Správy zo sveta

Nemecko: Úspech Falun Gongu na Bavorskom detskom festivale

5.8.17 | Od praktizujúcej Falun Dafa v Nemecku

(Minghui.org) Vďaka svojmu úspechu minulý rok bol v júli 2017 Falun Gong opäť pozvaný na Detský festival(Kinderbürgerfest) v Bavorsku.

Toto podujatie organizujú Mittelbayerische Zeitung, noviny zo stredného Bavorska. Falun Gong sa na festivale minulý rok zúčastnil a vyvolal veľký záujem u detí i rodičov.

Praktizujúci mali 2. júla stánok v meste Cham a 16. júla v meste Bad Abbach.

Lotosové kvety, pokojná hudba a ukážky cvičení so živými inštrukciami na mieste umožnili deťom a ich rodičom zažiť krásu praktizovania z prvej ruky.

 

2017 7 19 germany truth telling 01
Bavorská TV stanica vysielala inštrukcie k cvičeniam Falun Gongu z festivalu v meste Bad Abbach.

 

2017 7 19 germany truth telling 02
TV program ukázal ako sa deti učia 1. cvičenie Falun Gongu v meste Cham.
2017 7 19 germany truth telling 03
Noviny Mittelbayerische Zeitung
2017 7 19 germany truth telling 04
Noviny Mittelbayerische Zeitung

Noviny Mittelbayerische Zeitung publikovali v dvoch vydaniach 2 články v rubrike pre deti. Články predstavili Falun Gong a ukázali ako praktizujúci učia deti skladať lotosové kvety a písať čínske znaky.

2017 7 19 germany truth telling 05
Deti sa učia Falun Gong.

Mnohí rodičia boli prekvapení a veľmi šťastní, že ich deti sa počas cvičení dokázali sústrediť a vydržať v tichosti. Keď svoje deti videli v pokoji, niektorí rodičia z toho tiež podľa ich slov pocítili pokoj.

Niektorí rodičia sa učili cvičiť spolu so svojimi deťmi. Praktizujúci im navrhli, aby pokračovali v učení sa aj neskôr, sledovaním vyučovania cez video online na FalunDafa.org.

2017 7 19 germany truth telling 06
Rodičia a deti sa spolu učia Falun Gong.
2017 7 19 germany truth telling 07
Rodičia a deti sa spolu učia Falun Gong.
2017 7 19 germany truth telling 08
Rodičia a deti sa spolu učia Falun Gong.
2017 7 19 germany truth telling 09
Rodičia a deti sa spolu učia Falun Gong.
2017 7 19 germany truth telling 10
Vyrábanie lotosov, ktoré v tradičnej čínskej kultúre reprezentujú čistotu.
2017 7 19 germany truth telling 11
Učenie sa písania čínskych znakov „Zhen Shan Ren“ („Pravdivosť Súcit Znášanlivosť“).
2017 7 19 germany truth telling 12
Ukážky cvičení Falun Gongu.

Pred ukážkami cvičení na javisku predstavil praktizujúci Falun Gong publiku a povedal tiež o pokračujúcom prenasledovaní v Číne.

Mnohí ľudia boli pobúrení, keď sa dozvedeli, že Čínska komunistická strana zatýka, väzní a mučí praktizujúcich a dokonca ich zabíja pre ich orgány na transplantácie.

Keď potom praktizujúci uistil všetkých, že dobro nakoniec zvíťazí nad zlom, publikum zareagovalo srdečným potleskom.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/25/164784.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom