Výmena skúseností a názorov

Pozor na „triviálne veci“ v kultivácii

10.8.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa

(Minghui.org) Ako dlhoročný praktizujúci som sa nepoddával žiadostivosti a túžbe. Keď som si uvedomil, že čas na kultiváciu sa blíži ku koncu a že požiadavky na mňa sú vysoké, vedel som, že musím odstrániť všetky prejavy žiadostivosti a túžby z mojich myšlienok.

Myslel som si, že ak by som skutočne nemal žiadne problémy so žiadostivosťou, nemal by som mať také zasahovanie. Musí tam byť niečo, čo si neuvedomujem. Možno som tomu nevenoval pozornosť, pretože som to považoval za triviálne.

Majster nám povedal:

„Niektorí z našich praktizujúcich nedokážu prejsť skúškami chorobovej karmy. Nemyslite si, že je to nutne niečo významné [čo to spôsobuje]. Môžete si myslieť, že ste nespravili nič veľmi nesprávne, a že ste veľmi pevní vo svojej viere vo Fa. Avšak nemali by ste brať tie malé problémy za nepodstatné. Zlo využije akékoľvek medzery. Mnohí praktizujúci odišli kvôli malým veciam; naozaj to bolo kvôli niečomu veľmi malému. Je to preto, že kultivácia je vážna a musí byť bez medzier. Ak ste po dlhú dobu v kultivácii tieto veci neriešili, nech sú akékoľvek malé, ak ste ich nebrali vážne po dlhý čas, potom je to závažný problém. Mnohí ľudia zomreli kvôli takýmto veciam.“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii na západnom pobreží 2015“)

Spomenul som si na všetky druhy triviálnych vecí súvisiacich so žiadostivosťou a túžbou, ktoré som ignoroval. Jedna myšlienka mi prebleskla mysľou: „Vždy sleduješ správy o známych osobnostiach.“ To je pravda!

Za normálnych okolností som nechodil na stránky svetských ľudí, iba keď si to žiadala moja práca. V rámci relaxu som však navštevoval stránky učeníkov Dafa určené pre spoločnosť. My kultivujúci vieme, že tie stránky boli vytvorené, aby pomohli pri objasňovaní pravdy a zábavný obsah bol pridaný, aby zaujal svetských ľudí.

Môj záujem o takéto stránky bol prejavom uspokojovania žiadostivých túžob.

Nahováral som si, že tieto správy nie sú zlá vec, pretože sú na stránkach učeníkov Dafa. Občas som si uvedomil, že by som sa o tieto veci nemal zaujímať, no zároveň som si myslel, že je to triviálna vec a dlhý čas som tomu nevenoval pozornosť.

Keď som si uvedomil, že zlé myšlienky vynárajúce sa v mojej mysli môžu pochádzať z týchto vecí, začal som im odporovať; pokračoval som však v sledovaní správ o celebritách, takže aj naďalej vstupovali do mojej mysle. Niet divu, že som nedokázal úplne odstrániť tieto myšlienky!

V procese dlhej kultivácie som si uvedomil, že by som nemal vyhľadávať nič súvisiace so žiadostivosťou a túžbou a nebolo pre mňa ťažké ovládať sa. V tejto oblasti som však stále mal nejaký záujem, takže staré sily spôsobili, že som si myslel, že čítať si o týchto veciach nie je veľký problém. Rád som sa dozvedal o pútavých životoch sympatických mužov a krásnych žien; moje žiadostivé myšlienky sa v tom čase zväčšovali.

Zistil som, že zároveň som bol pripútaný k vyhľadávaniu pohodlia, pretože sledovanie zábavných programov pre odpočinok je prejavom pohodlia. Sledovanie týchto zábavných programov po dlhú dobu spôsobí, že sa vyčerpá vôľa pre kultiváciu. Bolo to veľmi nebezpečné!

V kultivácii v skutočnosti nie sú triviálne veci. Odteraz sa musím pevne kultivovať a kontrolovať a nikdy nenechať žiadostivosť alebo túžbu, aby určovali moje denné zvyky. V deň, keď som si uvedomil, že mám problém, som také správy prestal čítať.

Lepšie som porozumel tomu, čo Majster povedal o tom, ako odmietať zasahovanie starých síl. Človek si musí uvedomiť svoje pripútanosti a pozrieť sa dovnútra, aby našiel svoje problémy. Ak by som si myslel, že nemám problémy so žiadostivosťou, pretože na povrchu som sa činil celkom dobre, potom by pre mňa bolo nemožné objaviť tieto veci skryté v mojom vnútri.

Keď človek identifikuje svoje problémy, malo by prevládať hlavné vedomie a uvedomiť si, že záujem o tie veci nepochádza od nášho pravého ja. Musíme sa odhodlať napraviť svoje správanie, odporovať týmto myšlienkam, požiadať Majstra o pomoc a vysielať spravodlivé myšlienky na ich odstránenie.

Majster povedal:

„Naozaj to dokážete spraviť, nie to len povedať, ale to aj uskutočniť, a Majster pre vás určite spraví konečné rozhodnutie.“ („Vyučovanie Fa počas Lampiónového festivalu na Fa konferencii v Západnom USA 2003“)

Majster nám pripomenul, aby sme si dávali pozor na triviálne veci v kultivácii. Z hlbšieho hľadiska sú v skutočnosti tieto triviálne veci veľmi vážne problémy. Všetci praktizujúci vieme, že Majster predĺžil čas na kultiváciu a záchranu ľudí. Nie je to spáchaním hriechu, ak len oddychujeme a zabávame sa a nechávame svoje pripútanosti k žiadostivosti a pohodliu rásť?

Majster nás upozornil:

„... učeníci Dafa absolútne nemôžu zaostávať v štandarde. Keď idete prejsť skúškou, keď ste ňou takmer prešli, ale je tam jedna pripútanosť, ktorú ste neopustili, potom vám zabráni v tom, aby ste dosiahli štandard a prešli skúškou. Ak sa kultivujete dobre, budete schopný prejsť cez to, je tak? Ale vy jednoducho nedokážete cez ňu prejsť, takže zostávate tam. Tá vec však nemusí byť niečím veľkým, tá pripútanosť nie je veľká, je pomerne malá. Ale pretože ju jednoducho nedokážete vnímať, nedokážete tou skúškou prejsť a neustále zostávate na rovnakom mieste. Týmto nechcem povedať, že ste sa kultivovali slabo. Len ste o tej veci vážne neuvažovali a neuvedomili ste si, že tá vec nie je v súlade s kultiváciou!“ („Vyučovanie Fa na Fa konferencii v San Franciscu 2014“)

Musím si zapamätať Majstrove slová a pokúsiť sa kontrolovať tým, že nedovolím, aby ma ovládala démonická povaha. Cením si svoj čas a chcem dobre kráčať cestou k Dovŕšeniu!

Majster na nás čaká na konci cesty a dúfa, že so sebou prinesieme viac vnímajúcich bytostí!

 

Článok v angličtine: http://www.clearwisdom.net/html/articles/2017/8/2/164877.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom