Výmena skúseností a názorov

Bližší pohľad na závisť

13.8.17 | Od praktizujúceho Falun Dafa mimo Číny

(Minghui.org) Už roky premýšľam nad závisťou ako nad znepokojivým pocitom, ktorý mám keď vidím niekoho lepšieho odo mňa. Len pred pár rokmi som si však uvedomil, že závisť, o ktorej hovorí Majster, má omnoho hlbšie prejavy a významy.

Na jednej strane sa závisť objaví, keď sa cítime zle pri stretnutí s niekým lepším od nás. Na druhej strane sa tiež prejavuje ako stav pohŕdania voči tomu, kto nie je taký dobrý ako my, či nespĺňa naše očakávania.

Väčšinou medzi bežnými ľuďmi porovnávame veci ako šťastie, vzhľad, deti, partnerov, kariéru, vzdelanie a u praktizujúcich kultivačné stavy. Keď vidíme praktizujúceho, ktorý sa činí lepšie než my a myslíme si „veď to nič nie je“, už pociťujeme závisť. Je to tiež v prípade, že vidíme praktizujúceho, ktorý sa nečiní dobre a namiesto súcitnej pomoci sa naňho pozeráme zhora.

Závisť sa tiež prejavuje, keď sa nejaký praktizujúci zlepší alebo sa činí lepšie než my a my sa z toho cítime nepohodlne, namiesto toho, aby sme mali radosť. Zabúdame vtedy na „porovnávaj pri študovaní, porovnávaj pri kultivácii.” („Pevná kultivácia” z Hong Yin)

Majster použil v Čuan Falune na vysvetlenie tohto problému príbeh o Ťiang C’-jaovi a Šen Kung-paovi . Moje pochopenie je, že Šenova závisť vychádzala z faktu, že Ťiang bol vybratý namiesto neho v tejto dôležitej úlohe. V očiach Šena nebol Ťiang dostatočne talentovaný a taký schopný ako on. Avšak najdôležitejšie je srdce, nie talent.

To mi pripomenulo, že keď som ja sám videl ľudí, ktorí vo svojej práci boli neschopní alebo boli pomalí a málo bystrí, bol som voči nim vždy netrpezlivý. Verím tomu, že aj to je prejavom závisti. Tiež som bol vždy znechutený, keď som videl alebo počul nemorálne činy alebo poznámky. Dokonca som bol danou osobou zhnusený. Toto bol tiež prejav mojej závisti. Osvietená bytosť by mala namiesto toho súcit a pochopenie.

Majster povedal:

„Zlému človeku vládne závisť.

            Zo sebeckosti a hnevu sa sťažuje na nespravodlivosť voči sebe.“ (Úrovne zo Základy pre ďalší pokrok)

Moje pochopenie je, že ak máme zlú myšlienku, často je nejakým spôsobom spojená so závisťou.

„Otázka závisti je veľmi vážna, keďže priamo zahŕňa záležitosť toho, či môžete dovŕšiť kultivačnú prax. Ak závisť nie je odstránená, všetky myšlienky, čo ste vykultivovali, sa stanú krehkými. Je tu toto pravidlo: Ak sa človek v priebehu kultivačnej praxe nevzdal závisti, nezíska Pravé ovocie – rozhodne nie. Možno ste predtým počuli, že Budha Amitábha hovoril o vojdení do raja s karmou. Ale toto sa nestane, ak sa nezbavíte závisti. Je možné, že človek neuspeje v nejakých iných menších stránkach a pôjde do raja s karmou na ďalšiu kultiváciu. Ale je to absolútne nemožné, ak sa nezbavíte závisti. Dnes hovorím praktizujúcim: Prestaňte byť slepí k vášmu problému. Cieľ, ktorý zamýšľate dosiahnuť, je praktizovanie kultivácie k vyšším úrovniam, takže sa musíte zbaviť závisti. Preto som vyčlenil túto otázku a zvlášť ju vysvetlil.“ (Čuan Falun)

Majster poukázal na závisť v Čuan Falune a zdôraznil túto otázku, takže viem, že tomu musíme venovať zvláštnu pozornosť a túto konkrétnu pripútanosť odstrániť. Vďaka existencii závisti budú v našom vesmíre existovať mnohé negatívne elementy, ktoré budú zasahovať do nášho dobrého robenia troch vecí.

 

Článok v angličtine: http://en.minghui.org/html/articles/2017/7/4/164523.html

Článok v čínštine

Majster Li
Majster Li potichu sleduje svet z hôr, potom ako opustil New York po 20. júli 1999. (fotografia bola publikovaná 19. januára 2000)

Časopis Minghui

 
MH 2017 obalka small
 
 

Vybrané Témy

 

Odber správ

Odber nových článkov mailom