracovníkom Minghui za ich ťažkú prácu!

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/17/164675.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom