Výmena skúseností a názorov

Sústredenie na záchranu viacerých vnímajúcich bytostí – Myšlienky ohľadne článku „More utrpenia a žiadostivosti videné v inej dimenzii“

11.8.17 | Od Qingxing

(Minghui.org) Rád by som zdieľal niekoľko mojich myšlienok po prečítaní si článku „More utrpenia a žiadostivosti videné v inej dimenzii“ publikovaného 13. apríla 2017.

Praktizujúci by sa mali sústrediť na záchranu viac vnímajúcich bytostí

V článku autor opisoval, čo videl svojím tretím okom:

„Videl som ako všetci učeníci Dafa v rôznych kútoch sveta kľačia tvárou k Majstrovi. Majster stál na gigantickom lotosovom kvete, obklopený pokojnými oblakmi. Majstrov vzhľad sa neustále menil, niekedy sa javil ako Budha, niekedy ako Dao, a niekedy ako nebeská bytosť. Všetci učeníci volali na Majstra: „Majster, je čas vrátiť sa. Prosím, vezmi nás späť domov!“

Myslím, že praktizujúci, ktorí sú opísaní vyššie, nevedomky vzdali záchranu vnímajúcich bytostí. Ako praktizujúci, naša úloha je pomáhať Majstrovi v náprave Fa a zachrániť viac vnímajúcich bytostí. Stále sme ešte neukončili naše úlohy. Teraz nie je čas hovoriť „Majster je čas sa vrátiť. Prosím vezmite nás domov!“

Tento opis ukázal na dva bežné problémy medzi praktizujúcimi: Jeden je chcieť od Majstra, aby sa vrátil späť do Číny. Ďalšia je prosenie Majstra, aby nás vzal späť domov. Títo praktizujúci podvedome chcú, aby sa náprava Fa skončila.

Majster je jediný, kto rozhodne, kedy sa všetko skončí. Majster nám nepovedal: „Je čas skončiť.“ Je nesprávne, keď praktizujúci, ktorí by mali naplniť naše misie, robia toto rozhodnutie.

Niektorí praktizujúci sa plne nesústredili na záchranu viacerých ľudí. Možno si nemyslia, že sú pripútaní k  času ukončenia, no v skutočnosti iba čakajú, kým sa náprava Fa skončí. Možno cítia, že sa činili dobre, pretože robili tri veci.

Vezmime si ako príklad lekárov. Ich schopnosti sú obmedzené a sú prípady, keď lekár pacienta nedokáže vyliečiť. Keď sa stretáva s ľuďmi, ktorých nedokáže zachrániť, zodpovedný lekár sa nevzdáva. Podobne, ako praktizujúci, nemali by sme sa vzdávať keď sa stretávame s ľuďmi, ktorí nemôžu byť zachránení. To, čo by sme mali robiť, je nasledovať Majstrov Fa a zachrániť viac ľudí. Praktizujúci môžu počas tohto procesu dosiahnuť vyššie ríše. Ukončenie našej kultivácie prichádza s dosiahnutím štandardov Fa.

Praktizujúci, ktorí sa dobre nekultivovali, budú cítiť ľútosť

Majster nám povedal, čo znamená byť učeníkmi Dafa:

„Učeník Dafa“... „učeník Dafa,“ čo znamená byť „učeníkom Dafa obdobia nápravy Zákona“? Je to najvyšší titul a najveľkolepejšia bytosť vo vesmíre. Ak sa staráte len o svoju vlastnú spásu, bude to stačiť?“ („Vyučovanie Fa na Medzinárodnej Fa konferencii v New Yorku 2004“)

Väčšina praktizujúcich Dafa prešla vážnymi skúškami a spravili to, čo by praktizujúci mali spraviť – ochraňovať Dafa a zachrániť ľudí. Sú hodní mena „Učeník Dafa“. No štandard pre učeníkov Dafa sa zvyšuje, ako sa to blížime ku koncu. 

Praktizujúci, ktorí nasledujú cesty, ktoré usporiadal Majster a činia sa čo najlepšie v záchrane vnímajúcich bytostí, budú pokračovať v kultivácii, až kým splnia svoj cieľ. Mnohí praktizujúci zažívajú to, že čím viac ľudí zachránia, tým viac pripútaností odstránia a dosiahnu vyššie ríše. Toto je cesta našej kultivácie.

Keď praktizujúci ignoruje Majstrove upozornenia a ak nechce pokračovať v napĺňaní svojho sľubu a v záchrane bytostí, jeho kultivácia sa zastaví a bude ťažké odstrániť pripútanosti. Takíto ľudia budú na konci ľutovať.

V článku na Minghui videl autor takúto scénu:

„Majster potichu ukázal na more, kde stúpali a klesali vlny, a na breh plný lodí. Bol tam muž a žena, ktorí vyzerali ako staré sily. Žena mala ružový lotosový kvet v jednej ruke a tekvicu s medicínou v druhej. Naliala tekutinu z tekvice na korene lotosu. Na mikroskopickej úrovni sa skladala z drobných červíkov nazývaných Gu, legendárneho jedovatého hmyzu. Muž robil to isté, ale s čiernym lotosovým kvetom – na mikroskopickej úrovni sa dali vidieť drobné červíky nazývané Huo. Vložili lotosové kvety do mora a tie čierne a ružové červíky sa navzájom preplietli. Voda sa okamžite stala vyrovnanou a psychadelickou, s ružovými bublinami. More sa nazývalo „more končiacich vzťahov“, tiež známe ako more utrpenia a more túžob (zodpovedajúce démonovi sentimentality a démonovi žiadostivosti).“

„...Každý učeník Dafa, ktorý dokáže preplávať cez more, musí byť čistý. Každý kto má čo i len malý kúsok skrytej žiadostivosti alebo sentimentálnej túžby, bude zničený v mori a pochovaný tam spolu so svojou loďou, a nikdy sa už nereinkarnuje. Milióny a miliardy rokov čakania, spolu s Majstrovou milosrdnou spásou, by boli zbytočné.“

To ukazuje, že ak praktizujúci nenasledujú Majstrove usporiadania, prirodzene budú nasledovať usporiadania starých síl.

Kráčanie po ceste usporiadanej starými silami prinesie praktizujúcim extrémne ťažkosti pri vzdávaní sa pripútaností, a špeciálne ťažké je prejsť skúškou žiadostivosti. Staré sily sú bytosti veľmi vysokých úrovní. Keď chcú, aby ste skúškou prešli, bude pre vás ľahké ňou prejsť. Ak nechcú, naplánujú skúšku, ktorou bude takmer nemožné prejsť. Toto je jednou z príčin, prečo môže praktizujúci zlyhať v nasledovaní kultivačných ciest usporiadaných starými silami. Chcú zničiť praktizujúcich. V inej dimenzii cez vás môžu vidieť, a tak vedia ako usporiadať skúšky, ktoré bude pre vás nemožné prejsť.

Sústredenie na záchranu viac ľudí

Je Majstrovým súcitom, že spomínaný článok bol publikovaný na webstránkach Minghui. Je ďalším pripomenutím pre praktizujúcich. Majster nám niekoľkokrát hovoril, aby sme sa kultivovali usilovne a neboli pripútaní k času.

Ako praktizujúci Dafa, mali by sme odstrániť pripútanosti k myšlienke ukončenia kultivácie. To, či môžeme kultiváciu ukončiť, nie je tým, na čo by sme sa mali sústrediť; namiesto toho sa sústreďme na záchranu viacerých ľudí. Keď už nebudeme pripútaní k myšlienkam na naše osobné utrpenie a želanie ukončiť kultiváciu, a keď naše myšlienky budú smerovať k tomu, či ľudia vo svete chápu pravdu o Dafa a môžu byť zachránení, budeme opravdivo kráčať po ceste usporiadanej Majstrom.

Majster nám povedal:

Články sa zväčša týkajú racionálnej analýzy a odhaľovania nedostatkov a uvádzajú myšlienky s cieľom potvrdenia Fa, zmenšenia strát a pomoci iným praktizujúcim, aby uvažovali a správali sa spravodlivo, uvažujúc o spôsoboch, ako pomôcť iným kultivujúcim, ktorí sú prenasledovaní a zachrániť viac vnímajúcich bytostí.“ („Zrelí“ zo Základov pre ďalší pokrok III.)

Keď sa sústredíme na robenie troch vecí, osobné pripútanosti nás opustia, vrátane pripútanosti k ukončeniu kultivácie.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/8/1/164872.html 

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom